A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536682. látogatója

Budapest

2006. május 24.,

szerda


 

62. szám


 

Ára: 1311,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
40/2006. (V. 24.) FVM r.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról
5124
23/2006. (V. 24.) OM r.
Az alapfokú művészetoktatás követelményei éstantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról
5126
6/2006. (V. 24.) TNM r.
Zánka vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról*
5127
7/2006. (V. 24.) TNM r.
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
5134
8001/2006. (MK 62.) GKM–BM e. táj.
A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről
5176
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
5178
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Veszprém Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
5180
 
Helyesbítés
5183

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.