A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8351495. látogatója

Budapest

2011. július 18.,

hétfő


 

84. szám


 

Ára: 2475 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
124/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
25025
125/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
25027
126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
Egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
25028
127/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
25042
128/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról
25042
129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
A költségvetési bevételek és kiadások 2012–2013. évi tervezett összegéről, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012–2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól
25043
130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól
25046
131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról
25050
132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
25052
133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról
25053
66/2011. (VII. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
25077
1243/2011. (VII. 18.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
25081
1244/2011. (VII. 18.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium X. Fejezet, 15. cím 3. alcím 14. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport felhasználásának lehetővé tételéről
25081
1245/2011. (VII. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Eszközkezelő felállításához és működésének megkezdéséhez szükséges forrásokról
25082
1246/2011. (VII. 18.) Korm. határozat
„A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című TÁMOP 1.1.2. kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról
25084
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról
25084
1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről
25092
1249/2011. (VII. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt egyes határidők módosításáról
25093
1250/2011. (VII. 18.) Korm. határozat
A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Állam felügyelete alá vonása során a Magyar Állam nevében eljáró kormánybiztos felmentéséről
25093
1251/2011. (VII. 18.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
25094

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.02.