A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518566. látogatója

Budapest

2006. június 15.,

csütörtök


 

72. szám


 

Ára: 575,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
129/2006. (VI. 15.) Korm. r.
A Kormány megalakulásával összefüggésben szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
5560
130/2006. (VI. 15.) Korm. r.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről
5560
131/2006. (VI. 15.) Korm. r.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
5562
132/2006. (VI. 15.) Korm. r.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról
5562
133/2006. (VI. 15.) Korm. r.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5564
134/2006. (VI. 15.) Korm. r.
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról
5565
45/2006. (VI. 15.) FVM r.
A szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról
5565
35/2006. (VI. 15.) GKM r.
A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
5568
22/2006. (VI. 15.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5569
23/2006. (VI. 15.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5576
24/2006. (VI. 15.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5578
25/2006. (VI. 15.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5580
26/2006. (VI. 15.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5584
1060/2006. (VI. 15.) Korm. h.
A Kormány megalakulásával összefüggő egyes feladatokról
5586
1061/2006. (VI. 15.) Korm. h.
Az államreform előkészítésével és megvalósításával összefüggő egyes szervezeti és személyi kérdésekről
5587
1062/2006. (VI. 15.) Korm. h.
A fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
5588
1063/2006. (VI. 15.) Korm. h.
A központi közigazgatásban foglalkoztatottak státuszváltozását elősegítő intézkedésekről
5588
 
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal közleménye szolgálati titokköri jegyzékének közzétételéről
5589
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
5589
 
Helyesbítés
5590

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.