A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5871544. látogatója

    Korábbi hónapok:

2015. január - 2015. február - 2015. március - 2015. április - 2015. május - 2015. június -
2015. július - 2015. augusztus - 2015. szeptember - 2015. október - 2015. november - 2015. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2015. április 1-jétől a 2015/51. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

20. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2015: XXXII. tv. 1. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 1. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

20. § (2d) bek. a) pont aa) alpontban

,,a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény)'' szövegrész helyébe ,,1978. évi IV. törvény'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 5. § a) pont [2015. április 15.]

 

20. § (2d) bek. a) pont ab) alpontban

,,a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)'' szövegrész helyébe ,,Btk.'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 5. § b) pont [2015. április 15.]

 

20. § (6) bek.-ben

,,hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, és nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve'' szövegrész helyébe ,,hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás, vagy a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 4. § [2015. április 15.]

 

20. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 1. § (3) bek. [2015. április 15.]

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 2. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

39. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 2. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

91/D. § után

91/E. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 3. § [2015. április 15.]


1994. évi XXXIV. tv.

 
 

a Rendőrségről

 
 

91/E. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: XXXV. tv. 1. § [2015. április 22.]

 

91/M. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: XXXV. tv. 2. § [2015. április 22.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

202. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXI. tv. 2. § (1) bek. [2015. április 8.]

 

202. § után

202/A. §-sal kieg.: 2015: XXXI. tv. 2. § (2) bek. [2015. április 8.]

 

306/E. § után

306/F. §-sal kieg.: 2015: XXXI. tv. 2. § (3) bek. [2015. április 8.]

 

307. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2015: XXXI. tv. 2. § (4) bek. [2015. április 8.]


1995. évi XCVII. tv.

 
 

a légiközlekedésről

 
 

27/B. § (6) bek.-ben

,,továbbíthatja'' szövegrész helyébe ,,továbbítja'' szövegrész lép: 2015: XXXV. tv. 4. § [2015. április 22.]

 

27/C. §

Helyébe lép: 2015: XXXV. tv. 3. § [2015. április 22.]


1996. évi XLIII. tv.

 
 

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

 
 

119. § (3) bek.-ben

,,az 1978. évi IV. törvény'' szövegrész helyébe ,,a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény)'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 8. § [2015. április 15.]

 

,,Eljárás a szolgálattal össze nem függő bűncselekmény esetén'' alcím

148/A-148/B. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 6. § [2015. április 15.]

 

337. § után

338. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 7. § [2015. április 15.]


1997. évi CXL. tv.

 
 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 
 

3. sz. melléklet d) pont

Helyébe lép: 2015: XXXVI. tv. 1. § [2015. július 1.]


1998. évi XII. tv.

 
 

a külföldre utazásról

 
 

27. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2015: XXXV. tv. 5. § [2015. április 22.]


1998. évi XIX. tv.

 
 

a büntetőeljárásról

 
 

63/A. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 9. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

63/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 9. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

75. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 10. § [2015. április 15.]

 

159. § után

159/A. §-sal kieg.: 2015: XXXI. tv. 1. § [2015. április 8.]


1998. évi XXVIII. tv.

 
 

az állatok védelméről és kíméletéről

 
 

21. § (1) bek. negyedik mondat

Hat. kív. h.: 2015: XXXVII. tv. 4. § a) pont [2015. április 15.]

 

21. § (2) bek. harmadik mondat

Hat. kív. h.: 2015: XXXVII. tv. 4. § b) pont [2015. április 15.]

 

21. § (3) bek. harmadik mondat

Hat. kív. h.: 2015: XXXVII. tv. 4. § c) pont [2015. április 15.]

 

21. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: XXXVII. tv. 1. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

21. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XXXVII. tv. 3. § [2015. április 15.]

 

49. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: XXXVII. tv. 2. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

49. § (4) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2015: XXXVII. tv. 2. § (2) bek. [2015. április 15.]


1999. évi LIV. tv.

 
 

az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről

 
 

3. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: XXXV. tv. 6. § [2015. július 1.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 2015: XXXV. tv. 7. § [2015. július 1.]


1999. évi LXXV. tv.

 
 

a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

 
 

4. § p) pont pb) alpontban

,,176-177. §, 182. §, 184. §'' szövegrész helyébe ,,176-177. §, 182. §, 184-184/A. §'' szövegrész lép: 2015: XXXV. tv. 12. § (1) bek. [2015. április 22.]

 

4. § s) pont se) alpontban

,,egyedi azonosító jellel visszaélés [Btk. 347. § (2) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,egyedi azonosító jellel visszaélés [Btk. 347. § (2) bekezdés], embercsempészés [Btk. 353. §]'' szövegrész lép: 2015: XXXV. tv. 12. § (2) bek. [2015. április 22.]

 

4/A. § (4) bek.-ben

,,országos parancsnokai által erre kijelölt központi szerveivel'' szövegrész helyébe ,,országos parancsnokai, illetve vezetői által erre kijelölt szerveivel'' szövegrész lép: 2015: XXXV. tv. 12. § (3) bek. [2015. április 22.]

 

4/I. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXV. tv. 8. § [2015. április 22.]

 

4/I. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: XXXV. tv. 9. § (1) bek. [2015. április 22.]

 

4/I. § (3) bek. b) pontban

,,szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekményekre, illetve a nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvésekre és tevékenységekre'' szövegrész helyébe ,,az (1a) bekezdésben meghatározott bűncselekményekre, tevékenységekre, illetve törekvésekre'' szövegrész lép: 2015: XXXV. tv. 12. § (4) bek. [2015. április 22.]

 

4/I. § (4) bek.-ben

,,más állami szervektől'' szövegrész helyébe ,,más állami szervektől, illetve nyilvántartásokból az érintett személy azonosítása céljából'' szövegrész lép: 2015: XXXV. tv. 12. § (5) bek. [2015. április 22.]

 

4/I. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXV. tv. 9. § (2) bek. [2015. április 22.]

 

4/I. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: XXXV. tv. 9. § (3) bek. [2015. április 22.]

 

,,Utasadattal összefüggő adatkezelés'' alcím

4/J. §-sal kieg.: 2015: XXXV. tv. 10. § [2015. április 22.]

