A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5906685. látogatója

    Korábbi hónapok:

2015. január - 2015. február - 2015. március - 2015. április - 2015. május - 2015. június -
2015. július - 2015. augusztus - 2015. szeptember - 2015. október - 2015. november - 2015. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2015. május 1-jétől a 2015/63. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

21/2015. (IV. 17.) MvM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,2015. szeptember 21-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. október 16-ig'' szövegrész, ,,2015. október 5-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. október 30-ig'' szövegrész lép: 26/2015. (V. 6.) MvM r. 14. § (5) bek. a) pont [2015. május 6. 16 óra]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 26/2015. (V. 6.) MvM r. 14. § (1) bek. [2015. május 6. 16 óra]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 26/2015. (V. 6.) MvM r. 14. § (2) bek. [2015. május 6. 16 óra]

 

9. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 26/2015. (V. 6.) MvM r. 14. § (3) bek. [2015. május 6. 16 óra]

 

10. § (6) bek.-ben

,,2015. május 4-én'' szövegrész helyébe ,,2015. május 7-én'' szövegrész, ,,2015. május 13-án'' szövegrész helyébe ,,2015. május 18-án'' szövegrész lép: 26/2015. (V. 6.) MvM r. 14. § (5) bek. b) pont [2015. május 6. 16 óra]

 

10. § (7) bek.-ben

,,2015. május 13-án'' szövegrész helyébe ,,2015. május 18-án'' szövegrész, ,,2015. május 4.'' szövegrész helyébe ,,2015. május 7.'' szövegrész lép: 26/2015. (V. 6.) MvM r. 14. § (5) bek. c) pont [2015. május 6. 16 óra]

 

15. § (1) bek.-ben

,,2015. október 5-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. október 30-ig'' szövegrész lép: 26/2015. (V. 6.) MvM r. 14. § (5) bek. d) pont [2015. május 6. 16 óra]

 

3-4. melléklet

Mód.: 26/2015. (V. 6.) MvM r. 14. § (4) bek., illetve 8. melléklet [2015. május 6. 16 óra]


63/2001. (XII. 23.) KöViM r.

 
 

a polgári légijárművek típus- és légialkalmasságáról

 
 

Hat. kív. h.: 21/2015. (V. 4.) NFM r. 140. § [2015. augusztus 2.]


73/2013. (XII. 30.) NGM r.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról

 
 

2. § a) pont

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 1. § [2015. május 5.]

 

6. §

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 2. § [2015. május 5.]

 

7. §

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 3. § [2015. május 5.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 4. § (1) bek. [2015. május 5.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 4. § (2) bek. [2015. május 5.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,orvosilag'' szövegrész helyébe ,,szakmailag'' szövegrész lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 11. § b) pont [2015. május 5.]

 

9. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 5. § [2015. május 5.]

 

11. §-ban

,,pénzügyi nyomozó'' szövegrész helyébe ,,civil pénzügyi nyomozó'' szövegrész lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 11. § a) pont [2015. május 5.]

 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 6. § [2015. május 5.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 7. § (1) bek. [2015. május 5.]

 

17. § (4)-(6) bek.

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 7. § (2) bek. [2015. május 5.]

 

19. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 8. § [2015. május 5.]

 

20. §

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 9. § [2015. május 5.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,egészségügyi és sportszakmai'' szövegrész helyébe ,,sportszakmai'' szövegrész lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 11. § c) pont [2015. május 5.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 10. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. május 5.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 14/2015. (V. 4.) NGM r. 10. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. május 5.]


22/2010. (XII. 20.) NFM r.

 
 

a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról

 
 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 1. § [2015. május 11.]

 

13. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 2. § [2015. május 11.]

 

