A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5786890. látogatója

    Korábbi hónapok:

2015. január - 2015. február - 2015. március - 2015. április - 2015. május - 2015. június -
2015. július - 2015. augusztus - 2015. szeptember - 2015. október - 2015. november - 2015. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2015. február 1-jétől a 2015/19. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

162/2003. (X. 16.) Korm. r.

 
 

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

 
 

1. § d)-f) pont

Helyébe lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 1. § [2015. február 19.]

 

1. § g) pont

Hat. kív. h.: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 10. § a) pont [2015. február 19.]

 

5. § (1) bek. a) pont nyitó szövegrészben

,,tárgyév május 15-ig'' szövegrész helyébe ,,tavaszi vetésű ipari mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű ipari mák esetén a vetési évben november 30-ig'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 1. pont [2015. február 19.]

 

5. § (1) bek. a) pont ah) alpont

Hat. kív. h.: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 10. § b) pont [2015. február 19.]

 

5. § (1) bek. a) pont ai) alpontban

,,mákszalma vagy kifejtetlen ipari máktok'' szövegrész helyébe ,,kifejtetlen ipari máktok'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 2. pont [2015. február 19.]

 

5. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. február 19.]

 

5. § (1) bek. c) pontban

,,mákszalmájának'' szövegrész helyébe ,,kifejtetlen tokjának'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 3. pont [2015. február 19.]

 

5. § (1) bek. f) pontban

,,előállított kifejtetlen ipari mák mákszalmájának'' szövegrész helyébe ,,termesztett ipari mák kifejtetlen tokjának'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 4. pont [2015. február 19.]

 

5. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. február 19.]

 

5. § (1) bek. h) pontban

,,mákszalma, a kifejtett máktok'' szövegrész helyébe ,,mákszalma, a kifejtetlen máktok'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 5. pont [2015. február 19.]

 

5. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2015. február 19.]

 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2015. február 19.]

 

6. § (1) bek. a) pont aj) alpontban

,,mákszalma vagy kifejtetlen ipari máktok'' szövegrész helyébe ,,kifejtetlen ipari máktok'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 6. pont [2015. február 19.]

 

6. § (1) bek. d) pontban

,,az ipari mák mákszalmáját teljes mennyiségben'' szövegrész helyébe ,,a kifejtetlen ipari máktok teljes mennyiségét'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 7. pont [2015. február 19.]

 

6. § (1) bek. e) pontban

,,kifejtetlen ipari mák mákszalmájának a'' szövegrész helyébe ,,kifejtetlen ipari máktok'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 8. pont [2015. február 19.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 3. § [2015. február 19.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,a 6. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az e rendeletben'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 9. pont [2015. február 19.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,termesztetőt'' szövegrész helyébe ,,termesztetőt, a rendőrséget és az EEKH-t'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 10. pont [2015. február 19.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,e) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) pontja'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 11. pont [2015. február 19.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,tenyészidőszak végéig'' szövegrész helyébe ,,vetési évet követő második év végéig'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 12. pont [2015. február 19.]

 

8. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,kereskedelmi céllal történő termesztése, illetve az étkezési mák 500 m2-t meghaladó termőterületen'' szövegrész helyébe ,,500 m2-t meghaladó termőterületen történő termesztése, valamint területnagyságtól függetlenül az étkezési mák kereskedelmi céllal'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 13. pont [2015. február 19.]

 

8. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,tárgyév május 15-ig'' szövegrész helyébe ,,tavaszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben november 30-ig'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 14. pont [2015. február 19.]

 

8. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. február 19.]

 

8. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. február 19.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2015. február 19.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2015. február 19.]

 

9. §

Helyébe lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 5. § [2015. február 19.]

 

,,Étkezési mák termesztése'' alcím

9/A-9/B. §-sal kieg.: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 6. § [2015. február 19.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,tárgyév május 15-ig'' szövegrész helyébe ,,tavaszi vetésű díszítő mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű díszítő mák esetén a vetési évben november 30-ig'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 15. pont [2015. február 19.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,formájában megküldi'' szövegrész helyébe ,,formájában május 31-ig megküldi'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 16. pont [2015. február 19.]

 

10. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,mákszalmát'' szövegrész helyébe ,,díszítő mák mákszalmáját vagy kifejtetlen máktokját a szárával'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 17. pont [2015. február 19.]

 

10. § (4) bek. b) pontban

,,díszítő mákot, illetve mákszalmát'' szövegrész helyébe ,,máktokot'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 18. pont [2015. február 19.]

 

10. § (4) bek. c) pontban

,,díszítőmákot, illetve a mákszalmát'' szövegrész helyébe ,,máktokot'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 19. pont [2015. február 19.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,mákszalmáját'' szövegrész helyébe ,,mákszalmáját vagy kifejtetlen máktokját'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 20. pont [2015. február 19.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,mákszalma'' szövegrész helyébe ,,mákszalma vagy kifejtetlen máktok'' szövegrész lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 9. § 21. pont [2015. február 19.]

 

10. § (7) bek.

Helyébe lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 7. § [2015. február 19.]

 

11. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 8. § [2015. február 19.]


40/2004. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a Nemzet Sportolója Címről

 
 

2. §

Helyébe lép: 22/2015. (II. 18.) Korm. r. 1. § [2015. február 19.]

 

3. §

Helyébe lép: 22/2015. (II. 18.) Korm. r. 2. § [2015. február 19.]

 

4. §

Helyébe lép: 22/2015. (II. 18.) Korm. r. 3. § [2015. február 19.]

 

5-6. §

Hat. kív. h.: 22/2015. (II. 18.) Korm. r. 5. § [2015. február 19.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 22/2015. (II. 18.) Korm. r. 4. § [2015. február 19.]

 

Melléklet

Hat. kív. h.: 22/2015. (II. 18.) Korm. r. 5. § [2015. február 19.]


310/2008. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről

 
 

Hat. kív. h.: 14/2015. (II. 10.) Korm. r. 34. § [2015. február 18.]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

82. § (1) bek.-ben

,,február 28-ig'' szövegrész helyébe ,,április 15-ig'' szövegrész lép: 18/2015. (II. 16.) Korm. r. 1. § [2015. február 17.]


228/2009. (X. 16.) Korm. r.

 
 

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

 
 

Hat. kív. h.: 17/2015. (II. 16.) Korm. r. 27. § (2) bek. [2015. március 1.]


367/2010. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § b) pontban

,,összeget,'' szövegrész helyébe ,,összeget, és az Alap rendelkezésére álló forrás megváltozása esetén annak bekövetkezését követő negyvenöt napon belül módosítja azt,'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 4. § a) pont [2015. február 18.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 1. § [2015. február 18.]

 

3. alcím (10-11. §)

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

13-17. §

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

18. §

Helyébe lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 2. § [2015. február 18.]

 

19. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

19. § (5) bek.-ből

,,A hiányos pályázatok benyújtóját tizenöt napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2015. február 18.]

 

19. § (8)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

21. §

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

6. alcím (23-25. §)

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

8. alcím (31. §)

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

10/A. alcímcímben (32/A. § előtt)

,,Bgatv. alapján, nem pályázati úton'' szövegrész helyébe ,,kérelem alapján'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 4. § b) pont [2015. február 18.]

 

32/A. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

10/B. alcímcímben (32/B. § előtt)

,,A nem pályázati úton biztosított'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 4. § c) pont [2015. február 18.]

 

V/B. Fejezet (32/E-32/G. §)

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

36. §

Helyébe lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 3. § [2015. február 18.]

 

37. §

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. február 18.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

1/A. §-ból

,,[Az Áht. 6/B. § (1) bekezdéséhez]'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 16. § (1) bek. a) pont [2015. február 18.]

 

1/A. § után

Alcímnek megfelelő címmel kieg.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 6. § [2015. február 18.]

 

5. § (1) bek. a) pontból

,,és idegen nyelven, továbbá rövidített nevét'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 16. § (1) bek. b) pont [2015. február 18.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 7. § [2015. február 18.]

 

10. §

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 8. § [2015. február 18.]

 

11. § (8) bek.-ben

,,az irányító szerv vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,a gazdasági vezető kinevezésére jogosult személy'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § a) pont [2015. február 18.]

 

35. § (4) bek.-ben

,,fejezet irányító'' szövegrész helyébe ,,fejezetet irányító'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § b) pont [2015. február 18.]

 

36. § (1) bek.-ből

,, , valamint a 35. § szerint jóváhagyott többletbevétellel'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 16. § (1) bek. c) pont [2015. február 18.]

 

52. § (5) bek.-ben

,,országgyűlési képviselők javadalmazásáról'' szövegrész helyébe ,,Országgyűlésről'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § c) pont [2015. február 18.]

 

55. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 9. § [2015. február 18.]

 

55. § (2) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

76. § (1) bek. a) pontban

,,tevékenység meghatározását'' szövegrész helyébe ,,tevékenységet'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § d) pont [2015. február 18.]

 

87. § (1) bek.

Helyébe lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2015. február 18.]

 

87. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

87. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 10. § (3) bek. [2015. február 18.]

 

109. § (4) bek. f) pontban

,,megtagadta.'' szövegrész helyébe ,,megtagadta,'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § e) pont [2015. február 18.]

 

109. § (4) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 11. § [2015. február 18.]

 

115/B. § (2) bek.-ben

,,okleveles közgazdász'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatásban szerzett közgazdász'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § f) pont [2015. február 18.]

 

115/B. § (2) bek.-ből

,,államháztartási'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 16. § (1) bek. d) pont [2015. február 18.]

 

115/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 12. § [2015. február 18.]

 

122. § (2) bek.

Helyébe lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 13. § [2015. február 18.]

 

133. § (2) bek.-ben

,,irányító szerv hagyja jóvá'' szövegrész helyébe ,,irányító szerv - a Bethlen Gábor Alap esetén a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja - hagyja jóvá'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § g) pont [2015. február 18.]

 

140. § (2) bek. c) pontban

,,(4)'' szövegrész helyébe ,,(3)'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § h) pont [2015. február 18.]

 

144/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

161. § (2) bek.-ben

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,miniszter az államháztartás központi alrendszere tekintetében'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § i) pont [2015. február 18.]

 

167/C. § (3) bek. d) pontban

,,megállapodás módosításának,'' szövegrész helyébe ,,módosított megállapodás'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § j) pont [2015. február 18.]

 

167/K. § (4) bek.-ben

,,a (3)'' szövegrész helyébe ,,az (5)'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § k) pont [2015. február 18.]

 

171. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

1. melléklet 31. pontba

,,Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 4. §-a szerinti tagja'' szövegrész helyébe ,,Bethlen Gábor Alapért felelős testület'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § l) pont [2015. február 18.]

 

6. melléklet

Mód.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 14. §, illetve 1. melléklet [2015. február 18.]

 

6. melléklet táblázat E:16 mezőben

,,Az előző állapot nem törölhető.'' szövegrész helyébe ,,-'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 15. § m) pont [2015. február 18.]


18/2012. (II. 16.) Korm. r.

 
 

a budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

 
 

2. §-ban

,,megvalósítása.'' szövegrész helyébe ,,megvalósítása, továbbá a Budapest 24710/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatt álló épület - különösen a homlokzat - átalakításával, felújításával összefüggő tervezési szolgáltatások végzése, költségbecslés, árazatlan költségvetés készítése, dokumentáció készítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével kapcsolatos ügyintézés, a beruházás komplex lebonyolítói és műszaki ellenőri, valamint tervellenőri feladatainak ellátása, illetve a beruházás megvalósításának előkészítéséhez szükséges egyéb feladatok.'' szövegrész lép: 23/2015. (II. 18.) Korm. r. 5. § [2015. február 19.]


66/2012. (IV. 2.) Korm. r.

 
 

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

 
 

1. § 27. pont

Helyébe lép: 19/2015. (II. 16.) Korm. r. 11. § [2015. február 19.]


98/2012. (V. 15.) Korm. r.

 
 

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

 
 

3. § (1a)-(1e) bek.

Helyébe lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 17. § [2015. február 18.]

 

3. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 18. § [2015. február 18.]


100/2012. (V. 16.) Korm. r.

 
 

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1/A. §

Helyébe lép: 23/2015. (II. 18.) Korm. r. 1. § [2015. február 19.]

 

1/A. § után

1/B. §-sal kieg.: 23/2015. (II. 18.) Korm. r. 2. § [2015. február 19.]

 

4. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 23/2015. (II. 18.) Korm. r. 3. § [2015. február 19.]

 

2. melléklet

Mód.: 23/2015. (II. 18.) Korm. r. 4. §, illetve 1. melléklet [2015. február 19.]


149/2012. (VII. 6.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 13/2015. (II. 10.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2015. február 11.]


428/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről

 
 

1. § (5) bek.-ben

,,támogató részére'' szövegrész helyébe ,,nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: támogató) részére'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 20. § [2015. február 18.]

 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 19. § [2015. február 18.]

 

9. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 21. § [2015. február 18.]

 

11. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 21. § [2015. február 18.]

 

III. Fejezet (14. §)

Hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 21. § [2015. február 18.]


4/2013. (I. 11.) Korm. r.