 

62. §

(1) bek.-sel kieg.: 2015: XXXV. tv. 11. § [2015. április 22.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

27/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXV. tv. 13. § [2015. július 1.]

 

41/A. § nyitó szövegrészben

,,Felhatalmazás'' szövegrész helyébe ,,Felhatalmazást'' szövegrész lép: 2015: XXXV. tv. 15. § [2015. július 1.]

 

41/A. § e) pont

Helyébe lép: 2015: XXXV. tv. 14. § [2015. július 1.]


2007. évi XXXVI. tv.

 
 

a szabálysértési jogsegélyről

 
 

19. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXV. tv. 16. § [2015. július 1.]

 

26. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XXXV. tv. 18. § [2015. július 1.]

 

26. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXV. tv. 17. § [2015. július 1.]


2007. évi CXXIII. tv.

 
 

a kisajátításról

 
 

4. § (1) bek. n) pont

Helyébe lép: 2015: XXXIII. tv. 18. § [2015. április 8.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

115. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXIV. tv. 1. § [2015. április 8.]

 

115. § után

115/A. §-sal kieg.: 2015: XXXIV. tv. 2. § [2015. április 8.]

 

115/A. § után

115/B. §-sal kieg.: 2015: XXXIV. tv. 3. § [2015. április 8.]

 

115/B. § után

115/C. §-sal kieg.: 2015: XXXIV. tv. 4. § [2015. április 8.]

 

119. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXIV. tv. 5. § [2015. április 8.]

 

125. § (1b) bek. után

(1c) bek.-sel kieg.: 2015: XXXIV. tv. 6. § (1) bek. [2015. április 8.]

 

125. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXIV. tv. 6. § (2) bek. [2015. április 8.]


2009. évi XLVII. tv.

 
 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

 
 

84. § c) pont

Helyébe lép: 2015: XXXV. tv. 19. § [2015. július 1.]

 

85. § (4)-(6) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXV. tv. 20. § [2015. július 1.]


2010. évi XLIII. tv.

 
 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 
 

31. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXIII. tv. 19. § (1) bek. [2015. április 8.]

 

31. § (8a) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXIII. tv. 19. § (2) bek. [2015. április 8.]


2011. évi LXXXV. tv.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjról

 
 

2. § 18a. pont

Helyébe lép: 2015: XXXVIII. tv. 1. § [2015. április 15.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,elvégzéséhez költségvetési'' szövegrész helyébe ,,elvégzéséhez elkülönített számlára költségvetési'' szövegrész lép: 2015: XXXVIII. tv. 2. § [2015. április 15.]

 

1. melléklet

Mód.: 2015: XXXVIII. tv. 3. §, illetve 1. melléklet [2015. április 15.]


2011. évi CLXII. tv.

 
 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

 
 

215. § (1) bek.-ben

,,megyei, illetve megyei városi képviselő-testület'' szövegrész helyébe ,,megyei (fővárosi), illetve megyei jogú városi képviselő-testület'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 12. § [2015. április 8.]

 

217. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 11. § [2015. április 8.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

9. § (1) bek.-ből

,,társadalmi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: XXXII. tv. 39. § a) pont [2015. április 15.]

 

10. § (2) bek.-ből

,,társadalmi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: XXXII. tv. 39. § a) pont [2015. április 15.]

 

29. § (6) bek. a) pontban

,,érdekképviseletet'' szövegrész helyébe ,,általános érdekképviseletet'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § a) pont [2015. április 15.]

 

31. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 13. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

31. § (11) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 13. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

31. § (14) bek.-ben

,,az Alapszabályban meghatározott számú tagból álló Becsületbíróságként'' szövegrész helyébe ,,Becsületbíróságként'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § b) pont [2015. április 15.]

 

31. § (16) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 13. § (3) bek. [2015. április 15.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,Országos Közgyűlés és a Területi Közgyűlés tagja'' szövegrész helyébe ,,Országos Közgyűlés tagja, tisztségviselő, valamint ügyintézői testület nem tisztségviselő tagja'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § c) pont [2015. április 15.]

 

33. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 14. § [2015. április 15.]

 

33. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XXXII. tv. 39. § b) pont [2015. április 15.]

 

34. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 15. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

34. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 15. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

34. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 15. § (3) bek. [2015. április 15.]

 

39. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 16. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

39. § (1b) bek. a) pont aa) alpontban

,,a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény)'' szövegrész helyébe ,,az 1978. évi IV. törvény'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § d) pont [2015. április 15.]

 

39. § (1b) bek. a) pont ab) alpontban

,,a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)'' szövegrész helyébe ,,Btk.'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § e) pont [2015. április 15.]

 

39. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 16. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 17. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

42. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 17. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

42. § (5a) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 17. § (3) bek. [2015. április 15.]

 

42. § (8)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XXXII. tv. 39. § c) pont [2015. április 15.]

 

48. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 18. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

48. § (5) bek.-ből

,,beosztására, besorolására,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: XXXII. tv. 39. § d) pont [2015. április 15.]

 

48. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 18. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

48. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 18. § (3) bek. [2015. április 15.]

 

51. § (1)-(2) és (6)-(7) bek.-ben

,,ideértve'' szövegrész helyébe ,,ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelést és'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § f) pont [2015. április 15.]

 

51. § (4)-(5) bek.-ben

,,kirendelés'' szövegrész helyébe ,,kirendelés, fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelés'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § g) pont [2015. április 15.]

 

53. § után

Alcímmel és 53/A. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 19. § [2015. április 15.]

 

58. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 20. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

58. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 20. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

63. § (2) bek. d) pontban

,,c) és d) pontjában'' szövegrész helyébe ,,d) pontjában, valamint az 58. § (6) bekezdésében'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § h) pont [2015. április 15.]

 

63. § (2) bek. f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 2015: XXXII. tv. 21. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

63. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 21. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

64. § (1) bek.-ben

,,összefüggésben'' szövegrész helyébe ,, , akár a kormánytisztviselői jogviszonyából adódó kötelezettség megszegésével összefüggésben'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § i) pont [2015. április 15.]

 

64. § (1) bek.-ből

,,társadalmi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: XXXII. tv. 39. § a) pont [2015. április 15.]

