A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 6134991. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2015. október 1-jétől a 2015/163. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

326. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: CXLIII. tv. 199. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

326. § (12) bek. r) pont

Hat. kív. h.: 2015: CXLIII. tv. 200. § (1) bek. a) pont [2015. november 1.]

 

326. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2015: CXLIII. tv. 199. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

326. § (14) bek.

Helyébe lép: 2015: CXLVI. tv. 1. § [2015. október 8.]

 

327. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXLIII. tv. 199. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

332. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CXLIII. tv. 199. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

335/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CXLIII. tv. 200. § (1) bek. b) pont [2015. november 1.]

 

397/F. § után

397/G. §-sal kieg.: 2015: CXLIII. tv. 199. § (5) bek. [2015. november 1.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

17. § (1) bek. z) pont után

zs) ponttal kieg.: 2015: CXLV. tv. 25. § [2015. október 5.]

 

57. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 1. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

103. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 1. § (2) bek. [2015. november 1.]


1991. évi XVI. tv.

 
 

a koncesszióról

 
 

3/A. §

Helyébe lép: 2015: CXLIII. tv. 199. § (6) bek. [2015. november 1.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 1. § [2016. január 1.]


1995. évi LXVI. tv.

 
 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 
 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLIV. tv. 1. § [2015. október 15.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,- az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kivételével -'' szövegrész helyébe ,,- az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a VERITAS Történetkutató Intézet levéltára kivételével -'' szövegrész lép: 2015: CLIV. tv. 3. § a) pont [2015. október 15.]

 

19. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: CLIV. tv. 2. § [2015. október 15.]

 

35/A. § (5) bek.-ben

,,levéltári'' szövegrész helyébe ,,közlevéltári'' szövegrész lép: 2015: CLIV. tv. 3. § b) pont [2015. október 15.]


1995. évi CVII. tv.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezetről

 
 

28/B. §

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 2. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

47. § után

47/A. §-sal kieg.: 2015: CLI. tv. 2. § (2) bek. [2015. november 1.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 2015: CXLV. tv. 26. §, illetve 3. melléklet [2015. október 5.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

29/C. §

Helyébe lép: 2015: CXLV. tv. 27. § [2015. október 5.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

139/A. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 3. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

189. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 2015: CLI. tv. 3. § (2) bek. [2015. november 1.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

,,Egyéb járványügyi intézkedések'' alcím

74/A. §-sal kieg.: 2015: CLXIII. tv. 1. § [2015. október 28.]

 

228. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CLXIII. tv. 2. § [2015. október 28.]

 

228. § (4) bek.-ben

,,Különleges jogrenden kívüli'' szövegrész helyébe ,,A (3) és (3a) bekezdésen kívüli'' szövegrész lép: 2015: CLXIII. tv. 4. § a) pont [2015. október 28.]

 

230. § (4) bek. g) pontban

,,gyógyintézet időszakos'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi szolgáltató időszakos'' szövegrész, ,,a gyógyintézet működtetését'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi szolgáltató működtetését'' szövegrész lép: 2015: CLXIII. tv. 4. § b) pont [2015. október 28.]

 

230. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXIII. tv. 3. § [2015. október 28.]

 

231. § (3) bek.-ben

,,a szükségessé váló készletek beszerzéséről'' szövegrész helyébe ,,a szükségessé váló készletek soron kívüli beszerzéséről'' szövegrész lép: 2015: CLXIII. tv. 4. § c) pont [2015. október 28.]


1998. évi XI. tv.

 
 

az ügyvédekről

 
 

125. § után

125/A-125/D. §-sal kieg.: 2015: CLVI. tv. 1. § [2015. október 17.]


1998. évi XII. tv.

 
 

a külföldre utazásról

 
 

27. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 2. § [2016. január 1.]


1998. évi XIX. tv.

 
 

a büntetőeljárásról

 
 

17. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CXLVI. tv. 2. § (1) bek. [2015. október 8.]

 

17. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2015: CXLVI. tv. 2. § (2) bek. [2015. október 8.]

 

17. § (7) bek.-ben

,,(5)-(6) bek.'' szövegrész helyébe ,,(5)-(6a) bek.'' szövegrész lép: 2015: CXLVI. tv. 2. § (3) bek. [2015. október 8.]

 

51. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 4. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

51. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 4. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

51. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 4. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

53. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 5. § [2015. november 1.]

 

57. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 6. § [2015. november 1.]

 

62/A. §

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 7. § [2015. november 1.]

 

62/A. § után

Alcímmel és 62/B-62/C. §-sal kieg.: 2015: CLI. tv. 8. § [2015. november 1.]

 

63. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2015: CLI. tv. 9. § [2015. november 1.]

 

67. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 10. § [2015. november 1.]

 

70/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 11. § [2015. november 1.]

 

86. § után

86/A. §-sal kieg.: 2015: CLI. tv. 12. § [2015. november 1.]

 

166. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 13. § [2015. november 1.]

 

167. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 14. § [2015. november 1.]

 

172. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 15. § [2015. november 1.]

 

172/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 16. § [2015. november 1.]

 

181. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 17. § [2015. november 1.]

 

184. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 18. § [2015. november 1.]

 

185. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 19. § [2015. november 1.]

 

213. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 20. § [2015. november 1.]

 

214. § (4) bek.-ben

,,sértettet'' szövegrész helyébe ,,sértettet, illetve az 51. § (3) vagy (3a) bekezdése alapján a sértett jogait gyakorló személyt'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 24. § a) pont [2015. november 1.]

 

237. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 21. § [2015. november 1.]

 

244/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 22. § [2015. november 1.]

 

262. § (1) bek.-ben

,,sértettet'' szövegrész helyébe ,,sértettet, illetve az 51. § (3) vagy (3a) bekezdése alapján a sértett jogait gyakorló személyt'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 24. § a) pont [2015. november 1.]

 

292. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 23. § [2015. november 1.]

 

308. § (1) bek.-ben

,,(5)-(6) bek.'' szövegrész helyébe ,,(5)-(6a) bek.'' szövegrész lép: 2015: CXLVI. tv. 2. § (3) bek. [2015. október 8.]

 

310. § (4) bek.-ben

,,(5), illetve (6)'' szövegrész helyébe ,,(5)-(6a)'' szövegrész lép: 2015: CXLVI. tv. 2. § (3) bek. [2015. október 8.]

 

327. § (2a) bek.-ben

,,sértettet'' szövegrész helyébe ,,sértettet, illetve az 51. § (3) vagy (3a) bekezdése alapján a sértett jogait gyakorló személyt'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 24. § a) pont [2015. november 1.]

 

604. § (2) bek. s) pontban

,,személy'' szövegrész helyébe ,,személy, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 24. § b) pont [2015. november 1.]


1999. évi XLIII. tv.

 
 

a temetőkről és a temetkezésről

 
 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLV. tv. 1. § [2015. október 22.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,Lezárt temetőben'' szövegrész helyébe ,,Amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik, lezárt temetőben'' szövegrész lép: 2015: CLV. tv. 4. § a) pont [2015. október 22.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,A temetőben'' szövegrész helyébe ,,Amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik, a temetőben'' szövegrész lép: 2015: CLV. tv. 4. § b) pont [2015. október 22.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,temetési hely, valamint a hősi temetési hely kivételével'' szövegrész helyébe ,,temetési hely, a hősi temetési hely, valamint a 40/I. § (5) bekezdése alapján a vallási közösség rendelkezése alá tartozó temetési hely kivételével'' szövegrész lép: 2015: CLV. tv. 4. § c) pont [2015. október 22.]

 

40/H. § után

Alcímmel (40/I. §) kieg.: 2015: CLV. tv. 2. § [2015. október 22.]

 

44. § után

44/A. §-sal kieg.: 2015: CLV. tv. 3. § [2015. október 22.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

19. § (1) bek. v) pont után

w) ponttal kieg.: 2015: CLII. tv. 3. § [2016. január 1.]


2001. évi CXX. tv.

 
 

a tőkepiacról

 
 

5. § (1) bek. 28. pont

Hat. kív. h.: 2015: CLXII. tv. 12. § [2015. november 26.]

 

5. § (1) bek. 140. pont

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 1. § [2015. november 26.]

 

27. § (1a) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 2. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

27. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 2. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

34. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 3. § [2015. november 26.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 4. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

45. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CLXII. tv. 4. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

52. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 5. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

52. § (1) bek. után

(1a)-(1d) bek.-sel kieg.: 2015: CLXII. tv. 5. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

52. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 5. § (3) bek. [2015. november 26.]

 

52. § (4) bek.-ben

,,részvény vagy kötvény kibocsátójára'' szövegrész helyébe ,,kötvény kibocsátójára'' szövegrész lép: 2015: CLXII. tv. 11. § a) pont [2016. március 15.]

 

54. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 6. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

54. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 6. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

54. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 6. § (3) bek. [2015. november 26.]

 

58. § (3) bek.-ben

,,Felügyeleti hatóságai'' szövegrész helyébe ,,felügyeleti hatóságai'' szövegrész lép: 2015: CLXII. tv. 11. § b) pont [2016. március 15.]

 

61. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 7. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

61. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2015: CLXII. tv. 7. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

61. § (9) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 7. § (3) bek. [2015. november 26.]

 

61. § (9) bek. után

(9a)-(9b) bek.-sel kieg.: 2015: CLXII. tv. 7. § (4) bek. [2015. november 26.]

 

61. § (11) bek. a) pontban

,,biztosítja, hogy a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa,'' szövegrész helyébe ,,a szavazati jog nem gyakorolható'' szövegrész lép: 2015: CLXII. tv. 11. § c) pont [2016. március 15.]

 

61. § (11) bek. b) pontban

,,ügyvezető, felügyelő szervei vagy testületi tagjainak'' szövegrész helyébe ,,ügyvezető szervei, felügyelőbizottsága vagy ezek testületi tagjainak'' szövegrész lép: 2015: CLXII. tv. 11. § d) pont [2016. március 15.]

 

61. § (11) bek. után

(11a) bek.-sel kieg.: 2015: CLXII. tv. 7. § (5) bek. [2015. november 26.]

 

61. § (12) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 7. § (6) bek. [2015. november 26.]

 

400. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 8. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

400. § (1) bek. v) pont után

w) ponttal kieg.: 2015: CLXII. tv. 8. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

405. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 9. § [2015. november 26.]

 

25. sz. melléklet

Mód.: 2015: CLXII. tv. 10. §, illetve 1. melléklet [2015. november 26.]


2003. évi LX. tv.

 
 

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

 
 

211. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CXLVII. tv. 1. § [2015. október 8.]

 

231/H. § (3) bek.-ből

,,és az f)-i) pontjában'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CLXII. tv. 13. § (2) bek. a) pont [2015. november 26.]

 

231/I. § (2) bek.-ből

,,szabályokkal együtt alkalmazva - a különleges célú gazdasági egységek létrehozásáról és működéséről szóló kormányrendeletben meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CLXII. tv. 13. § (2) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

231/J. § után

231/K. §-sal kieg.: 2015: CLXII. tv. 13. § (1) bek. [2015. november 26.]


2003. évi LXXX. tv.

 
 

a jogi segítségnyújtásról

 
 

63. § (1) bek.-ben

,,e §-ban foglalt'' szövegrész helyébe ,,e §-ban és a 63/A. §-ban foglalt'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 28. § a) pont [2015. november 1.]

 

63. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,a büntetőeljárás bírósági szakaszában'' szövegrész helyébe ,,a büntetőeljárásban'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 28. § b) pont [2015. november 1.]

 

63. § (2) bek. a) pontban

,,az elsőfokú, másodfokú és harmadfokú bírósági eljárásban a'' szövegrész helyébe ,,a támogatás iránti'' szövegrész, ,,per'' szövegrész helyébe ,,büntetőeljárás megszüntetéséig, a vádemelés részbeni mellőzéséig vagy az eljárás'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 28. § c) pont [2015. november 1.]

 

63. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,A kérelemben'' szövegrész helyébe ,,A támogatás iránti kérelemben'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 28. § d) pont [2015. november 1.]

 

63. § (5) bek. a) pontban

,,vádlott'' szövegrész helyébe ,,terhelt'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 28. § e) pont [2015. november 1.]

 

63. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 25. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

63. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 25. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

VII. Fejezet

63/A. §-sal kieg.: 2015: CLI. tv. 26. § [2015. november 1.]

 

89. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 2015: CLI. tv. 27. § [2015. november 1.]


2005. évi CXXXV. tv.

 
 

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

 
 

1. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,sérelmet'' szövegrész helyébe ,,hátrányt'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 44. § a) pont [2015. november 1.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 29. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

2. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 29. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 30. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

4. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 30. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

4. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 30. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

5. § a) pont

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 31. § [2015. november 1.]

 

9. § előtti ,,Tájékoztatás'' alcím és 9-9/A. §

Hat. kív. h.: 2015: CLI. tv. 45. § a) pont [2015. november 1.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 32. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

10. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 32. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,a jogi segítségnyújtás'' szövegrész helyébe ,,az áldozati státusz igazolása'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 44. § b) pont [2015. november 1.]

 

10. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 32. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

10. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 32. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

11. § (5a) bek. c) pont cb) alpontban

,,a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.)'' szövegrész helyébe ,,a Be.'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 44. § c) pont [2015. november 1.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 33. § [2015. november 1.]

 

16. § (1) bek.-ből

,,a tájékoztatásokról és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CLI. tv. 45. § b) pont [2015. november 1.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 34. § [2015. november 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 35. § [2015. november 1.]

 

,,Illeték-, díj- és költségmentesség'' alcím

18. §-sal kieg.: 2015: CLI. tv. 36. § [2015. november 1.]

 

19. §-ban

,,az ,,áldozatsegítés'' elnevezésű, felülről nyitott célelőirányzat'' szövegrész helyébe ,,a célelőirányzat'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 44. § d) pont [2015. november 1.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 37. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

20. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 37. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

23. §

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 38. § [2015. november 1.]

 

24. §

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 39. § [2015. november 1.]

 

,,Az érdekérvényesítés elősegítése'' alcím

26/A-26/B. §-sal kieg.: 2015: CLI. tv. 40. § [2015. november 1.]

 

V. Fejezet

Alcímmel és 28. §-sal kieg.: 2015: CLI. tv. 41. § [2015. november 1.]

 

35. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CLI. tv. 45. § c) pont [2015. november 1.]

 

43. § (3) bek.-ben

,,Az áldozatsegítő hatóság a 9/A. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,Az áldozatsegítő szolgálat a 24. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 44. § e) pont [2015. november 1.]

 

46. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 42. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

46. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2015: CLI. tv. 42. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

47. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 43. § [2015. november 1.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,9/A. §-a'' szövegrész helyébe ,,24. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 44. § f) pont [2015. november 1.]

 

47. § (4) bek.-ben

,,9. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,24. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 44. § g) pont [2015. november 1.]


2007. évi I. tv.

 
 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

81. § (2b) bek. után

(2c) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 4. § [2016. január 1.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

106. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2015: CLII. tv. 5. § [2016. január 1.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

90. §

Helyébe lép: 2015: CLIII. tv. 1. § [2015. október 15.]

 

XI. Fejezet

90/A. §-sal kieg.: 2015: CLIII. tv. 1. § [2015. október 15.]

 

XI. Fejezet

Alcímmel (99/B-99/E. §) kieg.: 2015: CLIII. tv. 2. § [2015. október 15.]

 

XI. Fejezet

Alcímmel (99/F. §) kieg.: 2015: CLIII. tv. 3. § [2015. október 15.]

 

151. § (1b) bek. után

(1c) bek.-sel kieg.: 2015: CLIII. tv. 4. § (1) bek. [2015. október 15.]

 

151. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: CLIII. tv. 4. § (2) bek. [2015. október 15.]

 

168. § (4) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2015: CLIII. tv. 5. § [2015. október 15.]

 

170. § (1) bek. 17. pont

Helyébe lép: 2015: CLIII. tv. 6. § [2015. október 15.]

 

176. §

Hat. kív. h.: 2015: CLIII. tv. 7. § [2015. október 15.]


2009. évi XLVII. tv.

 
 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

 
 

2. § a) pont

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 6. § [2016. január 1.]

 

4. § (2) bek. c) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CLII. tv. 42. § 1. pont [2016. január 1.]

 

4. § (2) bek. d) pont után

e)-g) ponttal kieg.: 2015: CLII. tv. 7. § [2016. január 1.]

 

4. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CLII. tv. 42. § 2. pont [2016. január 1.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 2015: CLII. tv. 8. § [2016. január 1.]

 

4/A. § után

4/B. §-sal kieg.: 2015: CLII. tv. 9. § [2016. január 1.]

 

10. §-ban

,,a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)'' szövegrész helyébe ,,az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.'' szövegrész lép: 2015: CLII. tv. 41. § a) pont [2016. január 1.]

 

11. § (1) bek. b) és m) pont

Hat. kív. h.: 2015: CLII. tv. 42. § 3. pont [2016. január 1.]

 

12. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 10. § [2016. január 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 11. § [2016. január 1.]

 

16. § (1) bek. b) és m) pont

Hat. kív. h.: 2015: CLII. tv. 42. § 4. pont [2016. január 1.]

 

17. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 12. § [2016. január 1.]

 

,,A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása'' alcím

20/A. §-sal kieg.: 2015: CLII. tv. 13. § [2016. január 1.]

 

23. § b) és l) pont

Hat. kív. h.: 2015: CLII. tv. 42. § 5. pont [2016. január 1.]

 

36. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 14. § [2016. január 1.]

 

39. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 15. § [2016. január 1.]

 

46. § után

46/A. §-sal kieg.: 2015: CLII. tv. 16. § [2016. január 1.]

 

47. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 17. § [2016. január 1.]

 

48. § a) pont

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 18. § [2016. január 1.]

 

50. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 19. § [2016. január 1.]

 

50. § után

50/A. §-sal kieg.: 2015: CLII. tv. 20. § [2016. január 1.]

