A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5274939. látogatója

    Korábbi hónapok:

2014. január - 2014. február - 2014. március - 2014. április - 2014. május - 2014. június -
2014. július - 2014. augusztus - 2014. szeptember - 2014. október - 2014. november - 2014. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közli 2014. április 1-jétől a 2014/54. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

163/F. §

Megsemmisíti: 10/2014. (IV. 4.) AB h. 1. pont [2014. április 5.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

64/1999. (IV. 28.) Korm. r.

 
 

a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 120/2014. (IV. 8.) Korm. r. 6. § (4) bek. [2014. április 23.]


1/2004. (I. 5.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről

 
 

33. § (3) bek.-ben

,,Kormány irányító hatósági feladatokat ellátó tagja, hogy a feladatkörében összefüggésben'' szövegrész helyébe ,,a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja, hogy'' szövegrész lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 1. § [2011. április 11.]


157/2005. (VIII. 15.) Korm. r.

 
 

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

3. melléklet

Mód.: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2014. április 1. 16 óra]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

4. § (3) bek. 16. pont után

16a. ponttal kieg.: 116/2014. (IV. 3.) Korm. r. 1. § [2014. május 4.]


273/2007. (X. 19.) Korm. r.

 
 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

2. §-ban

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal'' szövegrész lép: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 6. § a) pont [2014. április 1. 16 óra]

 

2. § után

Alcímmel (3. §) kieg.: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 2. § [2014. április 1. 16 óra]

 

11. §

Helyébe lép: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 3. § [2014. április 1. 16 óra]

 

84/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 4. § [2014. április 1. 16 óra]

 

24. sz. melléklet táblázat F:27-F:37. mezőben

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 6. § b) pont [2014. április 1. 16 óra]

 

24. sz. melléklet táblázat F:25-F:26. mezőben

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrészek helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 6. § c) pont [2014. április 1. 16 óra]

 

24. sz. melléklet táblázat F:27-F:37. mezőben

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 6. § b) pont [2014. április 1. 16 óra]

 

25. sz. melléklet után

26. sz. melléklettel kieg.: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 5. § [2014. április 1. 16 óra]


288/2007. (X. 31.) Korm. r.

 
 

a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok megtételéről, valamint a Prümi Szerződés Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről

 
 

1. §

Hat. kív. h.: 112/2014. (IV. 3.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 112/2014. (IV. 3.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2014. április 4.]


322/2007. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről

 
 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 1. § [2014. április 9.]


356/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

9. § (3) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 2. § [2014. április 9.]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

20/B. § után

20/C. §-sal kieg.: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 7. § [2014. április 1. 16 óra]

 

144/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 8. § [2014. április 1. 16 óra]

 

155. §

Helyébe lép: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 9. § [2014. április 1. 16 óra]

 

1. sz. melléklet 9.13. pontban

,,elmulasztása'' szövegrész helyébe ,,megszegése'' szövegrész lép: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 11. § [2014. április 1. 16 óra]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 10. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2014. április 1. 16 óra]

 

11. sz. melléklet után

12. sz. melléklettel kieg.: 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 10. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2014. április 1. 16 óra]


156/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 
 

6. § a) pont

Hat. kív. h.: 116/2014. (IV. 3.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2014. május 4.]

 

6. § f) pont

Helyébe lép: 116/2014. (IV. 3.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2014. május 4.]

 

6. § g) pont

Helyébe lép: 116/2014. (IV. 3.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

14. §-ban

,,2009. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2014. december 31-éig'' szövegrész lép: 116/2014. (IV. 3.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2014. május 4.]

 

1. melléklet

Mód.: 116/2014. (IV. 3.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2014. május 4.]


212/2010. (VII. 1.) Korm. r.

 
 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről

 
 

115. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 108/2014. (IV. 1.) Korm. r. 1. § [2014. április 2.]


367/2010. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

 
 

11. §

Helyébe lép: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 1. § [2014. április 11.]

 

12. § (1) bek. c)-d) pont

Hat. kív. h.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § [2014. április 11.]

 

13. §-ban

,,E pont'' szövegrész helyébe ,,Ezen alcím'' szövegrész lép: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 6. § a) pont [2014. április 11.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,felhívás'' szövegrész helyébe ,,kiírás'' szövegrész lép: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 6. § b) pont [2014. április 11.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,felhívásokat'' szövegrész helyébe ,,kiírásokat'' szövegrész lép: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 6. § c) pont [2014. április 11.]

 

19. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § [2014. április 11.]

 

5. alcím (22. §)

Hat. kív. h.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § [2014. április 11.]

 

23. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 2. § [2014. április 11.]

 

25. §

Helyébe lép: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 3. § [2014. április 11.]

 

7. (26. §) alcím

Hat. kív. h.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § [2014. április 11.]

 

9-10. alcím (28-32. §)

Hat. kív. h.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § [2014. április 11.]

 

V. Fejezet után

V/A. Fejezettel (32/A-32/D. §) kieg.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § [2014. április 11.]

 

V/A. Fejezet után

V/B. Fejezettel (32/E-32/G. §) kieg.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 5. § [2014. április 11.]

 

11. alcím (33. §)

Hat. kív. h.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § [2014. április 11.]

 

34. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § [2014. április 11.]

 

38-40. §

Hat. kív. h.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § [2014. április 11.]


4/2011. (I. 28.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

54. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 6. § [2014. április 15.]

 

78. § (3) bek.

Helyébe lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § [2014. április 15.]

 

81. § (1) bek.

Helyébe lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 8. § [2014. április 15.]

 

82. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2014. április 15.]

 

82. § (5) bek.

Helyébe lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2014. április 15.]

 

84. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 10. § [2014. április 15.]

 

85. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2014. április 15.]

 

85. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2014. április 15.]

 

121/A. §

Helyébe lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § [2014. április 15.]

 

122/A. § (7) bek. után

(8)-(11) bek.-sel kieg.: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § [2014. április 15.]


9/2011. (II. 15.) Korm. r.

 
 

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

 
 

1. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 1. § [2014. április 11.]

 

2. § 4. pont

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

2. § 7. pont

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2014. április 11.]

 

2. § 10. pont után

11. ponttal kieg.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2014. április 11.]

 

2. alcím után

2/A. alcímmel (2/A. §) kieg.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 3. § [2014. április 11.]

 

3. alcím

3/A. §-sal kieg.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § [2014. április 11.]

 

4. § (3) bek. a) pont ad) alpont

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

4. § (3) bek. d) pont db) alpont

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2014. április 11.]

 

4. § (3) bek. h) pont

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2014. április 11.]

 

4. § (3) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 5. § (4) bek. [2014. április 11.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2014. április 11.]

 

5. § (8) bek. után

(8a)-(8b) bek.-sel kieg.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2014. április 11.]

 

5. § (11) bek.

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 6. § (4) bek. [2014. április 11.]

 

5. § (11) bek. után

(11a) bek.-sel kieg.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 6. § (5) bek. [2014. április 11.]

 

5. § (12) bek.

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 6. § (4) bek. [2014. április 11.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

8. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2014. április 11.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2014. április 11.]

 

8/A. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 8. § [2014. április 11.]

 

8/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 9. § [2014. április 11.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 10. § a) pont, illetve 1. melléklet [2014. április 11.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 10. § b) pont, illetve 2. melléklet [2014. április 11.]


37/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

 
 

2. § 1. pont b) alpont

Helyébe lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 1. § [2014. április 11.]

 

2. § 1. pont b) pont ba) alpont

Hat. kív. h.: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 5. § [2014. július 1.]

 

2. § 1. pont záró szövegrészben

,,ba)-bd)'' szövegrész helyébe ,,bb)-bd)'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. a) pont [2014. július 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,a régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (1) bek. a) pont [2014. április 11.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,a régi általános de minimis rendelet, az'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. b) pont [2014. július 1.]

 

11. § (6) bek. nyitó szövegrészben

,,Az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,A régi általános de minimis rendelet és az általános de minimis'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (1) bek. b) pont [2014. április 11.]

 

11. § (6) bek. nyitó szövegrészben

,,A régi általános de minimis rendelet és az'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. c) pont [2014. július 1.]

 

11. § (6) bek. a)-b) pontban

,,az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,a régi általános de minimis rendelet és az általános de minimis'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (1) bek. c) pont [2014. április 11.]

 

11. § (6) bek. a)-b) pontban

,,a régi általános de minimis rendelet és az'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. d) pont [2014. július 1.]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,a régi általános de minimis rendelet, az'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. b) pont [2014. július 1.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,a régi általános de minimis rendelet és az'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. d) pont [2014. július 1.]

 

11. § (8) bek. nyitó szövegrészben

,,az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,a régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (1) bek. a) pont [2014. április 11.]

 

11. § (8) bek. nyitó szövegrészben

,,a régi általános de minimis rendelet, az'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. b) pont [2014. július 1.]

 

11. § (8) bek. a) pont

Helyébe lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2014. április 11.]

 

11. § (8) bek. a) pontban

,, , a régi általános de minimis rendelet 2. cikk (2) bekezdésében, valamint az'' szövegrész helyébe ,,és az'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. e) pont [2014. július 1.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,Az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,A régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (1) bek. d) pont [2014. április 11.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,A régi általános de minimis rendelet, az'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. f) pont [2014. július 1.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 3. § [2014. július 1.]


261/2011. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

 
 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 116/2014. (IV. 3.) Korm. r. 5. § [2014. május 4.]

 

4. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 116/2014. (IV. 3.) Korm. r. 6. § [2014. május 4.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

3. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

3. § (3) bek. a)-c) pontban

,,az (1)'' szövegrész helyébe ,,a 2/A. § (1)'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 1. pont [2014. április 11.]

 

3. § (3) bek. c) pontban

,,9. melléklet szerinti adatlapnak'' szövegrész helyébe ,,9. melléklet A) része szerinti adatlapnak'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 2. pont [2014. április 11.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,Az (1)'' szövegrész helyébe ,,A 2/A. § (1)'' szövegrész, ,,az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot vagy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban együtt: Katasztrófavédelmi Igazgatóság),'' szövegrész helyébe ,,a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 3. pont [2014. április 11.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,bizottság tagja a Katasztrófavédelmi Igazgatóság,'' szövegrész helyébe ,,bizottság tagja a fővárosi és megyei kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője,'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 4. pont [2014. április 11.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,Országos Meteorológiai Szolgálat'' szövegrész helyébe ,,OMSZ'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 5. pont [2014. április 11.]

 

3. § (8a) bek.-ben

,,10. melléklet szerinti'' szövegrész helyébe ,,9. melléklet B) része szerinti'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 6. pont [2014. április 11.]

 

3. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

3. § (10) bek.-ből

,, , helyi nemzetiségi önkormányzati'' szövegrészt hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (2) bek. a) pont [2014. április 11.]

 

3. § (11)-(14) bek.

Hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,támogatási kérelmét'' szövegrész helyébe ,,pályázatát'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 9. pont [2014. április 11.]

 

4. § (1) bek. a)-b) pontban

,,3. §'' szövegrész helyébe ,,2/A. §'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 7. pont [2014. április 11.]

 

4. § (1) bek. b) pontban

,,11. melléklet'' szövegrész helyébe ,,9. melléklet C) része'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 8. pont [2014. április 11.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,kérelemben'' szövegrész helyébe ,,pályázatban'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 10. pont [2014. április 11.]

 

4. § (3) bek. a) pont aa) alpontban

,,vállalkozói vagy megbízási szerződések,'' szövegrész helyébe ,,vállalkozói szerződések,'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 11. pont [2014. április 11.]