 
 

az államháztartás számviteléről

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,27. §-a'' szövegrész helyébe ,,6/C. §-a'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 23. § a) pont [2015. február 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,27. § (2) vagy (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,6/C. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 23. § b) pont [2015. február 18.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,27. §-a'' szövegrész helyébe ,,6/C. §-a'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 23. § c) pont [2015. február 18.]

 

39. § (1a) bek. a) pontban

,,(5)'' szövegrész helyébe ,,(4)'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 23. § d) pont [2015. február 18.]

 

48. § (1) bek.-ben

,,72. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,4/A. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 23. § e) pont [2015. február 18.]

 

15. mellékletből

,,és (5) bekezdése'' szövegrészeket hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 24. § [2015. február 18.]

 

16. melléklet

Mód.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 22. §, illetve 2. melléklet [2015. február 18.]


295/2013. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól

 
 

16. §-ban

,,71. § (1) bekezdését, 73. § (1) és (2) bekezdését, 78. § (2), (4) és (7) bekezdését, 82. §-át, 83. § (1)-(3) bekezdését, 84. § (1)-(4), (6) bekezdését, 85. § (1) és (3) bekezdését, 86. §-át és 89. §-át kell alkalmazni'' szövegrész helyébe ,,66-70. §-át, 72. § (2) bekezdését, 75. § (3) bekezdését, 78. §-át, 87. § (2), (5) és (6) bekezdését, 90. §-át, 93. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 27. § a) pont [2015. február 18.]

 

18/A. § (1) bek.-ben

,,78. § (1), (3), (5), (6) és (8) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,86. §-át, 87. § (1a) és (2) bekezdését és 88. § (2) és (4) bekezdését'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 27. § b) pont [2015. február 18.]

 

18/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 25. § [2015. február 18.]

 

18/A. § (3) bek.-ben

,,80. § (4) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,93. § (3) bekezdését'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 27. § c) pont [2015. február 18.]

 

31. § után

32. §-sal kieg.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 26. § [2015. február 18.]


461/2013. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 12/2015. (II. 9.) Korm. r. 1. § [2015. február 10.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 12/2015. (II. 9.) Korm. r. 2. § [2015. február 10.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 12/2015. (II. 9.) Korm. r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. február 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 12/2015. (II. 9.) Korm. r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. február 10.]


499/2013. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Civil Alap - 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,65/A. §-át, 71. §-át, 72. §-át, 73. § (1) bekezdését, 77. §-át, 78. §-át, valamint 78/A. §-át'' szövegrész helyébe ,,66. §-át, 74. § (1) bekezdését, 75. §-át, 76. § (1) bekezdését, 86. §-át és 87. § (1a) és (2) bekezdését'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 28. § a) pont [2015. február 18.]

 

5. § (1) bek. f) pontban

,,73. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,76. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 28. § b) pont [2015. február 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,76. § (1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,81. §-ában'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 28. § c) pont [2015. február 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,50. § (5) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,50/A. §-a'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 28. § d) pont [2015. február 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,80. §'' szövegrész helyébe ,,92. §'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 28. § e) pont [2015. február 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,80. § (3)-(4) bekezdésétől'' szövegrész helyébe ,,93. § (1) és (2) bekezdésétől'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 28. § f) pont [2015. február 18.]

 

1. mellékletben

,,az Ávr.-ben meghatározott'' szövegrész helyébe ,,a jogszabályban meghatározott'' szövegrész, ,,az Ávr. 83. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 97. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 29. § [2015. február 18.]

 

1. mellékletből

,,[Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (2) bekezdés a) pont]'' szövegrészt, ,,[Ávr. 72. § (2) bekezdés b) pont]'' szövegrészt, ,,[Ávr. 72. § (2) bekezdés f) pont]'' szövegrészt, ,,(Ávr. 79. §)'' szövegrészt, ,,[Ávr. 72. § (2) bekezdés h) pont]'' szövegrészt és ,,[Ávr. 72. § (2) bekezdés e) pont]'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 30. § (1) bek. a) pont [2015. február 18.]

 

1. mellékletből

,,[Ávr. 72. § (2) bek. d) pont]''szövegrészeket hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 30. § (2) bek. [2015. február 18.]

 

2. mellékletben

,,az Ávr.-ben meghatározott'' szövegrész helyébe ,,a jogszabályban meghatározott'' szövegrész, ,,az Ávr. 83. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 97. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 29. § [2015. február 18.]

 

2. mellékletből

,,[Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (2) bekezdés a) pont]'' szövegrészt, ,,[Ávr. 72. § (2) bek. f) pont]'' szövegrészt, ,,(Ávr. 79. §)'' szövegrészt és ,,[Ávr. 72. § (2) bekezdés e) pont]'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 30. § (1) bek. b) pont [2015. február 18.]


554/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról

 
 

1. § (1) bek. 11. pontban

,,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 31. § [2015. február 18.]


151/2014. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. § után

3/A-3/B. §-sal kieg.: 16/2015. (II. 11.) Korm. r. 1. § [2015. február 12.]

 

4. §-ban

,,hatályba'' szövegrész helyébe ,,hatályba, és 2020. január 1-jén hatályát veszti'' szövegrész lép: 16/2015. (II. 11.) Korm. r. 4. § [2015. február 12.]

 

6. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 16/2015. (II. 11.) Korm. r. 2. § [2015. február 12.]

 

1. melléklet

Mód.: 16/2015. (II. 11.) Korm. r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. február 12.]

 

2. melléklet

Mód.: 16/2015. (II. 11.) Korm. r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. február 12.]


14/2015. (II. 10.) Korm. r.

 
 

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

2. melléklet után

3. melléklettel kiegészülve lép hatályba: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 32. § a) pont, illetve 3. melléklet [2015. február 18.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kiegészülve lép hatályba: 20/2015. (II. 17.) Korm. r. 32. § b) pont, illetve 4. melléklet [2015. február 18.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

1/2015. (II. 13.) MEKH r.

 
 

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

 
 

11. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 1/2015. (II. 13.) MEKH r. 12. § (4) bek. [2015. december 31.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

13/1996. (VI. 28.) BM r.

 
 

a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról

 
 

3. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2/2015. (II. 3.) BM r. 6. § (1) bek. [2015. február 6.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2/2015. (II. 3.) BM r. 6. § (2) bek. [2015. február 6.]


42/2013. (VIII. 9.) BM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

18. § (3) bek.-ben

,,valamint mindezek összefüggéseinek'' szövegrész helyébe ,,valamint mindezek összefüggéseinek, kialakításának és képének'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § a) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet II. rész 5) pontban

,,az összes síremlékkel együtt, beleértve a fali sírboltok sorait az építmények hosszfalai mentén'' szövegrész helyébe ,,az V. részben azonosított síremlékekkel együtt'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § b) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet II. rész 6) pontban

,,parcellák eredeti kialakítása és képe'' szövegrész helyébe ,,parcellák kialakítása és képe'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § c) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet III. részben

,,Parcellák síremlékcsoportok'' szövegrész helyébe ,,Parcellák, síremlékcsoportok kialakítása és képe az V. részben azonosított síremlékekkel és sírépítményekkel'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § d) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet III. rész 1) pontban

,,áthelyezett síremlékek'' szövegrész helyébe ,,áthelyezett síremlékek csoportja'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § e) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet III. rész 3) pontban

,,sírkövek'' szövegrész helyébe ,,sírkövek csoportja'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § f) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet III. rész 8) pontban

,,hőseinek nyughelye'' szövegrész helyébe ,,hősei síremlékeinek csoportja'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § g) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet III. rész 9) pontból

,,eredeti kialakítása és képe'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 69. § f) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet III. rész 10) pontból

,,eredeti kialakítása és helyreállítandó képe'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 69. § h) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet III. rész 11) pontból

,,eredeti kialakítása és képe'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 69. § g) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet III. rész 12) pontból

,,eredeti kialakítása és helyreállítandó képe'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 69. § i) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet III. rész 13) pontban

,,sírok'' szövegrész helyébe ,,sírsorok'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § h) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet IV. rész 1) pontban

,,összes falsírboltja'' szövegrész helyébe ,,falsírboltjainak kialakítása és képe az V. részében azonosított síremlékekkel és sírépítményekkel'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § i) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet IV. rész 1) pontból

,,különösen az alábbiak'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 69. § j) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet V. részben

,,Síremlékek, sírépítmények'' szövegrész helyébe ,,Egyedi értéket hordozó síremlékek és sírépítmények'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § j) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet VI. rész 1) pontban

,,jelölő kövek'' szövegrész helyébe ,,jelölő 1945 előtti historizáló kőelemek'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § k) pont [2015. február 10.]

 

2. melléklet VI. rész 2) pontban

,,nyolcszögletű'' szövegrész helyébe ,,1945 előtti historizáló nyolcszögletű'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 68. § l) pont [2015. február 10.]


4/1998. (XI. 11.) EüM r.

 
 

az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 3/2015. (II. 6.) FM r. 1. § (1) bek. [2015. február 7.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 3/2015. (II. 6.) FM r. 1. § (2) bek. [2015. február 7.]

 

4. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,élelmiszer-biztonsági szerv'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-felügyeleti szerv'' szövegrész lép: 3/2015. (II. 6.) FM r. 2. § (1) bek. a) pont [2015. február 7.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,Magyar Köztársaság'' szövegrész helyébe ,,Magyarország'' szövegrész lép: 3/2015. (II. 6.) FM r. 2. § (2) bek. [2015. február 7.]

 

8. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 3/2015. (II. 6.) FM r. 3. § [2015. február 7.]

 

11. §-ban

,,élelmiszer-biztonsági szervet'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-felügyeleti szervet'' szövegrész lép: 3/2015. (II. 6.) FM r. 2. § (1) bek. b) pont [2015. február 7.]

 

1. sz. melléklet II. fejezetcímben

,,Magyar Köztársaság'' szövegrész helyébe ,,Magyarország'' szövegrész lép: 3/2015. (II. 6.) FM r. 2. § (2) bek. [2015. február 7.]


18/1998. (XII. 27.) EüM r.

 
 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

 
 

1. § a) pontban

,,[Eütv. 202. § (1) bekezdés a) és b) pontja]'' szövegrész helyébe ,,[Eütv. 3/A. § a) és b) pontja]'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 14. § [2015. február 3.]

 

1/A. § 8. pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 10. § [2015. február 3.]

 

1/C. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 11. § [2015. február 3.]

 

17/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 12. § [2015. február 3.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 13. § (1) bek., illetve 18. melléklet [2015. február 3.]

 

9. sz. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 13. § (2) bek., illetve 19. melléklet [2015. február 3.]


23/2002. (V. 9.) EüM r.

 
 

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

 
 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (II. 10.) EMMI r. 2. § [2015. március 13.]


35/2005. (VIII. 26.) EüM r.

 
 

az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

 
 

5. § (10) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (II. 10.) EMMI r. 5. § [2015. március 13.]


1/2009. (I. 30.) EüM r.

 
 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

 
 

2. § (9)-(10) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (II. 10.) EMMI r. 6. § [2015. március 13.]

 

2. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 9/2015. (II. 10.) EMMI r. 8. § [2015. március 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 9/2015. (II. 10.) EMMI r. 7. §, illetve 2. melléklet [2015. március 13.]


31/2010. (V. 13.) EüM r.

 
 

a finanszírozási eljárásrendekről

 
 

12. melléklet

Helyébe lép: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 3. §, illetve 7. melléklet [2015. február 3.]


49/2004. (V. 21.) ESZCSM r.

 
 

a területi védőnői ellátásról

 
 

3/A. § f) pont

Helyébe lép: 9/2015. (II. 10.) EMMI r. 3. § [2015. március 13.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 9/2015. (II. 10.) EMMI r. 4. § [2015. október 1.]

 

és az azt módosító

 
 

28/2013. (IV. 5.) EMMI r.

 
 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (II. 10.) EMMI r. 9. § [2015. március 13.]


52/2013. (VII. 15.) EMMI r.

 
 

az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról

 
 

1. §-ban

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 2.) MvM r. 3. § [2015. február 5.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2015. (II. 2.) MvM r. 1. § [2015. február 5.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 4/2015. (II. 2.) MvM r. 2. § [2015. február 5.]


26/2014. (IV. 8.) EMMI r.

 
 

a várandósgondozásról

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,szakellátás keretében'' szövegrész helyébe ,,védőnő és a háziorvos együttműködésével'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 19. § [2015. február 17.]

 

4. § (1) bek.-ből

,,a szakellátás keretében'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 20. § a) pont [2015. február 17.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 15. § [2015. február 17.]

 

5. § (1) bek. d) pontból

,,és a szakmai irányelvben foglalt választható'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 20. § b) pont [2015. február 17.]

 

5. § (1) bek. f)-g) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 16. § (1) bek. [2015. február 17.]

 

5. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 16. § (2) bek. [2015. február 17.]

 

5. § (2) bek.-ből

,,és választható'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 20. § c) pont [2015. február 17.]

 

9. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 17. § [2015. február 17.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 18. §, illetve 20. melléklet [2015. február 17.]


2/2015. (II. 6.) FM r.

 
 

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2/2015. (II. 6.) FM r. 5. § [2017. december 31.]


