A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536685. látogatója

Budapest

2006. május 22.,

hétfő


 

61. szám


 

Ára: 1311,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
126/2006. (V. 22.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésaBrazilSzövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
5060
27/2006. (V. 22.) BM r.
A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII.25.) BM rendelet módosításáról
5063
28/2006. (V. 22.) BM r.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról
5075
24/2006. (V. 22.) EüM r.
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
5077
8/2006. (V. 22.) FMM r.
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet módosításáról
5077
28/2006. (V. 22.) KvVM r.
A Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről
5079
29/2006. (V. 22.) KvVM r.
A Kőszegi-tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület védetté nyilvánításáról szóló 4/1993. (II. 17.) KTM rendelet módosításáról
5081
22/2006. (V. 22.) OM r.
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodainevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvekiadásáról szóló 2/2005.(III.1.)OMrendelet, valamint aképzésikötelezettségről ésapedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet módosításáról
5083
105/2006. (V. 22.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
5116
106/2006. (V. 22.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
5116
107/2006. (V. 22.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
5116
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
5117
 
Helyesbítés
5121

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.