14. §-ban

,,vasúti társaság haladéktalanul'' szövegrész helyébe ,,vasúti társaság vagy a vasúti vizsgaközpont haladéktalanul'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 3. § a) pont [2015. május 11.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,vasúti társaságnak'' szövegrész helyébe ,,vasúti társaságnak vagy a vasúti vizsgaközpontnak'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 3. § b) pont [2015. május 11.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,vasúti társaság intézkedése'' szövegrész helyébe ,,vasúti társaság vagy a vasúti vizsgaközpont intézkedése'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 3. § c) pont [2015. május 11.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,vasúti társaság nyilvántartást vezet'' szövegrész helyébe ,,vasúti társaság és a vasúti vizsgaközpont nyilvántartást vezet'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 3. § d) pont [2015. május 11.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,vasúti társaság hozzáférést'' szövegrész helyébe ,,vasúti társaság, vagy a vasúti vizsgaközpont hozzáférést'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 3. § e) pont [2015. május 11.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,vasúti társaság hozzáférést'' szövegrész helyébe ,,vasúti társaság, vagy a vasúti vizsgaközpont hozzáférést'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 3. § f) pont [2015. május 11.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,vasúti társaság a tanúsítvány kiállításakor'' szövegrész helyébe ,,vasúti társaság vagy a vasúti vizsgaközpont a tanúsítvány kiállításakor'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 3. § g) pont [2015. május 11.]

 

22. § (1) bek. a) pontbókl

,,és VI. melléklet 8. pont'' szövegrészt hat. kív. h.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 4. § a) pont [2015. május 11.]

 

3. melléklet

Hat. kív. h.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 4. § b) pont [2015. május 11.]


30/2010. (XII. 23.) NFM r.

 
 

a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

 
 

15. § (2)-(3) bek.-ben

,,633/2011/EU bizottsági'' szövegrész helyébe ,,2014/880/EU bizottsági végrehajtási'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 7. § [2015. május 11.]

 

17. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 5. § [2015. május 11.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 6. § a) pont, illetve 1. melléklet [2015. május 11.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 6. § b) pont, illetve 2. melléklet [2015. május 11.]


19/2011. (V. 10.) NFM r.

 
 

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

 
 

2. § 8. pontban

,,közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság)'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § a) pont [2015. május 11.]

 

2. § 12. pont után

13-15. ponttal kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 8. § [2015. május 11.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,munkakörök munkaköri leírásában'' szövegrész helyébe ,,munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkaköri leírásában'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § b) pont [2015. május 11.]

 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 9. § (1) bek. [2015. május 11.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 9. § (2) bek. [2015. május 11.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,4. § (2) bekezdés a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,4. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § c) pont [2015. május 11.]

 

5. § (2) bek. a) pontban

,,12 főt'' szövegrész helyébe ,,25 főt'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § d) pont [2015. május 11.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,1 évre'' szövegrész helyébe ,,5 évre'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § e) pont [2015. május 11.]

 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 10. § [2015. május 11.]

 

6. § (2) bek.-ből

,,és képzési programok'' szövegrészt hat. kív. h.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 40. § a) pont [2015. május 11.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 11. § (1) bek. [2015. május 11.]

 

6. § (4a) bek.-ből

,,vasúti közlekedési'' szövegrészt hat. kív. h.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 40. § b) pont [2015. május 11.]

 

6. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 11. § (2) bek. [2015. május 11.]

 

8. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 12. § [2015. május 11.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,szakmai irányítását és vizsgáztatását'' szövegrész helyébe ,,szakmai irányítását, alap- és időszakos vizsgáztatását'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § f) pont [2015. május 11.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,vasúti járművezető időszakos képzése'' szövegrész helyébe ,,vasúti járművezető, valamint az üzemvezetői munkakörben foglalkoztatottak időszakos képzése'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § g) pont [2015. május 11.]

 

10. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 13. § [2015. május 11.]

 

12. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 40. § c) pont [2015. május 11.]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 14. § (1) bek. [2015. május 11.]

 

12. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 14. § (2) bek. [2015. május 11.]

 

13. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 15. § [2015. május 11.]

 

14. § (2) bek. c) pontban

,,vasúti oktatói'' szövegrész helyébe ,,vasútszakmai oktatói'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § h) pont [2015. május 11.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,vasúti oktatói'' szövegrész helyébe ,,vasútszakmai oktatói'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § h) pont [2015. május 11.]

 

15. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 16. § [2015. május 11.]

 

17. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 17. § [2015. május 11.]

 

18. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 18. § [2015. május 11.]

 

19. § (5) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 19. § [2015. május 11.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,18. § (1)-(2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,18. § (1) és (3) bekezdésében'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § i) pont [2015. május 11.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,tizenöt nap elteltével'' szövegrész helyébe ,,tizedik munkanapot követően'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § j) pont [2015. május 11.]

