A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. január 26.,

csütörtök


 

7. szám


 

Ára: 1127,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
14/2006. (I. 26.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
522
15/2006. (I. 26.) Korm. r.
A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
525
16/2006. (I. 26.) Korm. r.
A termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
532
17/2006. (I. 26.) Korm. r.
A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
533
18/2006. (I. 26.) Korm. r.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
534
5/2006. (I. 26.) BM r.
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról
559
2/2006. (I. 26.) EüM r.
A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosításáról
559
3/2006. (I. 26.) EüM r.
Az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
560
7/2006. (I. 26.) FVM r.
Az agrároktatási intézmények keretében működő tangazdaságok, tanüzemek címhasználatáról
561
3/2006. (I. 26.) IM r.
A közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
562
4/2006. (I. 26.) IM r.
Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
564
3/2006. (I. 26.) PM r.
A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról
565
4/2006. (I. 26.) PM–BM e. r.
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról*
568
1007/2006. (I. 26.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról
569
9/2006. (I. 26.) ME h.
A Határon Túli Magyarok Hivatala elnökének kinevezéséről
569
 
A belügyminiszter pályázati felhívása a 2006. évi Magyar Közigazgatási Minőség Díj elnyerésére
 
A Vállalkozók Pártjának 2000. évi beszámolója
569
 
A Vállalkozók Pártjának 2001. évi beszámolója
570
 
A Vállalkozók Pártjának 2002. évi beszámolója
571
 
A Vállalkozók Pártjának 2003. évi beszámolója
571
 
A Vállalkozók Pártjának 2004. évi beszámolója
572
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
573
 
Helyesbítés
573

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.