A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 6004027. látogatója

    Korábbi hónapok:

2015. január - 2015. február - 2015. március - 2015. április - 2015. május - 2015. június -
2015. július - 2015. augusztus - 2015. szeptember - 2015. október - 2015. november - 2015. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2015. július 1-jétől a 2015/102. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

326. § (12) bek. k) pont

Helyébe lép: 2015: CXXIV. tv. 19. § [2016. január 1.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

16. § (2e) bek. után

(2f) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 107. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

17. § (1) bek. y) pont után

z) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 107. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

26. § (2e) bek. után

(2f) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 107. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

43. § (8) bek.

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 107. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

44. § után

Címmel és 44/A. §-sal kieg.: 2015: CV. tv. 107. § (5) bek. [2015. szeptember 1.]

 

47. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 107. § (6) bek. [2015. szeptember 1.]

 

50. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 107. § (7) bek. [2015. szeptember 1.]

 

Melléklet

Címmel és XXV. ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 107. § (8) bek. [2015. szeptember 1.]

 

Melléklet

Mód.: 2015: CXXX. tv. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. január 1.]


1990. évi XCV. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1990. évi január hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2015: XCI. tv. 5. § [A 2015. évi XCI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 28. Cikk (2) bekezdésében meghatározott időpont]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

27. § (10) bek.-ben

,,A (9) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,A (8) bekezdésben'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 45. § a) pont [2015. július 13.]

 

29. § (1) bek. d) pontban

,,kilencven napig'' szövegrész helyébe ,,120 napig'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 45. § b) pont [2015. július 13.]

 

54. § (14a) bek. b) pontban

,,90 napot'' szövegrész helyébe ,,120 napot'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 45. § c) pont [2015. július 13.]

 

54. § (17) bek.-ben

,,g)-i) pontjában'' szövegrész helyébe ,,h) pontjában'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 45. § d) pont [2015. július 13.]

 

57/A. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 1. § [2015. augusztus 1.]

 

57/B. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVII. tv. 2. § [2015. augusztus 1.]

 

57/C. § (2) bek.-ben

,,57/B. § (3) bekezdésének 2-3. pontjaiban meghatározott'' szövegrész helyébe ,,57/B. § (3) bekezdésének 2-3. pontjaiban és a (9) bekezdésében meghatározott'' szövegrész lép: 2015: CXXVII. tv. 3. § [2015. augusztus 1.]

 

58. § (5) bek. l) pontban

,,90 napot'' szövegrész helyébe ,,120 napot'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 45. § e) pont [2015. július 13.]


1991. évi XXXIV. tv.

 
 

a szerencsejáték szervezéséről

 
 

1. § (3) bek. c) pontban

,,(a továbbiakban: játékkaszinó)'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban: játékkaszinó és online kaszinó)'' szövegrész lép: 2015: CXXXIX. tv. 10. § a) pont [2015. október 1.]

 

1. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIX. tv. 1. § (1) bek. [2015. október 1.]

 

1. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIX. tv. 1. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

1. § (6) bek. után

(6a)-(6d) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIX. tv. 1. § (3) bek. [2015. október 1.]

 

2. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIX. tv. 2. § [2015. október 1.]

 

3. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A távszerencsejáték-szervezés kivételével'' szövegrész helyébe ,,A távszerencsejáték-szervezés és online kaszinójáték szervezés kivételével'' szövegrész lép: 2015: CXXXIX. tv. 10. § b) pont [2015. október 1.]

 

3. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIX. tv. 3. § (1) bek. [2015. október 1.]

 

3. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIX. tv. 3. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

7/A. § (2) bek.-ben

,,jogorvoslatra tekintet nélkül végrehajthatóvá'' szövegrész helyébe ,,jogorvoslatra, valamint a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá'' szövegrész lép: 2015: CXXXIX. tv. 10. § c) pont [2015. október 1.]

 

12. § (3) bek. b) pontban

,,1. § (6) bekezdésébe'' szövegrész helyébe ,,1. § (5a)-(6d) bekezdésébe'' szövegrész lép: 2015: CXXXIX. tv. 10. § d) pont [2015. október 1.]

 

14. § d) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIX. tv. 4. § [2015. október 1.]

 

29/C. §

Helyébe lép: 2015: CXXXIX. tv. 5. § [2015. október 1.]

 

29/D. §-ból

,,a) pontja szerinti'' szövegrészt és ,, , a 3. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti esetben a koncessziós társaságnak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIX. tv. 11. § a) pont [2015. október 1.]

 

29/E. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIX. tv. 11. § b) pont [2015. október 1.]

 

29/F. § (1) bek.-ből

,,kérelemben több játéktípust is megjelölhet. A'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIX. tv. 11. § c) pont [2015. október 1.]

 

29/F. § (4) bek.-ben

,,sportfogadás játéktípusra szóló'' szövegrész helyébe ,,3. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti szerencsejátékra szóló'' szövegrész lép: 2015: CXXXIX. tv. 10. § e) pont [2015. október 1.]

 

29/G. § (2) bek.-ből

,,3. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti esetben a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIX. tv. 11. § d) pont [2015. október 1.]

 

29/I. § (1) bek. i) pontból

,,az engedélyezett játéktípus vagy játéktípusok jelölése,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIX. tv. 11. § e) pont [2015. október 1.]

 

29/I. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIX. tv. 6. § [2015. október 1.]

 

29/J. § (1) bek.-ből

,,az engedélyezett játéktípusok,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIX. tv. 11. § f) pont [2015. október 1.]

 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK I. fejezet

6. címmel (29/L-29/V. §) kieg.: 2015: CXXXIX. tv. 7. § [2015. október 1.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,A játékkaszinó'' szövegrész helyébe ,,A játékkaszinó és online kaszinó'' szövegrész lép: 2015: CXXXIX. tv. 10. § f) pont [2015. október 1.]

 

36/G. § (2) bek.-ben

,,90 napra'' szövegrész helyébe ,,365 napra'' szövegrész lép: 2015: CXXXIX. tv. 10. § g) pont [2015. október 1.]

 

37. § 18. pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIX. tv. 8. § (1) bek. [2015. október 1.]

 

37. § 29. pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIX. tv. 8. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

37. § 30. pontból

,,a távszerencsejáték szervezés kivételével'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIX. tv. 11. § g) pont [2015. október 1.]

 

37. § 31. pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIX. tv. 11. § h) pont [2015. október 1.]

 

37. § 31. pont után

32. ponttal kieg.: 2015: CXXXIX. tv. 8. § (3) bek. [2015. október 1.]

 

38. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIX. tv. 9. § [2015. október 1.]

 

38. § (2) bek. i) pontban

,,a távszerencsejáték szervezésének'' szövegrész helyébe ,,a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezésének'' szövegrész, ,,a távszerencsejátékban való'' szövegrész helyébe ,,távszerencsejátékban és az online kaszinójátékban való '' szövegrész lép: 2015: CXXXIX. tv. 10. § h) pont [2015. október 1.]


1991. évi XLV. tv.

 
 

a mérésügyről

 
 

11. §

Helyébe lép: 2015: CXXIV. tv. 18. § [2016. január 1.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

57. § (2) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2015: CVIII. tv. 1. § [2015. július 9.]

 

65. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2015: CVIII. tv. 2. § [2015. július 9.]

 

67. § (9d) bek.

Helyébe lép: 2015: CVIII. tv. 3. § [2015. július 9.]

 

83/L. § után

83/M. §-sal kieg.: 2015: CVIII. tv. 4. § [2015. július 9.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

61. § (1) bek. e) pont ea) alpontban

,,felsőfokú szakképesítéshez'' szövegrész helyébe ,,felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettséghez'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 4. § [2015. szeptember 1.]

 

79/D. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 1. § [2015. szeptember 1.]

 

85. § (3) bek. e) pont ee) alpont után

ef) alponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 2. § [2015. július 21.]

 

91/E. § után

91/F. §-sal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 3. § [2015. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 5. §, illetve 1. melléklet [2015. szeptember 1.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

4. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

4. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXX. tv. 2. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

4. § (3) bek. b) pontban

,,a külföldön élő magyar állampolgárok'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (16) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

5. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 2. § (18) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

5. § (12) bek.-ből

,,nyomtatványának'' szövegrészeket hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 2. § (17) bek. [2016. január 1.]

 

5. § (17) bek. után

(18)-(22) bek.-sel kieg.: 2015: CXXX. tv. 2. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,konzuli tisztviselő'' szövegrész helyébe ,,konzuli tisztviselő, a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló törvény szerinti büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. szerv)'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (16) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

9. § (2) bek. g) pont gb) alpont

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 2. § (18) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

9. § (3) bek. a) pontban

,,a személyazonosító igazolvány'' szövegrész helyébe ,,az állandó személyazonosító igazolvány'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (16) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

11. § (1) bek. l) pontban

,,14.'' szövegrész helyébe ,,12.'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (16) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

11. § (1) bek. l) pontban

,,29. § (3)'' szövegrész helyébe ,,29. § (12)'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (16) bek. e) pont [2016. január 1.]

 

11. § (1) bek. m) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (5) bek. [2016. január 1.]

 

14. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 2. § (6) bek. [2016. január 1.]

 

14. § m) pont mi) alpont után

mj) alponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 2. § (7) bek. [2016. január 1.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (8) bek. [2016. január 1.]

 

17. § (3) bek.-ből

,,és (4)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 2. § (18) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

21. § y) pont után

z) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 108. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

29. § előtti alcím és 29. §

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (9) bek. [2016. január 1.]

 

29/A-29/B. §

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 2. § (10) bek. [2016. január 1.]

 

V. fejezet

29/C-29/J. §-sal kieg.: 2015: CXXX. tv. 2. § (11) bek. [2016. január 1.]

 

VI. fejezet

33/A. §-sal kieg.: 2015: CXXX. tv. 2. § (12) bek. [2016. január 1.]

 

34. § (3) bek.-ből

,,és a 29. § (7) bekezdésében'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 2. § (18) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

47. § (1) bek. d) pont után

e)-h) ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 2. § (13) bek. [2016. január 1.]

 

50. § után

51. §-sal kieg.: 2015: CXXX. tv. 2. § (14) bek. [2015. július 16.]

 

51. § után

52-53. §-sal kieg.: 2015: CXXX. tv. 2. § (15) bek. [2016. január 1.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

4. § (1a) bek. 1. pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 1. § [2015. augusztus 1.]

 

4. § (3) bek.-ből

,,78.,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 18. § (1) bek. a) pont [2015. augusztus 1.]

 

19. § (4) bek.-ből

,,a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 18. § (1) bek. b) pont [2015. augusztus 1.]

 

20. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 2. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

20. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 2. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

20/B. §-ban

,,miatt'' szövegrész helyébe ,,érdekében'' szövegrész, ,,külön jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,kormányrendeletben'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (1) bek. a) pont [2015. augusztus 1.]

 

20/C. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 3. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

20/C. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 3. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

Adatkezelés alcím

24/A. §-sal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 4. § [2015. augusztus 1.]

 

36. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 5. § [2015. augusztus 1.]

 

37/B. § (1) bek.-ben

,,(1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdése szerinti esetekben'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (1) bek. b) pont [2015. augusztus 1.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,meghatározott feltételek alapján'' szövegrész helyébe ,,meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában -'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (1) bek. c) pont [2015. augusztus 1.]

 

47. § (2) bek.-ből

,,- az 55/D. §-ban meghatározott kivétellel -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 18. § (1) bek. c) pont [2015. augusztus 1.]

 

55/D. § előtti alcím és 55/D. §

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 18. § (1) bek. d) pont [2015. augusztus 1.]

 

58/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 6. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

58/A. § (2a) bek.-ben

,,illetve férőhelyszámnak'' szövegrész helyébe ,,férőhelyszámnak, illetve feladatmutatónak'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (2) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

58/A. § (2f) bek.-ben

,,férőhelyszám'' szövegrész helyébe ,,férőhelyszám, illetve feladatmutató'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (2) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

58/A. § (2f) bek. után

(2g) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 6. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

63. § (2)-(7) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 7. § [2016. január 1.]

 

64. § (2) bek.-ből

,,a gyermekjóléti szolgálat,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 18. § (2) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

64. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 8. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

64. § (4) bek. f)-g) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 8. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

64. § (4) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 8. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

64. § (4) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 8. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

64. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 18. § (2) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

64. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 8. § (5) bek. [2016. január 1.]

 

65/E. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 9. § [2015. augusztus 1.]

 

66/A. § (1) bek. b) pontban

,,(2) és a (3)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(5)'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (1) bek. d) pont [2015. augusztus 1.]

 

86. § (1) bek.

a) ponttal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 10. § [2016. január 1.]

 

86. § (1) bek. e) pontból

,,- különös tekintettel a családsegítéshez -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 18. § (2) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

86. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 18. § (2) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

92/K. § (4a) bek.-ben

,,szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv honlapján'' szövegrész helyébe ,,Szociális Ágazati Portálon'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (1) bek. e) pont [2015. augusztus 1.]

 

92/K. § (7) bek. után

(8)-(10) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 11. § [2015. augusztus 1.]

 

92/L. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 12. § [2016. január 1.]

 

92/M. §

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 13. § [2015. augusztus 1.]

 

115. § (4) bek. b) pontban

,,nem'' szövegrész helyébe ,,egyházi és nem'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (1) bek. f) pont [2015. augusztus 1.]

 

117. § (2a) bek. b) pontban

,,díjra'' szövegrész helyébe ,,díjra - a (2b) bekezdés szerinti kivétellel -'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (1) bek. g) pont [2015. augusztus 1.]

 

117. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 14. § [2015. augusztus 1.]

 

131/A. §

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 15. § [2016. január 1.]

 

132. § (1) bek. f) pontban

,,jogkövetkezményeket'' szövegrész helyébe ,,jogkövetkezményeket, a 92/K. § (8)-(10) bekezdése szerinti közzététel részletes szabályait'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (1) bek. h) pont [2015. augusztus 1.]

 

132. § (1) bek. p) pontban

,,támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások'' szövegrész helyébe ,,szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 17. § (2) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

132. § (1) bek. t) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 18. § (1) bek. e) pont [2015. augusztus 1.]

 

135. § után

136. §-sal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 16. § [2015. augusztus 1.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

40/B. § (1) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 109. § [2015. szeptember 1.]


1994. évi XL. tv.

 
 

a Magyar Tudományos Akadémiáról

 
 

3. § (1) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 6. § (1) bek. [2015. július 21.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 6. § (2) bek. [2015. július 21.]

 

18. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 10. § a) pont [2015. július 21.]

 

Az Akadémia egyéb intézményei alcím

19/A. §-sal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 7. § [2015. július 21.]

 

19/A. § után

Alcímmel és 19/B. §-sal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 8. § [2015. július 21.]

 

21. § (8)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 10. § b) pont [2015. július 21.]

 

23. § (7) bek.-ben

,,MTA Titkárságán belül működő Vagyonkezelő Szervezet'' szövegrész helyébe ,,MTA Titkársága'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 9. § [2015. július 21.]


1994. évi XLV. tv.

 
 

a hadigondozásról

 
 

1. §

Helyébe lép: 2015: CIV. tv. 1. § [2015. július 4.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CIV. tv. 2. § [2015. július 4.]

 

7. § után

Alcímmel (7/A. §) kieg.: 2015: CIV. tv. 3. § [2015. július 4.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CIV. tv. 4. § [2015. július 4.]

 

14. § után

Alcímmel (14/A. §) kieg.: 2015: CIV. tv. 5. § [2015. július 4.]

 

15. § után

Alcímmel (15/A. §) kieg.: 2015: CIV. tv. 6. § [2015. július 4.]

 

26. § (2) bek. első mondta

Helyébe lép: 2015: CIV. tv. 7. § [2015. július 4.]

 

28. §

Helyébe lép: 2015: CIV. tv. 8. § [2015. július 4.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

16. § b) pontból

,,és kamarai tagdíj'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 1. pont [2015. szeptember 1.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 1. § [2015. szeptember 1.]

 

31/A. §-ban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

34/A. § (1) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kart'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 4. pont [2015. szeptember 1.]

 

34/A. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

34/A. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

34/A. § (2) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 5. pont [2015. szeptember 1.]

 

35/A. § (1) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 5. pont [2015. szeptember 1.]

 

35/A. § (2), (5)-(6) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

35/B. § (2) bek.-ben

,,kamara rendszere'' szövegrész helyébe ,,kézbesítési rendszer'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 6. pont [2015. szeptember 1.]

 

35/C. § (1) bek.-ben

,,kamarával'' szövegrész helyébe ,,Karral'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 7. pont [2015. szeptember 1.]

 

35/C. § (4) bek.-ben

,,kamarára'' szövegrész helyébe ,,Karra'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 8. pont [2015. szeptember 1.]

 

37/C. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

37/C. § (9) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kart'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 9. pont [2015. szeptember 1.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kart'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 9. pont [2015. szeptember 1.]

 

47/A. § (8) bek.-ben

,,végrehajtó tevékenységét ellenőrző kamara részére'' szövegrész helyébe ,,végrehajtó tevékenységének ellenőrzésére a 230. § szerint jogosult Igazságügyi Hivatal részére'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 10. pont [2015. szeptember 1.]

 

57/A. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

57/A. § (3) bek.-ben, 254/G. § (2) bek.-ben, 298. § (3) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervét'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 1. pont [2015. szeptember 1.]

 

57/A. § (5)-(6) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

132/C. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

138/B. § után

138/C. §-sal kieg.: 2015: CV. tv. 110. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

139. § (1) bek.-ben

,,45 nap eltelt'' szövegrész helyébe ,,45 nap vagy a 138/C. § szerinti - a jegyző által igazolt - bejelentéstől számított 60 nap eltelt'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 110. § (6) bek. [2015. szeptember 1.]

 

143. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

147. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 110. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

154/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 110. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

154/A. § (10) bek. után

(11)-(13) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 110. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

225. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 2. pont [2015. szeptember 1.]

 

226. § (2) bek.-ben

,,kamara elnöke - a kamara elnökével szemben fennálló kizárási ok esetén a helyettesítésére jogosult kamarai vezető -'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 11. pont [2015. szeptember 1.]

 

226. § (3) bek. a) pontban

,,kamara elnökének'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve vezetőjének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 12. pont [2015. szeptember 1.]

 

226. § (4) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 13. pont [2015. szeptember 1.]

 

226. § (5) bek.-ben

,,kamara elnökének'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője részére'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 14. pont [2015. szeptember 1.]

 

226. § (5) bek.-ben

,,kamara elnöke (elnök esetében helyettese)'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 15. pont [2015. szeptember 1.]

 

226. § (6) bek.-ben

,,kamara elnökének'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve vezetőjének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 12. pont [2015. szeptember 1.]

 

227. § (3) bek.-ben

,,kamarában'' szövegrész helyébe ,,Karban'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 16. pont [2015. szeptember 1.]

 

229. § (2) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 13. pont [2015. szeptember 1.]

 

229. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 17. pont [2015. szeptember 1.]

 

229/A. §-ban

,,kamara elnöke vagy a kamara általa kijelölt tagja'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője vagy az általa kijelölt személy'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 18. pont [2015. szeptember 1.]

 

230/A. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

231. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 2. § [2015. szeptember 1.]

 

232. § (1) bek.-ben

,,határozatlan időre'' szövegrész helyébe ,,hét évre, de legfeljebb a 65. életéve betöltésének napjáig'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 20. pont [2015. szeptember 1.]

 

233. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 3. § [2018. január 1.]

 

234. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 4. § [2015. szeptember 1.]

 

234. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

234. § után

234/A. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 4. § [2015. szeptember 1.]

 

234/B. § (1) bek. b) pontban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

235. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 5. § [2015. szeptember 1.]

 

236. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 6. § [2015. szeptember 1.]

 

236. § (3)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 4. pont [2015. szeptember 1.]

 

237. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 7. § [2015. szeptember 1.]

 

238. § (1) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar elnöke'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 21. pont [2015. szeptember 1.]

 

239. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: CVII. tv. 8. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

239. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 8. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

239. § (3) bek. e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 2015: CVII. tv. 8. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

239. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 8. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

239. § (6) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész, ,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervét'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 24. pont [2015. szeptember 1.]

 

239/A. § (1)-(4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

240. § d) pont

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 5. pont [2015. szeptember 1.]

 

240/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 9. § [2015. szeptember 1.]

 

240/A. § (4)-(5) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

240/B. § előtti alcím és 240/B. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 10. § [2015. szeptember 1.]

 

240/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 11. § [2015. szeptember 1.]

 

240/E. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 12. § [2015. szeptember 1.]

 

240/F. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 6. pont [2015. szeptember 1.]

 

240/F. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 13. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

240/F. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 13. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

240/F. § (5) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

240/F. § (5) bek. f) pontban

,,kamarai felszólításra'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve felszólítására'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 25. pont [2015. szeptember 1.]

 

240/F. § (5) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: CVII. tv. 13. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

241. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 23. pont [2015. szeptember 1.]

 

241. § (6) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

241. § (6) bek. f) pontban

,,kamarai felszólításra'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve felszólítására'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 25. pont [2015. szeptember 1.]

 

241/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 14. § [2015. szeptember 1.]

 

241/A. § (2) bek.-ből

,,kamara által szervezett'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 7. pont [2015. szeptember 1.]

 

241/A. § utáni alcím

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 8. pont [2015. szeptember 1.]

 

243-245. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 15. § [2015. szeptember 1.]

 

248. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 9. pont [2015. szeptember 1.]

 

249. § előtti alcímcímben

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 27. pont [2015. szeptember 1.]

 

249-250. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 16. § [2015. szeptember 1.]

 

250/A. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 17. § [2015. szeptember 1.]

 

250/A. § (5) bek.-ből

,,végrehajtók helyettesítésére kirendelt tartós'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 10. pont [2015. szeptember 1.]

 

250/A. § (5) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 11. pont [2015. szeptember 1.]

 

250/A. § (6) bek.-ben

,,kamarai névjegyzékben'' szövegrész helyébe ,,Kar által vezetett névjegyzékben'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 34. pont [2015. szeptember 1.]

 

250/A. § (7)-(8) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

251. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 18. § [2015. szeptember 1.]

 

252. § (1) bek.-ben

,,kamarai tagok'' szövegrész helyébe ,,Kar tagjainak'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 28. pont [2015. szeptember 1.]

 

252. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 19. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

252. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 19. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

252. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 12. pont [2015. szeptember 1.]

 

252. § (8) bek.-ben

,,kamara által létrehozott hivatali szervezet'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 29. pont [2015. szeptember 1.]

 

253. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 20. § [2015. szeptember 1.]

 

253/A. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 21. § [2015. szeptember 1.]

 

253/B. §

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 13. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/C. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 22. § [2015. szeptember 1.]

 

253/D. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/D. § (2) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kart'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 9. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/D. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar szerveinek'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 30. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/D. § (3)-(4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/D. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 23. § [2015. szeptember 1.]

 

253/D. § (8) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/E. § (1) bek.-ben

,,kamarához'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 26. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/E. § (1)-(2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/E. § (2) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 31. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/E. § (3)-(4), (6)-(8) és (11)-(12) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/F. § (1)-(3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/G. § (1) és (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

253/H. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 24. § [2015. szeptember 1.]

 

254/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 25. § [2015. szeptember 1.]

 

254/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CVII. tv. 26. § [2015. szeptember 1.]

 

254/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 27. § [2015. szeptember 1.]

 

254/B. § (2)-(10) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 14. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/C. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 28. § [2015. szeptember 1.]

 

254/D. § (1) bek.-ben

,,kamaránál'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervénél'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 22. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/D. § (1)-(3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/D. § (5) bek.-ben

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 2. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/D. § (5)-(6) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/E. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 20. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/E. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: dCVII. tv. 29. § [2015. szeptember 1.]

 

254/F. (1) bek. a) pontból

,,kivéve a (2) bekezdésben foglalt esetet,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 15. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/F. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 30. § [2015. szeptember 1.]

 

254/F. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 16. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/F. § (1) bek. e) pontból

,,végrehajtó'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 17. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/F. § (1) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 18. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/F. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 31. § [2015. szeptember 1.]

 

254/F. § (5) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/G. § (1) bek.-ben

,,kamaránál'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervénél'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 22. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/G. § (1) bek.-ben

,,kamaránál'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervénél'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 32. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/G. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/G. § (1) bek. c) pontból

,,végrehajtói,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/G. § (3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/G. § (3) bek.-ben

,,50'' szövegrész helyébe ,,10'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 33. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/G. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

254/H. §

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 32. § [2015. szeptember 1.]

 

256/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 33. § [2015. szeptember 1.]

 

263. § (2) bek.-ből

,,valamint a 234. § (2) bekezdését'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 21. pont [2015. szeptember 1.]

 

266. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 34. § [2015. szeptember 1.]

 

266. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 22. pont [2015. szeptember 1.]

 

267. § (1) bek. d) pontban

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 2. pont [2015. szeptember 1.]

 

267. § (2) bek. c)-d) pont

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 23. pont [2015. szeptember 1.]

 

267. § (2) bek. f) pontban

,,kamarai névjegyzékből'' szövegrész helyébe ,,Kar által vezetett névjegyzékből'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 35. pont [2015. szeptember 1.]

 

267. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 35. § [2015. szeptember 1.]

 

269. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 36. § [2015. szeptember 1.]

 

269. § (1) bek. b) pontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,5'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 36. pont [2015. szeptember 1.]

 

271. § (1) bek.-ben

,,kamara közgyűlése'' szövegrész helyébe ,,Kar elnöksége'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 37. pont [2015. szeptember 1.]

 

274. § (4) bek.-ben

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 2. pont [2015. szeptember 1.]

 

274. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

274. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 38. pont [2015. szeptember 1.]

 

277. § (2) bek.-ben

,,kamarát a szervezeti és működési szabályzatában megjelölt tagja, alkalmazottja,'' szövegrész helyébe ,,Kart a Kar hivatali szervének vezetője, az általa kijelölt jelölt alkalmazottja,'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 39. pont [2015. szeptember 1.]

 

278. § (1) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 13. pont [2015. szeptember 1.]

 

278. § (1) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 40. pont [2015. szeptember 1.]

 

278. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 24. pont [2015. szeptember 1.]

 

278. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 37. § [2015. szeptember 1.]

 

278. § (4) bek.-ben

,,fegyelmi intézkedést'' szövegrész helyébe ,,30 napon belül fegyelmi intézkedést'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 41. pont [2015. szeptember 1.]

 

279. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 38. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

279. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

279. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 2015: CVII. tv. 38. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

279. § (5) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 31. pont [2015. szeptember 1.]

 

,,Fegyelmi vizsgálat'' alcím

279/A. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 39. § [2015. szeptember 1.]

 

280. § nyitó szövegrészben

,,jelentés'' szövegrész helyébe ,,jelentés, annak kiegészítése esetén a kiegészített jelentés'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 42. pont [2015. szeptember 1.]

 

281. § (1) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetőjét'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 43. pont [2015. szeptember 1.]

 

283. § (3)-(4) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 31. pont [2015. szeptember 1.]

 

285. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CVII. tv. 40. § [2015. szeptember 1.]

 

285. § (5) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 31. pont [2015. szeptember 1.]

 

287. § (1) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 31. pont [2015. szeptember 1.]

 

292. § (1) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 31. pont [2015. szeptember 1.]

 

292. § (3) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 13. pont [2015. szeptember 1.]

 

292. § (5) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

292. § (5) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 31. pont [2015. szeptember 1.]

 

293. § (3) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetőjét'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 43. pont [2015. szeptember 1.]

 

294. § (1) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 13. pont [2015. szeptember 1.]

 

296. § (1) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 31. pont [2015. szeptember 1.]

 

297. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

298. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szerve'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

303/B. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 110. § (5) bek. [2015. szeptember 1.]

 

305. § (6) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

[2015. évi XL. törvénnyel megállapított] 306/F. §

Hat. kív. h.: 2015: CVII. tv. 55. § 25. pont [2015. szeptember 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/G. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 41. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/H. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 42. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/I. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 43. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/J. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 44. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/K. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 45. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/L. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 46. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/M. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 47. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/N. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 48. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/O. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 49. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/P. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 50. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/Q. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 51. § [2015. július 9.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/R. §-sal kieg.: 2015: CVII. tv. 52. § [2015. július 9.]

