A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. július 25.,

kedd


 

90. szám


 

Ára: 1701,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: LXIV. tv.
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról
6384
2006: LXV. tv.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
6387
2006: LXVI. tv.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény módosításáról
6399
2006: LXVII. tv.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
6407
2006: LXVIII. tv.
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról
6407
6/2006. (VII. 25.) ME r.
A fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos szervezetirányító jogköréről szóló 3/2006. (VI. 22.) ME rendelet módosításáról
6408
6/2006. (VII. 25.) IRM r.
A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet módosításáról
6408
7/2006. (VII. 25.) IRM r.
Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet módosításáról
6409
8/2006. (VII. 25.) IRM r.
A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosításáról
6410
9/2006. (VII. 25.) IRM r.
A bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítéséről szóló 14/2003. (VI. 19.) IM rendelet módosításáról
6410
10/2006. (VII. 25.) IRM r.
A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosításáról
6410
11/2006. (VII. 25.) IRM r.
A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV.9.) IM rendelet módosításáról
6412
 
Helyesbítés
6470

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.