A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. augusztus 3.,

csütörtök


 

98. szám


 

Ára: 189,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
30/2006. (VIII. 3.) EüM–FVM e. r.
A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról
7912
55/2006. (VIII. 3.) GKM r.
A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról
7916
56/2006. (VIII. 3.) GKM r.
A tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtható támogatások felhasználásával kapcsolatos eljárási rendről
7917
57/2006. (VIII. 3.) GKM r.
A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
7920
12/2006. (VIII. 3.) IRM r.
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III.14.) BM rendelet módosításáról
7922
13/2006. (VIII. 3.) IRM r.
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosításáról
7922
14/2006. (VIII. 3.) IRM r.
A Határőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és ille té kességéről szóló 1/2004. (I. 9.) BM–IM együttes rendelet módosításáról
7925
 
Az Országos Választási Bizottság 331/2006. (VII. 31.) OVB határozata
7925
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása az erdőkre vonatkozó országos tűzgyújtási tilalom elrendeléséről
7926

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.