A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7661619. látogatója

Budapest

2019. április 23.,

kedd


 

69. szám


 

Ára: 7665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
2338
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról
2437
88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről
2450
89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről
2481
90/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2483
91/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2485
92/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
2486
93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2489
94/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
A Szeged külterületén megvalósuló élelmiszeripari, illetve kapcsolódó logisztikai beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
2490
16/2019. (IV. 23.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről
2492
1217/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A „Rail Cargo Hungaria Zrt. vasúti teherkocsi flotta fékrendszereinek átalakítása” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pályázati kiírására történő benyújtásáról
2493
1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
2495
1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A NAHU 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről
2499
1220/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat és a Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról
2500
1221/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításának megvalósításáról
2503
1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-átcsoportosításról
2505
1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról
2507
1224/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
2509
1225/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritási tengelyén támogatott egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
2509
1226/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosító számú („Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2513
1227/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosító számú („Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2515
1228/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A KEHOP 2.1.2-15-2016-00002, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 és a KEHOP-2.2.2-15-2016-00100 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2517
1229/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00077 azonosító számú („Komplex élőhely-rekonstrukció a Kígyósi-pusztán” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2519
1230/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2521
1231/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2523
1232/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosító számú („Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról
2525
1233/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal összefüggésben a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
2527
1234/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása”, valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
2527
1235/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2528
43/2019. (IV. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Dominikai Köztársaság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2528

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.20.