A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536682. látogatója

Budapest

2006. július 21.,

péntek


 

88. szám


 

Ára: 525,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: LXIII. tv.
Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról
6320
148/2006. (VII. 21.) Korm. r.
A NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NAEW&C) Rendszere korszerűsítésére vonatkozó NATO E–3A Együttműködési Programjának az Észak Atlanti Szövetség védelmi miniszterei közötti Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata (MMOU) kiegészítésének harmadik módosítása kihirdetéséről
6321
149/2006. (VII. 21.) Korm. r.
Egyes országos hatáskörű államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról
6322
150/2006. (VII. 21.) Korm. r.
A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6323
151/2006. (VII. 21.) Korm. r.
Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6328
152/2006. (VII. 21.) Korm. r.
Az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6335
153/2006. (VII. 21.) Korm. r.
A bírósági ügyintéző által a büntetőügyekben ellátható feladatokról szóló 34/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6338
154/2006. (VII. 21.) Korm. r.
A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosításáról
6338
47/2006. (VII. 21.) GKM r.
Az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanácsadás célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM rendelet módosításáról
6340
48/2006. (VII. 21.) GKM r.
A lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
6343
49/2006. (VII. 21.) GKM r.
A nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
6343
3/2006. (VII. 21.) ÖTM r.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. október 1. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
6345
1070/2006. (VII. 21.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
6348
1071/2006. (VII. 21.) Korm. h.
A 2006. évi kormányzati létszámcsökkentések végrehajtásáról a Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanácsban, 2006. július 5-én született megállapodás végrehajtásáról
6348
 
A Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács közleménye a Kormányzati és a Munkavállalói Oldal közötti megállapodásról
6348

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.