23/2007. (IV. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

 
 

17. § (3) bek.-ben

,,2015. május 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. augusztus 31-ig'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 2. § a) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

17. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 1. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

24. § (2)-(2a) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 3. § [2015. február 17. 17 óra]

 

25. § (2a) bek.-ben

,,2015. május 31. napjáig'' szövegrész helyébe ,,2015. augusztus 31-ig'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 2. § b) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

31. § (4) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 1. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

,,ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK'' alcím

36/K. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 1. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 1. § (4) bek., illetve 1. melléklet [2015. február 17. 17 óra]


26/2007. (IV. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

11. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 4. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

12/A. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 4. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


27/2007. (IV. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9/C. §-ból

,,a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 6. § [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 5. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 5. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

20. § után

21. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 5. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


52/2007. (VI. 28.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

6. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 7. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

6. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 7. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


67/2007. (VII. 26.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

4. § (6) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 9. § [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 8. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (2) bek. után

(3)-(3a) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 8. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (8) bek. a) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 8. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

12. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 8. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

14. § után

15-16. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 8. § (5) bek. [2015. február 17. 17 óra]


78/2007. (VII. 30.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 10. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

10/A. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 10. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


25/2008. (III. 7.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

4. § (6) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 12. § a) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

8/C. §-ból

,,a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 12. § b) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 12. § c) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

10/B. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 11. § [2015. február 17. 17 óra]


26/2008. (III. 7.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 13. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

10/A. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 13. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


34/2008. (III. 27.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

6. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 14. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

7. § (6) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 14. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (1) bek.-ben

,,aa) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a) pontjában'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 15. § [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 14. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Jogkövetkezmények'' alcím

10/A. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 14. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]


35/2008. (III. 27.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

9. § (4)-(6) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 16. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 16. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


47/2008. (IV. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

10. § (8) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 17. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 17. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


135/2008. (X. 18.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 18. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 19. § [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

10/D. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 18. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


136/2008. (X. 18.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 20. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 20. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

10/D. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 20. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


137/2008. (X. 18.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 21. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

10/C. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 21. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


138/2008. (X. 18.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 22. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 23. § [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

10/D. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 22. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


144/2008. (XI. 7.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 24. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 24. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

10/A. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 24. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


18/2009. (III. 6.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról

 
 

2. § 1. pontban

,,adatainak'' szövegrész helyébe ,,adataira'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 26. § a) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

2. § 5. pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 25. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

3. § (1) bek.-ben

,,e rendeletben'' szövegrész helyébe ,,az e rendeletben'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 26. § b) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

3. § (2) bek.-ben

,,szerződés'' szövegrész helyébe ,,a szerződés'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 26. § c) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

3. § (7)-(13) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (13) bek. után (14)-(16) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 25. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

3/A. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 25. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

3/A. § után

3/B. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 25. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 25. § (5) bek., illetve 2. melléklet [2015. február 17. 17 óra]


44/2009. (IV. 11.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 27. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

10/B. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 27. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


113/2009. (VIII. 29.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

4. § (7) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 29. § [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 28. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 28. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 28. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 28. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 30. § [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 28. § (5) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 30. § [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (7) bek. b) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 28. § (6) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

12. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 28. § (7) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

16. § után

17-18. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 28. § (8) bek. [2015. február 17. 17 óra]


122/2009. (IX. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 31. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

10/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 31. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


160/2009. (XI. 19.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 32. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

10/E. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 32. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


38/2010. (IV. 15.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 33. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

16. § (5) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 33. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

23. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 33. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

25. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 33. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

38. § után

39. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 33. § (5) bek. [2015. február 17. 17 óra]


26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM e. r.

 
 

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

 
 

19. §

Helyébe lép: 4/2015. (II. 3.) NFM r. 3. § [2015. február 5.]

 

2. melléklet

Mód: 4/2015. (II. 3.) NFM r. 4. § a) pont, illetve 5. melléklet [2015. február 5.]

 

3. melléklet

Mód: 4/2015. (II. 3.) NFM r. 4. § b) pont, illetve 6. melléklet [2015. február 5.]


12/2007. (III. 13.) IRM r.

 
 

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

 
 

3. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2/2015. (II. 3.) BM r. 1. § [2015. február 6.]

 

3. § (1) bek. d) pontban

,,katasztrófavédelmi Kormányzati Koordinációs Bizottság'' szövegrész helyébe ,,Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság'' szövegrész lép: 2/2015. (II. 3.) BM r. 5. § a) pont [2015. február 6.]

 

3. § (1) bek. g) pontban

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész lép: 2/2015. (II. 3.) BM r. 5. § b) pont [2015. február 6.]

 

4. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2/2015. (II. 3.) BM r. 2. § [2015. február 6.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 2/2015. (II. 3.) BM r. 3. § [2015. február 6.]

 

15. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2/2015. (II. 3.) BM r. 4. § [2015. február 6.]


31/1996. (VI. 19.) IKM r.

 
 

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

Melléklet

 
 

,,Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke'' alcím 9., 14-15., 18. és 30. pont

Hat. kív. h.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 1. § (1) bek. [2015. február 20.]

 

,,9. ÓRÁS mestervizsga szakmai követelmények'' alcím

Hat. kív. h.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 1. § (2) bek. a) pont [2015. február 20.]

 

,,14. RÁDIÓ- ÉS HANGTECHNIKAI MŰSZERÉSZ mestervizsga szakmai követelmények'' alcím

Hat. kív. h.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 1. § (2) bek. b) pont [2015. február 20.]

 

,,15. TELEVÍZIÓ- ÉS VIDEOTECHNIKAI MŰSZERÉSZ mestervizsga szakmai követelmények'' alcím

Hat. kív. h.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 1. § (2) bek. c) pont [2015. február 20.]

 

,,18. BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS szakmai követelmények'' alcím

Hat. kív. h.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 1. § (2) bek. d) pont [2015. február 20.]

 

,,30. KERESKEDŐ mesterszint és vizsgakövetelmények'' alcím

Hat. kív. h.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 1. § (2) bek. e) pont [2015. február 20.]


5/2012. (II. 16.) KIM r.

 
 

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

4. § (2) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 8/2015. (II. 2.) EMMI r. 1. § [2015. február 3.]


1/2013. (I. 8.) KIM r.

 
 

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

 
 

7. § (4) bek.-ből

,,a biztonsági szakirány és'' szövegrészt hat. kív. h.: 6/2015. (II. 10.) MvM r. 8. § [2015. február 11.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,három'' szövegrész helyébe ,,kettő'' szövegrész lép: 6/2015. (II. 10.) MvM r. 7. § a) pont [2015. február 11.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2015. (II. 10.) MvM r. 1. § (1) bek. [2015. február 11.]

 

9. § (8) bek.

Helyébe lép: 6/2015. (II. 10.) MvM r. 1. § (2) bek. [2015. február 11.]

 

10. §-ban

,,hivatásos szolgálati viszony'' szövegrész helyébe ,,hivatásos szolgálati viszony, a tiszti rendfokozat'' szövegrész lép: 6/2015. (II. 10.) MvM r. 7. § b) pont [2015. február 11.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2015. (II. 10.) MvM r. 2. § [2015. február 11.]

 

3. alcím

12/A. §-sal kieg.: 6/2015. (II. 10.) MvM r. 3. § [2015. február 11.]

 

13. §

Helyébe lép: 6/2015. (II. 10.) MvM r. 4. § [2015. február 11.]

 

4. alcím

13/A. §-sal kieg.: 6/2015. (II. 10.) MvM r. 5. § [2015. február 11.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 6/2015. (II. 10.) MvM r. 6. § [2015. február 11.]


14/2000. (XI. 14.) KöViM r.

 
 

a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

 
 

Melléklet

Mód: 4/2015. (II. 3.) NFM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. február 5.]


16/2000. (XI. 22.) KöViM r.

 
 

a légiforgalom irányításának szabályairól

 
 

1. sz. melléklet

Mód: 4/2015. (II. 3.) NFM r. 2. § a) pont, illetve 2. melléklet [2015. február 5.]

 

2. sz. melléklet

Mód: 4/2015. (II. 3.) NFM r. 2. § b) pont, illetve 3. melléklet [2015. február 5.]

 

3. sz. melléklet

Mód: 4/2015. (II. 3.) NFM r. 2. § c) pont, illetve 4. melléklet [2015. február 5.]


27/2012. (VIII. 27.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

2. melléklet

Mód.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. február 20.]


8/2013. (III. 6.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

 
 

1. melléklet

Mód.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 3. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2015. február 20.]

 

2. melléklet

Mód.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 3. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2015. február 20.]


14/2013. (IV. 5.) NGM r.

 
 

a szakképzési kerettantervekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 4. § (1) bek., illetve 4. melléklet [2015. február 20.]

 

2. melléklet

Mód.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 4. § (2) bek., illetve 5. melléklet [2015. február 20.]

 

3. melléklet

Mód.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 4. § (3) bek., illetve 6. melléklet [2015. február 20.]

 

4. melléklet

Mód.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 4. § (4) bek., illetve 7. melléklet [2015. február 20.]


16/2014. (IV. 4.) NGM r.

 
 

a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

 
 

1. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 5. § (1) bek. [2015. február 20.]

 

2. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,NMH'' szövegrész helyébe ,,NSZFH'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 9. § (1) bek. a) pont [2015. február 20.]

 

2. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 5. § (2) bek. [2015. február 20.]

 

2. § (2)-(3) és (6) bek.-ben

,,NMH'' szövegrész helyébe ,,NSZFH'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 9. § (1) bek. a) pont [2015. február 20.]

 

3. §-ban

,,NMH'' szövegrész helyébe ,,NSZFH'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 9. § (1) bek. a) pont [2015. február 20.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,NMH'' szövegrész helyébe ,,NSZFH'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 9. § (1) bek. a) pont [2015. február 20.]

 

4. § (3)-(4) bek.-ben

,,NMH'' szövegrész helyébe ,,NSZFH'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 9. § (1) bek. b) pont [2015. február 20.]

 

5. § (1)-(3) bek.-ben

,,NMH'' szövegrész helyébe ,,NSZFH'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 9. § (1) bek. a) pont [2015. február 20.]

 

7. §-ban

,,NMH'' szövegrész helyébe ,,NSZFH'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 9. § (1) bek. a) pont [2015. február 20.]

 

8. §

Helyébe lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 6. § [2015. február 20.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 7. § [2015. február 20.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,képzési szintet záró'' szövegrész helyébe ,,képzést záró'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 9. § (2) bek. [2015. február 20.]

 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 8. § [2015. február 20.]

 

3. melléklet

Mód.: 4/2015. (II. 19.) NGM r. 9. § (3) bek., illetve 8. melléklet [2015. február 20.]


23/2014. (VI. 30.) NGM r.

 
 

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

 
 

2. § 4. pont után

5. ponttal kieg.: 2/2015. (II. 3.) NGM r. 1. § [2016. január 1.]

 

8. § (1) bek. b) pontban

,,11.§ szerint bejelentsék.'' szövegrész helyébe ,,11. § szerint bejelentsék, és'' szövegrész lép: 2/2015. (II. 3.) NGM r. 5. § [2016. január 1.]

 

8. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2/2015. (II. 3.) NGM r. 2. § [2016. január 1.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 2/2015. (II. 3.) NGM r. 3. § [2016. január 1.]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 2/2015. (II. 3.) NGM r. 4. § [2016. január 1.]


9/2012. (II. 28.) NEFMI r.

 
 

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

 
 

15. § után

16. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 4. § [2015. február 3.]

 

2. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 5. § (1) bek., illetve 8. melléklet [2015. február 3.]

 

3. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 5. § (2) bek., illetve 9. melléklet [2015. február 3.]


10/2012. (II. 28.) NEFMI r.

 
 

a gyógyító-előtti ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

 
 

23. § után

24. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 6. § [2015. február 3.]

 

1. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 7. § (1) bek., illetve 10. melléklet [2015. február 3.]

 

2. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 7. § (2) bek., illetve 11. melléklet [2015. február 3.]

 

3. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 7. § (3) bek., illetve 12. melléklet [2015. február 3.]

 

4. melléklete

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 7. § (4) bek., illetve 13. melléklet [2015. február 3.]

 

8. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 7. § (5) bek., illetve 14. melléklet [2015. február 3.]


11/2012. (II. 28.) NEFMI r.

 
 

az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 8. § [2015. február 3.]

 

1. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 9. § (1) bek., illetve 15. melléklet [2015. február 3.]

 

2. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 9. § (2) bek., illetve 16. melléklet [2015. február 3.]

 

4. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 9. § (3) bek., illetve 17. melléklet [2015. február 3.]


7/2013. (II. 26.) NFM r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

 
 

2. § d) pont

Hat. kív. h.: 3/2015. (II. 11.) BM r. 3. § [2015. február 16.]

 

2. § m) pont után

n) ponttal kieg.: 3/2015. (II. 11.) BM r. 1. § [2015. február 16.]

 

1. melléklet

Mód.: 3/2015. (II. 11.) BM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. február 16.]


27/2014. (IV. 30.) NFM r.

 
 

a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól

 
 

4. § (5) bek.-ben

,,gyakornok légiforgalmi irányítónak, a repüléstájékoztatónak és a légiforgalmi tisztnek'' szövegrész helyébe ,,gyakornok légiforgalmi irányítónak és a repüléstájékoztatónak'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 3.) NFM r. 5. § [2015. február 5.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 4/2015. (II. 3.) NFM r. 6. § a) pont, illetve 7. melléklet [2015. február 5.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 4/2015. (II. 3.) NFM r. 6. § b) pont, illetve 8. melléklet [2015. február 5.]