 

4. § (3) bek. o) pont oa) alpontban

,,10. melléklet'' szövegrész helyébe ,,9. melléklet B) része'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 12. pont [2014. április 11.]

 

4. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

5. § (1) bek. záró szövegrészben

,,kérelem'' szövegrész helyébe ,,pályázat'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 13. pont [2014. április 11.]

 

5. § (1) bek.-ből

,,alapesetben'' szövegrészt hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (2) bek. b) pont [2014. április 11.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,magasabb támogatást nyújthat'' szövegrész helyébe ,,magasabb, de legfeljebb a helyreállítási, védekezési költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatást nyújthat'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 14. pont [2014. április 11.]

 

5. § (2) bek. c) pontból

,, , és az adott térségben több települést is érintett'' szövegrészt hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (2) bek. c) pont [2014. április 11.]

 

5. § (5) bek. a) pontban

,,a tárgyi eszközök'' szövegrész helyébe ,,az eszközök'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 15. pont [2014. április 11.]

 

5. § (9) bek.-ben

,,vis maior eseménnyel kapcsolatos kérelemben'' szövegrész helyébe ,,pályázatban'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 16. pont [2014. április 11.]

 

5. § (13) bek.

Hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,3. §'' szövegrész helyébe ,,2/A. §'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 17. pont [2014. április 11.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,3. §'' szövegrész helyébe ,,2/A. §'' szövegrész, ,,12. melléklet'' szövegrész helyébe ,,9. melléklet D) része'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 18. pont [2014. április 11.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,3. § (12) bekezdése szerinti előleg igénybevétele esetén az előleg felhasználásával történő elszámolást követően'' szövegrész helyébe ,,3/A. § szerinti támogatási előleg igénybevétele esetén a 3/A. § (5) bekezdése szerinti elszámolás elfogadását követően'' szövegrész, ,,az elszámoláshoz'' szövegrész helyébe ,,a beszámolóhoz'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 19. pont [2014. április 11.]

 

7. § (4) bek. d) pontban

,,elszámolási'' szövegrész helyébe ,,a beszámolási'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 20. pont [2014. április 11.]

 

7. § (6) bek.-ben

,,támogatási kérelméhez'' szövegrész helyébe ,,pályázatához'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 21. pont [2014. április 11.]

 

5. alcímcímben

,,támogatás elszámolása'' szövegrész helyébe ,,beszámolási kötelezettség'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 22. pont [2014. április 11.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,Az elszámolásra'' szövegrész helyébe ,,A beszámoló benyújtására'' szövegrész, ,,legfeljebb az elszámolási'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb a beszámoló benyújtására meghatározott'' szövegrész, ,,kérelmet az elszámolási'' szövegrész helyébe ,,kérelmet a beszámoló benyújtására meghatározott'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 23. pont [2014. április 11.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,az elszámolást'' szövegrész helyébe ,,a beszámoló benyújtását'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 24. pont [2014. április 11.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,elszámolási'' szövegrész helyébe ,,beszámolási'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 25. pont [2014. április 11.]

 

8/A. § (1) és (5)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,vis maior kérelem benyújtásáig'' szövegrész helyébe ,,pályázat benyújtásakor'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 26. pont [2014. április 11.]

 

11-12. §

Hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

104. § (7) bek.

Helyébe lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 11. § [2014. április 11.]

 

2. mellékletben

,,3. §'' szövegrész helyébe ,,2/A. §'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 27. pont [2014. április 11.]

 

3. melléklet A) részben

,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs részéről'' szövegrész helyébe ,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részéről'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 28. pont [2014. április 11.]

 

4. mellékletben

,,vis maior kérelemben'' szövegrész helyébe ,,pályázatban'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 29. pont [2014. április 11.]

 

5. mellékletben

,,Kérelemhez'' szövegrész helyébe ,,Káreseményhez'' szövegrész, ,,3. § (6) bek.'' szövegrész helyébe ,,3. § (6) bekezdése'' szövegrész, ,,Tárgyi eszközökben keletkezett kár helyreállítása'' szövegrész helyébe ,,Helyreállítási költség'' szövegrész, ,,5. § (2) bek.'' szövegrész helyébe ,,5. § (2) bekezdése'' szövegrész, ,,intézmények épület károsodása'' szövegrész helyébe ,,feladatot szolgáló épületek károsodása'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 30. pont [2014. április 11.]

 

6. mellékletben

,,egészségügyi intézmények épülete esetében'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében'' szövegrész, ,,feladatok ellátását szolgáló intézmények épülete esetében'' szövegrész helyébe ,,feladatot szolgáló épületek esetében'' szövegrész, ,,Vis maior kérelemből'' szövegrész helyébe ,,Pályázatból'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 31. pont [2014. április 11.]

 

7. mellékletben

,,egészségügyi intézmények épülete esetében'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében'' szövegrész, ,,feladatok ellátását szolgáló intézmények épülete esetében'' szövegrész helyébe ,,feladatot szolgáló épületek esetében'' szövegrész lép: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § 32. pont [2014. április 11.]

 

10-11. melléklet

Hat. kív. h.: 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2014. április 11.]


98/2012. (V. 15.) Korm. r.

 
 

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,meghatározott, a határon túli magyarok támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok, célelőirányzatok és elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban együtt: előirányzat) terhére nyújtott támogatásokra'' szövegrész helyébe ,,meghatározott központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat vagy elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban együtt: előirányzat) terhére a határon túli magyarság támogatásához kapcsolódóan biztosított költségvetési támogatásokra'' szövegrész lép: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 11. § [2014. április 11.]

 

2. § (1) bek. b) pontból

az ,,és jogi személyiség nélküli szervezet'' szövegrészt hat. kív. h.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 8. § [2014. április 11.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

3. § (1) bek. után

(1a)-(1d) bek.-sel kieg.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2014. április 11.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 10. § [2014. április 11.]

 

3. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2014. április 11.]


374/2012. (XII. 18.) Korm. r.

 
 

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

 
 

8. § (1) bek. második mondat

Hat. kív. h.: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 3. § (5) bek. [2014. április 16.]

 

8. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2014. április 16.]

 

16. § c) pont után

d)-s) ponttal kieg.: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2014. április 16.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 3. § (3) bek., illetve 2. melléklet [2014. április 16.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 3. § (4) bek., illetve 3. melléklet [2014. április 16.]


232/2013. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról

 
 

1. §

Helyébe lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 1. § [2014. április 9.]

 

4. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 2. § [2014. április 9.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 3. § [2014. április 9.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,a Kvtv. 44/C. §-ában'' szövegrész helyébe ,,az Ödt. 8/B. §-ában'' szövegrész lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 10. § 1. pont [2014. április 9.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,A Széchenyi Ötdíj Hitelprogramban'' szövegrész helyébe ,,Az Ötdíj Hitelprogramban'' szövegrész lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 10. § 2. pont [2014. április 9.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 4. § [2014. április 9.]

 

7. §-ban

,,a Széchenyi Ötdíj Hitelprogram'' szövegrész helyébe ,,az Ötdíj Hitelprogram'' szövegrész lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 10. § 3. pont [2014. április 9.]

 

3. alcímcímben (8. § előtt)

,,A Széchenyi Ötdíj Hitelprogram'' szövegrész helyébe ,,Az Ötdíj Hitelprogram'' szövegrész lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 10. § 5. pont [2014. április 9.]

 

8. § (1) bek. a

Helyébe lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 5. § [2014. április 9.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,a Kvtv. 44/B. §-ában'' szövegrész helyébe ,,az Ödt. 8/A. §-ában'' szövegrész lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 10. § 4. pont [2014. április 9.]

 

4. alcímcímben (11. § előtt)

,,A Széchenyi Ötdíj Hitelprogram'' szövegrész helyébe ,,Az Ötdíj Hitelprogram'' szövegrész lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 10. § 5. pont [2014. április 9.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,a Széchenyi Ötdíj Hitelprogramhoz'' szövegrész helyébe ,,az Ötdíj Hitelprogramhoz'' szövegrész lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 10. § 6. pont [2014. április 9.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,Széchenyi Ötdíj Hitelprogram'' szövegrész helyébe ,,Ötdíj Hitelprogram'' szövegrész lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 10. § 7. pont [2014. április 9.]

 

11. § (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 11. § [2014. április 9.]

 

13. §

Helyébe lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 6. § [2014. április 9.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,A Széchenyi Ötdíj Hitelprogram'' szövegrész helyébe ,,Az Ötdíj Hitelprogram'' szövegrész lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 10. § 5. pont [2014. április 9.]

 

5. alcím

15/A. §-sal kieg.: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 7. § [2014. április 9.]

 

16. §

Helyébe lép: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 8. § [2014. július 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 122/2014. (IV. 8.) Korm. r. 9. §, illetve 1. melléklet [2014. április 9.]


549/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

38. § a) pont aa) alpontban

,,segítségnyújtás kerete, a kétoldalú'' szövegrész helyébe ,,segítségnyújtás kerete, - az ac) alpont szerinti kivétellel - a kétoldalú'' szövegrész lép: 125/2014. (IV. 10.) Korm. r. 3. § a) pont [2014. április 11.]

 

38. § a) pont ab) alpont után

ac) alponttal kieg.: 125/2014. (IV. 10.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

38. § c) pont ca) alpontban

,,a fejezetet irányító szerv'' szövegrész helyébe ,,az SZPI'' szövegrész lép: 125/2014. (IV. 10.) Korm. r. 3. § b) pont [2014. április 11.]

 

38. § c) pont cc) alpont után

cd) alponttal kieg.: 125/2014. (IV. 10.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2014. április 11.]

 

53. § után

54. §-sal kieg.: 125/2014. (IV. 10.) Korm. r. 2. § [2014. április 11.]


38/2014. (II. 24.) Korm. r.

 
 

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

1. alcím

2/A. §-sal kieg.: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2014. április 9.]

 

6. § (3) bek. a) pontból

,,főtevékenysége szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2014. április 9.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2014. április 9.]


96/2014. (III. 25.) Korm. r.

 
 

a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

 
 

1. § (1) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 2. § [2011. április 11.]

 

1. § (2) bek.-ben

,,2011. évi CXCV. törvény'' szövegrész helyébe ,,2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)'' szövegrész lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2011. április 11.]

 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 3. § [2011. április 11.]

 

4. § (1) bek.

Nem lép hatályba: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 5. §

 

1. melléklet [A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletét megállapító] táblázat

 
 

E:7-E:11 mezőben

,,Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.'' szövegrész lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. a) pont [2011. április 11.]

 

E:12-E:16 mezőben

,,Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. b) pont [2011. április 11.]

 

E:17-E:21 mezőben

,,Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. c) pont [2011. április 11.]

 

E:22-E:26 mezőben

,,NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. d) pont [2011. április 11.]

 

E:27-E:31 mezőben

,,Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. e) pont [2011. április 11.]

 

E:32-E:36 mezőben

,,Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. f) pont [2011. április 11.]

 

E:37-E:50 mezőben

,,Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.'' szövegrész helyébe ,,Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4. § (2) bek. g) pont [2011. április 11.]


129/2014. (IV. 10.) Korm. r.

 
 

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Helyesbítve: MK 2014. évi 54. szám

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

80/2012. (XII. 28.) BM r.

 
 

a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól

 
 

12. § (1) bek.-ben

,,feltárást végző'' szövegrész helyébe ,,feltárást végző vagy a feltárásba bevont'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 14.) BM r. 10. § [2014. április 17.]

 

25. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 32/2014. (IV. 14.) BM r. 11. § (2) bek. [2014. április 17.]


28/2013. (VI. 27.) BM r.

