A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7557593. látogatója

Budapest

2018. január 4.,

csütörtök


 

2. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2018. (I. 4.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
118
1001/2018. (I. 4.) Korm. határozat
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendeletben a 2018. évre meghatározott keretösszeg módosításáról
118
1002/2018. (I. 4.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat módosításáról
119
2/2018. (I. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
119

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.08.18.