A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536689. látogatója

Budapest

2006. június 29.,

csütörtök


 

79. szám


 

Ára: 943,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
138/2006. (VI. 29.) Korm. r.
Egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhő-szolgáltatási támogatásáról
5936
139/2006. (VI. 29.) Korm. r.
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
5943
140/2006. (VI. 29.) Korm. r.
A 2006. évi központi költségvetés céltartalékának felhasználásáról
5951
141/2006. (VI. 29.) Korm. r.
A szociális szövetkezetekről
5953
142/2006. (VI. 29.) Korm. r.
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII.17.) Korm. rendelet módosításáról
5954
143/2006. (VI. 29.) Korm. r.
A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
5956
144/2006. (VI. 29.) Korm. r.
A közigazgatási informatikai feladatok irányításában szükséges azonnali változtatásokról
5961
27/2006. (VI. 29.) EüM r.
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
5962
42/2006. (VI. 29.) GKM r.
A Magyar Vasúti Hivatal részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről
5963
2/2006. (VI. 29.) MeHVM r.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM rendelet módosításáról
5964
1/2006. (VI. 29.) OKM r.
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet módosításáról
5964
1064/2006. (VI. 29.) Korm. h.
A Nemzeti Fejlesztési Tanács létrehozásáról
5965
1065/2006. (VI. 29.) Korm. h.
A fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggő egyes szervezeti kérdésekről
5965
1066/2006. (VI. 29.) Korm. h.
A közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
5967
34/2006. (VI. 29.) ME h.
Központi tiszt cím megszűnésének megállapításáról
5968
35/2006. (VI. 29.) ME h.
A Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökének felmentéséről
5968
 
A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okirata
5968
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
5972
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
5975
 
Helyesbítés
5976

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.