A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536689. látogatója

Budapest

2006. július 27.,

csütörtök


 

92. szám


 

Ára: 1533,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
156/2006. (VII. 27.) Korm. r.
A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról
6512
157/2006. (VII. 27.) Korm. r.
A Genfben, 1929. április 20-án aláírt, az 1933. évi XI. törvénycikkel kihirdetett, a pénzhamisítás visszaszorítására irányuló nemzetközi egyezményhez tett nyilatkozat kihirdetéséről
6512
158/2006. (VII. 27.) Korm. r.
A fejlesztési adókedvezményről szóló 275/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
6513
159/2006. (VII. 27.) Korm. r.
Egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról
6514
55/2006. (VII. 27.) FVM r.
A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról
6519
50/2006. (VII. 27.) GKM r.
A közüzemi célra és elosztó hálózati veszteség pótlására értékesített villamos energia árszabályozásáról, valamint a közüzemi villamos energia nagykereskedő által hatósági áron értékesített villamos energia árainak megállapításáról szóló 4/2005. (I. 21.) GKM rendelet módosításáról
6582
51/2006. (VII. 27.) GKM r.
A távhő- és villamosenergia-termelői engedélyekkel rendelkező engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz hatósági árának megállapításáról szóló 1/2006. (I. 18.) GKM rendelet módosításáról
6584
137/2006. (VII. 27.) KE h.
Rendőr vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről, nyugállományba helyezéséről és rendőr altábornagyi előléptetéséről
6586
1074/2006. (VII. 27.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának felmentéséről és új vezérigazgatójának megbízásáról
6586
1075/2006. (VII. 27.) Korm. h.
A MÁV Zrt. üzletviteléhez (a személyszállítás és a pályavasút működtetéséhez) szükséges 55 Mrd Ft hosszú lejáratú forgóeszközpótló hitelhez kapcsolódó állami kezességvállalásról
6586
1076/2006. (VII. 27.) Korm. h.
A Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról, valamint a tudomány- és technológiapolitikai kormányzati irányítási és végrehajtási rendszerének megújításával kapcsolatos feladatokról szóló 1033/2003. (IV. 18.) Korm. határozat módosításáról
6587
1077/2006. (VII. 27.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
6587
47/2006. (VII. 27.) ME h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága tagjának felmentéséről
6587
19/2006. (VII. 27.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és az Izlandi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén, Budapesten, 2005. november 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXLV. törvény 2–3. §-a hatálybalépéséről
6588
 
Helyesbítés
6588

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.