 

64. § után

64/A. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 22. § [2015. április 15.]

 

65. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 23. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

65. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2015: XXXII. tv. 39. § e) pont [2015. április 15.]

 

65. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: XXXII. tv. 39. § f) pont [2015. április 15.]

 

65. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 23. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

69. § (9) bek. e) pontban

,,méltatlanság'' szövegrész helyébe ,,méltatlanság vagy bizalomvesztés'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § j) pont [2015. április 15.]

 

70. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: XXXII. tv. 24. § [2015. április 15.]

 

79. § i) pontban

,,bíróság vagy hatóság vagy Kormánytisztviselői Döntőbizottság'' szövegrész helyébe ,,bíróság, hatóság, Kormánytisztviselői Döntőbizottság vagy etikai eljárás lefolytatása során az MKK'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § k) pont [2015. április 15.]

 

81. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 25. § [2015. április 15.]

 

,,A kormánytisztviselői hivatás etikai alapelvei'' alcím

83/A. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 26. § [2015. április 15.]

 

85. § (4) bek. c) pontban

,,többségi tulajdonban'' szövegrész helyébe ,,többségi tulajdonban, vagy a 87. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonában'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § l) pont [2015. április 15.]

 

87. § (1) bek.-ben

,,gyakorolható tevékenység végzésére'' szövegrész helyébe ,,gyakorolható tevékenység, valamint a 85. § (4) bekezdés c) pontja szerint kivételesen folytatható tevékenység végzésére'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § m) pont [2015. április 15.]

 

126. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 27. § [2015. április 15.]

 

127. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 28. § [2015. április 15.]

 

133. § (5) bek.-ben

,,minisztériumok'' szövegrész helyébe ,,134. § (1) bekezdésében felsorolt szervek'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § n) pont [2015. április 15.]

 

133. § (8) bek.-ben

,,szakigazgatási szerv kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,járási (fővárosi kerületi) hivatal kormánytisztviselője'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § o) pont [2015. április 15.]

 

133. § (8) bek.-ben

,,szakigazgatási szerv vezetője'' szövegrész helyébe ,,járási (fővárosi kerületi) hivatal vezetője'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § p) pont [2015. április 15.]

 

133. § (8) bek.-ben

,,szakigazgatási szerv vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,járási (fővárosi kerületi) hivatal vezetőjének'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § q) pont [2015. április 15.]

 

141. § (8) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 29. § [2015. április 15.]

 

155. § után

155/A. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 30. § [2015. április 15.]

 

,,Adatkezelés'' alcím

183/C. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 31. § [2015. április 15.]

 

190. § (8) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 32. § [2015. április 15.]

 

198. § (5) bek.-ben

,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 38. § r) pont [2015. április 15.]

 

207. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 33. § [2015. április 15.]

 

208. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 34. § [2015. április 15.]

 

231. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 35. § [2015. április 15.]

 

241. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 36. § [2015. április 15.]

 

258. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 37. § [2015. április 15.]


2012. évi V. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

1. alcím

19/J-N. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 40. § [2015. április 15.]


2012. évi XXXVI. tv.

 
 

az Országgyűlésről

 
 

146. § (5) bek.-ben

,,14/A-19. alcím'' szövegrész helyébe ,,14/A-16. alcím, a 44. §, a 18-19. alcím'' szövegrész lép: 2015: XXXII. tv. 41. § [2015. április 15.]


2012. évi XCIII. tv.

 
 

a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

 
 

7/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: XXXII. tv. 42. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

7/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: XXXII. tv. 42. § (2) bek. [2015. április 15.]


2012. évi CLXXXI. tv.

 
 

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

 
 

19. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: XXXV. tv. 21. § [2015. április 22.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

92. alcím

160/A-160/B. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 43. § [2015. április 15.]

 

141. alcím

247/C. §-sal kieg.: 2015: XXXII. tv. 44. § [2015. április 15.]


2013. évi CXCVIII. tv.

 
 

a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2015: XXXV. tv. 22. § [2015. április 22.]


2014. évi XCIX. tv.

 
 

a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

 
 

268. §

Nem lép hatályba: 2015: XXXV. tv. 23. §

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

232/2003. (XII. 16.) Korm. r.

 
 

az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól

 
 

3. § a) pontban

,,nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért felelős miniszter'' szövegrész lép: 93/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § a) pont [2015. április 10.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a külgazdaságért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,az államháztartásért felelős miniszter, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter'' szövegrész lép: 93/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § b) pont [2015. április 10.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 93/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § [2015. április 10.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,(a továbbiakban: NGM)'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban: KKM)'' szövegrész lép: 93/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § c) pont [2015. április 10.]

 

20. §-ban

,,NGM 10032000-01220139-50000005 számú ,,NGM Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla'' terhére'' szövegrész helyébe ,,KKM 10032000-01220108-50000005 számú Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla terhére'' szövegrész, ,,az NGM 10032000-01220139-50000005 számú ,,NGM Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla'''' szövegrész helyébe ,,a KKM 10032000-01220108-50000005 számú Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla'' szövegrész lép: 93/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § d) pont [2015. április 10.]

 

23. §-ban

,,NGM 10032000-01220139-50000005 számú ,,NGM Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla'''' szövegrész helyébe ,,KKM 10032000-01220108-50000005 számú Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla'' szövegrész lép: 93/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § e) pont [2015. április 10.]


289/2005. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

 
 

2. § (5) bek.-ben

,,mesterszakokat'' szövegrész helyébe ,,mesterképzési szakokat'' szövegrész lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 69. § (2) bek. a) pont [2015. április 17.]

 

3. § g) pont gb) alpontban

,,mesterszakon'' szövegrész helyébe ,,mesterképzési szakon' szövegrész lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 69. § (2) bek. b) pont [2015. április 17.]

 

4. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § b) pont [2015. április 17.]

 

5. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § b) pont [2015. április 17.]

 

6. §

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § b) pont [2015. április 17.]

 

7. § f) pontban

,,alapszak'' szövegrész helyébe ,,alapképzési szak'' szövegrész lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 69. § (2) bek. c) pont [2015. április 17.]