 

51. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 21. § [2016. január 1.]

 

61. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 22. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

61. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 22. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

61. § után

61/A. §-sal kieg.: 2015: CLII. tv. 23. § [2016. január 1.]

 

62. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 24. § [2016. január 1.]

 

63. § a) pont

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 25. § [2016. január 1.]

 

65. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 26. § [2016. január 1.]

 

65. § után

65/A. §-sal kieg.: 2015: CLII. tv. 27. § [2016. január 1.]

 

66. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 28. § [2016. január 1.]

 

68. § (8) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 29. § [2016. január 1.]

 

76/A. §-ban

,,A bűnügyi nyilvántartó szerv a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság megkeresése alapján továbbítja'' szövegrész helyébe ,,A nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni'' szövegrész lép: 2015: CLII. tv. 41. § b) pont [2016. január 1.]

 

,,Adatigénylés az Európai Unió más tagállamának bűnügyi nyilvántartásából'' alcím

79/A. §-sal kieg.: 2015: CLII. tv. 30. § [2016. január 1.]

 

80. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 31. § [2016. január 1.]

 

80. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 32. § [2016. január 1.]

 

80. § (3) bek.-ből

,,(1)-(2) bekezdés szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: CLII. tv. 42. § 6. pont [2016. január 1.]

 

80/A. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 33. § [2016. január 1.]

 

VI. Fejezet

80/B. §-sal kieg.: 2015: CLII. tv. 34. § [2016. január 1.]

 

93. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 35. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

93. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 35. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

94. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 36. § [2016. január 1.]

 

96. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 37. § [2016. január 1.]

 

96. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2015: CLII. tv. 42. § 7. pont [2016. január 1.]

 

98. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: CLII. tv. 38. § [2016. január 1.]

 

98. § után

Alcím címmel kieg.: 2015: CLII. tv. 39. § [2016. január 1.]

 

99. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 40. § [2016. január 1.]


2009. évi LXII. tv.

 
 

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

 
 

3. § 22. pont

Helyébe lép: 2015: CXLVII. tv. 2. § [2015. október 8.]

 

10. §

Helyébe lép: 2015: CXLVII. tv. 3. § (1) bek. [2015. október 8.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: CXLVII. tv. 3. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

19. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2015: CXLVII. tv. 4. § [2015. október 8.]

 

36. § (6) bek. után

(6a)-(6h) bek.-sel kieg.: 2015: CXLVII. tv. 5. § (1) bek. [2015. október 8.]

 

36. § (8) bek. után

(8a)-(8b) bek.-sel kieg.: 2015: CXLVII. tv. 5. § (2) bek. [2015. október 8.]

 

49. §

Helyébe lép: 2015: CXLVII. tv. 6. § [2015. október 8.]

 

52. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXLVII. tv. 7. § [2015. október 8.]

 

57. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2015: CXLVII. tv. 8. § [2015. október 8.]

 

Záró rendelkezések rész Átmeneti rendelkezések alcím

62/D. §-sal kieg.: 2015: CXLVII. tv. 9. § [2015. október 8.]


2010. évi XLIII. tv.

 
 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 
 

34. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: CXLVIII. tv. 2. § [2015. október 13.]

 

63. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2015: CXLVIII. tv. 3. § [2015. október 13.]

 

65. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXLVIII. tv. 4. § [2015. október 13.]


2011. évi CVIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

Hat. kív. h.: 2015: CXLIII. tv. 200. § (2) bek. [2015. november 1.]


2012. évi CLXXX. tv.

 
 

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

 
 

Harmadik Része

VII/A. Fejezettel (107/A-107/B. §) kieg.: 2015: CLI. tv. 46. § [2015. november 1.]

 

179. § 21. pont után

22. ponttal kieg.: 2015: CLI. tv. 47. § [2015. november 1.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

40. § (17) bek. után

(18) bek.-sel kieg.: 2015: CLXII. tv. 14. § [2015. november 26.]

 

53. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 15. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

53. § (4)-(6) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 15. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

70. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: CLXII. tv. 19. § [2015. november 26.]

 

76. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2015: CLXII. tv. 16. § [2015. november 26.]

 

140. § (3) bek. u) pont után

v) ponttal kieg.: 2015: CLXII. tv. 17. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

140. § (4) bek. c) pont cj) alpont után

ck) alponttal kieg.: 2015: CLXII. tv. 17. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

140. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 17. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

140. § (8) bek.

Helyébe lép: 2015: CLXII. tv. 17. § (4) bek. [2016. január 1.]


2013. évi CCXL. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 
 

13. §

Helyébe lép: 2015: CLI. tv. 48. § [2015. november 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP)'' szövegrész helyébe ,,BVOP'' szövegrész lép: 2015: CLI. tv. 49. § [2015. november 1.]

 

89. § előtti alcím és 89. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 43. § [2016. január 1.]

 

326. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 44. § [2016. január 1.]

 

347. §

Helyébe lép: 2015: CLII. tv. 45. § [2016. január 1.]

 

387. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 46. § [2016. január 1.]

 

432. § (1) bek.-ben

,,a (2) és (3) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,az (1a)-(3) bekezdésben'' szövegrész lép: 2015: CLII. tv. 49. § [2016. január 1.]

 

432. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 47. § [2016. január 1.]

 

433. § (1a) bek. után

(1b)-(1c) bek.-sel kieg.: 2015: CLII. tv. 48. § [2016. január 1.]


2014. évi XVI. tv.

 
 

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

4. § (1) bek. 28. pont után

28a. ponttal kieg.: 2015: CLXII. tv. 20. § [2015. november 26.]

 

205. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2015: CLXII. tv. 21. § [2015. november 26.]


2014. évi XX. tv.

 
 

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: CXLVIII. tv. 1. § [2015. október 13.]


2014. évi XL. tv.

 
 

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

 
 

16. alcím

37/A. §-sal kieg.: 2015: CXLV. tv. 28. § [2015. október 5.]


2014. évi LXXVII. tv.

 
 

az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről

 
 

6. alcím után

6/A. alcímmel és 15/A. §-sal kieg.: 2015: CXLV. tv. 29. § [2015. október 5.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

4. § (1) bek. 79. pont a)-b) alpont

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 22. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

4. § (1) bek. 100. pont

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 22. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

4. § (1) bek. 101. pont

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 22. § (3) bek. [2015. november 26.]

 

4. § (1) bek. 119. pont után

120-122. ponttal kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 22. § (4) bek. [2015. november 26.]

 

34. §

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 23. § [2015. november 26.]

 

43. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 24. § [2015. november 26.]

 

61. § (1) bek. c) pont

,,könyvvizsgálójánál'' szövegrész helyett ,,könyvvizsgáló cégénél'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 1. pont [2015. november 26.]

 

69. § b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 25. § [2015. november 26.]

 

71. § (4) bek. a) pont

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 26. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

71. § (5) bek.

,,évben a felügyeleti jelentéssel'' szövegrész helyett ,,év május 31-ig a felügyeleti jelentéssel'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 2. pont [2015. november 26.]

 

71. § (6) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 26. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

85. § (4) bek. b) pont bb) alpont

,,legalább félévente'' szövegrész helyett ,,legalább naptári negyedévente'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 3. pont [2015. november 26.]

 

104. § után

104/A-104/B. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 27. § [2015. november 26.]

 

108. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 28. § [2015. november 26.]

 

109. § után

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 29. § [2015. november 26.]

 

110. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 30. § [2015. november 26.]

 

121. § (1) bek. m) pontban

,,szerződőnek járó'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. a) pont [2015. november 26.]

 

122. § (1) bek.

,,152. §-ban'' szövegrész helyett a ,,157. §-ban'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 4. pont [2015. november 26.]

 

VIII. Fejezet

47/A. alcímmel és 122/A. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 31. § [2015. november 26.]

 

129. § (1) bek.

,,a biztosítóval szerződő fél'' szövegrész helyett ,,a törvényben meghatározott személyek - mint szerződő felek -'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 5. pont [2015. november 26.]

 

133. § (1) bek.

,,pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter'' szövegrész helyett ,,Magyar Nemzeti Bank elnöke'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 6. pont [2015. november 26.]

 

133. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 32. § [2015. november 26.]

 

135. § (1) bek.

,,ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek'' szövegrész ,,jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 7. pont [2015. november 26.]

 

138. § (1) bek. o) pont

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 33. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

138. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 33. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

149. § (5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 34. § [2015. november 26.]

 

152. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 35. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

152. § (5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 35. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

159. § (2) bek. c) pont

,,elektronikus eléréssel'' szövegrész helyett ,,az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 8. pont [2015. november 26.]

 

68. alcím

168/A. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 36. § [2015. november 26.]

 

170. §

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 37. § [2015. november 26.]

 

189. § (2) bek.

,,Európai Közösségek Hivatalos Lapjában'' szövegrész helyett ,,Európai Unió Hivatalos Lapjában'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 9. pont [2015. november 26.]

 

194. §

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 38. § [2015. november 26.]

 

199. §

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 39. § [2015. november 26.]

 

212. § (1)-(2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 40. § [2015. november 26.]

 

237. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 41. § [2015. november 26.]

 

244. § (1) bek. f) pont fa) alpont

,,eredményeit,'' szövegrész helyett ,,eredményeit, továbbá a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tervet,'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 10. pont [2015. november 26.]

 

251. §

,,246. §-ban'' szövegrész helyett ,,250. §-ban'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 11. pont [2015. november 26.]

 

95. alcím

254/A. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 42. § [2015. november 26.]

 

255. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 43. § [2015. november 26.]

 

110. alcímben (279. § előtt)

,,vagy viszontbiztosítói'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. c) pont [2015. november 26.]

 

279. § (1) bek.-ben

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

279. § (2) bek. a)-b) pontban

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

279. § (3)-(4) bek.-ben

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

279. § (5) bek. a) pontban

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

279. § (6)-(7) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 44. § [2015. november 26.]

 

280. § (1) bek.-ben

,,vagy viszontbiztosítót'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. d) pont [2015. november 26.]

 

281-282. §-ban

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

111. alcímben (283. § előtt)

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

283. § (1) bek.-ben

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. e) pont [2015. november 26.]

 

283. § (1) bek.-ben

,,vagy viszontbiztosítási'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. f) pont [2015. november 26.]

 

283. § (2)-(3) bek.-ben

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

284. § (1) bek.-ben

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

284. § (1) bek.-ben

,,vagy viszontbiztosítási'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. f) pont [2015. november 26.]

 

284. § (2) bek. a) pontban

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

284. § (2) bek. a) pontban

,,vagy viszontbiztosítási'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. f) pont [2015. november 26.]

 

284. § (2) bek. b) pontban

,,vagy viszontbiztosításokban'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. g) pont [2015. november 26.]

 

284. § (2) bek. c) pontban

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

284. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

284. § (3) bek. b) pontban

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

284. § (4)-(5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 45. § [2015. november 26.]

 

285. § (1)-(2) bek.-ben

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

286. §-ban

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. november 26.]

 

287. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 46. § [2015. november 26.]

 

289. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 47. § [2015. november 26.]

 

289. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CXLVII. tv. 10. § [2015. október 8.]

 

291. § (1) bek. q) pont qg) alpont

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 48. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

291. § (1) bek. t) pont után

u) ponttal kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 48. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

304. § (5) bek.

,,Európai Közösségek Hivatalos Lapjában'' szövegrész helyett ,,Európai Unió Hivatalos Lapjában'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 9. pont [2015. november 26.]

 

327. § (7) bek.

,,vagy a Hpt. vagy'' szövegrész helyett ,,vagy a Hpt. alapján vagy'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 12. pont [2015. november 26.]

 

329. § (6) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 49. § [2015. november 26.]

 

335. § (12) bek.

,,egy harmadik ország ideiglenesen'' szövegrész helyett ,,egy harmadik ország szavatolótőke-megfelelési rendszere ideiglenesen'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 13. pont [2015. november 26.]

 

349. § (4) bek.

,,88. §-ban'' szövegrész helyett ,,89. §-ban'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 14. pont [2015. november 26.]

 

370. § (1) bek. c) pont

,,munkaviszonyban'' szövegrész helyett ,,munkavégzésre irányuló jogviszonyban'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 15. pont [2015. november 26.]

 

370. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 50. § [2015. november 26.]

 

376. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 51. § [2015. november 26.]

 

377. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 52. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

377. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 52. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

378. § (1) bek. nyitó szövegrészében

,, , továbbá bármely, a tájékoztatásban szereplő adat változása esetén'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. h) pont [2015. november 26.]

 

378. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 53. § [2015. november 26.]

 

382. § (2) bek. c) pont

,,elektronikus eléréssel'' szövegrész helyett ,,az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 8. pont [2015. november 26.]

 

387. § (2) bek.

,,szaktanács'' szövegrész helyett ,,tanács'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 16. pont [2015. november 26.]

 

391. § (7) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 54. § [2015. november 26.]

 

392. § (1) bek.

,,Felügyeletnek történő bejelentést követően'' szövegrész helyett ,,Felügyeletnek - az alapítás vagy részesedésszerzés tervezett időpontját harminc nappal előttien - történő bejelentést követően'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 17. pont [2015. november 26.]

 

398. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 55. § [2015. november 26.]

 

400. § (4) bek.-ben

,,vezetői'' szövegrész nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. i) pont [2015. november 26.]

 

403. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 56. § [2015. november 26.]

 

405. § (1) bek.

,,Felügyeletnek történő bejelentést követően'' szövegrész helyett ,,Felügyeletnek - az alapítás vagy részesedésszerzés tervezett időpontját harminc nappal előttien - történő bejelentést követően'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 17. pont [2015. november 26.]

 

407. § (3) bek. g) pont

,,a biztosító megbízásából eljáró közvetítő'' szövegrész helyett ,,az ügynök'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 18. pont [2015. november 26.]

 

407. § (4) bek. f) pont

,,a függő biztosításközvetítő'' szövegrész helyett ,,az ügynök'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 19. pont [2015. november 26.]

 

407. § (5) bek.

,,(3) és (4) bek.-ben'' szövegrész helyett ,,Felügyelet a (3) és (4) bek.-ben'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 20. pont [2015. november 26.]

 

411. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 57. § [2015. november 26.]

 

412. § (3) bek. g) pont

,,a függő biztosításközvetítő'' szövegrész helyett ,,az ügynök'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 21. pont [2015. november 26.]

 

412. § (4) bek. e) pont

,,a függő biztosításközvetítő'' szövegrész helyett ,,az ügynök'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 22. pont [2015. november 26.]

 

413. § e) pont

,,megszüntetéséhez'' szövegrész helyett ,,megszüntetéséhez és felfüggesztéséhez'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 23. pont [2015. november 26.]

 

414. § (1) bek. b) pont

,,az egyedi azonosítására alkalmas nyilvántartási'' szövegrész helyett ,,a végzett tevékenységhez igazodó egyedi azonosítására alkalmas folyamatos nyilvántartási'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 24. pont [2015. november 26.]

 

414. § (3) bek.

,,természetes személy engedélyezéséről'' szövegrész helyett ,,természetes személy foglalkoztatásának engedélyezéséről'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 25. pont [2015. november 26.]

 

437. § a) pont

Nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. j) pont [2015. november 26.]

 

437. § d) pont

Nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. j) pont [2015. november 26.]

 

437. § f) pont

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 58. § [2015. november 26.]

 

438. § c) pont

Nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. k) pont [2015. november 26.]

 

439. § e) pont

,,biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy'' szövegrész helyett ,,biztosításközvetítő'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 26. pont [2015. november 26.]

 

441. § (1)-(2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 59. § [2015. november 26.]

 

442. § (5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 60. § (1) bek. [2015. november 26.]

 

442. § (5) bek. után

(6)-(10) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 60. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

442. § után

442/A. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 61. § [2015. november 26.]

 

446. § (5) bek.

,,szavatolótőkéjére'' szövegrész helyett ,,szavatolótőkéjéről'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 27. pont [2015. november 26.]

 

446. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 62. § [2015. november 26.]

 

448. § (3) bek.

,,120. §-ban'' szövegrész helyett ,,121. §-ban'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 28. pont [2015. november 26.]

 

450. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 63. § [2015. november 26.]

 

452. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 64. § [2015. november 26.]

 

195. alcím

452/A-452/B. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 65. § [2015. november 26.]

 

4. melléklet A) rész 14. pont

,,a szerződés jogának, illetve az alkalmazandó jognak a'' szövegrész helyett ,,a szerződésre irányadó jog megjelölését vagy természetes személlyel kötendő nem-életbiztosítási szerződés esetén a szerződésre irányadó jog vonatkozásában - amennyiben az a felek által választható - a jogválasztás lehetőségét és a biztosító által irányadó jogként alkalmazni javasolt jog'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 29. pont [2015. november 26.]

 

7. melléklet

Nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (1) bek. l) pont [2015. november 26.]

 

11. melléklet

Kiegészülve lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 66. §, illetve 2. melléklet [2015. november 26.]

 

12. melléklet 2. pont

,,alapján várhatóan - realizálódik'' szövegrész helyett ,,alapján - várhatóan realizálódik'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 67. § 30. pont [2015. november 26.]


2014. évi C. tv.

 
 

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

 
 

70-72. §

Helyébe lép: 2015: CXLIV. tv. 1. § [2015. november 1.]

 

23. alcím után

24. alcímmel (78. §) kieg.: 2015: CXLIV. tv. 2. § [2015. november 1.]

 

1. melléklet

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezettel kieg.: 2015: CXLIX. tv. 1. § [2015. október 13.]


2015. évi LXXXV. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

 
 

172. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2015: CLXII. tv. 72. § (2) bek. [2015. november 26.]

 

285. §

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 68. § [2015. november 26.]

 

286. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: CLXII. tv. 69. § [2015. november 26.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

86/1996. (VI. 14.) Korm. r.

 
 

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

 
 

1. §

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 1. § [2015. november 1.]

 

2. §

Hat. kív. h.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 16. § [2015. november 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 2. § [2015. november 1.]

