A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536682. látogatója

Budapest

2006. június 27.,

kedd


 

77. szám


 

Ára: 207,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
18/2006. (VI. 27.) HM r.
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítők kártérítési felelősségének egyes szabályairól
5823
2/2006. (VI. 27.) IRM r.
A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét) alapításáról szóló 22/1997. (VII. 15.) IM rendelet, valamint a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét) Alapító Okiratának módosításáról
5829
30/2006. (VI. 27.) KvVM r.
A környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról
5829
19/2006. (VI. 27.) OGY h.
Császár Antal László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
5830
20/2006. (VI. 27.) OGY h.
Dr. Kerényi János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
5830
21/2006. (VI. 27.) OGY h.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
5831
22/2006. (VI. 27.) OGY h.
Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
5831
23/2006. (VI. 27.) OGY h.
Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
5831
24/2006. (VI. 27.) OGY h.
Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
5831
25/2006. (VI. 27.) OGY h.
A Magyar Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testülete elnökének és tagjainak választásáról
5831
26/2006. (VI. 27.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
5832
27/2006. (VI. 27.) OGY h.
<$TTrack=-25;TrackType=0;>Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő eseti bizottság felállításáról
5832
131/2006. (VI. 27.) KE h.
Közigazgatási államtitkári felmentésekről
5832
33/2006. (VI. 27.) ME h.
A Szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény Részes Államainak közgyűlésein történő részvételről
5833
 
Közlemény az országgyűlési képviselők választási elszámolásáról
5833
 
Helyesbítés
5834

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.