A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536685. látogatója

Budapest

2006. május 9.,

kedd


 

54. szám


 

Ára: 1127,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
111/2006. (V. 9.) Korm. r.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról
4169
26/2006. (V. 9.) BM–GKM e. r.
Az utasbiztonsági ellenőrzést végzők felügyeletének és szakmai irányításának szabályairól
4170
20/2006. (V. 9.) EüM r.
Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII.19.) ESZCSM rendelet módosításáról
4171
5/2006. (V. 9.) IHM r.
Az igazságügyi informatikai és hírközlési szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjéről
4192
9/2006. (V. 9.) NKÖM r.
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
4193
10/2006. (V. 9.) NKÖM r.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról
4201
11/2006. (V. 9.) NKÖM r.
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetveműemléki védettségének megszüntetéséről
4208
96/2006. (V. 9.) KE h.
Büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
4218
1049/2006. (V. 9.) Korm. h.
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
4218
 
Az Új Magyarország Párt 2005. évi pénzügyi beszámolója
4218
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
4219

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.