A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287593. látogatója

Budapest

2022. augusztus 31.,

szerda


 

141. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
11/2022. (VIII. 31.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet kormányzati infokommunikációs feladatokkal összefüggő módosításáról
5963
12/2022. (VIII. 31.) MvM rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5965
13/2022. (VIII. 31.) MvM rendelet
Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet módosításáról
5968
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet
Az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről
5974
26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet
Az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról
5976
27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet
A szőlő-bor ágazattal összefüggő, valamint egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról
5987
8/2022. (VIII. 31.) GFM rendelet
A Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése, valamint az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának változása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
5991
12/2022. (VIII. 31.) HM rendelet
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
5993
242/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5995
243/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulás módosításáról
5995
244/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5996
245/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5996
246/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5997
247/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
5997
248/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
5998
249/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
5998
250/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
5999
251/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
5999
252/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6000
253/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6000
254/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6001
255/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6001
256/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
6002
257/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról
6002
258/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról
6003
259/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról
6003
260/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang határozott időre szóló adományozásáról
6004
261/2022. (VIII. 31.) KE határozat
Nemzetbiztonsági vezérőrnagy szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről
6004

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.