 

8. § c) pontban

,,alapszakok'' szövegrész helyébe ,,alapképzési szakok'' szövegrész lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 69. § (2) bek. d) pont [2015. április 17.]

 

10. §

Helyébe lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 69. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

11. § előtti alcím és 11. §

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § b) pont [2015. április 17.]

 

12. § (1)-(2) bek.-ben

,,mesterszakon'' szövegrész helyébe ,,mesterképzési szakon' szövegrész lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 69. § (2) bek. b) pont [2015. április 17.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,mesterszak'' szövegrész helyébe ,,mesterképzési szak'' szövegrész lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 69. § (2) bek. e) pont [2015. április 17.]

 

4. mellékletben

,,Alapszakok'' szövegrész helyébe ,,Alapképzési szakok'' szövegrész lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 69. § (2) bek. f) pont [2015. április 17.]


79/2006. (IV. 5.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1/A-13. §

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § c) pont [2015. április 17.]

 

14. § (1)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § c) pont [2015. április 17.]

 

16-34. §

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § c) pont [2015. április 17.]

 

36. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 70. § [2015. április 17.]

 

1-9. melléklet

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § c) pont [2015. április 17.]

 

A rendelet

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § f) pont [2015. augusztus 15.]


276/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről

 
 

22. § b) pontban

,,2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (2) bekezdésének'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § [2015. április 10.]


51/2007. (III. 26.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

 
 

28. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § d) pont [2015. április 17.]

 

29. § előtti alcím és 29. §

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § d) pont [2015. április 17.]

 

36. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 71. § [2015. április 17.]


322/2007. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről

 
 

1. §

Helyébe lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § [2015. április 12.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § [2015. április 12.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott közösségi jogi aktusokba foglalt gazdálkodási követelmények'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények'' szövegrész lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 6. § a) pont [2015. április 12.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,1-3. számú mellékletek tartalmazzák'' szövegrész helyébe ,,1. melléklet tartalmazza'' szövegrész lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 6. § b) pont [2015. április 12.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 3. § [2015. április 12.]

 

3. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 7. § a) pont [2015. április 12.]

 

4. §-ban

,,2. § (1) bekezdésében említett közösségi jogi aktusokba foglalt gazdálkodási követelményeket'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket'' szövegrész lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 6. § c) pont [2015. április 12.]

 

4/A. § (1) bek.-ben

,,a tanácsi rendelet II. mellékletének A pontja szerinti környezetvédelmi közösségi jogi aktusokban (a továbbiakban: környezetvédelmi közösségi jogi aktusok)'' szövegrész helyébe ,,az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet SMR 1, SMR 2, SMR 3 sora szerinti közösségi jogi aktusokban (a továbbiakban: környezetvédelmi jogszabályba foglalt gazdálkodási követelmények) szövegrész lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 6. § d) pont [2015. április 12.]

 

4/A. § (1) bek.-ben

,,környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot'' szövegrész helyébe ,,környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalt'' szövegrész lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 6. § e) pont [2015. április 12.]

 

4/A. § (2) bek.-ben

,,környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok'' szövegrész helyébe ,,környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalok'' szövegrész lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 6. § f) pont [2015. április 12.]

 

4/A. § (2) bek.-ben

,,környezetvédelmi közösségi jogi aktusokban foglalt gazdálkodói követelményeket'' szövegrész helyébe ,,környezetvédelmi jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket'' szövegrész lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 6. § g) pont [2015. április 12.]

 

7. §

Helyébe lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 4. § [2015. április 12.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2015. április 12.]

 

2-3. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 94/2015. (IV. 9.) Korm. r. 7. § b) pont [2015. április 12.]


410/2007. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

 
 

9. § (5) bek.-ben

,,2011/82/EU'' szövegrész helyébe ,,2015/413/EU'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § a) pont [2015. április 10.]

 

17. §-ban

,,2011. október 25-i 2011/82/EU'' szövegrész helyébe ,,2015. március 11-i 2015/413/EU'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § b) pont [2015. április 10.]


137/2008. (V. 16.) Korm. r.

 
 

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

 
 

4. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 72. § [2015. április 17.]


5/2009. (I. 16.) Korm. r.

 
 

a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

 
 

2. §

Helyébe lép: 92/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § [2015. április 10.]

 

5. § (1) bek.-ből

,,E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 307/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet'' szövegrészt hat. kív. h.: 92/2015. (IV. 9.) Korm. r. 3. § a) pont [2015. április 10.]

 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 92/2015. (IV. 9.) Korm. r. 3. § b) pont [2015. április 10.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 92/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. április 10.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 92/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. április 10.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 92/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. április 10.]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek. 5a. pont

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. április 16.]

 

1. § (1) bek. 6. pont

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. április 16.]

 

1. § (1) bek. 7. pont

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2015. április 16.]

 

1. § (1) bek. 11. pont

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2015. április 16.]

 

1. § (1) bek. 12. pont, 14. pont, 16-16a. pont és 18-19. pont

Hat. kív. h.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § a) pont [2015. április 16.]

 

1. § (1) bek. 17. pontban

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 1. pont [2015. április 16.]

 

5. §

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. április 16.]

 

5/A. §

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. április 16.]

 

5/B. §

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2015. április 16.]

 

7. § (1) bek. j) pontban

,,egyetemes szolgáltatókkal vagy kereskedőkkel'' szövegrész helyébe ,,földgázkereskedőkkel'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 2. pont [2015. április 16.]

 

7. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 3. § [2015. április 16.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 4. § [2015. április 16.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 5. § [2015. április 16.]

 

10. § a) pont

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 6. § [2015. április 16.]

 

22. §

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 7. § [2015. április 16.]

 

26/A. § (4) bek.-ben

,,kapacitáslekötési'' szövegrész helyébe ,,rendszerhasználati'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 3. pont [2015. április 16.]

 

26/B. § (3) bek.-ben

,,földgázkereskedő a gázév végéig'' szövegrész helyébe ,,földgázkereskedő a kapacitáslekötési időszak végéig'' szövegrész és ,,kapacitásdíjat a gázév végéig'' szövegrész helyébe ,,kapacitásdíjat a kapacitáslekötési időszak végéig'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 4. pont [2015. április 16.]

