A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5424319. látogatója

    Korábbi hónapok:

2014. január - 2014. február - 2014. március - 2014. április - 2014. május - 2014. június -
2014. július - 2014. augusztus - 2014. szeptember - 2014. október - 2014. november - 2014. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közli 2014. július 1-jétől a 2014/97. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

Melléklet X. Anyakönyvi és névváltoztatási eljárás alcím 3. pontban

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 3. § [2014. július 18.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 4. § [2014. augusztus 1.]

 

19/B. § (4) bek.-ből

,,a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 5. § [2014. július 16.]


1991. évi XVI. tv.

 
 

a koncesszióról

 
 

10/C. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXII. tv. 1. § [2014. július 15.]

 

14. §

Helyébe lép: 2014: XXXII. tv. 2. § [2014. július 15.]


1991. évi XXXII. tv.

 
 

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről

 
 

6. § (2) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 6. § [2014. július 16.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 6. § [2014. július 16.]


1991. évi XXXIII. tv.

 
 

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról

 
 

22. § (6)-(7) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 7. § [2014. július 16.]


1991. évi XXXIV. tv.

 
 

a szerencsejáték szervezéséről

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXII. tv. 3. § (1) bek. [2014. július 15.]

 

11. § (7) bek. után

(7a)-(7b) bek.-sel kieg.: 2014: XXXIII. tv. 31. § (1) bek. [2014. július 15.]

 

11. § (8) bek.-ben

,,átvételre nyitva álló határidő lejártát'' szövegrész helyébe ,,igénylésére nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét'' szövegrész lép: 2014: XXXIII. tv. 33. § 1. pont [2014. július 15.]

 

11. § (10) bek.-ben

,,(8)-(9) bekezdésekben'' szövegrész helyébe ,,(7a)-(9) bekekezdésekben'' szövegrész lép: 2014: XXXIII. tv. 33. § 2. pont [2014. július 15.]

 

11. § (10) bek után

(11) bek.-sel kieg.: 2014: XXXIII. tv. 31. § (2) bek. [2014. július 15.]

 

12. § (3) bek. b) pontban

,,a 11. § (8)-(10) bekezdéseibe'' szövegrész helyébe ,,a 11. § (7a)-(10) bekezdésébe'' szövegrész, ,,a 17. § (3)-(4) bekezdéseibe,'' szövegrész helyébe ,,a 17. § (4) bekezdésébe,'' szövegrész lép: 2014: XXXIII. tv. 33. § 3. pont [2014. július 15.]

 

17. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 34. § 1. pont [2014. július 15.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,17. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,11. § (7a) és (7b) bekezdésében'' szövegrész lép: 2014: XXXIII. tv. 33. § 4. pont [2014. július 15.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 32. § [2014. július 15.]

 

27. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXII. tv. 3. § (2) bek. [2014. július 15.]

 

28/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 34. § 2. pont [2014. július 15.]

 

29/D. §

Helyébe lép: 2014: XXXII. tv. 3. § (3) bek. [2014. július 15.]

 

29/F. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXII. tv. 3. § (4) bek. [2014. július 15.]

 

32. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXII. tv. 3. § (5) bek. [2014. augusztus 10.]

 

35. § (3) bek.-ben

,,tárgyévre megfizetett koncessziós díj egytizenketted részének'' szövegrész helyébe ,,tárgyév vonatkozásában fizetendő bruttó koncessziós díjnak a tárgyhónapra arányosan jutó'' szövegrész lép: 2014: XXXII. tv. 3. § (10) bek. [2014. július 15.]

 

36/C. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 2014: XXXII. tv. 3. § (6) bek. [2014. augusztus 10.]

 

37. § 2.1. pont

Helyébe lép: 2014: XXXII. tv. 3. § (7) bek. [2014. augusztus 10.]

 

37. § 30. pont nyitó szövegrész

Helyébe lép: 2014: XXXII. tv. 3. § (8) bek. [2014. július 15.]

 

37. § 30. pont után

31. ponttal kieg.: 2014: XXXII. tv. 3. § (9) bek. [2014. július 15.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

85. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 8. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

85. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 8. § (2) bek. [2014. július 16.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

57. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 1. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

57. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 1. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

85. § (2) bek.-ből

,,a c) pont kivételével az Információs Hivatal és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter által irányított költségvetési intézmények,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 10. § (1) bek. a) pont [2014. július 16.]

 

85. § (3) bek. c) pont cf) alpont

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 2. § [2014. július 24.]

 

85. § (3a) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 10. § (2) bek. [2014. július 16.]

 

85. § (4) bek.-ben

,,agrár-vidékfejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,agrár-vidékfejlesztésért, az agrárpolitikáért'' szövegrész, ,,szolgálatok irányításáért'' szövegrész helyébe ,,szolgálatok irányításáért, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 9. § a) pont [2014. július 16.]

 

85. § (5) bek. b) és o) pontban

,,irányításáért'' szövegrész helyébe ,,irányításáért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 9. § b) pont [2014. július 16.]

 

85. § (5) bek. o) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 10. § (1) bek. b) pont [2014. július 16.]

 

85. § (5) bek. q)-r) pontban

,,irányításáért'' szövegrész helyébe ,,irányításáért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 9. § b) pont [2014. július 16.]

 

91/B. § után

91/C. §-sal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 3. § [2014. július 24.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

19/A. § (4) bek.-ben

,,Miniszterelnökségben'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 11. § [2014. július 16.]

 

VIII. fejezet

39. §-sal kieg.: 2014: XXXI. tv. 1. § [2014. július 11.]

 

47. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2014: XXXI. tv. 2. § [2014. július 11.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

59. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 5. § [2014. augusztus 9.]


1993. évi LXXVIII. tv.

 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

 
 

3. § (6) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 12. § [2014. július 16.]

 

87. § (3) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 12. § [2014. július 16.]


1995. évi LXVI. tv.

 
 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 
 

19. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XXXI. tv. 4. § [2014. július 11.]


1995. évi CVII. tv.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezetről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 6. § (1) bek. [2014. július 18.]

 

5. § b) pont

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 6. § (2) bek. [2014. július 18.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

49/B. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXIV. tv. 10. § [2014. augusztus 15.]

 

65. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 1. § [2014. július 15.]

 

84/Z. §

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 2. § [2014. július 15.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2014: XXXIII. tv. 3. § a) pont, illetve 1. melléklet [2014. július 15.]

 

1. sz. melléklet 3.2.6.1. alpontban

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 13. § [2014. július 16.]

 

11. sz. melléklet

Mód.: 2014: XXXIII. tv. 3. § b) pont, illetve 2. melléklet [2014. július 15.]


1996. évi XXI. tv.

 
 

a területfejlesztésről és a területrendezésről

 
 

11. § (1) bek. b) pont bf) alpont

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 14. § [2014. július 16.]

 

15. § (13) bek. után

(13a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXV. tv. 15. § [2014. július 16.]

 

29. § (1) bek.-ből

,,A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 2014. február 28-ig összehívja az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum alakuló ülését.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 16. § [2014. július 16.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

4. §

1. ponttal kieg.: 2014: XXV. tv. 2. § (1) bek. [2014. július 4.]

 

4. § 17. pont után

17/a. ponttal kieg.: 2014: XXV. tv. 2. § (2) bek. [2014. július 4.]

 

4. § 27. pont után

28. ponttal kieg.: 2014: XXV. tv. 2. § (3) bek. [2014. július 4.]

 

4. § 31. pont

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 2. § (4) bek. [2014. július 4.]

 

4. § 35. pont után

36. ponttal kieg.: 2014: XXV. tv. 2. § (5) bek. [2014. július 4.]

 

7. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 4. § [2014. július 15.]

 

8. § (1) bek. t) pont

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 5. § [2014. július 15.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 6. § [2014. július 15.]

 

22/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 3. § (1) bek. [2014. július 4.]

 

22/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XXV. tv. 3. § (2) bek. [2014. július 4.]

 

22/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 3. § (3) bek. [2014. július 4.]

 

22/B. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XXV. tv. 3. § (4) bek. [2014. július 4.]

 

22/B. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2014: XXV. tv. 3. § (5) bek. [2014. július 4.]

 

22/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 3. § (6) bek. [2014. július 4.]

 

22/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 3. § (7) bek. [2014. július 4.]

 

22/B. § (7) bek.-ben

,,bejelentett, engedély esetén'' szövegrész helyébe ,,bejelentett, határozat esetén'' lép: 2014: XXV. tv. 5. § a) pont [2014. július 4.]

 

22/B. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 3. § (8) bek. [2014. július 4.]

 

22/B. § (12) bek.-ben

,,valamint h)-i) pontja'' szövegrész helyébe ,,valamint g)-j) pontja'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 5. § b) pont [2014. július 4.]

 

22/B. § (13) bek.-ben

,,(1) bekezdés i) pontja'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés h) pontja'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 5. § c) pont [2014. július 4.]

 

22/B. § (14) bek.-ben

,,(1) bekezdés j) pontja'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés i) pontja'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 5. § d) pont [2014. július 4.]

 

22/B. § (14) bek. a) pontban

,,legalább 20 fővel'' szövegrész helyébe ,,legalább 10 fővel'' szövegrész, ,,legalább 50 fővel'' szövegrész helyébe ,,legalább 25 fővel'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 5. § e) pont [2014. július 4.]

 

22/B. § (14) bek. b) pontban

,,minimálbér adóévre számított összegének ötvenszeresével, középvállalkozásnál százszorosával'' szövegrész helyébe ,,minimálbér adóévre számított összegének huszonötszörösével, középvállalkozásnál ötvenszeresével'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 5. § f) pont [2014. július 4.]