 

5. §

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 3. § [2015. november 1.]

 

5/A. §

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 4. § [2015. november 1.]

 

,,A biztonsági okmányok védelmének általános szabályai'' alcím

5/B. §-sal kieg.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 5. § [2015. november 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 6. § [2015. november 1.]

 

6/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 7. § [2015. november 1.]

 

6/B. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 8. § [2015. november 1.]

 

6/B. § után

,,Elektronikus biztonsági okmányok'' alcímmel (6/C-6/D. §) kieg.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 9. § [2015. november 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

7. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

8. §

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 11. § [2015. november 1.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

9. § (4) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

9. § (4) bek. c) pont után

d)-e) ponttal kieg.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 12. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

9. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 12. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

10. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 16. § [2015. november 1.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 13. § [2015. november 1.]

 

1. sz. melléklet III. alcím 1. pont 1.125. alpont után

1.126. alponttal kieg.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

1. sz. melléklet III. alcím 1. pont 1.126. alpont után

1.127. alponttal kieg.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 14. § (3) bek., illetve 1. melléklet [2015. november 1.]

 

2. sz. melléklet után

3. sz. melléklettel kieg.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 14. § (4) bek., illetve 2. melléklet [2015. november 1.]

 

3. sz. melléklet után

4. sz. melléklettel kieg.: 312/2015. (X. 28.) Korm. r. 14. § (5) bek., illetve 3. melléklet [2015. november 1.]


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

13. §-ban

,,a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény'' szövegrész helyébe ,,a közbeszerzésekről szóló törvény'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § [2015. november 1.]


190/2000. (XI. 14.) Korm. r.

 
 

a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól

 
 

8/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 291/2015. (X. 8.) Korm. r. 1. § [2015. október 9.]


192/2000. (XI. 24.) Korm. r.

 
 

a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

5. § (6) bek.-ből

,,a nagy károk tartalékát,'' szövegrészt hat. kív. h.: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 15. § (1) bek. a) pont [2021. január 1.]

 

1. sz. melléklet FORRÁSOK (passzívák) cím C. Biztosítástechnikai tartalékok pont 6. Egyéb tartalékok pont a) alpont

Hat. kív. h.: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 15. § (1) bek. b) pont [2021. január 1.]

 

2. sz. melléklet Az eredménykimutatás előírt tagolása cím A) Nem életbiztosítási ágnál rész 08. Egyéb tartalékok változása (+/-) pont a) alpont

Hat. kív. h.: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 15. § (1) bek. c) pont [2021. január 1.]

 

2. sz. melléklet Az eredménykimutatás előírt tagolása cím B) Életbiztosítási ágnál rész 09. Egyéb tartalékok változása (+/-) pont a) alpont

Hat. kív. h.: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 15. § (1) bek. d) pont [2021. január 1.]


201/2001. (X. 25.) Korm. r.

 
 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

 
 

2. § l) pont után

m)-p) ponttal kieg.: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 1. § [2015. november 28.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,határértékeket'' szövegrész helyébe ,,határértékeket és parametrikus értékeket'' szövegrész lép: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 8. § a) pont [2015. november 28.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 2. § [2015. november 28.]

 

4. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2015. november 28.]

 

4. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2015. november 28.]

 

5. § (1b) bek. után

(1c) bek.-sel kieg.: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. november 28.]

 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. november 28.]

 

5/B. § után

Alcímmel és 5/C. §-sal kieg.: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 5. § [2015. november 28.]

 

6. § (1) és (2a) bek.-ben

,,határértékek'' szövegrész helyébe ,,határértékek és parametrikus értékek'' szövegrész lép: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 8. § b) pont [2015. november 28.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,A határérték túllépés'' szövegrész helyébe ,,A határérték vagy parametrikus érték túllépésének'' szövegrész lép: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 8. § c) pont [2015. november 28.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,határértékek'' szövegrész helyébe ,,határértékek és parametrikus értékek'' szövegrész lép: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 8. § b) pont [2015. november 28.]

 

6. § (12) bek.-ben

,,határértéktől'' és a ,,határértékektől'' szövegrész helyébe ,,parametrikus értéktől'' szövegrész lép: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 8. § d) pont [2015. november 28.]

 

10. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 9. § [2015. november 28.]

 

10. § (13a) bek.-ben

,,2016. július 1-jéig'' szövegrész helyébe ,,2017. július 1-jéig'' szövegrész lép: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 8. § e) pont [2015. november 28.]

 

10. § (16) bek.

Helyébe lép: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 6. § [2015. november 28.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 7. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. november 28.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 7. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. november 28.]

 

3 sz. melléklet

Mód.: 313/2015. (X. 28.) Korm. r. 7. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. november 28.]


168/2004. (V. 25.) Korm. r.

 
 

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

3. § c) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

3. § d) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

11. § (3) bek. m) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2015. november 1.]

 

14. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (6) bek. [2015. november 1.]

 

24. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (7) bek. [2015. november 1.]

 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (8) bek. [2015. november 1.]

 

27/A. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (9) bek. [2015. november 1.]

 

27/C. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (10) bek. [2015. november 1.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (11) bek. [2015. november 1.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (12) bek. [2015. november 1.]

 

30. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (13) bek. [2015. november 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (14) bek. [2015. november 1.]


228/2004. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról

 
 

1. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 324/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § [2015. október 31.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

53/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

53/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

74/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

74/C. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (5) bek. [2015. november 1.]

 

77/A. § után

77/B. §-sal kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (6) bek. [2015. november 1.]


257/2007. (X. 4.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

3. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

10. § előtti alcím és 10. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (5) bek. [2015. november 1.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (6) bek. [2015. november 1.]

 

14. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (7) bek. [2015. november 1.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (8) bek. [2015. november 1.]

 

15. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (9) bek. [2015. november 1.]

 

16. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (10) bek. [2015. november 1.]

 

III. Fejezet (17-26. §)

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (11) bek. [2015. november 1.]

 

27. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (12) bek. [2015. november 1.]

 

28. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (13) bek. [2015. november 1.]


191/2009. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 
 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

42. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. november 1.]


48/2010. (II. 26.) Korm. r.

 
 

a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról

 
 

Hat. kív. h.: 296/2015. (X. 13.) Korm. r. 28. § (2) bek. [2015. október 16.]


161/2010. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól

 
 

1. § 21. pont

Helyébe lép: 318/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § [2015. november 7.]

 

22. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 318/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § [2015. november 7.]

 

43. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 318/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § [2015. november 7.]

 

49. § (1) bek.

Helyébe lép: 318/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § [2015. november 7.]

 

51. § (1) bek.

Helyébe lép: 318/2015. (X. 30.) Korm. r. 5. § [2015. november 7.]


256/2010. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő, a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzések sajátos szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § a) pont [2015. november 1.]


262/2010. (XI. 17.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

 
 

1. § után

2. §-sal kieg.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 1. § [2015. október 6.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 2. § [2015. október 6.]

 

4/A. § után

4/B. §-sal kieg.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 3. § [2015. október 6.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez (a továbbiakban: NFA)'' szövegrész helyébe ,,az NFA-hoz'' szövegrész lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 17. § a) pont [2015. október 6.]

 

24. § után

25. §-sal kieg.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 4. § [2015. október 6.]

 

29. §

Helyébe lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 5. § [2015. október 6.]

 

30. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 6. § [2015. október 6.]

 

31. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 7. § [2015. október 6.]

 

31. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 18. § a) pont [2015. október 6.]

 

32. §

Helyébe lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 8. § [2015. október 6.]

 

32/A. §

Helyébe lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 9. § [2015. október 6.]

 

32/A. § után

32/B-32/C. §-sal kieg.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 10. § [2015. október 6.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 11. § [2015. október 6.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,NFA'' szövegrész helyébe ,,NFA és a közreműködő kormányhivatal'' szövegrész lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 17. § b) pont [2015. október 6.]

 

IV. Fejezet

33/A. §-sal kieg.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 12. § [2015. október 6.]

 

35. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 18. § b) pont [2015. október 6.]

 

43. § (4) bek.-ből

,,termőföld és a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi'' szövegrészt hat. kív. h.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 18. § c) pont [2015. október 6.]

 

48. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 13. § [2015. október 6.]

 

48. § (2) bek. c) pontból

,,jelentéstervezetet, valamint a végleges - az el nem fogadott észrevételek indokait is tartalmazó -'' szövegrészt hat. kív. h.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 18. § d) pont [2015. október 6.]

 

49. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 14. § [2015. október 6.]

 

50/A. § (1) bek.-ből

,,az NFA vagyon-nyilvántartási szabályzata'' szövegrészt hat. kív. h.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 18. § e) pont [2015. október 6.]

 

50/B. §

Hat. kív. h.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 18. § f) pont [2015. október 6.]

 

50/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 15. § [2015. október 6.]

 

50/D. §

Helyébe lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 16. § [2015. október 6.]


306/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a levegő védelméről

 
 

2. § 3. pont

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 1. § [2015. október 16.]

 

2. § 8. pont

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 2. § [2015. október 16.]

 

2. § 12. pont után

12a. ponttal kieg.: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 3. § [2015. október 16.]

 

2. § 13. pont

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 4. § [2015. október 16.]

 

2. § 14. pont

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 5. § [2015. október 16.]

 

2. § 24. pont

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 6. § [2015. október 16.]

 

2. § 45. pont után

46-47. ponttal kieg.: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 7. § [2015. október 16.]

 

4. §

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 8. § [2015. október 16.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 9. § [2015. október 16.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 10. § [2015. október 16.]

 

5. § (5) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 11. § [2015. október 16.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 12. § [2015. október 16.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 13. § [2015. október 16.]

 

9. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 14. § [2015. október 16.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 15. § [2015. október 16.]

 

9. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 16. § [2015. október 16.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 17. § [2015. október 16.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 18. § [2015. október 16.]

 

22. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 19. § [2015. október 16.]

 

22. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 20. § [2015. október 16.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 21. § [2015. október 16.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 22. § [2015. október 16.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,használatba vételéhez nem kell'' szövegrész helyébe ,,üzemeltetéséhez nem kell'' szövegrész lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 30. § [2015. október 16.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 23. § [2015. október 16.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 24. § [2015. október 16.]

 

26. § (4)-(7) bek.

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 25. § [2015. október 16.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,éves jelentést'' szövegrész helyébe ,,éves levegőminőségi értékelést'' szövegrész lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 31. § [2015. október 16.]

 

33. § (3) bek.-ben

,,éves jelentés'' szövegrész helyébe ,,éves levegőminőségi értékelés'' szövegrész lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 32. § [2015. október 16.]

 

34. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 39. § [2015. október 16.]

 

35. § (1) bek. c) pontban

,,levegővédelmi terv'' szövegrész helyébe ,,levegőminőségi terv'' szövegrész lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 33. § [2015. október 16.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,- a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel -'' szövegrész helyébe ,,- a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel -'' szövegrész lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 34. § [2015. október 16.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala'' szövegrész lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 35. § [2015. október 16.]

 

36. § (2) bek. b) pontban

,,a legfeljebb 140 kWth'' szövegrész helyébe ,,az összesen 140 kWth-nál kisebb'' szövegrész lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 36. § [2015. október 16.]

 

36. § (2) bek. d) pontban

,,nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység'' szövegrész helyébe ,,nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység'' szövegrész lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 37. § [2015. október 16.]

 

36. § (2) bek. e) pontban

,,nem gazdasági tevékenység keretében működő'' szövegrész helyébe ,,nem gazdálkodó szervezet által működtetett'' szövegrész lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 38. § [2015. október 16.]

 

36. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 26. § [2015. október 16.]

 

38. § után

38/A. §-sal kieg.: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 27. § [2015. október 16.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 28. §, illetve 1. melléklet [2015. október 16.]

 

5. melléklet

Mód.: 292/2015. (X. 8.) Korm. r. 29. §, illetve 2. melléklet [2015. október 16.]


367/2010. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

 
 

8. § (4) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 301/2015. (X. 15.) Korm. r. 1. § [2015. október 16.]


4/2011. (I. 28.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

2. § (1) bek. 6. pontban

,,Gazdaságfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Társadalmi Megújulás Operatív Program 1., 2., 4. és 5. prioritás egyes intézkedéseire, a Gazdaságfejlesztési'' szövegrész lép: 304/2015. (X. 19.) Korm. r. 1. § a) pont [2015. október 20.]

 

2. § (1) bek. 16a. pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

38. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,a bírálati'' szövegrész helyébe ,,az írásbeli'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (6) bek. 1. pont [2015. november 1.]

 

42. § (3) bek.-ben

,,a bírálati'' szövegrész helyébe ,,az írásbeli'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (6) bek. 2. pont [2015. november 1.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az uniós'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (6) bek. 3. pont [2015. november 1.]

 

44. § (7) bek.-ben

,,KSZ'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezet'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (6) bek. 4. pont [2015. november 1.]

 

46. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

57/A. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

57/A. § (3) bek.-ben

,,a Kbt. 126. §'' szövegrész helyébe ,,a Kbt. 134. §'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (6) bek. 5. pont [2015. november 1.]

 

114/B. § (1) bek.-ben

,,a Kbt. 18. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a Kbt. 19. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (6) bek. 6. pont [2015. november 1.]

 

114/E. § (3) bek.-ben

,,a Kbt. 40. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (6) bek. 7. pont [2015. november 1.]

 

114/E. § (3) bek. a) pontban

,,a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja'' szövegrész helyébe ,,a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (6) bek. 8. pont [2015. november 1.]

 

114/G. §-ban

,,173.1173.4.'' szövegrész helyébe ,,173.1-173.4.'' szövegrész lép: 304/2015. (X. 19.) Korm. r. 1. § b) pont [2015. október 20.]

 

44/B. alcím

114/I. §-sal kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (5) bek. [2015. november 1.]

 

115. § (1) bek.-ben

,,Gazdaságfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Gazdaságfejlesztési'' szövegrész lép: 304/2015. (X. 19.) Korm. r. 1. § c) pont ca) alpont [2015. október 20.]

 

115. § (1) bek.-ben

,,a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot'' szövegrész helyébe ,,az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és a Magyar Államkincstárt'' szövegrész lép: 304/2015. (X. 19.) Korm. r. 1. § c) pont cb) alpont [2015. október 20.]

 

122. § (17) bek. után

(18) bek.-sel kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 6. § (7) bek. [2015. november 1.]


46/2011. (III. 25.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 320/2015. (X. 30.) Korm. r. 27. § [2015. november 1.]


48/2011. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról

 
 

1. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

2. § a) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

3. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

3. § (4) bek. b) pont ba) alpontban

,,bírálati'' szövegrész helyébe ,,értékelési'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 7. § (4) bek. a) pont [2015. november 1.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,bírálati'' szövegrész helyébe ,,értékelési'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 7. § (4) bek. b) pont [2015. november 1.]

 

6. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 7. § (5) bek. [2015. november 1.]


288/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 
 

Hat. kív. h.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § b) pont [2015. november 1.]


289/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 307/2015. (X. 27.) Korm. r. 27. § [2015. november 1.]


305/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a tervpályázati eljárások szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 310/2015. (X. 28.) Korm. r. 40. § [2015. november 1.]


306/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 38. § [2015. november 1.]


309/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 
 

4. §-ban

,,2. melléklet 1., valamint 2.1. pontjában'' szövegrész helyébe ,,2. mellékletben'' szövegrész lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 2. § [2015. október 27.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. október 27.]


310/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

 
 

Hat. kív. h.: 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 52. § [2015. november 1.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 3. §, illetve 2. melléklet [2015. október 27.]


16/2012. (II. 16.) Korm. r.

 
 

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

5. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

6. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

6. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § (5) bek. [2015. november 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § (6) bek. [2015. november 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § (7) bek. [2015. november 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § (8) bek. [2015. november 1.]

 

18. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § (9) bek. [2015. november 1.]

 

19. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § (10) bek. [2015. november 1.]


46/2012. (III. 28.) Korm. r.

 
 

a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről

 
 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

7. § (4)-(6) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 9. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

7. § (9) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 9. § (5) bek. [2015. november 1.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 9. § (6) bek. [2015. november 1.]

 

10. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 9. § (7) bek. [2015. november 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 9. § (8) bek. [2015. november 1.]


63/2012. (IV. 2.) Korm. r.

 
 

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 293/2015. (X. 8.) Korm. r. 1. § [2015. október 16.]


86/2012. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről

 
 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,A tudománypolitika koordinációjáért'' szövegrész helyébe ,,A kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 16. § a) pont [2015. október 27.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,a tudománypolitika koordinációjáért'' szövegrész helyébe ,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 16. § b) pont [2015. október 27.]


109/2012. (VI. 1.) Korm. r.

 
 

a NATO Biztonsági Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (5) bek. [2015. november 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (6) bek. [2015. november 1.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,dokumentációt'' szövegrész helyébe ,,beszerzési dokumentációt'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 1. pont [2015. november 1.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,dokumentáció'' szövegrész helyébe ,,beszerzési eljárás dokumentumainak'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 2. pont [2015. november 1.]

 

9. § (6) bek.-ben

,,dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,beszerzési eljárás dokumentumaiban'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 3. pont [2015. november 1.]

 

9. § (7) bek.-ben

,,dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,beszerzési eljárás dokumentumaiban'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 4. pont [2015. november 1.]

 

9. § (8) bek.-ben

,,dokumentáció'' szövegrész helyébe ,,beszerzési eljárás dokumentumainak módosítását'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 5. pont [2015. november 1.]

 

10. §

Hat. kív. h.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (23) bek. [2015. november 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,kivéve (4), (6) és (7) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,kivéve a (4) és (6) bekezdésben'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 6. pont [2015. november 1.]

 

11. § (6) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (7) bek. [2015. november 1.]

 

11. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (23) bek. [2015. november 1.]

 

11. § (8) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (8) bek. [2015. november 1.]

 

12. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (9) bek. [2015. november 1.]

