A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518565. látogatója

Budapest

2006. január 20.,

péntek


 

6. szám


 

Ára: 575,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
11/2006. (I. 20.) Korm. r.
A külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
490
12/2006. (I. 20.) Korm. r.
Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
490
13/2006. (I. 20.) Korm. r.
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
491
4/2006. (I. 20.) BM r.
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III.19.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról
492
4/2006. (I. 20.) FVM r.
Az anyakecsketartás támogatásáról
495
5/2006. (I. 20.) FVM–EüM– ICSSZEM e. r.
Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
497
6/2006. (I. 20.) FVM r.
A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról
497
2/2006. (I. 20.) GKM r.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról
498
8/2006. (I. 20.) KE h.
Egyetemi tanárok kinevezéséről és ,,Posztomusz” egyetemi tanári cím adományozásáról
499
1005/2006. (I. 20.) Korm. h.
A lokális, nagy csapadékok okozta veszélyhelyzetekkel kapcsolatos előrejelzési és riasztási rendszerről
1006/2006. (I. 20.) Korm. h.
A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
500
1/2006. (I. 20.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről Varsóban, 2005. június 17-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2005. évi CLXIX. törvény 2–3. §-a hatálybalépéséről
500
 
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye a Kormány 2006. I. félévi munkatervéből származó jogalkotási feladatok jegyzékéről
500
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2006. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról
501
 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú gépjárművel külföldre utazók érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének igazolásáról
507
 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének közleménye a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére irányuló pályázati és bírálati szabályzat módosításáról (egységes szerkezetben)
507
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
509
 
Helyesbítés
516

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.