 
 

a minimális építőipari rezsióradíj 2013. évi mértékéről, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 30/2014. (IV. 10.) BM r. 4. § [2014. április 25.]


1/1998. (VII. 24.) EüM r.

 
 

az ortopédiai cipész és az ortopédiai műszerész szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

 
 

Melléklet ,,Jegyzék az egészségügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről'' táblázat

Helyébe lép: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 3. § (1) bek. [2014. április 23.]

 

Melléklet ,,Ortopédiai cipész mestervizsga követelmények'' alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 3. § (2) bek. [2014. április 23.]


4/2000. (II. 25.) EüM r.

 
 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

 
 

4. § (3) bek.-ben

,,a háziorvos által a (2) bekezdésben foglaltakon túl ellátandó feladatok'' szövegrész helyébe ,,a háziorvos a (2) bekezdés b)-h) pontjában foglalt feladatok mellett a következő feladatokat látja el'' szövegrész lép: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 5. § a) pont [2014. április 5.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 1. § [2014. április 5.]

 

11. § (8) bek.-ben

,,(2), (4) és az (5) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(2), a (4), az (5) és a (8a) bekezdés'' szövegrész lép: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 5. § b) pont [2014. április 5.]

 

11. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 2. § [2014. április 5.]

 

11. § (9) bek. g) pontban

,,a (4)-(5) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,a (4), az (5) és a (8a) bekezdésben'' szövegrész lép: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 5. § c) pont [2014. április 5.]

 

11. § (10) bek.-ben

,,(4) és (5) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(4), az (5) és a (8a) bekezdés'' szövegrész lép: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 5. § d) pont [2014. április 5.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 3. § [2014. április 5.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 4. § [2014. április 5.]


34/2003. (VI. 7.) ESZCSM r.

 
 

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

 
 

Hat. kív. h.: 28/2014. (IV. 10.) EMMI r. 17. § (1) bek. [2014. április 25.]


34/2013. (V. 14.) EMMI r.

 
 

az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 5. § [2014. április 9.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 6. §, illetve 1. melléklet [2015. január 1.]


58/2013. (VIII. 7.) EMMI r.

 
 

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 25/2014. (IV. 4.) EMMI r. 1. § [2014. április 5.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 25/2014. (IV. 4.) EMMI r. 2. § [2014. április 5.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 25/2014. (IV. 4.) EMMI r. 3. § [2014. április 5.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 25/2014. (IV. 4.) EMMI r. 4. § [2014. április 5.]


28/2014. (IV. 10.) EMMI r.

 
 

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

 
 

16. §

Hat. kív. h.: 28/2014. (IV. 10.) EMMI r. 17. § (2) bek. [2014. november 1.]


99/2004. (VI. 3.) FVM r.

 
 

a borok előállításáról

 
 

53. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 39/2014. (IV. 8.) VM r. 1. § [2014. április 11.]


91/2005. (X. 18.) FVM r.

 
 

a Villányi borvidék védett eredetű borairól

 
 

15. § után

16. §-sal kieg.: 39/2014. (IV. 8.) VM r. 2. § [2014. április 11.]


10/2006. (II. 3.) FVM r.

 
 

a Duna Borvidéki Régió szabályzatáról

 
 

8. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 39/2014. (IV. 8.) VM r. 3. § [2014. április 11.]


11/2006. (II. 3.) FVM r.

 
 

az Izsáki Arany Sárfehér védett eredetű borról

 
 

14. § után

15. §-sal kieg.: 39/2014. (IV. 8.) VM r. 4. § [2014. április 11.]


12/2006. (II. 3.) FVM r.

 
 

a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól

 
 

16. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 39/2014. (IV. 8.) VM r. 5. § [2014. április 11.]


62/2006. (IX. 7.) FVM r.

 
 

a Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról

 
 

8. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 39/2014. (IV. 8.) VM r. 6. § [2014. április 11.]


48/2007. (VI. 20.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról

 
 

1. § e) pont eg) alpont után

eh) alponttal kieg.: 41/2014. (IV. 8.) VM r. 21. § [2014. április 11.]


50/2007. (VI. 27.) FVM r.

 
 

a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról

 
 

1. § a)-b) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 1. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

1. § d)-e) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 1. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

1. § n)-o) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 1. § (3) bek. [2014. április 5.]

 

1. § r) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 1. § (4) bek. [2014. április 5.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 2. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

3. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 2. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 3. § [2014. április 5.]

 

7. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 4. § [2014. április 5.]


52/2007. (VI. 28.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. a) pontban

,,a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (9) bek. a) pont [2014. április 30.]

 

2. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (1) bek. [2014. április 30.]

 

2. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 5. § [2014. április 5.]

 

6. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a) bek.-sel kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (2) bek. [2014. április 30.]

 

6. § (8) bek.-ből

,,az ügyfél által'' szövegrészt hat. kív. h.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (10) bek. [2014. április 30.]

 

6. § (9) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 6. § [2014. április 5.]

 

6. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (3) bek. [2014. április 30.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,az általános ,,de minimis'' rendelet 2. és 3. cikkében'' szövegrész helyébe ,,az általános ,,de minimis'' rendelet 3. és 6. cikkében'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 8. § a) pont [2014. április 5.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,az általános ,,de minimis'' rendelet 3. cikk 3. pontja'' szövegrész helyébe ,,az általános ,,de minimis'' rendelet 6. cikk 4. pontja'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 8. § b) pont [2014. április 5.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (4) bek. [2014. április 30.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (5) bek. [2014. április 30.]

 

8. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a) bek.-sel kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (6) bek. [2014. április 30.]

 

8. § (8) bek.-ből

,,az ügyfél által'' szövegrészt hat. kív. h.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (10) bek. [2014. április 30.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,NAKVI-tól'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettől'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (9) bek. b) pont [2014. április 30.]

 

10/D. § után

10/E. §-sal kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (7) bek. [2014. április 30.]

 

12. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 7. § [2014. április 5.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (8) bek., illetve 1. melléklet [2014. április 30.]


67/2007. (VII. 26.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

9. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (2) bek. [2014. április 4.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § [2014. április 4.]


73/2007. (VII. 27.) FVM r.

 
 

a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

 
 

2. § b) pont

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (1) bek. [2014. április 30.]

 

3. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (2) bek. [2014. április 30.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (3) bek. [2014. április 30.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (4) bek. [2014. április 30.]

 

4. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (17) bek. [2014. április 30.]

 

4. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (5) bek. [2014. április 30.]

 

4. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (6) bek. [2014. május 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,A regionális szaktanácsadási központok (a továbbiakban: RSzK)'' szövegrész helyébe ,,Az RSzK-k'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (16) bek. a) pont [2014. április 30.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (7) bek. [2014. április 30.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,A területi szaktanácsadási központokat (a továbbiakban: TSzK)'' szövegrész helyébe ,,A TSzK-kat'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (16) bek. b) pont [2014. április 30.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (8) bek. [2014. április 30.]

 

7. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (9) bek. [2014. április 30.]

 

10. § (1) bek. b)-d) pont

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (10) bek. [2014. április 30.]

 

10. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (11) bek. [2014. április 30.]

 

11. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (12) bek. [2014. április 30.]

 

12. § előtti ,,Országos Szaktanácsadási Bizottság'' alcím

Helyébe ,,Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság'' alcím lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (13) bek. [2014. április 30.]

 

12. §

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (14) bek. [2014. április 30.]

 

13. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (17) bek. [2014. április 30.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (15) bek., illetve 2. melléklet [2014. április 30.]


91/2007. (VIII. 23.) FVM r.

 
 

az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből

 
 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 13. § [2014. április 5.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 9. § [2014. április 5.]

 

5. § a) pontban

,,ügyfél-regisztrációs'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartásba vételi'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 12. § [2014. április 5.]

 

5. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 10. § [2014. április 5.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 11. § [2014. április 5.]


108/2007. (IX. 24.) FVM r.

 
 

a ,,Sikeres Magyarországért'' Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól

 
 

1. § h) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 14. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

1. § j) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 14. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

1. § q) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 14. § (3) bek. [2014. április 5.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,regisztrációs szám'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosító'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 18. § a) pont [2014. április 5.]

 

3. § (2) bek. j) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 15. § [2014. április 5.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 16. § [2014. április 5.]

 

10. § (2) bek. c) pontban

,,regisztrációs számát'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítóját'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 18. § b) pont [2014. április 5.]

 

12. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 17. § [2014. április 5.]

 

2. sz. mellékletben

,,Regisztrációs szám'' szövegrész helyébe ,,Ügyfél-azonosító'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 18. § c) pont [2014. április 5.]


139/2007. (XI. 28.) FVM r.

 
 

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

 
 

1. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 1. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 1. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

1. § (6) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 1. § (3) bek. [2014. április 5.]

 

1. § (6a)-(6b) bek.

Hat. kív. h.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 10. § [2014. április 5.]

 

1. § (7) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 1. § (4) bek. [2014. április 5.]

 

1. § (7a) bek.

Hat. kív. h.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 10. § [2014. április 5.]

 

2. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 2. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

2. § (7) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 2. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

2. § (7a) bek.

Hat. kív. h.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 10. § [2014. április 5.]

 

2. § (10) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 2. § (3) bek. [2014. április 5.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 3. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

4. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 3. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 4. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

5. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 4. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 5. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 5. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 6. § [2014. április 5.]

 

9. §

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 7. § [2014. április 5.]

 

10-11. §

Hat. kív. h.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 10. § [2014. április 5.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 8. §, illetve 1. melléklet [2014. április 5.]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 9. § a) pont, illetve 2. melléklet [2014. április 5.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 9. § b) pont, illetve 3. melléklet [2014. április 5.]


140/2007. (XI. 28.) FVM r.

 
 

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

 
 

1. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 11. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

1. § (6) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 11. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

1. § (6a) bek.

Hat. kív. h.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 23. § [2014. április 5.]

 

1. § (7) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 11. § (3) bek. [2014. április 5.]

 

2. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 12. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

2. § (9a) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 12. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 13. § [2014. április 5.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 14. § [2014. április 5.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 15. § [2014. április 5.]

 

6. §

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 16. § [2014. április 5.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 17. § [2014. április 5.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 18. § [2014. április 5.]

 

9. §

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 19. § [2014. április 5.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 20. § [2014. április 5.]

 

11. §

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 21. § [2014. április 5.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 22. §, illetve 4. melléklet [2014. április 5.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

5. § (2) bek. c) pont cc) alpontban

,,ügyfél-regisztrációs számmal'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítóval'' szövegrész lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 27. § a) pont [2014. április 5.]

 

5. § (2) bek. d) pontban

,,regisztrációs kötelezettségének'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartásba vételi kötelezettségének'' szövegrész lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 27. § b) pont [2014. április 5.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,ügyfél-regisztrációs számának'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítójának'' szövegrész lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 27. § c) pont [2014. április 5.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 24. § [2014. április 5.]

 

9/C. § után

9/D. §-sal kieg.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 25. § [2014. április 5.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 26. § a) pont, illetve 5. melléklet [2014. április 5.]

 

3. sz. melléklet

33/2014. (IV. 4.) VM r. 26. § b) pont, illetve 6. melléklet [2014. április 5.]

 

4. sz. melléklet

33/2014. (IV. 4.) VM r. 26. § c) pont, illetve 7. melléklet [2014. április 5.]

 

5. sz. melléklet

33/2014. (IV. 4.) VM r. 26. § d) pont, illetve 8. melléklet [2014. április 5.]


27/2008. (III. 12.) FVM r.