 

307. § (2) bek. d) pontban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 54. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

307. § (2) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2015: CVII. tv. 53. § [2015. szeptember 1.]


1995. évi LIII. tv.

 
 

a környezet védelmének általános szabályairól

 
 

3. § (3)-(4) bek.-ben

,,várományos'' szövegrész helyébe ,,Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos'' szövegrész lép: 2015: CXV. tv. 11. § a) pont [2015. augusztus 1.]

 

7. § (2) bek. b) pontban

,,világörökségi területek világörökségi kezelési terveinek'' szövegrész helyébe ,,világörökségi területek vagy a Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín világörökségi kezelési terveinek'' szövegrész lép: 2015: CXV. tv. 11. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,várományos területen'' szövegrész helyébe ,,Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín területén'' szövegrész lép: 2015: CXV. tv. 11. § c) pont [2015. augusztus 1.]

 

8. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXV. tv. 12. § a) pont [2015. augusztus 1.]

 

8. § (6) nyitó szövegrészben

,,világörökségi kezelési tervben'' szövegrész helyébe ,,világörökségi területek világörökségi kezelési tervében'' szövegrész lép: 2015: CXV. tv. 11. § d) pont [2015. augusztus 1.]

 

8. § (6) bek. b) pontban

,,várományos terület'' szövegrész helyébe ,,Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín'' szövegrész lép: 2015: CXV. tv. 11. § e) pont [2015. augusztus 1.]

 

8. § (6) bek. c) pontban

,,várományos területet'' szövegrész helyébe ,,Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszínt'' szövegrész lép: 2015: CXV. tv. 11. § f) pont [2015. augusztus 1.]

 

9. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXV. tv. 12. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

11. §-ban

,,tervtanácsok'' szövegrész helyébe ,,tájegységi tervtanácsok'' szövegrész lép: 2015: CXV. tv. 11. § g) pont [2015. augusztus 1.]

 

14. § (1) bek. f) pont

Nem lép hatályba: 2015: CXV. tv. 13. §

 

14. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXV. tv. 12. § c) pont [2015. augusztus 1.]

 

110. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2015: CXV. tv. 10. § [2015. augusztus 1.]


1995. évi LVII. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXX. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

3. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép: 2015: CXX. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

4. § (1) bek. a) pont után

b) ponttal kieg.: 2015: CXX. tv. 2. § [2015. július 16.]

 

7. § (4) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: CXX. tv. 3. § [2015. július 16.]

 

22. § után

22/A-22/C. §-sal kieg.: 2015: CXX. tv. 4. § [2015. július 16.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXX. tv. 5. § [2015. július 16.]

 

29. § (1a) bek.-ben

,,az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott'' szövegrész helyébe ,,a jogszabályokban előírt'' szövegrész lép: 2015: CXX. tv. 14. § a) pont [2015. július 16.]

 

39. §

Helyébe lép: 2015: CXX. tv. 6. § [2015. július 16.]

 

39. § után

39/A. §-sal kieg.: 2015: CXX. tv. 7. § [2015. július 16.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek'' szövegrész helyébe ,,természetes és jogi személyek'' szövegrész lép: 2015: CXX. tv. 14. § b) pont [2015. július 16.]

 

40. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXX. tv. 8. § [2015. július 16.]

 

41. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 2015: CXX. tv. 9. § [2015. július 16.]

 

42. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXX. tv. 10. § [2015. július 16.]

 

44/E. § (2) bek.-ben

,,közszolgáltató'' szövegrész helyébe ,,közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban: követelés jogosultja)'' szövegrész lép: 2015: CXX. tv. 14. § c) pont [2015. július 16.]

 

44/E. § (3) bek.-ben

,,közszolgáltató'' szövegrész helyébe ,,követelés jogosultja'' szövegrész lép: 2015: CXX. tv. 14. § d) pont [2015. július 16.]

 

45. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2015: CXX. tv. 11. § [2016. január 1.]

 

45. § (8) bek. m) pontban

,,díj fizetésére kötelezett eljárások'' szövegrész helyébe ,,díj fizetésére kötelezett eljárások, a vízügyi igazgatási szervek díjfizetési mentességével érintett eljárások'' szövegrész lép: 2015: CXX. tv. 14. § e) pont [2015. július 16.]

 

45/A. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: CXX. tv. 12. § [2015. július 16.]

 

45/D. §

Hat. kív. h.: 2015: CXX. tv. 15. § [2015. július 16.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2015: CXX. tv. 13. §, illetve 1. melléklet [2015. július 16.]

 

1. sz. melléklet 5. pontban

,,település árvízmentesítését szolgáló körtöltés'' szövegrész helyébe ,,település vagy településrész árvízmentesítését szolgáló töltés'' szövegrész lép: 2015: CXX. tv. 14. § f) pont [2015. július 16.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

58. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 111. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

62. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 111. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

1. sz. melléklet 7.28. pont után

7.29. ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 111. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]


1996. évi XX. tv.

 
 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 
 

3. § h) pont után

i) ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 3. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

10/A. §

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 3. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

10/A. § (2) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 3. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

10/A. § (5) bek.-ben

,,c)-j)'' szövegrész helyébe ,,c)-j) és l)'' szövegrész lép: 3. § (13) bek. a) pont [2015. augusztus 1.]

 

10/A. § (6) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 3. § (4) bek. [2015. augusztus 1.]

 

10/A. § után

10/B. §-sal kieg.: 2015: CXXX. tv. 3. § (5) bek. [2015. július 16.]

 

10/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 3. § (6) bek. [2015. július 16.]

 

10/C. § (2)-(3) bek.-ben

,,titkosított kapcsolati'' szövegrész helyébe ,,titkosított összerendelési kapcsolati'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 3. § (13) bek. b) pont [2015. július 16.]

 

10/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 3. § (7) bek. [2015. július 16.]

 

10/D. § (1) bek.-ből

,,a jelen § rendelkezései szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 3. § (14) bek. [2015. július 16.]

 

10/D. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 3. § (8) bek. [2015. július 16.]

 

10/E. §

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 3. § (9) bek. [2015. július 16.]

 

32. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 3. § (10) bek. [2015. július 16.]

 

37. § (1) bek. f) pont után

Első g) ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 3. § (11) bek. [2015. július 16.]

 

37. § (1) bek. f) pont után

Második g) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 112. § [2015. szeptember 1.]

 

46/A. §

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 3. § (12) bek. [2015. július 16.]

 

46/A. § (5) bek.-ben

,,c)-j)'' szövegrész helyébe ,,c)-j) és l)'' szövegrész lép: 3. § (13) bek. a) pont [2015. augusztus 1.]

 

46/A. § (6) bek. a) pontban

,,e) és g)'' szövegrész helyébe ,,e), g) és l)'' szövegrész lép: (13) bek. c) pont [2015. augusztus 1.]


1996. évi XXXI. tv.

 
 

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 
 

4. § i) pont

Helyébe lép: 2015: CXX. tv. 16. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

4. § v) pont után

x)-y) ponttal kieg.: 2015: CXX. tv. 16. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

48. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXX. tv. 17. § [2015. július 16.]

 

50. § után

51. §-sal kieg.: 2015: CXX. tv. 18. § [2015. július 16.]


1997. évi XI. tv.

 
 

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

 
 

XVII/A. Fejezet cím

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 35. § [2015. augusztus 1.]

 

116/A. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 36. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

116/A. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép, egyidejűleg b) pont után c) ponttal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 36. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

116/A. § (6) bek. b) pont

Helyébe lép, egyidejűleg b) pont után c) ponttal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 36. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

116/A. § (8)-(10) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 36. § (4) bek. [2015. augusztus 1.]

 

116/A. § (11) bek. b) pont

Helyébe lép, egyidejűleg b) pont után c) ponttal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 36. § (5) bek. [2015. augusztus 1.]

 

116/A. § (12) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 36. § (6) bek. [2015. augusztus 1.]

 

116/A. § (13) bek. b) pont

Helyébe lép, egyidejűleg b) pont után c) ponttal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 36. § (7) bek. [2015. augusztus 1.]

 

116/C. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 37. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

116/C. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 37. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

121. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 38. § [2015. augusztus 1.]

 

122. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 39. § [2015. augusztus 1.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

11/A. § (2) bek. b) pontban

,,gyermekjóléti szolgálat'' szövegrész helyébe ,,gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (2) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

17. § (1) bek. b) pontból

,,így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

17. § (2) bek. a) pontban

,,gyermekjóléti szolgálatnál'' szövegrész helyébe ,,gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (2) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

17. § (2a) bek.-ben

,,gyermekjóléti szolgálat'' szövegrész helyébe ,,gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (2) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

17. § (5) bek.-ben

,,gyermekjóléti szolgálatnál'' szövegrész helyébe ,,gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (2) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

35. § (6) bek.-ben

,,gyermekjóléti szolgálatban'' szövegrész helyébe ,,gyermekjóléti szolgáltatásban'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (2) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

37/A. § (3a) bek.-ben

,,gyermekjóléti szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (2) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

38/A. § (2) bek.-ben

,,gyermekjóléti szolgálattal'' szövegrész helyébe ,,gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (2) bek. e) pont [2016. január 1.]

 

38/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

39. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 19. § [2016. január 1.]

 

39. § (4) bek. c) pont cb) alpontból

,, , különösen a családsegítés'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

39. § (4) bek. c) pont ce) alpont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

39. § (4) bek. d)-e) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. e) pont [2016. január 1.]

 

39. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. f) pont [2016. január 1.]

 

40. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 20. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

40. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 20. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

40. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 20. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

40. § (2) bek.-ben

,,39. §-ban'' szövegrész helyébe ,,39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (2) bek. f) pont [2016. január 1.]

 

40. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. g) pont [2016. január 1.]

 

40. § (3) és (5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. h) pont [2016. január 1.]

 

40. § után

Alcímmel és 40/A. §-sal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 21. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

40/A. § (2) bek. a) pont af) alpont után

ag) alponttal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 21. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

51. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 22. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

51. § (6) bek. a) pont ab) alpontból

,,a családsegítő, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. i) pont [2016. január 1.]

 

51. § (9) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 22. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

51. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 22. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

94. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 23. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

94. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. j) pont [2016. január 1.]

 

94. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 23. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

96. § (5) bek.-ből

,,családsegítő szolgálat, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (2) bek. k) pont [2016. január 1.]

 

98. § (5) bek.-ben

,,szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv honlapján'' szövegrész helyébe ,,Szociális Ágazati Portálon'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (1) bek. a) pont [2015. augusztus 1.]

 

98. § (6) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 24. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

98. § (6) bek. b) pont után

c)-d) ponttal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 24. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

98. § (10) bek. után

(11)-(14) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 24. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

100/A. § (1) bek.-ből

,,ellenőrzési jogkörében jogsértésenként legfeljebb 200 ezer forint összegű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (1) bek. b) pont [2015. augusztus 1.]

 

100/A. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 25. § [2015. augusztus 1.]

 

139. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (1) bek. a) pont [2015. augusztus 1.]

 

139. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 26. § [2016. január 1.]

 

141/A. §

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 27. § [2015. augusztus 1.]

 

145. § (2) bek.-ben

,,(a továbbiakban: befogadás)'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban: befogadás), a 145/C. §-ban foglaltak kivételével'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (1) bek. b) pont [2015. augusztus 1.]

 

XXII. Fejezet Térítési díj alcím előtt

145/C. §-sal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 28. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

145/C. §

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 28. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

162. § (1) bek. i) pontban

,,jogkövetkezményeket'' szövegrész helyébe ,,jogkövetkezményeket, a 98. § (11)-(14) bekezdése szerinti közzététel részletes szabályait'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (1) bek. c) pont [2015. augusztus 1.]

 

162. § (1) bek. y) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXIII. tv. 31. § (1) bek. c) pont [2015. augusztus 1.]

 

162. § (1) bek. w) pontban

,,családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont'' szövegrész helyébe ,,Gyerekházak, a krízisközpontok, a félutas házak és a titkos menedékházak'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 30. § (1) bek. d) pont [2015. augusztus 1.]

 

173. § után

174. §-sal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 29. § [2015. augusztus 1.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

30/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVIII. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

30/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVIII. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 16.]


1997. évi LXXXII. tv.

 
 

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

 
 

79. § (1) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 113. § [2015. szeptember 1.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

20. § (3a) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: CXXIII. tv. 20. § [2017. január 1.]

 

35. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIII. tv. 21. § [2015. augusztus 1.]

 

,,Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása'' alcím

35/A. §-sal kieg.: 2015: CXXIII. tv. 22. § [2015. augusztus 1.]

 

83. § (2h) bek. után

(2i) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIII. tv. 23. § [2015. augusztus 1.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

17. § (1) bek. 32. pont után

33. ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 114. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,31-32.'' szövegrész helyébe ,,31-33.'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 114. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

73/A. § (3) bek.-ben

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 56. § [2015. szeptember 1.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

55. §

Helyébe lép: 2015: CXXIII. tv. 24. § [2015. augusztus 1.]

 

88. §

Helyébe lép: 2015: CXXIII. tv. 25. § [2015. augusztus 1.]

 

152. § (1)-(2) és (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXIII. tv. 28. § a) pont [2015. augusztus 1.]

 

152/A. § után

152/B. §-sal kieg.: 2015: CXXIII. tv. 26. § [2016. január 1.]

 

247. § (3) bek. l) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXIII. tv. 28. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

247. § (3) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2015: CXXIII. tv. 27. § [2016. január 1.]


1997. évi CLV. tv.

 
 

a fogyasztóvédelemről

 
 

2. § i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 1. § (1) bek. [2015. szeptember 11.]

 

2. § n) pont után

o)-p) ponttal kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 1. § (2) bek. [2015. szeptember 11.]

 

2. § r) pont után

s)-u) ponttal kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 1. § (3) bek. [2015. szeptember 11.]

 

17/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVII. tv. 2. § (1) bek. [2015. szeptember 11.]

 

17/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 2. § (2) bek. [2015. szeptember 11.]

 

17/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVII. tv. 2. § (3) bek. [2015. szeptember 11.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVII. tv. 3. § (1) bek. [2015. szeptember 11.]

 

18. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 3. § (2) bek. [2015. szeptember 11.]

 

20. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 4. § [2015. szeptember 11.]

 

29. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 5. § (1) bek. [2015. szeptember 11.]

 

29. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 5. § (2) bek. [2015. szeptember 11.]

 

29. § (8) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVII. tv. 5. § (3) bek. [2015. szeptember 11.]

 

29. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 5. § (4) bek. [2015. szeptember 11.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,alávetésre'' szövegrész helyébe ,,eseti alávetésre'' szövegrész lép: 2015: CXXXVII. tv. 12. § a) pont [2015. szeptember 11.]

 

31. § (3) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 6. § [2015. szeptember 11.]

 

32. § a) pontban

,,általános alávetési'' szövegrész helyébe ,,a 36/C. § szerinti általános alávetési'' szövegrész lép: 2015: CXXXVII. tv. 12. § b) pont [2015. szeptember 11.]

 

36/A. §

Helyébe lép: 2015: CXXXVII. tv. 7. § [2015. szeptember 11.]

 

36/C. § (1) bek. második mondatban

,,Az alávetési'' szövegrész helyébe ,,Az általános alávetési'' szövegrész lép: 2015: CXXXVII. tv. 12. § c) pont [2015. szeptember 11.]

 

36/C. § (2)-(3) bek.-ben

,,alávetési'' szövegrész helyébe ,,általános alávetési'' szövegrész lép: 2015: CXXXVII. tv. 12. § d) pont [2015. szeptember 11.]

 

37/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVII. tv. 8. § (1) bek. [2015. szeptember 11.]

 

37/A. § (3) bek. után

(4)-(10) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 8. § (2) bek. [2015. szeptember 11.]

 

45/A. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXVII. tv. 9. § [2015. szeptember 11.]

 

47/C. § (5) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 10. § [2015. szeptember 11.]

 

57. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 11. § [2015. szeptember 11.]


1998. évi XII. tv.

 
 

a külföldre utazásról

 
 

1. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXX. tv. 4. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

16/C. § után

16/D. §-sal kieg.: 2015: CXXX. tv. 4. § (2) bek. [2016. január 1.]


1998. évi LXVI. tv.

 
 

az egészségügyi hozzájárulásról

 
 

5. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: CXXIII. tv. 29. § [2015. augusztus 1.]


1999. évi LXXVI. tv.

 
 

a szerzői jogról

 
 

,,A személyhez fűződő jogok gyakorlása'' alcím

15/A. §-sal kieg.: 2015: CXXIX. tv. 23. § [2015. július 16.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

9. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 115. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

19. § (1) bek. y) pont után

z) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 115. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]


2000. évi II. tv.

 
 

az önálló orvosi tevékenységről

 
 

1. § (2) bek. a) pontban

,,az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi alapellátásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2015: CXXIII. tv. 33. § a) pont [2015. augusztus 1.]

 

2. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIII. tv. 30. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

2. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIII. tv. 30. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

2/B. § (1) bek.-ben

,,feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) legalább az alábbiakat tartalmazza: '' szövegrész helyébe ,,feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket: '' szövegrész lép: 2015: CXXIII. tv. 33. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

2/B. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: CXXIII. tv. 31. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

2/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIII. tv. 31. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

3. § (9) bek. a) pont ac) alpont után

ad) alponttal kieg.: 2015: CXXIII. tv. 32. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

3. § (9) bek. a) pont ad) alpont után

ae) alponttal kieg.: 2015: CXXIII. tv. 32. § (2) bek. [2016. január 1.]


2000. évi C. tv.

 
 

a számvitelről

 
 

3. § (2) bek. 4. pont

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

3. § (2) bek. 4. pont után

4a. ponttal kieg.: 2015: CI. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

3. § (2) bek. 5. pont

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

3. § (2) bek. 7. pontban

,,2-4. pont'' szövegrész helyébe ,,2-3. pont'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 1. pont [2015. július 4.]

 

3. § (2) bek. 8. pont után

9. ponttal kieg.: 2015: CI. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

3. § (5) bek. 1-2. pont

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 1. § (3) bek. [2015. július 4.]

 

3. § (9) bek. 11. pontban

,,és amely az ügylet tárgyát képező áru átadásával (leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor'' szövegrész helyébe ,,és amely várhatóan az ügylet tárgyát képező áru átadásával (leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 2. pont [2015. július 4.]

 

3. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 1. § (4) bek. [2015. július 4.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 2. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,anyavállalat,'' szövegrész helyébe ,,anyavállalat, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó,'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 3. pont [2015. július 4.]

 

9. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 2. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,nem jelentősnek,'' szövegrész helyébe ,,nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 4. pont [2015. július 4.]

 

18. §-ból

,,és a mérleg szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § a) pont [2015. július 4.]

 

27. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 3. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

27. § (4)-(6) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 3. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

29. § (2) bek.-ben

,,27. § (3),'' szövegrész helyébe ,,27. § (3), (3b),'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 5. pont [2015. július 4.]

 

29. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 4. § [2015. július 4.]

 

29. § (3)-(4) bek.-ben

,,27. § (3),'' szövegrész helyébe ,,27. § (3), (3b),'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 5. pont [2015. július 4.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,vagyoni betéteket'' szövegrész helyébe ,,egyéb társasági részesedéseket'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 6. pont [2015. július 4.]

 

30. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 5. § [2015. július 4.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,(2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(2) és a (2a) bekezdés'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 7. pont [2015. július 4.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 6. § [2015. július 4.]

 

33. § (6) bek.-ben

,,a rendkívüli'' szövegrész helyébe ,,az egyéb'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 8. pont [2015. július 4.]

 

35. § (2) bek.-ben

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 9. pont [2015. július 4.]

 

35. § (7) bek.-ben

,,az értékelési tartalékkal'' szövegrész helyébe ,,a pozitív értékelési tartalékkal'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 10. pont [2015. július 4.]

 

37. § (1) bek. a) pontban

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 11. pont [2015. július 4.]

 

37. § (2) bek. a) pontban

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 11. pont [2015. július 4.]

 

37. § (2) bek. d) pontból

,,üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § b) pont [2015. július 4.]

 

37. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 7. § [2015. július 4.]

 

37. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § c) pont [2015. július 4.]

 

39. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § d) pont [2015. július 4.]

 

39. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 8. § [2015. július 4.]

 

40. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 9. § [2015. július 4.]

 

40/A. § (1) bek.-ben

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 9. pont [2015. július 4.]

 

40/A. § (3) bek. a) pontban

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 11. pont [2015. július 4.]

 

40/A. § (4) bek. a) pontban

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 11. pont [2015. július 4.]

 

40/A. § (4) bek. c) pontban

,, , az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 12. pont [2015. július 4.]

 

40/A. § (6a) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § e) pont [2015. július 4.]

 

40/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 10. § [2015. július 4.]

 

40/A. § (8) bek.-ből

,,mérleg szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § f) pont [2015. július 4.]

 

42. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 11. § [2015. július 4.]

 

42. § (8) bek.-ben

,,(7) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(7) és (7a) bekezdés'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 13. pont [2015. július 4.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,a rendkívüli bevételként'' szövegrész helyébe ,,az egyéb bevételként vagy a pénzügyi műveletek bevételeként'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 14. pont [2015. július 4.]

 

45. § (4) bek.-ben

,,5 év vagy ennél hosszabb idő'' szövegrész helyébe ,,legalább 5 év, de legfeljebb 10 év'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 15. pont [2015. július 4.]

 

49. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 12. § [2015. július 4.]

 

52. § (1) bek.-ből

,,- a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - '' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § g) pont [2015. július 4.]

 

52. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 13. § [2015. július 4.]

 

53. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 14. § [2015. július 4.]

 

59/A. § (11)-(12) bek.-ben

,,rendkívüli'' szövegrész helyébe ,,kivételes'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 16. pont [2015. július 4.]

 

68. § (5) bek. b) pont záró szövegrészben

,,rendkívüli'' szövegrész helyébe ,,egyéb'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 17. pont [2015. július 4.]

 

70. §

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 15. § [2015. július 4.]

 

71. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 16. § [2015. július 4.]

 

76. § (2) bek.-ben

,, , illetve a rendkívüli ráfordítások'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § h) pont [2015. július 4.]

 

77. § (1) bek.-ben

,,sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi műveletek bevételeinek'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 18. pont [2015. július 4.]

 

77. § (3) bek. j) pont után

k)-o) ponttal kieg.: 2015: CI. tv. 17. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

77. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 17. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

77. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 17. § (3) bek. [2015. július 4.]

 

77. § (7) bek.-ben

,,fizetendő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § i) pont [2015. július 4.]

 

81. § (1) bek.-ben

,,sem a pénzügyi műveletek ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi műveletek ráfordításainak'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 19. pont [2015. július 4.]

 

81. § (2) bek. j) pont után

k)-p) ponttal kieg.: 2015: CI. tv. 18. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

81. § (5) bek.-ben

,,levonható'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § j) pont [2015. július 4.]

 

81. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 18. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

83. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 19. § [2015. július 4.]

 

84. § (1) bek.-ben

,,eredményből'' szövegrész helyébe ,,eredmény felosztásáról szóló határozat alapján'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 20. pont [2015. július 4.]

 

84. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 20. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

84. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 20. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

84. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 20. § (3) bek. [2015. július 4.]

 

84. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 20. § (4) bek. [2015. július 4.]

 

84. § (4) bek.-ben

,,kamatait'' szövegrész helyébe ,,bevételét'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 21. pont [2015. július 4.]

 

84. § (7) bek. u) pont után

v) ponttal kieg.: 2015: CI. tv. 20. § (5) bek. [2015. július 4.]

 

84. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 20. § (6) bek. [2015. július 4.]

 

85. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 21. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

85. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 21. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

85. § (3) bek. u) pont után

v) ponttal kieg.: 2015: CI. tv. 21. § (3) bek. [2015. július 4.]

 

85. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 21. § (4) bek. [2015. július 4.]

 

86. §

Hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § k) pont [2015. július 4.]

 

87. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 22. § [2015. július 4.]

 

87. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § l) pont [2015. július 4.]

 

88. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 23. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

88. § (7) bek.-ből

,, , amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § m) pont [2015. július 4.]

 

88. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 23. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

89. § (1) bek.-ben

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 9. pont [2015. július 4.]

 

90. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 24. § [2015. július 4.]

 

90. § (6) bek.-ben

,,saját tőke'' szövegrész helyébe ,,saját tőke elemeinek'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 22. pont [2015. július 4.]

 

91. §

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 25. § [2015. július 4.]

 

92. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 26. § [2015. július 4.]

 

93. § (5) bek.-ből

,,,,A'' változat'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § n) pont [2015. július 4.]

 

93. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 27. § [2015. július 4.]

 

93. § (6) bek.-ben

,,a Rendkívüli bevételek'' szövegrész helyébe ,,az Egyéb bevételek és a Pénzügyi műveletek bevételei'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 23. pont [2015. július 4.]

 

95. § (4) bek. d) pontban

,,telephelyek'' szövegrész helyébe ,,telephelyek, fióktelepek'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 24. pont [2015. július 4.]

 

96. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 28. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

96. § (3) bek.-ből

,,,,A'', illetve ,,B'' változata'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § o) pont [2015. július 4.]

 

96. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 28. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

96. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 28. § (3) bek. [2015. július 4.]

 

96. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § p) pont [2015. július 4.]

 

102. § (1) bek.-ben

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 9. pont [2015. július 4.]

 

102. § (3) bek.-ben

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 11. pont [2015. július 4.]

 

102. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 29. § [2015. július 4.]

 

108. § (1) bek.-ben

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 9. pont [2015. július 4.]

 

109. § (4) bek.-ből

,, , a 86. § (3) bekezdése és (4) bekezdésének b) pontja szerinti rendkívüli bevételek'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § q) pont [2015. július 4.]

 

111. § (4) bek.-ből

,, , a 86. § (6)-(7) bekezdése szerinti rendkívüli ráfordítások'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § r) pont [2015. július 4.]

 

114. §

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 30. § [2015. július 4.]

 

117. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 31. § [2015. július 4.]

 

119. § (1) bek. c) pontban

,,rendkívüli'' szövegrész helyébe ,,egyéb'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 17. pont [2015. július 4.]

 

123. § (6) bek. a) pontban

,,a mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,az adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 25. pont [2015. július 4.]

 

123. § (8) bek. b) pontban

,,a mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,az adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 26. pont [2015. július 4.]

 

124. § (12) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 32. § [2015. július 4.]

 

127. § (1) bek. b) pontból

,,és az egymás közötti rendkívüli bevételek'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § s) pont [2015. július 4.]

 

127. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § t) pont [2015. július 4.]

 

127. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 33. § [2015. július 4.]

 

130. § (5) bek. b) pontban

,,eredménykimutatásban nem'' szövegrész helyébe ,,adózott eredmény felosztásáról szóló határozatban'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 27. pont [2015. július 4.]

 

130. § (5) bek. c) pontban

,,eredménykimutatásba beállított'' szövegrész helyébe ,,adózott eredmény felosztásáról szóló határozatban szereplő'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 28. pont [2015. július 4.]

 

134. § (2) bek.-ben

,,Az üzleti jelentésnek'' szövegrész helyébe ,,Az összevont (konszolidált) üzleti jelentésnek'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 29. pont [2015. július 4.]

 

VI. Fejezet után

VI/A. Fejezettel (134/A-134/C.. §) kieg.: 2015: CI. tv. 34. § [2015. július 4.]

 

136. § (8) bek.-ben

,,a mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,az adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 26. pont [2015. július 4.]

 

141. § (9) bek.-ből

,,továbbá a részesedésekhez kapcsolódó üzleti vagy cégérték beolvadás során megszüntetendő összegét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 44. § u) pont [2015. július 4.]

 

155. § (5) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: CI. tv. 35. § [2015. július 4.]

 

156. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 36. § [2015. július 4.]