 

22/B. § (16) bek.-ben

,,illetve az engedélyben'' szövegrész helyébe ,,illetve a határozatban'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 5. § g) pont [2014. július 4.]

 

22/B. § (19) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 3. § (9) bek. [2014. július 4.]

 

22/B. § (20) bek. után

(21) bek.-sel kieg.: 2014: XXV. tv. 3. § (10) bek. [2014. július 4.]

 

29/X. § után

29/Y. §-sal kieg.: 2014: XXXIII. tv. 7. § [2014. július 15.]

 

VII. Fejezet

29/Z. §-sal kieg.: 2014: XXXIV. tv. 11. § [2014. augusztus 15.]

 

30. § (11) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 8. § [2014. július 15.]

 

30. § után

Alcímmel és 30/A. §-sal kieg.: 2014: XXV. tv. 4. § [2014. július 4.]

 

31. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 6. § [2014. július 4.]

 

31. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXV. tv. 7. § [2014. július 4.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2014: XXXIV. tv. 12. §, illetve 1. melléklet [2014. augusztus 15.]


1996. évi LXXXV. tv.

 
 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

33. § (7) bek.-ben

,,a földügyért'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 17. § [2014. július 16.]


1996. évi CXVI. tv.

 
 

az atomenergiáról

 
 

5/B. § (4) bek.-ben

,,ellátó, a miniszterelnök által kijelölt miniszter (a továbbiakban: kijelölt miniszter)'' szövegrész helyébe ,,ellátó miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 18. § a) pont [2014. július 16.]

 

5/C. § (3) bek.-ből

,,kijelölt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 19. § [2014. július 16.]

 

8. § (1) és (5) bek.-ből

,,kijelölt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 19. § [2014. július 16.]

 

62. § (2) bek.-ből, (4) bek. d)-e) pontból, (5)-(6) bek.-ből

,,kijelölt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 19. § [2014. július 16.]

 

68. § (1) bek.-ben

,,az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 18. § b) pont [2014. július 16.]

 

68. § (2) bek. e) pontban, (3)-(5) bek.-ben, (7) bek. záró szövegrészben, (8) bek.-ben

,,az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelő'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 18. § c) pont [2014. július 16.]

 

68. § (11) bek.-ben

,,kapnak a miniszterek, hogy rendeletben állapítsák meg'' szövegrész helyébe ,,kap a Kormány tagja, hogy rendeletben állapítsa meg'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 18. § d) pont [2014. július 16.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

5. § (1) bek. d) pontban

,,régészeti örökség és a műemléki értékek'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 20. § a) pont [2014. július 16.]

 

57/A. § (4) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 20. § b) pont [2014. július 16.]

 

62. § (1) bek. 29. pont

Helyébe lép: 2014: XXXI. tv. 3. § [2014. július 11.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

15. § (4) bek.-ben

,,A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben'' szövegrész helyébe ,,A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.)'' szövegrész lép: 2014: XXXI. tv. 10. § a) pont [2014. július 11.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXI. tv. 5. § [2014. július 11.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,27-28.'' szövegrész helyébe ,,31-32.'' szövegrész, a ,,15-26.'' szövegrész helyébe ,,15-30.'' szövegrész lép: 2014: XXXI. tv. 10. § b) pont [2014. július 11.]

 

17. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXI. tv. 11. § [2014. július 11.]

 

23. § (5) bek.-ben

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,földügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 21. § [2014. július 16.]

 

50. § (1a) bek.-ben

,,27. pontja'' szövegrész helyébe ,,28. pontja'' szövegrész lép: 2014: XXXI. tv. 10. § c) pont [2014. július 11.]

 

57. §

Helyébe lép: 2014: XXXI. tv. 6. § [2014. július 11.]

 

70. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXI. tv. 7. § [2014. július 11.]

 

73/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXI. tv. 8. § [2014. július 11.]

 

93. § után

94. §-sal kieg.: 2014: XXXI. tv. 9. § [2014. július 11.]


1998. évi XXVI. tv.

 
 

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 
 

12. § (4) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 22. § [2014. július 16.]

 

20. §-ban

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 22. § [2014. július 16.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 22. § [2014. július 16.]

 

27/A. §-ban

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 22. § [2014. július 16.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 22. § [2014. július 16.]


2001. évi XX. tv.

 
 

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § a) pont [2014. július 16.]

 

2. § h) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (2) bek. a) pont [2014. július 16.]

 

2. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 2014: XXXV. tv. 23. § [2014. július 16.]

 

2. § k) pontból

,,számú'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

2. § l) pontban

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § a) pont [2014. július 16.]

 

2. § m) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (2) bek. a) pont [2014. július 16.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,e törvény 1. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,1. mellékletben'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § b) pont [2014. július 16.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § a) pont [2014. július 16.]

 

3. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (2) bek. b) pont [2014. július 16.]

 

3. § (9) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § a) pont [2014. július 16.]

 

3. § (10) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 24. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

3. § (12)-(14) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 24. § (2) bek. [2014. július 16.]

 

3. § (15) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (2) bek. b) pont [2014. július 16.]

 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 25. § [2014. július 16.]

 

4. § (6) bek. [2010. évi LII. tv. 13. § (2) bek.-sel megállapított]

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (2) bek. c) pont [2014. július 16.]

 

4. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (2) bek. d) pont [2014. július 16.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 26. § [2014. július 16.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,tulajdonosi jogokat gyakorló'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § c) pont [2014. július 16.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,a Magyar Államot mint tulajdonost képviselő miniszter (a továbbiakban: a tulajdonosi jogok gyakorlója)'' szövegrész helyébe ,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § d) pont [2014. július 16.]

 

7. §

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 27. § [2014. július 16.]

 

8. § (3) bek. b) pontból

,,számú'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,a)-d) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a)-e) pontjában'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § e) pont [2014. július 16.]

 

8/A. §-ban

,,E törvény 1. és 2. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,Az 1. és 2. mellékletben'' szövegrész, ,,e törvény 1. és 2. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,az 1. és 2. mellékletben'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § f) pont [2014. július 16.]

 

8/A. §-ban

,,tulajdonosi jogok gyakorlója'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § g) pont [2014. július 16.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,tulajdonosi jogok gyakorlója'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § g) pont [2014. július 16.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,tulajdonosi jogok gyakorlója'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § h) pont [2014. július 16.]

 

,,Titoktartás'' alcím

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (2) bek. e) pont [2014. július 16.]

 

IV. Fejezet

Alcímmel és 10/A-10/B. §-sal kieg.: 2014: XXXV. tv. 28. § [2014. július 16.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,tulajdonosi jogok gyakorlójának'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § i) pont [2014. július 16.]

 

12. §-ban

,,tulajdonosi jogok gyakorlója'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § g) pont [2014. július 16.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,a Magyar Államot'' szövegrész helyébe ,,az államot'' szövegrész, ,,az állami vagyon felügyeletéért'' szövegrész helyébe ,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § j) pont [2014. július 16.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,tulajdonosi jogok gyakorlója'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § g) pont [2014. július 16.]

 

13/A. § (4) bek.-ben

,,tulajdonosi jogok gyakorlójánál'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternél'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § k) pont [2014. július 16.]

 

13/A. § (5) bek.-ből

,,számú'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

13/B. §-ban

,,tulajdonosi jogok gyakorlójának'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § i) pont [2014. július 16.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,tulajdonosi jogok gyakorlója'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § g) pont [2014. július 16.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,tulajdonosi jogok gyakorlója'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § g) pont [2014. július 16.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,tulajdonosi jogok gyakorlójának'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § i) pont [2014. július 16.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 29. § [2014. július 16.]

 

16/A. §-ban

,,tulajdonosi jogok gyakorlója'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § g) pont [2014. július 16.]

 

18. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 30. § [2014. július 16.]

 

18. § (6) bek.-ben

,,tulajdonosi jogok gyakorlója'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 34. § g) pont [2014. július 16.]

 

18/A. §

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (2) bek. f) pont [2014. július 16.]

 

18/B. §

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 35. § (2) bek. g) pont [2014. július 16.]

 

20. §

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 31. § [2014. július 16.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 2014: XXXV. tv. 32. § [2014. július 16.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 33. § a) pont, illetve 1. melléklet [2014. július 16.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 33. § b) pont, illetve 2. melléklet [2014. július 16.]


2001. évi XXVIII. tv.

 
 

a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 36. § [2014. július 16.]


2001. évi LXIV. tv.

 
 

a kulturális örökség védelméről

 
 

6. §

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 37. § [2014. július 16.]

 

8. § (2) bek.-ből

,,kultúráért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 39. § (1) bek. a) pont [2014. július 16.]

 

44. § (1) és (3) bek.-ből

,,kultúráért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 39. § (1) bek. a) pont [2014. július 16.]

 

55. § (3) bek. c) pontból

,,kultúráért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 39. § (1) bek. a) pont [2014. július 16.]

 

61/D. § (1) bek.-ből

,,kultúráért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 39. § (1) bek. a) pont [2014. július 16.]

 

61/I. § (2) bek. b) pontból

,,kultúráért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 39. § (1) bek. a) pont [2014. július 16.]

 

61/L. §-ból

,,kultúráért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 39. § (1) bek. a) pont [2014. július 16.]

 

64. § f) pontból

,,vagy a kulturális javak esetében a kultúráért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 39. § (1) bek. b) pont [2014. július 16.]