5/2015. (II. 9.) NFM r.

 
 

az egyedi támogatások, költségtérítések mértékéről és felhasználási szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 5/2015. (II. 9.) NFM r. 11. § (2) bek. [2016. március 31.]


10/2000. (V. 26.) NKÖM r.

 
 

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

 
 

11. §

Hat. kív. h.: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 69. § a) pont [2015. február 10.]


19/2003. (XII. 19.) NKÖM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

9. § (2) bek.-ben

,,7611,'' szövegrész helyébe ,,7611, 7612/1,'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 66. § [2015. február 10.]


14/2005. (IV. 5.) NKÖM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

14. §

Hat. kív. h.: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 69. § b) pont [2015. február 10.]


25/2005. (IX. 16.) NKÖM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

20. §

Hat. kív. h.: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 69. § c) pont [2015. február 10.]


27/2005. (X. 7.) NKÖM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

22. § (2) bek.-ben

,,36, 47,'' szövegrész helyébe ,,36, 46, 47,'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 65. § [2015. február 10.]


9/1993. (IV. 2.) NM r.

 
 

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

 
 

16. § után

17. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 1. § [2015. február 3.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. február 3.]

 

1/A. sz. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. február 3.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 2. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. február 3.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 2. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. február 3.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 2. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2015. február 3.]

 

17. sz. melléklet

Mód.: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 2. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2015. február 3.]


51/1997. (XII. 18.) NM r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

 
 

3. sz. melléklet

Mód.: 9/2015. (II. 10.) EMMI r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. október 1.]


9/2009. (III. 6.) OKM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

4. § (1) bek.-ből

,,6/15,'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 69. § d) pont [2015. február 10.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,19, 106, 128'' szövegrész helyébe ,,19, 106, 119, 122, 128'' szövegrész lép: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 67. § [2015. február 10.]

 

4. § (2) bek.-ből

,,6/3, 6/9,'' szövegrészt, ,,6/16, 6/17, 6/18,'' szövegrészt, ,,6/20, 6/21, 6/22, 6/23,'' szövegrészt és ,,119, 122,'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2015. (II. 2.) MvM r. 69. § e) pont [2015. február 10.]


9/1999. (XI. 24.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

 
 

1. sz. melléklet ,,Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez'' rész ,,III. Jövedelem típusai'' pont 3. alpontban

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 2.) EMMI r. 21. § [2015. február 3.]


33/2011. (IV. 28.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 34. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

14. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 34. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

14. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 35. § [2015. február 17. 17 óra]

 

18. § után

19. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 34. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


44/2011. (V. 26.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

16. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 36. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

17/B. § után

17/C. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 36. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


50/2011. (VI. 6.) VM r.

 
 

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. 6. pont után

6a. ponttal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 37. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

22. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 37. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


55/2011. (VI. 10.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 38. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 38. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 38. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 38. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]


76/2011. (VII. 29.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 39. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

22. § (5) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 39. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

24. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 40. § [2015. február 17. 17 óra]

 

25/D. § után

25/E. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 39. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


78/2011. (VIII. 3.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

10. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 41. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

14. § után

13. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 41. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


103/2011. (XI. 8.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (7) bek. b) pontban

,,2015. március 31. napjáig'' szövegrész helyébe ,,2015. május 31. napjáig'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 43. § [2015. február 17. 17 óra]

 

8/B. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 42. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 42. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 44. § [2015. február 17. 17 óra]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 42. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


111/2011. (XI. 24.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (6) bek.-ben

,,2015. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2015. május 31.'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 46. § [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 45. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 47. § [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 45. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

15. § után

14. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 45. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


17/2012. (II. 29.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretébe,,védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

5. § (2) bek. b) pontban

,,- baromfifélék esetén ampulla -'' szövegrész helyébe ,,- baromfifélék esetén ampulla vagy műszalma -'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 49. § (1) bek. a) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

5. § (4) bek. záró szövegrészben

,,- baromfifélék esetén ampulla -'' szövegrész helyébe ,,- baromfifélék esetén ampulla vagy műszalma -'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 49. § (1) bek. b) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

13. § (4) bek. b) pontban

,,- baromfifélék esetén ampulla -'' szövegrész helyébe ,,- baromfifélék esetén ampulla vagy műszalma -'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 49. § (1) bek. c) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

19. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 48. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

19. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 48. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

22. § (7) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 48. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

35. § után

36. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 48. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

2. melléklet ,,1. In vitro megőrzés célprogram'' című táblázat B:9-B:13 mező

Mód.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 49. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


25/2012. (III. 20.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

11. § (10) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 51. § [2015. február 17. 17 óra]

 

11. § (14) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 50. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 50. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


30/2012. (III. 24.) VM r.

 
 

a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről

 
 

5. § (8) bek.-ben

,,2013. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. augusztus 31-ig'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 53. § a) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

8. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 52. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 52. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

11. § (12) bek.-ben

,,2015. július 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. október 31-ig'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 53. § b) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

13. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 52. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 52. § (4) bek., illetve 3. melléklet [2015. február 17. 17 óra]


47/2012. (V. 11.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 54. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 54. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

12. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 55. § [2015. február 17. 17 óra]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 54. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

15/B. § után

15/C. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 54. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]


49/2012. (V. 22.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 56. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 56. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 56. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


52/2012. (VI. 8.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. § (13) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 57. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

15. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 57. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

19. § után

19/A. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 57. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


57/2012. (VI. 21.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 
 

4. § (5) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 59. § [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 58. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (3) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 58. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 58. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 58. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 60. § [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (7) bek. a) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 58. § (5) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

13. § után

14-15. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 58. § (6) bek. [2015. február 17. 17 óra]


61/2012. (VI. 29.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (6) bek.-ben

,,2015. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2015. május 31.'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 62. § [2015. február 17. 17 óra]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 61. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 61. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (7) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 61. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

10. § (11) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 61. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. alcím

11/D. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 61. § (5) bek. [2015. február 17. 17 óra]


99/2012. (IX. 25.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 63. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 63. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


102/2012. (X. 1.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 
 

4. § (12) bek.-ben

,,2015. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2015. május 31.'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 65. § [2015. február 17. 17 óra]

 

9. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 64. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. alcím

10/D. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 64. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


103/2012. (X. 1.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 
 

4. § (12) bek.-ben

,,2015. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2015. május 31.'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 67. § [2015. február 17. 17 óra]

 

9. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 66. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

9. alcím

10/D. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 66. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


129/2012. (XII. 17.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 68. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

2. § (7) bek.-ben

,,2015. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2015. május 31.'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 69. § [2015. február 17. 17 óra]

 

11. §

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 68. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 68. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


6/2013. (II. 5.) VM r.

 
 

az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról

 
 

6. § (1) bek. k) pontban

,,utazási költségek a b) pont ba)-bd) alpontja szerint'' szövegrész helyébe ,,a taxival és tömegközlekedéssel történő utazás költségei, valamint a b) pont bb)-bd) alpontja szerinti utazási költségek'' szövegrész lép: 4/2015. (II. 19.) FM r. 12. § (4) bek. [2015. február 27.]

 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 4/2015. (II. 19.) FM r. 12. § (1) bek. [2015. február 27.]

 

7. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8) bek.-sel kieg.: 4/2015. (II. 19.) FM r. 12. § (2) bek. [2015. február 27.]

 

12. § után

12/A. §-sal kieg.: 4/2015. (II. 19.) FM r. 12. § (3) bek. [2015. február 27.]


11/2013. (III. 5.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 70. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 70. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


35/2013. (V. 22.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (7) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 71. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

17. § (5)

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 71. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]


62/2013. (VII. 24.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (7) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 72. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

11. § (9)-(10) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 72. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 72. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


103/2013. (XI. 8.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,2015. március 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. május 31-ig'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 74. § [2015. február 17. 17 óra]

 

14. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 73. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 73. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 73. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


104/2013. (XI. 14.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 75. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

15. § (5a) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 75. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 75. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]


116/2013. (XII. 12.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

4. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 76. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 76. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 76. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

11. § (5) bek.-ben

,,6 hónapon'' szövegrész helyébe ,,9 hónapon'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 77. § a) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

11. § (6a) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 76. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

11. § (7) bek. c) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 76. § (5) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

11. § (12) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 76. § (6) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

13. § (4) bek.-ben

,,2015. május 31.'' szövegrész helyébe ,,2015. június 30.'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 77. § b) pont [2015. február 17. 17 óra]

 

13. § (8) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 76. § (7) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

15/C. § után

15/D. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 76. § (8) bek. [2015. február 17. 17 óra]


34/2014. (IV. 4.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 
 

1. § 10. pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 78. § (1) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

4. § (3) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segélyben'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díjban'' szövegrész lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 79. § [2015. február 17. 17 óra]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 78. § (2) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 78. § (3) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

12. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 78. § (4) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

12. § (9) bek. a) pont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 78. § (5) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

12. § (9) bek. g) pont ga)-gc) alpont

Helyébe lép: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 78. § (6) bek. [2015. február 17. 17 óra]

 

15. § után

16-17. §-sal kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 78. § (7) bek. [2015. február 17. 17 óra]


41/2014. (IV. 8.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

14. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 7/2015. (II. 17.) MvM r. 80. § [2015. február 17. 17 óra]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetJOGEGYSÉGI HATÁROZATOK
 

1/2012. BKMPJE sz. jogegységi h.

 
 

 
 

Hat. kív. h.: 1/2015. BKMPJE sz. h. [2015. február 17.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 1/2015. (II. 19.) OGY h. 1. pont [2015. február 16.]

 

2. pont

Mód.: 1/2015. (II. 19.) OGY h. 2. pont [2015. február 16.]


1129/2010. (VI. 10.) Korm. h.

 
 

az új Polgári Törvénykönyv megalkotásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 165. pont [2015. február 12.]


1166/2010. (VIII. 4.) Korm. h.

 
 

a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 164. pont [2015. február 12.]


1174/2010. (VIII. 18.) Korm. h.

 
 

a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye beszerzésének pénzügyi fedezetével összefüggő feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 163. pont [2015. február 12.]


1179/2010. (VIII. 31.) Korm. h.

 
 

a Magyar Köztársaság abujai nagykövetségének bezárásával kapcsolatos egyes feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 162. pont [2015. február 12.]


1194/2010. (IX. 15.) Korm. h.

 
 

a magyar küldöttség részvételéről az ENSZ Közgyűlés 65. ülésszakán

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 212. pont [2015. február 12.]


1198/2010. (IX. 17.) Korm. h.

 
 

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2009. évi működéséről készített beszámolójáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 161. pont [2015. február 12.]


1201/2010. (X. 5.) Korm. h.

 
 

a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetekhez kapcsolódó 1148/2010. (VII. 8.) Korm. határozat végrehajtásáról és a keletkezett károk forrásigényéről, valamint a katasztrófavédelmi kérdésekhez kapcsolódó 1111/2010. (V. 6.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 160. pont [2015. február 12.]


1203/2010. (X. 5.) Korm. h.

 
 

a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 159. pont [2015. február 12.]


1210/2010. (X. 8.) Korm. h.

 
 

a magyar-szlovák határkeresztező földgázvezetékkel összefüggésben szükséges kormányzati feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 158. pont [2015. február 12.]


1227/2010. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 157. pont [2015. február 12.]


1234/2010. (XI. 16.) Korm. h.

 
 

az Európai Bizottság és a Tanács (Ecofin) részére benyújtandó, a túlzott hiány megszüntetésére vonatkozó tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló 2010. II. félévi jelentésről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 211. pont [2015. február 12.]


1235/2010. (XI. 16.) Korm. h.

 
 

az EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 156. pont [2015. február 12.]


1246/2010. (XI. 17.) Korm. h.

 
 

közbeszerzési eljárás elfogadott előirányzat nélkül történő megindításának engedélyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 155. pont [2015. február 12.]


1256/2010. (XI. 25.) Korm. h.

 
 

a 2011-es Liszt-évforduló méltó megünnepléséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 210. pont [2015. február 12.]


1257/2010. (XI. 25.) Korm. h.

 
 

A Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése című 5 milliárd forintot meghaladó tervezett beruházási költségű projekt előkészítésének és koncepciójának jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 209. pont [2015. február 12.]


1260/2010. (XI. 30.) Korm. h.

 
 

a fővárosi közösségi közlekedés működtetése érdekében szükséges intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 154. pont [2015. február 12.]


1262/2010. (XI. 30.) Korm. h.

 
 

a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 153. pont [2015. február 12.]


1268/2010. (XII. 3.) Korm. h.

 
 

a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 208. pont [2015. február 12.]


1270/2010. (XII. 8.) Korm. h.

 
 

az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai éve 2011 Magyarország Nemzeti Programjáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 207. pont [2015. február 12.]


1271/2010. (XII. 8.) Korm. h.

 
 

az Európai Unió Tanácsa 2011. első félévi magyar elnökség szervezett médiaközvetítői feladatainak ellátásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 206. pont [2015. február 12.]