 

21. § (5) bek.-ben

,,alapképzésben ismételten'' szövegrész helyébe ,,alapképzésben a képzésnek abból a részéből (elméleti képzési rész, gyakorlati képzési rész), amelyből sikertelen vizsgát tett ismételten'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § k) pont [2015. május 11.]

 

22. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 20. § [2015. május 11.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 21. § [2015. május 11.]

 

24. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 22. § (1) bek. [2015. május 11.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 22. § (2) bek. [2015. május 11.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,szervezet egyszerűsített képzési engedélyét'' szövegrész helyébe ,,szervezet képzési, illetve egyszerűsített képzési engedélyét'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § l) pont [2015. május 11.]

 

25. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 23. § [2015. május 11.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,hónap 25. napjáig'' szövegrész helyébe ,,ötödik munkanapig'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § m) pont [2015. május 11.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,az öt'' szövegrész helyébe ,,a hat'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § n) pont [2015. május 11.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,vizsgabiztos kijelölésére'' szövegrész helyébe ,,vizsgabiztos kijelölésére és a vizsgán jelenlévőkre'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § o) pont [2015. május 11.]

 

29. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 24. § [2015. május 11.]

 

30. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 25. § [2015. május 11.]

 

31. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 26. § [2015. május 11.]

 

32. § (2) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 27. § [2015. május 11.]

 

33. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 28. § [2015. május 11.]

 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 29. § (1) bek. [2015. május 11.]

 

34. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 29. § (2) bek. [2015. május 11.]

 

35. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 30. § [2015. május 11.]

 

35/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 31. § (1) bek. [2015. május 11.]

 

35/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 31. § (2) bek. [2015. május 11.]

 

35/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 32. § (1) bek. [2015. május 11.]

 

35/B. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 32. § (2) bek. [2015. május 11.]

 

35/C. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 33. § [2015. május 11.]

 

35/D. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 34. § [2015. május 11.]

 

VI. fejezet

30/B. alcímmel (35/E. §) kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 35. § [2015. május 11.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,szakvizsga'' szövegrész helyébe ,,szakvizsga, alapvizsga'' szövegrész lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 39. § p) pont [2015. május 11.]

 

37. § (1) bek. után

(2)-(3) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 36. § (1) bek. [2015. május 11.]

 

37. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 36. § (2) bek. [2015. május 11.]

 

37. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 36. § (3) bek. [2015. május 11.]

 

38. §

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 37. § [2015. május 11.]

 

1. melléklet

Mód.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 38. § (2) bek. a) pont, illetve 3. melléklet [2015. május 11.]

 

1. melléklet 106. pont

Hat. kív. h.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 40. § d) pont [2015. május 11.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 38. § (1) bek. a) pont, illetve 4. melléklet [2015. május 11.]

 

2. melléklet 106. pont

Hat. kív. h.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 40. § e) pont [2015. május 11.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 38. § (1) bek. b) pont, illetve 5. melléklet [2015. május 11.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 38. § (1) bek. c) pont, illetve 6. melléklet [2015. május 11.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 38. § (1) bek. d) pont, illetve 7. melléklet [2015. május 11.]

 

6. melléklet

Mód.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 38. § (2) bek. b) pont, illetve 8. melléklet [2015. május 11.]

 

7. melléklet után

8. melléklettel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 38. § (3) bek. a) pont, illetve 9. melléklet [2015. május 11.]

 

8. melléklet után

9. melléklettel kieg.: 22/2015. (V. 6.) NFM r. 38. § (3) bek. b) pont, illetve 10. melléklet [2015. május 11.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1014/2011. (I. 19.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2015. május 6.]


1429/2012. (X. 8.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének a megállapításáról

 
 

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2015. május 6.]


1345/2013. (VI. 17.) Korm. h.

 
 

a multifunkcionális nemzetiségi-roma módszertani, oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakításával kapcsolatos feladatokról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 
 

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2015. május 6.]


1627/2013. (IX. 5.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

 
 

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2015. május 6.]


1736/2013. (X. 11.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának módosításáról

 
 

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont e) alpont [2015. május 6.]


1333/2014. (VI. 5.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 
 

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont f) alpont [2015. május 6.]


1357/2014. (VI. 26.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról, valamint a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú (,,A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés'' című) konstrukció keretének megemeléséről

 
 

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont g) alpont [2015. május 6.]


