A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518573. látogatója

Budapest

2006. május 31.,

szerda


 

65. szám


 

Ára: 759,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2006. (V. 31.) FVM r.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint avadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004.(V.4.)FVM rendelet módosításáról
5404
43/2006. (V. 31.) FVM r.
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetként eljáró Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal általvégzett feladatokról szóló 110/2004. (VI.21.) FVMrendelet módosításáról
5407
14/2006. (V. 31.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
5408
18/2006. (V. 31.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5412
19/2006. (V. 31.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5416
20/2006. (V. 31.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5422
21/2006. (V. 31.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5431
12/2006. (V. 31.) KüM h.
A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogrólszóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei, valamint azazokat módosító egyezmények, továbbá aCiprusiKöztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, azÉszt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, aLett Köztársaságnak, aLitván Körtársaságnak, aMagyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez ésjegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 2005. április 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi XXVIII. törvény 2–5.§-ainak hatálybalépéséről
5434
M–TNM–IM 8001/2006. (MK 65.) KüM–TNM–IM
A Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek aközbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről szóló 8001/2005. (X. 27.) KüM–TNM–IM együttes tájékoztató módosításáról
5434
 
Centrum Összefogás Magyarországért 2004. évi korrigált beszámolója
5435
 
Centrum Összefogás Magyarországért 2005. évi pártbeszámolója
5435
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
5436

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.