 

160. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 37. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

160. § (3) bek. után

(3a)-(3c) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 37. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

160. § (5) bek.-ben

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 43. § 9. pont [2015. július 4.]

 

163. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 38. § [2015. július 4.]

 

163/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 39. § [2015. július 4.]

 

175. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 40. § [2015. július 4.]

 

177. § (41) bek. után

(42)-(47) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 41. § [2015. július 4.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 42. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. július 4.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 42. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. július 4.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 42. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. július 4.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 2015: CI. tv. 42. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. július 4.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 2015: CI. tv. 42. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2015. július 4.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 42. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2015. július 4.]


2001. évi XX. tv.

 
 

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

 
 

2. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 2015: CXXVIII. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

2. § k) pont

Helyébe lép: 2015: CXXVIII. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

3. § (2) bek. d) pontban

,,2. § b) és c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,2. § b), c) és h) pontjában'' szövegrész lép: 2015: CXXVIII. tv. 8. § a) bek. [2015. július 14.]

 

3. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVIII. tv. 2. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

3. § (9) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVIII. tv. 2. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

3. § (12) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVIII. tv. 2. § (3) bek. [2015. július 14.]

 

3. § (14) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVIII. tv. 2. § (4) bek. [2015. július 14.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,2. § b)-c) és k) pontjában'' szövegrész helyébe ,,2. § b), c), h) és k) pontjában'' szövegrész lép: 2015: CXXVIII. tv. 8. § b) bek. [2015. július 14.]

 

8. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVIII. tv. 3. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVIII. tv. 3. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

8/A. §

Helyébe lép: 2015: CXXVIII. tv. 4. § [2015. július 14.]

 

10/B. §

Helyébe lép: 2015: CXXVIII. tv. 5. § [2015. július 14.]

 

13/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVIII. tv. 6. § [2015. július 14.]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 2015: CXXVIII. tv. 7. § [2015. július 14.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 2015: CXXVIII. tv. 9. § [2015. július 14.]


2001. évi C. tv.

 
 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,információs szolgálatra'' szövegrész helyébe ,,segítségnyújtó központra'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § a) pont [2016. január 1.]

 

4. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 11. § [2016. január 1.]

 

4/A. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,információs szolgálat'' szövegrész helyébe ,,segítségnyújtó központ'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § b) pont [2016. január 1.]

 

4/A. § (1) bek. a) pontban

,,az információs szolgálatainak'' szövegrész helyébe ,,a segítségnyújtó központnak'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § c) pont [2016. január 1.]

 

4/A. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 12. § [2016. január 1.]

 

4/A. § (2) bek.-ben

,,információs szolgálat'' szövegrész helyébe ,,segítségnyújtó központ'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § d) pont [2016. január 1.]

 

6. § (4) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 13. § [2016. január 1.]

 

7. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 14. § [2016. január 1.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 15. § [2016. január 1.]

 

9. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 15. § [2016. január 1.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 15. § [2016. január 1.]

 

9. § (4) bek. után

(5)-(8) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 15. § [2016. január 1.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,alapképzést'' szövegrész helyébe ,,alapképzést, mesterképzést'' szövegrész, ,,oktatásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,oktatási hivatal'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § e) pont [2016. január 1.]

 

Harmadik rész címben (21. § előtt)

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § f) pont [2016. január 1.]

 

VI. Fejezet (21. § előtt) címben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § f) pont [2016. január 1.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § f) pont [2016. január 1.]

 

22. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 16. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

22. § (3) bek. után

(4)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 16. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó elismerés különös eljárási szabályai alcím előtt

22/A. §-sal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 17. § [2016. január 1.]

 

23. § előtti alcímcímben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § f) pont [2016. január 1.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,információs szolgálatát'' szövegrész helyébe ,,segítségnyújtó központját'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § g) pont [2016. január 1.]

 

23 § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 18. § [2016. január 1.]

 

26. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 19. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

26. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 19. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

28. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 20. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

28. § (6) bek. c) pont cc) alpont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 20. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

28. § (6) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 20. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

28. § (7) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 20. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

28. § (12) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 20. § (5) bek. [2016. január 1.]

 

28. § (13) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 20. § (6) bek. [2016. január 1.]

 

28. § (14) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 20. § (7) bek. [2016. január 1.]

 

28. § (16) bek.-ben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § f) pont [2016. január 1.]

 

28. § (16) bek. után

(17) bek.-sel kieg. : 2015: CXXXI. tv. 20. § (8) bek. [2016. január 1.]

 

28. § (20) bek. után

(21)-(26) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 20. § (9) bek. [2016. január 1.]

 

30. §

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 21. § [2016. január 1.]

 

31. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 36. § a) pont [2016. január 1.]

 

31. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5)-(8) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 22. § [2016. január 1.]

 

32. § előtt

Fejezetcímmel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 23. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

32. § előtti alcímcím

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 36. § b) pont [2016. január 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 23. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

32. § után

VII/B. Fejezettel (32/A. §) kieg.: 2015: CXXXI. tv. 24. § [2016. január 1.]

 

37. § után

IX/A-IX/B. Fejezettel (37/A-37/B. §) kieg.: 2015: CXXXI. tv. 25. § [2016. január 1.]

 

38. § (2) bek.-ben

,,két'' szövegrész helyébe ,,egy'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § h) pont [2016. január 1.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,kétéves'' szövegrész helyébe ,,egyéves'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § i) pont [2016. január 1.]

 

40. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 26. § [2016. január 1.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,IX. Fejezet hatálya alá tartozó szabályozott szakmát'' szövegrész helyébe ,,VIII., a IX. és a IX/A. Fejezet hatálya alá tartozó szabályozott szakmát'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § j) pont [2016. január 1.]

 

41. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 27. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

41. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 27. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

41. § (8) bek.-ben

,,(2) vagy (4)'' szövegrész helyébe ,,(4)'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § k) pont [2016. január 1.]

 

42. § nyitó szövegrészben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § f) pont [2016. január 1.]

 

Harmadik Rész

X/B. Fejezettel (54-55. §) kieg.: 2015: CXXXI. tv. 28. § [2016. január 1.]

 

Negyedik rész címben (60/A. § előtt)

,,HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY,'' szövegrész helyébe ,,HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, AZ EURÓPAI SZAKMAI KÁRTYA,'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § l) pont [2016. január 1.]

 

60/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 29. § [2016. január 1.]

 

60/C. § (1)-(2) bek.-ben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § f) pont [2016. január 1.]

 

60/D. § után

XI/A. Fejezettel (60/E-60/I. §) kieg.: 2015: CXXXI. tv. 30. § [2016. január 1.]

 

64. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 31. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

64. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 31. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

67. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 32. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

67. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 36. § c) pont [2016. január 1.]

 

67. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 32. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

67. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 32. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

67. § (2) bek. f) pontban

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 35. § f) pont [2016. január 1.]

 

67. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 32. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

67. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 32. § (5) bek. [2016. január 1.]

 

67. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 32. § (6) bek. [2016. január 1.]

 

68. § után

68/A-68/B. §-sal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 33. § [2016. január 1.]

 

69. § h) pont után

i) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 34. § [2016. január 1.]


2001. évi CVIII. tv.

 
 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 
 

15/A. § után

Alcímmel és 15/B. §-sal kieg.: 2015: CXXX. tv. 5. § [2015. július 16.]


2002. évi XLIII. tv.

 
 

az egyszerűsített vállalkozói adóról

 
 

4. § (3) bek.-ben

,,A közkereseti társaság, a betéti társaság és'' szövegrész helyébe ,,A közkereseti társaság, a betéti társaság, amelynek nem minden tagja korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság, valamint'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 45. § (1) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

18. § (2) bek. a)-b) pontban

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 45. § (1) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

18. § (11) bek. a) pontban

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 45. § (1) bek. b) pont [2016. január 1.]


2003. évi LX. tv.

 
 

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

 
 

157. § (1) bek. s) pont után

t) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 116. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

157. § (1) bek. záró szövegrész

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 116. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

22/E. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 57. § [2015. július 4.]

 

133. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 117. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

133. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 117. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

176. § (13) bek.-ben

,,törvény kivételével az adótörvények alkalmazásában,'' szövegrész helyébe ,,törvény, valamint a 22/E. § kivételével az adótörvények alkalmazásában,'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 58. § [2015. július 4.]

 

176/H. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 59. § [2015. július 4.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

10. § (1) bek. 28. pont után

29. ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 6. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

22. § után

Alcímmel és 22/A. §-sal kieg.: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

92/A. § után

Alcímmel és 92/B. §-sal kieg.: 2015: CXXX. tv. 6. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

94. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

94. § (2) bek. után

(2a)-(2l) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (3) bek. [2015. július 16.]

 

94. § (3) bek.-ben

,,Helyi'' szövegrész helyébe ,,Fizikai infrastruktúra (2a) bekezdés szerinti felhasználása kivételével a helyi'' szövegrész lép: 2015: CXXXVIII. tv. 3. § a) pont [2015. július 16.]

 

94. § (3) bek.-ből

,,különös méltánylást érdemlő települési vagy lakossági érdeket sértene,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXVIII. tv. 5. § [2015. július 16.]

 

94. § (5) bek.-ben

,,települési'' szövegrész helyébe ,,helyi'' szövegrész lép: 2015: CXXXVIII. tv. 3. § b) pont [2015. július 16.]

 

95. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (4) bek. [2015. július 16.]

 

95. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (5) bek. [2015. július 16.]

 

95. § (3) bek.-ben

,,elbírálható'' szövegrész helyébe ,,előterjeszthető és elbírálható'' szövegrész lép: 2015: CXXXVIII. tv. 3. § c) pont [2015. július 16.]

 

95. § (3) bek. után

(4)-(4a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (6) bek. [2015. július 16.]

 

95. § (5) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (7) bek. [2015. július 16.]

 

96. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (8) bek. [2015. július 16.]

 

187. § (2) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2015: CXXXVIII. tv. 4. § [2015. július 16.]

 

188. § 27. pont után

27/a. ponttal kieg.: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (9) bek. [2015. július 16.]

 

188. § 33. pont után

33/a. ponttal kieg.: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (10) bek. [2015. július 16.]

 

188. § 80. pont után

80/a. ponttal kieg.: 2015: CXXXVIII. tv. 2. § (11) bek. [2015. július 16.]


2003. évi CXXVI. tv.

 
 

a közösségi vámjog végrehajtásáról

 
 

7/D. § (5) bek. c) pontban

,,estén módosítja a jegyzőkönyvet'' szövegrész helyébe ,,esetén kiegészíti a jegyzőkönyvet'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § a) pont [2015. július 4.]

 

7/I. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CI. tv. 60. § [2015. július 4.]

 

7/K. § (7) bek.-ben

,,hagyni.'' szövegrész helyébe ,,hagyni. Ha a külföldi hatóság a megkeresésétől számított 1 éven belül nem válaszol, az ellenőrzési határidő szünetelésének utolsó napja a külföldi hatóság megkeresésének postára adása napjától számított 1 év.'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § b) pont [2015. július 4.]

 

7/K. § (8) bek.-ben

,,folytathatja. A vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,folytathatja és az utólagos ellenőrzés befejezhető a megkereséssel nem érintett tárgykörben, ha a tényállás e tekintetben tisztázott. A megkereséssel érintett tárgykörben a vámhatóság'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § c) pont [2015. július 4.]

 

7/K. § (9) bek.-ben

,,ellenőrzés a válasz hiányában is befejezhető a megkereséssel nem érintett tárgykörben, ha a tényállás e tekintetben tisztázott. Ebben az esetben az ellenőrzési határidő szünetelésének utolsó napja a külföldi hatóság megkeresésének postára adásának napjától számított 1 év. A megkereséssel'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzést a szünetelés befejeződésétől számított nyitva álló határidőn belül le kell zárni a megkereséssel érintett tárgykörben is, és a megkereséssel'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § d) pont [2015. július 4.]

 

7/R. § (5) bek.-ben

,,veszélyezteti'' szövegrész helyébe ,,veszélyezteti, továbbá, ha a tényállás az utólagos ellenőrzéssel érintett ügyletek, vámáru-nyilatkozatok vagy az ügyfél külkereskedelmi tevékenysége egy részével kapcsolatban megfelelően tisztázásra került'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § e) pont [2015. július 4.]

 

7/S. § (1) bek. e) pontban

,,ismételt ellenőrzés tilalmának'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzéssel lezárt vámeljárás, illetve ellenőrzéssel lezárt időszak'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § f) pont [2015. július 4.]

 

7/S. § (5) bek.-ben

,,a határozat meghozatalára'' szövegrész helyébe ,,a döntés meghozatalára'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § g) pont [2015. július 4.]

 

47. §-ban

,,írásban vállalt'' szövegrész helyébe ,,írásban, valamint az EK végrehajtási rendelet 222-224. cikkeiben foglalt rendelkezések alkalmazásával elektronikus úton benyújtott nyilatkozatban vállalt'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § h) pont [[2015. augusztus 1.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,módosíthatja'' szövegrész helyébe ,,több alkalommal is módosíthatja'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § i) pont [2015. július 4.]

 

61/A. § (10) bek. a) pontban

,,szemben három'' szövegrész helyébe ,,szemben a vámigazgatási bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésének napját előtti három'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § j) pont [2015. július 4.]

 

61/A. § (10) bek. c) pontban

,,a fizetésre kötelezett vizsgálati időszakban'' szövegrész helyébe ,,az utólagos ellenőrzéssel összefüggésben hozott, vámigazgatási bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésének napját előtti három évben a fizetésre kötelezett'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § k) pont [2015. július 4.]

 

61/B. § (1) bek.-ben

,,módosítását, korrekciós'' szövegrész helyébe ,,módosítását vagy ismételt ellenőrzésre a 7/H. § (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, korrekciós'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 61. § l) pont [2015. július 4.]


2004. évi I. tv.

 
 

a sportról

 
 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXV. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXV. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 14.]


2004. évi XVIII. tv.

 
 

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

 
 

2. § 8. pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 1. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

2. § 15. pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 1. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

2. § 19. pont után

18-20. ponttal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 1. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

4. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 2. § [2015. augusztus 1.]

 

5. § (3) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 3. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

5. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 3. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 4. § [2015. augusztus 1., illetve 7. § (2)-(4) bek. 2016. január 1.]

 

10. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XCVIII. tv. 26. § (2) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,regisztrációs számát'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítóját'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 25. § a) pont [2015. augusztus 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,hegyközségi nyilvántartási'' szövegrész helyébe ,,gazdasági akta'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 25. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

12. §-ban

,,hegyközségi nyilvántartási'' szövegrész helyébe ,,gazdasági akta'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 25. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 5. § [2015. augusztus 1.]

 

13. § (4)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XCVIII. tv. 26. § (1) bek. a) pont [2015. augusztus 1.]

 

13. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XCVIII. tv. 26. § (2) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

13/A. § (1) bek.-ben

,,1234/2007/EK tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,1308/2013/EU rendelet'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 25. § c) pont [2015. augusztus 1.]

 

13/A. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,1234/2007/EK tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,1308/2013/EU rendelet'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 25. § d) pont [2015. augusztus 1.]

 

13/A. § (3), (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XCVIII. tv. 26. § (b) bek. a) pont [2015. augusztus 1.]

 

13/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 6. § [2015. augusztus 1.]

 

13/A. § után

13/B. §-sal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 7. § [2015. augusztus 1.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 8. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

19. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 8. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 9. § [2015. augusztus 1.]

 

22. § előtti ,,A szőlő és bor származási bizonyítványa'' alcímcímben

,,bor származási bizonyítványa'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási bizonyítványa'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 25. § e) pont [2015. augusztus 1.]

 

23. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,bor'' szövegrész helyébe ,,borászati termék'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 25. § f) pont [2015. augusztus 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,borszőlő származási bizonyítványát'' szövegrész helyébe ,,származási bizonyítványt'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 25. § g) pont [2015. augusztus 1.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 10. § [2015. augusztus 1.]

 

24/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 11. § [2015. augusztus 1.]

 

25. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 12. § [2015. augusztus 1.]

 

33. §

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 13. § [2015. augusztus 1.]

 

36. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 14. § [2015. augusztus 1.]

 

40. § [2009. évi XXXIX. törvénnyel megállapított] (7) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XCVIII. tv. 26. § (1) bek. c) pont [2015. augusztus 1.]

 

43. §

Hat. kív. h.: 2015: XCVIII. tv. 26. § (2) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

43/C. §

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 15. § [2016. január 1.]

 

43/D. §

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 16. § [2016. január 1.]

 

44. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 17. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

44. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 17. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

44. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XCVIII. tv. 26. § (1) bek. d) pont [2015. augusztus 1.]

 

44. § után

45. §-sal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 18. § [2015. augusztus 1.]

 

48. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 19. § [2015. augusztus 1.]

 

51. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 20. § [2015. augusztus 1.]

 

51/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 21. § [2015. augusztus 1.]

 

57. § (1) bek. b) pontban

,,borvidéki régiókat'' szövegrész helyébe ,,borrégiókat'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 25. § h) pont [2015. augusztus 1.]

 

57. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 22. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

57. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 22. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

58. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 23. § [2015. augusztus 1.]

 

58. § után

59. §-sal kieg.: 2015: XCVIII. tv. 24. § [2015. augusztus 1.]


2004. évi XXXIV. tv.

 
 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

 
 

12/A. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXXXVII. tv. 13. § [2015. szeptember 11.]


2005. évi LXXVIII. tv.

 
 

a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

 
 

6/A. § c) pontból

,,és a 24. § (1a) bekezdés szerinti nyilvántartást'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: XCV. tv. 2. § a) pont [2015. július 10.]

 

24. §

Helyébe lép: 2015: XCV. tv. 1. § [2015. július 10.]

 

28. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2015: XCV. tv. 2. § b) pont [2015. július 10.]

 

28. § (2) bek.-ből

,,és a 24. § (1a) bekezdés'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: XCV. tv. 2. § c) pont [2015. július 10.]

 

29. § (2) bek.-ből

,,(3) bekezdés a) pontja és (6) bekezdése'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: XCV. tv. 2. § d) pont [2015. július 10.]

 

A törvény

Hat. kív. h.: 2015: CXXIV. tv. 20. § [2016. január 1.]


2005. évi CLXIV. tv.

 
 

a kereskedelemről

 
 

9/A. § (1) bek. c) pontban

,,a mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,az adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 46. § [2016. január 1.]


2005. évi CLXXXIII. tv.

 
 

a vasúti közlekedésről

 
 

1. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2015: CIII. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 18.]

 

1. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § a) pont [2015. július 18.]

 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 18.]

 

1. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § b) pont [2015. július 18.]

 

2. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 2. § [2015. július 18.]

 

3. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 3. § (1) bek. [2015. július 18.]

 

,,Állami feladatok'' alcím

3/A-3/B. §-sal kieg.: 2015: CIII. tv. 3. § (1) bek. [2015. július 18.]

 

3/B. § után

Alcímmel és 3/C. §-sal kieg.: 2015: CIII. tv. 3. § (2) bek. [2015. július 18.]

 

4. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 4. § [2015. július 18.]

 

5. § előtti alcím és 5. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 5. § [2015. július 18.]

 

6-9. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 6. § (1) bek. [2015. július 18.]

 

,,Működési engedély'' alcím

9/A-9/D. §-sal kieg.: 2015: CIII. tv. 6. § (2) bek. [2015. július 18.]

 

,,Működési engedély'' alcím

9/E. §-sal kieg.: 2015: CIII. tv. 6. § (3) bek. [2015. augusztus 3.]

 

II. Fejezet

Alcímmel és 9/F. §-sal kieg.: 2015: CIII. tv. 6. § (4) bek. [2015. július 18.]

 

10. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 7. § [2015. július 18.]

 

III-IV. Fejezet (11-15. §)

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 8. § [2015. július 18.]

 

16-18. §

Hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § c) pont [2015. július 18.]

 

VII. Fejezet (19-24/A. §)

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 9. § [2015. július 18.]

 

VIII. Fejezet (25-29/C. §)

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 10. § [2015. július 18.]

 

30. § (6) bek.-ben

,,pályahálózat [49. §] működtetője'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat működtetője'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 23. § a) pont [2015. július 18.]

 

31. § (2) bek. a) pontban

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 23. § b) pont [2015. július 18.]

 

32. § (1)-(3) bek.-ben

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 23. § b) pont [2015. július 18.]

 

33. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § d) pont [2015. július 18.]

 

34. § (1) bek.-ből

,,- a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § e) pont [2015. július 18.]

 

34. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § f) pont [2015. július 18.]

 

35. § (5a) bek. a) pontban

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 23. § b) pont [2015. július 18.]

 

35. § (8) bek. a) pontban

,,helyi vasúti'' szövegrész helyébe ,,helyi, városi vasúti'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 23. § c) pont [2015. július 18.]

 

35. § (8) bek. a) pontban

,,helyi közforgalmú vasúti'' szövegrész helyébe ,,helyi, városi vasúti'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 23. § d) pont [2015. július 18.]

 

36/C. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: CIII. tv. 11. § [2015. július 18.]

 

36/D. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2015: CIII. tv. 12. § [2015. július 18.]

 

36/G. § előtti alcímcímben

,,vasúti járművezetők minősítésére'' szövegrész helyébe ,,mozdonyvezetők minősítésére'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 23. § e) pont [2015. július 18.]

 

36/H. § (1) bek. b) pontban

,,pályahálózat [49. §] esetében a hozzáférésre jogosultak [53. § (1) bekezdés] közötti '' szövegrész helyébe ,,pályahálózat esetében a hozzáférésre jogosultak közötti'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 23. § f) pont [2015. július 18.]

 

36/I. § előtti alcím és 36/I. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 13. § (1) bek. [2015. július 18.]

 

36/I. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: CIII. tv. 13. § (2) bek. [2015. augusztus 3.]

 

37. § előtti alcím és 37. §

Hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § g) pont [2015. július 18.]

 

38-41. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 14. § [2015. július 18.]

 

42. §

Hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § h) pont [2015. július 18.]

 

43. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 15. § [2015. július 18.]

 

44. § előtti alcím és 44-46. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 16. § [2015. július 18.]

 

47-48.§

Hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § i) pont [2015. július 18.]

 

XII. Fejezet (49-67/W. §)

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 17. § [2015. július 18.]

 

68/F. § (1) bek.-ből

,,Az országos vasúti pályahálózathoz képest keskenyebb nyomtávú térségi vasúti pályahálózaton vasúti személyszállítást végző vasúti jármű munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszony keretében is vezethető.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § j) pont [2015. július 18.]

 

69-71. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. július 18.]

 

71. § után

72. §-sal kieg.: 2015: CIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. július 18.]

 

73. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2015: CIII. tv. 18. § (2) bek. [2015. július 18.]

 

73-79. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 18. § (2) bek. [2015. július 18.]

 

XIV. Fejezet

Alcímekkel és 79/A-79/E. §-sal kieg.: 2015: CIII. tv. 18. § (3) bek. [2015. július 18.]

 

XIV. fejezet

79/F. §-sal kieg.: 2015: CIII. tv. 18. § (4) bek. [2015. július 18.]

 

79/F. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CIII. tv. 18. § (5) bek. [2015. augusztus 3.]

 

XIV. fejezet

Alcímmel és 79/G. §-sal kieg.: 2015: CIII. tv. 18. § (6) bek. [2015. július 18.]

 

80. § (1) bek. d) pontban

,,vasúti pálya, vasúti üzemi létesítmények'' szövegrész helyébe ,,vasúti pálya, a vasúti pálya tartozékai és a vasúti üzemi létesítmények'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 23. § g) pont [2015. július 18.]

 

80. § (5) bek.-ben

,,pályavasúti társaságok'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat működtető'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 23. § h) pont [2015. július 18.]

 

83. § előtti alcím és 83. §

Hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § k) pont [2015. július 18.]

 

XV. Fejezet (85-85/P. §)

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 19. § [2015. július 18.]

 

86. § (1) bek.-ből

,, - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel -''szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § l) pont [2015. július 18.]

 

86. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CIII. tv. 25. § m) pont [2015. július 18.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím (87-87/E. §)

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 20. § [2015. július 18.]

 

88. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 21. § [2015. július 18.]

 

89. §

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 22. § [2015. július 18.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 24. § (1) bek. a) pont, illetve 1. melléklet [2015. július 18.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 24. § (1) bek. b) pont, illetve 2. melléklet [2015. július 18.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 24. § (1) bek. c) pont, illetve 3. melléklet [2015. július 18.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 2015: CIII. tv. 24. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2015. július 18.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

117. § (3) bek.-ben

,,végrehajtói kamarát'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kart'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 57. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

117/B. §-ban

,,végrehajtói kamarát'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kart'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 57. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

1. sz. melléklet II. pont 10. alpontban

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 57. § b) pont [2015. szeptember 1.]


2006. évi X. tv.

 
 

a szövetkezetekről

 
 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 2015: CXIII. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 9.]

 

107. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CXIII. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 9.]

 

108. § után

109. §-sal kieg.: 2015: CXIII. tv. 1. § (3) bek. [2015. július 9.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

2. § n) pont

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 4. § [2015. augusztus 1.]

 

47. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 5. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

47. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 5. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

47. § (9) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 5. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

48. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 6. § [2015. augusztus 1.]

 

48/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 7. § [2015. augusztus 1.]

 

50. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 8. § [2015. augusztus 1.]

 

51. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVII. tv. 9. § [2015. augusztus 1.]

 

59. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 10. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

59. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVII. tv. 10. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

62. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 11. § [2015. augusztus 1.]

 

64. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 12. § [2015. augusztus 1.]

 

65. § (1) bek.-ben

,,idegenrendészeti hatósági határozatot'' szövegrész helyébe ,,idegenrendészeti, vagy menekültügyi hatósági döntést'' szövegrész lép: 2015: CXXVII. tv. 13. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

65. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 13. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

67. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVII. tv. 14. § [2015. augusztus 1.]

 

89. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 15. § [2015. augusztus 1.]

 

102. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 16. § [2015. augusztus 1.]

 

120. § (2) bek. k) pont után

l)-m) ponttal kieg.: 2015: CXXVII. tv. 17. § [2015. augusztus 1.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

44. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: XCIX. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

44. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: XCIX. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

88. § után

89. §-sal kieg.: 2015: XCIX. tv. 2. § [2015. július 3.]


2007. évi LX. tv.

 
 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

 
 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: XCV. tv. 3. § [2015. július 10.]

 

,,Részvétel nemzetközi rugalmassági mechanizmusokban'' alcím

13/F. §-sal kieg.: 2015: XCV. tv. 4. § [2015. július 10.]

 

10/I. § utáni alcímcímben

,,mechanizmusokban'' szövegrész helyébe ,,mechanizmusokban és klímapolitikai célkitűzések végrehajtásában'' szövegrész lép: 2015: XCV. tv. 5. § [2015. július 10.]


2007. évi LXXIV. tv.

 
 

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

 
 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXVIII. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 23.]

 

37. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: CXVIII. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 23.]

 

37. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CXVIII. tv. 2. § [2015. július 23.]

 

49. § után

49/A. §-sal kieg.: 2015: CXVIII. tv. 3. § [2015. július 23.]


2007. évi LXXX. tv.

 
 

a menedékjogról

 
 

1. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 18. § [2015. augusztus 1.]

 

2. § m) pont

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 19. § [2015. augusztus 1.]

 

5. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 20. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

5. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVII. tv. 20. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

8. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVII. tv. 21. § [2015. augusztus 1.]

 

31/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 22. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

31/A. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVII. tv. 22. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

31/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 22. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

31/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 22. § (4) bek. [2015. augusztus 1.]

 

31/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 22. § (5) bek. [2015. augusztus 1.]

 

31/D. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 23. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

31/D. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVII. tv. 23. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

,,A menekültügyi őrizet'' alcím

31/I. §-sal kieg.: 2015: CXXVII. tv. 24. § [2015. augusztus 1.]

 

33. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 25. § [2015. augusztus 1.]

 

35. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 26. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

35. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 26. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

43. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 27. § [2015. augusztus 1.]

