A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 6496709. látogatója

    Korábbi hónapok:

2016. január - 2016. február - 2016. március - 2016. április - 2016. május - 2016. június -
2016. július - 2016. augusztus - 2016. szeptember - 2016. október - 2016. november - 2016. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. augusztus 1-jétől a 2016/117. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

150/2012. (VII. 6.) Korm. r.

 
 

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

 
 

9. § (13) bek.

Helyébe lép: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 10.]

 

9. § (15) bek. után

(16) bek.-sel kieg.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. augusztus 10.]

 

1. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

3. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 2. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. augusztus 10.]


217/2012. (VIII. 9.) Korm. r.

 
 

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

 
 

1. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 3. § [2016. augusztus 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 4. § (1) bek., illetve 5. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

3. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 4. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2016. augusztus 10.]


297/2015. (X. 13.) Korm. r.

 
 

a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,- a 6/B. §-ban és a 6/C. §-ban foglalt kivétellel -'' szövegrész helyébe ,,- a 6/C. §-ban és a 6/D. §-ban foglalt kivétellel -'' szövegrész lép: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 6. § [2016. augusztus 10.]

 

1. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 5. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 5. § (2) bek., illetve 8. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

4. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 5. § (3) bek., illetve 9. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

8. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 5. § (4) bek., illetve 10. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

50/2015. (XII. 9.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 33/2016. (VIII. 8.) MNB r. 1. § [2016. augusztus 9.]

 

2. melléklet II. pont

 
 

L70 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások I.1. pontban

,,konszolidált alapon'' szövegrész helyébe ,,az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének megfelelően jelentett COREP adatszolgáltatásokkal és az ezen adatszolgáltatásokhoz alkalmazott számviteli szabályozással összhangban'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 8.) MNB r. 2. § a) pont [2016. augusztus 9.]

 

L70 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások II. pont L7001 táblára vonatkozó 2. pontban

,,a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet 1. melléklet 2. pont 2.109. alpontja'' szövegrész helyébe ,,a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet 1. melléklet 2. pont 2.109. alpontja, illetve a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban: IFRS) szerint teljesített adatszolgáltatás tekintetében a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet V. melléklet 2. rész 145-157. pontja'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 8.) MNB r. 2. § b) pont [2016. augusztus 9.]

 

L71 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások I.2. pontban

,,az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 8.) MNB r. 2. § c) pont [2016. augusztus 9.]

 

R02-R03, R12-R13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokra vonatkozó kitöltési előírások I.2. pontban

,,a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban: IFRS)'' szövegrész helyébe ,,az IFRS'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 8.) MNB r. 2. § d) pont [2016. augusztus 9.]


1/2015. (II. 13.) MEKH r.

 
 

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

 
 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (VIII. 8.) MEKH r. 1. § [2016. augusztus 15.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 4/2016. (VIII. 8.) MEKH r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 15.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

17/2016. (V. 13.) BM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 33/2016. (VIII. 2.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 3.]


39/2012. (XI. 21.) EMMI r.

 
 

a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

 
 

Hat. kív. h.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 17. § b) pont [2016. augusztus 13.]


8/2013. (I. 30.) EMMI r.

 
 

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 12. § [2016. augusztus 13.]

 

2. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 13. § [2016. augusztus 13.]

 

3. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 14. § [2016. augusztus 13.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,tanári mesterszak az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006 (IV. 3.) OM rendelet 5. mellékletében közzétett'' szövegrész helyébe ,,tanári mesterszak a felsőoktatási szakképzések az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] 6. mellékletében meghatározott'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 16. § a) pont [2016. augusztus 13.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 5. mellékletében közzétett'' szövegrész helyébe ,,a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 6. mellékletében meghatározott'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 16. § b) pont [2016. augusztus 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2016. augusztus 13.]

 

3. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (2) bek., illetve 8. melléklet [2016. augusztus 13.]

 

3. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (3) bek., illetve 9. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (4) bek., illetve 10. melléklet [2016. augusztus 13.]

 

4. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (5) bek., illetve 11. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (6) bek., illetve 12. melléklet [2016. augusztus 13.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (7) bek., illetve 13. melléklet [2016. augusztus 13.]