 
 

a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

1. § i) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 22. § [2014. április 5.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 22. § [2014. április 5.]

 

3. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 19. § [2014. április 5.]

 

5. § c) pont cd) alpont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 22. § [2014. április 5.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az általános de minimis rendelet 2. cikkének 2. pontjában'' szövegrész helyébe ,,az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 21. § a) pont [2014. április 5.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,az általános de minimis rendelet 3. cikkének 3. pontja'' szövegrész helyébe ,,az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 21. § b) pont [2014. április 5.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,regisztrációs számát'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítóját'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 21. § d) pont [2014. április 5.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,az általános de minimis rendelet 2. cikk 2. pontjában'' szövegrész helyébe ,,az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 21. § c) pont [2014. április 5.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 20. § [2014. április 5.]


41/2008. (IV. 3.) FVM r.

 
 

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 23. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

1. § e) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 23. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

1. § g) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 29. § [2014. április 5.]

 

3. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 29. § [2014. április 5.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 24. § [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek. c) pont cd) alpont után

ce) alponttal kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 25. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 25. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek. e) pont ec) alpont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 29. § [2014. április 5.]

 

5. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 25. § (3) bek. [2014. április 5.]

 

5. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 25. § (4) bek. [2014. április 5.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,az általános de minimis rendelet 3. cikkének 3. pontja'' szövegrész helyébe ,,az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 28. § a) pont [2014. április 5.]

 

11. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 26. § [2014. április 5.]

 

1. sz. melléklet I. pontban

,,regisztrációs száma'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítója'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 28. § b) pont [2014. április 5.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 27. §, illetve 1. melléklet [2014. április 5.]


50/2008. (IV. 24.) FVM r.

 
 

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő ,,Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot'' fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

 
 

2. § o)-p) pont

Helyébe lép: 42/2014. (IV. 14.) VM r. 1. § (1) bek. [2014. április 17.]

 

2. § s) pont után

t) ponttal kieg.: 42/2014. (IV. 14.) VM r. 1. § (2) bek. [2014. április 17.]

 

5. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 42/2014. (IV. 14.) VM r. 2. § [2014. április 17.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 42/2014. (IV. 14.) VM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2014. április 17.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 42/2014. (IV. 14.) VM r. 4. §, illetve 2. melléklet [2014. április 17.]


56/2008. (IV. 25.) FVM r.

 
 

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

 
 

3. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 28. § [2014. április 5.]

 

7. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 29. § [2014. április 5.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 30. § [2014. április 5.]

 

10/C. § után

10/D. §-sal kieg.: 33/2014. (IV. 4.) VM r. 31. § [2014. április 5.]


64/2008. (V. 14.) FVM r.

 
 

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

 
 

1. § i) pont

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 1. § [2014. április 17.]

 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 2. § [2014. április 17.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,halászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,halgazdálkodási hatóság'' szövegrész lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 3. § [2014. április 17.]


102/2008. (VIII.8.) FVM r.

 
 

az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

2. § d) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 34. § [2014. április 5.]

 

2. § h) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 30. § [2014. április 5.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében'' szövegrész helyébe ,,az általános de minimis rendelet 3. és 6. cikkében'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 32. § a) pont [2014. április 5.]

 

6. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 31. § [2014. április 5.]

 

10. § (8) bek.-ben

,,az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja'' szövegrész helyébe ,,az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 32. § b) pont [2014. április 5.]

 

2. sz. melléklet 1. pontban

,,Ügyfél-regisztrációs szám'' szövegrész helyébe ,,Ügyfél-azonosító'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 32. § c) pont [2014. április 5.]

 

2. sz. melléklet 3. pont második c) alpont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 33. § [2014. április 5.]

 

2. sz. melléklet 3. pont e) alpont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 34. § [2014. április 5.]


112/2008. (VIII. 30.) FVM r.

 
 

az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

1. § (1) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 39. § [2014. április 5.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 39. § [2014. április 5.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 35. § [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek. a) pontban

,,regisztrációs számmal'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítóval'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 38. § a) pont [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 36. § [2014. április 5.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,az általános de minimis rendelet 2. cikk 2. pontjában'' szövegrész helyébe ,,az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 38. § b) pont [2014. április 5.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,az általános de minimis rendelet 3. cikkének 3. pontja'' szövegrész helyébe ,,az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja'' szövegrész, ,,regisztrációs számát'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítóját'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 38. § c) pont [2014. április 5.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,az általános de minimis rendelet 2. cikk 2. pontjában'' szövegrész helyébe ,,az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 38. § d) pont [2014. április 5.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 37. § [2014. április 5.]


114/2008. (IX. 5.) FVM r.

 
 

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

1. § m)-n) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 40. § [2014. április 5.]

 

2. sz. melléklet 2. pontban

,,Regisztrációs szám'' szövegrész helyébe ,,Ügyfél-azonosító'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 41. § [2014. április 5.]


139/2008. (X. 22.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Öj Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

2. § c) pont

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (1) bek. [2014. április 30.]

 

2. § h) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 42. § [2014. április 5.]

 

2. § h) pont után

i) ponttal kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (2) bek. [2014. április 30.]

 

3. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (3) bek. [2014. április 30.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,a NAKVI'' szövegrész helyébe ,,az ÖMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (8) bek. [2014. április 30.]

 

6. § (4) bek. d) pontban

,,a NAKVI'' szövegrész helyébe ,,az ÖMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (8) bek. [2014. április 30.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (4) bek. [2014. április 30.]

 

6. § (9) bek.-ben

,,a NAKVI'' szövegrész helyébe ,,az ÖMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (8) bek. [2014. április 30.]

 

6. § (10) bek.-ben

,,az NAKVI'' szövegrész helyébe ,,az ÖMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (9) bek. [2014. április 30.]

 

6. § (11) bek.-ben

,,a NAKVI'' szövegrész helyébe ,,az ÖMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (8) bek. [2014. április 30.]

 

6. § (12)-(13) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (5) bek. [2014. április 30.]

 

7. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (6) bek. [2014. április 30.]

 

7. § (10) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 43. § [2014. április 5.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,2. és 3. cikkében'' szövegrész helyébe ,,3. és 6. cikkében'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 44. § a) pont [2014. április 5.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,3. cikk 3. pontja'' szövegrész helyébe ,,6. cikk 4. pontja'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 44. § b) pont [2014. április 5.]

 

10/C. §-ban

,,a NAKVI'' szövegrész helyébe ,,az ÖMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet'' szövegrész lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (8) bek. [2014. április 30.]

 

10/F. § után

10/G. §-sal kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (7) bek. [2014. április 30.]


142/2008. (X. 31.) FVM r.

 
 

a Pannon Borvidéki Régió szabályzatáról

 
 

8. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 39/2014. (IV. 8.) VM r. 7. § [2014. április 11.]


174/2008. (XII. 31.) FVM r.

 
 

a Tihanyi védett eredetű borról

 
 

13. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 39/2014. (IV. 8.) VM r. 8. § [2014. április 11.]


78/2009. (VI. 30.) FVM r.

 
 

az Öj Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről

 
 

1. § e)-f) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 45. § [2014. április 5.]

 

2. § (2) bek. b) pontban

,,regisztrációs számát'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítóját'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 46. § [2014. április 5.]


81/2009. (VII. 10.) FVM r.

 
 

a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

 
 

1. sz. melléklet 1. pont 1.2. JFGK 2 alpont

Hat. kív. h.: 43/2014. (IV. 14.) VM r. 1. § [2014. április 17.]


102/2009. (VIII. 5.) FVM r.

 
 

az Egri borvidék védett eredetű borairól

 
 

21. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 39/2014. (IV. 8.) VM r. 9. § [2014. április 11.]


103/2009. (VIII. 5.) FVM r.

 
 

a Káli védett eredetű borról

 
 

14. § után

15. §-sal kieg.: 39/2014. (IV. 8.) VM r. 10. § [2014. április 11.]


113/2009. (VIII. 29.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

8. § (5) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 5. § a) pont [2014. április 4.]

 

9. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 5. § b) pont [2014. április 4.]

 

9. § (9) bek.

Helyébe lép: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

9. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (2) bek. [2014. április 4.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 4. § [2014. április 4.]


50/2010. (IV. 27.) FVM r.

 
 

az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

1. § 1. pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 47. § [2014. április 5.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,az általános ,,de minimis'' rendelet 2. és 3. cikkében'' szövegrész helyébe ,,az általános ,,de minimis'' rendelet 3. és 6. cikkében'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 50. § [2014. április 5.]

 

4. § (2) bek. a) pont ad) alpont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 51. § [2014. április 5.]

 

4. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 48. § [2014. április 5.]

 

12. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 49. § [2014. április 5.]


26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM e. r.

 
 

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

 
 

1/C. § (1) bek.-ből

,,a közlekedésért felelős miniszter útján'' szövegrészt hat. kív. h.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 15. § (2) bek. a) pont [2014. április 11.]

 

1/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 3. § [2014. április 11.]

 

6. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 4. § [2014. április 11.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: NLKB)'' szövegrész helyébe ,,az NLKM'' szövegrész lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 15. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

12. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 5. § [2014. április 11.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 6. § [2014. április 11.]

 

15. § (3) bek.-ből

,,- a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel -'' szövegrészt hat. kív. h.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 15. § (3) bek. a) pont [2015. március 31.]

 

15. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 15. § (3) bek. b) pont [2015. március 31.]

 

15. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 7. § [2014. április 11.]

 

15/A. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 15. § (3) bek. c) pont [2015. március 31.]

 

15/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 15. § (3) bek. d) pont [2015. március 31.]

 

16. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 8. § [2014. április 11.]

 

,,Az eseti légtér igénybevétele'' alcím

16/A. §-sal kieg.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 9. § [2014. április 11.]

 

18/A. § előtti alcím és 18/A. §

Helyébe lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 10. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

18/A. § után

18/B. §-sal kieg.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 10. § (2) bek. [2014. április 11.]

 

18/B. § után

Alcímekkel és 18/C-18/H. §-sal kieg.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 11. § [2014. április 11.]

 

21. § (4) bek.

Helyébe lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 12. § [2014. április 11.]

 

24. § 12. pont után

12a. ponttal kieg.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 13. § [2014. április 11.]

 

25. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 15. § (2) bek. b) pont [2014. április 11.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

26. §-sal kieg.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 14. § [2014. április 11.]

 

2. melléklet

Mód.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 16. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2014. április 11.]

 

2. melléklet

Mód.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 16. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2014. április 21.]

 

2. melléklet

Mód.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 16. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2014. június 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 16. § (4) bek., illetve 6. melléklet [2014. április 11.]


120/2007. (XII. 29.) GKM r.

 
 

a külgazdaság fejlesztési célelőirányzat felhasználásáról, kezeléséről, működtetéséről és ellenőrzéséről

 
 

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 10.) NGM r. 3. § [2014. április 14.]


17/2003. (V. 6.) HM r.

 
 

a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 28. § a) pont [2014. április 15.]


10/2004. (IV. 22.) HM r.

 
 

a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 28. § b) pont [2014. április 15.]


14/2004. (VI. 14.) HM r.

 
 

a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 28. § c) pont [2014. április 15.]


9/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a honvédek jogállásáró szóló l2012. évi CCV. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

4. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 1. § [2014. április 15.]

 

5. § (2) bek. a) pontban

,,az ezredes rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztással történő megbízást'' szövegrész helyébe ,,az ezredes, tábornok rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztással történő megbízást'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § a) pont [2014. április 15.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,az ezredes rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztással történő megbízáshoz'' szövegrész helyébe ,,az ezredes, tábornok rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztással történő megbízáshoz'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § b) pont [2014. április 15.]