 

71. § (2) bek.-ből

,,kultúráért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 39. § (1) bek. a) pont [2014. július 16.]

 

93. § (2) bek. n) pont után

o)-s) ponttal kieg.: 2014: XXXV. tv. 38. § [2014. július 16.]

 

93. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 39. § (2) bek. [2014. július 16.]

 

93. § (6) bek. a)-c) és e)-f) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 39. § (2) bek. [2014. július 16.]


2001. évi LXXXV. tv.

 
 

a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról

 
 

23. § (1) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternél'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnél'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 7. § [2014. július 18.]


2001. évi CVIII. tv.

 
 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 
 

4/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 40. § [2014. július 16.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,elektronikus szolgáltatást nyújtó'' szövegrész helyébe ,,telekommunikációs, rádió és audiovizuális médiaszolgáltatásokat, valamint elektronikus szolgáltatást (a továbbiakban: távolról is nyújtható szolgáltatás) nyújtó'' szövegrész, ,,bejelentkezik (a továbbiakban: Európai Közösség tagállamában illetőséggel nem bíró adózó)'' szövegrész helyébe ,,bejelentkezik'' szövegrész lép: 2014: XXXIII. tv. 28. § (1) bek. [2014. október 1.]

 

4. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXIII. tv. 21. § [2014. október 1.]

 

20/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XXXIII. tv. 22. § [2014. október 1.]

 

31/A. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2014: XXXIII. tv. 23. § [2015. január 1.]

 

31/A. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 29. § 1. pont [2019. január 1.]

 

92. § (12) bek.-ben

,,nemzetközi egyezmény'' szövegrész helyébe ,,nemzetközi egyezmény vagy viszonosság'' szövegrész lép: 2014: XXXIII. tv. 28. § (1) bek. [2014. július 15.]

 

132. § (4) bek.-ben

,,75 nap'' szövegrész helyébe ,,75 nap, hiánypótlás esetén a hiánypótlástól számított 75 nap'' szövegrész, ,,45 nap'' szövegrész helyébe ,,45 nap, hiánypótlás esetén a hiánypótlástól számított 45 nap'' szövegrész lép: 2014: XXXIII. tv. 28. § (2) bek. 1. pont [2014. július 15.]

 

141. § (5) bek.-ben

,,eljárási illetéket. A felettes adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,eljárási illetéket. Ha az adózó a felügyeleti intézkedés iránti kérelmével együtt költségmentesség iránti kérelmet is előterjeszt, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedés iránti kérelem folytán indult hatósági eljárást felfüggeszti a költségmentesség jogerős elbírálásáig. A felettes adóhatóság'' szövegrész lép: 2014: XXXIII. tv. 28. § (2) bek. 2. pont [2014. július 15.]

 

161. § (1) bek.-ben

,,összege meghaladja a 10 000 forintot'' szövegrész helyébe ,,összege eléri vagy meghaladja a 10 000 forintot'' szövegrész lép: 2014: XXXIII. tv. 28. § (2) bek. 3. pont [2014. július 15.]

 

175. § (13) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2014: XXXIII. tv. 24. § [2014. július 15.]

 

191. §

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 25. § [2014. július 15.]

 

200. § után

201. §-sal kieg.: 2014: XXXIII. tv. 26. § [2014. július 15.]

 

201. § után

202. §-sal kieg.: 2014: XXXIII. tv. 27. § [2014. október 1.]

 

3. sz. melléklet B) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 29. § 2. pont [2014. július 15.]

 

10. sz. melléklet

Mód.: 2014: XXXIII. tv. 30. §, illetve 4. melléklet [2014. október 1.]


2003. évi CXXVI. tv.

 
 

a közösségi vámjog végrehajtásáról

 
 

16. § (6) bek. s)-t) pontban

,,európai integrációs ügyekért'' szövegrész helyébe ,,igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 41. § [2014. július 16.]


2004. évi I. tv.

 
 

a sportról

 
 

56. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXII. tv. 4. § [2014. július 15.]

 

72. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXVII. tv. 1. § (1) bek. [2014. július 4.]

 

72. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XXVII. tv. 1. § (2) bek. [2014. július 4.]

 

72/A. §

Helyébe lép: 2014: XXVII. tv. 2. § [2014. július 4.]

 

,,A beléptetés'' alcím

72/B. §-sal kieg.: 2014: XXVII. tv. 3. § [2014. július 4.]


2004. évi CXXIII. tv.

 
 

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

 
 

17. § (5) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 42. § [2014. július 16.]


2004. évi CXL. tv.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 
 

138. § (5) bek.-ben

,,a közigazgatás-szervezésért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész, ,,A közigazgatás-szervezésért'' szövegrész helyébe ,,Az igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 43. § a) pont [2014. július 16.]

 

174. § (2) bek.-ben

,,a közigazgatás-fejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 43. § b) pont [2014. július 16.]

 

174. § (2) bek.-ből

,,a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításért felelős miniszterrel,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 44. § [2014. július 16.]

 

174. § (3) bek. d)-f) pontban

,,a közigazgatás-fejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 43. § b) pont [2014. július 16.]

 

174. § (5) bek.-ben

,,a közigazgatás-fejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 43. § b) pont [2014. július 16.]

 

174. § (6) bek.-ben

,,miniszterrel és'' szövegrész helyébe ,,miniszterrel, az igazságügyért felelős miniszterrel, az informatikáért felelős miniszterrel és'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 43. § c) pont [2014. július 16.]

 

175. § (4) bek.-ben

,,miniszterrel'' szövegrész helyébe ,,miniszterrel és az igazságügyért felelős miniszterrel'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 43. § d) pont [2014. július 16.]

 

175. § (5) bek.-ben

,,miniszterrel'' szövegrész helyébe ,,miniszterrel és az igazságügyért felelős miniszterrel'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 43. § e) pont [2014. július 16.]


2005. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a közérdekű önkéntes tevékenységről

 
 

11. § (1) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 45. § [2014. július 16.]


2006. évi XXIX. tv.

 
 

a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 46. § [2014. július 16.]


2006. évi XXXVII. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés kihirdetéséről

 
 

4. § (5) bek.-ből

,,a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 47. § [2014. július 16.]


2006. évi LXXXIV. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt Szerződés kihirdetéséről

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,Felhatalmazást kap az igazságügyi és rendészeti miniszter, hogy'' szövegrész helyébe ,,A határrendészetért felelős miniszter'' szövegrész, ,,közzétegye'' szövegrész helyébe ,,közzéteszi'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 48. § [2014. július 16.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

9. § d) pont

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 49. § [2014. július 16.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,A törvény végrehajtásáért az agrárpolitikáért, agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel. A miniszter'' szövegrész helyébe ,,E törvény végrehajtásáért az EMVA vagy az EHA terhére nyújtott támogatás tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, az EMGA terhére nyújtott támogatás tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter felel, amelynek keretében'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 53. § a) pont [2014. július 16.]

 

11. § (10) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 50. § [2014. július 16.]

 

11. § (13) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 54. § [2014. július 16.]

 

13. § (1)-(2) bek.-ben

,,A miniszter'' szövegrész helyébe ,,Az agrárpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 53. § b) pont [2014. július 16.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 53. § c) pont [2014. július 16.]

 

14. § (1)-(2) bek.-ben

,,A miniszter'' szövegrész helyébe ,,Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 53. § d) pont [2014. július 16.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 53. § e) pont [2014. július 16.]

 

57/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXV. tv. 51. § [2014. július 16.]

 

57/A. § (3) bek.-ben

,,felettes szervhez'' szövegrész helyébe ,,fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 53. § f) pont [2014. július 16.]

 

57/A. § (4) bek.-ben

,,másodfokú döntést hozó hatóság'' szövegrész helyébe ,,fellebbezés elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 53. § g) pont [2014. július 16.]

 

57/A. § (5) bek.-ben

,,másodfokú hatóság'' szövegrész helyébe ,,fellebbezés elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 53. § h) pont [2014. július 16.]

 

78. § (2) bek.-ben

,,A miniszter'' szövegrész helyébe ,,Az agrárpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 53. § i) pont [2014. július 16.]

 

81. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXV. tv. 52. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

81. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 52. § (2) bek. [2014. július 16.]


2007. évi LX. tv.

 
 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

 
 

3. § (4)-(5) bek.-ben

,,az energiapolitikáért felelős'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 58. § a) pont [2014. július 16.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 55. § [2014. július 16.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,Magyar Állam kincstári vagyonába'' szövegrész helyébe ,,kincstári vagyonba'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 58. § b) pont [2014. július 16.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 56. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

9. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 56. § (2) bek. [2014. július 16.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 57. § [2014. július 16.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 58. § c) pont [2014. július 16.]


2007. évi LXXXII. tv.

 
 

az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

 
 

6. § (3) bek.-ben

,,A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszterrel'' szövegrész helyébe ,,Az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 59. § [2014. július 16.]


2007. évi XCII. tv.

 
 

a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 
 

4. §-ban

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 60. § [2014. július 16.]


2007. évi CVI. tv.

 
 

az állami vagyonról

 
 

1. § (1) és (7) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § a) pont [2014. július 16.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § a) pont [2014. július 16.]

 

3. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 61. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXV. tv. 61. § (2) bek. [2014. július 16.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § a) pont [2014. július 16.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,(2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(2a) bekezdés'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § b) pont [2014. július 16.]

 

3. § (4) bek.-ből

,,- a 3. § (1)-(2) bekezdése szerinti -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 64. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,A 3. § (1) bekezdés a) pontjában és a 3. § (1b) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Az MNV Zrt. és a 3. § (2) bekezdés c) és d) pontjában'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § c) pont [2014. július 16.]