1277/2010. (XII. 9.) Korm. h.

 
 

a kormányzati informatika konszolidációjához szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 205. pont [2015. február 12.]


1278/2010. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 152. pont [2015. február 12.]


1282/2010. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

a rendvédelmi szervek egységes moduláris alapú képzési rendszerének kialakításához szükséges intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 151. pont [2015. február 12.]


1285/2010. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

az Európai Unió Tanácsa 2011-es magyar elnökségére való felkészülés egyes kommunikációval összefüggő és operatív feladatairól

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 204. pont [2015. február 12.]


1287/2010. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2010-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 150. pont [2015. február 12.]


1290/2010. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

az MFB Öj Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről szóló 1087/2008. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 149. pont [2015. február 12.]


1292/2010. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról, valamint a szervezeti integrációban részt vevő költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő egyes átmeneti intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 148. pont [2015. február 12.]


1299/2010. (XII. 22.) Korm. h.

 
 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 203. pont [2015. február 12.]


1304/2010. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a 2011. évi népszámlálással összefüggésben többletlétszám biztosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 147. pont [2015. február 12.]


1306/2010. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a jogi iránymutatások felülvizsgálatával összefüggő kormányzati feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 202. pont [2015. február 12.]


1315/2010. (XII. 27.) Korm. h.

 
 

a szegregált lakókörnyezetben mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci modellprogramjának koncepciójáról és a kapcsolódó intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 201. pont [2015. február 12.]


1319/2010. (XII. 31.) Korm. h.

 
 

a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 146. pont [2015. február 12.]


1005/2011. (I. 14.) Korm. h.

 
 

a FIFA 2012-2013. évi kongresszusa rendezési jogának megszerzése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség által benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 200. pont [2015. február 12.]


1025/2011. (II. 11.) Korm. h.

 
 

az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 199. pont [2015. február 12.]


1028/2011. (II. 22.) Korm. h.

 
 

a Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 145. pont [2015. február 12.]


1029/2011. (II. 22.) Korm. h.

 
 

a Magyar Honvédség tartalékos rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ágazati feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 198. pont [2015. február 12.]


1047/2011. (III. 16.) Korm. h.

 
 

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók bevezetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 144. pont [2015. február 12.]


1048/2011. (III. 17.) Korm. h.

 
 

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság elnökének megbízásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 143. pont [2015. február 12.]


1051/2011. (III. 17.) Korm. h.

 
 

a Kenyai Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 197. pont [2015. február 12.]


1055/2011. (III. 22.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ (Szeged, Maty-ér) fejlesztéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 142. pont [2015. február 12.]


1056/2011. (III. 22.) Korm. h.

 
 

a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 141. pont [2015. február 12.]


1062/2011. (III. 23.) Korm. h.

 
 

a Magyar Könyv Alapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 140. pont [2015. február 12.]


1063/2011. (III. 23.) Korm. h.

 
 

a Magyar Távoktatási Alapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 139. pont [2015. február 12.]


1064/2011. (III. 23.) Korm. h.

 
 

az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 138. pont [2015. február 12.]


1068/2011. (III. 23.) Korm. h.

 
 

a táplálék-kiegészítők sportbeli felhasználásának visszaszorítása érdekében szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 196. pont [2015. február 12.]


1070/2011. (III. 23.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 137. pont [2015. február 12.]


1071/2011. (III. 23.) Korm. h.

 
 

a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 136. pont [2015. február 12.]


1072/2011. (III. 23.) Korm. h.

 
 

a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 135. pont [2015. február 12.]


1073/2011. (III. 23.) Korm. h.

 
 

a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 134. pont [2015. február 12.]


1074/2011. (III. 23.) Korm. h.

 
 

a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 133. pont [2015. február 12.]


1075/2011. (III. 25.) Korm. h.

 
 

a fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 132. pont [2015. február 12.]


1078/2011. (III. 30.) Korm. h.

 
 

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 131. pont [2015. február 12.]


1080/2011. (III. 30.) Korm. h.

 
 

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 2011. évben felhasználható források megosztásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 130. pont [2015. február 12.]


1084/2011. (IV. 12.) Korm. h.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2011. évi egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatás (top up) forrásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 195. pont [2015. február 12.]


1090/2011. (IV. 13.) Korm. h.

 
 

az Emberi Jogok Magyar Központ Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 129. pont [2015. február 12.]


1091/2011. (IV. 13.) Korm. h.

 
 

az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 128. pont [2015. február 12.]


1092/2011. (IV. 13.) Korm. h.

 
 

a Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 127. pont [2015. február 12.]


1097/2011. (IV. 15.) Korm. h.

 
 

az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 126. pont [2015. február 12.]


1098/2011. (IV. 15.) Korm. h.

 
 

a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 125. pont [2015. február 12.]


1104/2011. (IV. 22.) Korm. h.

 
 

Összefogás az Államadósság Ellen Alaphoz kapcsolódó törvényalkotási feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 194. pont [2015. február 12.]


1107/2011. (IV. 22.) Korm. h.

 
 

Magyarország Alkotmányának méltó megünneplése céljából tartandó Nemzeti Gálahangverseny megrendezéséhez és egyéb kommunikációs feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 124. pont [2015. február 12.]


1116/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 193. pont [2015. február 12.]


1118/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 123. pont [2015. február 12.]


1119/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

,,Az építés fejlődéséért'' Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 122. pont [2015. február 12.]


1121/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 121. pont [2015. február 12.]


1122/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

a Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 120. pont [2015. február 12.]


1123/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 119. pont [2015. február 12.]


1125/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

az Iparfejlesztési Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 118. pont [2015. február 12.]


1126/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

a Kármán Alapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 117. pont [2015. február 12.]


1127/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

a Mező Ferenc Sportközalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 116. pont [2015. február 12.]


1128/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

magyar küldöttség részvételéről az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 192. pont [2015. február 12.]


1132/2011. (V. 2.) Korm. h.

 
 

az 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozatban előírt, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokkal kapcsolatos feladatok teljesítéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 191. pont [2015. február 12.]


1136/2011. (V. 2.) Korm. h.

 
 

az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 115. pont [2015. február 12.]


1137/2011. (V. 6.) Korm. h.

 
 

a szociális konzultációval összefüggő feladatok ellátásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 190. pont [2015. február 12.]


1140/2011. (V. 12.) Korm. h.

 
 

a Nemzetközi Pető András Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 114. pont [2015. február 12.]


1141/2011. (V. 12.) Korm. h.

 
 

a Magyar Kultúra Alapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 113. pont [2015. február 12.]


1144/2011. (V. 13.) Korm. h.

 
 

a Pro Rekreatione Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 112. pont [2015. február 12.]


1150/2011. (V. 18.) Korm. h.

 
 

a Tudományos és Technológiai Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 111. pont [2015. február 12.]


1151/2011. (V. 18.) Korm. h.

 
 

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 110. pont [2015. február 12.]


1152/2011. (V. 18.) Korm. h.

 
 

az Oktatásért Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 109. pont [2015. február 12.]


1153/2011. (V. 18.) Korm. h.

 
 

a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 108. pont [2015. február 12.]


1156/2011. (V. 20.) Korm. h.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 189. pont [2015. február 12.]


1171/2011. (V. 26.) Korm. h.

 
 

a büntetés-végrehajtási intézetek egészségügyi fejlesztésének előkészítéséről, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 188. pont [2015. február 12.]


1173/2011. (V. 26.) Korm. h.

 
 

a Magyar Állam tulajdonában lévő 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. szám alatti ingatlanrésznek a Magyar Atlanti Tanács részére történő bérbeadásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 187. pont [2015. február 12.]


1176/2011. (V. 31.) Korm. h.

 
 

a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény fakultatív jegyzőkönyvéhez való csatlakozás előkészítéséhez szükséges jogalkotási feladatok ütemezéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 186. pont [2015. február 12.]


1177/2011. (V. 31.) Korm. h.

 
 

a ,,Legyen jobb a gyermekeknek!'' Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 107. pont [2015. február 12.]


1180/2011. (V. 31.) Korm. h.

 
 

a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 106. pont [2015. február 12.]


1183/2011. (VI. 6.) Korm. h.

 
 

a Magyarországon létesítendő új atomerőműre, illetve atomerőművi blokkra vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények meghatározásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 185. pont [2015. február 12.]


1189/2011. (VI. 9.) Korm. h.

 
 

a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt.-ben a Magyar Állam tulajdonosi jogát megtestesítő részvénycsomagra vonatkozó eladási opciós jog gyakorlásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 105. pont [2015. február 12.]


1196/2011. (VI. 15.) Korm. h.

 
 

a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlása érdekében szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 183. pont [2015. február 12.]


1198/2011. (VI. 17.) Korm. h.

 
 

a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására vonatkozó koncepcióról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 184. pont [2015. február 12.]


1200/2011. (VI. 21.) Korm. h.

 
 

a Szervátültetettek 2011. évi Világjátékain és a Speciális Olimpia 2011. évi Nyári Világjátékain elért sporteredmények állami elismeréséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 104. pont [2015. február 12.]


1201/2011. (VI. 21.) Korm. h.

 
 

a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 182. pont [2015. február 12.]


1204/2011. (VI. 24.) Korm. h.

 
 

a Regionális Képző Központok átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 103. pont [2015. február 12.]


1207/2011. (VI. 28.) Korm. h.

 
 

a közszolgálati életpályák összehangolásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 102. pont [2015. február 12.]


1211/2011. (VI. 28.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Eszközkezelő felállításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 101. pont [2015. február 12.]


1212/2011. (VI. 28.) Korm. h.

 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó egyes feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 100. pont [2015. február 12.]


1213/2011. (VI. 28.) Korm. h.

 
 

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat előkészítéséről és az Állami Számvevőszékhez történő benyújtásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 181. pont [2015. február 12.]


1214/2011. (VI. 28.) Korm. h.

 
 

a Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban rögzített feladatok forrásának biztosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 99. pont [2015. február 12.]


1218/2011. (VI. 28.) Korm. h.

 
 

az Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 98. pont [2015. február 12.]


1220/2011. (VI. 28.) Korm. h.

 
 

a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 97. pont [2015. február 12.]


1221/2011. (VI. 28.) Korm. h.

 
 

a 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről szóló 1145/2011. (V. 18.) Korm. határozat visszavonásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 180. pont [2015. február 12.]


1233/2011. (VII. 7.) Korm. h.

 
 

az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról, valamint az 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 96. pont [2015. február 12.]


1234/2011. (VII. 7.) Korm. h.

 
 

a Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 95. pont [2015. február 12.]


1235/2011. (VII. 7.) Korm. h.

 
 

a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 94. pont [2015. február 12.]


1236/2011. (VII. 7.) Korm. h.

 
 

a Kormány 2011. II. félévi munkatervéről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 179. pont [2015. február 12.]


1239/2011. (VII. 14.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényhez kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 93. pont [2015. február 12.]


1240/2011. (VII. 15.) Korm. h.

 
 

a Svájci-Magyar Együttműködési Program 8. prioritási területén belül projekt beazonosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 178. pont [2015. február 12.]


1249/2011. (VII. 18.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt egyes határidők módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 177. pont [2015. február 12.]


1250/2011. (VII. 18.) Korm. h.

 
 

a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Állam felügyelete alá vonása során a Magyar Állam nevében eljáró kormánybiztos felmentéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 92. pont [2015. február 12.]


1252/2011. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

a 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 91. pont [2015. február 12.]


1253/2011. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

a minősített információk kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések létrehozásáról szóló 2327/2004. (XII. 21.) Korm. határozat visszavonásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 176. pont [2015. február 12.]


1254/2011. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 90. pont [2015. február 12.]


1256/2011. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 89. pont [2015. február 12.]


1264/2011. (VIII. 4.) Korm. h.

 
 

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott kormánytisztviselők feladatainak és foglalkoztatási feltételeinek felülvizsgálatáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 175. pont [2015. február 12.]


1265/2011. (VIII. 4.) Korm. h.

 
 

a szociális konzultáció pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatos kormányzati feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 88. pont [2015. február 12.]


1270/2011. (VIII. 10.) Korm. h.

 
 

a Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet Közlekedésfejlesztési Zrt. felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének a nemzetgazdasági miniszter felügyelete alatt álló szervezet útján történő gyakorlásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 87. pont [2015. február 12.]


1274/2011. (VIII. 10.) Korm. h.

 
 

a Smithsonian Folklife Festival-on (Washington, DC, 2013 nyár) való magyar részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 174. pont [2015. február 12.]


1280/2011. (VIII. 10.) Korm. h.

 
 

Életmentő Emlékérem adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 173. pont [2015. február 12.]


1284/2011. (VIII. 11.) Korm. h.

 
 

az Európai Bizottság és a Tanács (Ecofin) részére benyújtandó, a túlzott hiány megszüntetésére vonatkozó tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló 2011. évi első jelentésről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 172. pont [2015. február 12.]


1285/2011. (VIII. 18.) Korm. h.

 
 

a fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges további intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 86. pont [2015. február 12.]


1287/2011. (VIII. 22.) Korm. h.

 
 

a Népművészet Mestere díj 2011. évi adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 171. pont [2015. február 12.]


1296/2011. (VIII. 24.) Korm. h.