 

26. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 2. § [2014. április 15.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,és f) pontja'' szövegrész helyébe ,, ,f) és g) pontja'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § c) pont [2014. április 15.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,vezénylések'' szövegrész helyébe ,,vezénylések, illetve tanulmányi szerződések'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § d) pont [2014. április 15.]

 

70. § (1) bek.

Helyébe lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 3. § [2014. április 15.]

 

83. § (1) bek.-ben

,,8. melléklet'' szövegrész helyébe ,,formai és tartalmi elemeket a 8. melléklet'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § e) pont [2014. április 15.]

 

88. § (1) bek.-ben

,,végrehajtotta'' szövegrész helyébe ,,eredményesen teljesítette'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § f) pont [2014. április 15.]

 

88. § (1) bek.-ben

,,és az éves'' szövegrész helyébe ,,és végrehajtotta az éves'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § g) pont [2014. április 15.]

 

91. § (3) bek.-ben

,,a vizsgát követő 15 napon belül'' szövegrész helyébe ,,a tárgyévben legkésőbb december 15-ig'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § h) pont [2014. április 15.]

 

120. § (1) bek.

Helyébe lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 4. § [2014. április 15.]

 

143. § (1) bek.-ben

,,fegyelmi vizsgálat'' szövegrész helyébe ,,fegyelmi eljárás'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § i) pont [2014. április 15.]

 

143. § (2) bek.-ben

,,Ha az értesítés, vagy a felhívás nem postai úton kerül kézbesítésre'' szövegrész helyébe ,,Ha az értesítésre, vagy a felhívásra személyes megjelenés alkalmával szóbeli közléssel, távbeszélőn vagy elektronikus úton kerül sor'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § j) pont [2014. április 15.]

 

145. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 5. § [2014. április 15.]

 

152. § (4) bek.

Helyébe lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 6. § [2014. április 15.]

 

187. § (1) bek.-ben

,,kijelölhető'' szövegrész helyébe ,,az egyéni, tartós külszolgálat ellátása esetén a HVKF, a művelet irányításáért felelős katonai - mint a vezénylés helye szerinti állományilletékes - szervezethez tartozó külszolgálati tevékenység esetén a művelet irányításáért felelős katonai vezetője által kijelölhető'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § k) pont [2014. április 15.]

 

244. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 7. § [2014. április 15.]

 

245. § (3) bek.-ben

,,bevonja'' szövegrész helyébe ,,hatálytalanítja'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § l) pont [2014. április 15.]

 

247. § (2) bek.-ben

,,120'' szövegrész helyébe ,,90'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § m) pont [2014. április 15.]

 

255. § (1) bek. b) pontban

,,halasztó hatályú'' szövegrész helyébe ,,a 252. § (2) bekezdése és a 253. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelem kivételével halasztó hatályú'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § n) pont [2014. április 15.]

 

1. melléklet

Mód.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 8. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. április 15.]

 

6. melléklet címben

,,a fokozottan veszélyes szolgálati'' szövegrész helyébe ,,az egészségkárosító veszélynek kitett'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9. § o) pont [2014. április 15.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 8. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. április 15.]

 

13. melléklet

Mód.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 8. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. április 15.]


10/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

 
 

2. § (3) bek.-ből

,, , aki a káreljárás megindításkor haladéktalanul intézkedik a kár összegének és a károkozó személyének megállapítására'' szövegrészt hat. kív. h.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 13. § [2014. április 15.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 10. § [2014. április 15.]

 

34. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 11. § [2014. április 15.]

 

42. § (1) bek. c) pontban

,,parancsnoka'' szövegrész helyébe ,,és a más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 12. § [2014. április 15.]


12/2013. (VIII. 15.) HM r.

 
 

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

 
 

10. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,töltötte be'' szövegrész helyébe ,,töltötte be, a családok támogatásáról szóló törvény szerinti'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 16. § a) pont [2014. április 15.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,kell benyújtani'' szövegrész helyébe ,,kell benyújtani, mely alapján a pénzügyi és számviteli szerv előkészíti a pénzügyi záradékkal ellátott tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó parancsnoki döntést'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 16. § b) pont [2014. április 15.]

 

11. § (1) bek.-ből

,, , melyet követően a támogatást a benyújtástól számított 30 napig kell folyósítani'' szövegrészt hat. kív. h.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 17. § a) pont [2014. április 15.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,legkorábban augusztus 1-jén, legkésőbb október 31-ig'' szövegrész helyébe ,,de legkorábban augusztus 1-jén'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 16. § c) pont [2014. április 15.]

 

16. § (1) bek. a)-c) pont

,,érdekében állami foglalkoztatási szerv által elfogadott, illetve támogatott, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő'' szövegrész helyébe ,,érdekében az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, vagy hatósági - egy évet meg nem haladó - iskolarendszeren kívüli tanfolyami'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 16. § d) pont [2014. április 15.]

 

18. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 14. § [2014. április 15.]

 

10. alcímcímben (18. § előtt)

,,szolgáltatások'' szövegrész helyébe ,,és egyéb szolgáltatások'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 16. § e) pont [2014. április 15.]

 

22. § (2) bek.-ből

,,a) pont'' szövegrészt hat. kív. h.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 17. § b) pont [2014. április 15.]

 

25. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 15. § [2014. április 15.]


13/2013. (VIII. 21.) HM r.

 
 

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 18. § [2014. április 15.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,szeptember 30-ig'' szövegrész helyébe ,,szeptember 5-ig'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 23. § a) pont [2014. április 15.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 19. § [2014. április 15.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,Az 1. melléklet 1-3. pontja szerinti térítési díj ellenében, kérelemre,'' szövegrész helyébe ,,Kérelemre,'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 23. § b) pont [2014. április 15.]

 

16. § (1) bek. a) pontban

,,családtagjai'' szövegrész helyébe ,,családtagjai, valamint unokája a 16. életévének betöltéséig'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 23. § c) pont [2014. április 15.]

 

16. § (1) bek. a) pontban

,,férőhely terhére'' szövegrész helyébe ,,férőhely terhére, az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti térítési díj ellenében'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 23. § d) pont [2014. április 15.]

 

16. § (1) bek. b) pontban

,,férőhely terhére'' szövegrész helyébe ,,férőhely terhére, az 1. melléklet 1. és 4. pontja szerinti térítési díj ellenében'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 23. § e) pont [2014. április 15.]

 

16. § (4) bek.

Helyébe lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 20. § [2014. április 15.]

 

16. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 21. § [2014. április 15.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,(4) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(4) és a (4a) bekezdés'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 23. § f) pont [2014. április 15.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,családtagjai'' szövegrész helyébe ,,családtagjai, valamint unokája a 16. életévének betöltéséig'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 23. § g) pont [2014. április 15.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,a 3-12 éves gyermekek esetén'' szövegrész helyébe ,,a gyermek 3 éves korától a 12. életévének betöltéséig'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 23. § h) pont [2014. április 15.]

 

20. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 22. § [2014. április 15.]


15/2013. (VIII. 22.) HM r.

 
 

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

 
 

VI. fejezet

24/a. alcímmel (25/A. §) kieg.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 24. § [2014. április 15.]

 

26. alcíme

31/A. §-sal kieg.: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 25. § [2014. április 15.]


17/2013. (IX. 3.) HM r.

 
 

az étkezési utalvánnyal való ellátásról

 
 

2. §-ban

,,foglalkoztatott kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 26. § a) pont [2014. április 15.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Az étkezési'' szövegrész helyébe ,,A jogszerűen átadott, átutalt étkezési'' szövegrész lép: 6/2014. (IV. 14.) HM r. 26. § b) pont [2014. április 15.]


31/1996. (VI. 19.) IKM r.

 
 

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

Melléklet ,,Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke'' alcím 2., 5., 7., 12-13., 16-17., 20., 22., 24., 27-28., 31-36., 38-39., 41., 44-47., 49., 52-53. pont

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (1) bek. [2014. április 23.]

 

,,2. Szobafestő-mázoló-tapétázó'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 1. pont [2014. április 23.]

 

,,5. Vízvezeték- és központifűtés-szerelő'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 2. pont [2014. április 23.]

 

,,7. Látszerész'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 3. pont [2014. április 23.]

 

,,12. Cukrász'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 4. pont [2014. április 23.]

 

,,13. Női szabó (nőiruha-készítő)'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 5. pont [2014. április 23.]

 

,,16. Esztergályos'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 6. pont [2014. április 23.]

 

,,17. Háztartásigép szerelő'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 7. pont [2014. április 23.]

 

,,20. Szerkezetlakatos'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 8. pont [2014. április 23.]

 

,,22. Fémforgácsoló'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 9. pont [2014. április 23.]

 

,,24. Ruhaipari'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 10. pont [2014. április 23.]

 

,,27. Vendéglős-fogadós'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 11. pont [2014. április 23.]

 

,,28. Pincér'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 12. pont [2014. április 23.]

 

,,31. Kárpitos'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 13. pont [2014. április 23.]

 

,,32. Bőrdíszműves'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 14. pont [2014. április 23.]

 

,,33. Cipész'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 15. pont [2014. április 23.]

 

,,34. Felvonószerelő'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 16. pont [2014. április 23.]

 

,,35. Férfiszabó (férfiruha-készítő)'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 17. pont [2014. április 23.]

 

,,36. Irodatechnikaikészülék-szerelő (irodagép-műszerész)'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 18. pont [2014. április 23.]

 

,,38. Kőfaragó'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 19. pont [2014. április 23.]

 

,,39. Műkőkészítő'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 20. pont [2014. április 23.]

 

,,41. Hegesztő'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 21. pont [2014. április 23.]

 

,,44. Építőanyag-ipari'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 22. pont [2014. április 23.]

 

,,45. Cipőipari'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 23. pont [2014. április 23.]

 

,,46. Ipari elektronikai'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 24. pont [2014. április 23.]

 

,,47. Faipari'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 25. pont [2014. április 23.]

 

,,49. Elektronikai műszerész'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 26. pont [2014. április 23.]

 

,,52. Nyomdász (nyomtató)'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 27. pont [2014. április 23.]

 

,,53. Cserépkályha- és kandallókészítő'' mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím

Hat. kív. h.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 2. § (2) bek. 28. pont [2014. április 23.]


29/1997. (VIII. 29.) KTM r.

 
 

a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,a Magyar Szabadalmi Hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (2) bek. [2014. április 11.]

 

3. § (11) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (IV. 3.) VM r. 1. § (1) bek. [2014. április 11.]


33/2005. (XII. 27.) KvVM r.

 
 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

10. § után

11. §-sal kieg.: 31/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (1) bek. [2014. május 4.]

 

1. melléklet

Mód.: 31/2014. (IV. 3.) VM r. 2. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2014. május 4.]


5/2012. (II. 16.) KIM r.

 
 

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

3. § (1) bek. d) pontban

,,előfinanszírozás, utófinanszírozás'' szövegrész helyébe ,,támogatási előleg folyósítására vonatkozó igény'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 5. § a) pont [2014. április 15.]

 

3. § (1) bek. e) pontban

,,az előfinanszírozásra vonatkozóan, figyelemmel az Ávr. 78. § (2) bekezdésére és 79. § (1) bekezdésére'' szövegrész helyébe ,,a támogatási előleg folyósítására vonatkozóan, figyelemmel az Ávr. 79. §-ában foglaltakra'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 5. § b) pont [2014. április 15.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,előfinanszírozás, utófinanszírozás'' szövegrész helyébe ,,támogatási előleg folyósítására vonatkozó igény'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 5. § c) pont [2014. április 15.]