 

17. § (1) bek. b) pontban

,,3. § (1) bekezdés alapján a miniszter által vagy külön törvény alapján gyakorolt, valamint a 3. § (2) bekezdés alapján jogszabály útján'' szövegrész helyébe ,,törvény vagy miniszteri rendelet alapján'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § d) pont [2014. július 16.]

 

17. § (1) bek. e) pontban

,,a Magyar Államot'' szövegrész helyébe ,,az államot'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § e) pont [2014. július 16.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § a) pont [2014. július 16.]

 

19. § (1) és (3) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § a) pont [2014. július 16.]

 

20. § (9) bek.-ben

,,a Magyar Állammal'' szövegrész helyébe ,,az állammal'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § f) pont [2014. július 16.]

 

20/D. § (5) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § a) pont [2014. július 16.]

 

20/D. § (6) bek.-ben

,,a Magyar Állammal'' szövegrész helyébe ,,az állammal'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § f) pont [2014. július 16.]

 

20/F. § (5) bek.-ben

,,a Magyar Államtól'' szövegrész helyébe ,,az államtól'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § g) pont [2014. július 16.]

 

29. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 64. § (2) bek. [2014. július 16.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,A Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,Az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § h) pont [2014. július 16.]

 

29. § (3) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § a) pont [2014. július 16.]

 

29. § (3) bek.-ben

,,törvény, illetőleg a miniszter a 3. § (2) bekezdése szerint'' szövegrész helyébe ,,törvény vagy a 3. § (2a) bekezdése szerinti miniszteri rendelet'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § i) pont [2014. július 16.]

 

29. § (4) bek.-ben

,,Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § j) pont [2014. július 16.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,törvény, illetve a miniszter 3. § (2) bekezdése szerinti rendelete'' szövegrész helyébe ,,törvény vagy a 3. § (2a) bekezdése szerinti miniszteri rendelet'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § k) pont [2014. július 16.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,A Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,Az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § h) pont [2014. július 16.]

 

35. § (2) bek. a) pontban

,,a magyar állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § l) pont [2014. július 16.]

 

60. § (4) bek.-ben

,,a Magyar Államra'' szövegrész helyébe ,,az államra'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § m) pont [2014. július 16.]

 

65. § (2) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § a) pont [2014. július 16.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § a) pont [2014. július 16.]

 

66. § (2) bek.-ben

,,A Magyar Államot'' szövegrész helyébe ,,Az államot'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § n) pont [2014. július 16.]

 

71. § (1) bek. a) pontban

,,a Magyar Állam'' szövegrész helyébe ,,az állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § a) pont [2014. július 16.]

 

71. § (2) bek. b) pontban

,,(2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,(2a) bekezdés b) pontja'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 63. § o) pont [2014. július 16.]

 

71. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XXXV. tv. 62. § [2014. július 16.]


2007. évi CXI. tv.

 
 

a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 65. § [2014. július 16.]


2007. évi CXXVII. tv.

 
 

az általános forgalmi adóról

 
 

45. § után

45/A. §-sal kieg.: 2014: XXXIII. tv. 9. § [2015. január 1.]

 

46. § (2) bek. i)-k) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 19. § a) pont [2015. január 1.]

 

46. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 19. § b) pont [2015. január 1.]

 

47-48. §

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 19. § c) pont [2015. január 1.]

 

58. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 8. § [2014. július 4.]

 

58. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXV. tv. 11. § [2014. július 4.]

 

58. § (3) bek.-ben

,,az (1) és (1a) bekezdéstől'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdéstől'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 9. § [2014. július 4.]

 

86. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 10. § [2015. január 1.]

 

142. § (1) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 19. § d) pont [2019. január 1.]

 

142. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2014: XXXIII. tv. 11. § [2015. január 1.]

 

142. § (1) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 19. § e) pont [2019. január 1.]

 

XIX. fejezetcím

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 12. § [2015. január 1.]

 

XIX. Fejezet 252. § előtt

Alfejezetcímmel kieg.: 2014: XXXIII. tv. 13. § [2015. január 1.]

 

252. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 14. § [2015. január 1.]

 

253. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2014: XXXIII. tv. 15. § [2015. január 1.]

 

253. § után

Alfejezetekkel (253/A-253/B. §) kieg.: 2014: XXXIII. tv. 16. § [2015. január 1.]

 

259. § 17. pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 19. § f) pont [2015. január 1.]

 

260. § (3) bek.-ben

,,informatikáért'' szövegrész helyébe ,,e-közigazgatásért felelős miniszterrel és az informatikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 66. § [2014. július 16.]

 

284. §

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 10. § [2014. július 4.]

 

297. § után

288-289. §-sal kieg.: 2014: XXXIII. tv. 17. § [2015. január 1.]

 

6/A. sz. melléklet után

6/B. sz. melléklettel kieg.: 2014: XXXIII. tv. 18. §, illetve 3. melléklet [2015. január 1.]

 

6/B. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2014: XXXIII. tv. 19. § g) pont [2019. január 1.]


2009. évi XXXVII. tv.

 
 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 
 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 2014: XXXV. tv. 67. § [2014. július 16.]

 

27. § (2) bek. k) pontban

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 69. § [2014. július 16.]

 

A törvény

1. melléklettel kieg.: 2014: XXXV. tv. 68. §, illetve 3. melléklet [2014. július 16.]


2009. évi XLVII. tv.

 
 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

 
 

5. § (1a) és (3) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 8. § [2014. július 18.]

 

74. § (2) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 8. § [2014. július 18.]


2009. évi CXXV. tv.

 
 

a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 70. § a) pont [2014. július 16.]

 

31. § (7) bek.-ben

,,a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter, hogy a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben'' szövegrész helyébe ,,a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, hogy rendeletben'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 70. § b) pont [2014. július 16.]

 

31. § (8) bek.-ben

,,a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter, hogy a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, valamint az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével'' szövegrész helyébe ,,a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 70. § c) pont [2014. július 16.]


2010. évi I. tv.

 
 

az anyakönyvi eljárásról

 
 

4. § (1) bek. d) pontban

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

4. § (7) bek.-ben

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. b) pont [2014. július 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. b) pont [2014. július 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

12/A. § (2) bek. a) pont ab) alpontban

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. b) pont [2014. július 18.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. b) pont [2014. július 18.]

 

44. § (4) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

50. § (2) bek. f) pontban

,,nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e'' szövegrész helyébe ,,nevének megváltoztatását az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban korábban engedélyezték-e'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. c) pont [2014. július 18.]

 

51. § (1) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. d) pont [2014. július 18.]

 

51. § (3) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

51. § (6) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

59/A. § (1) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

59/A. § (1) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős minisztert'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervet'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. f) pont [2014. július 18.]

 

67. § (4) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

70. § (5) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

70. § (5) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnek'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. e) pont [2014. július 18.]

 

71/A. § e) pont

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 9. § (1) bek. [2014. július 18.]

 

73/A. § (2) bek. d) pontból

,,megszerzését vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXX. tv. 9. § (4) bek. [2014. július 18.]

 

73/A. § (3) bek. b) pont bd) alpontból

,,megszerzését vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXX. tv. 9. § (4) bek. [2014. július 18.]

 

73/A. § (4) bek. b) pont bd) alpontból

,,megszerzését vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXX. tv. 9. § (4) bek. [2014. július 18.]

 

73/A. § (5) bek. a) pont af) pontból

,,megszerzését vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXX. tv. 9. § (4) bek. [2014. július 18.]

 

81. § d) pont

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 9. § (2) bek. [2014. július 18.]

 

89. § (4) bek.-ben

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. b) pont [2014. július 18.]

 

89. § (4) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős minisztert'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervet'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. f) pont [2014. július 18.]

 

90. §-ban

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. b) pont [2014. július 18.]

 

93. § (1) bek. a) pontban

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. a) pont [2014. július 18.]

 

94. § a) pontban

,,központi nyilvántartó szervet,'' szövegrész helyébe ,,központi nyilvántartó szervet és a központi anyakönyvi szervet,'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 9. § (3) bek. g) pont [2014. július 18.]


2010. évi XLIII. tv.

 
 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 
 

25/B. § (3) bek.-ben

,,külpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 71. § a) pont [2014. július 16.]

 

35. § (3) bek.-ben

,,minisztérium helyettes'' szövegrész helyébe ,,minisztérium államtitkára, helyettes'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 71. § b) pont [2014. július 16.]

 

35. § (4) bek.-ben

,,azon'' szövegrész helyébe ,,azon államtitkárának,'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 71. § c) pont [2014. július 16.]

 

70. § (2) bek.-ben

,,miniszterelnök által'' szövegrész helyébe ,,Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 71. § d) pont [2014. július 16.]

 

75. § (4) bek.-ből

,,a kormányhivatal felügyeletét ellátó minisztert,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 72. § [2014. július 16.]


2010. évi LXXXVII. tv.

 
 

a Nemzeti Földalapról

 
 

6. § f) pont

Helyébe lép: 2014: XXXI. tv. 12. § [2014. július 11.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXI. tv. 13. § [2014. július 11.]


2010. évi CXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 73. § [2014. július 16.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,kijelölt miniszter'' szövegrész helyébe ,,NAV felügyeletét ellátó miniszter (a továbbiakban: kijelölt miniszter)'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 74. § [2014. július 16.]


2010. évi CXXVI. tv.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 
 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 2014: XXXV. tv. 75. § [2014. július 16.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 79. § [2014. július 16.]

