A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536688. látogatója

Budapest

2006. május 5.,

péntek


 

53. szám


 

Ára: 1495,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
108/2006. (V. 5.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről és kötelező hatályának elismeréséről
4098
109/2006. (V. 5.) Korm. r.
Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól
4100
110/2006. (V. 5.) Korm. r.
Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről
4102
25/2006. (V. 5.) BM r.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történő végrehajtásáról
4119
26/2006. (V. 5.) GKM r.
Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól
4124
27/2006. (V. 5.) GKM r.
Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól
4128
20/2006. (V. 5.) OM r.
Egyes közoktatási tárgyú jogszabályok módosításáról
4136
13/2006. (V. 5.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4137
94/2006. (V. 5.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
4139
95/2006. (V. 5.) KE h.
Tűzoltó altábornagyi előléptetésről
4140
28/2006. (V. 5.) ME h.
A Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárainak feladatköréről szóló 65/2004. (X. 12.) ME határozat módosításáról
4140
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (2/2006. BJE szám)
4140
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályáról (egységes szerkezetben)
4144
 
Az Országos Választási Bizottság 16/2006. (IV. 28.) OVB állásfoglalása egyes, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybenszabályozott határidők tárgyában
4158
 
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázati felhívása az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szociális szakképzések szakmai vizsgaszervezési jogának megszerzésére
4159
 
A Petőfi Nemzeti Néppárt 2005. évi pénzügyi beszámolója
4164
 
Helyesbítés
4165

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.