A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518573. látogatója

Budapest

2006. június 26.,

hétfő


 

76. szám


 

Ára: 1311,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
136/2006. (VI. 26.) Korm. r.
Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről
5760
25/2006. (VI. 26.) EüM r.
A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól
5763
26/2006. (VI. 26.) EüM r.
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
5765
38/2006. (VI. 26.) GKM r.
A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról
5780
39/2006. (VI. 26.) GKM r.
A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről és a hajóforgalom megfigyelésére, tájékoztatására és segítség nyújtására szolgáló rendszer létrehozataláról szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM rendelet módosításáról
5780
40/2006. (VI. 26.) GKM r.
A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról
5781
1/2006. (VI. 26.) IRM r.
A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről
5786
1/2006. (VI. 26.) ÖTM r.
<$TTrack=-20;TrackType=0;>A Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról
5795
2/2006. (VI. 26.) ÖTM r.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről
5810
16/2006. (VI. 26.) PM r.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról
5815
32/2006. (VI. 26.) ME h.
Főiskolai rektorok megbízásáról
5815
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (4/2006. PJE szám)
5815
 
Az Országos Választási Bizottság 304/2006. (VI. 21.) OVB határozata
 
<$TTrack=-10;TrackType=0;>Az Országos Választási Bizottság 17/2006. (VI. 21.) OVB állásfoglalása a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem-nyomtatvány kitöltéséről
 
Az Országos Választási Bizottság 18/2006. (VI. 21.) OVB állásfoglalása a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről
5817
 
Az Országos Választási Bizottság 19/2006. (VI. 21.) OVB állásfoglalása a helyi választási bizottság feladatairól az egy szavazókörrel rendelkező településen
5818
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye
5818

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.