 

44. § utáni alcímcím

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 28. § [2015. augusztus 1.]

 

45. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 29. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

45. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVII. tv. 29. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

47. § előtti ,,Az előzetes vizsgálati eljárás'' alcímcím

Hat. kív. h.: 2015: CXXVII. tv. 48. § a) pont [2015. augusztus 1.]

 

47. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 30. § [2015. augusztus 1.]

 

48. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 31. § [2015. augusztus 1.]

 

49. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXVII. tv. 48. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

49. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 32. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

49. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 32. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

50. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 33. § [2015. augusztus 1.]

 

51. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 34. § [2015. augusztus 1.]

 

51. § után

51/A. §-sal kieg.: 2015: CXXVII. tv. 35. § [2015. augusztus 1.]

 

52. §

Hat. kív. h.: 2015: CXXVII. tv. 48. § c) pont [2015. augusztus 1.]

 

53. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 36. § [2015. augusztus 1.]

 

54. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 37. § [2015. augusztus 1.]

 

55. §

Hat. kív. h.: 2015: CXXVII. tv. 48. § d) pont [2015. augusztus 1.]

 

56. § előtti alcím és 56. §

Hat. kív. h.: 2015: CXXVII. tv. 48. § e) pont [2015. augusztus 1.]

 

57. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 38. § [2015. augusztus 1.]

 

58. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 39. § [2015. augusztus 1.]

 

66. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 40. § [2015. augusztus 1.]

 

68. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 41. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

70. §

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 42. § [2015. augusztus 1.]

 

72. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 43. § [2015. augusztus 1.]

 

75. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 44. § [2015. augusztus 1.]

 

87. § után

87/A. §-sal kieg.: 2015: CXXVII. tv. 45. § [2015. augusztus 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

92/A. §-sal kieg.: 2015: CXXVII. tv. 46. § [2015. augusztus 1.]

 

93. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CVI. tv. 1. § [2015. július 9.]

 

95. § (1) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2015: CVI. tv. 2. § [2015. július 9.]

 

95. § (1) bek. p) pont után

q)-r) ponttal kieg.: 2015: CXXVII. tv. 47. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

95. § (2) bek. c) pont után

d)-e) ponttal kieg.: 2015: CXXVII. tv. 47. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]


2007. évi LXXXIX. tv.

 
 

az államhatárról

 
 

4. § után

5-5/C. §-sal kieg.: 2015: CXXVII. tv. 49. § [2015. augusztus 1.]

 

16. § (4) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2015: CXXVII. tv. 50. § [2015. augusztus 1.]


2007. évi CVI. tv.

 
 

az állami vagyonról

 
 

1. § (6) bek.-ből

,, , ennek intézménye'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: XCIV. tv. 9. § [2015. július 10.]

 

3. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: XCIV. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 10.]

 

3. § (2a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2a) bek. után (2b) bek.-sel kieg.: 2015: CIX. tv. 1. § [2015. július 9.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XCIV. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 10.]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: XCIV. tv. 1. § (3) bek. [2015. július 10.]

 

17. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2015: XCIV. tv. 2. § [2015. július 10.]

 

19. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XCIV. tv. 3. § [2015. július 10.]

 

25/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: XCIV. tv. 4. § [2015. július 10.]

 

29. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CIX. tv. 2. § [2015. július 9.]

 

34. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: XCIV. tv. 5. § [2015. július 10.]

 

35. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2015: XCIV. tv. 6. § [2015. július 10.]

 

69/B. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 2015: CX. tv. 1. § [2015. július 9.]

 

69/B. § után

69/C. §-sal kieg.: 2015: XCIV. tv. 7. § [2015. július 10.]

 

71. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: XCIV. tv. 8. § [2015. július 10.]

 

71. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: CIX. tv. 3. § [2015. július 9.]


2007. évi CXVII. tv.

 
 

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

 
 

40. § (2) bek. f) pontban

,,a mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,az adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 47. § [2016. január 1.]


2007. évi CXXIII. tv.

 
 

a kisajátításról

 
 

17. § után

18. §-sal kieg.: 2015: CVIII. tv. 5. § [2015. július 9.]

 

24/B. § után

24/C. §-sal kieg.: 2015: CVIII. tv. 6. § [2015. július 9.]

 

44. § után

45. §-sal kieg.: 2015: CVIII. tv. 7. § [2015. július 9.]


2007. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 
 

118. § (3) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 118. § [2015. szeptember 1.]


2008. évi XII. tv.

 
 

az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2015: XCIII. tv. 7. § [A 2015. évi XCIII. törvénnyel kihirdetett Határozat 11. cikk 3. bekezdésében meghatározott időpont]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

143/A. § (3) bek.-ben

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 48. § [2016. január 1.]


2009. évi XLVII. tv.

 
 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

 
 

59. § c) pont cb) alpont

Helyébe lép: 2015: XCII. tv. 5. § [A 2015. évi XCII. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 45. cikk 4. bekezdésében meghatározott időpont]


2009. évi L. tv.

 
 

a fizetési meghagyásos eljárásról

 
 

53. § (1) bek.-ben

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 58. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

55. § (4) bek.-ben

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kart'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 58. § b) pont [2015. szeptember 1.]


2009. évi CXV. tv.

 
 

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

 
 

3. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 119. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 119. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

3/A. § (1) bek. c) pontban

,,11. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,19/B. §'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. a) pont [2015. szeptember 1.]

 

3/A. § (2) bek. e) pontból

,,- ellenőrzési terv alapján -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 119. § (20) bek. a) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a jogorvoslatra'' szövegrész helyébe ,,a hatósági ellenőrzésre, a jogorvoslatra, az eljárási bírság kiszabására'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. b) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 119. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

5. § (2) bek. a) pontban

,,személyesen a Hatóság útján'' szövegrész helyébe ,,a Hatóság útján'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. c) pont [2015. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek. a) pontból

,,értesítési címét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 119. § (20) bek. b) pont [2015. szeptember 1.]

 

6. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 119. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,meghatározott adatokat tartalmazó igazolást'' szövegrész helyébe ,,meghatározott, a nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést (a továbbiakban: értesítés)'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. d) pont [2015. szeptember 1.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet,'' szövegrész helyébe ,,az állami adóhatóságot'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. e) pont [2015. szeptember 1.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,igazolás'' szövegrész helyébe ,,értesítés'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. f) pont [2015. szeptember 1.]

 

9. §-ban

,,igazolás'' szövegrész helyébe ,,értesítés'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. f) pont [2015. szeptember 1.]

 

9. § a) pontban

,,bejelentés'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartásba vétel'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. g) pont [2015. szeptember 1.]

 

9. § e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 119. § (5) bek. [2015. szeptember 1.]

 

11. § (1) bek. a) pontból

,,értesítési címét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 119. § (20) bek. b) pont [2015. szeptember 1.]

 

11. § (1) bek. h) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 119. § (20) bek. c) pont [2015. szeptember 1.]

 

11. § (1) bek. i) pont után

j)-l) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 119. § (6) bek. [2015. szeptember 1.]

 

11. § (1a) bek.-ben

,,b)-i)'' szövegrész helyébe ,,b)-k)'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. h) pont [2015. szeptember 1.]

 

11. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 119. § (7) bek. [2015. szeptember 1.]

 

11. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 119. § (20) bek. d) pont [2015. szeptember 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,a közigazgatási szerv közfeladatai'' szövegrész helyébe ,,a közigazgatási szerv közfeladatai, valamint a jogi képviselő jogi képviselettel kapcsolatos feladatai'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. i) pont [2015. szeptember 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,vállalkozó a nyilvántartásban'' szövegrész helyébe ,,vállalkozó - természetes személyazonosító adatai, lakcíme és állampolgársági adata kivételével - a nyilvántartásban'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. j) pont [2015. szeptember 1.]

 

14. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 119. § (20) bek. e) pont [2015. szeptember 1.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,a visszaigazolás'' szövegrész helyébe ,,az értesítés az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. k) pont [2015. szeptember 1.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet,'' szövegrész helyébe ,,az állami adóhatóságot'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. e) pont [2015. szeptember 1.]

 

16. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 119. § (8) bek. [2015. szeptember 1.]

 

16. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 119. § (9) bek. [2015. szeptember 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,bejelenti'' szövegrész helyébe ,,a Hatóságnál személyesen bejelenti'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. l) pont [2015. szeptember 1.]

 

17. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 119. § (10) bek. [2015. szeptember 1.]

 

17. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 119. § (20) bek. f) pont [2015. szeptember 1.]

 

18. § (2) és (4) bek.-ben

,,az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet,'' szövegrész helyébe ,,az állami adóhatóságot'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. e) pont [2015. szeptember 1.]

 

18. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 119. § (11) bek. [2015. szeptember 1.]

 

19. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 119. § (12) bek. [2015. szeptember 1.]

 

19. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép, egyidejűleg f) pont után g) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 119. § (13) bek. [2015. szeptember 1.]

 

19. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 119. § (14) bek. [2015. szeptember 1.]

 

19. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 119. § (15) bek. [2015. szeptember 1.]

 

19. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 119. § (20) bek. g) pont [2015. szeptember 1.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet,'' szövegrész helyébe ,,az állami adóhatóságot'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. e) pont [2015. szeptember 1.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,c) pontjának'' szövegrész helyébe ,,c) és e) pontjának'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 119. § (19) bek. m) pont [2015. szeptember 1.]

 

19/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 119. § (16) bek. [2015. szeptember 1.]

 

,,Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése'' alcím

19/B-19/C. §-sal kieg.: 2015: CV. tv. 119. § (17) bek. [2015. szeptember 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

38/A-38/B. §-sal kieg.: 2015: CV. tv. 119. § (18) bek. [2015. szeptember 1.]

 

39. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 119. § (20) bek. h) pont [2015. szeptember 1.]


2009. évi CXXII. tv.

 
 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XCIV. tv. 10. § (1) bek. [2015. július 10.]

 

4. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2015: XCIV. tv. 10. § (2) bek. [2015. július 10.]


2009. évi CXXIX. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

 
 

30. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XCIV. tv. 11. § [2015. július 10.]


2009. évi CLV. tv.

 
 

a minősített adat védelméről

 
 

1. §-ban

,,nemzeti iparbiztonság'' szövegrész helyébe ,,telephelyi iparbiztonság'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 7. § (4) bek. [2015. július 16.]

 

3. § 14. pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 7. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 7. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

20. § (2) bek. d) és u) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 7. § (5) bek. [2015. július 16.]

 

VII. fejezet

37/B. §-sal kieg.: 2015: CXXX. tv. 7. § (3) bek. [2015. július 16.]


2010. évi I. tv.

 
 

az anyakönyvi eljárásról

 
 

3. § o) pontban

,,1992. évi LXVI. törvény 29. § (4) bekezdésében meghatározott'' szövegrész helyébe ,,törvény alapján személyazonosság igazolására alkalmas'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 39. § a) pont [2015. augusztus 1.]

 

3. § o) pont után

p)-u) ponttal kieg.: 2015: CXI. tv. 1. § [2015. augusztus 1.]

 

4. § (1) bek. a) pont ac) alpont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 2. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

4. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXI. tv. 2. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 2. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

4. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: CXI. tv. 2. § (4) bek. [2015. augusztus 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 3. § [2015. augusztus 1.]

 

8. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 4. § [2015. augusztus 1.]

 

11. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CXI. tv. 5. § [2015. augusztus 1.]

 

,,Illetékesség'' alcím

12/B. §-sal kieg.: 2015: CXI. tv. 6. § [2015. augusztus 1.]

 

14/A. § (2) bek. a) pontban

,,határozata'' szövegrész helyébe ,,döntése'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 39. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

14/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 7. § [2015. augusztus 1.]

 

22. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 8. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

22. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: CXI. tv. 8. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 9. § [2015. augusztus 1.]

 

34. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 10. § [2015. augusztus 1.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 11. § [2015. augusztus 1.]

 

44. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 12. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

44. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 12. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

44. § után

44/A. §-sal kieg.: 2015: CXI. tv. 13. § [2015. augusztus 1.]

 

45. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 14. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

45. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 14. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

46. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 15. § [2015. augusztus 1.]

 

47. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 16. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

47. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 16. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

49. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2015: CXI. tv. 17. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

49. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 17. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

50. § (2) bek. a) pont ai) alpont után

aj)-ak) alponttal kieg.: 2015: CXI. tv. 18. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

50. § (2) bek. f)-g) pont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 18. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

52. § (1) bek. b) pontban

,,volt házastársa a nevét'' szövegrész helyébe ,,volt házastársa nevét'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 39. § c) pont [2015. augusztus 1.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezéskor'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezésekor'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 39. § d) pont [2015. augusztus 1.]

 

55. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 19. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

55. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2015: CXI. tv. 19. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

,,Megkülönböztető betűjel és egyéb jelzés'' alcím

55/A. §-sal kieg.: 2015: CXI. tv. 20. § [2015. augusztus 1.]

 

57. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 21. § [2015. augusztus 1.]

 

59. §

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 22. § [2015. augusztus 1.]

 

59/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 23. § [2015. augusztus 1.]

 

59/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXI. tv. 40. § a) pont [2015. augusztus 1.]

 

68. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 24. § [2015. augusztus 1.]

 

69/B. § (1) bek. b) pont bh) alpont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 25. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

69/B. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 25. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

69/C. §

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 26. § [2015. augusztus 1.]

 

69/D. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 27. § [2015. augusztus 1.]

 

69/E. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 28. § [2015. augusztus 1.]

 

69/F. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 29. § [2015. augusztus 1.]

 

69/G. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 30. § [2015. augusztus 1.]

 

70. § (2) bek. b) pont bh) alpont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 31. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

70. § (2) bek. b) pont bj) alpont után

bk)-bm) alponttal kieg.: 2015: CXI. tv. 31. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

70. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 31. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

70. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 31. § (4) bek. [2015. augusztus 1.]

 

70. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 31. § (5) bek. [2015. augusztus 1.]

 

73/A. § (3) bek. d) pont da)-db) alpont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 32. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

73/A. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 32. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

73/A. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2015: CXI. tv. 32. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

77. § c) pontban

,,a központi nyilvántartó szerv, az anyakönyvvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 39. § e) pont [2015. augusztus 1.]

 

80. §

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 33. § [2015. augusztus 1.]

 

84. § (1) bek.-ben

,,A központi nyilvántartó szerv, az anyakönyvvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 39. § f) pont [2015. augusztus 1.]

 

84. § (2) bek. a) pont ae) alpont

Hat. kív. h.: 2015: CXI. tv. 40. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

84. § (3) bek.-ben

,,A központi nyilvántartó szerv, az anyakönyvvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 39. § f) pont [2015. augusztus 1.]

 

84. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CXI. tv. 34. § [2015. augusztus 1.]

 

89. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 35. § [2015. augusztus 1.]

 

,,Értesítés'' alcím

91/A. §-sal kieg.: 2015: CXI. tv. 36. § [2015. augusztus 1.]

 

101. § után

Alcímmel és 102. §-sal kieg.: 2015: CXI. tv. 37. § [2015. augusztus 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 38. §, illetve 1. melléklet [2015. augusztus 1.]


2010. évi XXXVIII. tv.

 
 

a hagyatéki eljárásról

 
 

28. § (2) bek. c) pontban

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kart'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 59. § [2015. szeptember 1.]


2010. évi XLIII. tv.

 
 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 
 

25/B. § (1) bek. g) pontból

,, , és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXVI. tv. 9. § (2) bek. [2015. július 28.]

 

25/B. § (1) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXVI. tv. 9. § (1) bek. a) pont [2015. július 28.]

 

25/B. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXVI. tv. 9. § (1) bek. b) pont [2015. július 28.]

 

31. § (7) bek.-ben

,,államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra jogosult'' szövegrész helyébe ,,államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult'' szövegrész lép: 2015: CXXVI. tv. 5. § [2015. július 28.]

 

33. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVI. tv. 1. § [2015. július 28.]

 

38. § (6) bek.-ben

,,legfeljebb helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra jogosult'' szövegrész helyébe ,,helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult'' szövegrész lép: 2015: CXXVI. tv. 6. § [2015. július 28.]

 

71. § (10) bek.-ben

,,és juttatásokra'' szövegrész helyébe ,,és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra'' szövegrész lép: 2015: CXXVI. tv. 7. § (1) bek. [2015. július 28.]

 

71. § (11) bek. után

(11a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVI. tv. 2. § [2015. július 28.]

 

71. § (12) bek.-ben

,,és juttatásokra'' szövegrész helyébe ,,és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra'' szövegrész, ,,illetményre jogosultak'' szövegrész helyébe ,,illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosultak'' szövegrész lép: 2015: CXXVI. tv. 7. § (2) bek. [2015. július 28.]

 

73. § (7) bek.-ben

,,államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult'' szövegrész helyébe ,,államtitkári illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult'' szövegrész lép: 2015: CXXVI. tv. 8. § [2015. július 28.]

 

73. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXVI. tv. 3. § [2015. július 28.]

 

75. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVI. tv. 4. § [2015. július 28.]


2010. évi CXXVI. tv.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 
 

11. § (3) bek.-ben

,,- amennyiben kormányrendelet másként nem rendelkezik - helyettes államtitkárt megillető'' szövegrész helyébe ,,kormányrendeletben meghatározott'' szövegrész lép: 2015: CXXVI. tv. 11. § [2015. július 28.]

 

21. § a) pont után

b) ponttal kieg.: 2015: CXXVI. tv. 10. § [2015. július 28.]


2010. évi CLXXXIV. tv.

 
 

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 2015: CXXIX. tv. 24. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. július 16.]

 

1. melléklet

Mód.: 2015: CXXIX. tv. 24. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. október 1.]


2011. évi LXVII. tv.

 
 

a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról

 
 

27. § (1) bek.-ben

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 60. § [2015. szeptember 1.]


2011. évi LXXVII. tv.

 
 

a világörökségről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXV. tv. 1. § [2015. augusztus 1.]

 

2. § 7-9. pont

Helyébe lép: 2015: CXV. tv. 2. § [2015. augusztus 1.]

 

4. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: CXV. tv. 3. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

4. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: CXV. tv. 3. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

4. § (2) bek. k) pont után

l)-m) ponttal kieg.: 2015: CXV. tv. 3. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

4/A. § (1)-(2a) bek.

Helyébe lép: 2015: CXV. tv. 4. § [2015. augusztus 1.]

 

5. §

Helyébe lép: 2015: CXV. tv. 5. § [2015. augusztus 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXV. tv. 6. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXV. tv. 6. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

9. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXV. tv. 7. § [2015. augusztus 1.]

 

10. §

Helyébe lép: 2015: CXV. tv. 8. § [2015. augusztus 1.]

 

12. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXV. tv. 9. § [2015. augusztus 1.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

1. § (2) bek. d) pontban

,,műemlékvédelmi'' szövegrész helyébe ,,építészeti örökség védelmével összefüggő'' szövegrész lép: 2015: CXI. tv. 43. § [2015. július 13.]

 

1. § (2b) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 41. § (1) bek. [2015. július 13.]

 

1. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 41. § (2) bek. [2015. július 13.]

 

1. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 51. § [2015. augusztus 1.]

 

1. § (4a) bek. c) pont után

d)-e) ponttal kieg.: 2015: CXII. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 13.]

 

1. § (4g) bek. után

(4h)-(4i) bek.-sel kieg.: 2015: CXII. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 13.]

 

2. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2015: CXI. tv. 42. § (1) bek. [2015. július 13.]

 

2. § (3c) bek. után

(3d)-(3f) bek.-sel kieg.: 2015: CXII. tv. 2. § [2015. július 13.]

 

2. § (5) bek. a) pont aj) alpont

Hat. kív. h.: 2015: CXI. tv. 44. § [2015. július 13.]

 

2. § (5) bek. g) pont

Helyébe lép: 2015: CXXVII. tv. 52. § [2015. augusztus 1.]

 

2. § (5) bek. x) pont után

y) ponttal kieg.: 2015: CXI. tv. 42. § (2) bek. [2015. július 13.]

 

2. § (6) bek. után

(7)-(9) bek.-sel kieg.: 2015: CXI. tv. 42. § (3) bek. [2015. július 13.]

 

4/A. § után

4/B. §-sal kieg.: 2015: CXXVII. tv. 53. § [2015. augusztus 1.]


2011. évi CXII. tv.

 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 
 

3. § 7-8. pontban

,,adatok'' szövegrész helyébe ,,adat'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (1) bek. a) pont [2015. július 16.]

 

3. § 8. pontban

,,adatainak'' szövegrész helyébe ,,adatának'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (1) bek. b) pont [2015. július 16.]

 

3. § 9-10. pontban

,,adatok'' szövegrész helyébe ,,adat'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (1) bek. a) pont [2015. július 16.]

 

3. § 10. pontban

,,adatokon'' szövegrész helyébe ,,adaton'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (1) bek. c) pont [2015. július 16.]

 

3. § 13. pontban

,,adatok'' szövegrész helyébe ,,adat'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (1) bek. a) pont [2015. július 16.]

 

3. § 13. pontban

,,helyreállításuk'' szövegrész helyébe ,,helyreállítása'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (1) bek. d) pont [2015. július 16.]

 

3. § 16. pontban

,,adatokat'' szövegrész helyébe ,,adatot'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (1) bek. e) pont [2015. július 16.]

 

3. § 17. pontban

,,adatokon'' szövegrész helyébe ,,adaton'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (1) bek. c) pont [2015. július 16.]

 

3. § 20. pontban

,,adatait'' szövegrész helyébe ,,adatot'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (1) bek. f) pont [2015. július 16.]

 

3. § 24. pont után

25-26. ponttal kieg.: 2015: CXXIX. tv. 1. § [2015. október 1.]

 

8. § (2) bek. a) pontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXIX. tv. 18. § (1) bek. [2015. október 1.]

 

8. § (2) bek. b) pontban

,,hatályban.'' szövegrész helyébe ,,hatályban, vagy'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (8) bek. a) pont [2015. október 1.]

 

8. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2015: CXXIX. tv. 2. § [2015. október 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,továbbá'' szövegrész helyébe ,,az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (2) bek. a) pont [2015. október 1.]

 

15. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 3. § [2015. október 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,A (2) bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban'' szövegrész helyébe ,,Az (1a) és a (2) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásban'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (2) bek. b) pont [2015. október 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság)'' szövegrész helyébe ,,Hatósághoz'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (8) bek. b) pont [2015. október 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,írásban'' szövegrész helyébe ,,írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (8) bek. c) pont [2015. október 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,szervezet'' szövegrész helyébe ,,adatkezelő vagy adatfeldolgozó'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (3) bek. a) pont [2015. július 16.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,szervezetek'' szövegrész helyébe ,,adatkezelők és adatfeldolgozók'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (3) bek. b) pont [2015. július 16.]

 

25. § (5) bek.-ben

,,szervezet'' szövegrész helyébe ,,adatkezelő vagy adatfeldolgozó'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (3) bek. a) pont [2015. július 16.]

 

26. § (3) bek. után

(4) be k.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 4. § [2015. október 1.]

 

27. § (6) bek.-ben

,,ha az adat'' szövegrész helyébe ,,ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (4) bek. [2015. október 1.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,és a másolatkészítésért'' szövegrész helyébe ,, , illetve az igény teljesítéséért'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (5) bek. a) pont [2015. október 1.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,teljesítéséhez'' szövegrész helyébe ,,teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott szempont alapján való vizsgálatához'' szövegrész, ,,Az igény teljesítését'' szövegrész helyébe ,,A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltét'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (6) bek. [2015. október 1.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 5. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

29. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 5. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

29. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 5. § (3) bek. [2015. október 1.]

 

29. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 5. § (4) bek. [2015. október 1.]

 

29. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 5. § (5) bek. [2015. július 16.]

 

29. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 5. § (6) bek. [2015. október 1.]

 

29. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 5. § (7) bek. [2015. október 1.]

 

29. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 5. § (8) bek. [2015. október 1.]

 

29. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 5. § (9) bek. [2015. október 1.]

 

29. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 5. § (9) bek. [2015. október 1.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,technikai eszközzel'' szövegrész helyébe ,,formában'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (5) bek. b) pont [2015. október 1.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,8'' szövegrész helyébe ,,az igény beérkezését követő 15'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (5) bek. c) pont [2015. október 1.]

 

30. § (7) bek.-ben

,,Ha erre'' szövegrész helyébe ,,Erre'' szövegrész, ,,az adatigénylés elutasításra kerül, az adatigénylő az 52. § alapján a Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpont megjelölésével is teljesítheti'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (7) bek. [2015. október 1.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,- ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért'' szövegrész helyébe ,,az adatigénylés teljesítéséért'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (5) bek. d) pont [2015. október 1.]

 

31. § (2)-(3) bek.-ben

,,a másolat készítéséért'' szövegrész helyébe ,,az adatigénylés teljesítéséért'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (5) bek. e) pont [2015. október 1.]

 

31. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 6. § [2015. július 16.]

 

31. § (7) bek.-ben

,,a másolat készítéséért'' szövegrész helyébe ,,az adatigénylés teljesítéséért'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (5) bek. e) pont [2015. október 1.]

 

31. § (7) bek.-ben

,,adatkezelőt a'' szövegrész helyébe ,,adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával - a'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (5) bek. f) pont [2015. július 16.]

 

37. § (6) bek.-ben

,,évente'' szövegrész helyébe ,,legalább évente'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (8) bek. d) pont [2015. október 1.]

 

52. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 7. § [2015. október 1.]

 

53. § (3) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXXIX. tv. 8. § [2015. október 1.]

 

54. § (1) bek. d) pontban

,,felvilágosítást kérhet'' szövegrész helyébe ,,felvilágosítást, illetve a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható iratról másolatot kérhet'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (8) bek. e) pont [2015. október 1.]

 

55. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 9. § [2015. július 16.]

 

60. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 10. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

60. § (4) bek. a) pontban

,,érinti,'' szövegrész helyébe ,,érinti, vagy'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (9) bek. [2015. október 1.]

 

60. § (4) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXIX. tv. 18. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

60. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 10. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

61. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 11. § [2015. október 1.]

 

61. § (3) bek.-ben

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,g) pontja'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (8) bek. f) pont [2015. október 1.]

 

61. § (3) bek.-ben

,,tízmillió'' szövegrész helyébe ,,húszmillió'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (10) bek. [2015. október 1.]

 

62. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 12. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

62. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 12. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

62. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 12. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

62. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 12. § (3) bek. [2015. július 16.]

 

62. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 12. § (4) bek. [2015. július 16.]

 

63. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 13. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

63. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (11) bek. a) pont [2015. július 16.]

 

63. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 13. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

63. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXIX. tv. 18. § (3) bek. [2015. július 16.]

 

63. § (7) bek.-ben

,,A per'' szövegrész helyébe ,,A (2) bekezdésben meghatározott per'' szövegrész, ,,ha a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzésüket elvégezték'' szövegrész helyébe ,,ha az adat minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (11) bek. b) pont [2015. július 16.]

 

34. alcím után

34/A. alcímmel (64/A-64/C. §) kieg.: 2015: CXXIX. tv. 14. § [2015. október 1.]

 

71. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 15. § [2015. július 16.]

 

71. § (3) bek. után

(3a)-(3c) bek.-sel kieg.: 2015: CXXIX. tv. 15. § [2015. július 16.]

 

72. § (1) bek. b) pontban

,,teljesítése érdekében készített másolatért'' szövegrész helyébe ,,teljesítéséért'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (5) bek. g) pont [2015. október 1.]

 

72. § (1) bek. b) pontban

,,mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat'' szövegrész helyébe ,,megállapítható mértékét és a 29. § (4) bekezdése szerinti összeghatárt'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 17. § (12) bek. [2015. október 1.]

 

72. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 16. § [2015. október 1.]

 

77. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: XCVI. tv. 1. § [2016. január 1.]

 

1. melléklet ,,II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok'' táblázat 19-21. sora

Helyébe lép: 2015: XCVI. tv. 2. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

1. melléklet ,,II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok'' táblázata 23. sor után

24-25. sorral kieg.: 2015: XCVI. tv. 2. § (2) bek. [2016. január 1.]


