A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518562. látogatója

Budapest

2006. július 24.,

hétfő


 

89. szám


 

Ára: 525,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2006. (VII. 24.) MNB r.
A jegybanki alapkamat mértékéről
6352
29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM e. r.
Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról
6352
53/2006. (VII. 24.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs ésGaranciaAlap Garancia Részlegéből finanszírozottegységes területalapú támogatás 2006.évi igénybevételével kapcsolatos egyeskérdésekről szóló 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet, illetve az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről
6355
19/2006. (VII. 24.) HM–EüM e. r.
A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azokellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról
6357
4/2006. (VII. 24.) IRM–PM e. r.
A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002.(III. 30.) IM rendelet módosításáról
6361
5/2006. (VII. 24.) IRM r.
A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003.(VII.2.)IM rendelet módosításáról
6361
3/2006. (VII. 24.) OKM r.
A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosításáról
6363
4/2006. (VII. 24.) OKM r.
Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve műemlékké nyilvánításáról
6366
5/2006. (VII. 24.) OKM r.
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet kiegészítéséről
6366
17/2006. (VII. 24.) PM r.
Az országkockázat tőkekövetelményéről szóló 16/2001.(III.9.) PMrendelet, valamint abefektetésivállalkozások országkockázatának tőkekövetelményéről szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról, valamint a könyvvizsgálók által az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyeletnek évente készítendő külön kiegészítendő jelentés szerkezetéről és tartalmáról szóló 38/1997.(XII.18.) PMrendelet hatályonkívülhelyezéséről
6367
18/2006. (VII. 24.) PM r.
A vám- és pénzügyőrség dolgozóinak lakáscélúmunkáltatói, valamint alakhatásitámogatásáról szóló 11/2001.(III.1.)PMrendelet módosításáról
6368
1072/2006. (VII. 24.) Korm. h.
A fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1062/2006.(VI.15.)Korm. határozat módosításáról
6372
46/2006. (VII. 24.) ME h.
A Magyar Köztársaság és San Marino Köztársaságközött a kettős adóztatás elkerüléséről ésaz adóztatás kijátszásának megakadályozásáról ajövedelemadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
6372
 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása civil szervezetek nemzetközi fejlesztési együttműködési projektjeinek támogatására iraki szakemberek képzésének tárgyában
6372

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.