A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536682. látogatója

Budapest

2006. május 12.,

péntek


 

55. szám


 

Ára: 1311,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
112/2006. (V. 12.) Korm. r.
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról
4226
113/2006. (V. 12.) Korm. r.
A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról
4242
114/2006. (V. 12.) Korm. r.
A felszámolók névjegyzékéről
4245
115/2006. (V. 12.) Korm. r.
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
4250
116/2006. (V. 12.) Korm. r.
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
4250
117/2006. (V. 12.) Korm. r.
A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII.24.) Korm. rendelet módosításáról
4252
118/2006. (V. 12.) Korm. r.
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
4252
5/2006. (V. 12.) FMM r.
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet módosításáról
4253
34/2006. (V. 12.) FVM r.
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 108/2005. (XI. 24.) FVM rendelet módosításáról
4256
21/2006. (V. 12. ) OM r.
Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2004.(V.28.) OM rendelet módosításáról
4256
97/2006. (V. 12.) KE h.
Pénzügyőr vezérőrnagy nyugállományba helyezéséről
4276
29/2006. (V. 12.) ME h.
Főiskolai rektor megbízásáról
4276
10/2006. (V. 12.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló, Ulanbatorban, 2005. december 7-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 288/2005. (XII.21.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
4276
 
Az Igazságügyi Hivatal közleménye a 2006. június 6.–július 7-ig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
4277
 
Az Igazságügyi Hivatal közleménye a 2006. június 6.–július 7-ig terjedő időszak – II/3. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
4279
 
Tárgymutató a 2006. április hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.