2011. évi CXXII. tv.

 
 

a központi hitelinformációs rendszerről

 
 

2. § (1) bek. f) pont 5. alpont után

6. alponttal kieg.: 2015: CV. tv. 120. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

2. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 120. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,11-13. §'' szövegrész helyébe ,,11-13/A. §'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 120. § (11) bek. [2015. szeptember 1.]

 

5. § (7) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 120. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

6. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 120. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

6. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8)-(9) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 120. § (5) bek. [2015. szeptember 1.]

 

8. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 120. § (6) bek. [2015. szeptember 1.]

 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 2015: CV. tv. 120. § (7) bek. [2015. szeptember 1.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 2015: CV. tv. 120. § (8) bek. [2015. szeptember 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,11-13. §'' szövegrész helyébe ,,11-13/A. §'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 120. § (11) bek. [2015. szeptember 1.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 120. § (9) bek. [2015. szeptember 1.]

 

Melléklet II. fejezet 1. pont 1.5. alpont után

1.6. alponttal kieg.: 2015: CV. tv. 120. § (10) bek. [2015. szeptember 1.]


2011. évi CXXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

 
 

1. §

Helyébe lép: 2015: CXXXII. tv. 1. § [2015. július 21.]

 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 2015: CXXXII. tv. 2. § [2015. július 21.]

 

3. § 1. pontban

,,szakjai'' szövegrész helyébe ,,szakok'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

3. § 1. pontban

,,közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,államtudományi és közigazgatási'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § a) pont [2015. július 21.]

 

3. § 1. pontban

,,mesterképzési szakok'' szövegrész helyébe ,,mesterképzési szakok, ideértve az államtudományi doktori cím használatára jogosító osztatlan szakot is'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § e) pont [2015. július 21.]

 

3. § 1. pontból

,,közigazgatási képzési ág'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXII. tv. 9. § (1) bek. a) pont[2015. szeptember 1.]

 

3. § 2. pontban

,,szakjai'' szövegrész helyébe ,,szakok'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

3. § 2. pontból

,, , a rendészeti képzési ág'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXII. tv. 9. § (1) bek. b) pont[2015. szeptember 1.]

 

3. § 3. pontban

,,szakjai'' szövegrész helyébe ,,szakok'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

3. § 3. pontból

,,honvédelmi és katonai képzési ág'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXII. tv. 9. § (1) bek. c) pont[2015. szeptember 1.]

 

9/A. § (1) bek.-ben

,,a közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,az államtudományi és közigazgatási'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § b) pont [2015. július 21.]

 

12. §

Helyébe lép: 2015: CXXXII. tv. 3. § [2015. szeptember 1.]

 

21/A. § (1) bek. b) pontból

,,honvéd'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXII. tv. 9. § (1) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

21/A. § (3) bek.-ből

,,a rendvédelmi szerv,'' és az ,, , illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXII. tv. 9. § (1) bek. e) pont [2016. július 1.]

 

21/A. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXII. tv. 4. § [2015. július 21.]

 

23/A. §-ban

,,a közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,az államtudományi és közigazgatási'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § b) pont [2015. július 21.]

 

24. §

Helyébe lép: 2015: CXXXII. tv. 5. § [2016. július 1.]

 

26. § (1) bek.-ből

,,honvéd'' szövegrészt és ,, , illetve a rendészeti képzésben részt vevő hallgató'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXII. tv. 9. § (1) bek. f) pont [2016. július 1.]

 

VIII. fejezet címből (40. § előtt)

,,KÖZIGAZGATÁSI, RENDÉSZETI ÉS KATONAI'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXII. tv. 9. § (1) bek. g) pont [2015. július 21.]

 

40. § (1) bek. a) pontban

,,a közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,az államtudományi és közigazgatási'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § b) pont [2015. július 21.]

 

41. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXII. tv. 9. § (2) bek. [2015. július 21.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,a közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,az államtudományi és közigazgatási'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § b) pont [2015. július 21.]

 

41. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXII. tv. 9. § (2) bek. [2015. július 21.]

 

42. §-ban

,,a közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,az államtudományi és közigazgatási'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § b) pont [2015. július 21.]

 

43. §-ban

,,A közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,Az államtudományi és közigazgatási'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § c) pont [2015. július 21.]

 

44. § (1) bek. d) pontban

,,a közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,az államtudományi és közigazgatási'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § b) pont [2015. július 21.]

 

44. § (2) bek. a) pontban

,,a közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,az államtudományi és közigazgatási'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 8. § b) pont [2015. július 21.]

 

44. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXII. tv. 6. § [2015. július 21.]

 

54. § után

53-56. §-sal kieg.: 2015: CXXXII. tv. 7. § [2015. július 21.]


2011. évi CLXX. tv.

 
 

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

 
 

1. § d) pont

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 121. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,gazdasági társaságokról szóló törvényt'' szövegrész helyébe ,,gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokat'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 121. § (7) bek. a) pont [2015. szeptember 1.]

 

8. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 121. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

8. § (1) bek. e)-g) pont

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 121. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

8. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 121. § (8) bek. a) pont [2015. szeptember 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 2015: CV. tv. 121. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

6. alcím

9/A. §-sal kieg.: 2015: CV. tv. 121. § (5) bek. [2015. szeptember 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,hatvanadik hónap'' szövegrész helyébe ,,hetvenkettedik hónap szövegrész lép: 2015: CV. tv. 121. § (7) bek. b) pont [2015. szeptember 1.]

 

11. § (3) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 121. § (8) bek. b) pont [2015. szeptember 1.]

 

12. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 121. § (8) bek. c) pont [2015. szeptember 1.]

 

12/A. §

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 121. § (8) bek. d) pont [2015. szeptember 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,vagy ennek hiányában a szándéknyilatkozat méltányossági bizottság részére történő megküldése'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 121. § (8) bek. e) pont [2015. szeptember 1.]

 

16. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 121. § (8) bek. f) pont [2015. szeptember 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,vagy a méltányossági kérelem elut.áról szóló tájékoztatását,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 121. § (8) bek. g) pont [2015. szeptember 1.]

 

25. § j) pont

Hat. kív. h.: 2015: CV. tv. 121. § (8) bek. h) pont [2015. szeptember 1.]

 

30/A. § után

30/B. §-sal kieg.: 2015: CV. tv. 121. § (6) bek. [2015. szeptember 1.]


2011. évi CLXXV. tv.

 
 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 
 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXV. tv. 2. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXV. tv. 2. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

9/L. § (1) bek. d) pontban

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kart'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 61. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

9/L. § (4) bek. d) pontban

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 61. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

13. alcím után

13/A. alcímmel (41/A. §) kieg.: 2015: CXXXIV. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

75. § (17) bek. után

(18) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIV. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 14.]


2011. évi CLXXXI. tv.

 
 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 
 

53. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIV. tv. 2. § [2015. július 14.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 32. § [2015. augusztus 1.]

 

19. § (1) bek. c) pontban

,,30 napi'' szövegrész helyébe ,,60 napi'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 36. § a) pont [2015. augusztus 1.]

 

19. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 33. § [2015. augusztus 1.]

 

27. § (1) bek. c) pontban

,,társadalmi felzárkózásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 36. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

27. § (6) bek.-ben

,,társadalmi felzárkózásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 36. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

27/A. § (1) bek. c) pontban

,,társadalmi felzárkózásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 36. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

27/A. § (6) bek.-ben

,,társadalmi felzárkózásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 36. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

28. § (3)-(6) bek.-ben

,,társadalmi felzárkózásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: CXXXIII. tv. 36. § b) pont [2015. augusztus 1.]

 

38. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXIII. tv. 34. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

38. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 34. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

38/B. § után

38/C-38/D. §-sal kieg.: 2015: CXXXIII. tv. 35. § [2015. augusztus 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

1. § nyitó szövegrészben

,,hatálya'' szövegrész helyébe ,,hatálya - nemzetközi jogi vagy uniós jogi kötelezettség teljesítése érdekében törvény eltérő rendelkezése hiányában -'' szövegrész lép: 2015: CIII. tv. 26. § [2015. július 18.]

 

3. § (8) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVI. tv. 12. § [2015. július 28.]

 

214. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXVI. tv. 13. § [2015. július 28.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

4. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 37. § [2015. szeptember 1.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 38. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

9. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 38. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 38. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

12. § (7) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 39. § [2015. szeptember 1.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 40. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,főiskola esetén'' szövegrész helyébe ,,alkalmazott tudományok egyeteme és főiskola esetén'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 1. pont [2015. szeptember 1.]

 

13. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 40. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

13/A. § (2) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 41. § [2015. szeptember 1.]

 

13/A. § (2) bek. g) pontban

,,együttműködési kötelezettségének'' szövegrész helyébe ,,együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 2. pont [2015. szeptember 1.]

 

13/A. § (5) bek.-ben

,,az intézmény vezető beosztású'' szövegrész helyébe ,,az intézmény magasabb vezető, vezető beosztású'' szövegrész, ,,intézmény magasabb vezetője'' szövegrész helyébe ,,intézmény magasabb vezetője, vezetője'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

13/A. § után

13/B-13/D. §-sal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 42. § [2015. szeptember 1.]

 

14. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 43. § [2015. szeptember 1.]

 

15. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 44. § [2015. szeptember 1.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 45. § [2015. szeptember 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,3. melléklet'' szövegrész helyébe ,,3. és 6. melléklet'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 4. pont [2015. szeptember 1.]

 

19. § (4) bek. b) pont bb) alpont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 1. pont [2015. szeptember 1.]

 

19. § (5) bek.-ből

,,és egy igazolványa'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 2. pont [2015. szeptember 1.]

 

19. § (6) bek.-ből

,,az oktatói, kutatói, alkalmazotti igazolvány és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 3. pont [2015. szeptember 1.]

 

24. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 46. § [2015. szeptember 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,mesterfokozat szükséges'' szövegrész helyébe ,,legalább mesterfokozat szükséges'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 5. pont [2015. szeptember 1.]

 

26. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 47. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

26. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 47. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

27. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 48. § [2015. szeptember 1.]

 

28. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 49. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

28. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 4. pont [2015. szeptember 1.]

 

28. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 49. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

31. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 5. pont [2015. szeptember 1.]

 

31. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 50. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

31. § (4) bek.-ből

,,egyetemi, főiskolai tanári, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói munkakörökben az'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 6. pont [2015. szeptember 1.]

 

31. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 50. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 51. § [2015. szeptember 1.]

 

33. § (3) bek.-ből

,,A nem munkaköri feladatként végzett kutatásra a kutatóval megbízási szerződést kell kötni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 7. pont [2015. szeptember 1.]

 

35. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 8. pont [2015. szeptember 1.]

 

36. §

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 52. § [2015. szeptember 1.]

 

37. § (3) bek.-ben

,,három évre'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb három évre'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 6. pont [2015. szeptember 1.]

 

41/E. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 53. § [2015. szeptember 1.]

 

42. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 54. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

42. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 54. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

43. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 55. § [2015. szeptember 1.]

 

44. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 56. § [2015. szeptember 1.]

 

46. § (2a) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 9. pont [2015. szeptember 1.]

 

46. § (5) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 10. pont [2015. szeptember 1.]

 

46. § (6) bek. c) pontból

,,és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 11. pont [2015. szeptember 1.]

 

47. § (4) bek.-ben

,,hallgató támogatási idejét'' szövegrész helyébe ,,hallgató (1) bekezdésben meghatározott támogatási idejét'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 7. pont [2015. szeptember 1.]

 

48. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 57. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

48. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 57. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

48/A. § c) pontban

,,a Magyar Állam által folyósított'' szövegrész helyébe ,,megállapított'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 9. pont [2015. szeptember 1.]

 

48/A. § c) pontból

,,átalányként'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 12. pont [2015. szeptember 1.]

 

48/B. § (8) bek.-ben

,,az oklevél szerzése'' szövegrész helyébe ,,a végbizonyítvány'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 8. pont [2015. szeptember 1.]

 

48/E. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 58. § [2015. szeptember 1.]

 

49. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 59. § [2015. szeptember 1.]

 

52. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 60. § [2015. szeptember 1.]

 

52. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXII. tv. 10. § [2015. július 21.]

 

30. alcím

52/A. §-sal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 61. § [2015. szeptember 1.]

 

53/A. § (2) bek.-ben

,,a Magyar Tudományos Művek Tárában'' szövegrész helyébe ,,az Adatbázisban'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 10. pont [2015. szeptember 1.]

 

58. § (4) bek.-ből

,,és a Kormány rendeletében'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 13. pont [2015. szeptember 1.]

 

60. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 62. § [2015. szeptember 1.]

 

62. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 63. § [2015. szeptember 1.]

 

64. § (2) bek. a) pont aa) alpontból

,,a felsőoktatás információs rendszerét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 14. pont [2015. szeptember 1.]

 

64. § (2) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 64. § (1) bek. [2015. július 21.]

 

64. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 64. § (2) bek. [2015. július 21.]

 

67. § (1) bek. c) pontban

,,a Doktoranduszok Országos Szövetségét'' szövegrész helyébe ,,a Doktoranduszok Országos Szövetségét, az Országos Doktori Tanácsot, a 95/A. § szerinti fenntartói testületet'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 11. pont [2015. szeptember 1.]

 

67. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 65. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

67. § (2) bek.-ben

,,felsőoktatási intézmények'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatási intézmények, a közösségi felsőoktatási képzési központok'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 12. pont [2015. szeptember 1.]

 

67. § (3) bek. a) pontban

,,felsőoktatási intézmény'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatási intézmény, a közösségi felsőoktatási képzési központ'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 13. pont [2015. szeptember 1.]

 

67. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 65. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

67. § (4) bek. után

(4b) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 65. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

67. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 65. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

68. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 66. § [2015. szeptember 1.]

 

75. § (2) bek. a) pontból

,,egységes elvek szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 15. pont [2015. szeptember 1.]

 

75. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 16. pont [2015. szeptember 1.]

 

76. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 67. § [2015. szeptember 1.]

 

77. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 68. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

77. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 68. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

78. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 17. pont [2015. szeptember 1.]

 

78. § (5) bek.-ben

,,képzést nyilvántartásba veszi, amennyiben a magyar intézmény szenátusa határoz a (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról. Ennek hiányában a szakindításra vonatkozó általános szabályokat kell szabályozni.'' szövegrész helyébe ,,képzést a szakindításra vonatkozó általános szabályok alapján veszi nyilvántartásba.'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 14. pont [2015. szeptember 1.]

 

79. § (2) bek.-ből

,,- pályázati úton elnyerhető -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 18. pont [2015. szeptember 1.]

 

80. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 69. § [2015. szeptember 1.]

 

83. § (2) bek.-ből

,,és módosításának'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

84. § (4) bek.-ben

,,pályázati úton'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatási intézmény részére'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 15. pont [2015. szeptember 1.]

 

84. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 70. § [2015. szeptember 1.]

 

85/A. § (1) bek. b) pontban

,,támogatás normatívája'' szövegrész helyébe ,,támogatása'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 16. pont [2015. szeptember 1.]

 

85/E. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 71. § [2015. szeptember 1.]

 

92. § (6) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 20. pont [2015. szeptember 1.]

 

93. § (6) bek.-ből

,,és (8)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 21. pont [2015. szeptember 1.]

 

94. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 72. § [2015. szeptember 1.]

 

94. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 22. pont [2015. szeptember 1.]

 

95. § után

95/A. §-sal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 73. § [2015. szeptember 1.]

 

XXVIII. Fejezet címből (97. § előtt)

,, , ILLETVE AGRÁRTUDOMÁNYI'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 23. pont [2015. szeptember 1.]

 

97. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 24. pont [2015. szeptember 1.]

 

97/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 74. § [2015. szeptember 1.]

 

97/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 25. pont [2015. szeptember 1.]

 

101. § (1) bek.-ben

,,művészeti képzési ág valamelyikében'' szövegrész helyébe ,,művészeti képzési területen'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 17. pont [2015. szeptember 1.]

 

101. § (3) bek.-ben

,,táncművészeti képzési ágban'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti képzésben'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 18. pont [2015. szeptember 1.]

 

103. § (1) bek.-ből

,,legalább kettő szakon'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 26. pont [2015. szeptember 1.]

 

103. § (8) bek.-ből

,,a finanszírozás szempontjából'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 27. pont [2015. szeptember 1.]

 

63. alcímcímben (104. § előtt)

,,A közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,Az államtudományi és közigazgatási'' szövegrész lép: 2015: CXXXII. tv. 12. § [2015. július 21.]

 

104. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXII. tv. 11. § [2015. július 21.]

 

104. § (1) bek. d) pontban

,,gazdasági főigazgató felelős'' szövegrész helyébe ,,gazdasági főigazgató felelős, konzisztórium létesítésére nem kerül sor'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 19. pont [2015. szeptember 1.]

 

65. alcím

107/A. §-sal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 75. § [2015. szeptember 1.]

 

108. § 1a. pontban

,,gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó'' szövegrész helyébe ,,gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 20. pont [2015. szeptember 1.]

 

108. § 13. pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 28. pont [2015. szeptember 1.]

 

108. § 15. pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 29. pont [2015. szeptember 1.]

 

108. § 20. pontból

,,és képzési ágaknak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 30. pont [2015. szeptember 1.]

 

108. § 23. pont után

23a. ponttal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 76. § [2015. szeptember 1.]

 

108. § 47. pontból

,,a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 31. pont [2015. szeptember 1.]

 

110. § (1) bek. 3. pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 77. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

110. § (1) bek. 4. pont a) alpont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 77. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

110. § (1) bek. 6. pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 77. § (3) bek. [2015. július 21.]

 

110. § (1) bek. 7. pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 77. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

110. § (1) bek. 14. pont

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 77. § (5) bek. [2015. szeptember 1.]

 

111. § (1) bek.-ben

,,felvételi vizsga'' szövegrész helyébe ,,felvétel'' szövegrész, ,,ír elő'' szövegrész helyébe ,,írhat elő'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 21. pont [2015. szeptember 1.]

 

111. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 32. pont [2015. szeptember 1.]

 

112. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXI. tv. 78. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek.-ben

,,2005. évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2005. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 22. pont [2015. szeptember 1.]

 

112. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 33. pont [2015. szeptember 1.]

 

112. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 78. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

112. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 78. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

114/D. § (3) bek. a)-b) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 34. pont [2016. szeptember 1.]

 

115. § után

116. §-sal kieg.: 2015: CXXXI. tv. 79. § [2015. szeptember 1.]

 

117. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 35. pont [2015. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 2015: CXXXI. tv. 80. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2015. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2015: CXXXI. tv. 80. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2015. szeptember 1.]

 

2. melléklet II. fejezet 3. c) pontban

,,tanulmányi és vizsgaszabályzat'' szövegrész helyébe ,,tanulmányi és vizsgaszabályzat, doktori szabályzat'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 23. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 2015: CXXXI. tv. 80. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet I/A. fejezet 4. pontban

,,nemzetbiztonsági szolgálatnak valamennyi'' szövegrész helyébe ,,nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 24. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontban

,,részére hallgatói'' szövegrész helyébe ,,tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 25. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet II/A. fejezet a) pont aa) alpontból

,,telefax,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 36. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet II/A. fejezet b) pont ba)-bb) alpontból

,,telefax,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 36. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet II/A. fejezet d) pont da)-db) alpontból

,,telefax,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 36. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet II/B. fejezet 3. pontban

,,a nemzetbiztonsági szolgálatnak (valamennyi adat)'' szövegrész helyébe ,,a nemzetbiztonsági szolgálatnak (az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat)'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 26. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet II/C. fejezet 1. a) pont aa) alpontban

,,értesítési címe,'' szövegrész helyébe ,,értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme,'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 27. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet II/C. fejezet 1. e) pontból

,,- a kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési kedvezmény, halasztás, mentesség -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 37. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet II/C. fejezet 1. pont g) pontban

,,részére hallgatói'' szövegrész helyébe ,,tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 27. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet III. fejezet 5. pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXXI. tv. 82. § 38. pont [2015. szeptember 1.]

 

3. melléklet IV. fejezet 3. pontban

,,a nemzetbiztonsági szolgálatnak (valamennyi adat)'' szövegrész helyébe ,,a nemzetbiztonsági szolgálatnak (az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat)'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 28. pont [2015. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 2015: CXXXI. tv. 80. § (4) bek., illetve 5. melléklet [2015. szeptember 1.]

 

5. melléklet 5. pont b) alpontban

,,szolgálat részére'' szövegrész helyébe ,,szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges'' szövegrész lép: 2015: CXXXI. tv. 81. § 29. pont [2015. szeptember 1.]

 

5. melléklet után

6. melléklettel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 80. § (5) bek., illetve 6. melléklet [2015. szeptember 1.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 2015: CXXXI. tv. 80. § (6) bek., illetve 7. melléklet [2015. szeptember 1.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

1. § (1) bek. b) pontban

,,kialakítása, fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,kialakítása, üzemeltetése, fejlesztése'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 1. pont [2015. július 24.]

 

2. § 1. pontban

,,olyan víziközmű, amely'' szövegrész helyébe ,,a víziközmű törzshálózat azon része, amely'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 2. pont [2015. július 24.]

 

2. § 6. pontban

,,jogviszony keretében igénybe vevő'' szövegrész helyébe ,,jogviszony keretében vagy a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott ideiglenes szolgáltatás időtartama alatt a víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulásával ténylegesen igénybe vevő'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 3. pont [2015. július 24.]

 

2. § 11. pont

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 24.]

 

2. § 23. pont b) alpontból

,,és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (2) bek. 1. pont [2015. július 24.]

 

2. § 23. pont d) alpontban

,,egy településre nézve, vagy azonos tulajdoni viszonyok mellett több településre nézve, képes'' szövegrész helyébe ,,egy vagy több településre nézve képes'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 4. pont [2015. július 24.]

 

2. § 31. pont után

32. ponttal kieg.: 2015: CXIX. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 24.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 2. § (1) bek. [2015. július 24.]

 

3. § (5) bek. a) pontban

,,üzletszabályzatában foglaltak betartására'' szövegrész helyébe ,,üzletszabályzatának a (2) és (3) bekezdés szerinti eljárás tárgyát érintő rendelkezései betartására'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 5. pont [2015. július 24.]

 

3. § (5) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 2. § (2) bek. [2015. július 24.]

 

3. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2015: CXIX. tv. 2. § (3) bek. [2015. július 24.]

 

4. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép, egyidejűleg b) pont után c) ponttal kieg.: 2015: CXIX. tv. 3. § [2015. július 24.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 2015: CXIX. tv. 4. § [2015. július 24.]

 

6. § (2) bek.-ből

,,az ellátásért felelőst illeti meg azzal, hogy az abból származó jogok'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (2) bek. 2. pont [2015. július 24.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 5. § [2015. július 24.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,felelős kérelmére'' szövegrész helyébe ,,felelős, az érintett önkormányzat vagy a vízilétesítmény tulajdonosa, üzemeltetője kérelmére'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 6. pont [2015. július 24.]

 

8. §

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 6. § [2015. július 24.]

 

10. §

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 7. § [2015. július 24.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,és nyújtja be'' szövegrész helyébe ,,és jóváhagyásra benyújtja'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 7. pont [2015. július 24.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,víziközmű-működtetés esetében a felújítási'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-üzemeltetés esetében a felújítási'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 8. pont [2015. július 24.]

 

11. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2015: CXIX. tv. 8. § [2015. július 24.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 9. § [2015. július 24.]

 

16. § (6) bek.-ben

,,társasággal jöhet'' szövegrész helyébe ,,társasággal (a továbbiakban: szerződött víziközmű-szolgáltató) jöhet'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 9. pont [2015. július 24.]

 

18. §

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 10. § [2016. január 1.]

 

21. § e) pont

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 11. § [2015. július 24.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,A víziközmű-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,A szerződött víziközmű-szolgáltató'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 10. pont [2015. július 24.]

 

31. §-ban

,,jogának megszerzése ellenérték fizetéséhez köthető, gyakorlása kizárólag bérleti, vagy használati'' szövegrész helyébe ,,jogának gyakorlása kizárólag használati'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 11. pont [2015. július 24.]

 

10. alcím után

10/A. alcímmel (31/A-31/D. §) kieg.: 2015: CXIX. tv. 12. § [2015. július 24.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXIX. tv. 13. § [2015. július 24.]

 

32. § (4) bek.-ben

,,érintett közműrendszerre'' szövegrész helyébe ,,érintett víziközmű-rendszerre'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 12. pont [2015. július 24.]

 

33. § után

33/A. §-sal kieg.: 2015: CXIX. tv. 14. § [2015. július 24.]

 

38. § (1) bek. e) pont ed) alpont

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 15. § [2015. július 24.]

 

40. §-ban

,,esetében a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,esetében, ide nem értve a 31/A. § (1) bekezdés szerinti ideiglenes szolgáltatást, a Hivatal'' szövegrész, ,,jogkövetkezményeket alkalmazhatja.'' szövegrész helyébe ,,jogkövetkezményeket megfelelően alkalmazhatja.'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 13. pont [2015. július 24.]

 

40/A. § (2) bek.-ben

,,rendkívüli'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-felügyeleti'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 14. pont [2015. július 24.]

 

40/B. § (1) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 16. § (1) bek. [2015. július 24.]

 

40/B. § (1) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 16. § (2) bek. [2015. július 24.]

 

40/B. § (2) bek.-ben

,,Rendkívüli'' szövegrész helyébe ,,Víziközmű-felügyeleti'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 15. pont [2015. július 24.]

 

40/B. § (2) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (1) bek. 1. pont [2015. július 24.]

 

40/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CXIX. tv. 16. § (3) bek. [2015. július 24.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,Bírság kiszabásakor'' szövegrész helyébe ,,A jogkövetkezmények alkalmazásakor'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 16. pont [2015. július 24.]

 

41. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (1) bek. 2. pont [2015. július 24.]

 

43. § (3) bek. a) pontban

,,víziközmű működtetését'' szövegrész helyébe ,,víziközmű üzemeltetését'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 17. pont [2015. július 24.]

 

45. § (4) bek. h) pontban

,,fogyasztásmérő berendezések'' szövegrész helyébe ,,bekötési vízmérő'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 18. pont [2015. július 24.]

 

45. § (5) bek. a) pontban

,,közös tulajdonában'' szövegrész helyébe ,,közös, minősített többségű közvetlen, vagy közvetett tulajdonában'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 19. pont [2015. július 24.]

 

45. § (5) bek. b) pont bb) alpontban

,,együttes tulajdonában'' szövegrész helyébe ,,együttes, minősített többségű közvetlen, vagy közvetett tulajdonában'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 20. pont [2015. július 24.]

 

47. § (1) bek.-ben

,,ki és azt jóváhagyásra'' szövegrész helyébe ,,ki és azt vagy annak módosítását jóváhagyásra'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 21. pont [2015. július 24.]

 

53. § (2) bek. a) pontból

,,kivéve ha ez a víziközmű-szolgáltató beleegyezésével történt,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (2) bek. 3. pont [2015. július 24.]

 

55. §

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 17. § [2015. július 24.]

 

58. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 18. § (1) bek. [2015. július 24.]

 

58. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXIX. tv. 18. § (2) bek. [2015. július 24.]

 

58. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 18. § (3) bek. [2015. július 24.]

 

58. § (3) bek. c) pontban

,,az első felszólításban'' szövegrész helyébe ,,a második felszólításban'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 22. pont [2015. július 24.]

 

58. § (3) bek. d) pontban

,,illetékes járási népegészségügyi intézetet'' szövegrész helyébe ,,illetékes népegészségügyi szervet'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 23. pont [2015. július 24.]

 

58. § (4) bek.-ben

,,A járási népegészségügyi intézetet'' szövegrész helyébe ,,Az illetékes népegészségügyi szervet'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 24. pont [2015. július 24.]

 

58. § (10) bek.-ben

,,magasabb lakóépület'' szövegrész helyébe ,,magasabb vagy lifttel rendelkező lakóépület'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 25. pont [2015. július 24.]