18/2016. (VIII. 5.) EMMI r.

 
 

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,1a.'' szövegrész helyébe ,,1b.'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 11. § [2016. szeptember 1.]


40/2006. (VI. 26.) GKM r.

 
 

a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról

 
 

1. §

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 1. § [2016. augusztus 5.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 2. § [2016. augusztus 5.]

 

3. § (2)-(4) bek.-ben

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,pályavasúti és'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető és'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § c) pont [2016. augusztus 5.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

4. § (3) bek. a) pontban

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 3. § [2016. augusztus 5.]

 

9. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 5. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

12. § (4) bek. c)-e) pont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 5. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. melléklet Függelék 5.3.3. pontban

,,Nem céllal utazók'' szövegrész helyébe ,,Nem üzleti céllal utazók'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § d) pont [2016. augusztus 5.]


72/2006. (IX. 29.) GKM r.

 
 

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

2. melléklet 11. pont a) alpontban

,,Pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,Pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 6. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. melléklet 11. pont c) alpontban

,,Saját célú vasutak'' szövegrész helyébe ,,Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 6. § b) pont [2016. augusztus 5.]


10/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

 
 

40. § (1) bek.-ben

,,A katonai oktatási intézmény parancsnoka, vezetője'' szövegrész helyébe ,,A katonai oktatási intézmény parancsnoka, vezetője és a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény igazgatója'' szövegrész lép: 14/2016. (VIII. 8.) HM r. 1. § [2016. augusztus 9.]


11/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 14/2016. (VIII. 8.) HM r. 2. § [2016. augusztus 9.]


56/2007. (XII. 22.) IRM r.

 
 

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

17. § (1) bek.-ben

,,közszolgálati és közalkalmazotti'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 3. § a) pont [2016. augusztus 3.]

 

1. melléklet C) PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET IGÉNYLÉSE POLGÁRI ELJÁRÁSBAN Polgári per, nemperes eljárás (a továbbiakban: per) rész 7.9. pontban

,,közszolgálati és a közalkalmazotti'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati és a közalkalmazotti'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 3. § b) pont [2016. augusztus 3.]


9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM e. r.

 
 

a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban

 
 

2. § (4) bek. a) pontban

,,közszolgálati, közalkalmazotti'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 1. § [2016. augusztus 3.]


1/2006. (I. 6.) IM r.

 
 

az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól

 
 

11. § (2) bek.-ben

,,közszolgálati és közalkalmazotti'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 2. § [2016. augusztus 3.]


4/2014. (VII. 24.) IM r.

 
 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

 
 

5. § (1) bek. a) pontban és (4) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 5. § [2016. augusztus 3.]


2/2015. (II. 20.) IM r.

 
 

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

 
 

6. § (1) bek. a) pontban

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 6. § [2016. augusztus 3.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 6. § [2016. augusztus 3.]


9/2016. (VI. 28.) IM r.

 
 

az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről

 
 

5. § (1) bek. a) pontban

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 7. § [2016. augusztus 3.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 7. § [2016. augusztus 3.]


30/2008. (XII. 31.) KvVM r.

 
 

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

 
 

69. §

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 12. § [2016. október 1.]

 

69. § után

69/A. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 13. § [2016. október 1.]

 

72. § (1) bek.-ben

,,csepegtető öntözőtelepek'' szövegrész helyébe ,,csepegtető vagy mikroszórófejes öntözőtelepek'' szövegrész, ,,testekben'' szövegrész helyébe ,,testekben, szórófejekben, tartószerkezetekben'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 14. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,a csepegtető testekhez'' szövegrész helyébe ,,a csepegtető testekhez, szórófejekhez'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 14. § (2) bek. [2016. október 1.]


28/2013. (XI. 15.) KIM r.

 
 

az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról

 
 

7/A. § (1) bek. a) pontban és (4) bek.-ben

,,közszolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 4. § [2016. augusztus 3.]


18/1996. (VI. 13.) KHVM r.

 
 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

 
 

2. § (6) bek.

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 1. § [2016. október 1.]

 

12/A. § után

12/B. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 2. § [2016. október 1.]


43/1999. (XII. 26.) KHVM r.