 

13. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (10) bek. [2015. november 1.]

 

15. §-ban

,,ajánlati dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,beszerzési eljárás dokumentumaiban'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 7. pont [2015. november 1.]

 

16. § (4) bek.-ben

,,dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,beszerzési eljárás dokumentumaiban'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 8. pont [2015. november 1.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,beszerzési eljárás dokumentumaiban'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 9. pont [2015. november 1.]

 

16. § (6) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (11) bek. [2015. november 1.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,20 napnál'' szövegrész helyébe ,,15 napnál'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 10. pont [2015. november 1.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,beszerzési eljárás dokumentumaiban'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 11. pont [2015. november 1.]

 

23. § (5) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (12) bek. [2015. november 1.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (13) bek. [2015. november 1.]

 

24. § (5) bek.-ben

,,dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,beszerzési eljárás dokumentumaiban'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 12. pont [2015. november 1.]

 

25. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (14) bek. [2015. november 1.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,beszerzési eljárás dokumentumaiban'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (20) bek. 13. pont [2015. november 1.]

 

27. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (15) bek. [2015. november 1.]

 

28. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (16) bek. [2015. november 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (17) bek. [2015. november 1.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (18) bek. [2015. november 1.]

 

34. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (19) bek. [2015. november 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (21) bek., illetve 1. melléklet [2015. november 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § (22) bek., illetve 2. melléklet [2015. november 1.]


327/2012. (XI. 16.) Korm. r.

 
 

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

 
 

55/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 288/2015. (X. 7.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. október 8.]

 

55/B. § (10) bek.

Helyébe lép: 288/2015. (X. 7.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. október 8.]

 

55/B. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 288/2015. (X. 7.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2015. október 8.]


31/2013. (II. 13.) Korm. r.

 
 

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 286/2015. (X. 5.) Korm. r. 1. § [2015. október 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 286/2015. (X. 5.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. október 6.]


200/2013. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 1. § [2015. október 16.]

 

2. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. október 16.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. október 16.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2015. október 16.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2015. október 16.]

 

2. § (7) bek.

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2015. október 16.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 3. § [2015. október 16.]

 

4. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. október 16.]

 

4. § (4) bek. f) pontban

,,ICSC'' szövegrész helyébe ,,ICCD'' szövegrész lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 7. § [2015. október 16.]

 

4. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. október 16.]

 

4. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2015. október 16.]

 

5. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2015. október 16.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. október 16.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2015. október 16.]

 

6. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2015. október 16.]

 

6. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 13. § a) pont [2015. október 16.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2015. október 16.]

 

9. §

Hat. kív. h.: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 13. § b) pont [2015. október 16.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 9. § [2015. október 16.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 10. § [2015. október 16.]

 

1. melléklet

Mód.: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 11. §, illetve 1. melléklet [2015. október 16.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 294/2015. (X. 8.) Korm. r. 12. §, illetve 2. melléklet [2015. október 16.]


373/2013. (X. 25.) Korm. r.

 
 

a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 298/2015. (X. 14.) Korm. r. 1. § [2015. október 15.]


547/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az egységes működési kézikönyvről

 
 

1. melléklet

Mód.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 11. §, illetve 3. melléklet [2015. november 1.]


549/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

1. alcím

1/A. §-sal kieg.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 1. § [2015. október 7.]

 

2. § (1) bek. 2. pontban

,,programok'' szövegrész helyébe ,,eszközök'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 1. pont [2015. október 7.]

 

2. § (1) bek. 6-7. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 7. pont után 7a. ponttal kieg.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. október 7.]

 

2. § (1) bek. 8. pont

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. október 7.]

 

2. § (1) bek. 9. pont után

9a-9b. ponttal kieg.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2015. október 7.]

 

2. § (1) bek. 14. pont

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2015. október 7.]

 

2. § (1) bek. 14a-15. pont

Hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 1. pont [2015. október 7.]

 

2. § (1) bek. 17. pont

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2015. október 7.]

 

3. § (3)-(6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7)-(8) bek.-sel kieg.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 3. § [2015. október 7.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,szervezet a befizetett'' szövegrész helyébe ,,szervezet - közreműködő szervezet hiányában az irányító hatóság - a befizetett'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 2. pont [2015. október 7.]

 

6. § (1) bek. a) pontban

,,22. §'' szövegrész helyébe ,,22. § (1) bekezdés'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 3. pont [2015. október 7.]

 

6. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 4. § [2015. október 7.]

 

6. § (1) bek. g) pontban

,,közszférához tartozó'' szövegrész helyébe ,,közszféra'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 4. pont [2015. október 7.]

 

6. § (2) bek.-ből

,,vagy összesen'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 2. pont [2015. október 7.]

 

7. §-ban

,,döntéseket'' szövegrész helyébe ,,döntési javaslatokat'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 5. pont [2015. október 7.]

 

8. §

Hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 3. pont [2015. október 7.]

 

9. § (1) bek. a) pontban

,,a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet]'' szövegrész helyébe ,,az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet]'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 6. pont [2015. október 7.]

 

10. § (2) bek.-ből

,,gazdasági vezetője'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 4. pont [2015. október 7.]

 

10. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 5. pont [2015. október 7.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 5. § [2015. október 7.]

 

10. § (5) bek.-ből

,,gazdasági vezetője'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 6. pont [2015. október 7.]

 

3. alcím

10/A. §-sal kieg.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 6. § [2015. október 7.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,támogatási konstrukció'' szövegrész helyébe ,,pályázati felhívás'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 7. pont [2015. október 7.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,támogatási konstrukció'' szövegrész helyébe ,,pályázati felhívás'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 8. pont [2015. október 7.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 7. § [2015. október 7.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 9. pont [2015. október 7.]

 

15. §

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 8. § [2015. október 7.]

 

16. §-ban

,,biztosítása'' szövegrész helyébe ,,biztosítása a 2007-2013 programozási időszakban'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 10. pont [2015. október 7.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,vagy'' szövegrész helyébe ,,és'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 11. pont [2015. október 7.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,a fejezetet'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság, a fejezetet'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 12. pont [2015. október 7.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,támogatási program'' szövegrész helyébe ,,projekt'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 13. pont [2015. október 7.]

 

21. § (1) bek. d)-f) pont

Helyébe lép, egyidejűleg f) pont után g)-h) ponttal kieg.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 9. § [2015. október 7.]

 

21. § (5) bek.-ben

,,f) pontja szerinti esetben a szabálytalansági esetekből adódó, az'' szövegrész helyébe ,,c) és f) pontja szerinti esetben az'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 14. pont [2015. október 7.]

 

21/A. § (1) bek. b) pontból

,,(a továbbiakban: NAKVI)'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 7. pont [2015. október 7.]

 

21/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 10. § [2015. október 7.]

 

21/B-21/C. §

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 11. § [2015. október 7.]

 

21/D. § (5) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 12. § [2015. október 7.]

 

21/D. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 8. pont [2015. október 7.]

 

21/E. § (3) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 13. § [2015. október 7.]

 

21/E. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 9. pont [2015. október 7.]

 

21/F. § (1) bek.-ből

,,2014-2020 Öj'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 10. pont [2015. október 7.]

 

21/F. § (2) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 14. § [2015. október 7.]

 

21/F. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 11. pont [2015. október 7.]

 

21/G. § (1) bek.-ből

,,, kifizetések'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 12. pont [2015. október 7.]

 

21/G. § (2) bek.-ben

,,lebonyolító szerv részére'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett SAPARD lebonyolítási számlára'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 15. pont [2015. október 7.]

 

9/A. alcím

21/H. §-sal kieg.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 15. § [2015. október 7.]

 

III. fejezetcímben (22. § előtt)

,,KÖZSZFÉRÁHOZ TARTOZÓ'' szövegrész helyébe ,,KÖZSZFÉRA'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 16. pont [2015. október 7.]

 

22-23. §

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 16. § [2015. október 7.]

 

24. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 17. § [2015. október 7.]

 

24. § (3) bek. a) pontban

,,közszférához tartozó'' szövegrész helyébe ,,közszféra'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 17. pont [2015. október 7.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,szerződésében'' szövegrész helyébe ,,szerződésében vagy támogatói okiratában'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 18. pont [2015. október 7.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,(2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,(1) és (2) bekezdése'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 19. pont [2015. október 7.]

 

25. § (5) bek.-ben

,,projektzáráskor'' szövegrész helyébe ,,projekt pénzügyi befejezésekor'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 20. pont [2015. október 7.]

 

26. §

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 18. § [2015. október 7.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,akcióterv'' szövegrész helyébe ,,akcióterv, éves fejlesztési keret'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 21. pont [2015. október 7.]

 

27. § (3) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 19. § (1) bek. [2015. október 7.]

 

27. § (4) bek.-ben

,,akcióterv'' szövegrész helyébe ,,akcióterv, éves fejlesztési keret'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 22. pont [2015. október 7.]

 

27. § (5) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 19. § (2) bek. [2015. október 7.]

 

IV. fejezetcímben (28. § előtt)

,,KÖZSZFÉRÁHOZ TARTOZÓ'' szövegrész helyébe ,,KÖZSZFÉRA'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 23. pont [2015. október 7.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 20. § (1) bek. [2015. október 7.]

 

29. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 20. § (2) bek. [2015. október 7.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,szerződésében'' szövegrész helyébe ,,szerződésében vagy támogatói okiratában'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 24. pont [2015. október 7.]

 

30. § (5) bek.-ben

,,projektzáráskor'' szövegrész helyébe ,,projekt pénzügyi befejezésekor'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 25. pont [2015. október 7.]

 

31. §

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 21. § [2015. október 7.]

 

V. fejezetcímből (32. § előtt)

,,ELJÁRÁSI ÉS'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 13. pont [2015. október 7.]

 

32. § (3) bek. nyitó szövegrészből

,,, valamint a Koordinációs OP (XIX. fejezet 2. cím 9. alcím 7. jogcímcsoport)'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 14. pont [2015. október 7.]

 

35. § (2) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 22. § [2015. október 7.]

 

10. alcímcímből (36. § előtt)

,,eljárási és'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 15. pont [2015. október 7.]

 

11. alcímcímből (37. § előtt)

,,eljárási és'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 16. pont [2015. október 7.]

 

11. alcím

40/A. §-sal kieg.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 23. § [2015. október 7.]

 

12. alcímcímből (41. § előtt)

,,eljárási és'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 17. pont [2015. október 7.]

 

44. § c) pontban

,,KÖZOP IH'' szövegrész helyébe ,,Közlekedés Operatív Program irányító hatóságának (a továbbiakban: KÖZOP IH)'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 26. pont [2015. október 7.]

 

46. § a) pont

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 24. § [2015. október 7.]

 

46. § c) pont cb) alpontban

,,az OP'' szövegrész helyébe ,,a KÖZOP'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 27. pont [2015. október 7.]

 

47. § (1) bek.-ben

,,közszférához tartozó'' szövegrész helyébe ,,közszféra'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 28. pont [2015. október 7.]

 

12/A. alcímcímből (49/A. § előtt)

,,eljárási és'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 18. pont [2015. október 7.]

 

49/A. § a) pontban

,,fejezetet irányító szerv'' szövegrész helyébe ,,Program irányító hatóság (a továbbiakban: Program IH)'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 29. pont [2015. október 7.]

 

49/A. § c) pontban

,,fejezetet irányító szerv'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 30. pont [2015. október 7.]

 

49/B-49/C. §

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 25. § [2015. október 7.]

 

49/D. § (1) bek. a) pontban

,,irányító hatóság (a továbbiakban: IH)'' szövegrész helyébe ,,IH'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 31. pont [2015. október 7.]

 

49/D. § (1) bek. c) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 32. pont [2015. október 7.]

 

49/D. § (1) bek. d) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 33. pont [2015. október 7.]

 

49/D. § (1) bek. e) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 34. pont [2015. október 7.]

 

49/D. § (2) bek. d) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 35. pont [2015. október 7.]

 

49/D. § (2) bek. e) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 36. pont [2015. október 7.]

 

49/E. § (1) bek. c) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 37. pont [2015. október 7.]

 

49/E. § (1) bek. d) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 38. pont [2015. október 7.]

 

49/E. § (1) bek. e) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 39. pont [2015. október 7.]

 

49/E. § (2) bek. d) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 40. pont [2015. október 7.]

 

49/E. § (2) bek. e) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 30. § 41. pont [2015. október 7.]

 

49/F-49/G. §

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 26. § [2015. október 7.]

 

50. § (2) bek.

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 27. § [2015. október 7.]

 

50. § (4) bek.-ből

,,vezetője'' szövegrészt hat. kív. h.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 31. § 19. pont [2015. október 7.]

 

54. § után

55. §-sal kieg.: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 28. § [2015. október 7.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. 29. §, illetve 1. melléklet [2015. október 7.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

4. § 1. pont

Helyébe lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 4. § [2015. október 27.]

 

2. alcím

4/A. §-sal kieg.: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 5. § [2015. október 27.]

 

5. §

Helyébe lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 6. § [2015. október 27.]

 

6. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,megvalósításának stratégiai'' szövegrész helyébe ,,megvalósításának - az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolásával összefüggő - stratégiai'' szövegrész lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 13. § a) pont [2015. október 27.]

 

6. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 7. § [2015. október 27.]

 

6. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 14. § [2015. október 27.]

 

6. § (5) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 14. § [2015. október 27.]

 

6. § (5) bek. b) pontban

,,részére soron kívül'' szövegrész helyébe ,,részére - feladat- és hatáskörében - soron kívül'' szövegrész lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 13. § b) pont [2015. október 27.]

 

6. § (5) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 14. § [2015. október 27.]

 

II. Fejezet után

II/A. Fejezettel (19/B-19/D. §) kieg.: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 8. § [2015. október 27.]

 

20. § (3) bek.

Helyébe lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 9. § [2015. október 27.]

 

125-126. §

Helyébe lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 10. § [2015. október 27.]

 

136/A. § után

136/B. §-sal kieg.: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 11. § [2015. október 27.]

 

1. melléklet

Mód.: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 12. §, illetve 3. melléklet [2015. október 27.]


233/2014. (IX. 18.) Korm. r.

 
 

az Igazságügyi Hivatalról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 317/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § [2015. november 1.]

 

6. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 317/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

6. § (9) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 317/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 317/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § [2015. november 1.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 317/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § [2015. november 1.]


247/2014. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

 
 

2. §-ban

,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,az általános politikai koordinációért felelős miniszter'' szövegrész lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 15. § [2015. október 27.]

 

4. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

10. § (3) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 12. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

10. § (7) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 12. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 12. § (5) bek. [2015. november 1.]

 

15. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 12. § (6) bek. [2015. november 1.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

3. § (1) bek. 3. pont után

3a. ponttal kieg.: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 1. § [2015. október 17.]

 

3. § (1) bek. 23. pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

4. § d) pont

Helyébe lép: 300/2015. (X. 15.) Korm. r. 1. § [2015. október 16.]

 

5. § (2) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 300/2015. (X. 15.) Korm. r. 2. § [2015. október 16.]

 

41. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 2. § [2015. október 17.]

 

44/B. § a) pont

Helyébe lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 3. § [2015. október 17.]

 

44/B. § c) pontban

,,(5) f)'' szövegrész helyébe ,,(5) bekezdés f)'' szövegrész lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 7. § a) pont [2015. október 17.]

 

61. § (4) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

61/A. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2015. november 1.]

 

74. §

Helyébe lép: 300/2015. (X. 15.) Korm. r. 3. § [2015. október 16.]

 

77. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 4. § [2015. október 17.]

 

95. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (4) bek. [2015. november 1.]

 

95. § (4) bek.-ben

,,szervezet'' szövegrész helyébe ,,szerv'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (8) bek. 1. pont [2015. november 1.]

 

97. §

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (5) bek. [2015. november 1.]

 

35. alcímcímből (98. § előtt)

,,európai'' szövegrészt hat. kív. h.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (13) bek. 1. pont [2015. november 1.]

 

98. § (1) bek.-ben

,,részteles'' szövegrész helyébe ,,részletes'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (8) bek. 2. pont [2015. november 1.]

 

98. § (2) bek.-ben

,,a Kbt. 22. §'' szövegrész helyébe ,,a Kbt. 27. §'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (8) bek. 3. pont [2015. november 1.]

 

36. alcímcímből (101. § előtt)

,,európai'' szövegrészt hat. kív. h.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (13) bek. 2. pont [2015. november 1.]

 

101/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (6) bek. [2015. november 1.]

 

119. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (7) bek. [2015. november 1.]

 

119. § (2) bek.-ben

,,a Kbt. 126. §'' szövegrész helyébe ,,a Kbt. 134. §'' szövegrész lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (8) bek. 4. pont [2015. november 1.]

 

192/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 5. § [2015. október 17.]

 

192/B. §

Helyébe lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 6. § [2015. október 17.]

 

192/C. §

Hat. kív. h.: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 8. § a) pont [2015. október 17.]

 

192/D. §-ból

,,(2) bekezdése és a 192/C. §'' szövegrészt hat. kív. h.: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 8. § b) pont [2015. október 17.]

 

192/F. §

Hat. kív. h.: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 8. § c) pont [2015. október 17.]

 

1. melléklet

Mód.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (9) bek., illetve 4. melléklet [2015. november 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (10) bek., illetve 5. melléklet [2015. november 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (11) bek., illetve 6. melléklet [2015. november 1.]

 

5. melléklet 3.12.1. pont táblázat A:2 mezőben

,,Projektelőkészítés'' szövegrész helyébe ,,Projekt-előkészítés'' szövegrész lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 7. § b) pont [2015. október 17.]

 

6. melléklet

Mód.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. § (12) bek., illetve 7. melléklet [2015. november 1.]


298/2014. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről

 
 

1. alcím (1-2. §)

Hat. kív. h.: 309/2015. (X. 28.) Korm. r. 5. § [2016. január 1.]


303/2014. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 18. § [2015. október 27.]