 

58. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2015: CXIX. tv. 18. § (4) bek. [2015. július 24.]

 

61. § (1) bek. d) pont és záró szövegrész

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 19. § (1) bek. [2015. július 24.]

 

61. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CXIX. tv. 19. § (2) bek. [2015. július 24.]

 

61/B. § (3) bek. c) pontban

,,megállapított felhasználói egyenértéket'' szövegrész helyébe ,,megállapított, a tárgyév január 1-jén fennálló felhasználói egyenértéket'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 26. pont [2015. július 24.]

 

61/B. § (3) bek. c) pontból

,,a víziközművel ellátott települések nevét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (2) bek. 4. pont [2015. július 24.]

 

61/B. § (8) bek.-ben

,,Hivatallal közölni kell.'' szövegrész helyébe ,,Hivatalhoz, a változás tényét bizonyító okirat egyidejű megküldésével kell bejelenteni.'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 27. pont [2015. július 24.]

 

62. § (1) bek.-ben

,,díjait víziközmű-szolgáltatónként'' szövegrész helyébe ,,díjait országosan, víziközmű-szolgáltatónként'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 28. pont [2015. július 24.]

 

64. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (1) bek. 3. pont [2015. július 24.]

 

66. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (1) bek. 4. pont [2015. július 24.]

 

67. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXIX. tv. 20. § [2015. július 24.]

 

67. § után

67/A. §-sal kieg.: 2015: CXIX. tv. 21. § [2015. július 24.]

 

70. § (1) bek.-ben

,,Hivatal határozatban állapítja'' szövegrész helyébe ,,Hivatal elnöke rendeletben állapítja'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 29. pont [2015. július 24.]

 

70. § (4) bek.-ből

,,A víziközmű-szolgáltatók kötelesek a Hivatal által megállapított áralkalmazási feltételeket alkalmazni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (2) bek. 5. pont [2015. július 24.]

 

70. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 22. § [2015. július 24.]

 

72. §

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 23. § [2015. július 24.]

 

21. alcím után

21/A. alcímmel (72/A. §) kieg.: 2015: CXIX. tv. 24. § [2015. július 24.]

 

74. § (1) bek. 14. pontban

,,a víziközmű-fejlesztési'' szövegrész helyébe ,,a használati díj, valamint a víziközmű-fejlesztési'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 30. pont [2015. július 24.]

 

74. § (1) bek. 14. pontból

,,alapelveit,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (2) bek. 6. pont [2015. július 24.]

 

74. § (1) bek. 16. pontban

,,körében az ivóvíz'' szövegrész helyébe ,,körében az átadási árra vonatkozó javaslat minimális tartalmi követelményeit, az ivóvíz'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 31. pont [2015. július 24.]

 

74. § (1) bek. 23. pont után

23. ponttal kieg.: 2015: CXIX. tv. 25. § (1) bek. [2015. július 24.]

 

74. § (2) bek. 6-7. pont

Hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (1) bek. 5. pont [2015. július 24.]

 

74. § (2) bek. 9. pont után

10. ponttal kieg.: 2015: CXIX. tv. 25. § (2) bek. [2015. július 24.]

 

74. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: CXIX. tv. 25. § (3) bek. [2015. július 24.]

 

76. § (3)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXIX. tv. 32. § (1) bek. 6. pont [2015. július 24.]

 

76. § után

76/A. §-sal kieg.: 2015: CXIX. tv. 26. § [2015. július 24.]

 

77. § (1) bek.-ben

,,víziközmű-szolgáltató a'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-szolgáltató legfeljebb a'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 32. § 30. pont [2015. július 24.]

 

77. § után

77/A. §-sal kieg.: 2015: CXIX. tv. 27. § [2015. július 24.]

 

78. § (1) bek.-ben

,,- az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott szempontok szerint - vagyonértékelést kell végeztetni 2015. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,a vagyonértékelést 2019. december 31-ig kell elvégezni'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 33. pont [2015. július 24.]

 

80. § (1) bek.-ben

,,hatóságtól 2017. december 31-ig kérheti'' szövegrész helyébe ,,hatóságtól 2020. december 31-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül kérheti'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 34. pont [2015. július 24.]

 

83. § (4) bek.-ben

,,felhasználási helyen fogyasztásmérő berendezés'' szövegrész helyébe ,,felhasználási helyen bekötési vízmérő berendezés'' szövegrész lép: 2015: CXIX. tv. 31. § 35. pont [2015. július 24.]

 

87. §

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 28. § [2015. július 24.]

 

26. alcím

88/A. §-sal kieg.: 2015: CXIX. tv. 29. § [2015. július 24.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 30. §, illetve 1. melléklet [2015. július 24.]


2012. évi XXXVI. tv.

 
 

az Országgyűlésről

 
 

29/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXV. tv. 1. § [2015. július 21.]

 

80. § (1) bek.-ben

,,a (2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,a (2) és (2a) bekezdésben'' szövegrész lép: 2015: CXXV. tv. 8. § a) pont [2015. július 21.]

 

109. § (1) bek.-ben

,,a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a házelnök, az alelnök, a képviselői megbízatással rendelkező háznagy, a képviselőcsoport vezetője, valamint annak a polgármesteri megbízatást ellátó képviselőnek a kivételével, aki nyilatkozata alapján polgármesteri megbízatásával összefüggésben személygépkocsi használatra jogosult'' szövegrész helyébe ,,a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a házelnök, az alelnök, a képviselői megbízatással rendelkező háznagy, a képviselőcsoport vezetője kivételével'' szövegrész lép: 2015: CXXV. tv. 8. § b) pont [2015. július 21.]

 

109. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXV. tv. 2. § [2015. július 21.]

 

109. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXV. tv. 2. § [2015. július 21.]

 

110. § (1) bek.-ből

,, , legalább 35 m2, de legfeljebb 50 m2 alapterületű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXV. tv. 9. § a) pont [2015. július 21.]

 

111. § (1b) bek.-ben

,,Az (1a) bekezdésben foglaltakon túl az (1) bekezdésben foglaltak biztosítására nem használható olyan ingatlan, amely olyan gazdasági társaság tulajdonában van'' szövegrész helyébe ,,Az (1a) bekezdésben foglaltakon túl az (1) bekezdésben foglaltak biztosítására nem használható olyan ingatlan, amely párt tulajdonában vagy vagyonkezelésében van, valamint amely olyan gazdasági társaság tulajdonában van'' szövegrész lép: 2015: CXXV. tv. 8. § c) pont [2015. augusztus 12.]

 

111. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2015: CXXV. tv. 3. § [2015. július 21.]

 

112. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXV. tv. 4. § (1) bek. [2015. július 21.]

 

112. § (7) bek. után

(8)-(10) bek.-sel kieg.: 2015: CXXV. tv. 4. § (2) bek. [2015. július 21.]

 

113. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXV. tv. 5. § [2015. augusztus 12.]

 

118. § (1) bek.-ből

,,a 112. § (2) bekezdésében meghatározott keret,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CXXV. tv. 9. § b) pont [2015. július 21.]

 

118. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: CXXV. tv. 6. § [2015. július 21.]

 

118. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXV. tv. 6. § [2015. július 21.]

 

145. § (12) bek. után

(13)-(14) bek.-sel kieg.: 2015: CXXV. tv. 7. § (1) bek. [2015. július 21.]

 

145. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 2015: CXXV. tv. 7. § (2) bek. [2015. július 21.]

 

146. § (2) bek.-ben

,,145. § (8) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,145. § (8), (13) és (14) bekezdése'' szövegrész lép: 2015: CXXV. tv. 8. § d) pont [2015. július 21.]


2012. évi XLI. tv.

 
 

a személyszállítási szolgáltatásokról

 
 

2. § 15. pont után

15a. ponttal kieg.: 2015: CXIV. tv. 1. § [2015. augusztus 1.]

 

4. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 2. § [2015. július 13.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 3. § (1) bek. [2015. július 13.]

 

7. § (2)-(3) bek.-ben

,,A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet'' szövegrész lép: 2015: CXIV. tv. 14. § a) pont [2015. július 13.]

 

7. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, vagy - amennyiben a bevételek beszedését a közlekedésszervező végzi - a közlekedésszervező vagy ezek megbízottja'' szövegrész helyébe ,,Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet'' szövegrész lép: 2015: CXIV. tv. 14. § b) pont [2015. július 13.]

 

7. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 3. § (2) bek. [2015. július 13.]

 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 3. § (3) bek. [2015. július 13.]

 

7. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: CXIV. tv. 3. § (4) bek. [2015. augusztus 1.]

 

7. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: CXIV. tv. 3. § (5) bek. [2015. augusztus 1.]

 

7. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2015: CXIV. tv. 3. § (6) bek. [2015. augusztus 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,A vasút-, trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpár-állomáson a közforgalom számára nyitva álló helyen'' szövegrész helyébe ,,A vasút-, trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpár-állomáson a közforgalom számára nyitva álló helyen, a jegy- és bérletértékesítő berendezéseken'' szövegrész lép: 2015: CXIV. tv. 14. § c) pont [2015. július 13.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,a személyszállító vasúti járművek, trolibusz, autóbusz, közösségi kerékpáros rendszer eszközei'' szövegrész helyébe ,,a személyszállító vasúti járművek, trolibusz, autóbusz, közösségi kerékpáros rendszer eszközei, a jegy- és bérletértékesítő berendezések'' szövegrész lép: 2015: CXIV. tv. 14. § d) pont [2015. július 13.]

 

8. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXIV. tv. 4. § [2015. július 13.]

 

12. § (3)-(7) bek.-ben

,,helyi önkormányzat'' szövegrész helyébe ,,települési önkormányzat'' szövegrész lép: 2015: CXIV. tv. 14. § e) pont [2015. július 13.]

 

18. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 5. § [2015. július 13.]

 

18. § (4) bek.-ben

,,vasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,személyszállító szolgáltató vagy közlekedésszervező'' szövegrész lép: 2015: CXIV. tv. 14. § f) pont [2015. július 13.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,szolgáltatót'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatót, a közlekedésszervezőt'' szövegrész lép: 2015: CXIV. tv. 14. § g) pont [2015. július 13.]

 

19. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXIV. tv. 6. § (1) bek. [2015. július 13.]

 

19. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 6. § (2) bek. [2015. július 13.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 7. § [2015. július 13.]

 

29. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: CXIV. tv. 8. § [2015. július 13.]

 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 9. § [2015. július 13.]

 

31. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 10. § (1) bek. [2015. július 13.]

 

31. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CXIV. tv. 10. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

31. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: CXIV. tv. 10. § (3) bek. [2015. július 13.]

 

42. § (3)-(5) bek.-ben

,,helyi önkormányzat'' szövegrész helyébe ,,települési önkormányzat'' szövegrész lép: 2015: CXIV. tv. 14. § e) pont [2015. július 13.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 11. § [2015. július 13.]

 

45. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXIV. tv. 15. § a) pont [2015. július 13.]

 

46. §

Hat. kív. h.: 2015: CXIV. tv. 15. § b) pont [2015. július 13.]

 

47. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXIV. tv. 12. § [2015. július 13.]

 

47. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXIV. tv. 15. § c) pont [2015. július 13.]

 

49. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: CXIV. tv. 13. § (1) bek. [2015. július 13.]

 

49. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: CXIV. tv. 13. § (2) bek. [2015. július 13.]

 

49. § (3) bek.-ben

,,helyi önkormányzat'' szövegrész helyébe ,,települési önkormányzat'' szövegrész lép: 2015: CXIV. tv. 14. § e) pont [2015. július 13.]

 

52. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CIII. tv. 27. § [2015. július 18.]


2012. évi LXIII. tv.

 
 

a közadatok újrahasznosításáról

 
 

1. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVI. tv. 3. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

1. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: XCVI. tv. 3. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 2015: XCVI. tv. 4. § [2016. január 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 2015: XCVI. tv. 5. § [2016. január 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 2015: XCVI. tv. 6. § [2016. január 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 2015: XCVI. tv. 7. § [2016. január 1.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2015: XCVI. tv. 8. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,(1) és (2) bekezdéssel'' szövegrész helyébe ,,(1)-(2b) bekezdéssel'' szövegrész lép: 2015: XCVI. tv. 8. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 2015: XCVI. tv. 9. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

16. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: XCVI. tv. 9. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

16. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVI. tv. 9. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

III. Fejezet után

III/A. Fejezettel (18/A-18-D. §) kieg.: 2015: XCVI. tv. 10. § [2016. január 1.]

 

20. § után

20/A. §-sal kieg.: 2015: XCVI. tv. 11. § [2016. január 1.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2015: XCVI. tv. 12. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

21. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2015: XCVI. tv. 12. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

21. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVI. tv. 12. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

13. alcím (25. §)

Helyébe lép: 2015: XCVI. tv. 13. § [2016. január 1.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

52. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XCII. tv. 6. § [A 2015. évi XCII. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 45. cikk 4. bekezdésében meghatározott időpont]


2012. évi CXXVIII. tv.

 
 

a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről

 
 

Hat. kív. h.: 2015: XCVII. tv. 32. § [2015. szeptember 1.]


2012. évi CXLVII. tv.

 
 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

 
 

26. § (2) bek. a)-b) pontban és záró szövegrészben

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 49. § [2016. január 1.]


2012. évi CCXVII. tv.

 
 

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

 
 

18/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: XCV. tv. 6. § [2015. július 10.]

 

18/A. § (3) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az energiapolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: XCV. tv. 10. § a) pont [2015. július 10.]

 

18/B. § (4) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az energiapolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: XCV. tv. 10. § b) pont [2015. július 10.]

 

18/B. § (4) bek.-ben

,,a minisztert'' szövegrész helyébe ,,az energiapolitikáért felelős minisztert'' szövegrész lép: 2015: XCV. tv. 10. § c) pont [2015. július 10.]

 

18/C. § (3) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az energiapolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: XCV. tv. 10. § a) pont [2015. július 10.]

 

18/F. § (1) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az energiapolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: XCV. tv. 10. § a) pont [2015. július 10.]

 

18/G. § (3) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az energiapolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: XCV. tv. 10. § b) pont [2015. július 10.]

 

18/G. § (3) bek.-ben

,,A miniszter'' szövegrész helyébe ,,Az energiapolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: XCV. tv. 10. § d) pont [2015. július 10.]

 

21. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XCV. tv. 7. § [2015. július 10.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,az üzemeltető'' szövegrész helyébe ,,a légi jármű üzembentartó'' szövegrész lép: 2015: XCV. tv. 10. § e) pont [2015. július 10.]

 

26. §

Helyébe lép: 2015: XCV. tv. 8. § [2015. július 10.]

 

39. § (1) bek. r) pont

Helyébe lép: 2015: XCV. tv. 9. § (1) bek. [2015. július 10.]

 

39. § (1) bek. s) pont után

t) ponttal kieg.: 2015: XCV. tv. 9. § (2) bek. [2015. július 10.]


2012. évi CCXIX. tv.

 
 

a hegyközségekről

 
 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 27. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 27. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 28. § [2015. augusztus 1.]

 

22. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: XCVIII. tv. 29. § [2015. augusztus 1.]

 

17. alcímcímben (26. § előtt)

,,borvidéki régiós'' szövegrész helyébe ,,borrégiós'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 34. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

26. § (1)-(3) bek.-ben

,,borvidéki régiós'' szövegrész helyébe ,,borrégiós'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 34. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,borvidéki régiós'' szövegrész helyébe ,,borrégiós'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 34. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

27. §-ban

,,borvidéki régiós'' szövegrész helyébe ,,borrégiós'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 34. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

31. §-ból

,,Az ügyintéző szervezet vezetője a főtitkár.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: XCVIII. tv. 34. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,borvidéki régiós'' szövegrész helyébe ,,borrégiós'' szövegrész lép: 2015: XCVIII. tv. 34. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

34. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 30. § [2015. augusztus 1.]

 

36. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 31. § [2015. augusztus 1.]

 

38. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 32. § [2016. január 1.]

 

40. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 33. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

40. § (5) bek. után

(5a)-(5c) bek.-sel kieg.: 2015: XCVIII. tv. 33. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

40. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: XCVIII. tv. 33. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]


2013. évi V. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről

 
 

3:88. § (2) bek.-ben

,,tárgyévi adózott eredménye, illetve'' szövegrész helyébe ,,az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 50. § a) pont [2016. január 1.]

 

3:184. § (1) bek.-ben

,,a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből'' szövegrész helyébe ,,az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 50. § b) pont [2016. január 1.]

 

3:186. § (1) bek. b) pontban

,,keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített'' szövegrész helyébe ,,kimutatott, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 50. § c) pont [2016. január 1.]

 

3:238. § (2) bek.-ben

,,a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből'' szövegrész helyébe ,,az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 50. § b) pont [2016. január 1.]

 

3:261. § (1) bek.-ben

,,a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből'' szövegrész helyébe ,,az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 50. § b) pont [2016. január 1.]

 

3:263. § (1) bek. b) pontban

,,keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített'' szövegrész helyébe ,,kimutatott, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 50. § c) pont [2016. január 1.]


2013. évi L. tv.

 
 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

 
 

1. § (1) bek. 2-3. pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

1. § (1) bek. 3. pont után

3a. ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (4) bek. [2015. július 16.]

 

1. § (1) bek. 4-5. pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

1. § (1) bek. 14. pont után

14a. ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (41) bek. [2015. július 16.]

 

1. § (1) bek. 14a. pont után

14b. ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (42) bek. [2015. július 16.]

 

1 § (1) bek. 23-24. pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. a) pont [2015. július 16.]

 

1. § (1) bek. 32. pont után

32a. ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (43) bek. [2015. július 16.]

 

1. § (1) bek. 41. pont után

41a. ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (44) bek. [2015. július 16.]

 

1. § (1) bek. 42. pontban

,,incidenskezelő'' szövegrész helyébe ,,eseménykezelő'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (39) bek. a) pont [2015. július 16.]

 

1. § (1) bek. 43. pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

1. § (1) bek. 47. pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (3) bek. [2015. július 16.]

 

1. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. b) pont [2015. július 16.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (5) bek. [2015. július 16.]

 

2. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (6) bek. [2015. július 16.]

 

2. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (7) bek. [2015. július 16.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (8) bek. [2015. július 16.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (9) bek. [2015. július 16.]

 

8. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. c) pont [2015. július 16.]

 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (10) bek. [2015. július 16.]

 

8. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (11) bek. [2015. július 16.]

 

9. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (12) bek. [2015. július 16.]

 

9. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (13) bek. [2015. július 16.]

 

10. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (14) bek. [2015. július 16.]

 

10. § (5)-(8) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (15) bek. [2015. július 16.]

 

11. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (16) bek. [2015. július 16.]

 

11. § (1) bek. d)-e) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. d) pont [2015. július 16.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (17) bek. [2015. július 16.]

 

11. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. e) pont [2015. július 16.]

 

11. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (18) bek. [2015. július 16.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (19) bek. [2015. július 16.]

 

14. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (20) bek. [2015. július 16.]

 

14. § (2) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. f) pont [2015. július 16.]

 

14. § (2) bek. j) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (21) bek. [2015. július 16.]

 

14. § (2) bek. k)-n) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. f) pont [2015. július 16.]

 

14. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. g) pont [2015. július 16.]

 

15. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (22) bek. [2015. július 16.]

 

15. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (23) bek. [2015. július 16.]

 

16. § (1) bek. e)-f) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (24) bek. [2015. július 16.]

 

16. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (25) bek. [2015. július 16.]

 

9. alcím (18. §)

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (26) bek. [2015. július 16.]

 

19. §

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (27) bek. [2015. július 16.]

 

20. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. h) pont [2015. július 16.]

 

20. § (1) bek. b)-d) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (28) bek. [2015. július 16.]

 

20. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (29) bek. [2015. július 16.]

 

20. § (1) bek. i)-m) pont

Helyébe lép, egyidejűleg m) pont után n) ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (30) bek. [2015. július 16.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (31) bek. [2015. július 16.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (32) bek. [2015. július 16.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész helyébe ,,az e-közigazgatásért'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (39) bek. b) pont [2015. július 16.]

 

22. §

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (33) bek. [2015. július 16.]

 

III. Fejezet

12/A. alcímmel (22/A. §) kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (34) bek. [2015. július 16.]

 

23. § c) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (35) bek. [2015. július 16.]

 

24. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. i) pont [2015. július 16.]

 

24. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (36) bek. [2015. július 16.]

 

24. § (1) bek. f) pont után

g)-k) ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (37) bek. [2015. július 16.]

 

24. § (2) bek. a) pontban

,,informatikáért felelős miniszter, hogy az e-közigazgatásért'' szövegrész helyébe ,,e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy az informatikáért'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 8. § (39) bek. c) pont [2015. július 16.]

 

24. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 8. § (40) bek. j) pont [2015. július 16.]

 

15. alcím után

16. alcímmel (27-28. §) kieg.: 2015: CXXX. tv. 8. § (38) bek. [2015. július 16.]


2013. évi LIV. tv.

 
 

a rezsicsökkentések végrehajtásáról

 
 

4/B. § után

4/C. §-sal kieg.: 2015: CXIX. tv. 33. § [2015. szeptember 1.]


2013. évi CXXXIV. tv.

 
 

az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

 
 

1. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: CXX. tv. 19. § [2015. július 16.]

 

4. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: CXX. tv. 20. § [2015. július 16.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

147. § (4) és (5) bek.-ben

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,tárgyévi'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 52. § [2016. január 1.]

 

166. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CI. tv. 51. § [2016. január 1.]


2013. évi CLXV. tv.

 
 

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

 
 

2. § (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXIX. tv. 22. § [2015. október 1.]

 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 2015: CXXIX. tv. 19. § [2015. október 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXIX. tv. 20. § [2015. október 1.]

 

8. § a) pontban

,,2. § (6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,2/A. §'' szövegrész lép: 2015: CXXIX. tv. 21. § [2015. október 1.]


2013. évi CLXXV. tv.

 
 

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

 
 

6. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép, egyidejűleg i) pont után j) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 122. § [2015. szeptember 1.]


2013. évi CLXXXVIII. tv.

 
 

az egységes közszolgáltatói számlaképről

 
 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CXIX. tv. 34. § [2015. szeptember 1.]

 

10. melléklet

Helyébe lép: 2015: CXIX. tv. 35. §, illetve 2. melléklet [2015. július 24.]


2013. évi CCXX. tv.

 
 

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

 
 

2. § 13. pont után

14-17. ponttal kieg.: 2015: CXXX. tv. 9. § (1) bek. [2015. július 16.]

 

16. § (1) bek. 5. pont

Helyébe lép: 2015: CXXX. tv. 9. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

16. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXXX. tv. 9. § (3) bek. [2015. július 16.]


2013. évi CCXXI. tv.

 
 

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

 
 

26. § (1) bek.-ben

,,bírósági végrehajtó'' szövegrész helyébe ,,bírósági végrehajtó, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat'' szövegrész lép: 2015: CV. tv. 123. § [2015. szeptember 1.]


2013. évi CCXXXV. tv.

 
 

az egyes fizetési szolgáltatókról

 
 

72. § (4) bek. f) pontban

,,a mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,az adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 53. § [2016. január 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

184. § (3) bek. j) pontban

,,mérleg szerinti'' szövegrész helyébe ,,adózott'' szövegrész lép: 2015: CI. tv. 54. § [2016. január 1.]

 

83. § (1) bek.-ből

,,az osztalék, illetve a részesedés kifizetése előtt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CI. tv. 55. § [2016. január 1.]

 

161. § (2) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 124. § [2015. szeptember 1.]


2014. évi XV. tv.

 
 

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

 
 

10. § (2) bek. p) pontban

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar'' szövegrész lép: 2015: CVII. tv. 62. § [2015. szeptember 1.]

 

29. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: CV. tv. 125. § [2015. szeptember 1.]


2014. évi XIX. tv.

 
 

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 2015: CI. tv. 62. § [2015. július 4.]


2014. évi XL. tv.

 
 

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi h.ával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

 
 

6. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 126. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

7. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 126. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

42/A. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 126. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

43/A. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2015: CV. tv. 126. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

44. § után

44/A. §-sal kieg.: 2015: CV. tv. 126. § (5) bek. [2015. szeptember 1.]


2014. évi LXXXIII. tv.

 
 

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

 
 

5. § (2) bek. a) pont aa) alpontban

,,14.'' szövegrész helyébe ,,12.'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 10. § (1) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,14.'' szövegrész helyébe ,,12.'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 10. § (1) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,14.'' szövegrész helyébe ,,12.'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 10. § (1) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

7. § (1) bek.

,,A kártyafelhasználói regisztráció során az'' szövegrész helyett ,,Az'' szöveggel lép hatályba: 2015: CXXX. tv. 10. § (2) bek. [2015. július 16.]

 

8. § (3) bek. a) pont ad) alpontban

,,14.'' szövegrész helyébe ,,12.'' szövegrész lép: 2015: CXXX. tv. 10. § (1) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

26. §

Nem lép hatályba: 2015: CXXX. tv. 10. § (3) bek.


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

138. § (1) bek. c) pont

Hatályba lépő szöveg: 2015: CV. tv. 127. § [2015. szeptember 1.]

 

334. § (2) bek. a) pont

Hatályba lépő szöveg: 2015: CI. tv. 56. § [2016. január 1.]


2015. évi XXXIII. tv.

 
 

a Budapesten megrendezendő Öszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről

 
 

Preambuluma

Helyébe lép: 2015: CXVII. tv. 1. § [2015. július 9.]

 

1. § (1) bek.-ben

,,Budapesten megrendezendő'' szövegrész helyébe ,,Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő'' szövegrészű lép: 2015: CXVII. tv. 5. § a) pont [2015. július 9.]

 

2. §

Helyébe lép: 2015: CXVII. tv. 2. § [2015. július 9.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVI. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,9. §'' szövegrész helyébe ,,8. §'' szövegrész lép: 2015: CXVII. tv. 5. § b) pont [2015. július 9.]

 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVI. tv. 1. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

8. §

Helyébe lép: 2015: CXXXVI. tv. 2. § [2015. július 14.]

 

15. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: CXXXVI. tv. 3. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

15. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal és záró szövegrésszel kieg.: 2015: CXVII. tv. 3. § [2015. július 9.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXXXVI. tv. 3. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 2015: CXVII. tv. 4. § [2015. július 9.]

 

18. § után

19. §-sal kieg.: 2015: CXXXVI. tv. 4. § [2015. július 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 2015: CXVII. tv. 6. §, illetve 1. melléklet [2015. július 9.]


2015: C. tv.

 
 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2015: C. tv. 73. § (1) bek. [2019. december 31.]


2015. évi CXXIX. tv.

 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2015: CXXIX. tv. 25. § (3) bek. [2018. január 2.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

89/1988. (XII. 20.) MT r.

 
 

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § (1) bek. [2015. augusztus 7.]

 

2. §

Helyébe lép: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § (2) bek. [2015. augusztus 7.]

 

3. §

Hat. kív. h.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § (1) bek. a) pont [2015. augusztus 7.]

 

5/A-5/C. §

Hat. kív. h.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § (1) bek. b) pont [2015. augusztus 7.]

 

11. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § (1) bek. c) pont [2015. augusztus 7.]

 

12. §

Hat. kív. h.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § (1) bek. d) pont [2015. augusztus 7.]

 

14. §

Hat. kív. h.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § (1) bek. e) pont [2015. augusztus 7.]

 

17. §

Hat. kív. h.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § (1) bek. f) pont [2015. augusztus 7.]

 

23/B. §

Hat. kív. h.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § (1) bek. g) pont [2015. augusztus 7.]

 

24. §

Hat. kív. h.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § (1) bek. h) pont [2015. augusztus 7.]

 

25. § (2) bek.

Helyébe lép: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § (3) bek. [2015. augusztus 7.]

 

1. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § (1) bek. i) pont [2015. augusztus 7.]


104/1991. (VIII. 3.) Korm. r.

 
 

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról

 
 

8. § (3) bek.-ben

,,államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. § (1) bekezdés y) pontjában'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 76. § (2) bekezdés d) pontjában'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 41. § [2015. július 8.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

5. sz. melléklet

Mód.: 173/2015. (VII. 2.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. július 3.]