 

4. § (18) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (18) bek. után (19) bek.-sel kieg.: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 1. § [2014. április 15.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,Előfinanszírozással rendelkezésre bocsátott támogatás'' szövegrész helyébe ,,Támogatási előleg folyósítása'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 5. § d) pont [2014. április 15.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 2. § (1) bek. [2014. április 15.]

 

5. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 6. § a) pont [2014. április 15.]

 

5. § (9) bek. a) pont

Helyébe lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 2. § (2) bek. [2014. április 15.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,Ávr. 80. § (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Ávr. 80. § (4) bekezdésében'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 5. § e) pont [2014. április 15.]

 

6. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 6. § b) pont [2014. április 15.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 3. § [2014. április 15.]

 

36. §

Helyébe lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 4. § [2014. április 15.]


24/2012. (IV. 25.) KIM r.

 
 

a civil szervezetek információs rendszeréről

 
 

3. § (1) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 7. § (1) bek. [2014. április 15.]

 

3. § (1) bek. f) pontban

,,Civil tv. 53. § (8) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Civil tv. 53/B. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 9. § a) pont [2014. április 15.]

 

3. § (1) bek. k) pont után

l)-m) ponttal kieg.: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 7. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,Civil tv. 53. § (7) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Civil tv. 53/A. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 9. § b) pont [2014. április 15.]

 

1. melléklet 18. sor után

19-20. sorral kieg.: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 8. § [2014. július 1.]

 

1. melléklet B:5 mezőben

,,Civil tv. 14. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Civil tv. 14. § (3) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 9. § c) pont [2014. július 1.]

 

1. melléklet B:6 mezőben

,,Civil tv. 14. § (1)'' szövegrész helyébe ,,Civil tv. 14. § (3) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 9. § d) pont [2014. július 1.]

 

1. melléklet B:9 mezőben

,,Civil tv. 53. § (8) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Civil tv. 53/B. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 9. § e) pont [2014. április 15.]

 

1. melléklet C:9 mezőben

,,A beszámoló letétbe helyezését követő 90 napon belül'' szövegrész helyébe ,,A vagyonnyilatkozat átvételét követő 15 napon belül'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 9. § f) pont [2014. április 15.]


28/2013. (XI. 15.) KIM r.

 
 

az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról

 
 

7. §

Helyébe lép: 26/2014. (IV. 14.) KIM r. 1. § [2014. április 15.]

 

19. § a) pont

Helyébe lép: 26/2014. (IV. 14.) KIM r. 2. § [2014. április 15.]

 

31. § g) pont

Hat. kív. h.: 26/2014. (IV. 14.) KIM r. 3. § [2014. április 15.]

 

52. melléklet

Mód.: 26/2014. (IV. 14.) KIM r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. április 15.]

 

54. melléklet

Mód.: 26/2014. (IV. 14.) KIM r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. április 15.]

 

55. melléklet

Mód.: 26/2014. (IV. 14.) KIM r. 4. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. április 15.]


14/2000. (XI. 14.) KöViM r.

 
 

a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

 
 

Melléklet

Mód.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2014. április 11.]


16/2000. (XI. 22.) KöViM r.

 
 

a légiforgalom irányításának szabályairól

 
 

1-2. sz. melléklet

Mód.: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 2. §, illetve 2. melléklet [2014. április 11.]


2/2013. (VIII. 30.) KüM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 1. § [2014. április 9.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,Kvtv.-ben'' szövegrész helyébe ,,központi költségvetésről szóló törvényben'' szövegrész lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 17. § a) pont [2014. április 9.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 2. § (1) bek. [2014. április 9.]

 

3. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 2. § (2) bek. [2014. április 9.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 3. § [2014. április 9.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 4. § [2014. április 9.]

 

12. § b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 5. § [2014. április 9.]

 

14. §

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 6. § [2014. április 9.]

 

15. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 7. § [2014. április 9.]

 

18. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 8. § [2014. április 9.]

 

19. §

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 9. § [2014. április 9.]

 

23. §

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 10. § [2014. április 9.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,20. § d) pontja'' szövegrész helyébe ,,20. § e) pontja'' szövegrész lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 17. § b) pont [2014. április 9.]

 

28. §

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 11. § [2014. április 9.]

 

29. §

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 12. § [2014. április 9.]

 

31. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 13. § [2014. április 9.]

 

32. §

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 14. § [2014. április 9.]

 

33. §

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 15. § [2014. április 9.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 16. §, illetve 1. melléklet [2014. április 9.]


8/2013. (III. 6.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

 
 

1. melléklet

Mód.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. április 23.]

 

2. melléklet

Mód.: 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. április 23.]


4/2014. (II. 6.) NGM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

21. § (5) bek.

Helyébe lép: 18/2014. (IV. 10.) NGM r. 1. § [2014. április 14.]

 

21. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 10.) NGM r. 2. § [2014. április 14.]


11/2011. (III. 30.) NEFMI r.

 
 

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,3. § (1) bekezdés a)-k) pontja és (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,3. § (1) bekezdés a)-k) és p) pontja, (2) bekezdése'' szövegrész lép: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 8. § a) pont [2014. április 5.]

 

3. § (1) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 6. § [2014. április 5.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,3. § (1) bekezdés a)-k) pontjában és (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,3. § (1) bekezdés a)-k) és p) pontjában, valamint (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 8. § b) pont [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,3. § (1) bekezdés a)-k) pontja és'' szövegrész helyébe ,,3. § (1) bekezdés a)-k) és p) pontja, valamint'' szövegrész lép: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 8. § c) pont [2014. április 5.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,3. § (1) bekezdés a)-k) pontjában és'' szövegrész helyébe ,,3. § (1) bekezdés a)-k) és p) pontjában, valamint'' szövegrész lép: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 8. § d) pont [2014. április 5.]

 

1. melléklet

Mód.: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 7. §, illetve 1. melléklet [2014. április 5.]

 

1. melléklet II. rész 2.6., 3.6., 4.6., 5.6., 6.6., 7.6., 8.6. és 9.6. pontban

,,Pontszám: 1,875'' szövegrész helyébe ,,Pontszám: 2'' szövegrész lép: 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 8. § e) pont [2014. április 5.]


14/2012. (III. 6.) NEFMI r.

 
 

az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól

 
 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 1. § [2014. április 9.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,minősített'' szövegrész helyébe ,,nem állami fenntartású minősített'' szövegrész lép: 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 3. § a) pont [2014. április 9.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,Minősített'' szövegrész helyébe ,,Nem állami fenntartású minősített'' szövegrész lép: 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 3. § b) pont [2014. április 9.]

 

11. § (3)-(4) bek.-ben

,,minősített'' szövegrész helyébe ,,nem állami fenntartású minősített'' szövegrész lép: 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 3. § a) pont [2014. április 9.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,minősített'' szövegrész helyébe ,,nem állami fenntartású minősített'' szövegrész lép: 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 3. § a) pont [2014. április 9.]

 

16. §

Helyébe lép: 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 2. § [2014. április 9.]

 

21. § és 23. §

Hat. kív. h.: 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 4. § [2014. április 9.]


68/2011. (XI. 30.) NFM r.

 
 

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

 
 

15. § (2) bek.-ben

,,légiforgalmi földi rádió'' szövegrész helyébe ,,légiforgalmi földi rádióállomás'' szövegrész lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 17. § a) pont [2014. április 11.]

 

15. § (3) bek. b) pontban

,,légiforgalmi földi rádió'' szövegrész helyébe ,,légiforgalmi földi rádióállomás'' szövegrész lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 17. § a) pont [2014. április 11.]

 

15. § (4) bek. b) pontban

,,a (3) bekezdés b) pontja alól'' szövegrész helyébe ,,a (3) bekezdés b) és c) pontja alól'' szövegrész lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 17. § b) pont [2014. április 11.]

 

15. § (4) bek. c) pontban

,,vizsga rádiótávbeszélő eljárások, szövegrész része alól'' szövegrész helyébe ,,vizsgának a (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott része alól'' szövegrész lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 17. § c) pont [2014. április 11.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 18. § [2014. április 11.]


3/2012. (II. 3.) NFM r.

 
 

az ,,A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása'' fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról

 
 

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 1. § [2014. április 15.]


40/2012. (VII. 10.) NFM r.

 
 

a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól

 
 

13. §

Helyébe lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 2. § [2014. április 15.]


77/2012. (XII. 22.) NFM r.

 
 

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

1. § a) és c) pont

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 3. § [2014. április 15.]


7/2013. (II. 26.) NFM r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

 
 

2. § n) pont

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 4. § [2014. április 15.]


8/2013. (II. 28.) NFM r.

 
 

a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól

 
 

3. alcím (3. §)

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 7. § c) pont [2014. április 15.]

 

5. § m) pont

Helyébe lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 5. § (1) bek. [2014. április 15.]

 

7. §-ban

,,fejlesztéspolitikáért'' szövegrész helyébe ,,nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 6. § a) pont [2014. április 15.]

 

18. § (4)-(5) bek.-ben

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 6. § b) pont [2014. április 15.]

 

18. § (6) bek.-ben

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 6. § c) pont [2014. április 15.]

 

19. § (2) bek.-ből

,, , illetve a MAG Zrt.'' szövegrészt hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 7. § a) pont [2014. április 15.]

 

20. §

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 7. § c) pont [2014. április 15.]

 

21. § (1) bek.-ből

,, , illetve a MAG Zrt.'' szövegrészt hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 7. § a) pont [2014. április 15.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,MAG Zrt.-hez'' szövegrész helyébe ,,Támogatóhoz'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 6. § d) pont [2014. április 15.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 5. § (2) bek. [2014. április 15.]

 

22. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 7. § c) pont [2014. április 15.]

 

22. § (6) bek.-ben

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 6. § b) pont [2014. április 15.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 5. § (3) bek. [2014. április 15.]

 

26. § (2) bek.-ből

,,és a MAG Zrt.'' szövegrészt hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 7. § b) pont [2014. április 15.]


15/2013. (IV. 16.) NFM r.

 
 

a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól

 
 

2. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 8. § (1) bek. [2014. április 15.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 8. § (2) bek. [2014. április 15.]

 

11. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 10. § b) pont [2014. április 15.]

 

12. § (1)-(3) bek.-ben

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 9. § a) pont [2014. április 15.]

 

13. § (1) bek.-ből

,,és MAG Zrt.'' szövegrészt hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 10. § a) pont [2014. április 15.]

 

13. § (3)-(4) bek.-ben

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 9. § b) pont [2014. április 15.]

 

III. Fejezet (14. § előtt) címben

,,működtetése, az előirányzat-kezelő szerv feladatai'' szövegrész helyébe ,,működtetése'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 9. § c) pont [2014. április 15.]

 

6. alcímcímben (14. § előtt)

,,és az előirányzathoz kapcsolódó kezelő szervi feladatok'' szövegrész helyébe ,,feladatok'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 9. § d) pont [2014. április 15.]

 

14. §

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 10. § b) pont [2014. április 15.]

 

15. § b) pontban

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 9. § b) pont [2014. április 15.]

 

15. § b) pont ba) alpont

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 10. § b) pont [2014. április 15.]

 

16. § (1)-(2) bek.-ben

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 9. § a) pont [2014. április 15.]


19/2013. (V. 9.) NFM r.

 
 

az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: ÁAK Zrt.)'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Ötdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NÖSz Zrt.)'' szövegrész lép: 20/2014. (IV. 14.) NFM r. 3. § a) pont [2014. április 15.]