339/2014. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

 
 

1. § a) pontban

,,szennyvízelvezetési és -tisztítási, ivóvízminőség-javító'' szövegrész helyébe ,,szennyvízelvezetési és tisztítási'' szövegrész lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 14. § a) pont [2015. október 17.]

 

1. § b) pont nyitó szövegrészben

,,Program terhére'' szövegrész helyébe ,,Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére'' szövegrész lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 14. § b) pont [2015. október 17.]

 

1. alcím

1/A. §-sal kieg.: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 9. § [2015. október 17.]

 

2. § 1. pont

Helyébe lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2015. október 17.]

 

2. § 8. pont

Helyébe lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2015. október 17.]

 

7. § (3) bek. b) pont ba) alpontból

,,derogációs'' szövegrészt hat. kív. h.: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 15. § [2015. október 17.]

 

7. § (3) bek. b) pont bb) alpont után

bc) alponttal kieg.: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 11. § [2015. október 17.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,192/F. §-ában'' szövegrész helyébe ,,192/A-192/E. §-ában'' szövegrész lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 14. § c) pont [2015. október 17.]

 

15. § (4)-(6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 12. § [2015. október 17.]

 

10. alcím (17. §)

Helyébe lép: 303/2015. (X. 16.) Korm. r. 13. § [2015. október 17.]


373/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

 
 

7. § (4) bek.-ben

,,jóváhagyását'' szövegrész helyébe ,,jóváhagyását, továbbá a szerzési képesség igazolására hatósági bizonyítvány kiállítását'' szövegrész lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 21. § [2015. október 6.]

 

38. § után

38/A. §-sal kieg.: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 19. § [2015. október 6.]

 

40. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 285/2015. (X. 5.) Korm. r. 20. § [2015. október 6.]


375/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. ,,v. a.'' betéteseinek kártalanításáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 290/2015. (X. 7.) Korm. r. 1. § [2015. október 8.]


43/2015. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

 
 

1. § a) pont aa)-ab) alpont

Hatályba lépő szöveg: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 1. § [2015. október 9.]

 

2. § 3. pont

Hat. kív. h.: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 15. § (2) bek. a) pont [2015. október 9.]

 

4. alcím

5/A. §-sal kiegészülve lép hatályba: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 2. § [2015. október 9.]

 

10. §

Hatályba lépő szöveg: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 3. § [2015. október 9.]

 

11. §

Hatályba lépő szöveg: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 4. § [2015. október 9.]

 

6. alcím

11/A-11/B. §-sal kiegészülve lép hatályba: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 5. § [2015. október 9.]

 

60. § (4)-(5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 6. § [2015. október 9.]

 

61. § (1) bek. a) pont

Hatályba lépő szöveg: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2015. október 9.]

 

61. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2015. október 9.]

 

62. §

Hatályba lépő szöveg: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 8. § [2015. október 9.]

 

62. § j) pont

Hat. kív. h.: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 15. § (2) bek. b) pont [2021. január 1.]

 

87. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 9. § [2015. október 9.]

 

88. § (5) bek. c) pont

,,nem alkalmazandó'' szövegrész helyett ,,nem alkalmazható'' szövegrésszel lép hatályba: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 11. § [2015. október 9.]

 

94. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 10. § [2015. október 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 12. §, illetve 1. melléklet [2015. október 9.]


46/2015. (III. 12.) Korm. r.

 
 

az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról

 
 

1. § (5) bek.

Nem lép hatályba: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 14. §


48/2015. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 289/2015. (X. 7.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. október 8.]

 

5. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 289/2015. (X. 7.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. október 8.]

 

6. § a) pont

Helyébe lép: 289/2015. (X. 7.) Korm. r. 2. § [2015. október 8.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 289/2015. (X. 7.) Korm. r. 3. § [2015. október 8.]


188/2015. (VII. 15.) Korm. r.

 
 

a hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről

 
 

2. § 5. pont

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2015. november 1.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2015. november 1.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 14. § (3) bek. [2015. november 1.]


252/2015. (IX. 8.) Korm. r.

 
 

a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 302/2015. (X. 15.) Korm. r. 1. § [2015. október 16.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 302/2015. (X. 15.) Korm. r. 2. § [2015. október 16.]


269/2015. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 
 

1. §-ban

,,80/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja'' szövegrész helyébe ,,80/A. § (1) bekezdés c) pontja'' szövegrész lép: 305/2015. (X. 21.) Korm. r. 1. § [2015. október 22.]


270/2015. (IX. 18.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Baranya megye, Somogy megye, Zala megye és Vas megye területére történő kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 
 

1. §-ban

,,80/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja'' szövegrész helyébe ,,80/A. § (1) bekezdés c) pontja'' szövegrész lép: 305/2015. (X. 21.) Korm. r. 2. § [2015. október 22.]


275/2015. (IX. 21.) Korm. r.

 
 

az állami vezetői juttatásokról

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,az általános politikai koordinációért felelős miniszter'' szövegrész lép: 306/2015. (X. 26.) Korm. r. 17. § [2015. október 27.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,Rendelet 8. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Rendelet 9. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 295/2015. (X. 8.) Korm. r. 13. § [2015. október 9.]


315/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

 
 

Hat. kív. h.: 315/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. április 16.]


316/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről

 
 

13. § (5) bek.

Helyébe lép: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § [2015. november 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

6/2013. (V. 9.) MNB r.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

 
 

Hat. kív. h.: 40/2015. (X. 12.) MNB r. 3. § [2015. október 13.]


10/2014. (IV. 3.) MNB r.

 
 

a tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról

 
 

2. § c) pont

Helyébe lép: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 1. § [2016. január 1.]

 

2. § d) pont

Hat. kív. h.: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 7. § [2016. január 1.]

 

3. § b) pont

Helyébe lép: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 2. § [2016. január 1.]

 

3. § c) pont

Hat. kív. h.: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 7. § [2016. január 1.]

 

4. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 3. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

4. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 7. § [2016. január 1.]

 

4. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 3. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

4. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 7. § [2016. január 1.]

 

4. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 3. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

4. § (4) bek. d)-j) pont

Hat. kív. h.: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 7. § [2016. január 1.]

 

4. § (5) bek. c) pont

Helyébe lép: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 3. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

4. § (5) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 7. § [2016. január 1.]

 

5. § c) pont

Helyébe lép: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 4. § [2016. január 1.]

 

5. § d) pont

Hat. kív. h.: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 7. § [2016. január 1.]

 

6. § c) pont

Helyébe lép: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 5. § [2016. január 1.]

 

6. § d) pont

Hat. kív. h.: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 7. § [2016. január 1.]

 

7. §

Hat. kív. h.: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 7. § [2016. január 1.]

 

8. § c) pont

Helyébe lép: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 6. § [2016. január 1.]

 

8. § d)-h) pont

Hat. kív. h.: 43/2015. (X. 15.) MNB r. 7. § [2016. január 1.]


1/2015. (II. 13.) MEKH r.

 
 

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

 
 

2. melléklet

Helyébe lép: 8/2015. (X. 30.) MEKH r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. november 1.]


13/2013. (IX. 25.) NMHH r.

 
 

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 6/2015. (X. 26.) NMHH r. 32. § [2015. november 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

6/2013. (III. 27.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

 
 

1. § d) pont

Helyébe lép: 54/2015. (X. 5.) BM r. 1. § [2015. október 8.]

 

1. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 54/2015. (X. 5.) BM r. 2. § [2015. október 8.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 54/2015. (X. 5.) BM r. 3. § [2015. október 8.]

 

7. §

Helyébe lép: 54/2015. (X. 5.) BM r. 4. § [2015. október 8.]

 

6. alcím után

6/A. alcímmel (9/A. §) kieg.: 54/2015. (X. 5.) BM r. 5. § [2015. október 8.]

 

17. § (4) bek.

Helyébe lép: 54/2015. (X. 5.) BM r. 6. § [2015. október 8.]

 

1. melléklet

Mód.: 54/2015. (X. 5.) BM r. 7. §, illetve 1. melléklet [2015. október 8.]


14/2013. (V. 2.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 58/2015. (X. 27.) BM r. 13. § [2015. november 4.]


55/2015. (X. 16.) BM r.

 
 

részleges határzár elrendeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 55/2015. (X. 16.) BM r. 3. § [2015. november 16.]


56/2015. (X. 17.) BM r.

 
 

részleges határzár ismételt elrendeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 57/2015. (X. 21.) BM r. 1. § [2015. október 22-én 11.00 óra]

 

Hat. kív. h.: 56/2015. (X. 17.) BM r. 3. § [2015. november 17.]


23/2002. (V. 9.) EüM r.

 
 

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

 
 

20/T. § (1) bek.-ben

,,(2) és (3)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(6)'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 2. § a) pont [2015. október 20.]

 

20/T. § (3) bek.-ben

,,a 20/G. §'' szövegrész helyébe ,,a 20/G. § és a 20/O. §'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 2. § b) pont [2015. október 20.]

 

20/T. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 1. § [2015. október 20.]


5/2004. (XI. 19.) EüM r.

 
 

az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról

 
 

3. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 3. § [2015. október 20.]

 

5. § (1) bek.-ből

,,A gyógyászati ellátás igénybevétele a vénynek a szolgáltató részére történő átadásával kezdődik.'' szövegrészt hat. kív. h.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 8. § [2015. október 20.]

 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 4. § (1) bek. [2015. október 20.]

 

5. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 4. § (2) bek. [2015. október 20.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 5. § [2015. október 20.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 6. § [2015. október 20.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 7. § (1) bek. [2015. október 20.]

 

16. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 7. § (2) bek. [2015. október 20.]


20/2005. (VI. 10.) EüM r.

 
 

a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

 
 

5. § (3) bek.-ben

,,a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerész'' szövegrész helyébe ,,az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 16. § [2015. október 20.]


43/2005. (X. 15.) EüM r.

 
 

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 17. § [2015. október 20.]

 

3. § (8) bek.-ben

,,az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)'' szövegrész helyébe ,,az OGYÉI'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 19. § a) pont [2015. október 20.]

 

8. § (2) bek. c) pontban

,,a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerészt (a továbbiakban: megyei tisztifőgyógyszerész)'' szövegrész helyébe ,,az OGYÉI-t'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 19. § b) pont [2015. október 20.]

 

15. § (5) bek.-ben

,,a megyei tisztifőgyógyszerészt'' szövegrész helyébe ,,az OGYÉI-t'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 19. § c) pont [2015. október 20.]

 

25. §

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 18. § [2015. október 20.]

 

1. sz. melléklet 6. pontból

,,(gyógyszerazonosító betűjel A-Z-ig)'' szövegrészt hat. kív. h.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 20. § [2015. október 20.]


52/2005. (XI. 18.) EüM r.

 
 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

 
 

17. § (5) bek.

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 21. § [2015. október 20.]

 

18. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 22. § [2015. október 20.]


14/2007. (III. 14.) EüM r.

 
 

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

 
 

2. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 23. § [2015. október 20.]

 

5. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 24. § [2015. október 20.]

 

6. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 25. § [2015. október 20.]

 

7. § (4) bek.-ből

,,e § szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 32. § a) pont [2015. október 20.]

 

10/D. §

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 26. § [2015. október 20.]

 

10/G. §

Hat. kív. h.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 32. § b) pont [2015. október 20.]

 

12. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 32. § c) pont [2015. október 20.]

 

12. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 27. § [2015. október 20.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 28. § [2015. október 20.]

 

18/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 32. § d) pont [2015. október 20.]

 

18/B. § után

18/C. §-sal kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 29. § [2015. október 20.]

 

5. sz. melléklet címben

,,az ENKK erre vonatkozó hatósági bizonyítványával rendelkező gyártó által készített eszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz) státusú gyógyászati segédeszközök'' szövegrész helyébe ,,egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz)'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 31. § [2015. október 20.]

 

5. sz. melléklet 3.4-3.5. pont

Hat. kív. h.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 32. § e) pont [2015. október 20.]

 

10. sz. melléklet

Mód.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 30. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. október 20.]

 

21. sz. melléklet

Mód.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 30. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. október 20.]

 

24. sz. melléklet után

25. sz. melléklettel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 30. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. október 20.]


41/2007. (IX. 19.) EüM r.

 
 

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

 
 

14. § (2) bek.-ben

,,ÁNTSZ'' szövegrész helyébe ,,OGYÉI'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 35. § a) pont [2015. október 20.]

 

19. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 33. § (1) bek. [2015. október 20.]

 

19. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 33. § (2) bek. [2015. október 20.]

 

36/A. § (4) bek.-ben

,,a területileg illetékes megyei tisztifőgyógyszerészhez'' szövegrész helyébe ,,az OGYÉI-hez'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 35. § b) pont [2015. október 20.]

 

36/A. § (6) bek.-ben

,,illetékes megyei tisztifőgyógyszerésznek'' szövegrész helyébe ,,OGYÉI-nek'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 35. § c) pont [2015. október 20.]

 

37. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 34. § [2015. október 20.]


18/2010. (IV. 20.) EüM r.

 
 

az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

 
 

3. melléklet

Mód.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 36. §, illetve 4. melléklet [2015. október 20.]


25/2003. (V. 13.) ESZCSM r.

 
 

a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól

 
 

2. § (2) bek.-ből

,,felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 8. §-ában szabályozott felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő'' szövegrészt hat. kív. h.: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 8. § [2015. október 29.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 6. § [2015. október 29.]

 

Melléklet 1. pontban

,,a szellemi fogyatékosokra'' szövegrész helyébe ,,az értelmi fogyatékosokra'' szövegrész lép: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 7. § a) pont [2015. október 29.]

 

Melléklet 3.2. pontban

,,Ptk. (1959. évi IV. tv.)'' szövegrész helyébe ,,Polgári Törvénykönyv'' szövegrész lép: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 7. § b) pont ba) alpont [2015. október 29.]

 

Melléklet 3.2. pontban

,,(jogképesség, cselekvőképesség)'' szövegrész helyébe ,,(jogképesség, cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal)'' szövegrész lép: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 7. § b) pont bb) alpont [2015. október 29.]

 

Melléklet 3.2. pontban

,,1997. évi CXLIV. törvény gondnokoltakat érintő szabályai'' szövegrész helyébe ,,szabályozás gondnokoltakat érintő rendelkezései'' szövegrész lép: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 7. § b) pont bc) alpont [2015. október 29.]


29/2003. (V. 20.) ESZCSM r.

 
 

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 9. § [2015. október 29.]

 

8. § után

Alcímmel (8/A-8/F. §) kieg.: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 10. § [2015. október 29.]

 

7. melléklet után

8. sz. melléklettel kieg.: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 11. § a) pont, illetve 1. melléklet [2015. október 29.]

 

8. melléklet után

9. sz. melléklettel kieg.: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 11. § b) pont, illetve 2. melléklet [2015. október 29.]


39/2004. (IV. 26.) ESZCSM r.

 
 

a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről

 
 

1. § c) pont

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 9. § [2015. október 20.]


44/2004. (IV. 28.) ESZCSM r.

 
 

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

 
 

6. sz. mellékletben

,,kezelőorvos neve'' szövegrész helyébe ,,kezelőorvos neve, elérhetősége'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 10. § [2015. október 20.]


53/2004. (VI. 2.) ESZCSM r.

 
 

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről

 
 

2. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 11. § (1) bek. [2015. október 20.]

 

2. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 11. § (2) bek. [2015. október 20.]

 

2. § (2) bek. l) pont

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 11. § (3) bek. [2015. október 20.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,felszabadításon'' szövegrész helyébe ,,eladható készletbe helyezésen'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 15. § a) pont [2015. október 20.]

 

5. § (1) bek. c)-d) pontban

,,felszabadítását'' szövegrész helyébe ,,eladható készletbe helyezését'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 15. § b) pont [2015. október 20.]

 

6. § (3) bek. d) pontban

,,felszabadítását'' szövegrész helyébe ,,eladható készletbe helyezését'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 15. § b) pont [2015. október 20.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,felszabadítását'' szövegrész helyébe ,,eladható készletbe helyezését'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 15. § b) pont [2015. október 20.]

 

8. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,felszabadítását'' szövegrész helyébe ,,eladható készletbe helyezését'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 15. § b) pont [2015. október 20.]

 

9. § (1) bek. d) pontban

,,felszabadítási'' szövegrész helyébe ,,eladható készletbe helyezési'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 15. § c) pont [2015. október 20.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 12. § [2015. október 20.]

 

12. §-ban

,,felszabadítását'' szövegrész helyébe ,,eladható készletbe helyezését'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 15. § b) pont [2015. október 20.]

 

20/B. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 13. § [2015. október 20.]

 

21. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 14. § [2015. október 20.]

 

2. sz. melléklet 9. pontban

,,A felszabadítást'' szövegrész helyébe ,,Az eladható készletbe helyezést'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 15. § d) pont [2015. október 20.]

 

2. sz. melléklet 10.1. pont m) alpontban

,,felszabadított'' szövegrész helyébe ,,eladható készletbe helyezett'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 15. § e) pont [2015. október 20.]


81/2004. (IX. 18.) ESZCSM r.

 
 

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

 
 

2. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 13. § [2015. október 29.]

 

5. §

Helyébe lép: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 12. § [2015. október 29.]


15/2012. (VIII. 22.) EMMI r.

 
 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról

 
 

3. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 38. § [2015. október 20.]


17/2014. (III. 12.) EMMI r.

 
 

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 
 

26. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 45/2015. (X. 6.) EMMI r. 1. § [2015. október 7.]

 

10. melléklet után

11. melléklettel kieg.: 45/2015. (X. 6.) EMMI r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. október 7.]


1/2015. (I. 14.) EMMI r.

 
 

a javítóintézetek rendtartásáról

 
 

26. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 44/2015. (X. 2.) EMMI r. 2. § [2015. október 3.]

 

3. melléklet

Mód.: 44/2015. (X. 2.) EMMI r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. október 3.]