 
 

az ikerintézményi programban való magyar részvétel elősegítéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 170. pont [2015. február 12.]


1297/2011. (VIII. 31.) Korm. h.

 
 

géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása forrásának biztosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 85. pont [2015. február 12.]


1302/2011. (IX. 2.) Korm. h.

 
 

az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén Magyarország vonatkozásában tett, megfontolást igénylő 29 ajánlás elfogadásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 169. pont [2015. február 12.]


1304/2011. (IX. 2.) Korm. h.

 
 

a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 84. pont [2015. február 12.]


1306/2011. (IX. 2.) Korm. h.

 
 

a magyar küldöttség részvételéről az ENSZ Közgyűlés 66. ülésszakán

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 168. pont [2015. február 12.]


1310/2011. (IX. 6.) Korm. h.

 
 

a 2013. évi Evezős Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 83. pont [2015. február 12.]


1317/2011. (IX. 19.) Korm. h.

 
 

a vendéglátás helyzetét javító intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 167. pont [2015. február 12.]


1318/2011. (IX. 19.) Korm. h.

 
 

egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 81. pont [2015. február 12.]


1319/2011. (IX. 20.) Korm. h.

 
 

a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság X. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 80. pont [2015. február 12.]


1323/2011. (IX. 22.) Korm. h.

 
 

a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti negyedik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 79. pont [2015. február 12.]


1327/2011. (X. 5.) Korm. h.

 
 

az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 78. pont [2015. február 12.]


1328/2011. (X. 7.) Korm. h.

 
 

a Magyar-Amerikai Fulbright Közhasznú Alapítvány Oktatási-kulturális Csereprogramok Megvalósítására Alapító Okiratának módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 77. pont [2015. február 12.]


1334/2011. (X. 13.) Korm. h.

 
 

a 2012. évi hiánycél tartását biztosító intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 166. pont [2015. február 12.]


1335/2011. (X. 13.) Korm. h.

 
 

a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 76. pont [2015. február 12.]


1336/2011. (X. 14.) Korm. h.

 
 

a Kormányzati Személyzeti Stratégiáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 75. pont [2015. február 12.]


1348/2011. (X. 20.) Korm. h.

 
 

a Finnugor Népek VI. Világkongresszusáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 165. pont [2015. február 12.]


1349/2011. (X. 20.) Korm. h.

 
 

a FIFA 2012-2013. évi kongresszusa rendezési jogának megszerzése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség által benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1005/2011. (I. 14.) Korm. határozattal összefüggő további feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 164. pont [2015. február 12.]


1353/2011. (X. 20.) Korm. h.

 
 

az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hősök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 74. pont [2015. február 12.]


1355/2011. (X. 21.) Korm. h.

 
 

az állami fenntartású felsőoktatási intézmények működéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 73. pont [2015. február 12.]


1357/2011. (X. 28.) Korm. h.

 
 

az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 72. pont [2015. február 12.]


1361/2011. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

az új típusú megye koncepciójáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 71. pont [2015. február 12.]


1362/2011. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 70. pont [2015. február 12.]


1363/2011. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítő támogatásáról szóló 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 68. pont [2015. február 12.]


1365/2011. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a 2012. évi költségvetési hiánycél tartását biztosító további feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 163. pont [2015. február 12.]


1372/2011. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 67. pont [2015. február 12.]


1373/2011. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011-2012. évi cselekvési programjáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 66. pont [2015. február 12.]


1375/2011. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a Várbazár rekonstrukciójáról és a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztéséről, valamint a budavári királyi kertek revitalizációjáról, a Budai Várnegyed és környékének közlekedési problémáinak rendezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 69. pont [2015. február 12.]


1378/2011. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a 2012-es Raoul Wallenberg Évről az embermentő diplomata születésének 100. évfordulója alkalmából és a Raoul Wallenberg Emlékbizottság felállításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 65. pont [2015. február 12.]


1380/2011. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

az egyes kormányhatározatok deregulációs célú felülvizsgálatáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 5. pont [2015. február 12.]


1404/2011. (XI. 25.) Korm. h.

 
 

a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 64. pont [2015. február 12.]


1407/2011. (XI. 30.) Korm. h.

 
 

az állambiztonsági szolgálatoknál keletkezett iratokkal összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1283/2010. (XII. 15.) Korm. határozat visszavonásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 162. pont [2015. február 12.]


1409/2011. (XII. 1.) Korm. h.

 
 

a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II.) megvalósításához szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport felállításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 82. pont [2015. február 12.]


1410/2011. (XII. 1.) Korm. h.

 
 

a gazdaságbiztonsági rendszer létrehozásának feladatairól

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 161. pont [2015. február 12.]


1412/2011. (XII. 1.) Korm. h.

 
 

a hatvani Grassalkovich-kastély (Hatvan, 2713/4 hrsz. alatti) ingatlannak az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozásával és a hatvani Grassalkovich-kastély turisztikai célú hasznosításával összefüggő versenyeztetés mellőzésével történő használatba, vagyonkezelésbe adásáról a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 160. pont [2015. február 12.]


1420/2011. (XII. 6.) Korm. h.

 
 

a Magyar Állam tulajdonában lévő Kecskemét, hrsz. 810, természetben az Erkel Ferenc u. 17. szám alatt található ingatlannak a Kecskeméti Református Egyházközség részére versenyeztetés mellőzésével történő vagyonkezelésbe adásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 159. pont [2015. február 12.]


1424/2011. (XII. 6.) Korm. h.

 
 

az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program bevezetéséről, az önkormányzati hitelprogramok átalakításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 158. pont [2015. február 12.]


1428/2011. (XII. 7.) Korm. h.

 
 

a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának és egyéb költségvetési szerveinek átalakításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 157. pont [2015. február 12.]


1429/2011. (XII. 7.) Korm. h.

 
 

a Kormány 2012. I. félévi munkatervéről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 156. pont [2015. február 12.]


1434/2011. (XII. 13.) Korm. h.

 
 

a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 63. pont [2015. február 12.]


1442/2011. (XII. 20.) Korm. h.

 
 

a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 62. pont [2015. február 12.]


1443/2011. (XII. 20.) Korm. h.

 
 

Felsőszentiván Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 155. pont [2015. február 12.]


1444/2011. (XII. 20.) Korm. h.

 
 

az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatai által joghátránnyal sújtott jogalanyok panaszbenyújtási eljárásrendjének meghatározásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 154. pont [2015. február 12.]


1448/2011. (XII. 22.) Korm. h.

 
 

a pénzügyi stabilitási gondokkal küzdő tagállamok megsegítését szolgáló, az uniós támogatással megvalósuló projektek átmeneti társfinanszírozás-emelésére vonatkozó segítségnyújtás igénybevételéről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 153. pont [2015. február 12.]


1451/2011. (XII. 22.) Korm. h.

 
 

a MÁV Zrt. adósságának részbeni átvállalásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 61. pont [2015. február 12.]


1459/2011. (XII. 22.) Korm. h.

 
 

a 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról és az 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat visszavonásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 152. pont [2015. február 12.]


1465/2011. (XII. 22.) Korm. h.

 
 

a 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 60. pont [2015. február 12.]


1466/2011. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 151. pont [2015. február 12.]


1467/2011. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a Duna Makro-regionális Stratégiához kapcsolódó kormányzati szervezeti felépítésről és feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 59. pont [2015. február 12.]


1468/2011. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a ,,Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról'' szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban nevesített beruházás többlet-forrásigényéről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 150. pont [2015. február 12.]


1471/2011. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 58. pont [2015. február 12.]


1472/2011. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Lovarda Magyar Lovassport Szövetség részére történő vagyonkezelésbe adásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 149. pont [2015. február 12.]


1497/2011. (XII. 27.) Korm. h.

 
 

a 2011. március 1. és október 31. közötti vízkárelhárítási költségekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 148. pont [2015. február 12.]


1499/2011. (XII. 27.) Korm. h.

 
 

az Ásotthalom és BaŠki Vinogradi (Királyhalom) között tervezett határátkelőhely megvalósításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 147. pont [2015. február 12.]


1500/2011. (XII. 27.) Korm. h.

 
 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságra és a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó egyes feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 57. pont [2015. február 12.]


1506/2011. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. helyzetének rendezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 56. pont [2015. február 12.]


1507/2011. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a közfoglalkoztatás középtávú (2012-2014) koncepciójának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 55. pont [2015. február 12.]


1508/2011. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 54. pont [2015. február 12.]


1514/2011. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 53. pont [2015. február 12.]


1517/2011. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a 2011. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 146. pont [2015. február 12.]


1004/2012. (I. 11.) Korm. h.

 
 

a kormányzati létszámcsökkentésről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 52. pont [2015. február 12.]


1005/2012. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a diákhitel rendszerhez kapcsolódó szükséges szervezeti változásokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 145. pont [2015. február 12.]


1006/2012. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a diákhitel rendszerhez kapcsolódó szükséges jogszabály-módosításokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 144. pont [2015. február 12.]


1007/2012. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 143. pont [2015. február 12.]


1008/2012. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a 2011. évi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos előzetes adatszolgáltatásról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 142. pont [2015. február 12.]


1011/2012. (I. 23.) Korm. h.

 
 

Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 51. pont [2015. február 12.]


1013/2012. (I. 26.) Korm. h.

 
 

a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzését elősegítő kiegészítő munkáltatói kompenzáció előkészítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 50. pont [2015. február 12.]


1020/2012. (II. 1.) Korm. h.

 
 

a 2012. évi gyümölcsös ültetvények, valamint gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásához szükséges adatátvétel előkészítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 49. pont [2015. február 12.]


1025/2012. (II. 14.) Korm. h.

 
 

az európai területi társulásokkal, valamint az ágazati stratégiák határon átnyúló vonatkozásaival kapcsolatos feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 141. pont [2015. február 12.]


1028/2012. (II. 15.) Korm. h.

 
 

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács közti Együttműködési Megállapodásról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 140. pont [2015. február 12.]


1030/2012. (II. 16.) Korm. h.

 
 

egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről és módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 48. pont [2015. február 12.]


1033/2012. (II. 21.) Korm. h.

 
 

a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 47. pont [2015. február 12.]


1034/2012. (II. 21.) Korm. h.

 
 

a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 46. pont [2015. február 12.]


1043/2012. (II. 23.) Korm. h.

 
 

az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 45. pont [2015. február 12.]


1045/2012. (II. 29.) Korm. h.

 
 

Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó ötödik időszaki jelentéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 139. pont [2015. február 12.]


1048/2012. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a Nemzetközi Kibertér Konferencia (Budapest, 2012) megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 44. pont [2015. február 12.]


1054/2012. (III. 7.) Korm. h.

 
 

,,Életmentő Emlékérem'' adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 138. pont [2015. február 12.]


1059/2012. (III. 12.) Korm. h.

 
 

Integrált Közigazgatási Központ létrehozásáról a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal egységes elhelyezése céljából

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 137. pont [2015. február 12.]


1065/2012. (III. 19.) Korm. h.

 
 

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2012. évi adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 136. pont [2015. február 12.]


1067/2012. (III. 20.) Korm. h.

 
 

a szociális szövetkezetekkel kapcsolatos egyes feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 43. pont [2015. február 12.]


1073/2012. (III. 28.) Korm. h.

 
 

szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 135. pont [2015. február 12.]


1076/2012. (III. 28.) Korm. h.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2012. évi egységes területalapú támogatáshoz nyújtandó kiegészítő nemzeti támogatás költségvetési forrásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 134. pont [2015. február 12.]


1084/2012. (III. 30.) Korm. h.

 
 

az egyes szociális jellegű ellátások készpénz-helyettesítő eszköz alkalmazásával való folyósításával kapcsolatos egyes feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 42. pont [2015. február 12.]


1085/2012. (III. 30.) Korm. h.

 
 

a termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések felszámolásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 133. pont [2015. február 12.]


1089/2012. (IV. 2.) Korm. h.

 
 

a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programjáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 41. pont [2015. február 12.]


1090/2012. (IV. 2.) Korm. h.

 
 

a magyar szellemi teljesítményeket bemutató kiállítási központ létrehozásával és a Rubik kockát bemutató nemzetközi vándorkiállítással kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 132. pont [2015. február 12.]


1106/2012. (IV. 11.) Korm. h.

 
 

a megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 40. pont [2015. február 12.]


1107/2012. (IV. 11.) Korm. h.

 
 

a megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 131. pont [2015. február 12.]


1108/2012. (IV. 11.) Korm. h.

 
 

a Tüskecsarnok projekt befejezéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 130. pont [2015. február 12.]


1121/2012. (IV. 21.) Korm. h.

 
 

a közösségi közlekedés átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 39. pont [2015. február 12.]


1127/2012. (IV. 25.) Korm. h.

 
 

a fővárosi helyi közösségi közlekedés hosszú távon fenntartható biztosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 129. pont [2015. február 12.]


1134/2012. (V. 3.) Korm. h.

 
 

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. Cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 128. pont [2015. február 12.]


1135/2012. (V. 3.) Korm. h.

 
 

a nukleáris biztonságról létrejött egyezmény szerinti Rendkívüli Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató Rendkívüli Felülvizsgálati Értekezleten való magyar részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 127. pont [2015. február 12.]


