A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518578. látogatója

Budapest

2006. május 19.,

péntek


 

60. szám


 

Ára: 2783,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
121/2006. (V. 19.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
4932
122/2006. (V. 19.) Korm. r.
Egyes foglalkoztatási célú támogatásokat megállapító kormányrendeleteknek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményével összefüggő módosításáról
4935
123/2006. (V. 19.) Korm. r.
A közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről
4938
124/2006. (V. 19.) Korm. r.
A szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokról
4940
125/2006. (V. 19.) Korm. r.
Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
4943
39/2006. (V. 19.) FVM–PM e. r.
A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről
4945
29/2006. (V. 19.) GKM r.
A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról
4949
104/2006. (V. 19.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
4950
1051/2006. (V. 19.) Korm. h.
Az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia és Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt álló Koszovó között az Európai Közös Légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú Megállapodás szövegének végleges megállapításáról, kihirdetéséről és ideiglenes alkalmazásáról
4951
4/2006. (MK 60.) MSZH közl.
A GENIUS-BUDAPEST Nemzetközi Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
4951
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye az OECD hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodásának közzétételéről
4952
 
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelettel kihirdetett, valamint a 240/2005. (X. 27.) Korm. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege
5016
 
Helyesbítés
5052

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.