277/1997. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

 
 

20. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 42. § [2015. július 8.]


149/2001. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a Hortobágyi Halgazdaság Rt. által bérelt állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésében történő változásról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 43. § [2015. július 8.]


31/2003. (III. 27.) Korm. r.

 
 

az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 44. § [2015. július 8.]


105/2003. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 45. § [2015. július 8.]


162/2003. (X. 16.) Korm. r.

 
 

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

 
 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. július 8.]

 

9/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. július 8.]


179/2004. (V. 26.) Korm. r.

 
 

a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 46. § [2015. július 8.]


359/2004. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

9. § (1) bek.-ben

,,Áht.'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 47. § 1. pont [2015. július 8.]

 

15. § (3) bek. b) pontban

,,részére, vagy'' szövegrész helyébe ,,részére.'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 47. § 2. pont [2015. július 8.]

 

15. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 48. § 1. pont [2015. július 8.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,Ámr.'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 47. § 3. pont [2015. július 8.]

 

46. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 48. § 2. pont [2015. július 8.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 47. § 4. pont [2015. július 8.]


360/2004. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

 
 

1. §

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 50. § 1. pont [2015. július 8.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,Áht.'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)'' szövegrész, ,,Ámr. 26. §-a szerinti tervezési körirat előírásai'' szövegrész helyébe ,,Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató (a továbbiakban: tervezési tájékoztató)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 49. § 1. pont [2015. július 8.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,Ámr.-ben'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 49. § 2. pont [2015. július 8.]

 

51. § (1) bek.-ben

,,Ámr.'' szövegrész helyébe ,,Ávr.'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 49. § 3. pont [2015. július 8.]

 

52. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 50. § 2. pont [2015. július 8.]

 

55. §-ban

,,belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 49. § 4. pont [2015. július 8.]

 

65. § (6) bek.-ben

,,Ámr. 122. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Ávr. 90. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 49. § 5. pont [2015. július 8.]

 

65. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 50. § 3. pont [2015. július 8.]


19/2005. (II. 11.) Korm. r.

 
 

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 51. § [2015. július 8.]


55/2005. (III. 26.) Korm. r.

 
 

a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 52. § [2015. július 8.]


161/2005. (VIII. 16.) Korm. r.

 
 

a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 53. § [2015. július 8.]


242/2006. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről

 
 

59. §

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 55. § [2015. július 8.]

 

68. § (4) bek.-ben

,,Ámr.-ben'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 54. § 1. pont [2015. július 8.]

 

76. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 55. § [2015. július 8.]

 

79. § (4) bek.-ben

,,Áht.'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)'' szövegrész, ,,belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 54. § 2. pont [2015. július 8.]

 

92/Cs. § (8) bek.-ben

,,Ámr. 89. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Ávr. 102. §'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 54. § 3. pont [2015. július 8.]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

4. § (5) bek. 23. pont után

24. ponttal kieg.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § [2015. augusztus 7.]


256/2007. (X. 4.) Korm. r.

 
 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról

 
 

4. §

Helyébe lép: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. július 8.]

 

7/B. § (1) bek. b) pontban

,,megbetegedés esetén'' szövegrész helyébe ,,megbetegedés vagy elrendelt járványügyi intézkedés esetén'' szövegrész lép: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2015. július 8.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. július 8.]


80/2008. (IV. 4.) Korm. r.

 
 

az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról

 
 

4. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 3. § [2015. július 8.]


101/2008. (IV. 29.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

 
 

Hat. kív. h.: 172/2015. (VII. 2.) Korm. r. 19. § [2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat hatálybalépésének napja]


139/2008. (V. 16.) Korm. r.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről

 
 

4. § d) pontban

,,48. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,48/A. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 56. § [2015. július 8.]


206/2008. (VIII. 26.) Korm. r.

 
 

a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 57. § [2015. július 8.]


228/2008. (IX. 12.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

 
 

10. § (6) bek.-ben

,,Áht.'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 58. § 1. pont [2015. július 8.]

 

12. § (9) bek.-ben

,,72. § (3) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,75. § (2) bekezdésének'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 58. § 2. pont [2015. július 8.]

 

26. § (2) bek.-ből

,,az Ávr. 97. §-a értelmében'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 59. § [2015. július 8.]


237/2008. (IX. 26.) Korm. r.

 
 

a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről

 
 

91. § (7) bek.

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 60. § [2015. július 8.]


338/2008. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezeti'' szövegrész helyébe ,,a kincstár által megjelölt fizetési'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 61. § [2015. július 8.]


156/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 
 

2. § a) pont

Helyébe lép: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 30. § (1) bek. [2015. augusztus 7.]

 

2. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 30. § (2) bek. [2015. augusztus 7.]


160/2009. (VIII. 3.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról

 
 

18. § (2) bek.-ben

,,96. (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,87. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 62. § 1. pont [2015. július 8.]

 

19. § (8) bek.-ben

,,72. § (2) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,75. § (2) bekezdésének'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 62. § 2. pont [2015. július 8.]


346/2009. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

 
 

7. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 63. § [2015. július 8.]

 

,,A honvédelmi szervezetek gazdálkodásának irányítása'' alcímcím

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 64. § [2015. július 8.]


210/2010. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

 
 

3/A. §-ban

,,törvény'' szövegrész helyébe ,,2011. évi CXCV. törvény'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 65. § [2015. július 8.]


4/2011. (I. 28.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

57. § (1) bek.-ből

,,az Ávr.-ben meghatározott mértékben vagy a 114/G. §-ban meghatározottak szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 67. § 1. pont [2015. július 8.]

 

57. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 68. § [2015. július 8.]

 

90. § (5) bek.-ből

,, , figyelemmel az Áht. 53. § (2) bekezdésében meghatározottakra is'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 67. § 2. pont [2015. július 8.]

 

102. § (1) bek.-ből

,,az Áht. 53. § (2) bekezdése alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 67. § 3. pont [2015. július 8.]

 

122. § (16) bek. után

(16a) bek.-sel kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 66. § [2015. július 8.]


38/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

 
 

1. melléklet táblázat 3. sorban

,,Az Áht. 124. § (2) bekezdés l) pontjában foglalt'' szövegrész helyébe ,,Az európai uniós források felhasználásához kötődő adatfeldolgozói feladatok'' szövegrész lép: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 1. § a) pont [2015. július 11.]

 

1. melléklet táblázat 3. sorban

,,Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.'' szövegrész helyébe ,,NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság'' szövegrész lép: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 1. § b) pont [2015. július 11.]


44/2011. (III. 23.) Korm. r.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

 
 

5. alcím

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 69. § [2015. július 8.]

 

10. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 69. § [2015. július 8.]


290/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

37. § (1) bek.-ből

,, , mely a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezeten belül önálló címként nem szerepel'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 70. § [2015. július 8.]

 

38. § (1) bek.-ből

,, , mely a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezeten belül önálló címként nem szerepel'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 70. § [2015. július 8.]


355/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

 
 

30. § (1) bek.-ben

,,65. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,65. § (2) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 71. § [2015. július 8.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

,,[Az Áht. 6/B. § (1) bekezdéséhez]'' alcím (1/B. §)

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 1. § [2015. július 8.]

 

,,[Az Áht. 6/B. § (2) és (3) bekezdéséhez]'' alcím (1/C. § előtt)

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § (2) bek. 2. pont [2015. július 8.]

 

,,[Az Áht. 6/B. § (1) bekezdéséhez]'' alcím (1/C-1/D. §)

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 1. § [2015. július 8.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § (2) bek. 1. pont [2015. július 8.]

 

13. § (2) bek. g) pontban

,,vezetékes és rádiótelefonok'' szövegrész helyébe ,,vezetékes- és mobiltelefonok'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 2. pont [2015. július 8.]

 

,,[Az Áht. 13. § (2) bekezdéséhez]'' alcímcímben (14/A. § előtt)

,,13. § (2) bekezdéséhez'' szövegrész helyébe ,,13. §-ához'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 1. pont [2015. július 8.]

 

,,[Az Áht. 13. § (2) bekezdéséhez]'' alcím

14/A. §-sal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 2. § [2015. július 8.]

 

,,[Az Áht. 13/B. §-ához]'' alcím (18/A. § előtt)

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § (2) bek. 3. pont [2015. július 8.]

 

,,[Az Áht. 28/A. § (2) és (4) bekezdéséhez]'' alcímcímben (31/A. § előtt)

,,28/A. § (2) és (4) bekezdéséhez'' szövegrész helyébe ,,28/A. § (2) bek.éhez'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 3. pont [2015. július 8.]

 

33. §

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 3. § [2015. július 8.]

 

34/A. § után

34/B. §-sal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 4. § [2015. július 8.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,34/A. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,34/A. § és a 34/B. § szerinti'' szövegrész, ,,bekezdése és a 34/A. §'' szövegrész helyébe ,,bekezdése, a 34/A. § és a 34/B. §'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 4. pont [2015. július 8.]

 

36. § (2) bek. a) pontban

,,többletbevétellel'' szövegrész helyébe ,,többletbevétellel és a 34/B. § szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 5. pont [2015. július 8.]

 

43. § (3) bek.

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 5. § [2015. július 8.]

 

43. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § (2) bek. 4. pont [2015. július 8.]

 

59. § (5) bek. a) pontban

,,és az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke és B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke'' szövegrész helyébe ,,az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 6. pont [2015. július 8.]

 

59. § (5) bek. b) pontban

,,kiadásokat'' szövegrész helyébe ,,kiadásokat és kamatbevételeket'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 7. pont [2015. július 8.]

 

,,[Az Áht. 39. §-ához]'' alcím (61-61/C. §)

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 6. § [2015. július 8.]

 

66. § (2) bek. 17. pont után

17a. ponttal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 7. § [2015. július 8.]

 

72. § (1) bek.-ben

,,támogatások'' szövegrész helyébe ,,támogatásokra vonatkozó'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 8. pont [2015. július 8.]

 

72. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 8. § [2015. július 8.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,megállapított megfelelő - legfeljebb harminc napos -'' szövegrész helyébe ,,a támogató által megállapított ésszerű'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 9. pont [2015. július 8.]

 

75. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 9. § [2015. július 8.]

 

77. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 10. § [2015. július 8.]

 

78. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 11. § [2015. július 8.]

 

87. § (2) bek.-ből

,,előleg nyújtásának a lehetőségét és a támogatási'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § (1) bek. 1. pont [2015. július 8.]

 

88. § (2) bek.

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 12. § [2015. július 8.]

 

91. § után

[Az Áht. 52. §-ához] alcímmel (91/A. §) kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 13. § [2015. július 8.]

 

97. § (4) bek.

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 14. § [2015. július 8.]

 

101. §-ban

,,A támogató'' szövegrész helyébe ,,A támogató és a kedvezményezett'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 10. pont [2015. július 8.]

 

102/D. § (1) bek.-ben

,,Az államháztartáson kívüli kedvezményezettnek pályázati'' szövegrész helyébe ,,Pályázati'' szövegrész, ,,ütközik.'' szövegrész helyébe ,,ütközik. E bekezdést a hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni.'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 11. pont [2015. július 8.]

 

102/D. § (5) bek.-ben

,,a fejezetet irányító szerv - az elutasítás indokainak megjelölésével - elutasítja'' szövegrész helyébe ,,el kell utasítani'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 12. pont [2015. július 8.]

 

102/D. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 15. § [2015. július 8.]

 

102/D. § (6) bek.-ben

,,Ha érdemi vizsgálat nélküli elut.nak nincs helye, a kifogást a fejezetet irányító szerv'' szövegrész helyébe ,,A fejezetet irányító szerv a kifogást'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 13. pont [2015. július 8.]

 

105/A. §

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 16. § [2015. július 8.]

 

,,[Az Áht. 57. § (1) és (2) bekezdéséhez]'' alcím

105/B. §-sal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 17. § [2015. július 8.]

 

106. § (3) bek.-ben

,,két hónap'' szövegrész helyébe ,,százhúsz nap'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 14. pont [2015. július 8.]

 

106. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 18. § [2015. július 8.]

 

109. § (5) bek.-ben

,,két hónap'' szövegrész helyébe ,,százhúsz nap'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 14. pont [2015. július 8.]

 

,,[Az Áht. 59. §-ához]'' alcím

109/A-109/D. §-sal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 19. § [2015. július 8.]

 

110. § (1) bek.-ben

,,jogosulatlan igénybevételt'' szövegrész helyébe ,,eltérést'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 15. pont [2015. július 8.]

 

111. § a) pontban

,,b)-d)'' szövegrész helyébe ,,b)-h)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 16. pont [2015. július 8.]

 

111. § d) pontban

,,egyenlegét és'' szövegrész helyébe ,,egyenlegét,'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 17. pont [2015. július 8.]

 

111. § e) pont után

f)-h) ponttal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 20. § [2015. július 8.]

 

112. § (4) bek.-ből

,,és b)'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § (1) bek. 2. pont [2015. július 8.]

 

113. § (1) bek. b) pontban

,,elszámolás, felülvizsgálata'' szövegrész helyébe ,,elszámolás, az elszámolás felülvizsgálata'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 18. pont [2015. július 8.]

 

113. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 21. § [2015. július 8.]

 

114. § b) pont

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2015. július 8.]

 

114. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2015. július 8.]

 

,,[Az Áht. 68/A. §-ához]'' alcímcímben (115/A. §)

,,68/A. §-ához'' szövegrész helyébe ,,68/B. §-ához'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 19. pont [2015. július 8.]

 

115/B. § (5) bek.-ben

,,ellátni.'' szövegrész helyébe ,,ellátni, a 109/A. § (4) bekezdése szerinti tartalommal.'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 20. pont [2015. július 8.]

 

115/D. §

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 23. § [2015. július 8.]

 

115/F. § (6) bek.-ben

,,megfelelően módosítja'' szövegrész helyébe ,,megfelelően, az észrevétel benyújtásától számított 8 napon belül módosítja'' szövegrész, ,,tájékoztatja'' szövegrész helyébe ,,haladéktalanul tájékoztatja'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 21. pont [2015. július 8.]

 

128. § (10) bek.-ben

,,hiányában a'' szövegrész helyébe ,,hiányában a 62/D. § (6) bek. szerinti'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 22. pont [2015. július 8.]

 

144/A. § (2) bek.-ben

,,c)'' szövegrész helyébe ,,b)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 23. pont [2015. július 8.]

 

145. § (3) bek. a) pontban

,,rövid lejáratú lekötött betétei'' szövegrész helyébe ,,lekötött bankbetétei'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 24. pont [2015. július 8.]

 

145. § (4) bek. f) pontban

,,közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési'' szövegrész helyébe ,,közfoglalkoztatáshoz nyújtott'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 25. pont [2015. július 8.]

 

150. § (1) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § (2) bek. 5. pont [2015. július 8.]

 

163. § (4) bek.-ben

,,javaslatát megküldi a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervének, aki a javaslatot felülvizsgálja és dönt annak elfogadásáról'' szövegrész helyébe ,,adatokat megküldi a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervének'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 26. pont [2015. július 8.]

 

167/C. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 24. § [2015. július 8.]

 

167/G. § után

167/H. §-sal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 25. § [2015. július 8.]

 

167/J. §

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 26. § [2015. július 8.]

 

170. § (4) bek.-ben

,,a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerveinek'' szövegrész helyébe ,,az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szervének'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 27. pont [2015. július 8.]

 

173. § (1) bek.-ben

,,a rendeletalkotás kivételével'' szövegrész helyébe ,,- ha azt az Alaptörvény vagy jogszabály nem zárja ki -'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 28. pont [2015. július 8.]

 

176. § (1a) és (1c) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § (2) bek. 6. pont [2015. július 8.]

 

181/B. §

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § (2) bek. 7. pont [2015. július 8.]

 

182. §-ban

,,15. § (1) bekezdése, a 18/A. §,'' szövegrész helyébe ,,14/A. §, a 15. § (1) bekezdése,'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 28. § 29. pont [2015. július 8.]

 

183. §

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 29. § (2) bek. 8. pont [2015. július 8.]

 

1. melléklet

Mód.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 27. §, illetve 1. melléklet [2016. január 1.]


370/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 30. § [2015. július 8.]

 

2. § d) és h) pont

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 36. § (2) bek. 1. pont [2015. július 8.]

 

2. § n) pont nj) alpontban

,,területi fejlesztési tanács'' szövegrész helyébe ,,térségi fejlesztési tanács'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 1. pont [2015. július 8.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,bekezdésében'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 2. pont [2015. július 8.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,A fejezethez tartozó költségvetési szerv'' szövegrész helyébe ,,A költségvetési szerv'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 3. pont [2015. július 8.]

 

12. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § [2015. július 8.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,(1)-(2)'' szövegrész helyébe ,,(1) és (2)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 4. pont [2015. július 8.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,bekezdés rendelkezései irányadóak'' szövegrész helyébe ,,bekezdését kell alkalmazni'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 5. pont [2015. július 8.]

 

13. § (3) bek.-ből

,,megfelelően'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 36. § (1) bek. 1. pont [2015. július 8.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 32. § [2015. július 8.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,és az 1. § (3)-(4) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,és 1. § (3) és (4) bekezdésében'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 6. pont [2015. július 8.]

 

11. alcím (23. §)

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 33. § [2015. július 8.]

 

24. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 36. § (2) bek. 2. pont [2015. július 8.]

 

24/A. § (1) bek.-ből

,,regisztrációs'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 36. § (1) bek. 2. pont [2015. július 8.]

 

31. § (7) bek.-ben

,,A Hivatal elnökének eljárására a 15. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.'' szövegrész helyébe ,,Az álláspont közlésének elmaradására a 15. § (8) bekezdését kell alkalmazni.'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 7. pont [2015. július 8.]

 

32. § (6) bek.-ben

,,A Hivatal elnökének eljárására a 15. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.'' szövegrész helyébe ,,Az álláspont közlésének elmaradására a 15. § (8) bekezdését kell alkalmazni.'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 7. pont [2015. július 8.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,költségvetési szerv vezetője'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 8. pont [2015. július 8.]

 

51. § (1) bek.-ben

,,62. § bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,62. §-ában'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 9. pont [2015. július 8.]

 

53. §-ban

,,(3)-(5)'' szövegrész helyébe ,,(4) és (5)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 35. § 10. pont [2015. július 8.]

 

26. alcím

54/B. §-sal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 34. § [2015. július 8.]

 

58. §

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 36. § (2) bek. 3. pont [2015. július 8.]


22/2012. (II. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

 
 

13. § (6) bek.

Helyébe lép: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. július 15.]

 

14. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. július 15.]

 

14. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2015. július 15.]

 

17. §

Helyébe lép: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2015. július 15.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 4. § (5) bek. [2015. július 15.]

 

33. § után

34. §-sal kieg.: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 4. § (6) bek. [2015. július 15.]


285/2012. (X. 9.) Korm. r.

 
 

az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól

 
 

3. § (1) bek. d) pontban

,,(3)'' szövegrész helyébe ,,(4)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 72. § 1. pont [2015. július 8.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,A Kormány'' szövegrész helyébe ,,Az irányító hatóság'' szövegrész lép: 184/2015. (VII. 10.) Korm. r. 2. § [2015. július 11.]

 

7. alcím

15/A. §-sal kieg.: 184/2015. (VII. 10.) Korm. r. 1. § [2015. július 11.]

 

18. § (1) bek. a) pontban

,,82. §-ában'' szövegrész helyébe ,,96. §-ában'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 72. § 2. pont [2015. július 8.]

 

27. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 73. § (2) bek. [2015. július 8.]

 

27. § (7) bek.-ből

,,és az Ávr. 78/F. §-ának (6) bekezdése alapján való alkalmazhatóságáról'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 73. § (1) bek. [2015. július 8.]


4/2013. (I. 11.) Korm. r.

 
 

az államháztartás számviteléről

 
 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 37. § [2015. július 8.]

 

55. § után

56. §-sal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 38. § [2015. július 8.]

 

56/A. § (1) bek.-ben

,,2014.'' szövegrész helyébe ,,2014. és 2015.'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 40. § 1. pont [2015. július 8.]

 

4. melléklet

Mód.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 39. §, illetve 2. melléklet [2015. július 8.]

 

15. melléklet K915. pontban

,,ad) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pont ad) alpontja'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 40. § 2. pont [2015. július 8.]


212/2013. (VI. 19.) Korm. r.

 
 

a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

 
 

8. § (1) bek.-ben

,,48. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,48/A. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 74. § [2015. július 8.]


214/2013. (VI. 21.) Korm. r.

 
 

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,73. §'' szövegrész helyébe ,,76. §'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 75. § [2015. július 8.]


232/2013. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról

 
 

11. § (3) bek. b) pontban

,,72. §-a szerinti nyilatkozatokat az Ávr. 72. § (2) bekezdés e), g) és h) pontjában'' szövegrész helyébe ,,75. §-a szerinti nyilatkozatokat az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) és g) pontjában'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 76. § [2015. július 8.]

 

13. §

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 77. § [2015. július 8.]


233/2013. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központ, ágazati eseménykezelő központnak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központ feladat- és hatásköréről

 
 

Hat. kív. h.: 185/2015. (VII. 13.) Korm. r. 25. § [2015. július 16.]


256/2013. (VII. 5.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,végrehajtása, valamint az Eütev. 29/C. § (1) bekezdése szerinti átsorolás során'' szövegrész helyébe ,,végrehajtása során'' szövegrész lép: 173/2015. (VII. 2.) Korm. r. 4. § a) pont [2015. július 3.]

 

2. alcím után

2/A. alcímmel (2/A. §) kieg.: 173/2015. (VII. 2.) Korm. r. 2. § [2015. július 3.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FinR.)'' szövegrész helyébe ,,a FinR.'' szövegrész lép: 173/2015. (VII. 2.) Korm. r. 4. § b) pont [2015. július 3.]

 

3. alcím

4/A. §-sal kieg.: 173/2015. (VII. 2.) Korm. r. 3. § [2015. július 3.]


292/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 180/2015. (VII. 8.) Korm. r. 1. § [2015. július 16.]

 

14. §

Helyébe lép: 180/2015. (VII. 8.) Korm. r. 2. § [2015. július 16.]

 

14. § után

14/A-14/B. §-sal kieg.: 180/2015. (VII. 8.) Korm. r. 3. § [2015. július 16.]

 

17. § után

18-19. §-sal kieg.: 180/2015. (VII. 8.) Korm. r. 4. § [2015. július 16.]


301/2013. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról

 
 

Hat. kív. h.: 187/2015. (VII. 13.) Korm. r. 32. § b) pont [22015. július 16.]


359/2013. (X. 11.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról

 
 

22. § (2) bek.-ből

,,az Ávr. 97. §-a értelmében'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 78. § [2015. július 8.]


547/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az egységes működési kézikönyvről

 
 

1. melléklet 160.1. pontból

,,az Ávr.-ben és'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 79. § (1) bek. 1. pont [2015. július 8.]

 

1. melléklet 160.3-160.6. pont

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 79. § (2) bek. [2015. július 8.]

 

1. melléklet 162.4. pont

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 79. § (1) bek. [2015. július 8.]

 

1. melléklet 176.3. pontból

,,- Ávr. szerinti -'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 79. § (1) bek. 2. pont [2015. július 8.]

 

1. melléklet 202.3. pont b) alpontból

,,az Ávr. 87. § (4) bekezdése alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 79. § (1) bek. 3. pont [2015. július 8.]

 

1. melléklet 504.1. pont h) alpontból

,,az előleg folyósítását követő, Ávr.-ben meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 79. § (1) bek. 4. pont [2015. július 8.]


550/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 80. § [2015. július 8.]


30/2014. (II. 11.) Korm. r.

 
 

az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 81. § [2015. július 8.]


60/2014. (III. 6.) Korm. r.

 
 

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,miniszter által'' szövegrész helyébe ,,miniszter (a továbbiakban: miniszter) által'' szövegrész lép: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 6. § a) pont [2015. július 11.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,A miniszter'' szövegrész lép: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 6. § b) pont [2015. július 11.]

 

25/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 2. § [2015. július 11.]

 

25/A. § (2) bek.-ben

,,FAIR-rel'' szövegrész helyébe ,,FAIR-ral'' szövegrész lép: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 6. § c) pont [2015. július 11.]

 

25/A. § (3) bek.-ben

,,FAIR-hez'' szövegrész helyébe ,,FAIR-hoz'' szövegrész lép: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 6. § d) pont [2015. július 11.]

 

17. alcímcím (28. § előtt)

Helyébe lép: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 3. § [2015. július 11.]

 

17. alcím

28. §-sal kieg.: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 4. § [2015. július 11.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 5. § a) pont, illetve 1. melléklet [2015. július 11.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 183/2015. (VII. 10.) Korm. r. 5. § b) pont, illetve 2. melléklet [2015. július 11.]


168/2014. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

 
 

6. § m)-r) pont

Hat. kív. h.: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 5. § [2015. július 8.]


210/2014. (VIII. 27.) Korm. r.

 
 

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

 
 

8. § (1) bek.-ben

,,76. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,81. §-ában'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 82. § 1. pont [2015. július 8.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,Ávr. 67. § (2) és (3) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,Ávr. 70. § (3) bekezdését'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 82. § 2. pont [2015. július 8.]

 

23. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 83. § [2015. július 8.]

 

26. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 83. § [2015. július 8.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

3. § (1) bek. 21. pont

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (2) bek. [2015. július 8.]

 

57. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (2) bek. [2015. július 8.]

 

78. § c) pont

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (2) bek. [2015. július 8.]

 

135. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (2) bek. [2015. július 8.]

 

164. § (5) bek.-ből

,, , figyelemmel az Áht. 53/A. § (2) bekezdésében meghatározottakra is'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (1) bek. 1. pont [2015. július 8.]

 

176. § (1) bek.-ből

,,az Áht. 53/A. § (3) bekezdése alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (1) bek. 2. pont [2015. július 8.]

 

177. § (3) bek.-ből

,,az Ávr. 99. § (6) bekezdése alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (1) bek. 3. pont [2015. július 8.]

 

193. § (7) bek.-ből

,,az Ávr. szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (1) bek. 4. pont [2015. július 8.]

 

66. alcím

201/E. §-sal kieg.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 84. § [2015. július 8.]

 

202. § c) pontban

,,b) és c)'' szövegrész helyébe ,,a) és b)'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 85. § 1. pont [2015. július 8.]

 

1. melléklet 13.2. pont b) alpontból

,,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (1) bek. 5. pont [2015. július 8.]

 

1. melléklet 140.1. pontból

,,az Áht. 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (1) bek. 6. pont [2015. július 8.]

 

2. melléklet táblázat E:8 mezőből

,,ME'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (1) bek. 7. pont [2015. július 8.]

 

2. melléklet táblázat E:32 mezőből

,,NGM'' szövegrészt hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 86. § (1) bek. 8. pont [2015. július 8.]

 

2. melléklet táblázat F:32 mezőben

,,nemzetgazdasági miniszter'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke'' szövegrész lép: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 85. § 2. pont [2015. július 8.]


284/2014. (XI. 20.) Korm. r.

 
 

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 87. § [2015. július 8.]


358/2014. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 88. § [2015. július 8.]


381/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 89. § [2015. július 8.]


385/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

 
 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 174/2015. (VII. 6.) Korm. r. 1. § [2015. július 7.]


391/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 90. § [2015. július 8.]


20/2015. (II. 17.) Korm. r.

 
 

az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. 91. § [2015. július 8.]


68/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2015. július 8.]

 

12. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2015. július 15.]

 

12. § (3) bek. i) pont

Helyébe lép, egyidejűleg i) pont után j) ponttal kieg.: 177/2015. (VII. 7.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2015. július 15.]


187/2015. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

 
 

31. §

Hat. kív. h.: 187/2015. (VII. 13.) Korm. r. 32. § a) pont [2016. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

12/2015. (III. 6.) MvM r.

 
 

az Információs Hivatal elektronikus információs rendszereinek biztonsági felügyeletéről és ellenőrzéséről

 
 

Hat. kív. h.: 187/2015. (VII. 13.) Korm. r. 32. § g) pont [22015. július 16.]