1148/2012. (V. 15.) Korm. h.

 
 

az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek végrehajtásáról készült hetedik Nemzeti jelentés jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 126. pont [2015. február 12.]


1152/2012. (V. 16.) Korm. h.

 
 

a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 125. pont [2015. február 12.]


1153/2012. (V. 16.) Korm. h.

 
 

a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó feladatának végrehajtásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 124. pont [2015. február 12.]


1167/2012. (V. 25.) Korm. h.

 
 

a gazdasági konzultációval összefüggő feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 123. pont [2015. február 12.]


1168/2012. (V. 25.) Korm. h.

 
 

az Agrármarketing Centrum megszüntetésével és a közösségi agrár- és bormarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak a Magyar Turizmus Zrt. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 122. pont [2015. február 12.]


1169/2012. (V. 25.) Korm. h.

 
 

a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról szóló 1083/2012. (III. 30.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 38. pont [2015. február 12.]


1174/2012. (VI. 1.) Korm. h.

 
 

a 2012. június 20-22. között Rio de Janeiróban megrendezésre kerülő ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencián (,,Rio+20'') való magyar részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 121. pont [2015. február 12.]


1197/2012. (VI. 18.) Korm. h.

 
 

a 2015. évi Milánói Világkiállításon történő magyar részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 120. pont [2015. február 12.]


1198/2012. (VI. 18.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Egészségmegőrző és Rákellenes Központ Alapítvány alapítói jogainak gyakorlásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 37. pont [2015. február 12.]


1201/2012. (VI. 21.) Korm. h.

 
 

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2012. május 30. és június 14. között Genfben sorra kerülő 101. ülésszakán való részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 119. pont [2015. február 12.]


1205/2012. (VI. 26.) Korm. h.

 
 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2012. (V. 11.) Korm. rendeletből eredő egyes feladatok végrehajtásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 118. pont [2015. február 12.]


1206/2012. (VI. 26.) Korm. h.

 
 

a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 36. pont [2015. február 12.]


1208/2012. (VI. 26.) Korm. h.

 
 

a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 35. pont [2015. február 12.]


1226/2012. (VII. 6.) Korm. h.

 
 

a Kormány 2012. II. félévi munkatervéről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 117. pont [2015. február 12.]


1232/2012. (VII. 12.) Korm. h.

 
 

a szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 116. pont [2015. február 12.]


1249/2012. (VII. 19.) Korm. h.

 
 

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 115. pont [2015. február 12.]


1264/2012. (VII. 26.) Korm. h.

 
 

a Pécs II. Szent István tér 8-10. (hrsz: 18437, 18438, 18443) szám alatti ingatlannak a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adása végrehajtásával összefüggő egyes kérdésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 114. pont [2015. február 12.]


1268/2012. (VII. 27.) Korm. h.

 
 

a Budapesti Kibertér Konferencia (Budapest, 2012) kommunikációjával és költségvetésével összefüggő, valamint operatív és logisztikai feladatairól

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 113. pont [2015. február 12.]


1271/2012. (VII. 27.) Korm. h.

 
 

a szociális földprogram megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 112. pont [2015. február 12.]


1298/2012. (VIII. 13.) Korm. h.

 
 

az állampolgárok Munkahelyvédelmi Akcióról történő tájékoztatásával összefüggő feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 111. pont [2015. február 12.]


1300/2012. (VIII. 13.) Korm. h.

 
 

,,Életmentő Emlékérem'' adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 110. pont [2015. február 12.]


1306/2012. (VIII. 15.) Korm. h.

 
 

a Győr Keleti Iparterület elkerülő út (Audi) beruházási projektje kapcsán a régészeti feltárási költségek megállapításáról, valamint a régészeti feladatok ellátásához szükséges költségek finanszírozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 109. pont [2015. február 12.]


1307/2012. (VIII. 15.) Korm. h.

 
 

a Népművészet Mestere díj 2012. évi adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 108. pont [2015. február 12.]


1310/2012. (VIII. 23.) Korm. h.

 
 

az egyes beruházási projektek kapcsán felmerülő régészeti feltárási költségek megállapításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 107. pont [2015. február 12.]


1318/2012. (VIII. 30.) Korm. h.

 
 

az állami vagyonnal kapcsolatos többletbevétel felhasználásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 106. pont [2015. február 12.]


1325/2012. (IX. 4.) Korm. h.

 
 

a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos egyes hatásköreinek további gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 34. pont [2015. február 12.]


1327/2012. (IX. 7.) Korm. h.

 
 

a megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásáról szóló 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozatban meghatározott feladatok módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 105. pont [2015. február 12.]


1328/2012. (IX. 7.) Korm. h.

 
 

egyes egészségügyi ingatlanok Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésébe adásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 33. pont [2015. február 12.]


1349/2012. (IX. 11.) Korm. h.

 
 

a csapadékhiányos időjárás és az ezzel összefüggő takarmánypiaci problémák miatti rendkívüli intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 32. pont [2015. február 12.]


1361/2012. (IX. 14.) Korm. h.

 
 

a megtett úttal arányos tarifarendszerű, korszerű elektronikus díjszedés díjpolitikájáról és a rendszerbeszerzés feltételeiről, finanszírozásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 31. pont [2015. február 12.]


1371/2012. (IX. 17.) Korm. h.

 
 

a közszolgálati ellenőrzések 2012. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 30. pont [2015. február 12.]


1404/2012. (IX. 28.) Korm. h.

 
 

az ENSZ Közgyűlésének 67. ülésszakán való magyar részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 104. pont [2015. február 12.]


1412/2012. (IX. 28.) Korm. h.

 
 

a 2012. július 16. és 26. közötti konzultációs sorozat vonatkozásában vállalt feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 29. pont [2015. február 12.]


1419/2012. (X. 4.) Korm. h.

 
 

a központosított illetményszámfejtéshez kötelezően csatlakozók körének bővítéséhez szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 103. pont [2015. február 12.]


1428/2012. (X. 8.) Korm. h.

 
 

a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 102. pont [2015. február 12.]


1432/2012. (X. 9.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendeléséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 101. pont [2015. február 12.]


1434/2012. (X. 9.) Korm. h.

 
 

az Egyetemes Postaegyesület XXV. Kongresszusán való magyar részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 100. pont [2015. február 12.]


1456/2012. (X. 17.) Korm. h.

 
 

a Tüskecsarnok projekt befejezéséhez kapcsolódó további feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 99. pont [2015. február 12.]


1470/2012. (X. 27.) Korm. h.

 
 

a Gazdasági Konzultáció eredményeiről történő tájékoztatásadással összefüggő feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 98. pont [2015. február 12.]


1471/2012. (X. 29.) Korm. h.

 
 

az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló Egyezmény Részes Feleinek Értekezletein való részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 97. pont [2015. február 12.]


1517/2012. (XI. 22.) Korm. h.

 
 

a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának és feladatainak megváltoztatásáról, összefüggésben az Európai Unió 2014-20 közötti költségvetési időszakára való felkészülés kormányzati feladatairól szóló 1449/2012. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 96. pont [2015. február 12.]


1520/2012. (XI. 28.) Korm. h.

 
 

az Európai Területi Együttműködés célkitűzése keretében az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszakában megvalósuló határ menti és transznacionális programok előkészítésével kapcsolatos feladatok meghatározásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 28. pont [2015. február 12.]


1535/2012. (XI. 28.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a címrend és egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 95. pont [2015. február 12.]


1538/2012. (XII. 4.) Korm. h.

 
 

a Magyar-Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány alapító jogait gyakorló miniszter személyéről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 27. pont [2015. február 12.]


1543/2012. (XII. 4.) Korm. h.

 
 

a megyei múzeumi szervezetek állami fenntartásban maradó tagintézményeiről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 26. pont [2015. február 12.]


1544/2012. (XII. 4.) Korm. h.

 
 

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 25. pont [2015. február 12.]


1554/2012. (XII. 5.) Korm. h.

 
 

a hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 24. pont [2015. február 12.]


1555/2012. (XII. 6.) Korm. h.

 
 

a 2012. november 26. és december 7. között Dohában megrendezendő ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye Részes Felek Konferenciája 18. ülésszakán való magyar részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 94. pont [2015. február 12.]


1560/2012. (XII. 6.) Korm. h.

 
 

a MÁV vasúti dolgozóinak 2011-2013. években történő pénzügyi ösztönzéséről szóló 1447/2011. (XII. 21.) Korm. határozat előírásainak 2012. évi teljesítéséről szóló 1440/2012. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 93. pont [2015. február 12.]


1571/2012. (XII. 11.) Korm. h.

 
 

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 23. pont [2015. február 12.]


1580/2012. (XII. 13.) Korm. h.

 
 

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 22. pont [2015. február 12.]


1582/2012. (XII. 14.) Korm. h.

 
 

a határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultációval összefüggő feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 92. pont [2015. február 12.]


1586/2012. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 91. pont [2015. február 12.]


1588/2012. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a 2012. július 16. és 26. közötti konzultációs sorozat vonatkozásában vállalt feladatokról szóló 1412/2012. (IX. 28.) Korm. határozat 2. b) pont ba) és bc) alpontjának (patika alap megteremtése, gyógyszertári szolgáltatási díj bevezetése) végrehajtására szolgáló intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 21. pont [2015. február 12.]


1593/2012. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a lánctartozás megakadályozását elősegítő intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 90. pont [2015. február 12.]


1608/2012. (XII. 17.)1 Korm. h.

 
 

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 20. pont [2015. február 12.]


1609/2012. (XII. 18.) Korm. h.

 
 

a Steindl Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 89. pont [2015. február 12.]


1635/2012. (XII. 18.) Korm. h.

 
 

egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 88. pont [2015. február 12.]


1636/2012. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a Kormány 2013. I. félévi munkatervéről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 87. pont [2015. február 12.]


1641/2012. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 86. pont [2015. február 12.]


1658/2012. (XII. 20.) Korm. h.

 
 

a Balatonvilágos község Veszprém megyétől Somogy megyéhez történő megyeváltásával összefüggő jogalkotási feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 85. pont [2015. február 12.]


1671/2012. (XII. 27.) Korm. h.

 
 

a 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 84. pont [2015. február 12.]


1682/2012. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárás további eljárási egyszerűsítéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 83. pont [2015. február 12.]


1687/2012. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

az értesítési címek nyilvántartásával összefüggésben egyes eljárások felülvizsgálatáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 82. pont [2015. február 12.]


1692/2012. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról és egyéb feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 19. pont [2015. február 12.]


1694/2012. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 18. pont [2015. február 12.]


1008/2013. (I. 10.) Korm. h.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. módosításához kapcsolódó szállítói előleg szankciórendszerének kidolgozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 81. pont [2015. február 12.]


1018/2013. (I. 21.) Korm. h.

 
 

Brüsszelben, Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletén két új tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely létesítéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 80. pont [2015. február 12.]


1019/2013. (I. 21.) Korm. h.

 
 

az Országgyűlés épületében lévő kormányzati irattárak elhelyezésével kapcsolatos feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 79. pont [2015. február 12.]


1023/2013. (I. 23.) Korm. h.

 
 

a 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról szóló 1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 78. pont [2015. február 12.]


1024/2013. (I. 25.) Korm. h.

 
 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közötti, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti megbízási szerződés megkötéséről a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás átadása érdekében

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 77. pont [2015. február 12.]


1028/2013. (I. 25.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 76. pont [2015. február 12.]


1029/2013. (I. 28.) Korm. h.

 
 

a lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 75. pont [2015. február 12.]


1052/2013. (II. 12.) Korm. h.

 
 

az önerő támogatás rendszerének felülvizsgálatáról a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások vonatkozásában

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 74. pont [2015. február 12.]


1055/2013. (II. 13.) Korm. h.

 
 

a 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 17. pont [2015. február 12.]


1059/2013. (II. 13.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 73. pont [2015. február 12.]


1087/2013. (II. 28.) Korm. h.

 
 

a Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció póttagjának jelöléséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 72. pont [2015. február 12.]


1099/2013. (III. 4.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 71. pont [2015. február 12.]


1100/2013. (III. 4.) Korm. h.

 
 

kormánybiztos felmentéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 16. pont [2015. február 12.]


1111/2013. (III. 7.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1625/2012. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 70. pont [2015. február 12.]


1126/2013. (III. 13.) Korm. h.

 
 

az afganisztáni Tartományi Öjjáépítési Csoport kivonása után visszamaradó állami vagyon afgán hatóságoknak történő térítésmentes átadásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 69. pont [2015. február 12.]


1130/2013. (III. 14.) Korm. h.

 
 

a megyei intézményfenntartó központok által a vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok rendezéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 68. pont [2015. február 12.]


1145/2013. (III. 21.) Korm. h.

 
 

az egyes kiemelt sportágak fejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 15. pont [2015. február 12.]


1147/2013. (III. 21.) Korm. h.

 
 

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2013. évi adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 67. pont [2015. február 12.]


1148/2013. (III. 21.) Korm. h.

 
 

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 14. pont [2015. február 12.]


1153/2013. (III. 26.) Korm. h.

 
 

a Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 13. pont [2015. február 12.]


