A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536680. látogatója

Budapest

2006. május 2.,

kedd


 

52. szám


 

Ára: 391,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
107/2006. (V. 2.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4074
32/2006. (V. 2.) FVM r.
A 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatására felvett hitelek futamidejének meghosszabbításáról
4074
33/2006. (V. 2.) FVM r.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
4076
25/2006. (V. 2.) GKM r.
A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása igénybevételének részletes szabályairól
4078
4/2006. (V. 2.) KüM r.
A Külügyminisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának, ellenőrzésének szabályairól
4085
93/2006. (V. 2.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4089
3/2006. (MK 52.) MSZH közl.
Az Innoforum 2006 XIV. Hazai Szellemi Termék Börzén bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
4089
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség Alapszabályának módosításáról
4089
 
Helyesbítés
4096

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.