 

27. § (1) bek. h) pontban

,,kapacitáslekötési megállapodásokkal'' szövegrész helyébe ,,rendszerhasználati szerződésekkel'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 5. pont [2015. április 16.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,rendszerirányítóval'' szövegrész helyébe ,,rendszerüzemeltetővel'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 6. pont [2015. április 16.]

 

40. § (1) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § b) pont [2015. április 16.]

 

49. § (6) bek.-ben

,,kereskedelmi'' szövegrész helyébe ,,földgáz-kereskedelmi'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 7. pont [2015. április 16.]

 

64. §

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 8. § [2015. április 16.]

 

65. § (1) bek.-ben

,,a földgáztároló engedélyes'' szövegrész helyébe ,,a felhasználó, vagy a nevében eljáró földgázkereskedő vagy földgázelosztó, a földgáztároló engedélyes'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 8. pont [2015. április 16.]

 

66/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § c) pont [2015. április 16.]

 

66/A. § (5) bek.-ben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 9. pont [2015. április 16.]

 

68. § (3) bek.-ben

,,átadás-átvételi'' szövegrész helyébe ,,betáplálási'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 10. pont [2015. április 16.]

 

72. § után

Alcímmel (72/A. §) kieg.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 9. § [2015. április 16.]

 

73-92. §

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 10. § [2015. április 16.]

 

92/A. § (3) bek. a) pontban

,,rendszerüzemeltetőknek'' szövegrész helyébe ,,szállítási rendszerüzemeltetőknek'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 11. pont [2015. április 16.]

 

92/A. § (3) bek. b) pont bc) alpont

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2015. április 16.]

 

92/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2015. április 16.]

 

92/B. § b) pontban

,,átadás-átvételi'' szövegrész helyébe ,,betáplálási-kiadási'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 12. pont [2015. április 16.]

 

93. §

Hat. kív. h.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § d) pont [2015. április 16.]

 

96. § (4) bek. után

(4b) bek.-sel kieg.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 12. § [2015. április 16.]

 

97. § (6) bek.-ben

,,szűkület'' szövegrész helyébe ,,fizikai szűkület'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 13. pont [2015. április 16.]

 

98/A. § (3) bek.-ből

,,a GET 70/A. §-ában meghatározottak kivételével'' szövegrészt hat. kív. h.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § e) pont [2015. április 16.]

 

98/A. § (5) bek. a

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 13. § [2015. április 16.]

 

99. § (3) bek.-ben

,,földgázszállító'' szövegrész helyébe ,,szállítási rendszerüzemeltető'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 14. pont [2015. április 16.]

 

100. § a) pont ab) alpont

Hat. kív. h.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § f) pont [2015. április 16.]

 

100. § b) pont bf) alpontban

,,az egyensúlyozó platformon, illetve'' szövegrész helyébe ,,az egyensúlyozó platformon, a kereskedési platformon, a kapacitáslekötési platformon, valamint'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 15. pont [2015. április 16.]

 

100. § b) pont bf) alpont után

bg) alponttal kieg.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 14. § [2015. április 16.]

 

101. §

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § [2015. április 16.]

 

104. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 16. § [2015. április 16.]

 

107. §

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 17. § (1) bek. [2015. október 1.]

 

108-109. §

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 17. § (2) bek. [2015. április 16.]

 

109. § után

110-112. §-sal kieg.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 17. § (2) bek. [2015. április 16.]

 

115. § (8) bek.-ben

,,földgázszállító'' szövegrész helyébe ,,szállítási rendszerüzemeltető'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 14. pont [2015. április 16.]

 

120. § (4) bek.

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 18. § [2015. április 16.]

 

153. §-ban

,,földgázszállítónak'' szövegrész helyébe ,,szállítási rendszerüzemeltetőnek'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 16. pont [2015. április 16.]

 

156. § (3) bek.-ben

,,vezetékre'' szövegrész helyébe ,,gázvezetékre'' szövegrész lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. § 17. pont [2015. április 16.]

 

156. § után

157. §-sal kieg.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 19. § [2015. április 16.]

 

161-163. §

Hat. kív. h.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § g) pont [2015. április 16.]

 

168. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 20. § [2015. április 16.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 22. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. április 16.]

 

14. sz. melléklet után

15. sz. melléklettel kieg.: 91/2015. (IV. 9.) Korm. r. 22. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. április 16.]


156/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 
 

12. § (4) bek.-ben

,,2011/82/EU'' szövegrész helyébe ,,2015/413/EU'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 3. § a) pont [2015. április 10.]

 

16. § (9) bek. b) pontban

,,2011. október 25-i 2011/82/EU'' szövegrész helyébe ,,2015. március 11-i 2015/413/EU'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 3. § b) pont [2015. április 10.]


268/2010. (XII. 3.) Korm. r.

 
 

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 95/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § [2015. április 10.]

 

4. §

Helyébe lép: 95/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § [2015. április 10.]

 

5. § c)-e) pont

Helyébe lép: 95/2015. (IV. 9.) Korm. r. 3. § [2015. április 10.]


5/2011. (II. 3.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról

 
 

6/A. §

Helyébe lép: 95/2015. (IV. 9.) Korm. r. 4. § [2015. április 10.]


326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 
 

4. §-ból

,,, alkategóriákba'' szövegrészt hat. kív. h.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 16. § a) pont [2015. április 10.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,70.'' szövegrész helyébe ,,65.'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § a) pont [2015. július 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 4. § [2015. április 10.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,alkategóriára'' szövegrész helyébe ,,kategóriára'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § b) pont [2015. április 10.]

 

15. §

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 5. § [2015. április 10.]

 

17. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 6. § [2015. április 10.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,Közlekedési alapismeretekből tett sikeres vizsgát'' szövegrész helyébe ,,Tanfolyammentes közlekedési alapismeretekből tett sikeres elméleti vizsgát'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § c) pont [2015. április 10.]

 

18. § (6) bek.

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 7. § [2015. április 10.]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 8. § [2015. április 10.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 9. § [2015. április 10.]