1157/2013. (III. 28.) Korm. h.

 
 

középtávú logisztikai stratégia megalkotásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 66. pont [2015. február 12.]


1174/2013. (IV. 5.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 65. pont [2015. február 12.]


1185/2013. (IV. 9.) Korm. h.

 
 

az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park II. ütemének megvalósításához kapcsolódó egyes feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 12. pont [2015. február 12.]


1199/2013. (IV. 11.) Korm. h.

 
 

a Nagybiztonságú adatközpont (CERN@WIGNER) létrehozásának támogatása a Kutatási Technológiai és Innovációs Alapból a CERN LHC számításigényeinek segítésére című 1125/2012. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 64. pont [2015. február 12.]


1204/2013. (IV. 15.) Korm. h.

 
 

a ,,Magyarország jobban teljesít'' elnevezésű lakossági tájékoztatással összefüggő feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 63. pont [2015. február 12.]


1206/2013. (IV. 15.) Korm. h.

 
 

a hajléktalanság kezelése érdekében szükséges egyes feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 62. pont [2015. február 12.]


1243/2013. (IV. 30.) Korm. h.

 
 

az olvasásnépszerűsítési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 61. pont [2015. február 12.]


1251/2013. (V. 9.) Korm. h.

 
 

a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1101/2013. (III. 4.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó létszámátadásról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 60. pont [2015. február 12.]


1253/2013. (V. 10.) Korm. h.

 
 

a 2014-2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről szóló 1217/2013. (IV. 18.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 59. pont [2015. február 12.]


1269/2013. (V. 17.) Korm. h.

 
 

a háztáji gazdálkodás feltételeinek megteremtése érdekében teendő intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 58. pont [2015. február 12.]


1271/2013. (V. 17.) Korm. h.

 
 

a Siemens Zrt. és az Ericsson Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről szóló 1214/2013. (IV. 16.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 57. pont [2015. február 12.]


1276/2013. (V. 22.) Korm. h.

 
 

a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról szóló 1083/2012. (III. 30.) Korm. határozat visszavonásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 56. pont [2015. február 12.]


1294/2013. (V. 30.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 55. pont [2015. február 12.]


1306/2013. (VI. 7.) Korm. h.

 
 

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (ILC) 2013. június 5-20. között Genfben sorra kerülő 102. ülésszakán való magyar részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 54. pont [2015. február 12.]


1314/2013. (VI. 12.) Korm. h.

 
 

a Molnár Tamás Kutató Központ felállításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 53. pont [2015. február 12.]


1315/2013. (VI. 12.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről szóló 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 52. pont [2015. február 12.]


1339/2013. (VI. 14.) Korm. h.

 
 

a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességének javításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 51. pont [2015. február 12.]


1352/2013. (VI. 21.) Korm. h.

 
 

a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 11. pont [2015. február 12.]


1354/2013. (VI. 24.) Korm. h.

 
 

a Kormány 2013. II. félévi munkatervéről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 50. pont [2015. február 12.]


1355/2013. (VI. 24.) Korm. h.

 
 

a túlzottdeficit-eljárás megszüntetésével kapcsolatos lakossági tájékoztatással összefüggő feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 49. pont [2015. február 12.]


1364/2013. (VI. 24.) Korm. h.

 
 

a Magyar Posta Zrt. 2012. évi tevékenységéről és átszervezésének stratégiai irányairól

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 48. pont [2015. február 12.]


1366/2013. (VI. 24.) Korm. h.

 
 

gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlójának megváltozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 47. pont [2015. február 12.]


1387/2013. (VI. 30.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet információs társadalom-fejlesztéssel kapcsolatos feladataival összefüggő egyes feladatokról és kormányhatározatok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 10. pont [2015. február 12.]


1395/2013. (VII. 2.) Korm. h.

 
 

a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 9. pont [2015. február 12.]


1396/2013. (VII. 2.) Korm. h.

 
 

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásáról

 
 

1. pontban

,,államtitkárt'' szövegrész helyébe ,,minisztert'' szövegrész, ,,államtitkár'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 4. pont [2015. február 15.]


1398/2013. (VII. 2.) Korm. h.

 
 

a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről szóló 1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 46. pont [2015. február 12.]


1413/2013. (VII. 4.) Korm. h.

 
 

a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról szóló 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat visszavonásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 45. pont [2015. február 12.]


1417/2013. (VII. 10.) Korm. h.

 
 

az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 8. pont [2015. február 12.]


1421/2013. (VII. 10.) Korm. h.

 
 

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 44. pont [2015. február 12.]


1433/2013. (VII. 11.) Korm. h.

 
 

az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért megszüntetésével kapcsolatos további feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 7. pont [2015. február 12.]


1439/2013. (VII. 15.) Korm. h.

 
 

a 2014-2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátumok kialakításáról szóló 1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 43. pont [2015. február 12.]


1464/2013. (VII. 24.) Korm. h.

 
 

a Kormányzati Ügyfélvonal megújításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 42. pont [2015. február 12.]


1481/2013. (VII. 26.) Korm. h.

 
 

Életmentő Emlékérem adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 41. pont [2015. február 12.]


1506/2013. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 40. pont [2015. február 12.]


1532/2013. (VIII. 14.) Korm. h.

 
 

a Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 39. pont [2015. február 12.]


1567/2013. (VIII. 21.) Korm. h.

 
 

a Népművészet Mestere díj 2013. évi adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 38. pont [2015. február 12.]


1607/2013. (IX. 5.) Korm. h.

 
 

egyes minősített adatok felülvizsgálatának kezdeményezéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 37. pont [2015. február 12.]


1612/2013. (IX. 5.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium peres ügyből eredő fizetési kötelezettségéhez szükséges forrás biztosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 36. pont [2015. február 12.]


1616/2013. (IX. 5.) Korm. h.

 
 

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos további szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 35. pont [2015. február 12.]


1621/2013. (IX. 5.) Korm. h.

 
 

a ,,Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ'' elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről

 
 

6. pont

Hat. kív. h.: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 7. pont a) alpont [2015. február 15.]


1634/2013. (IX. 10.) Korm. h.

 
 

az Ős-Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 6. pont [2015. február 12.]


1659/2013. (IX. 20.) Korm. h.

 
 

az ENSZ Közgyűlésének 68. ülésszakán való magyar részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 34. pont [2015. február 12.]


1671/2013. (IX. 25.) Korm. h.

 
 

az állami ménesek egységes és hatékony állami irányításának kialakításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 33. pont [2015. február 12.]


1672/2013. (IX. 30.) Korm. h.

 
 

a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért alapító okiratának módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 5. pont [2015. február 12.]


1681/2013. (IX. 30.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 ,,Innovatív iskolák fejlesztése'' című pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról szóló 1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 32. pont [2015. február 12.]


1694/2013. (X. 2.) Korm. h.

 
 

egyes közlekedésfejlesztési tárgyú kormányhatározatok módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 31. pont [2015. február 12.]


1695/2013. (X. 2.) Korm. h.

 
 

az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló 1622/2013. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 30. pont [2015. február 12.]


1705/2013. (X. 8.) Korm. h.

 
 

a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 29. pont [2015. február 12.]


1723/2013. (X. 11.) Korm. h.

 
 

a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlásról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 28. pont [2015. február 12.]


1725/2013. (X. 11.) Korm. h.

 
 

,,Életmentő Emlékérem'' adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 27. pont [2015. február 12.]


1747/2013. (X. 22.) Korm. h.

 
 

a budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 4. pont [2015. február 12.]


1749/2013. (X. 24.) Korm. h.

 
 

a Magyar Posta Zrt. tevékenységének áttekintéséről és kisebbségi részesedés értékesítésének előkészítéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 26. pont [2015. február 12.]


1763/2013. (X. 25.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozat, továbbá szerződésekben meghatározott hasznosítási célok módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 25. pont [2015. február 12.]


1785/2013. (XI. 4.) Korm. h.

 
 

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél a jogszabályváltozások miatt jelentkező többletfeladatok ellátásának biztosításához szükséges intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 3. pont [2015. február 12.]


1803/2013. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről szóló 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 24. pont [2015. február 12.]


1811/2013. (XI. 12.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt rendezvény lebonyolítása érdekében a Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztésének és korszerűsítésének megvalósításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 23. pont [2015. február 12.]


1836/2013. (XI. 15.) Korm. h.

 
 

az utánpótlás-nevelési centrum létesítéséhez szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 22. pont [2015. február 12.]


1849/2013. (XI. 19.) Korm. h.

 
 

az afganisztáni Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító Kontingens kivonása után visszamaradó állami vagyonnak az Amerikai Egyesült Államok hadereje részére történő térítésmentes átadásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 21. pont [2015. február 12.]


1850/2013. (XI. 19.) Korm. h.

 
 

a Tokiói Kulturális és Turisztikai Információs Központ kialakításához és működéséhez szükséges források biztosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 20. pont [2015. február 12.]


1852/2013. (XI. 19.) Korm. h.

 
 

az Európai Igazságügyi Hálózat bírósági kapcsolattartójának kijelöléséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 19. pont [2015. február 12.]


1877/2013. (XI. 28.) Korm. h.

 
 

a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 18. pont [2015. február 12.]


1895/2013. (XII. 4.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1037/2015. (II. 9.) Korm. h. 7. pont


1898/2013. (XII. 4.) Korm. h.

 
 

a CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 17. pont [2015. február 12.]


1943/2013. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a 2014-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről szóló 1761/2013. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 16. pont [2015. február 12.]


1952/2013. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a 2014. évi országgyűlési választások külképviseleti végrehajtásához kapcsolódóan a Külügyminisztérium Központi Igazgatás mindenkori engedélyezett létszámának határozott időre, 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig szóló 10 fővel történő növelésével kapcsolatos feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 15. pont [2015. február 12.]


1953/2013. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a VOCH Vodafone Operációs Központ Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek kormányzati támogatásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 14. pont [2015. február 12.]


1955/2013. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a Kormány 2014. I. félévi munkatervéről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 13. pont [2015. február 12.]


1957/2013. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 12. pont [2015. február 12.]


1964/2013. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 11. pont [2015. február 12.]


1975/2013. (XII. 18.) Korm. h.

 
 

a 304. számú másodrendű főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében megvalósuló körforgalmú csomópont létesítéséhez szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 10. pont [2015. február 12.]


1978/2013. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításával összefüggő egyes kérdésekről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 9. pont [2015. február 12.]


2011/2013. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 8. pont [2015. február 12.]


2021/2013. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 2. pont [2015. február 12.]


2046/2013. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 7. pont [2015. február 12.]


1032/2014. (II. 3.) Korm. h.

 
 

az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont kiválással történő létrehozásának előkészítéséről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 6. pont [2015. február 12.]


1081/2014. (II. 25.) Korm. h.

 
 

Életmentő Emlékérem adományozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 5. pont [2015. február 12.]


1125/2014. (III. 13.) Korm. h.

 
 

a Kincsem - Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt feladatok finanszírozásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 4. pont [2015. február 12.]


1150/2014. (III. 18.) Korm. h.

 
 

a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet 1. pont [2015. február 12.]


1214/2014. (IV. 3.) Korm. h.

 
 

állami ingatlannak a Magyar Cserkészszövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 3. pont [2015. február 12.]


1278/2014. (IV. 30.) Korm. h.

 
 

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2014. május 28. és június 12. között Genfben sorra kerülő 103. ülésszakán való részvételről

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 2. pont [2015. február 12.]


1323/2014. (V. 30.) Korm. h.

 
 

a Hungaroring Sport Zrt. rendkívüli feladatainak ellátásához szükséges 2014. évi többletforrás-igényének biztosításáról, továbbá a Formula 1 televíziós közvetítési jogának jogdíjáról

 
 

Visszavonja: 1046/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet 1. pont [2015. február 12.]


1359/2014. (VI. 30.) Korm. h.

 
 

az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

2. pont b) alpont

Helyébe lép: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 1. pont [2015. február 15.]

 

2. pont g) és i) alpont

Hat. kív. h.: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 7. pont b) alpont [2015. február 15.]

 

5. pont után

5a-5b. ponttal kieg.: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 2. pont [2015. február 15.]

 

6. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 6. pont után 6a. ponttal kieg.: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 3. pont [2015. február 15.]


1401/2014. (VII. 18.) Korm. h.

 
 

a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő feladatokról

 
 

2. pontban

,,a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy tegyenek meg'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen meg'' szövegrész lép: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 5. pont [2015. február 15.]

 

2. pontból

,,az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos'' szövegrészt hat. kív. h.: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 7. pont c) alpont [2015. február 15.]


1434/2014. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

2. pontban

,,miniszter, valamint az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával'' szövegrész helyébe ,,miniszter bevonásával'' szövegrész lép: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 6. pont [2015. február 15.]

 

2. pont ,,Felelős: '' című részből

,,az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos'' szövegrészt hat. kív. h.: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 7. pont d) alpont [2015. február 15.]


1436/2014. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 1048/2015. (II. 11.) Korm. h. 7. pont e) alpont [2015. február 15.]


1763/2014. (XII. 18.) Korm. h.

 
 

a 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1053/2015. (II. 16.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2015. február 17.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2015.03.03.