9/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a termeléshez köztött közvetlen támogatások igénybevételének szabályiról

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 62/2015. (X. 12.) FM r. 8. §, illetve 2. melléklet [2015. október 13.]


109/1999. (XII. 29.) FVM r.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

 
 

50. § (2) bek. e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 1. § [2015. november 30.]

 

50. § (2) bek. f)-g) pont

Hat. kív. h.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

47. alcím után

47/A. alcímmel (50/A-50/E. §) kieg.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 2. § [2015. november 30.]

 

47/A. alcím (50/A-50/E. §)

Hat. kív. h.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.)'' szövegrész helyébe ,,a Ket.-ben'' szövegrész lép: 67/2015. (X. 30.) FM r. 9. § [2015. november 30.]

 

54. alcím

68/B. §-sal kieg.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 3. § [2015. november 30.]

 

75. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 4. § [2015. november 30.]

 

112/B. §

Helyébe lép: 67/2015. (X. 30.) FM r. 5. § [2015. november 30.]

 

112/B. § után

112/C. §-sal kieg.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 6. § [2015. november 30.]

 

64. alcím

118/B. §-sal kieg.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 7. § [2015. november 30.]

 

126/C. §

Hat. kív. h.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 10. § a) pont [2015. november 30.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 8. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. november 30.]

 

8. sz. melléklet

Mód.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 8. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. november 30.]

 

8. sz. melléklet után

9. sz. melléklettel kieg.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 8. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. november 30.]


176/2009. (XII. 28.) FVM r.

 
 

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

 
 

2. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 11. § (1) bek. [2015. november 30.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 67/2015. (X. 30.) FM r. 11. § (2) bek. [2015. november 30.]

 

2. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 67/2015. (X. 30.) FM r. 12. § [2015. november 30.]


83/2003. (VII. 16.) FVM r.

 
 

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

 
 

1. sz. melléklet ,,b) Erdészeti gépek'' táblázat 6. sor b oszlopban

,,Aprítógépek'' szövegrész helyébe ,,Aprítógépek, a behordó asztal nélküli, kézi adagolású aprítógépek kivételével'' szövegrész lép: 64/2015. (X. 16.) FM r. 1. § [2015. október 24.]


79/2004. (V. 4.) FVM r.

 
 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

 
 

1. § (1) bek. a) pont 8. alpont

Hat. kív. h.: 65/2015. (X. 26.) FM r. 4. § a) pont [2015. november 3.]

 

27. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 65/2015. (X. 26.) FM r. 4. § b) pont [2015. november 3.]

 

96. § (4) bek.

Helyébe lép: 65/2015. (X. 26.) FM r. 1. § [2015. november 3.]

 

1., 4. sz. mellékletben

,,Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 65/2015. (X. 26.) FM r. 3. § a) pont [2015. november 3.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 65/2015. (X. 26.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. március 1.]

 

5. sz. melléklet ,,I. VADÁSZATI IDÉNYEK'' című táblázat a) ,,Nagyvadfajok'' pont ,,zerge vadászati idény nélkül'' sor

Hat. kív. h.: 65/2015. (X. 26.) FM r. 4. § c) pont [2015. november 3.]

 

6. sz. melléklet 6.2. alpontban

,,megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,vadgazdálkodási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 65/2015. (X. 26.) FM r. 3. § b) pont [2015. november 3.]

 

9. sz. mellékletben

,,MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA'' szövegrész helyébe ,,VADGAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL'' szövegrész lép: 65/2015. (X. 26.) FM r. 3. § c) pont [2015. november 3.]

 

18. sz. mellékletben

,,Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 65/2015. (X. 26.) FM r. 3. § a) pont [2015. november 3.]

 

20. sz. melléklet táblázat ,,zerge 50'' sor

Hat. kív. h.: 65/2015. (X. 26.) FM r. 4. § d) pont [2015. november 3.]


127/2009. (IX. 29.) FVM r.

 
 

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

 
 

1. § c) pont 11. alpontban

,,pincekönyvben'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartásában'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

1. § d) pont 2. alpont után

3. alponttal kieg.: 60/2015. (X. 8.) FM r. 1. § [2015. október 11.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,pincekönyvének'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartásának'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. b) pont [2015. október 11.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,pincekönyv'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 60/2015. (X. 8.) FM r. 2. § [2016. április 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT)'' szövegrész helyébe ,,HNT'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

Első Rész III. fejezet címben (13. § előtt)

,,BOR SZÁRMAZÁSI'' szövegrész helyébe ,,BORÁSZATI TERMÉK SZÁRMAZÁSI'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

13. § (1)-(5) bek.

Helyébe lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 3. § (1) bek. [2016. április 1.]

 

13. § (7) bek.

Helyébe lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 3. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 60/2015. (X. 8.) FM r. 4. § [2016. április 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 5. § (1) bek. [2016. április 1.]

 

14. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

14. § (2) bek. a) pontban

,,első (biztonsági jellel ellátott)'' szövegrész helyébe ,,egy'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (3) bek. [2015. október 11.]

 

14. § (2) bek. b) pontban

,,pincekönyvnek a'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. d) pont [2015. október 11.]

 

14. § (2) bek. b) pontban

,,bortételre'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tételre'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 5. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

14. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,Bor származási'' szövegrész helyébe ,,Borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. b) pont [2015. október 11.]

 

14. § (4) bek. a) pontban

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

14. § (4a) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

14. § (7) bek.-ben

,,bortételenként'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tételenként'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. b) pont [2015. október 11.]

 

14. § (7) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

14. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 5. § (3) bek. [2016. április 1.]

 

14. § (10) bek.-ben

,,bortétel'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tétel'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

14. § (10) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

15. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 6. § [2016. április 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

18. §-ban

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,bortétel'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tétel'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

20. § (1) és (4) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 7. § [2015. október 11.]

 

31. § (3) bek. d) pontban

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

34. § (1) és (7) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

35. § (2) bek.

Helyébe lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 8. § [2015. október 11.]

 

38. § (2) bek. a) pontban

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

39. § (1) bek. b) pontban

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

39. § (3) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

39. § (5) bek.-ben

,,bortételenként'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tételenként'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. b) pont [2015. október 11.]

 

39/A. § előtti címben

,,bortétel'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tétel'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

39/A. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,bortételre'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tételre'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

39/A. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,bortétel'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tétel'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

39/A. § (1) bek. c) pontban

,,bortétel'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tétel'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

39/A. § (3) bek.-ben

,,bortételről'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tételről'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. d) pont [2015. október 11.]

 

39/A. § (4) bek.-ben

,,bortétel'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tétel'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

39/A. § (4) bek.-ben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

41/A. §-ban

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

50. § nyitó szövegrészben

,,pincekönyvvel'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartással'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. e) pont [2015. október 11.]

 

50. § c) pontban

,,pincekönyvi'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartása szerinti'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. f) pont [2015. október 11.]

 

1. sz. melléklet 1-22. pontban

,,termékleírásban'' szövegrész helyébe ,,termékleírásában'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (6) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

4. sz. mellékletben

,,bortétel'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tétel'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

4. sz. melléklet ,,Szüreti jelentés'' című táblázat H és I oszlop 2. sorban

,,pincekönyv'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

5. sz. melléklet táblázat B:3 mezőben

,,fehér'' szövegrész helyébe ,,fehér (hl)'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (6) bek. b) pont ba) alpont [2015. október 11.]

 

5. sz. melléklet táblázat C:3 mezőben

,,vörös/rozé'' szövegrész helyébe ,,vörös/rozé (hl)'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (6) bek. b) pont bb) alpont [2015. október 11.]

 

5. sz. melléklet táblázat D:3 mezőben

,,fehér'' szövegrész helyébe ,,fehér (hl)'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (6) bek. b) pont bc) alpont [2015. október 11.]

 

5. sz. melléklet táblázat E:3 mezőben

,,vörös/rozé'' szövegrész helyébe ,,vörös/rozé (hl)'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (6) bek. b) pont bd) alpont [2015. október 11.]

 

5. sz. melléklet táblázat F:2 mezőben

,,Mindösszesen (liter)'' szövegrész helyébe ,,Mindösszesen (hl)'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (6) bek. b) pont be) alpont [2015. október 11.]

 

8. sz. mellékletben

,,Pincekönyv'' szövegrész helyébe ,,Borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. g) pont [2015. október 11.]

 

8. sz. melléklet után

8/A. sz. melléklettel kieg.: 60/2015. (X. 8.) FM r. 9. § (1) bek. a) pont, illetve 1. melléklet [2016. április 1.]

 

9. sz. mellékletben

,,Pincekönyv'' szövegrész helyébe ,,Borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. g) pont [2015. október 11.]

 

9. sz. melléklet után

9/A. sz. melléklettel kieg.: 60/2015. (X. 8.) FM r. 9. § (1) bek. b) pont, illetve 2. melléklet [2016. április 1.]

 

10. sz. mellékletben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

10. sz. mellékletben

,,Bor származási'' szövegrész helyébe ,,Borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. b) pont [2015. október 11.]

 

10. sz. melléklet ,,A'' rész ,,1. A borászati termék jellemzői'' című táblázat B:18 mezőben

,,pincekönyv'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

10. sz. melléklet ,,A'' rész ,,2. A borászati termék eredete'' című táblázat E:1 mezőben

,,pincekönyv'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

10. sz. melléklet ,,B'' rész 3. ,,A borászati termék címkéjén jelölni kívánt szövegrész'' című részben

,,Pincekönyv'' szövegrész helyébe ,,Borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. g) pont [2015. október 11.]

 

11. sz. mellékletben

,,bor származási'' szövegrész helyébe ,,borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. a) pont [2015. október 11.]

 

11. sz. mellékletben

,,Bor származási'' szövegrész helyébe ,,Borászati termék származási'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (5) bek. b) pont [2015. október 11.]

 

11. sz. melléklet ,,A. Készletigazolás céljából kiadott bor származási bizonyítvány'' című táblázat D:18 mezőben

,,pincekönyv'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

11. sz. melléklet ,,B. Másik GA számmal rendelkező hegyközségi tag borászati üzemébe történő átszállítás céljából kiadott borászati termék származási bizonyítvány'' című táblázat D:18 mezőben

,,pincekönyv'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

11. sz. melléklet ,,C. Forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadott bor származási bizonyítvány'' című táblázat D:24 mezőben

,,pincekönyv'' szövegrész helyébe ,,borászati termék nyilvántartás'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (1) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

13. sz. mellékletben

,,bortétel'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tétel'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

14. sz. mellékletben

,,bortétel'' szövegrész helyébe ,,borászati termék tétel'' szövegrész lép: 60/2015. (X. 8.) FM r. 10. § (4) bek. c) pont [2015. október 11.]

 

15. sz. melléklet

Mód.: 60/2015. (X. 8.) FM r. 9. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2015. október 11.]


152/2009. (XI. 12.) FVM r.

 
 

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

 
 

1. § (2) bek. 31. pont

Hat. kív. h.: 64/2015. (X. 16.) FM r. 3. § a) pont [2015. október 24.]

 

3. § 34. pont

Hat. kív. h.: 64/2015. (X. 16.) FM r. 3. § b) pont [2015. december 1.]

 

30. melléklet

Mód.: 64/2015. (X. 16.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. december 1.]

 

33. melléklet

Hat. kív. h.: 64/2015. (X. 16.) FM r. 3. § c) pont [2015. október 24.]


32/2007. (III. 19.) GKM r.

 
 

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 1. § [2015. október 18.]

 

2. § b)-c) pont

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 2. § (1) bek. [2015. október 18.]

 

2. § e) pont

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 2. § (2) bek. [2015. október 18.]

 

2. § i)-k) pont

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 2. § (3) bek. [2015. október 18.]

 

2. § n) pont

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 2. § (4) bek. [2015. október 18.]

 

2. § n) pont után

o) ponttal kieg.: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 2. § (5) bek. [2015. október 18.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 3. § (1) bek. [2015. október 18.]

 

3. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 3. § (2) bek. [2015. október 18.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 4. § [2015. október 18.]

 

5. §

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 5. § [2015. október 18.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 6. § [2015. október 18.]

 

7. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 7. § (1) bek. [2015. október 18.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 7. § (2) bek. [2015. október 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,Httv. I-IV. fejezete'' szövegrész helyébe ,,Htkr. 1. melléklet I-IV. fejezete'' szövegrész lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 12. § [2015. október 18.]

 

8. § (3) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 8. § [2015. október 18.]

 

10. §

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 9. § [2015. október 18.]

 

11. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 13. § [2015. október 18.]

 

11. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 10. § [2015. október 18.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 11. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. október 18.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 11. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. október 18.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 27/2015. (X. 15.) NGM r. 11. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. október 18.]


18/2009. (XII. 18.) HM r.

 
 

a honvédségi járművek fenntartásáról

 
 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 12/2015. (X. 27.) HM r. 1. § [2015. november 4.]

 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 12/2015. (X. 27.) HM r. 2. § [2015. november 4.]

 

17. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 12/2015. (X. 27.) HM r. 3. § [2015. november 4.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 12/2015. (X. 27.) HM r. 4. § [2015. november 4.]

 

23. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 12/2015. (X. 27.) HM r. 5. § [2015. november 4.]

 

40. §

Hat. kív. h.: 12/2015. (X. 27.) HM r. 6. § [2015. november 4.]


56/2007. (XII. 22.) IRM r.

 
 

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

108. §-ban

,,A büntetőügyben'' szövegrész helyébe ,,A nyomozó hatóság, az ügyész és a büntetőügyben'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 24. § a) pont [2015. november 1.]

 

111. § (1) bek.

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 17. § [2015. november 1.]

 

114. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 18. § [2015. november 1.]

 

118. §

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 19. § [2015. november 1.]

 

119. §

Helyébe lép, egyidejűleg 119. § után 119/A. §-sal kieg.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 20. § [2015. november 1.]

 

119/A. § után

Alcímmel (119/B. §) kieg.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 21. § [2015. november 1.]

 

,,A pártfogó ügyvédi díj megállapítása és kifizetése'' alcím (120-121/B. §)

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 22. § [2015. november 1.]

 

122. § (1) bek.-ben

,,vádlott'' szövegrész helyébe ,,terhelt'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 24. § b) pont [2015. november 1.]

 

123. § (1) bek.-ben

,,vádlott'' szövegrész helyébe ,,terhelt'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 24. § b) pont [2015. november 1.]

 

,,Hatályukat vesztő rendelkezések'' alcím (126. §)

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 23. § [2015. november 1.]

 

1. melléklet ,,D) JOGI SEGÍTSÉGNYÖJTÁS IGÉNYLÉSE BÜNTETŐELJÁRÁSBAN'' című rész 1. pont

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 25. § [2015. november 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 26. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2015. november 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 26. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2015. november 1.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 26. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2015. november 1.]


15/1991. (XI. 26.) IM r.

 
 

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

 
 

Mellékletben

 
 

I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 1. pontban

,,Budakeszi és Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Solymár, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész helyébe ,,Budakeszi és Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 1. pont [2015. november 1.]

 

I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 2. pontban

,,Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisszentiván, Üröm (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész helyébe ,,Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Üröm (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 2. pont [2015. november 1.]

 

I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 18. pontban

,,Aszód és Bag, Domony, Galgamácsa, Iklad, Kartal, Vácegres, Váckisújfalu, Verseg (a Gödöllői Járásbíróság illetékességi területéről)'' szövegrész helyébe ,,Aszód és Bag, Domony, Galgamácsa, Iklad, Kartal, Vácegres, Verseg (a Gödöllői Járásbíróság illetékességi területéből) és Váckisújfalu (a Váci Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 3. pont [2015. november 1.]

 

II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Győr-Moson-Sopron megye alcím 1. pontban

,,Kisbabod'' szövegrész helyébe ,,Kisbabot'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 4. pont [2015. november 1.]

 

II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Vas megye alcím 1. pontban

,,Celldömölk és Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenespálfa, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápóc, Sömjénmihályfa, Sergény, Tokorcs, Vönöck (a Sárvári Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész helyébe ,,Celldömölk és Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck (a Sárvári Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 5. pont [2015. november 1.]

 

II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Vas megye alcím 2. pontban

,,Körmendi Járásbíróság és Viszák (a Sárvári Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész helyébe ,,Körmendi Járásbíróság'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 6. pont [2015. november 1.]

 

II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Vas megye alcím 4. pontban

,,Sárvári Járásbíróság (kivéve az 1. és a 2. alattit)'' szövegrész helyébe ,,Sárvári Járásbíróság (kivéve az 1. pont alattit)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 7. pont [2015. november 1.]

 

II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Veszprém megye alcím 5. pontban

,,Balatonfüred Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka (a Veszprémi Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész helyébe ,,Balatonfüred, Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka (a Veszprémi Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 8. pont [2015. november 1.]

 

II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Zala megye alcím 4. pontban

,,Zalaegerszegi Járásbíróság'' szövegrész helyébe ,,Zalaegerszegi Járásbíróság (kivéve Almásháza és Tilaj)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 9. pont [2015. november 1.]

 

II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Zala megye alcím 5. pontban

,,Zalaszentgrót és Almásháza, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Senye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Türje, Tilaj, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalaszántó, Zalaszentlászló, Zalavég, Zalacsány (a Keszthelyi Járásbíróság illetékességi területéről)'' szövegrész helyébe ,,Zalaszentgrót, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Türje, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalaszántó, Zalaszentlászló, Zalavég, Zalacsány (a Keszthelyi Járásbíróság illetékességi területéből) és Almásháza, Tilaj (a Zalaegerszegi Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 10. pont [2015. november 1.]

 

IV. PÉCSI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Fejér megye alcím 3. pontban

,,Sárbogárdi Járásbíróság'' szövegrész helyébe ,,Sárbogárdi Járásbíróság, valamint Mezőszilas és Sárosd (a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 11. pont [2015. november 1.]

 

IV. PÉCSI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Fejér megye alcím 4. pontban

,,Székesfehérvári Járásbíróság (kivéve az 5. pont alatti)'' szövegrész helyébe ,,Székesfehérvári Járásbíróság (kivéve az 5. pont alatti, valamint Mezőszilas és Sárosd)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 12. pont [2015. november 1.]