 

1. § (2) bek.-ben

,,az ÁAK Zrt.'' szövegrész helyébe ,,a NÖSz Zrt.'' szövegrész lép: 20/2014. (IV. 14.) NFM r. 3. § b) pont [2014. április 15.]

 

1. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 20/2014. (IV. 14.) NFM r. 2. § [2014. április 15.]

 

2. §-ban

,,Az ÁAK Zrt.'' szövegrész helyébe ,,A NÖSz Zrt.'' szövegrész lép: 20/2014. (IV. 14.) NFM r. 3. § c) pont [2014. április 15.]


27/2013. (VI. 12.) NFM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. § (1) bek. a) pontban

,,központi költségvetéséről szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CXXX. törvény'' szövegrész lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 26. § a) pont [2014. április 4.]

 

9. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 1. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

9. § (5) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 1. § (2) bek. [2014. április 4.]

 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 2. § [2014. április 4.]

 

4. alcím (13. §)

Hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 3. § [2014. április 4.]

 

20. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 4. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

20. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 4. § (2) bek. [2014. április 4.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 5. § [2014. április 4.]

 

22/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 6. § [2014. április 4.]

 

29. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 7. § [2014. április 4.]

 

14. alcím után

14/A. alcímmel (29/A. §) kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 8. § [2014. április 4.]

 

15. alcímcímben

,,17-20-32-14'' szövegrész helyébe ,,17-20-32-26'' szövegrész lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 26. § b) pont [2014. április 4.]

 

30. § (8) bek.-ben

,,az Állami Autópálya Kezelő Zrt.'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Ötdíjfizetési Szolgáltató Zrt.'' szövegrész lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 26. § c) pont [2014. április 4.]

 

16. alcím után

16/A. alcímmel (31/A. §) kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 9. § [2014. április 4.]

 

35. § (1) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 10. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

35. § (1) bek. b) pont bc)-bd) alpont

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 12. § b) pont [2014. április 15.]

 

35. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 10. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

35. § (4) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 10. § (2) bek. [2014. április 4.]

 

35. § (5) bek.-ből

,,NFÜ-vel megkötött'' szövegrészt hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 12. § a) pont [2014. április 15.]

 

35. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

21. alcím után

21/A. alcímmel (37/A. §) kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 11. § [2014. április 4.]

 

44/A. §

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 12. § [2014. április 4.]

 

28/A. alcím után

28/B. alcímmel (44/B. §) kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 13. § [2014. április 4.]

 

45. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 14. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

45. § (1) bek. j) pont után

k)-t) ponttal kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 14. § (2) bek. [2014. április 4.]

 

46. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 15. § [2014. április 4.]

 

31. alcím (48. §)

Hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

32. alcím (49. §)

Hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

50. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 16. § [2014. április 4.]

 

50. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

51. §

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 17. § [2014. április 4.]

 

53. § (1) bek.-ben

,,elő-, illetve utófinanszírozására'' szövegrész helyébe ,,finanszírozására'' szövegrész lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 26. § d) pont [2014. április 4.]

 

53. § (2) bek. j) pontban

,,elő-, illetve utófinanszírozása'' szövegrész helyébe ,,finanszírozása'' szövegrész lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 26. § e) pont [2014. április 4.]

 

53. § (3) bek.-ből

,,elő- vagy utófinanszírozással'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (2) bek. a) pont [2014. április 4.]

 

53. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

54. § (3) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 18. § [2014. április 4.]

 

57. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 19. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

57. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 19. § (2) bek. [2014. április 4.]

 

65. § (1) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 20. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

65. § (3) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 20. § (2) bek. [2014. április 4.]

 

65. § (5) bek.

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 20. § (3) bek. [2014. április 4.]

 

43. alcím (66. §)

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 21. § [2014. április 4.]

 

44. alcím (67. §)

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 22. § [2014. április 4.]

 

44. alcím után

44/A. alcímmel (67/A. §) kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 23. § [2014. április 4.]

 

46. alcím (69. §)

Hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

70. § (2) bek.-ből

,,előfinanszírozás keretében'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (2) bek. b) pont [2014. április 4.]

 

47-48. alcím (70-71. §)

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 12. § b) pont [2014. április 15.]

 

71. § (3) bek.-ből

,,előfinanszírozás keretében'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (2) bek. b) pont [2014. április 4.]

 

52. alcím (75. §)

Hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

II. Fejezet

55/A. alcímmel (78/A-78/B. §) kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 24. § [2014. április 4.]

 

78/B. § (1) bek.-ben

,,MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központi Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Turizmus Zrt. (a továbbiakban: MT Zrt.)'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 11. § a) pont [2014. április 15.]

 

78/B. § (2) bek.-ben

,,a MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,az MT Zrt.'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 11. § b) pont [2014. április 15.]

 

78/B. § (3) bek.-ben

,,A MAG Zrt. ellátja'' szövegrész helyébe ,,Az MT Zrt. ellátja'' szövegrész, ,,a MAG Zrt.-vel'' szövegrész helyébe ,,az MT Zrt.-vel'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 11. § c) pont [2014. április 15.]

 

82. § b)-c) pont

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 25. § [2014. április 4.]


69/2013. (XI. 28.) NFM r.

 
 

a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 28. § [2014. április 4.]

 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 29. § [2014. április 4.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,5%-a'' szövegrész helyébe ,,7%-a'' szövegrész lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 34. § a) pont [2014. április 4.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 13. § [2014. április 15.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,előleg'' szövegrész helyébe ,,támogatási előleg'' szövegrész lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 34. § b) pont [2014. április 4.]

 

5. §

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 30. § [2014. április 4.]

 

2. alcím

5/A. §-sal kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 31. § [2014. április 4.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 14. § [2014. április 15.]

 

7. §

Helyébe lép: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 32. § [2014. április 4.]

 

10. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 35. § [2014. április 4.]

 

8. alcím

16/A. §-sal kieg.: 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 33. § [2014. április 4.]


79/2013. (XII. 21.) NFM r.

 
 

az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről

 
 

3. §

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 16. § [2014. április 15.]

 

8. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 16. § [2014. április 15.]

 

9. § (1)-(2) bek.-ben

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 15. § a) pont [2014. április 15.]

 

10. § (2)-(3) bek.-ben

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 15. § a) pont [2014. április 15.]

 

4. alcímcímben (11. § előtt)

,,és az előirányzathoz kapcsolódó kezelő szervi feladatok'' szövegrész helyébe ,,feladatok'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 15. § b) pont [2014. április 15.]

 

11. §

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 16. § [2014. április 15.]

 

12. § b) pontban

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 15. § a) pont [2014. április 15.]

 

12. § b) pont ba) alpont

Hat. kív. h.: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 16. § [2014. április 15.]

 

13. § (1)-(2) bek.-ben

,,MAG Zrt.'' szövegrész helyébe ,,támogató'' szövegrész lép: 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 15. § a) pont [2014. április 15.]


12/1999. (VIII. 18.) NKÖM r.

 
 

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

 
 

11. § (1) bek.-ből

,,A műemléki védelem kiterjed az 591 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan teljes, 2748 m2 nagyságú területére.'' szövegrészt hat. kív. h.: 31/2014. (IV. 10.) BM r. 61. § b) pont [2014. április 13.]


15/2000. (IX. 15.) NKÖM r.

 
 

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

 
 

5. §

Hat. kív. h.: 31/2014. (IV. 10.) BM r. 61. § a) pont [2014. április 13.]


14/2005. (IV. 5.) NKÖM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

23. §

Hat. kív. h.: 32/2014. (IV. 14.) BM r. 11. § (1) bek. [2014. április 17.]


33/1992. (XII. 23.) NM r.

 
 

a terhesgondozásról

 
 

Hat. kív. h.: 26/2014. (IV. 8.) EMMI r. 14. § [2014. július 1.]


39/2011. (V. 18.) VM r.

 
 

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

 
 

1. § b) pont ba)-bb) alpont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 52. § [2014. április 5.]

 

1. § f) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 56. § [2014. április 5.]

 

4. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 53. § [2014. április 5.]

 

4. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 56. § [2014. április 5.]

 

6. § (3) bek. b) pontban

,,7500 eurót'' szövegrész helyébe ,,15 000 eurót'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 55. § [2014. április 5.]

 

9. § a)-b) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 54. § [2014. április 5.]


50/2011. (VI. 6.) VM r.

 
 

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. 9. pont

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 4. § [2014. április 17.]

 

15. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 5. § [2014. április 17.]

 

19. § (1) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 6. § (1) bek. [2014. április 17.]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 6. § (2) bek. [2014. április 17.]

 

20. §

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 7. § [2014. április 17.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt'' szövegrész helyébe ,,a közbeszerzésekről szóló törvényt'' szövegrész lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 13. § [2014. április 17.]

 

26. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 8. § [2014. április 17.]

 

34. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 9. § [2014. április 17.]

 

42/A. § után

42/B. §-sal kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 10. § [2014. április 17.]

 

42/B. § után

42/C. §-sal kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 11. § [2014. április 17.]

 

1. melléklet

Mód.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 12. §, illetve 1. melléklet [2014. április 17.]


110/2011. (XI. 24.) VM r.

 
 

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről

 
 

8. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 15. § [2014. április 17.]

 

14. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 15. § [2014. április 17.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 14. § [2014. április 17.]


118/2011. (XII. 15.) VM r.

 
 

a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről

 
 

2. § 7. pont

Hat. kív. h.: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 8. § a) pont [2014. április 12.]

 

2. § 8-9. pont

Helyébe lép: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 1. § (1) bek. [2014. április 12.]

 

2. § 19. pont

Helyébe lép: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 1. § (2) bek. [2014. április 12.]

 

3. §

Helyébe lép: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 2. § [2014. április 12.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 3. § [2014. április 12.]

 

6. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 8. § b) pont [2014. április 12.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,a (2) bekezdéstől eltérően'' szövegrész helyébe ,,a (3) bekezdéstől eltérően'' szövegrész lép: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 7. § (1) bek. [2014. április 12.]

 

7. alcím után

7/A. alcímmel (7/A. §) kieg.: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 4. § [2014. április 12.]

 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 5. § [2014. április 12.]

 

1. melléklet

Mód.: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 6. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. április 12.]

 

2. melléklet

Mód.: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 6. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. április 12.]

 

2. melléklet 5. pontban

,,tartályában'' szövegrész helyébe ,,tartályába'' szövegrész lép: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 7. § (2) bek. [2014. április 12.]

 

4. melléklet

Mód.: 38/2014. (IV. 4.) VM r. 6. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. április 12.]


66/2012. (VII. 10.) VM r.

 
 

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 57. § [2014. április 5.]

 

1. § c) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 62. § [2014. április 5.]

 

1. § h) pontban

,,regisztrált'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartásba vett'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 61. § [2014. április 5.]

 

4. § (6) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 58. § [2014. április 5.]

 

5. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 62. § [2014. április 5.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 59. § [2014. április 5.]

 

9. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 60. § [2014. április 5.]


91/2012. (VIII. 29.) VM r.

 
 

a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

1. § a)-b) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 63. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

1. § c) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 71. § [2014. április 5.]

 

1. § d) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 63. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

3. § b) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 64. § [2014. április 5.]

 

3. § c) pont cc) alpont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 71. § [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 65. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 71. § [2014. április 5.]

 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 65. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 66. § [2014. április 5.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,az 1535/2007/EK bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendelet)'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 70. § a) pont [2014. április 5.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,az 1535/2007/EK bizottsági rendeletben'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendeletben'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 70. § b) pont [2014. április 5.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,az 1535/2007/EK bizottsági rendelet 4. cikkének 5. pontja'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendelet 6. cikk 4. pontja'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 70. § c) pont [2014. április 5.]