 
 

a vízkészletjárulék kiszámításáról

 
 

4. §-ban

,,g szorzószám'' szövegrész helyébe ,,,,g'' szorzószám, valamint a víztest túlterhelésre vonatkozó ,,t'' szorzószám'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 10. § a) pont [2016. október 1.]

 

5. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 3. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

5. § (2) bek. b) pontban

,,nem mért'' szövegrész helyébe ,,számított'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 10. § b) pont [2016. október 1.]

 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 3. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

5. § után

6-6/A. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 4. § [2016. október 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 5. § [2016. október 1.]

 

8. §

Hat. kív. h.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 11. § [2016. október 1.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 6. § [2016. október 1.]

 

9. § után

9/A-9/B. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 7. § [2016. október 1.]

 

11. § után

11/A-11/B. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 8. § [2016. október 1.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. október 1.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. október 1.]


9/2008. (VI. 30.) KHEM r.

 
 

a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

1. § (6) bek.-ben

,,államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 7. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

Melléklet 1. a) pont 2. c) alpontban

,,elővárosi, vállalkozó'' szövegrész helyébe ,,elővárosi, városi vállalkozó'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 7. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

Melléklet 1. a) pont 3. e) alpont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 8. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

Melléklet 1. a) pont 5. b) alpont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 8. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

Melléklet 1. e) pontban

,,turistavasút, a sífelvonó és a saját célú vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,kisvasúton, a múzeumvasúton, a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 7. § c) pont [2016. augusztus 5.]

 

Melléklet 2. a) pontban

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 7. § d) pont [2016. augusztus 5.]


22/2010. (XII. 20.) NFM r.

 
 

a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 11. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. §

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 9. § [2016. augusztus 5.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 10. § [2016. augusztus 5.]

 

4. melléklet címben

,,Nem országos vasúti pályahálózatra'' szövegrész helyébe ,,Az egyéb vasútvonalakra'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 11. § b) pont [2016. augusztus 5.]


30/2010. (XII. 23.) NFM r.

 
 

a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

 
 

9. § (1a) bek. b) pontban

,,2. § (5) bekezdés 12. pontja'' szövegrész helyébe ,,2. § 2.20. pontja'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 12. § [2016. augusztus 5.]


31/2010. (XII. 23.) NFM r.

 
 

a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

 
 

1. § (2) bek.-ből

,,- sífelvonó kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 14. § [2016. augusztus 5.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,helyi közforgalmú és az elővárosi vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,helyi, városi és az elővárosi vasúti pályahálózaton'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,helyi, elővárosi'' szövegrész helyébe ,,helyi, városi, elővárosi'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

32. § (6) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózat'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalak'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § c) pont [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet címben

,,VÁROSI, ELŐVÁROSI'' szövegrész helyébe ,,HELYI, TÉRSÉGI, VÁROSI, ELŐVÁROSI'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § d) pont [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet 1. pontban

,,helyi-, elővárosi-, térségi- és saját célú vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,helyi, térségi, városi, elővárosi vasúti pályahálózaton, valamint a saját célú vasúti pályahálózaton és iparvágányon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § e) pont [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet 3. pontban és 3.2. alpontban

,,Helyi és elővárosi pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,Helyi, városi és elővárosi vasúti pályahálózaton'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § f) pont [2016. augusztus 5.]


19/2011. (V. 10.) NFM r.

 
 

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

 
 

2. § 3. pontból

,,sikló üzemvezető, függőpálya üzemvezető, sífelvonó üzemvezető,'' szövegrészt hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 33. § a) pont [2017. január 1.]

 

2. § 11. pontban

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. § 15. pontban

,,hatóság tanfolyamok szervezését engedélyezte'' szövegrész helyébe ,,hatóság a tanfolyamok szervezésére vonatkozó bejelentését tudomásul vette'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

4. alcímcímben (4. § előtt)

,,A képzési engedély és az egyszerűsített képzési engedély'' szövegrész helyébe ,,Az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartása'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § d) pont [2016. augusztus 5.]

 

4. §

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 15. § [2016. augusztus 5.]

 

5. §

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 33. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

5/A. §

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 16. § [2016. augusztus 5.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 17. § [2016. augusztus 5.]