1451/2014. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 azonosító számú, ,,Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem'' című projekt támogatásának növeléséről

 
 

1. pont b) alpont

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont h) alpont [2015. május 6.]

 

2. melléklet

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont h) alpont [2015. május 6.]


1452/2014. (VIII. 1.) Korm. h.

 
 

az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 
 

2. pont a) alpont

Visszavonja: 1289/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2015. május 6.]

 

3-4. pont

Visszavonja: 1289/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2015. május 6.]

 

2-3. melléklet

Visszavonja: 1289/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2015. május 6.]


1498/2014. (IX. 4.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint az Államreform Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében kiemelt projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről

 
 

2. pont b) alpont

Visszavonja: 1289/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2015. május 6.]

 

6. pont b) alpont

Visszavonja: 1289/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2015. május 6.]

 

7. pontból

,,a 6. pont b) alpontja tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter'' szövegrészt visszavonja: 1289/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2015. május 6.]

 

2. és 4. melléklet

Visszavonja: 1289/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2015. május 6.]


1501/2014. (IX. 5.) Korm. h.

 
 

a KEOP-2012-5.6.0 jelű (,,Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai'' című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról

 
 

1. melléklet táblázat C:6 mezőjében

,,1 200 000 000'' szövegrész helyébe ,,1 670 000 000'' szövegrész lép: 1294/2015. (V. 6.) Korm. h. 6. pont a) alpont [2015. május 7.]

 

1. melléklet táblázat C:15 mezőben

,,225 209 529'' szövegrész helyébe ,,498 209 529'' szövegrész lép: 1294/2015. (V. 6.) Korm. h. 6. pont b) alpont [2015. május 7.]


1865/2014. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve módosításáról

 
 

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont i) alpont [2015. május 6.]


1004/2015. (I. 15.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról, valamint az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról

 
 

1. pont a)-c) és e) alpont

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont j) alpont [2015. május 6.]

 

1-2. melléklet

Visszavonja: 1291/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont j) alpont [2015. május 6.]


1125/2015. (III. 6.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1290/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. pont, illetve 2. melléklet [2015. május 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 1292/2015. (V. 5.) Korm. h. 4. pont, illetve 2. melléklet [2015. május 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 1294/2015. (V. 6.) Korm. h. 6. pont, illetve 1. melléklet [2015. május 7.]

 

1. melléklet 2.2.1. pont táblázat A:3 mezőben

,,136,75'' szövegrész helyébe ,,137,07'' szövegrész lép: 1292/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. a) alpont aa) pont [2015. május 6.]

 

1. melléklet 2.2.1. pont táblázat D:3 mezőben

,,157,36'' szövegrész helyébe ,,157,68'' szövegrész lép: 1292/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. a) alpont ab) pont [2015. május 6.]

 

1. melléklet 2.2.2. pont táblázat A:3 mezőben

,,411,11'' szövegrész helyébe ,,409,22'' szövegrész lép: 1292/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. b) alpont ba) pont [2015. május 6.]

 

1. melléklet 2.2.2. pont táblázat B:3-C:3 mezőben

,,25,73'' szövegrész helyébe ,,27,63'' szövegrész lép: 1292/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. b) alpont bb) pont [2015. május 6.]

 

1. melléklet 2.3.1. pont táblázat C:3 mezőben

,,65,45'' szövegrész helyébe ,,65,46'' szövegrész lép: 1292/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. c) alpont ca) pont [2015. május 6.]

 

1. melléklet 2.3.1. pont táblázat C:5 mezőben

,,8,06'' szövegrész helyébe ,,8,11'' szövegrész lép: 1292/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. c) alpont cb) pont [2015. május 6.]

 

1. melléklet 2.3.1. pont táblázat C:6 mezőben

,,4,79'' szövegrész helyébe ,,4,22'' szövegrész lép: 1292/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. c) alpont cc) pont [2015. május 6.]

 

1. melléklet 2.3.1. pont táblázat C:10-C:11 mezőben

,,2,27'' szövegrész helyébe ,,2,84'' szövegrész lép: 1292/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. c) alpont cd) pont [2015. május 6.]

 

1. melléklet 2.3.1. pont táblázat C:14 mezőben

,,21,01'' szövegrész helyébe ,,21,03'' szövegrész lép: 1292/2015. (V. 5.) Korm. h. 3. c) alpont ce) pont [2015. május 6.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2015.05.24.