 

23. § (1) bek. b) pontból

,,(9. melléklet)'' szövegrészt hat. kív. h.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 16. § b) pont [2015. április 10.]

 

24. § (2) bek.-ből

,,, alkategória'' szövegrészt hat. kív. h.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 16. § c) pont [2015. április 10.]

 

29. § (1) bek. b) pontban

,,C1, a C1+E, a C, a C+E, a D1, a D1+E, a D és a D+E'' szövegrész helyébe ,,C1, a C1E, a C, a CE, a D1, a D1E, a D és a DE'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § d) pont [2015. április 10.]

 

36. § (2) bek.-ből

,,alkategóriába,'' szövegrészt hat. kív. h.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 16. § d) pont [2015. április 10.]

 

36. § (7) bek.-ből

,,alkategóriára,'' szövegrészt hat. kív. h.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 16. § e) pont [2015. április 10.]

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 10. § [2015. április 10.]

 

52. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 11. § [2015. április 10.]

 

60. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

60. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2015. április 10.]

 

70. § (1) bek. a) pontban

,,általa gyártott, de forgalomba még nem helyezett'' szövegrész helyébe ,,általa gyártott, vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § e) pont [2015. április 10.]

 

70. § (1) bek. c) pontban

,,ideiglenesen kivont jármű'' szövegrész helyébe ,,ideiglenesen kivont, vagy lejárt műszaki érvényességű jármű'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § f) pont [2015. április 10.]

 

110. § (7) bek.-ben

,,102. § (5) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,102. § (5) bekezdése, valamint a 109. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § g) pont [2015. április 10.]

 

120. § (3) bek.-ben

,,alkategóriával'' szövegrész helyébe ,,kategóriával'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § h) pont [2015. április 10.]

 

120. § (4b) bek.-ben

,,alkategóriára'' szövegrész helyébe ,,kategóriára'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § i) pont [2015. április 10.]

 

120. § (6) bek.-ben

,,alkategóriák a ,,D1'' alkategóriába'' szövegrész helyébe ,,kategóriák a ,,D1'' kategóriába'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § j) pont [2015. április 10.]

 

120. § (12) bek.

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 13. § [2015. április 10.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 14. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. április 10.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 14. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. április 10.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 14. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. április 10.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 14. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. április 10.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 14. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2015. április 10.]

 

8. melléklet

Mód.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 14. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2015. április 10.]

 

8. melléklet 130-133. pont

Hat. kív. h.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 16. § f) pont [2015. április 10.]

 

11. melléklet

Mód.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 17. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2015. július 1.]

 

15. melléklet

Mód.: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 14. § (8) bek., illetve 8. melléklet [2015. április 10.]

 

15. melléklet ,,I. A járműkísérő lap tartalmi elemei'' fejezetben

,,[a többször módosított 5/1990. (IV. 12.) KHVM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja] szövegrész helyébe ,,[a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bek. b) pontja]'' szövegrész lép: 90/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § k) pont [2015. április 10.]


19/2012. (II. 22.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

 
 

18/A. §

Helyébe lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 73. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

26. § c) pont

Helyébe lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 73. § (2) bek. [2015. április 17.]


100/2012. (V. 16.) Korm. r.

 
 

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,24897/2, '' szövegrész helyébe ,,24897/2, 24917, '' szövegrész lép: 96/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § a) pont [2015. április 10.]

 

1. § (1) bek.-ben

,,valamint a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti irodaházak rekonstrukciója beruházással (a továbbiakban: beruházás)'' szövegrész helyébe ,,a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti irodaházak és a Budapest V. kerület Balassi Bálint utca 1-5. szám alatti ingatlan rekonstrukciója beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás)'' szövegrész lép: 96/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § b) pont [2015. április 10.]

 

4. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 96/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § [2015. április 10.]

 

1. melléklet táblázat B:2-B:15 mezőben

,,24897/2, '' szövegrész helyébe ,,24897/2, 24917, '' szövegrész lép: 96/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § c) pont [2015. április 10.]


202/2012. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

 
 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 88/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. április 10.]

 

2. § (6) bek.

Helyébe lép: 88/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. április 10.]


230/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatási intézményeknek a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

 
 

10. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5)-(7) bek.-sel kieg.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 74. § [2015. április 17.]

 

11. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § a) pont [2015. április 17.]

 

12. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § a) pont [2015. április 17.]

 

20. § (6) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § a) pont [2015. április 17.]


248/2012. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

 
 

1. § (1) bek. a) pont aa)-ab) alpont

Helyébe lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 75. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

1. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 75. § (2) bek. [2015. április 17.]

 

1/A. §-ban

,,Magyar Államkincstárnál'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár)'' szövegrész lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 75. § (8) bek. a) pont [2015. április 17.]

 

2. §

Helyébe lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 75. § (3) bek. [2015. április 17.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § e) pont [2015. április 17.]

 

5. §

Helyébe lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 75. § (4) bek. [2015. április 17.]

 

5/A. § (1) bek.-ben

,,háromszázhatvanadik'' szövegrész helyébe ,,háromszázhatvanötödik'' szövegrész lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 75. § (8) bek. b) pont [2015. április 17.]

 

5/A. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 75. § (5) bek. [2015. április 17.]

 

2. alcímcím (6. § előtt)

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § e) pont [2015. április 17.]

 

6. §

Helyébe lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 75. § (6) bek. [2015. április 17.]

 

3. alcímcím (7. § előtt)

Hat. kív. h.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 76. § e) pont [2015. április 17.]

 

7-11. §

Helyébe lép: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 75. § (6) bek. [2015. április 17.]

 

39. § után

40. §-sal kieg.: 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 75. § (7) bek. [2015. április 17.]


121/2013. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

az Oktatási Hivatalról

 
 

6. § e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 88/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § [2015. április 10.]

 

2. alcím

6/A. §-sal kieg.: 88/2015. (IV. 9.) Korm. r. 3. § [2015. április 10.]


303/2013. (VII. 31.) Korm. r.

 
 

az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 97/2015. (IV. 10.) Korm. r. 9. § [2015. április 25.]


326/2013. (VIII. 30.) Korm. r.

 
 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 
 

1. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § [2015. április 17.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. április 17.]

