A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288547. látogatója

Budapest

2022. szeptember 1.,

csütörtök


 

142. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
327/2022. (IX. 1.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
6006
328/2022. (IX. 1.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
6007
1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet
Egyes kormányalakítással összefüggő, a kultúráért és innovációért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
6009
1420/2022. (IX. 1.) Korm. határozat
A Népművészet Mestere díj 2022. évi adományozásáról
6017
1421/2022. (IX. 1.) Korm. határozat
Az Ukrajna részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról
6017
1422/2022. (IX. 1.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap egyes előirányzatai közötti, a nagyértékű gyógyszerfinanszírozással összefüggő átcsoportosításokról
6018
1423/2022. (IX. 1.) Korm. határozat
A központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
6020
67/2022. (IX. 1.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között létrehozandó Övezet és Út Kormányközi Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6020
68/2022. (IX. 1.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6021
69/2022. (IX. 1.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
6021
70/2022. (IX. 1.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
6022

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.