 

9. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 67. § [2014. április 5.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 68. § [2014. április 5.]

 

1. melléklet 1. pontban

,,regisztrációs száma'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítója'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 70. § d) pont [2014. április 5.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 69. §, illetve 2. melléklet [2014. április 5.]

 

3. mellékletben

,,7500 eurónak'' szövegrész helyébe ,,15000 eurónak'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 70. § e) pont [2014. április 5.]


95/2012. (VIII. 30.) VM r.

 
 

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

1. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 72. § [2014. április 5.]

 

2. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 73. § [2014. április 5.]

 

5. § (5) bek. d) pontban

,,regisztrációs száma'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítója'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 75. § a) pont [2014. április 5.]

 

7. § (2) bek. d) pontban

,,regisztrációs száma'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítója'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 75. § b) pont [2014. április 5.]

 

8. § (3) bek. d) pontban

,,regisztrációs száma'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítója'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 75. § c) pont [2014. április 5.]

 

9. §-ban

,,az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja'' szövegrész helyébe ,,az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 75. § d) pont [2014. április 5.]

 

10. § (2) bek. c) pontban

,,regisztrációs száma'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítója'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 75. § e) pont [2014. április 5.]

 

12. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 74. § [2014. április 5.]


120/2012. (XI. 23.) VM r.

 
 

az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról

 
 

1. § 1. pont a)-b) alpont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 76. § [2014. április 5.]

 

1. § 6. pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 82. § [2014. április 5.]

 

4. § (1) bek. a) pontban

,,regisztrációs'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartásba vételi'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 81. § a) pont [2014. április 5.]

 

4. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 82. § [2014. április 5.]

 

4. § (1) bek. h) pont ha) alpontban

,,regisztrációs száma'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítója'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 81. § b) pont [2014. április 5.]

 

4. § (1) bek. h) pont hb) alpont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 77. § (1) bek. [2014. április 5.]

 

4. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 77. § (2) bek. [2014. április 5.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 77. § (3) bek. [2014. április 5.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 78. § [2014. április 5.]

 

9. § a)-b) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 79. § [2014. április 5.]

 

1. melléklet 2. pontban

,,regisztrációs száma'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítója'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 81. § c) pont [2014. április 5.]

 

1. melléklet 5. pont 5.1 alpont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 80. § [2014. április 5.]

 

1. melléklet 5. pont 5.7.1. alpontban

,,regisztrációs száma'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítója'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 81. § d) pont [2014. április 5.]


142/2012. (XII. 27.) VM r.

 
 

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről

 
 

21. § (3) bek.

Helyébe lép: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 6. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

21. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 6. § (2) bek. [2014. április 4.]

 

24. § után

25. §-sal kieg.: 30/2014. (IV. 3.) VM r. 6. § (3) bek. [2014. április 4.]


35/2013. (V. 22.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 4. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

17. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 4. § (2) bek. [2014. április 4.]


69/2013. (VII. 29.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

1. § 1 pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 83. § [2014. április 5.]

 

5. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 84. § [2014. április 5.]

 

7. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 87. § [2014. április 5.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,2. és 3. cikkében'' szövegrész helyébe ,,3. és 6. cikkében'' szövegrész lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 86. § [2014. április 5.]

 

13. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 85. § [2014. április 5.]


78/2013. (IX. 10.) VM r.

 
 

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

1. § 6. pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 88. § [2014. április 5.]

 

1. § 7. pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 91. § [2014. április 5.]

 

3. § b) pont bc) alpont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 91. § [2014. április 5.]

 

5. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 91. § [2014. április 5.]

 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 89. § [2014. április 5.]

 

12. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 90. § [2014. április 5.]


94/2013. (X. 10.) VM r.

 
 

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

 
 

1. § 1. pont 1.1-1.2. alpont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 92. § [2014. április 5.]

 

1. § 6. pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 95. § [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek. b) pont bd) alpont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 95. § [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek. c) pont ca) alpont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 95. § [2014. április 5.]

 

5. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 93. § [2014. április 5.]

 

9. § a)-b) pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 94. § [2014. április 5.]


103/2013. (XI. 8.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 
 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 5. § (1) bek. [2014. április 4.]

 

8. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 5. § (2) bek. [2014. április 4.]

 

14. § (4) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 5. § (3) bek. [2014. április 4.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 32/2014. (IV. 3.) VM r. 5. § (4) bek. [2014. április 4.]


108/2013. (XI. 28.) VM r.

 
 

az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

1. § 1. pont a) alpont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 96. § [2014. április 5.]

 

1. § 6. pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 100. § [2014. április 5.]

 

3. § (1) bek. b) pont bc) alpont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 100. § [2014. április 5.]

 

3. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 97. § [2014. április 5.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 98. § [2014. április 5.]

 

10. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 99. § [2014. április 5.]


110/2013. (XII. 4.) VM r.

 
 

az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

 
 

19. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 31/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (1) bek. [2014. április 11.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel'' szövegrész helyébe ,,a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel'' szövegrész lép: 31/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (2) bek. [2014. április 11.]

 

24. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 31/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (3) bek. [2014. április 11.]

 

25. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 31/2014. (IV. 3.) VM r. 3. § (4) bek. [2014. április 11.]


123/2013. (XII. 17.) VM r.

 
 

az anyajuhtartás ,,de minimis'' támogatásáról

 
 

1. § 1. pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 101. § [2014. április 5.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 102. § [2014. április 5.]

 

4. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 103. § [2014. április 5.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 104. § [2014. április 5.]


133/2013. (XII. 29.) VM r.

 
 

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

 
 

1. § 1. pontban

,,és'' szövegrész helyébe ,,vagy'' szövegrész lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 25. § a) pont [2014. április 17.]

 

15. §

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 16. § [2014. április 17.]

 

16. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 17. § [2014. április 17.]

 

17. § (4) bek.-ből

,,fajonkénti és összesített'' szövegrészt hat. kív. h.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 26. § [2014. április 17.]

 

17. § (11) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 18. § (1) bek. [2014. április 17.]

 

17. § (14) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 18. § (2) bek. [2014. április 17.]

 

17. § (17) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 18. § (3) bek. [2014. április 17.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 19. § [2014. április 17.]

 

21. § (10) bek.-ben

,,földművelésügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi igazgatósága, vagy az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet'' szövegrész lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 25. § b) pont [2014. április 17.]

 

28. § (7) bek.-ben

,,67. § (1) bekezdés k) pontja'' szövegrész helyébe ,,67. § (1) bekezdés l) pontja'' szövegrész lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 25. § c) pont [2014. április 17.]

 

28. § (15)-(17) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 20. § (1) bek. [2014. április 17.]

 

28. § (21) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 20. § (2) bek. [2014. április 17.]

 

30. §

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 21. § [2014. április 17.]

 

32. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 22. § [2014. április 17.]

 

35. § (4) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 23. § (1) bek. [2014. április 17.]

 

35. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 23. § (2) bek. [2014. április 17.]

 

35. § (5) bek.-ben

,,elvégezni'' szövegrész helyébe ,,végezni'' szövegrész lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 25. § d) pont [2014. április 17.]

 

35. § (9) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 23. § (3) bek. [2014. április 17.]

 

36. § (2) bek.

Helyébe lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 24. § [2014. május 15.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,területi engedéllyel'' szövegrész helyébe ,,területi jeggyel'' szövegrész lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 25. § e) pont [2014. április 17.]

 

8. melléklet I. részben

,,Őshonos hal- és körszájú fajok'' szövegrész helyébe ,,Őshonos halfajok'' szövegrész lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 25. § f) pont [2014. április 17.]


4/2014. (I. 27.) VM r.

 
 

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

1. § 2. pont

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 105. § [2014. április 5.]

 

1. § 4. pont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 108. § [2014. április 5.]

 

3. § (1) bek. d) pont dc) alpont

Hat. kív. h.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 108. § [2014. április 5.]

 

3. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 106. § [2014. április 5.]

 

6. §

Helyébe lép: 36/2014. (IV. 4.) VM r. 107. § [2014. április 5.]


17/2014. (III. 7.) VM r.

 
 

az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről

 
 

6. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 27. § [2014. április 17.]

 

7. § (2) bek. b) pontban

,,b) vagy c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,b), c) vagy d) pontjában'' szövegrész lép: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 31. § [2014. április 17.]

 

14. § után

14/A. §-sal kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 28. § [2014. április 17.]

 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 29. § [2014. április 17.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 44/2014. (IV. 14.) VM r. 30. § [2014. április 17.]


28/2014. (III. 27.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,tervezet'' szövegrész helyébe ,,rendelet'' szövegrész lép: 35/2014. (IV. 4.) VM r. 35. § [2014. április 7.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetAB HATÁROZATOK ÉS VÉGZÉSEK
 

11/2014. (IV. 4.) AB h.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:22. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról

 
 

Helyreigazítva: 2014. évi MK 52. szám

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1064/2009. (V. 6.) Korm. h.

 
 

a keleti kapcsolatokkal összefüggő kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1198/2014. (IV. 1.) Korm. h. 6. pont [2014. április 2.]


1664/2012. (XII. 20.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2013. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2014. június 30.'' szövegrész lép: 1202/2014. (IV. 1.) Korm. h. 8. pont


1031/2013. (I. 30.) Korm. h.

 
 

az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

 
 

,,2014. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2014. december 31.'' szövegrész lép: 1203/2014. (IV. 1.) Korm. h. 2. pont


1585/2013. (VIII. 28.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

 
 

Visszavonja: 1208/2014. (IV. 1.) Korm. h. 2. pont


1637/2013. (IX. 10.) Korm. h.

 
 

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-05/B, Co-06/A, Co-07 számú szerződések módosításainak jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

 
 

3. pont b) alpont

Visszavonja: 1231/2014. (IV. 10.) Korm. h. 2. pont


1682/2013. (IX. 30.) Korm. h.

 
 

a KEOP-2012-5.6.0 jelű (ŔKözponti költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiŞ című) pályázati konstrukcióra előzetes kérdőívet benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő intézmények pályázatairól

 
 

Visszavonja: 1236/2014. (IV. 10.) Korm. h. 2. pont


2057/2013. (XII. 31.) Korm. h.

 
 

a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről

 
 

5. melléklet 3. prioritásra vonatkozó rész

Visszavonja: 1209/2014. (IV. 1.) Korm. h. 4. pont


1152/2014. (III. 20.) Korm. h.

 
 

a 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről

 
 

3. pont

Visszavonja: 1225/2014. (IV. 10.) Korm. h. 5. pont


1186/2014. (III. 28.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint egyes nagyprojektek támogatásának növeléséről

 
 

1. pont

Visszavonja: 1234/2014. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont

 

1. melléklet

Visszavonja: 1234/2014. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont


2118/2008. (VIII. 27.) Korm. h.

 
 

a kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről

 
 

2. pont

Helyébe lép: 1198/2014. (IV. 1.) Korm. h. 1. pont [2014. április 2.]

 

4. pont után

4A-4B. ponttal kieg.: 1198/2014. (IV. 1.) Korm. h. 2. pont [2014. április 2.]

 

5. pont

Helyébe lép: 1198/2014. (IV. 1.) Korm. h. 3. pont [2014. április 2.]

 

6. pont

Helyébe lép: 1198/2014. (IV. 1.) Korm. h. 4. pont [2014. április 2.]

 

A határozat

1. melléklettel kieg.: 1198/2014. (IV. 1.) Korm. h. 5. pont, illetve 1. melléklet [2014. április 2.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2014.04.20.