 

2. § (7) bek. a) pontban

,,pedagógus'' szövegrész helyébe ,,gyakornok'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § a) pont [2015. április 17.]

 

2. § (8) bek. d) pont

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2015. április 17.]

 

2. § (10) bek. a) pont

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2015. április 17.]

 

2. § (10) bek. a) pontban

,,hét'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § b) pont [2016. január 1.]

 

3. § (8) bek. a) pont

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 3. § [2015. április 17.]

 

3. § (8) bek. a) pontban

,,hét'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § b) pont [2016. január 1.]

 

4. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

4. § (6a) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. április 17.]

 

4. § (6a) bek. után

(6b) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2015. április 17.]

 

4. § (7) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2015. április 17.]

 

5. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. április 17.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,szakmai vezetőt (a továbbiakban: mentor)'' szövegrész helyébe ,,mentort'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § c) pont [2015. április 17.]

 

6. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 6. § [2015. április 17.]

 

7. § (2) bek. a) pont aa) alpontból

,,Tanárképzési Központ javaslatára az intézmény'' szövegrészt hat. kív. h.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 24. § a) pont [2015. április 17.]

 

7. § (2) bek. a) pont ab) alpont után

ac) alponttal kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

7. § (2) bek. b) pont ba) alpontból

,,vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett'' szövegrészt hat. kív. h.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 24. § b) pont [2015. április 17.]

 

7. § (2) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2015. április 17.]

 

7. § (2) bek. b) pont bb) alpont után

bc) alponttal kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2015. április 17.]

 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 8. § [2015. április 17.]

 

9. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

9. § (3) bek. a) pontban

,,hét'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § b) pont [2016. január 1.]

 

9. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2015. április 17.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2015. április 17.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,egy munkanapon belül'' szövegrész helyébe ,,öt munkanapon belül'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § d) pont [2015. április 17.]

 

10. § (5) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

10. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2015. április 17.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,7. § a) pont'' szövegrész helyébe ,,7. § (2) bekezdés a) pont'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § e) pont [2015. április 17.]

 

11. § (6) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

11. § (8) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2015. április 17.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 12. § [2015. április 17.]

 

13. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,magasabb fokozatba történő előrelépéshez'' szövegrész helyébe ,,magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § f) pont [2015. április 17.]

 

13. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

13. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2015. április 17.]

 

13. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2015. április 17.]

 

14. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 14. § [2015. április 17.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 15. § [2015. április 17.]

 

15. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott'' szövegrész helyébe ,,A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § g) pont [2015. április 17.]

 

16. § (8) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 16. § [2016. január 1.]

 

17. § (1) bek. 16. pontban

,,intézményfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,intézményfejlesztési és intézményi önértékelési'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § h) pont [2015. április 17.]

 

17. § (2a) bek. 13. pontban

,,intézményfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,intézményfejlesztési és intézményi önértékelési'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § h) pont [2015. április 17.]

 

17. § (6) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 17. § [2015. április 17.]

 

29. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,Próbaidő kikötése szempontból'' szövegrész helyébe ,,Intézményvezetői megbízás esetén'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § i) pont [2015. április 17.]

 

33. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)'' szövegrész helyébe ,,Az Mt.'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § j) pont [2015. április 17.]

 

36. § (4) bek.

Helyébe lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2015. április 17.]

 

36. § (8) bek.-ben

,,részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben'' szövegrész helyébe ,,részt vehet a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § k) pont [2015. április 17.]

 

36. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2015. április 17.]

 

16. alcím

39/B-39/C. §-sal kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 19. § [2015. április 17.]

 

1. melléklet után

1/A. melléklettel kieg.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 20. §, illetve 1. melléklet [2015. április 17.]

 

2. melléklet

Mód.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 21. §, illetve 2. melléklet [2015. április 17.]

 

2. melléklet táblázatban

,,gondozó és takarítónő'' szövegrész helyébe ,,gondozó és takarítónő együtt'' szövegrész lép: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 23. § l) pont [2015. április 17.]

 

4. melléklet

Mód.: 89/2015. (IV. 9.) Korm. r. 22. §, illetve 3. melléklet [2016. január 1.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kormányablakokról

 
 

3. melléklet

Mód.: 86/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. április 15.]

 

4. melléklet

Mód.: 86/2015. (IV. 9.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. április 15.]


141/2014. (IV. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 96/2015. (IV. 9.) Korm. r. 3. § [2015. április 10.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 96/2015. (IV. 9.) Korm. r. 4. § [2015. április 10.]

 

1. melléklet

Mód.: 96/2015. (IV. 9.) Korm. r. 5. § a) pont, illetve 1. melléklet [2015. április 10.]

 

3. melléklet

Mód.: 96/2015. (IV. 9.) Korm. r. 5. § b) pont, illetve 2. melléklet [2015. április 10.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

1/2013. (VII. 11.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 1. § (1) bek. [2015. május 1.]

 

2. § (1) bek. n) pontban

,,hőmennyiség'' szövegrész helyébe ,,energiamennyiség'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § a) pont [2015. október 1.]

 

2. § (1) bek. ny) pont

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

2. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 1. § (2) bek. [2015. május 1.]

 

2. § (1) bek. v) pont

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 1. § (3) bek. [2015. október 1.]

 

2. § (1) bek. z) pont za) alpontban

,,november'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § b) pont [2015. május 1.]

 

2. § (1) bek. z) pont zb) alpontban

,,kapacitás-igénybevétel'' szövegrész helyébe ,,kapacitás-lekötés'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § c) pont [2015. május 1.]

 

2. § (1) bek. z) pont zc) alpont

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

3/A. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

3/B-3/C. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

6. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § b) pont [2015. július 1.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 2. § [2015. május 1.]

 

12. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § b) pont [2015. július 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,novemberi'' szövegrész helyébe ,,október, november'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § d) pont [2015. május 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,november'' szövegrész helyébe ,,október, november'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § e) pont [2015. május 1.]

 

13. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

13. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § a) pont [2015. május 1.]

 

14. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § a) pont [2015. május 1.]

 

15. § (8) bek.-ben

,,nyári'' szövegrész helyébe ,,nem téli'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § f) pont [2015. május 1.]