 

20/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 76. § [2014. július 16.]

 

21/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 77. § [2014. július 16.]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 2014: XXXV. tv. 78. § [2014. július 16.]


2011. évi LXXVII. tv.

 
 

a világörökségről

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 80. § [2014. július 16.]

 

2. § 7. pontban

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § a) pont [2014. július 16.]

 

4. § (1)-(2) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § a) pont [2014. július 16.]

 

4/A. § (1) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § a) pont [2014. július 16.]

 

4/A. § (2) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § b) pont [2014. július 16.]

 

4/A. § (2a) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § a) pont [2014. július 16.]

 

5. §-ban

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § a) pont [2014. július 16.]

 

6. §-ban

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § a) pont [2014. július 16.]

 

7. § (2) bek. g) pontban

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § a) pont [2014. július 16.]

 

9. § (2) bek.-ből

,,a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 82. § [2014. július 16.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,A kulturális szakértői'' szövegrész helyébe ,,A (2) bekezdés szerinti szakértőkre vonatkozó'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § c) pont [2014. július 16.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § a) pont [2014. július 16.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § b) pont [2014. július 16.]

 

14. § (2)-(3) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 81. § a) pont [2014. július 16.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

1. § (4b)-(4e) bek.

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 10. § (1) bek. [2014. augusztus 1.]

 

2. § (5) bek. g) pont

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 10. § (2) bek. [2014. augusztus 1.]


2011. évi CVIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

140. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2014: XXXV. tv. 83. § [2014. július 16.]

 

140. § (2) bek. a) pontban

,,(1) bekezdés a), d)-i) és k) pontja'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a), d)-i), k) és m) pontja'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 84. § b) pont [2014. július 16.]

 

145. § (1) bek.-ben

,,az állami vagyon felügyeletéért'' szövegrész helyébe ,,a közbeszerzésekért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 84. § a) pont [2014. július 16.]

 

168. § (2) bek. c) pontban

,,agrár-vidékfejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 84. § c) pont [2014. július 16.]

 

172. § (2) bek. k) és n) pontban

,,az állami vagyon felügyeletéért'' szövegrész helyébe ,,a közbeszerzésekért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 84. § a) pont [2014. július 16.]

 

182. § (2) és (4) bek.-ben

,,az állami vagyon felügyeletéért'' szövegrész helyébe ,,a közbeszerzésekért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 84. § a) pont [2014. július 16.]


2011. évi CX. tv.

 
 

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

 
 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 86. § [2014. július 16.]


2011. évi CLXXIX. tv.

 
 

a nemzetiségek jogairól

 
 

2. § 14. pont

Helyébe lép: 2014: XXVI. tv. 1. § [A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja]

 

106. § (9) bek.

Helyébe lép: 2014: XXVI. tv. 2. § [A 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások napja]


2011. évi CLXXXVII. tv.

 
 

a szakképzésről

 
 

5. § (14) bek.-ben

,,a vidékfejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 85. § a) pont [2014. július 16.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,az állami vagyon felügyeletéért'' szövegrész helyébe ,,a közbeszerzésekért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 85. § b) pont [2014. július 16.]

 

43. § (2) bek. c) pontban

,,a vidékfejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 85. § c) pont [2014. július 16.]

 

92. § (35) bek.-ben

,,a vidékfejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 85. § c) pont [2014. július 16.]

 

92. § (36) bek.-ben

,,a vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 85. § d) pont [2014. július 16.]

 

92/A. § (3) bek.-ben

,,a vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős'' szövegrész, ,,A vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Az agrárpolitikáért felelős'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 85. § e) pont [2014. július 16.]

 

92/A. § (4) bek.-ben

,,a vidékfejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 85. § c) pont [2014. július 16.]

 

92/A. § (4) bek.-ben

,,A vidékfejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,Az agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 85. § f) pont [2014. július 16.]


2011. évi CXC. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről

 
 

21. § (2) bek.-ben

,,állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény esetében a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szervnél (a továbbiakban: hivatal)'' szövegrész helyébe ,,állami intézményfenntartó központ és az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szervnél (a továbbiakban: hivatal)'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 14. § a) pont [2014. július 24.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények'' szövegrész helyébe ,,egyházi, magán köznevelési intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 14. § b) pont [2014. július 24.]

 

34. § (2) bek.-ben

,,egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény'' szövegrész helyébe ,,egyházi, magán köznevelési intézmény és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 14. § c) pont [2014. július 24.]

 

41. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 4. § [2014. július 24.]

 

44. § (3) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 5. § [2014. július 24.]

 

26. alcím

44/A. §-sal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 6. § [2014. július 24.]

 

26. alcím

44/B. §-sal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 7. § [2014. július 24.]

 

62. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 8. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

62. § (13) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 8. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

65. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 9. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

65. § (10) bek.-ben

,,pszichopedagógus'' szövegrész helyébe ,,pszichopedagógus, gyógytornász'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 14. § d) pont [2014. július 24.]

 

65. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 9. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

68. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 10. § [2014. július 24.]

 

77. § (2) bek. e) pontban

,,KIR'' szövegrész helyébe ,,KIR és az INYR'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 14. § e) pont [2014. július 24.]

 

80. § (9) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 11. § [2014. július 24.]

 

83. § (2) bek. a) pontban

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 14. § f) pont [2014. július 24.]

 

84. § (9) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 12. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

84. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 12. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

94. § (4) bek. v) pont után

w) ponttal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 13. § [2014. július 24.]

 

1. melléklet táblázat B:4 mezőben

,,50 gyermek létszám alatt'' szövegrész helyébe ,,51 gyermek létszám alatt'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 14. § g) pont [2014. július 24.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

27. § (1) bek. c) pontban

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 87. § [2014. július 16.]

 

27. § (6) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 87. § [2014. július 16.]

 

27/A. § (1) bek. c) pontban

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 87. § [2014. július 16.]

 

27/A. § (6) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 87. § [2014. július 16.]

 

28. § (3)-(6) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 87. § [2014. július 16.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 15. § [2014. július 24.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,szóló 2007. évi CVI. törvény'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 90. § a) pont [2014. július 16.]

 

11/A. § (1) bek.-ben

,,az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által kijelölt'' szövegrész helyébe ,,más'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 90. § b) pont [2014. július 16.]

 

14. § (4) bek. b) pontban

,,Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.)'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 90. § c) pont [2014. július 16.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság'' szövegrész helyébe ,,Zrt.'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 90. § d) pont [2014. július 16.]

 

45. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 88. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

45. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXV. tv. 88. § (2) bek. [2014. július 16.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 88. § (3) bek. [2014. július 16.]

 

45. § (3) bek.-ben

,,kívüli tulajdonosi joggyakorló szervezet'' szövegrész helyébe ,,kívüli, (1) bek. szerinti tulajdonosi joggyakorló'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 90. § e) pont [2014. július 16.]

 

50. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2014: XXXV. tv. 89. § [2014. július 16.]

 

73. § (1) bek. b) pont bc) alpontban

,,a Magyar Fejlesztési Bank'' szövegrész helyébe ,,az MFB Zrt.'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 90. § f) pont [2014. július 16.]

 

108. § (3) bek.-ben

,,tulajdonosi joggyakorló szervezet'' szövegrész helyébe ,,45. § (1) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorló'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 90. § g) pont [2014. július 16.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

26. § előtti alcímcímben

,,felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,felelős miniszter és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § a) pont [2014. július 16.]

 

26. § (3), (5)-(6) bek.-ben

,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § b) pont [2014. július 16.]

 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 91. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

26. § (9) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 91. § (2) bek. [2014. július 16.]

 

28. §

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 95. § [2014. július 16.]

 

29. § (6) bek. h) pontban

,,a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § c) pont [2014. július 16.]

 

35. § (6) bek.-ben

,,minisztert'' szövegrész helyébe ,,minisztert és az igazságügyért felelős minisztert'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § d) pont [2014. július 16.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § c) pont [2014. július 16.]

 

124. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 11. § (1) bek. [2014. augusztus 9.]

 

130. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 92. § [2014. július 16.]

 

130. § (8) bek.-ben

,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § b) pont [2014. július 16.]

 

134. § (1) bek. 15. pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXV. tv. 95. § [2014. július 16.]

 

178. § (1)-(2) bek.-ben

,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § b) pont [2014. július 16.]

 

180. § (1) bek. k) pontban

,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § b) pont [2014. július 16.]

 

181. § (2) bek.-ben

,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § b) pont [2014. július 16.]

 

182. § (5) bek. c) pontban

,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § b) pont [2014. július 16.]

 

,,Adatkezelés'' alcím

183/B. §-sal kieg.: 2014: XXX. tv. 11. § (2) bek. [2014. augusztus 9.]

 

198. § (5) bek.-ben

,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § b) pont [2014. július 16.]

 

205. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 93. § [2014. július 16.]

 

259. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: XXX. tv. 11. § (3) bek. [2014. augusztus 9.]

 

259. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XXX. tv. 11. § (4) bek. [2014. augusztus 9.]

 

259. § (5) bek.-ben

,,a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 94. § c) pont [2014. július 16.]

 

6. melléklet címben

,,Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek'' szövegrész helyébe ,,Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek, illetve a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőknek'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 11. § (5) bek. [2014. augusztus 9.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 16. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

8. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 16. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,Kormány'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 1. pont [2014. július 24.]