24/2015. (IV. 28.) MvM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 16. § [2015. július 14.]


26/2015. (V. 6.) MvM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

1. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 17. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 18. § a) pont [2015. július 14.]

 

7. § (2) bek. b) pontból

,,de legfeljebb az elszámolt költségek 40%-a,'' szövegrészt hat. kív. h.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 19. § [2015. július 14.]

 

12/A. § után

12/B. §-sal kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 17. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

2. melléklet táblázat C:1 mezőben

,,FRU02; VEG 45'' szövegrész helyébe ,,FRU02; VEG 33; VEG45'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 18. § b) pont [2015. július 14.]

 

7. melléklet

Mód.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 17. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. július 14.]


22/2012. (IV. 13.) BM r.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

 
 

4. § (5) bek.-ben

,,a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet'' szövegrész helyébe ,,a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet'' lép: 40/2015. (VII. 10.) BM r. 1. § a) pont [2015. július 11.]

 

41. §-ban

,,a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek'' szövegrész helyébe ,,a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 10.) BM r. 1. § b) pont [2015. július 11.]


21/2013. (VI. 7.) BM r.

 
 

a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról

 
 

5. §-ban

,,a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek'' szövegrész helyébe ,,a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 10.) BM r. 2. § [2015. július 11.]


36/2013. (VII. 17.) BM r.

 
 

a zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos ágazati szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 187/2015. (VII. 13.) Korm. r. 32. § d) pont [22015. július 16.]


55/2014. (XII. 30.) EMMI r.

 
 

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

 
 

1. melléklet

Mód.: 35/2015. (VII. 10.) EMMI r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. július 11.]


23/2014. (XI. 3.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

 
 

7. § (1) bek.-ben

,,84 800 Ft'' szövegrész helyébe ,,147 800 Ft'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 5. § a) pont [2015. július 14.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,244 500 Ft'' szövegrész helyébe ,,307 500 Ft'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 5. § b) pont [2015. július 14.]


27/2014. (XI. 25.) FM r.

 
 

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,július 15-éig'' szövegrész helyébe ,,július 22-ig'' lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 7. § a) pont [2015. július 14.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,július 31-éig'' szövegrész helyébe ,,augusztus 7-éig'' lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 7. § b) pont [2015. július 14.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,július 15-ig'' szövegrész helyébe ,,július 22-ig'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 7. § c) pont [2015. július 14.]


5/2015. (II. 19.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

1. § 2. pontban

,,szarvasmarha'' szövegrész helyébe ,,szarvasmarhaféle'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 8. § (4) bek. [2015. július 14.]

 

13. § (9) bek. után

(10)-(12) bek.-sel kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 8. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

31. § után

13. alcímmel (31/A. §) kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 8. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

2. melléklet

Mód.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 8. § (3) bek., illetve 7. melléklet [2015. július 14.]


8/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,tárgyév június 9-én'' szövegrész helyébe ,,tárgyév június 16-án'' lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 9. § (2) bek. a) pont [2015. július 14.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,3. § (2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,3. § (1) és (2) bekezdésben'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 9. § (2) bek. b) pont [2015. július 14.]

 

5. alcím után

5/A. alcímmel (7/A. §) kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 9. § (1) bek. [2015. július 14.]


9/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

 
 

1. § 2. pont b) alpontban

,,nőivarú szarvasmarha'' szövegrész helyébe ,,nőivarú szarvasmarha vagy bivaly'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 10. § (6) bek. a) pont [2015. július 14.]

 

1. § 8. pont

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 10. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

9. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 10. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

14. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 10. § (3) bek. [2015. július 14.]

 

14. § (7) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 10. § (4) bek. [2015. július 14.]

 

18. § b) pontban

,,4. mellékletben meghatározott'' szövegrész helyébe ,,4. melléklet B oszlopában meghatározott'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 10. § (6) bek. b) pont [2015. július 14.]

 

19/A. alcím

22/B. §-sal kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 10. § (5) bek. [2015. július 14.]

 

21. § (2) bek. b) pontban

,,június 1-jéig'' szövegrész helyébe ,,augusztus 1-jéig'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 10. § (6) bek. c) pont [2015. július 14.]

 

3. melléklet B:28. mezőben

,,5 000 000'' szövegrész helyébe ,,500 000'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 10. § (6) bek. d) pont [2015. július 14.]


10/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

az éghajlat és környezet szempontból előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

 
 

1. § (1) bek. 4. pont

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 11. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

3. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 11. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 11. § (3) bek. [2015. július 14.]

 

9. § b) pont

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 11. § (4) bek. [2015. július 14.]

 

13. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 11. § (5) bek. [2015. július 14.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 11. § (6) bek. [2015. július 14.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 11. § (7) bek. [2015. július 14.]

 

16. § (6) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 11. § (8) bek. [2015. július 14.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 11. § (9) bek. [2015. július 14.]

 

26/A. alcím

27/B. §-sal kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 11. § (10) bek. [2015. július 14.]


7/2001. (I. 17.) FVM r.

 
 

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § a) pont [2015. július 8.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

5/B. § (7) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

6. §-ban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

9. §-ban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

12. §-ban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

14. § (4)-(8) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8) bek. után (9)-(11) bek.-sel kieg.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 1. § [2015. július 8.]

 

14/A. § (3) bek. b) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § e) pont [2015. július 8.]

 

14/A. § (5) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

14/D. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § f) pont [2015. július 8.]

 

14/D. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

14/D. § (3)-(4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

16. § (7) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

18. § (1)-(2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

18. § (4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

18. § (5)-(6) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

19. § (1) és (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

20. § (1)-(2) és (4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.

 

20. § (4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § g) pont [2015. július 8.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

22. § (7) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

28. §-ban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

29. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § h) pont [2015. július 8.]

 

33. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

33. § (1) bek. a) pontban

,,Lycopersicon lycopersicum'' szövegrész helyébe ,,Solanum lycopersicum L'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § i) pont [2015. július 8.]

 

33. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 2. § (1) bek. [2015. július 8.]

 

33. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 2. § (2) bek. [2015. július 8.]

 

33. § (3)-(6) és (10) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

34. §-ban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

36. § (1) bek. d) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § h) pont [2015. július 8.]

 

36. § (1) bek. e) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

36. § (1) bek. f) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § h) pont [2015. július 8.]

 

36. § (1) bek. g) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

36. § (1) bek. h) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

36. § (2)-(3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

36/B. § (7) bek.-ben

,,Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.'' szövegrész helyébe ,,Solanum lycopersicum L'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § i) pont [2015. július 8.]

 

36/C. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

36/D. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

36/D. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

36/E. § (4) bek. c) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

36/G. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

36/G. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivataltól'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § j) pont [2015. július 8.]

 

36/G. § (9)-(10) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivataltól'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § j) pont [2015. július 8.]

 

41. § (3)-(4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

44/B. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

44/B. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivataltól'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § j) pont [2015. július 8.]

 

44/B. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

48. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

50/A. § (1) és (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

51. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

51. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

51. § (4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

51/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 3. § [2015. július 8.]

 

51/A. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

51/A. § (4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

54. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

55. § (1) bek. a) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

55. § (2)-(3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

55/A. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

55/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

55/B. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

55/B. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § g) pont [2015. július 8.]

 

55/B. § (4)-(5), (7) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

55/B. § (8) és (10) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

55/B. § (11)-(13) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

56. § (1)-(2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

57. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

57. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

58. § (1) és (5) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § g) pont [2015. július 8.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivataltól'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § j) pont [2015. július 8.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

61. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

62. § a)-b) és f) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § e) pont [2015. július 8.]

 

64. § b)-d) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

65. § a)-b) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

67. § (7)-(8) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

68. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

69. § (1) bek. o) pont 1. alpont

Helyébe lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 4. § (1) bek. [2015. július 8.]

 

69. § (2) bek. 11-13. pont

Helyébe lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 4. § (2) bek. [2015. július 8.]

 

69. § (2) bek. 13. pont

Hat. kív. h.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 7. § a) pont [2015. július 8.]

 

69. § (2) bek. 22-23. pont

Helyébe lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 4. § (3) bek. [2015. július 8.]

 

69. § (2) bek. 27-28. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 28. pont után 29-30. ponttal kieg.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 4. § (4) bek. [2015. július 8.]

 

69. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 4. § (5) bek. [2015. július 8.]

 

1. sz. melléklet

Mód: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. július 8.]

 

1. sz. melléklet A. rész I. szakasz c) pont 9. alpont

Hat. kív. h.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 7. § b) pont [2015. július 8.]

 

2. sz. melléklet

Mód: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. július 8.]

 

2. sz. melléklet A. rész I. szakasz a) pont 1.1. alpont

Hat. kív. h.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 7. § c) pont [2015. július 8.]

 

2. sz. melléklet A. rész I. szakasz a) pont 8. alpont

Hat. kív. h.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 7. § d) pont [2015. július 8.]

 

2. sz. melléklet A. rész I. szakasz a) pont 10. alpont

Hat. kív. h.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 7. § e) pont [2015. július 8.]

 

2. sz. melléklet A. rész I. szakasz a) pont 31. alpont

Hat. kív. h.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 7. § f) pont [2015. július 8.]

 

2. sz. melléklet A. rész II. szakasz d) pont 5. alpont

Hat. kív. h.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 7. § g) pont [2015. július 8.]

 

4. sz. melléklet

Mód: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 5. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. július 8.]

 

5. sz. melléklet

Mód: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 5. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. július 8.]

 

5. sz. melléklet A. rész I. szakasz 1.4., 8., 15., 16. és 38.1. pont

Hat. kív. h.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 7. § h) pont [2015. július 8.]

 

6. sz. melléklet

Mód: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 5. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet

Mód: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 5. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.1. pont 1.1.1. alpont

Hat. kív. h.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 7. § i) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.1.2.1., 1.1.2.4., 1.1.2.5., 1.1.2.5.1.

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.1.2.6. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságoknak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivataloknak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § k) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.1.9.1.1.2., 1.1.9.2.,1.1.9.3., 1.1.9.3.4.1., 1.1.9.4.1.4., 1.1.9.4.4. és 1.1.9.8. pontban, 1.1.9.11. pont nyitó szövegrészben, 1.1.9.12.1. pont nyitó szövegrészében, 1.1.9.13.1., 1.1.9.14., 1.1.9.15.1., 1.1.9.15.2. és 1.1.9.16. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.1.9.1.1.1., 1.1.9.9. és 1.1.9.10.1. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.1.12.6.2. pontban

,,az igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § l) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.2.1.1. pont nyitó szövegrészben, 1.2.1.2. pont nyitó szövegrészben és bg) alpontban, 1.2.1.4-1.2.1.5. pontban, 1.2.1.6. pont a) és c) alpontban, 1.2.1.7. pont a)-b) alpontban, 1.2.1.8-1.2.1.9. pontban, 1.2.1.9.1. pont b) alpontban, 1.2.1.9.2. pont nyitó szövegrészben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.2.1.1. pont a) alpontban, 1.2.1.7. pont bc) alpontban, 1.2.2.1. pont a) alpontban, 1.2.2.8. pont ac) és bb) alpontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.2.2.1. pont nyitó szövegrészben, 1.2.2.2. pontban, 1.2.2.2.1. pont cg) alpontban, 1.2.2.2.2. pont nyitó szövegrészben, 1.2.2.2.3. pont nyitó szövegrészben, 7. sz. melléklet 1.2.2.5. pontban, 1.2.2.6. pont nyitó szövegrészben, 1.2.2.8-1.2.2.10. pontban, 1.2.2.10.1. pont b) alpont nyitó szövegrészben, c)-d) alpont 1. és 4. alpontban, 1.2.2.10.2. pont a)-c) alpontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.2.3.4. pontban, 1.2.3.7. pont nyitó szövegrészben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.3.6. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.4.1.2.4. pont b) alpontban, 1.4.1.2.7. pont a) alpontban

,,megyei igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § m) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.4.1.2.4. pont c)-d) alpontban, 1.4.1.2.5. pont bc) alpontban, 1.4.1.2.7. pont b)-c) alpontban, 1.4.1.2.10. pont bc) alpontban, 1.4.1.2.11. pont b) alpontban, 1.4.1.2.14. pont bc) alpontban, 1.4.1.2.17. pontban, 1.4.1.2.17.1. pont aa) és bb) alpontban

,,megyei igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § n) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.4.1.2.8.2. pontban és 1.4.1.2.13. pont a) alpontban

,,megyei igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § o) pont [2015. július 8.]

 

7. sz. melléklet 1.5.1. pontban

,,megyei igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § m) pont [2015. július 8.]

 

8. sz. melléklet ,,I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK'' pont 1. alpont b)-c) alpontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

8. sz. melléklet ,,I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK'' pont 3. alpontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

8. sz. melléklet ,,I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK'' pont 4. alpontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § c) pont [2015. július 8.]

 

8. sz. melléklet ,,I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK'' pont 5. alpontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

8. sz. melléklet ,,I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK'' pont 6. alpont nyitó szövegrészben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet

Mód: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 5. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 1-5., 6.1-6.2.

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 1-6. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 7.1.

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 7.1. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 7.2. és 8.1., pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 8.1. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 8.2. pont 8.2.7. alpontban, 9.1.

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 9.1. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 9.2., 9.3., 10.1.

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 10.1. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 10.2., 11.1-11.2., 12-13. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

9. sz. melléklet 11.1-11.2., 12-13. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § f) pont [2015. július 8.]

 

10. sz. mellékletben

,,Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § p) pont [2015. július 8.]

 

13. sz. melléklet 1-2. ábrában

,,Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § p) pont [2015. július 8.]

 

15. sz. melléklet 2. pont nyitó szövegrészben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

15. sz. melléklet 2. pont d) alpontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § e) pont [2015. július 8.]

 

15. sz. melléklet 3. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § d) pont [2015. július 8.]

 

15. sz. melléklet 3.1. pont b) alpontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § e) pont [2015. július 8.]

 

23. sz. melléklet III. rész b) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

24. sz. melléklet

Helyébe lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 5. § (8) bek., illetve 8. melléklet [2015. július 8.]

 

25. sz. melléklet 3.1. pont b) alpontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § e) pont [2015. július 8.]

 

25. sz. melléklet 3.4. pont nyitó szövegrészben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 6. § b) pont [2015. július 8.]

 

27. sz. melléklet után

28. sz. melléklettel kieg.: 39/2015. (VII. 3.) FM r. 5. § (9) bek., illetve 9. melléklet [2015. július 8.]


23/2007. (IV. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

 
 

2. § (5) bek.-ben

,,az IH részeként a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)'' szövegrész helyébe ,,a Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 2. § a) pont [2015. július 14.]

 

3. § 36. pontban

,,NAKVI-tól'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézettől'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 2. § b) pont [2015. július 14.]

 

9. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 1. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

,,ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK'' cím

36/M. §-sal kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 1. § (2) bek. [2015. július 14.]


52/2007. (VI. 28.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. § (4) bek.-ben

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettől'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézettől'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 3. § [2015. július 14.]


79/2007. (VII. 30.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről

 
 

1. § 9. pontban

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 4. § [2015. július 14.]


139/2007. (XI. 28.) FVM r.

 
 

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

 
 

1. § (1) bek. c) pontban

,,a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 1. § (2) bek. a) pont [2015. július 14.]

 

2. § (2) bek. d) pontban

,,a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 1. § (2) bek. a) pont [2015. július 14.]

 

2. § (5) bek. e) pontban

,,a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 1. § (2) bek. b) pont [2015. július 14.]

 

11. § után

12. §-sal kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 1. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

2. sz. melléklet 7. pont 7.1. alpontban

,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 1. § (2) bek. c) pont [2015. július 14.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 1. § (3) bek., illetve 1. melléklet [2015. július 14.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

2. § c) pont után

d)-f) ponttal kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

3. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (3) bek. [2015. július 14.]

 

3. § után

Alcímmel (3/A. §) kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (4) bek. [2015. július 14.]

 

4. § (1) bek. b) pontban

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. a) pont [2015. július 14.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. b) pont [2015. július 14.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. c) pont [2015. július 14.]

 

5. § (2) bek. a) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. d) pont [2015. július 14.]

 

5. § (2) bek. c) pont cb) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. b) pont [2015. július 14.]

 

5. § (2) bek. d) pontban

,,a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.)'' szövegrész helyébe ,,a Tv.'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. e) pont [2015. július 14.]

 

5. § (3)-(4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. b) pont [2015. július 14.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)'' szövegrész helyébe ,,az MVH'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. f) pont [2015. július 14.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. g) pont [2015. július 14.]

 

6. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (12) bek. [2015. július 14.]

 

6. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (5) bek. [2015. július 14.]

 

6. § (8) bek.-ben

,,MVH PKI'' szövegrész helyébe ,,MVH'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. h) pont [2015. július 14.]

 

6. § (9) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (6) bek. [2015. július 14.]

 

6/C. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (11) bek. b) pont [2015. július 14.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (7) bek. [2015. július 14.]

 

10. §

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (8) bek. [2015. július 14.]

 

12. után

13. §-sal kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (9) bek. [2015. július 14.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (10) bek. a) pont, illetve 2. melléklet [2015. július 14.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (10) bek. b) pont, illetve 3. melléklet [2015. július 14.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (10) bek. c) pont, illetve 4. melléklet [2015. július 14.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (10) bek. d) pont, illetve 5. melléklet [2015. július 14.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 2. § (10) bek. e) pont, illetve 6. melléklet [2015. július 14.]


139/2008. (X. 22.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Öj Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

2. § b) pontban

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 5. § a) pont [2015. július 14.]

 

3. § (2)-(3) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 5. § b) pont [2015. július 14.]

 

6. § (4) bek. a) pontban

,,NAKVI-hoz'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézethez'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 5. § c) pont [2015. július 14.]

 

6. § (4) bek. f) pontban

,,NAKVI-val'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézettel'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 5. § d) pont [2015. július 14.]

 

6. § (5)-(6), és (12) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 5. § b) pont [2015. július 14.]

 

7. § (7) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 5. § b) pont [2015. július 14.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 5. § b) pont [2015. július 14.]

 

1. sz. melléklet 266. sorban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 5. § b) pont [2015. július 14.]


112/2009. (VIII. 29.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. q) pontban

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 6. § a) pont [2015. július 14.]

 

2. § (1) bek. q)-r) és t) pontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 6. § b) pont [2015. július 14.]

 

7. § (14) bek.-ben

,,NAKVI-t'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézetet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 6. § c) pont [2015. július 14.]

 

8. § (7) bek. b) pontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 6. § b) pont [2015. július 14.]

 

8. § (8) bek. a) pontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 6. § b) pont [2015. július 14.]

 

8. § (8) bek. c) pontban

,,NAKVI-val'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézettel'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 6. § d) pont [2015. július 14.]

 

8. § (8) bek. d)-e) pontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 6. § b) pont [2015. július 14.]

 

8. § (9)-(10) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 6. § b) pont [2015. július 14.]

 

11/B. § (1) és (4)-(4a) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 6. § b) pont [2015. július 14.]

 

6. sz. mellékletben

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 6. § e) pont [2015. július 14.]


37/2007. (III. 26.) GKM r.

 
 

a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló

 
 

2. §

Helyébe lép: 42/2015. (VII. 10.) NFM r. 1. § [2015. július 11.]

 

2. § c) és e) pont

Hat. kív. h.: 42/2015. (VII. 10.) NFM r. 2. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 42/2015. (VII. 10.) NFM r. 2. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2016. január 1.]


16/2013. (VIII. 30.) HM r.

 
 

a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működését támogató elektronikus infokommunikációs rendszerek biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről

 
 

Hat. kív. h.: 187/2015. (VII. 13.) Korm. r. 32. § c) pont [22015. július 16.]


18/2013. (IX. 5.) HM r.

 
 

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

 
 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 1. § (1) bek. [2015. július 21.]

 

2. § (1) bek. 4. pontban

,,a juttatások'' szövegrész helyébe ,,az e rendelet szerinti juttatások'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § a) pont [2015. július 21.]

 

2. § (1) bek. 14. és 18. pontban

,,d) alpontja'' szövegrész helyébe ,,d) és o) alpontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § b) pont [2015. július 21.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 2. § [2015. július 21.]

 

2. § (3) bek. b) pontban

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

2. § (4) bek. b) pontban

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 3. § [2015. július 21.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,írásban'' szövegrész helyébe ,,a változás bekövetkezését követő 8 munkanapon belül írásban'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § c) pont [2015. július 21.]

 

7. §

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 4. § [2015. július 21.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 5. § (1) bek. [2015. július 21.]

 

8. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 5. § (2) bek. [2015. július 21.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,az engedélyező'' szövegrész helyébe ,,a szolgálati'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § d) pont [2015. július 21.]

 

15. § (2) bek. b) pontban

,,az engedélyező'' szövegrész helyébe ,,a szolgálati'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § d) pont [2015. július 21.]

 

15. § (3) bek. b) pontban

,,az engedélyező'' szövegrész helyébe ,,a szolgálati'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § d) pont [2015. július 21.]

 

15. § (4a) bek.-ben

,,az engedélyező'' szövegrész helyébe ,,a szolgálati'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § d) pont [2015. július 21.]

 

15. § (4a) bek.-ben

,,a NATO Flying Training in Canada (a továbbiakban: NFTC)'' szövegrész helyébe ,,az NFTC'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § e) pont [2015. július 21.]

 

16. § (4) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 6. § [2015. július 21.]

 

17. § (1) bek. c) pontban

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 7. § [2015. július 21.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

21. § (3) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 8. § [2015. július 21.]

 

22. § (1) bek. f) pontban

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

22. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 9. § [2015. július 21.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,az engedélyező'' szövegrész helyébe ,,a szolgálati'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § d) pont [2015. július 21.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,(2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § g) pont [2015. július 21.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

28. § (3) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 10. § [2015. július 21.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

29. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 11. § [2015. július 21.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

31. § (6) bek.-ben

,,f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § f) pont [2015. július 21.]

 

31. § (6) bek.-ben

,,elszámolására'' szövegrész helyébe ,,elszámolására - az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben - '' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § h) pont [2015. július 21.]

 

37. § (3) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 12. § [2015. július 21.]

 

39/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 13. § [2015. július 21.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 14. § [2015. július 21.]

 

54. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 15. § [2015. július 21.]

 

56. § (2) bek.-ben

,,7. §'' szövegrész helyébe ,,7. § (1) bekezdés'' szövegrész lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 17. § i) pont [2015. július 21.]

 

VIII. Fejezet

69. §-sal kieg.: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 16. § [2015. július 21.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 18. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. július 21.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 18. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. július 21.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 18. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. július 21.]

 

7. melléklet után

8. melléklettel kieg.: 9/2015. (VII. 13.) HM r. 18. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. július 21.]


21/1992. (X. 27.) KHVM r.

 
 

a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 176/2015. (VII. 7.) Korm. r. 31. § (2) bek. [2015. augusztus 7.]


3/2014. (II. 26.) KüM r.

 
 

a diplomáciai információs célokra használt zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről

 
 

Hat. kív. h.: 187/2015. (VII. 13.) Korm. r. 32. § e) pont [22015. július 16.]


34/2013. (VIII. 30.) NGM r.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus információs rendszerei biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről

 
 

Hat. kív. h.: 187/2015. (VII. 13.) Korm. r. 32. § f) pont [22015. július 16.]


19/2011. (III. 16.) VM r.

 
 

az arborétumok jegyzékéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 38/2015. (VII. 2.) FM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. július 10.]


30/2012. (III. 24.) VM r.

 
 

a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről

 
 

5. § (4) bek.-ben

,,beszerzése, szolgáltatás igénybevétele vagy önként vállalt többletfeladat elvégzése IH előzetes jóváhagyás'' szövegrész helyébe ,,beszerzése az IH előzetes jóváhagyása'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 8. § [2015. július 14.]

 

5. § (9) bek.

Helyébe lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 7. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

13. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 7. § (2) bek. [2015. július 14.]


57/2012. (VI. 21.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 9. § [2015. július 14.]


60/2012. (VI. 28.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

3. § (3) bek. c) pontban

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 10. § a) pont [2015. július 14.]

 

3. § (3) bek. d) és g) pontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 10. § b) pont [2015. július 14.]

 

3. § (4) bek. a) pontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 10. § b) pont [2015. július 14.]

 

3. § (5)-(9) és (11)-(12) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 10. § b) pont [2015. július 14.]

 

5. § (2) bek. g) pontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 10. § b) pont [2015. július 14.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 10. § b) pont [2015. július 14.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 10. § b) pont [2015. július 14.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 10. § b) pont [2015. július 14.]

 

7. § (3) bek. d) pontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 10. § b) pont [2015. július 14.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 10. § b) pont [2015. július 14.]


23/2013. (IV. 9.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

35. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 3. § [2015. július 14.]


62/2013. (VII. 24.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (7) bek.-ben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 12. § [2015. július 14.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 12. § [2015. július 14.]

 

9. § (5) bek. után

(6)-(8) bek.-sel kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 11. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

18. § után

19. §-sal kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 11. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 11. § (3) bek., illetve 1. melléklet [2015. július 14.]


69/2013. (VII. 29.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 13. § a) pont [2015. július 14.]

 

4. § (1), (5), (7)-(8) és (10) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 13. § b) pont [2015. július 14.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 13. § b) pont [2015. július 14.]

 

5. § (2) bek. d)-e) pontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 13. § b) pont [2015. július 14.]

 

5. § (6), (8), (11) és (13) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 13. § b) pont [2015. július 14.]

 

7. § (3) bek. b) pontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 13. § b) pont [2015. július 14.]

 

7. § (6) és (9) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 13. § b) pont [2015. július 14.]

 

9. § (2) bek. d) pont da) alpontban

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 13. § b) pont [2015. július 14.]


103/2013. (XI. 8.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 
 

7. § (4) bek.-ben

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 14. § [2015. július 14.]


111/2013. (XII. 7.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,84 800 Ft'' szövegrész helyébe ,,434 800 Ft'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 4. § a) pont [2015. július 14.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,244 500 Ft'' szövegrész helyébe ,,594 500 Ft'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 4. § b) pont [2015. július 14.]


116/2013. (XII. 12.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

11. § (11) bek. után

(12)-(14) bek.-sel kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 15. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

,,13. Záró rendelkezések'' alcím

15/F. §-sal kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 15. § (2) bek. [2015. július 14.]

 

8. melléklet után

9. melléklettel kieg.: 33/2015. (VII. 13.) MvM r. 15. § (3) bek., illetve 2. melléklet [2015. július 14.]


37/2014. (IV. 4.) VM r.

 
 

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

1. § 3. pontban

,,április 10-e'' szövegrész helyébe ,,április 30-a'' lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 6. § (2) bek. a) pont [2015. július 14.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,május 31-e'' szövegrész helyébe ,,augusztus 5-e'' lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 6. § (2) bek. b) pont [2015. július 14.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,tárgyév augusztus 31-éig'' szövegrész helyébe ,,tárgyév október 31-éig'' szövegrész lép: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 6. § (2) bek. c) pont [2015. július 14.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 40/2015. (VII. 13.) FM r. 6. § (1) bek. [2015. július 14.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

45/2003. (IV. 16.) OGY h.

 
 

a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról

 
 

Visszavonja: 30/2015. (VII. 7.) OGY h. 3. pont


11/2011. (III. 9.) OGY h.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 33/2015. (VII. 7.) OGY h. 1. pont [2015. július 6.]

 

1. pontban

,,Gazdasági és informatikai bizottság'' szövegrész helyébe ,,gazdasági ügyekért felelős állandó bizottság'' szövegrész lép: 33/2015. (VII. 7.) OGY h. 2. pont [2015. július 6.]


1080/2013. (II. 25.) Korm. h.

 
 

a Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés keretében teendő vállalásairól szóló akcióterv jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1460/2015. (VII. 8.) Korm. h. 11. pont [2015. július 9.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2015.08.05.