 

V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Bács-Kiskun megye alcím 2. pontban

,,Kalocsai Járásbíróság (kivéve a 7. pont alatti)'' szövegrész helyébe ,,Kalocsai Járásbíróság (kivéve Solt és Öjsolt)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 13. pont [2015. november 1.]

 

V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Bács-Kiskun megye alcím 3. pontban

,,Kecskeméti Járásbíróság'' szövegrész helyébe ,,Kecskeméti Járásbíróság és Izsák (a Kiskőrösi Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 14. pont [2015. november 1.]

 

V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Bács-Kiskun megye alcím 4. pontban

,,Kiskőrösi Járásbíróság'' szövegrész helyébe ,,Kiskőrösi Járásbíróság (kivéve Izsák)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 15. pont [2015. november 1.]

 

V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Bács-Kiskun megye alcím 7. pontban

,,Kunszentmiklósi Járásbíróság és Solt, Öjsolt'' szövegrész helyébe ,,Kunszentmiklósi Járásbíróság, valamint Solt és Öjsolt (a Kalocsai Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 16. pont [2015. november 1.]

 

V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Békés megye alcím 4. pontban

,,Gyulai Járásbíróság és Doboz, Öjkígyós, Szabadkígyós'' szövegrész helyébe ,,Gyulai Járásbíróság (kivéve Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány) és Doboz, Szabadkígyós, Öjkígyós (a Békéscsabai Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 17. pont [2015. november 1.]

 

V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Békés megye alcím 6. pontban

,,Szarvasi Járásbíróság (kivéve Dévaványa és Ecsegfalva)'' szövegrész helyébe ,,Szarvasi Járásbíróság (kivéve Dévaványa)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 18. pont [2015. november 1.]

 

V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Békés megye alcím 7. pontban

,,Szeghalmi Járásbíróság és Dévaványa, Ecsegfalva (a Szarvasi Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész helyébe ,,Szeghalmi Járásbíróság és Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány (a Gyulai Járásbíróság illetékességi területéből), valamint Dévaványa (a Szarvasi Járásbíróság illetékességi területéből)'' szövegrész lép: 28/2015. (X. 21.) IM r. 1. § 19. pont [2015. november 1.]


7/2002. (III. 30.) IM r.

 
 

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 1. § [2015. november 1.]

 

5. § (4)-(8) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8) bek. után (9)-(10) bek.-sel kieg.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 2. § [2015. november 1.]

 

6. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 4. § [2015. november 1.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 3. § [2015. november 1.]


1/2006. (I. 6.) IM r.

 
 

az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 5. § [2015. november 1.]

 

1. § után

2. §-sal kieg.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 6. § [2015. november 1.]

 

3. §-ban

,,nyomtatványt'' szövegrész helyébe ,,nyomtatványokat'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 13. § a) pont [2015. november 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 7. § [2015. november 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,nyomtatványt'' szövegrész helyébe ,,nyomtatványokat'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 13. § a) pont [2015. november 1.]

 

8. §-ban

,,nyomtatványban'' szövegrész helyébe ,,nyomtatványokban'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 13. § b) pont [2015. november 1.]

 

8. § után

Alcímmel (8/A. §) kieg.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 8. § [2015. november 1.]

 

9. § előtti alcímcímben

,,nyomtatvány'' szövegrész helyébe ,,nyomtatványok'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 13. § c) pont [2015. november 1.]

 

10. §-ban

,,a nyomtatvány'' szövegrész helyébe ,,az 1. melléklet szerinti nyomtatvány'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 13. § d) pont [2015. november 1.]

 

11. §-ban

,,A nyomtatványon'' szövegrész helyébe ,,Az 1. melléklet szerinti nyomtatványon'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 13. § e) pont [2015. november 1.]

 

12. §-ban

,,a nyomtatványhoz'' szövegrész helyébe ,,az 1. melléklet szerinti nyomtatványhoz'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 13. § f) pont [2015. november 1.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,a nyomtatvány'' szövegrész helyébe ,,az 1. melléklet szerinti nyomtatvány'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 13. § d) pont [2015. november 1.]

 

14. §-ban

,,a nyomtatványnak'' szövegrész helyébe ,,az 1. melléklet szerinti nyomtatványnak'' szövegrész lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 13. § g) pont [2015. november 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 9. § [2015. november 1.]

 

15/A. §

Hat. kív. h.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 16. § [2015. november 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 10. § [2015. november 1.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 11. § [2015. november 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 30/2015. (X. 30.) IM r. 12. § [2015. november 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 14. §, illetve 1. melléklet [2015. november 1.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 30/2015. (X. 30.) IM r. 15. §, illetve 2. melléklet [2015. november 1.]


13/2014. (XII. 16.) IM r.

 
 

a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól

 
 

30. alcím után

30/A-30/B. alcímmel (37/A-37/B. §) kieg.: 31/2015. (X. 30.) IM r. 1. § [2015. november 1.]

 

39. § után

40. §-sal kieg.: 31/2015. (X. 30.) IM r. 2. § [2015. november 1.]


16/2014. (XII. 19.) IM r.

 
 

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

I. Fejezet

6/A. alcímmel (11/A. §) kieg.: 31/2015. (X. 30.) IM r. 3. § [2015. november 1.]

 

78. § a) pontban

,,büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.)'' szövegrész helyébe ,,Be.'' szövegrész lép: 31/2015. (X. 30.) IM r. 5. § [2015. november 1.]

 

85. alcím

146/A. §-sal kieg.: 31/2015. (X. 30.) IM r. 4. § [2015. november 1.]

 

209. § után

210. §-sal kieg.: 31/2015. (X. 30.) IM r. 6. § [2015. november 1.]


19/1997. (VII. 4.) KTM r.

 
 

az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó'' szövegrész helyébe ,,nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó, vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős'' szövegrész lép: 66/2015. (X. 26.) FM r. 1. § (2) bek. [2015. november 3.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 66/2015. (X. 26.) FM r. 1. § (1) bek. [2015. november 3.]


13/1998. (V. 6.) KTM r.

 
 

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről

 
 

2. § b) pont

Helyébe lép: 63/2015. (X. 16.) FM r. 3. § (1) bek. [2015. október 24.]

 

11. § (1) bek. d) pontban

,,a barlang és környezeti tényezőinek felmérése'' szövegrész helyébe ,,a barlang, a védett mesterséges üreg és környezeti tényezőik felmérése'' szövegrész lép: 63/2015. (X. 16.) FM r. 4. § (1) bek. [2015. október 24.]

 

11. § (1) bek. e) pontban

,,barlangszakasz használatával járó szolgáltatás'' szövegrész helyébe ,,barlangszakasz, védett mesterséges üreg vagy szakasza használatával járó szolgáltatás'' szövegrész lép: 63/2015. (X. 16.) FM r. 4. § (2) bek. [2015. október 24.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,barlangban folytatható kísérletre'' szövegrész helyébe ,,barlangban, védett mesterséges üregben folytatható kísérletre'' szövegrész lép: 63/2015. (X. 16.) FM r. 4. § (3) bek. [2015. október 24.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 63/2015. (X. 16.) FM r. 3. § (2) bek. [2015. október 24.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdésben meghatározott képzettségi feltétel'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdésben meghatározott barlangi kutatásvezetői képzettségi feltétel'' szövegrész lép: 63/2015. (X. 16.) FM r. 4. § (4) bek. [2015. október 24.]

 

18/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 63/2015. (X. 16.) FM r. 3. § (3) bek. [2015. október 24.]

 

18/B. § (4) bek. a) pontban

,,címét, kutatásvezetői igazolványának számát'' szövegrész helyébe ,,címét, barlangi kutatásvezetői igazolványának számát'' szövegrész lép: 63/2015. (X. 16.) FM r. 4. § (5) bek. [2015. október 24.]

 

18/E. § után

18/F. §-sal kieg.: 63/2015. (X. 16.) FM r. 3. § (4) bek. [2015. október 24.]

 

1. sz. melléklet 1. pont III. alpontban

,,mesterséges üreg'' szövegrész helyébe ,,védett mesterséges üreg'' szövegrész lép: 63/2015. (X. 16.) FM r. 4. § (6) bek. [2015. október 24.]

 

1. sz. melléklet 1. pont V. alpontban

,,A barlang vagyonkezelőjének neve, címe'' szövegrész helyébe ,,A barlang vagyonkezelőjének neve, címe [kivéve a Tvt. 48. § (2) bekezdés szerinti védett mesterséges üreg esetén]'' szövegrész lép: 63/2015. (X. 16.) FM r. 4. § (6) bek. [2015. október 24.]


13/2001. (V. 9.) KöM r.

 
 

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,Tvt. 42-44. §-ának, 80. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tvt. 42-44. §-ának, 78. §-ának és 80. §-ának'' szövegrész lép: 66/2015. (X. 26.) FM r. 2. § a) pont [2015. november 3.]

 

4/A. § (11) bek.-ben

,,a kőszáli kecske (Capra ibex)'' szövegrész helyébe ,,a zerge (Rupicapra rupicapra), a kőszáli kecske (Capra ibex)'' szövegrész lép: 66/2015. (X. 26.) FM r. 2. § b) pont [2015. november 3.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 66/2015. (X. 26.) FM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2015. november 3.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 66/2015. (X. 26.) FM r. 4. §, illetve 2. melléklet [2015. november 3.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 66/2015. (X. 26.) FM r. 5. §, illetve 3. melléklet [2015. november 3.]

 

8. sz. melléklet

Helyébe lép: 66/2015. (X. 26.) FM r. 6. §, illetve 4. melléklet [2015. november 3.]

 

9. sz. melléklet

Helyébe lép: 66/2015. (X. 26.) FM r. 7. §, illetve 5. melléklet [2015. november 3.]


17/2013. (VII. 17.) KIM r.

 
 

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

 
 

6. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 27/2015. (X. 16.) IM r. 1. § [2015. október 24.]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 27/2015. (X. 16.) IM r. 2. § [2015. október 24.]


1/2014. (VII. 30.) KKM r.

 
 

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

 
 

2. § (2) bek. b)-c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) pont után d) ponttal kieg.: 4/2015. (X. 30.) KKM r. 1. § [2015. október 31.]

 

2. alcím

12/A. §-sal kieg.: 4/2015. (X. 30.) KKM r. 2. § [2015. október 31.]

 

3. alcím

14. §-sal kieg.: 4/2015. (X. 30.) KKM r. 3. § [2015. október 31.]


47/2011. (XII. 21.) NGM r.

 
 

a Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelője eredményelszámolásának szabályairól

 
 

2. §

Hat. kív. h.: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 7. § b) pont [2016. január 1.]


27/2012. (VIII. 27.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

2. melléklet

Mód.: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. január 1.]


29/2012. (IX. 18.) NGM r.

 
 

a ,,Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím'' alapításáról és adományozásáról

 
 

Hat. kív. h.: 4/2015. (X. 30.) KKM r. 5. § [2015. október 31.]


28/2013. (VI. 29.) NGM r.

 
 

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról

 
 

3. melléklet

Mód.: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 4. §, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]


41/2013. (IX. 30.) NGM r.

 
 

a pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról

 
 

3. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 5. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

3. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 5. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

3. § (3) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 5. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

3. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 5. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,Bit. 123. §-ában és 124. §-ában foglalt - tőkeelemek figyelembevételére vonatkozó - határértékeket.'' szövegrész helyébe ,,43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 19-24. §-ában foglalt - (szavatoló)tőke elemek besorolására, figyelembevételére vonatkozó - határértékeket, előírásokat.'' szövegrész lép: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 5. § (5) bek. [2016. január 1.]


61/2013. (XII. 17.) NGM r.

 
 

a technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 7. § c) pont [2016. január 1.]


11/2011. (III. 30.) NEFMI r.

 
 

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

 
 

2. melléklet II. rész 1. pont 1.2. alpontban

,,17,23'' szövegrész helyébe ,,15,68'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 37. § a) pont [2015. október 20.]

 

2. melléklet II. rész 2. pont 2.2. alpontban

,,14,25'' szövegrész helyébe ,,13,78'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 37. § b) pont [2015. október 20.]

 

2. melléklet II. rész 3. pont 3.2. alpontban

,,11,62'' szövegrész helyébe ,,11,35'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 37. § c) pont [2015. október 20.]

 

2. melléklet II. rész 4. pont 4.2. alpontban

,,26,97'' szövegrész helyébe ,,25,13'' szövegrész lép: 47/2015. (X. 19.) EMMI r. 37. § d) pont [2015. október 20.]


15/1998. (IV. 30.) NM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 
 

3. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 1. § [2015. október 15.]

 

3/B. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 1. § [2015. október 29.]

 

40. § (1) bek. b) pontban

,,az energia- és tápanyagbeviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben'' szövegrész lép: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 7. § a) pont [2015. október 15.]

 

75. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,teljes körű ellátás keretében'' szövegrész helyébe ,,teljes körű ellátás keretében - kivéve a kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonban és az ideiglenes befogadó férőhelyen történő elhelyezés esetében -'' szövegrész lép: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 7. § b) pont [2015. október 15.]

 

76. § (1) bek.-ben

,,az energia- és tápanyagbeviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben'' szövegrész lép: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 7. § a) pont [2015. október 15.]

 

109. § (1) bek. a) pontban

,,az otthont nyújtó ellátást'' szövegrész helyébe ,,- kivéve a kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonban és az ideiglenes befogadó férőhelyen történő elhelyezés esetében - az otthont nyújtó ellátást'' szövegrész lép: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 7. § c) pont [2015. október 15.]

 

124. § (4) bek.-ben

,,WC helyiségekből'' szövegrész helyébe ,,illemhelyekből'' szövegrész lép: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 7. § d) pont [2015. október 15.]

 

III. Fejezet 5. Cím

Alcímmel és 135/A-135/E. §-sal kieg.: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 2. § [2015. október 15.]

 

142. § után

Alcímmel és 142/A. §-sal kieg.: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 3. § [2015. október 15.]

 

III. Fejezet 6. Cím ,,A gyermekvédelmi gyám tevékenységéhez kapcsolódó feladatok'' alcím

152/B. §-sal kieg.: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 4. § [2015. október 15.]

 

172. § után

173-174. §-sal kieg.: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 5. § [2015. október 15.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 6. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. október 15.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 6. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. október 15.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 46/2015. (X. 12.) EMMI r. 6. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. október 15.]


15/2010. (V. 12.) ÖM r.

 
 

a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról

 
 

9. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 58/2015. (X. 27.) BM r. 11. § [2015. november 4.]

 

10. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 58/2015. (X. 27.) BM r. 12. § [2015. november 4.]


44/1996. (XII. 29.) PM r.

 
 

a biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 28/2015. (X. 21.) NGM r. 6. § (2) bek. [2016. január 1.]


45/1996. (XII. 29.) PM r.

 
 

a nagykockázatok és nagykárok határértékeiről

 
 

Hat. kív. h.: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 7. § a) pont [2016. január 1.]


33/2002. (XI. 16.) PM r.

 
 

a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás formájáról és tartalmáról

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,az 1995. évi XCVI. törvény 102. § (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 156. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 1. § [2016. január 1.]


8/2004. (III. 10.) PM r.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

29. § (6) bek.-ben

,,biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 216. §-a'' szövegrész helyébe ,,biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 320. §-a'' szövegrész lép: 29/2015. (X. 21.) NGM r. 2. § [2016. január 1.]


1/2006. (I. 13.) PM r.

 
 

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról

 
 

Hat. kív. h.: 323/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § c) pont [2015. november 1.]


9/2000. (VIII. 4.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

 
 

1. § (2) bek. a) pont aa) alpontban

,,30/1997. (X. 11.) NM rendeletben'' szövegrész helyébe ,,1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletben'' szövegrész lép: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 4. § [2015. október 29.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 2. § [2015. október 29.]

 

4. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 5. § [2015. október 29.]

 

17/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 48/2015. (X. 28.) EMMI r. 3. § [2015. október 29.]


17/2004. (IX. 11.) TNM r.

 
 

a Balatonfüred vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról

 
 

Melléklet

Mód.: 42/2015. (X. 15.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. október 23.]


23/2005. (VI. 25.) TNM r.

 
 

a Balatonfűzfő vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról

 
 

Melléklet

Mód.: 43/2015. (X. 15.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. október 23.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

11/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról

 
 

Mód.: 42/2015. (X. 21.) OGY h. 1. pont [2015. október 19.]


13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 40/2015. (X. 5.) OGY h. 1. pont [2015. szeptember 29.]

 

1. pont

Mód.: 43/2015. (X. 21.) OGY h. 1. pont [2015. október 19.]


1128/2012. (IV. 26.) Korm. h.

 
 

az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról

 
 

1. pont 1.2-1.3. alpont

Helyébe lép: 1742/2015. (X. 13.) Korm. h. 3. pont [2015. október 13. 13 óra]


1968/2013. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2015. augusztus 31.'' szövegrész helyébe ,,2015. augusztus 31., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei címre átcsoportosított 516,0 millió forint tekintetében 2015. december 31.'' szövegrész lép: 1741/2015. (X. 13.) Korm. h. 3. pont


1405/2014. (VII. 18.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,Festetics-mauzóleum felújítása érdekében biztosított 175,0 millió forint összeg tekintetében 2015. szeptember 30.'' szövegrész helyébe ,,XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára átcsoportosított 475,0 millió forint tekintetében 2015. december 31.'' szövegrész lép: 1741/2015. (X. 13.) Korm. h. 8. pont


1501/2014. (IX. 5.) Korm. h.