 

11. § (1) bek. b) pontban

,,helyben szokásos és egyben akadálymentes'' szövegrész helyébe ,,a honlapján akadálymentes'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 2. pont [2014. július 24.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,anyanyelvi szaknyelvi ismeretek'' szövegrész helyébe ,,anyanyelvi, szaknyelvi ismeretek'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 3. pont [2014. július 24.]

 

12. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 17. § [2014. július 24.]

 

12. § (3) bek. g) pont gc) alpontból

,, , gazdálkodó szervezettel történő együttműködésről'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 1. pont [2014. július 24.]

 

12. § (3) bek. h) pont ha) alpont

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 2. pont [2014. július 24.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,gazdasági vezető'' szövegrész helyébe ,,kancellár'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 4. pont [2014. július 24.]

 

12. § (8) bek.-ből

,,ha)-'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 3. pont [2014. július 24.]

 

13. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 18. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 18. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 19. § [2014. július 24.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,valamit'' szövegrész helyébe ,,valamint'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 5. pont [2014. július 24.]

 

14. § (1) bek.-ből

,,köznevelési, gyakorlati képzést biztosító'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 4. pont [2014. július 24.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 20. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 20. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

14. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 20. § (3) bek. [2014. július 24.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,a képzés megszervezhető'' szövegrész helyébe ,,a képzés, a képzési és kimeneti követelményekben foglaltak szerint, megszervezhető'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 6. pont [2014. július 24.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 21. § [2014. július 24.]

 

19. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 22. § [2014. július 24.]

 

20-21. §

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 23. § [2014. július 24.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,intézmény, átalakulásával, kapcsolatos'' szövegrész helyébe ,,intézmény átalakulásával kapcsolatos'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 7. pont [2014. július 24.]

 

24. § (6) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 5. pont [2014. július 24.]

 

25. § (7) bek. b) pontban

,,ha az'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 8. pont [2014. július 24.]

 

25. § (7) bek. b) pontból

,,az igazolás céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 6. pont [2014. július 24.]

 

26. § (3) bek.-ből

,, , illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának megállapításánál'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 7. pont [2014. július 24.]

 

31. § (5) bek. c) pontból

,, , illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának megállapítása során'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 8. pont [2014. július 24.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 24. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

37. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 24. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

37. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 24. § (3) bek. [2014. július 24.]

 

37. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 24. § (4) bek. [2014. július 24.]

 

43. § (3) bek.-ben

,,rektor döntése'' szövegrész helyébe ,,rektornak - a fenntartó tájékoztatása mellett meghozott - döntése'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 9. pont [2014. július 24.]

 

46. § (6) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 9. pont [2014. július 24.]

 

47. § (3) bek.-ből

,, , feltéve, hogy az intézmény rendelkezik szabad kapacitással'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 10. pont [2014. július 24.]

 

48. § (3) bek.-ben

,,hallgatói létszámkeretre'' szövegrész helyébe ,,képzésre'' szövegrész, ,,formában tanulmányokat folytató'' szövegrész helyébe ,,formában azonos szakon tanulmányokat folytató'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 10. pont [2014. július 24.]

 

48/B. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 25. § [2014. július 24.]

 

48/L. § b) pontban

,,hallgató a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskereső és járadékra jogosult'' szövegrész helyébe ,,hallgató részére álláskeresési járadékot folyósítottak'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 11. pont [2014. július 24.]

 

48/M. §

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 26. § [2014. július 24.]

 

48/Q. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 27. § [2014. július 24.]

 

49. § (7) bek.-ből

,,49. §'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 11. pont [2014. július 24.]

 

51. § (4) bek.-ben

,,felsőfokú végzettségi szintet'' szövegrész helyébe ,,felsőfokú végzettségi szintet, doktori fokozatot'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 12. pont [2014. július 24.]

 

53. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 28. § [2014. július 24.]

 

53. § (5) bek. c) pontban

,,munkásság'' szövegrész helyébe ,,munkásság, sporttudományi tevékenység'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 13. pont [2014. július 24.]

 

57. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 12. pont [2014. július 24.]

 

64. § (3) bek. d) pontból

,,elterjedésének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 13. pont [2014. július 24.]

 

64. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 29. § [2014. július 24.]

 

67. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 30. § [2014. július 24.]

 

69. § (4) bek.-ben

,,művészeti'' szövegrész helyébe ,,művészeti, sporttudományi'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 14. pont [2014. július 24.]

 

71. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 31. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

71. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 31. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

73. § (3) bek. a) pontban

,,az államháztartásról szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: az államháztartásról szóló törvény) szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 15. pont [2014. július 24.]

 

73. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 32. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

73. § (3) bek. h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 32. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

74. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 33. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

74. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 33. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

74. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 33. § (3) bek. [2014. július 24.]

 

75. § (2) bek. a) pontban

,,határozza meg a rektor és a gazdasági vezető'' szövegrész helyébe ,,határozza meg a rektor, kancellár'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 16. pont [2014. július 24.]

 

75. § (2) bek. b) pontban

,,gazdasági vezető'' szövegrész helyébe ,,kancellár'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 17. pont [2014. július 24.]

 

75. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 34. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

75. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 34. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

75. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 14. pont [2014. július 24.]

 

78. § (2) bek.-ből

,,normatív'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 15. pont [2014. július 24.]

 

80. § (3) bek.-ben

,,keretszám terhére'' szövegrész helyébe ,,létszámban'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 18. pont [2014. július 24.]

 

52. alcím

84/E. §-sal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 35. § [2014. július 24.]

 

85/B. § (1) bek. záró szövegrészben

,,támogatása'' szövegrész helyébe ,,forrás'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 19. pont [2014. július 24.]

 

93. § (2) bek.-ben

,,a bölcsész, bölcsész-tanár képzéshez nyújtott'' szövegrész helyébe ,,a pedagógus képzéshez nyújtott'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 20. pont [2014. július 24.]

 

93. § (6) bek.-ben

,,a 94. § (2), (3) és (8) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,e törvény 94. § (2), (3), (6) és (8) bekezdését'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 21. pont [2014. július 24.]

 

94. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 36. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

94. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 36. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

96. § (6) bek.-ben

,,Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.)'' szövegrész helyébe ,,A Civil tv.'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 23. pont [2014. július 24.]

 

99. § (3) bek.-ben

,,a rektor'' szövegrész helyébe ,,a kancellár'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 24. pont [2014. július 24.]

 

101. § (4) bek.-ben

,,eltérhet a karok számára és típusára vonatkozó általános'' szövegrész helyébe ,,eltérhet a 13. § (5) bekezdésben meghatározott'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 25. pont [2014. július 24.]

 

101. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 37. § [2014. július 24.]

 

102. § (3) bek.-ben

,,pedagógus ösztöndíjjal'' szövegrész helyébe ,,Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 26. pont [2014. július 24.]

 

104. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2014: XXXVI. tv. 38. § [2014. július 24.]

 

104. § (4) bek.-ben

,,Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete'' szövegrész helyébe ,,Pető András Főiskola'' szövegrész lép: 2014: XXXVI. tv. 47. § 27. pont [2014. szeptember 1.]

 

63. alcím

104/B. §-sal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 39. § [2014. szeptember 1.]

 

108. § 1. pont után

1.a. ponttal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 40. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

108. § 8-10. pont

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 40. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

110. § (1) bek. 6. pontból

,,és engedélyezési rendjét'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 16. pont [2014. július 24.]

 

110. § (1) bek. 19. pont

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 41. § (1) bek. [2014. július 24.]

 

110. § (1) bek. 26. pont után

27. ponttal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 41. § (2) bek. [2014. július 24.]

 

111. § (2) és (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 17. pont [2014. július 24.]

 

113. § (4) bek.-ből

,,értékben'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 18. pont [2014. július 24.]

 

114. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 19. pont [2014. július 24.]

 

114/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 20. pont [2014. július 24.]

 

114/E. §

Helyébe lép: 2014: XXXVI. tv. 42. § [2014. július 24.]

 

69. alcím

114/F. §-sal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 43. § [2014. július 24.]

 

115. § (4e) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 21. pont [2014. július 24.]

 

116. §

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 22. pont [2014. július 24.]

 

117. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXXVI. tv. 48. § 23. pont [2014. július 24.]

 

70. alcím

117/A. §-sal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 44. § [2014. július 24.]

 

70. alcím

117/B. §-sal kieg.: 2014: XXXVI. tv. 45. § [2014. július 24.]

 

1. melléklet

Mód.: 2014: XXXVI. tv. 46. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 2014: XXXVI. tv. 46. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. július 24.]

 

5. melléklet

Mód.: 2014: XXXVI. tv. 46. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. július 24.]


2012. évi XXX. tv.

 
 

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

 
 

14. § (2) bek. f) pontban és (5) bek.-ben

,,agrár-vidékfejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 96. § [2014. július 16.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,agrár-vidékfejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 96. § [2014. július 16.]

 

18. § (2) és (4) bek.-ben

,,agrár-vidékfejlesztésért'' szövegrész helyébe ,,agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 96. § [2014. július 16.]


2012. évi XLVI. tv.

 
 

a földmérési és térképészeti tevékenységről

 
 

36. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXI. tv. 14. § [2014. július 11.]

 

38. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXXI. tv. 16. § [2014. július 11.]

 

38. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: XXXI. tv. 15. § [2014. július 11.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

81. § (4) bek.

Visszaható hatállyal megsemmisíti: 23/2014. (VII. 15.) AB h. 2. pont [2013. július 1.]


2012. évi CX. tv.

 
 

az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 97. § [2014. július 16.]


2012. évi CXVI. tv.