 

8. § (2) bek. b)-c) pontban

,,saját célú vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § c) pont [2016. augusztus 5.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,4. § (2a) bekezdés c) pontját'' szövegrész helyébe ,,4. § (3) bekezdés c) pontját'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § e) pont [2016. augusztus 5.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 18. § [2016. augusztus 5.]

 

11. § (1) bek. b) pont ba) alpontból

,,és a képzéssel betölthető munkakör 3. melléklet szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 33. § c) pont [2016. augusztus 5.]

 

11. § (1) bek. záró szövegrészben

,,hetedik napig a vizsgaközpontnak'' szövegrész helyébe ,,hetedik napig a hatóságnak és a vizsgaközpontnak'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § f) pont [2016. augusztus 5.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,köteles a vizsgaközpontnak'' szövegrész helyébe ,,köteles a hatóságnak és a vizsgaközpontnak'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § g) pont [2016. augusztus 5.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,Alapképzésben az vehet'' szövegrész helyébe ,,Gyakorlati képzésen az vehet'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § h) pont [2016. augusztus 5.]

 

12. § (4a) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 19. § [2016. augusztus 5.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,15. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,15. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § i) pont [2016. augusztus 5.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

15. § (3) bek. c) pontban

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

15. § (7) bek.-ben

,,Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető járművezetők vonaton szervezett'' szövegrész helyébe ,,A vasúti járművezetők vasúti járművön szervezett'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § j) pont [2016. augusztus 5.]

 

19. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 20. § [2016. augusztus 5.]

 

21. § (3) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 21. § [2016. augusztus 5.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

24. §

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 22. § [2016. augusztus 5.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 23. (1) bek. [2016. augusztus 5.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 23. (2) bek. [2016. augusztus 5.]

 

26. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 24. § [2016. augusztus 5.]

 

29. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 25. § [2016. augusztus 5.]

 

35/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 26. § [2016. augusztus 5.]

 

35/B. § (1) bek.-ben

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § k) pont [2016. augusztus 5.]

 

35/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 27. § [2016. augusztus 5.]

 

35/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 28. § [2016. augusztus 5.]

 

37. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 29. § [2016. augusztus 5.]

 

38. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 30. § [2016. augusztus 5.]

 

1. melléklet

Mód.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 31. (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 5.]

 

1. melléklet II.2.5. pont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 33. § d) pont [2017. január 1.]

 

2. mellékletben

,,Országos vasúti pályahálózat'' szövegrész helyébe ,,Országos jelentőségű vasútvonalak'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § l) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. mellékletben

,,Saját célú vasúti pályahálózat'' szövegrész helyébe ,,Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § m) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. mellékletben

,,Helyi vasúti'' szövegrész helyébe ,,Helyi, városi vasúti'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § n) pont [2016. augusztus 5.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 31. (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 5.]

 

3. melléklet II.2.5. pont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 33. § e) pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 31. (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet

Mód.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 31. (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet címben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet 1.1. pontban

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

8. melléklet címben

,,Képzési központok és'' szövegrész helyébe ,,Képzési központok, képzőszervezetek és'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § o) pont [2016. augusztus 5.]


60/2011. (XI. 25.) NFM r.

 
 

a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről

 
 

1. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 34. § [2016. október 21.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 35. § [2016. október 21.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 36. §, illetve 5. melléklet [2016. október 21.]


24/2012. (V. 8.) NFM r.

 
 

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

 
 

11. § c) pont

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 37. § [2016. október 31.]

 

12. §

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 40. § [2016. október 31.]

 

20. § után

14/A. alcímmel (20/A-20/K. §) kieg.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 38. § [2016. október 31.]

 

21. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 39. § [2016. október 31.]


46/2015. (VIII. 26.) NFM r.

 
 

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

 
 

2. §

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 41. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

5. § (2) bek. b)-c) és f) pont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 41. § b) pont [2016. augusztus 5.]


55/2015. (IX. 30.) NFM r.

 
 

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

 
 

24. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 42. § [2016. augusztus 5.]


15/2006. (IV. 3.) OM r.

 
 

az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

 
 

Hat. kív. h.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 17. § a) pont [2016. augusztus 13.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2016.08.29.