A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288546. látogatója

Budapest

2022. április 29.,

péntek


 

73. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről
3176
172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról
3178
173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról
3181
174/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
3183
175/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
3183
176/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról
3184
177/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3186
178/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő helyettesítésével kapcsolatos feladatairól
3187
10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet
A szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól
3188
11/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet
A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról szóló 29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet módosításáról
3190
12/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet
A kormánybiztosok megbízatásának megszűnésére tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
3190
6/2022. (IV. 29.) MK rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról
3191
7/2022. (IV. 29.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet címrendi kiegészítéssel összefüggő módosításáról
3195
8/2022. (IV. 29.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról
3197
9/2022. (IV. 29.) MvM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
3203
16/2022. (IV. 29.) AM rendelet
A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettségéről
3205
11/2022. (IV. 29.) BM rendelet
A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról
3207
12/2022. (IV. 29.) BM rendelet
Az iskolaőrök tevékenységével kapcsolatos egyes BM rendeletek módosításáról
3209
13/2022. (IV. 29.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről
3211
14/2022. (IV. 29.) BM rendelet
A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról
3216
15/2022. (IV. 29.) BM rendelet
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015 (II. 27.) BM rendelet módosításáról
3218
13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos, jogharmonizációs célú módosításáról
3223
14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet
A szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről
3245
15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
3255
16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról
3257
17/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet
A testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet hatályon kívül helyezéséről és a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról
3262
13/2022. (IV. 29.) IM rendelet
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról
3263
15/2022. (IV. 29.) ITM rendelet
A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
3264
4/2022. (IV. 29.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról
3265
125/2022. (IV. 29.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
3267
126/2022. (IV. 29.) KE határozat
Bírói felmentésről
3267
127/2022. (IV. 29.) KE határozat
Bírói felmentésről
3268
128/2022. (IV. 29.) KE határozat
Bírói felmentésről
3268
129/2022. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3268
130/2022. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3269
131/2022. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3269
132/2022. (IV. 29.) KE határozat
A 179/2019. (V. 8.) KE határozattal módosított 128/2016. (IV. 29.) KE határozat módosításáról
3269
1246/2022. (IV. 29.) Korm. határozat
A távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
3270
1247/2022. (IV. 29.) Korm. határozat
Az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat módosításáról
3271
1248/2022. (IV. 29.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról
3271
1249/2022. (IV. 29.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról szóló 1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról
3273
1250/2022. (IV. 29.) Korm. határozat
Orvostechnikai eszközök Kárpátalja részére történő adományozásáról
3273

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.