A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516932. látogatója

Budapest

2006. július 7.,

péntek


 

82. szám


 

Ára: 189,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
41/2006. (VII. 7.) ME h.
Szakállamtitkárok kinevezéséről
6032
42/2006. (VII. 7.) ME h.
Kormányzati főtisztviselő áthelyezéséről
6032
43/2006. (VII. 7.) ME h.
Címadományozási juttatás megállapításáról
6033
16/2006. (VII. 7.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésRomániaKormánya között aMagyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Egyezmény kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló 259/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet 2.§-a hatálybalépéséről
6033
17/2006. (VII. 7.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésaSzlovákKöztársaság Kormánya között azállamhatáron átvezető turistaútvonalakon turisztikai céllal történő államhatár-átlépésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 120/2006.(V.17.)Korm. rendelet hatálybalépéséről
6033
18/2006. (VII. 7.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti, Jeruzsálemben, 2006. február 5-én aláírt gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről és kötelező hatályánakelismeréséről szóló 108/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
6034
 
Helyesbítés
6034

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.