 
 

a KEOP-2012-5.6.0 jelű (,,Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai'' című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról

 
 

1. melléklet táblázat C:6 mezőben

,,1 753 311 465'' szövegrész helyébe ,,4 712 327 465'' szövegrész lép: 1770/2015. (X. 19.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

1. melléklet táblázat C:49 mezőben

,,535 832 128'' szövegrész helyébe ,,5 011 077 628'' szövegrész lép: 1770/2015. (X. 19.) Korm. h. 2. pont b) alpont


1676/2014. (XI. 20.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

 
 

2. pont

Visszavonja: 1741/2015. (X. 13.) Korm. h. 4. pont


1696/2014. (XI. 26.) Korm. h.

 
 

a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról

 
 

7. pontból

,,a 2015.,'' szövegrészeket hat. kív. h.: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 1. pont


1706/2014. (XII. 3.) Korm. h.

 
 

a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú (,,A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés'' című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1764/2015. (X. 16.) Korm. h. 4. pont


1721/2014. (XII. 5.) Korm. h.

 
 

a Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

 
 

2. pontban

,,XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcímet és a 22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítások tekintetében 2015. december 31.'' szövegrész helyébe

 

,,XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címet és a 22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítások tekintetében 2015. december 31., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára átcsoportosított 515,0 millió forint tekintetében 2015. november 30., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára átcsoportosított 2641,5 millió forint és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára átcsoportosított 140,4 millió forint tekintetében 2016. június 30.'' szövegrész lép: 1741/2015. (X. 13.) Korm. h. 6. pont


1753/2014. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 
 

1. pont b)-e) alpontban

,,2015. évben'' szövegrész helyébe ,,2015. és 2016. évben'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

2. pontban

,,a 2015. év folyamán, illetve a 2016. év tekintetében a 2016. évi központi költségvetés tervezésével összhangban'' szövegrész helyébe ,,a felmerülés ütemében'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 2. pont b) alpont


1763/2014. (XII. 18.) Korm. h.

 
 

a 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1731/2015. (X. 8.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2015. október 9.]


1791/2014. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

az egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló kormányhatározatok módosításáról

 
 

Visszavonja: 1761/2015. (X. 16.) Korm. h.


1812/2014. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

4. pontban

,,Bethlen Gábor Alapba átcsoportosított 1828,2 millió forint és a Magyar Nemzeti Múzeum részére átcsoportosított 434,3 millió forint tekintetében 2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,Magyar Nemzeti Múzeum részére átcsoportosított 434,3 millió forint tekintetében 2016. június 30., a Bethlen Gábor Alapba átcsoportosított 1828,2 millió forint tekintetében 2017. március 31.'' szövegrész lép: 1779/2015. (X. 27.) Korm. h. 2. pont

 

5. pontban

,,2500,0 millió forint tekintetében'' szövegrész helyébe ,,2500,0 millió forint tekintetében, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 47. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása alcímre átcsoportosított 2669,8 millió forint tekintetében'' szövegrész lép: 1741/2015. (X. 13.) Korm. h. 2. pont


1850/2014. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

az Országos Atomenergia Hivatal hatósági feladatellátását biztosító anyagi és humán erőforrások rendelkezésre állásához szükséges intézkedésekről, valamint e feladatellátással összefüggésben felsőoktatási ösztöndíj bevezetésének és a duális képzés nukleáris iparban történő bevezetésének vizsgálatáról

 
 

3. pontból

,, , a 1. b) pont tekintetében 2015. július 1.'' szövegrészt hat. kív. h.: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 3. pont


1871/2014. (XII. 31.) Korm. h.

 
 

a Kormány az egyes fejezetek közötti átcsoportosításról és Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatásáról

 
 

1. b) pontból

,,2015. szeptember 30-áig történő visszatérítési kötelezettség mellett,'' szövegrészt visszavonja: 1736/2015. (X. 8.) Korm. h. 1. pont

 

2. pontban

,,támogatás'' szövegrész helyébe ,,vissza nem térítendő támogatás'' szövegrész lép: 1736/2015. (X. 8.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

3. pontban

,,támogatást utólagos, legkésőbb 2015. szeptember 30-áig történő visszafizetési kötelezettséggel'' szövegrész helyébe ,,vissza nem térítendő támogatást, legkésőbb 2015. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel'' szövegrész lép: 1736/2015. (X. 8.) Korm. h. 2. pont b) alpont


1042/2015. (II. 10.) Korm. h.

 
 

az Ebola-járvány által sújtott nyugat-afrikai országokba küldendő egészségügyi önkéntesekről

 
 

3. pont

Hat. kív. h.: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 4. pont


1049/2015. (II. 11.) Korm. h.

 
 

a veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről

 
 

4. pontban

,,azonnal'' szövegrész helyébe ,,felmerülés ütemében'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 5. pont


1058/2015. (II. 16.) Korm. h.

 
 

a budavári Várgarázs beruházás befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról

 
 

,,2015. május 31.'' szövegrész helyébe ,,felmerülés ütemében'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 6. pont


1060/2015. (II. 18.) Korm. h.

 
 

a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról

 
 

1. b)-d) pont

Helyébe lép: 1733/2015. (X. 8.) Korm. h. 1. pont

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1733/2015. (X. 8.) Korm. h. 2. pont, illetve 1. melléklet


1066/2015. (II. 23.) Korm. h.

 
 

a Budavári Palota épületegyütteshez tartozó egykori főőrségi épület és Stöckl-lépcső újjáépítéséhez szükséges forrás biztosításáról

 
 

3. pontban

,,2015. július 31.'' szövegrész helyébe ,,265,5 millió forint tekintetében 2015. augusztus 31., 1784,5 millió forint tekintetében 2016. február 28.'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 7. pont


1089/2015. (III. 3.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 7. és 8. prioritásának, valamint a 2014-2020 programozási időszak egyes országos kihatású projektjeinek részben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére történő finanszírozásának megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1786/2015. (X. 30.) Korm. h. 3. pont [2015. október 31.]


1125/2015. (III. 6.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 
 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat A:3 mezőben

,,28,26'' szövegrész helyébe ,,28,05'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont a) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat A:4-D:4 mezőben

,,102,01'' szövegrész helyébe ,,116,33'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont e) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat B:3 mezőben

,,64,75'' szövegrész helyébe ,,64,45'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont b) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat C:3 mezőben

,,102,73'' szövegrész helyébe ,,117,67'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont c) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat D:3 mezőben

,,195,74'' szövegrész helyébe ,,210,17'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont d) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.2.2. pont táblázat A:3 mezőben

,,176,70'' szövegrész helyébe ,,212,72'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont a) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.2.2. pont táblázat B:3 mezőben

,,80,67'' szövegrész helyébe ,,58,97'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont b) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.2.2. pont táblázat C:3 mezőben

,,257,37'' szövegrész helyébe ,,271,69'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont c) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.3.1. pont táblázat C:3 mezőben

,,28,26'' szövegrész helyébe ,,28,05'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont a) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.3.1. pont táblázat D:4 mezőben

,,64,75'' szövegrész helyébe ,,64,45'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont b) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.3.1. pont táblázat E:5 mezőben

,,46,00'' szövegrész helyébe ,,77,67'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont c) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.3.1. pont táblázat E:6 mezőben

,,56,21'' szövegrész helyébe ,,39,50'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont d) pont [2015. október 16.]

 

1. melléklet 5.3.3. pontban

,,102,01'' szövegrész helyébe ,,116,33'' szövegrész lép: 1758/2015. (X. 15.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont [2015. október 16.]


1145/2015. (III. 12.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint a Liget Budapest projekt kapcsolódó beruházásainak megvalósításához szükséges intézkedésekről

 
 

2. pont

Visszavonja: 1741/2015. (X. 13.) Korm. h. 7. pont


1172/2015. (III. 24.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 3. pont, illetve 2. melléklet [2015. október 20.]

 

1. melléklet 3.2.1 pont táblázat A:4-F:4 mezőben

,,22,36'' szövegrész helyébe ,,21,76'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont a) alpont ac) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 3.2.1 pont táblázat E:3 mezőben

,,5,06'' szövegrész helyébe ,,4,46'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont a) alpont aa) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 3.2.1 pont táblázat F:3 mezőben

,,186,90'' szövegrész helyébe ,,186,30'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont a) alpont ab) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 3.2.2. pont táblázat C:3 mezőben

,,24,12'' szövegrész helyébe ,,23,52'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont b) alpont ba) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 3.2.2. pont táblázat D:3 mezőben

,,261,79'' szövegrész helyébe ,,261,19'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont b) alpont bb) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 3.3.1 pont táblázat G:56 mezőben

,,5,06'' szövegrész helyébe ,,4,46'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont c) alpont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat A:3 mezőben

,,37,44'' szövegrész helyébe ,,37,38'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont d) alpont da) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat A:4-F:4 mezőben

,,14,10'' szövegrész helyébe ,,15,10'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont d) alpont dd) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat E:3 mezőben

,,2,76'' szövegrész helyébe ,,3,76'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont d) alpont db) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat F:3 mezőben

,,92,60'' szövegrész helyébe ,,93,54'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont d) alpont dc) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 5.2.2. pont táblázat C:3 mezőben

,,10,36'' szövegrész helyébe ,,11,36'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont e) alpont ea) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 5.2.2. pont táblázat D:3 mezőben

,,146,69'' szövegrész helyébe ,,147,69'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont e) alpont eb) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 5.3.1. pont táblázat C:17 mezőben

,,7,31'' szövegrész helyébe ,,7,25'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont f) alpont fa) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 5.3.1. pont táblázat C:38 mezőben

,,37,44'' szövegrész helyébe ,,37,38'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont f) alpont fc) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 5.3.1. pont táblázat G:17 mezőben

,,0,00'' szövegrész helyébe ,,1,00'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont f) alpont fb) pont [2015. október 20.]

 

1. melléklet 5.3.1. pont táblázat G:38 mezőben

,,2,76'' szövegrész helyébe ,,3,76'' szövegrész lép: 1775/2015. (X. 19.) Korm. h. 4. pont f) alpont fd) pont [2015. október 20.]


1173/2015. (III. 24.) Korm. h.

 
 

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2015. október 7.]

 

2. melléklet

Mód.: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat A:3 mezőben

,,GINOP-2.6.3'' szövegrész helyébe ,,GINOP-2.3.6'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat A:4 mezőben

,,GINOP-3.1.1'' szövegrész helyébe ,,GINOP-3.1.1-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat A:7 mezőben

,,GINOP-3.4.2'' szövegrész helyébe ,,GINOP-3.4.2-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat A:8 mezőben

,,GINOP-3.4.3'' szövegrész helyébe ,,GINOP-3.4.3-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont e) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat A:14 mezőben

,,GINOP-6.2.1'' szövegrész helyébe ,,GINOP-6.2.1-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont l) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat B:10 mezőben

,,ösztönzése'' szövegrész helyébe ,,ösztönzése - támogató szolgáltatások'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont h) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat C:7 mezőben

,,Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság'' szövegrész helyébe ,,Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat C:8 mezőben

,,Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság'' szövegrész helyébe ,,Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont f) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat C:9 mezőben

,,a kormányhivatalok foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására kijelölt szakigazgatási szervei'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalok'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont g) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat C:10 mezőben

,,Társaság'' szövegrész helyébe ,,Társaság, IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont i) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat C:11 mezőben

,,Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Belügyminisztérium, kormányhivatalok'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont k) alpont [2015. október 7.]

 

2. melléklet táblázat D:10 mezőben

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,1,30'' szövegrész lép: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. 3. pont j) alpont [2015. október 7.]


1192/2015. (III. 31.) Korm. h.

 
 

a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

1. pontban

,,2015. november 30. napjáig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30. napjáig'' szövegrész lép: 1743/2015. (X. 13.) Korm. h. 2. pont [2015. október 14.]

 

2. pont e) alpont után

f)-g) alponttal kieg.: 1743/2015. (X. 13.) Korm. h. 1. pont [2015. október 14.]


1227/2015. (IV. 20.) Korm. h.

 
 

a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatok finanszírozásáról

 
 

,,300,0'' szövegrész helyébe ,,200,0'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 8. pont a) alpont

 

,,2015. május 31.'' szövegrész helyébe ,,felmerülés ütemében'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 8. pont b) alpont


1259/2015. (IV. 24.) Korm. h.

 
 

a Bogányi-zongorák magyar és külföldi közintézményekben történő elhelyezéséről és megvásárlásáról

 
 

2. pontban

,,2015. július 31.'' szövegrész helyébe ,,felmerülés ütemében.'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 9. pont


1290/2015. (V. 5.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2015. október 7.]

 

1. melléklet táblázat D:146 mezőben

,,Árpád Fejedelem Általános Iskola energetikai fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,Dunavarsány Város Önkormányzata épületeinek energetikai fejlesztése I.'' szövegrész lép: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. 2. pont b) alpont [2015. október 7.]

 

1. melléklet táblázat D:147 mezőben

,,Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,Dunavarsány Város Önkormányzata épületeinek energetikai fejlesztése II.'' szövegrész lép: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. 2. pont c) alpont [2015. október 7.]

 

1. melléklet táblázat D:186 mezőben

,,Községháza épületének'' szövegrész helyébe ,,Kétsoprony község középületeinek'' szövegrész lép: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. 2. pont d) alpont [2015. október 7.]

 

1. melléklet táblázat D:251 mezőben

,,Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Pilisborosjenő Község Önkormányzata energetikai pályázata'' szövegrész lép: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. 2. pont e) alpont [2015. október 7.]

 

1. melléklet táblázat D:300 mezőben

,,Gyermekvédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Integrált Szociális Intézmény Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona'' szövegrész lép: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. 2. pont f) alpont [2015. október 7.]

 

1. melléklet táblázat D:303 mezőben

,,tompai'' szövegrész helyébe ,,kiskunhalasi'' szövegrész lép: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. 2. pont g) alpont [2015. október 7.]

 

1. melléklet táblázat D:306 mezőben

,,kisteleki'' szövegrész helyébe ,,Szivárvány Szakosított Szociális Otthona és Lakóotthona hódmezővásárhelyi'' szövegrész lép: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. 2. pont h) alpont [2015. október 7.]

 

1. melléklet táblázat E:128 mezőben

,,FM DASzK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma'' szövegrész helyébe ,,FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium'' szövegrész lép: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2015. október 7.]

 

1. melléklet táblázat E:323 mezőben

,,Országos Rendőr-főkapitányság'' szövegrész helyébe ,,Készenléti Rendőrség'' szövegrész lép: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. 2. pont i) alpont [2015. október 7.]


1299/2015. (V. 13.) Korm. h.

 
 

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának további támogatásáról

 
 

2. pontban

,,a 2015. évi források tekintetében: 2015. július 31. a 2016. évi források tekintetében: a 2016. évi központi költségvetés tervezése keretében'' szövegrész helyébe ,,a 2015. évi források tekintetében: a felmerülés ütemében, a 2016. évi források tekintetében: a felmerülés ütemében'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 10. pont d) alpont

 

2. pont a) alpontban

,,2015. évben'' szövegrész helyébe ,,2015. és 2016. évben'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 10. pont a) alpont

 

2. pont b) alpontban

,,2015-ben'' szövegrész helyébe ,,2015. évben szükséges 24,0 millió forint és 2016. évben szükséges 856,0 millió forint'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 10. pont b) alpont

 

2. pont c) alpontban

,,2015-ben szükséges 400,0 millió forint, valamint 2016-ban szükséges 800,0 millió forint'' szövegrész helyébe ,,2015. évben szükséges 22,0 millió forint és 2016. évben szükséges 1178,0 millió forint'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 10. pont c) alpont


1313/2015. (V. 21.) Korm. h.

 
 

a vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetéséhez szükséges műszaki, jogi, humán és pénzügyi feltételeinek biztosítását szolgáló előirányzat átcsoportosításáról

 
 

2. pont

Helyébe lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 11. pont


1333/2015. (V. 27.) Korm. h.

 
 

az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről

 
 

1. pont 1.4. alpontban

,,2015. július 1.'' szövegrész helyébe ,,a felmerülés ütemében'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 12. pont


1340/2015. (V. 27.) Korm. h.

 
 

a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló programokról és az annak megvalósításához szükséges források biztosításáról

 
 

2. pont a) alpontban

,,3000'' szövegrész helyébe ,,1000,0'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 13. pont a) alpont

 

2. pont b) alpontban

,,1000'' szövegrész helyébe ,,3000,0'' szövegrész, ,,2015. július 31.'' szövegrész helyébe ,,2015. október 31.'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 13. pont b) alpont


1411/2015. (VI. 23.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program módosításáról

 
 

Visszavonja: 1762/2015. (X. 16.) Korm. h. 4. pont


1428/2015. (VI. 25.) Korm. h.

 
 

Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

4. pontban

,,2015. július 31.'' szövegrész helyébe ,,a kifizetések üteméhez igazodóan'' szövegrész lép: 1734/2015. (X. 8.) Korm. h. 14. pont


1637/2015. (IX. 8.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról

 
 

1. melléklet 2.2 pont táblázat B:2 mezőben

,,3 445 878 050'' szövegrész helyébe ,,3 338 110 193'' szövegrész lép: 1774/2015. (X. 19.) Korm. h. a) pont

 

1. melléklet 2.2 pont táblázat B:3 mezőben

,,19 017 857'' szövegrész helyébe ,,126 785 714'' szövegrész lép: 1774/2015. (X. 19.) Korm. h. b) pont


1706/2015. (IX. 29.) Korm. h.

 
 

a nemzetközi védelemben részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez szükséges férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 
 

1. pontban

,,fejezet 2. cím 3. alcím ,,Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei'' előirányzat javára'' szövegrész helyébe ,,fejezetében'' szövegrész lép: 1741/2015. (X. 13.) Korm. h. 10. pont


1741/2015. (X. 13.) Korm. h.

 
 

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

9. pontban

,,K5. Dologi kiadások'' szövegrész helyébe ,,K3. Dologi kiadások'' szövegrész lép: 1779/2015. (X. 27.) Korm. h. 3. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2015.11.26.