 
 

a pénzügyi tranzakciós illetékről

 
 

2. § 18. pontban

,,közvetítő által'' szövegrész helyébe ,,közvetítő útján'' szövegrész lép: 2014: XXXIII. tv. 20. § (2) bek. [2014. július 15.]

 

2. § 20. pont után

21. ponttal kieg.: 2014: XXXIII. tv. 20. § (1) bek. [2014. július 15.]


2012. évi CLIX. tv.

 
 

a postai szolgáltatásokról

 
 

26. §

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 98. § [2014. július 16.]

 

78. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 99. § [2014. július 16.]


2012. évi CCXVII. tv.

 
 

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

 
 

4. § (5) bek. f) pontban

,,a magyar'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § a) pont [2014. július 16.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,az energiapolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) és az energiapolitikáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § b) pont [2014. július 16.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 100. § [2014. július 16.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,A magyar'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § c) pont [2014. július 16.]

 

13. § (1) és (3) bek.-ben

,,A magyar'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § c) pont [2014. július 16.]

 

5. alcím

14/A. §-sal kieg.: 2014: XXXV. tv. 101. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

18/G. § (3) bek.-ben

,,minisztérium'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § d) pont [2014. július 16.]

 

24. § (1)-(3) és (6) bek.-ben

,,a magyar'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § a) pont [2014. július 16.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,A magyar'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § e) pont [2014. július 16.]

 

25. § (2)-(4) bek.-ben

,,A magyar'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § c) pont [2014. július 16.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,magyar állam'' szövegrész helyébe ,,állam'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § f) pont [2014. július 16.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,a miniszternél'' szövegrész helyébe ,,az energiapolitikáért felelős miniszternél'' szövegrész, ,,A miniszter'' szövegrész helyébe ,,Az energiapolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § g) pont [2014. július 16.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,miniszter és a 29. § tekintetében az energiapolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § h) pont [2014. július 16.]

 

34. § (4) bek.-ben

,,a magyar'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § a) pont [2014. július 16.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,a magyar'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § a) pont [2014. július 16.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,A magyar'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § c) pont [2014. július 16.]

 

38. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 101. § (2) bek. [2014. július 16.]

 

39. § (1) bek. e) pontban

,,a magyar'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § a) pont [2014. július 16.]

 

39. § (2) bek. a) pontban

,,az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben'' szövegrész helyébe ,,rendeletben'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 102. § i) pont [2014. július 16.]


2013. évi XXIII. tv.

 
 

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

 
 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 12. § [2014. július 4.]

 

12. § (3a) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXV. tv. 16. § [2014. július 4.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 13. § [2014. július 4.]

 

52. §-ban

,,2014. július 1-jéig'' szövegrész helyébe ,,2015. július 1-jéig'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 15. § [2014. július 4.]

 

52. § után

52/A. §-sal kieg.: 2014: XXV. tv. 14. § [2014. július 4.]


2013. évi XXXVI. tv.

 
 

a választási eljárásról

 
 

93. § (1a) bek. nyitó szövegrészben

,,84. § szerinti kérelem'' szövegrész helyébe ,,84. § és a 85. § szerinti kérelem'' szövegrész lép: 2014: XXVI. tv. 12. § a) pont [2014. július 4.]

 

95. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXVI. tv. 3. § [2014. július 4.]

 

255. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXVI. tv. 4. § [2014. július 4.]

 

255. § (4) bek.-ben

,,(3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, a (3) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen'' szövegrész lép: 2014: XXVI. tv. 12. § b) pont [2014. július 4.]

 

311. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXVI. tv. 13. § a) pont [A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja]

 

142. alcím (312. §)

Hat. kív. h.: 2014: XXVI. tv. 13. § b) pont [A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja]

 

313-315. §

Helyébe lép: 2014: XXVI. tv. 5. § [A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja]

 

317. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXVI. tv. 6. § [2014. július 4.]

 

317. § (3) bek.-ben

,,(2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen'' szövegrész lép: 2014: XXVI. tv. 12. § c) pont [2014. július 4.]

 

323. §

Helyébe lép: 2014: XXVI. tv. 7. § [A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja]

 

323/A. §

Helyébe lép: 2014: XXVI. tv. 8. § [A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja]

 

154. alcím (327. §)

Helyébe lép: 2014: XXVI. tv. 9. § [A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja]

 

329. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXVI. tv. 10. § [A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja]

 

XV. Fejezet

156/A. alcímmel (330/A. §) kieg.: 2014: XXVI. tv. 11. § [A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja]

 

1. melléklet e) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXVI. tv. 13. § c) pont [A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja]


2013. évi LXXVII. tv.

 
 

a felnőttképzésről

 
 

20. § (13) bek.-ben

,,a vidékfejlesztési miniszter'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 103. § [2014. július 16.]


2013. évi CXXXV. tv.

 
 

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

 
 

14. § (4) bek.-ből

,,illetve esetleges jogutódjaikon'' szövegrészt megsemmisíti: 20/2014. (VII. 3.) AB h. 1. pont [2014. július 4.]

 

20/A. § (4) bek.-ből

,,- az alábbi sorrendben -'', illetve az ,,, amennyiben a sorrendben megelőző helyen álló személyek a követelésért nem álltak helyt és fizetésképtelenségüket jogerős bírósági ítélet mondta ki'' szövegrészt megsemmisíti: 20/2014. (VII. 3.) AB h. 2. pont [2014. december 31.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

159. § (1) bek. c) pontban

,,az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.)'' szövegrész helyébe ,,a Hpt.'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 17. § a) pont [2014. július 4.]

 

171. § (2) bek. d) pontban

,,az Fszt. szerinti fizetési rendszer'' szövegrész helyébe ,,a fizetési rendszer'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 17. § b) pont [2014. július 4.]

 

171. § (3) bek. a) pontban

,,az Fszt. szerinti fizetési rendszer'' szövegrész helyébe ,,a fizetési rendszer'' szövegrész lép: 2014: XXV. tv. 17. § b) pont [2014. július 4.]


2013. évi CCXXXV. tv.

 
 

az egyes fizetési szolgáltatókról

 
 

3. § 29. pont a) alpont

Helyébe lép: 2014: XXXV. tv. 104. § [2014. július 16.]


2014. évi XVI. tv.

 
 

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

2. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: XXXIII. tv. 35. § [2014. július 15.]

 

19. § (8) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 36. § (1) bek. [2014. július 15.]

 

19. § (8) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2014: XXXIII. tv. 36. § (2) bek. [2014. július 15.]

 

19. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 2014: XXXIII. tv. 36. § (3) bek. [2014. július 15.]

 

72. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 37. § [2014. július 15.]

 

202. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2014: XXXIII. tv. 38. § [2014. július 15.]

 

281. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXXIII. tv. 39. § (1) bek. [2014. július 15.]

 

281. § (6) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXXIII. tv. 39. § (2) bek. [2014. július 15.]

 

3. melléklet

Mód.: 2014: XXXIII. tv. 40. §, illetve 5. melléklet [2014. július 15.]

 

6. melléklet

Mód.: 2014: XXXIII. tv. 41. §, illetve 6. melléklet [2014. július 15.]

 

18. melléklet

Mód.: 2014: XXXIII. tv. 42. §, illetve 7. melléklet [2014. július 15.]


2014. évi XXII. tv.

 
 

a reklámadóról

 
 

1. § 5. pont

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXXIV. tv. 1. § (1) bek. [2014. július 16.]

 

1. § 10. pont után

11. ponttal kiegészülve lép hatályba: 2014: XXXIV. tv. 1. § (2) bek. [2014. július 16.]

 

2. §

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXXIV. tv. 2. § [2014. július 16.]

 

3. §

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXXIV. tv. 3. § [2014. július 16.]

 

4. §

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXXIV. tv. 4. § [2014. július 16.]

 

5. §

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXXIV. tv. 5. § [2014. július 16.]

 

6. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2014: XXXIV. tv. 6. § [2014. július 16.]

 

8. §

Nem lép hatályba: 2014: XXXIV. tv. 7. § (2) bek.

 

9. § (1)-(2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXXIV. tv. 8. § [2014. július 16.]

 

10. §

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXXIV. tv. 9. § [2014. július 16.]


1957. évi 14. tvr.

 
 

a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 1. § [2014. július 16.]


1979. évi 2. tvr.

 
 

a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 2. § [2014. július 16.]


1979. évi 11. tvr.

 
 

a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról

 
 

114/A. §

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 1. § (1) bek. [2014. augusztus 9.]

 

115. § (1) bek.-ben

,,a büntetés-végrehajtási szervekkel, valamint a hivatásos pártfogóval együttműködve'' szövegrész helyébe ,,büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelővel együttműködve'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 1. § (3) bek. [2014. augusztus 9.]

 

115. § (3) bek.-ben

,,a büntetés-végrehajtási szervek és a hivatásos pártfogók'' szövegrész helyébe ,,büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelő'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 1. § (4) bek. [2014. augusztus 9.]

 

118. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXX. tv. 1. § (5) bek. [2014. augusztus 9.]

 

126/A. § a) pont

Helyébe lép: 2014: XXX. tv. 1. § (2) bek. [2014. augusztus 9.]


1979. évi 13. tvr.

 
 

a nemzetközi magánjogról

 
 

38. § (1a) bek.-ben

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2014: XXX. tv. 2. § [2014. július 18.]


1985. évi 9. tvr.

 
 

a Genfben, az 1983. évi június hó 20. napján kelt, a szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról (rokkant személyek) szóló egyezmény kihirdetéséről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 3. § [2014. július 16.]


1985. évi 21. tvr.

 
 

a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,kultúráért'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért'' szövegrész lép: 2014: XXXV. tv. 4. § [2014. július 16.]


1989. évi 2. tvr.

 
 

a takarékbetétről

 
 

1. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XXV. tv. 1. § [2014. július 4.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

162/1999. (XI. 19.) Korm. r.

 
 

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról

 
 

2. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 4. § [2014. július 18.]

 

4. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 4. § [2014. július 18.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 1. § [2014. július 18.]

 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 2. § [2014. évi XXX. törvény hatálybalépésének napja]

 

5. § (2) bek.-ben

,,a belügyminisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a miniszterelnök általános helyettesét'' szövegrész helyébe ,,a belügyminisztert és a miniszterelnök általános helyettesét'' szövegrész lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 3. § [2014. július 18.]

 

6. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 4. § [2014. július 18.]


206/2006. (X. 16.) Korm. r.

 
 

a fejlesztési adókedvezményről

 
 

Hat. kív. h.: 165/2014. (VII. 17.) Korm. r. 13. § [2014. július 18.]

 

és az azt módosító

 
 

315/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

Hat. kív. h.: 165/2014. (VII. 17.) Korm. r. 13. § [2014. július 18.]


256/2007. (X. 4.) Korm. r.

 
 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról

 
 

1. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2014. július 18.]

 

1. § (5) bek.-ből

,,- a 2. § a) pontjában foglaltak kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2014. július 18.]

 

2. §

Hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2014. július 18.]

 

,,Az MVH eljárása'' alcím

4. §-sal kieg.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 5. § [2014. július 18.]

 

6. § (2)-(3) bek. 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2014. július 18.]

 
 

6/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2014. július 18.]


106/2009. (V. 14.) Korm. r.

 
 

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény módosításának kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 164/2014. (VII. 16.) Korm. r. 7. § a) pont [2014. július 17.]


355/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 7. § [2014. július 18.]

 

4. § (1)-(2) bek.-ben

,,az államtitkár'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 8. § a) pont [2014. július 18.]

 

8. §-ban

,,az államtitkár'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 8. § a) pont [2014. július 18.]

 

11. § (2)-(3) bek.-ben

,,az államtitkár'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 8. § a) pont [2014. július 18.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,az államtitkár'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 8. § a) pont [2014. július 18.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,az államtitkárnak'' szövegrész helyébe ,,a miniszternek'' szövegrész lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 8. § b) pont [2014. július 18.]

 

35. § (1) bek. a) pontban

,,az államtitkár'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 8. § a) pont [2014. július 18.]

 

35. § (1) bek. c) pontban

,,az államtitkár'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 8. § c) pont [2014. július 18.]


551/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 164/2014. (VII. 16.) Korm. r. 7. § b) pont [2014. szeptember 1.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

4. § 13. pont után

13a. ponttal kieg.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 9. § [2014. július 18.]

 

6. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 10. § [2014. július 18.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 11. § [2014. július 18.]

 

3. alcím

19/A. §-sal kieg.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 12. § [2014. július 18.]

 

28. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 13. § [2014. július 18.]

 

47. §

Helyébe lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 14. § [2014. július 18.]

 

71. § (1) bek.-ből

,,és támogatására'' szövegrészt hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 21. § (1) bek. [2014. július 18.]

 

73. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 15. § [2014. július 18.]

 

82. § (3) bek. b) pontban

,,szerkesztőbizottságának tagjait és felelős szerkesztőjét'' szövegrész helyébe ,,felelős szerkesztőjét és annak helyetteseit'' szövegrész lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 20. § [2014. július 18.]

 

82. § (8) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2014. július 18.]

 

82. § (8) bek. c) pont ce) alpont

Helyébe lép: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 16. § [2014. július 18.]

 

87. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 17. § [2014. július 18.]

 

109. § 12. és 15. pont

Hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2014. július 18.]

 

121. §

Hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2014. július 18.]

 

15. alcím

136. §-sal kieg.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 18. § [2014. július 18.]

 

16. alcímcím

Hat. kív. h.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2014. július 18.]

 

1. melléklet

Mód.: 167/2014. (VII. 17.) Korm. r. 19. §, illetve 1. melléklet [2014. július 18.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

9/2007. (III. 6.) IRM r.

 
 

az anyakönyvi szakvizsgáról

 
 

7. § (1) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv vezetője'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 1. § [2014. július 18.]


32/2014. (V. 19.) KIM r.

 
 

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

 
 

2. § b) pont

Helyébe lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 2. § [2014. július 18.]

 

7. §-ban

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szervnek'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § a) pont [2014. július 18.]

 

7. § a)-b) pontban

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv vezetője'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § b) pont [2014. július 18.]

 

27. §-ban

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § c) pont [2014. július 18.]

 

27. §-ban

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § d) pont [2014. július 18.]

 

34. §-ban

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek, aki'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnek, amely'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § e) pont [2014. július 18.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § c) pont [2014. július 18.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnek'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § f) pont [2014. július 18.]

 

39. § (3) bek.-ben

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § c) pont [2014. július 18.]

 

39. § (3) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnek'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § f) pont [2014. július 18.]

 

40. § (5) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek küldi meg, aki'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnek küldi meg, amely'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § g) pont [2014. július 18.]

 

41. § (4) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek küldi meg, aki'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnek küldi meg, amely'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § g) pont [2014. július 18.]

 

50. § (1) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek, aki'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnek, amely'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § h) pont [2014. július 18.]

 

50. § (2) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek, aki'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnek, amely'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § e) pont [2014. július 18.]

 

52. § (2) bek. a) pontban

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter hivatali szervezetének'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § i) pont [2014. július 18.]

 

52. § (6) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztériumban a miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnél a szerv vezetője'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § j) pont [2014. július 18.]

 

61. § (2) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § d) pont [2014. július 18.]

 

62. § (6) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § k) pont [2014. július 18.]

 

63. § (2) bek. c) pontban

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § k) pont [2014. július 18.]

 

63. § (2) bek. c) pontban

,,esetében az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,esetében a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § l) pont [2014. július 18.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § d) pont [2014. július 18.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szervnek'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § f) pont [2014. július 18.]

 

74. § (2) bek.-ben

,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § c) pont [2014. július 18.]

 

81. § (2) bek.-ben

,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 38/2014. (VII. 16.) BM r. 3. § d) pont [2014. július 18.]


29/2001. (IX. 1.) KöViM r.

 
 

a hajózási hatósági eljárások díjairól

 
 

1. § d) pont

Hat. kív. h.: 33/2014. (VII. 15.) NFM r. 3. § a) pont [2014. július 16.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 33/2014. (VII. 15.) NFM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. július 16.]

 

1. sz. melléklet 20. pont nyitó szövegrészben

,,hajóúton'' szövegrész helyébe ,,víziúton'' szövegrész lép: 33/2014. (VII. 15.) NFM r. 2. § [2014. július 16.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 33/2014. (VII. 15.) NFM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. július 16.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 33/2014. (VII. 15.) NFM r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. július 16.]

 

4. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 33/2014. (VII. 15.) NFM r. 3. § b) pont [2014. július 16.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 34/2014. (VII. 8.) OGY h. 1. pont [2014. július 4.]

 

2. pont

Mód.: 30/2014. (VII. 3.) OGY h. 1. pont [2014. június 30.]

 

2. pont

Mód.: 33/2014. (VII. 8.) OGY h. 1. pont [2014. július 4.]


1316/2010. (XII. 27.) Korm. h.

 
 

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

 
 

9. pont 9.3.4. alpont

Hat. kív. h.: 1371/2014. (VII. 8.) Korm. h. 4. pont [2014. július 9.]


1472/2012. (X. 29.) Korm. h.

 
 

az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról

 
 

2. pont e) alpont

Helyébe lép: 1367/2014. (VII. 3.) Korm. h. 1. pont [2014. julius 4.]

 

3. pont

Helyébe lép: 1367/2014. (VII. 3.) Korm. h. 2. pont [2014. julius 4.]

 

4. pont a) alpont

Helyébe lép: 1367/2014. (VII. 3.) Korm. h. 3. pont [2014. julius 4.]

 

4. pont c) alpont

Helyébe lép: 1367/2014. (VII. 3.) Korm. h. 4. pont [2014. julius 4.]

 

7. pont

Helyébe lép: 1367/2014. (VII. 3.) Korm. h. 5. pont [2014. julius 4.]


1033/2013. (II. 1.) Korm. h.

 
 

az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás rendezéséről

 
 

1. pont

Helyébe lép: 1385/2014. (VII. 17.) Korm. h. 1. pont [2014. július 18.]


1722/2013. (X. 11.) Korm. h.

 
 

az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 
 

2. pontban

,,nemzetgazdasági minisztert'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági és külügyminisztert'' szövegrész, ,,nemzetgazdasági miniszter'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági és külügyminiszter'' szövegrész lép: 1722/2013. (X. 11.) Korm. h.


1019/2014. (I. 24.) Korm. h.

 
 

a ZF Hungária Kft. és a Schwarzmüller Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 
 

,,nemzetgazdasági minisztert'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági és külügyminisztert'' szövegrész, ,,nemzetgazdasági miniszter'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági és külügyminiszter'' szövegrész lép: 1722/2013. (X. 11.) Korm. h.


1163/2014. (III. 25.) Korm. h.

 
 

a társasági részesedés megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1372/2014. (VII. 8.) Korm. h. 5. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2014.07.29.