 

4. alcím (16. §)

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 3. § [2015. október 1.]

 

5. alcím (17. §)

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 4. § [2015. július 1.]

 

18-19. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § b) pont [2015. július 1.]

 

9. alcím (21. §)

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 5. § [2015. október 1.]

 

24. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 6. § [2015. május 1.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 7. § (1) bek. [2015. május 1.]

 

29. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 7. § (2) bek. [2015. május 1.]

 

30. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § a) pont [2015. május 1.]

 

13. alcím után

13/A. alcímmel (30/A. §) kieg.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 8. § [2015. október 1.]

 

31. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § b) pont [2015. július 1.]

 

31. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 9. § (1) bek. [2015. május 1.]

 

31. §

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 9. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

32. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § b) pont [2015. július 1.]

 

32. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 10. § (1) bek. [2015. május 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 10. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

15. alcím után

15/A. alcímmel (32/A. §) kieg.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 11. § [2016. október 1.]

 

33. §

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 12. § (1) bek. [2015. május 1.]

 

16. alcím (33. §)

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 12. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

34. §

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 13. § [2015. május 1.]

 

34. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § b) pont [2015. július 1.]

 

35. §

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 14. § [2015. május 1.]

 

35. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § b) pont [2015. július 1.]

 

53. §

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 15. § [2015. május 1.]

 

53. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

53. § után

53/A-53/B. §-sal kieg.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 16. § [2015. május 1.]

 

54. §

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 17. § [2015. május 1.]

 

54. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

55. § (1) bek.-ben

,,0,0486'' szövegrész helyébe ,,0,0487'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § h) pont [2015. május 1.]

 

55. § (1)-(2) bek.-ben

,,július 1-től'' szövegrész helyébe ,,október 1-jétől'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § g) pont [2015. május 1.]

 

55. § (2) bek.-ben

,,0,1622'' szövegrész helyébe ,,0,1624'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § i) pont [2015. május 1.]

 

55. § (3) bek.-ben

,,július 1-től'' szövegrész helyébe ,,október 1-jétől'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § g) pont [2015. május 1.]

 

55. § (3) bek.-ben

,,Minőségi Elszámolási Rendszer'' szövegrész helyébe ,,MER'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § j) pont [2015. május 1.]

 

55. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

56. § (1) bek.-ben

,,984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,2015. október 1-jétől kezdődő'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § k) pont [2015. május 1.]

 

56. § (3)-(4) bek.-ben

,,lekötés időtartamának minden napjára'' szövegrész helyébe ,,szerződési időszakra'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § l) pont [2015. május 1.]

 

56. § (4) bek.-ben

,,nem a téli'' szövegrész helyébe ,,a nem téli'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § m) pont [2015. május 1.]

 

56. § (4) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,10'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § n) pont [2015. május 1.]

 

56. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

57. § (1) bek.-ben

,,984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,2015. október 1-jétől kezdődő'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § k) pont [2015. május 1.]

 

57. § (3)-(4) bek.-ben

,,lekötés időtartamának első hónapjára'' szövegrész helyébe ,,szerződési időszakra'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § o) pont [2015. május 1.]

 

57. § (4) bek.-ben

,,2'' szövegrész helyébe ,,5'' szövegrész, ,,téli fogyasztási időszakban nem'' szövegrész helyébe ,,nem téli fogyasztási időszakban'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § p) pont [2015. május 1.]

 

57. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

58. § (1) bek.-ben

,,984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,2015. október 1-jétől kezdődő'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § k) pont [2015. május 1.]

 

58. § (3)-(4) bek.-ben

,,lekötés időtartamának minden napjára'' szövegrész helyébe ,,szerződési időszakra'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § l) pont [2015. május 1.]

 

58. § (3)-(4) bek.-ben

,,1,2'' szövegrész helyébe ,,1,5'', a ,,0,12'' szövegrész helyébe ,,0,2'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § q) pont [2015. május 1.]

 

58. § (4) bek.-ben

,,nem a téli'' szövegrész helyébe ,,a nem téli'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § m) pont [2015. május 1.]

 

58. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,2015. október 1-jétől kezdődő'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § k) pont [2015. május 1.]

 

59. § (3)-(4) bek.-ben

,,lekötés időtartamának minden napjára'' szövegrész helyébe ,,szerződési időszakra'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § l) pont [2015. május 1.]

 

59. § (3)-(4) bek.-ben

,,1,2'' szövegrész helyébe ,,1,5'', a ,,0,12'' szövegrész helyébe ,,0,2'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § q) pont [2015. május 1.]

 

59. § (4) bek.-ben

,,nem a téli'' szövegrész helyébe ,,a nem téli'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § m) pont [2015. május 1.]

 

59. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,kapacitás-lekötés típusonként'' szövegrész helyébe ,,kapacitáslekötés-típusonként'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § r) pont [2015. május 1.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,1-től'' szövegrész helyébe ,,1-jétől'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § s) pont [2015. május 1.]

 

60. § (3) bek. a)-c) pontban

,,napokra, a 2.'' szövegrész helyébe ,,napokra, a megszakítás mértékéig, a 2.'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § t) pont [2015. május 1.]

 

60. § (3) bek. d) pontban

,,napokra, 2.'' szövegrész helyébe ,,napokra, a megszakítás mértékéig, a 2.'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § u) pont [2015. május 1.]

 

60. § (5) bek.-ben

,,kapacitás-lekötés időszakában'' szövegrész helyébe ,,szerződési időszakban'' szövegrész, ,,rendszerüzemeltetési díj'' szövegrész helyébe ,,kapacitásdíj'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § v) pont [2015. május 1.]

 

60. § (6) bek.-ben

,,1-től'' szövegrész helyébe ,,1-jétől'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § s) pont [2015. május 1.]

 

60. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § b) pont [2015. július 1.]

 

61. § (1) bek.-ben

,,1-től'' szövegrész helyébe ,,1-jétől'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § s) pont [2015. május 1.]

 

61. § (3) bek.-ben

,,díj szerinti'' szövegrész helyébe ,,díj a)-d) pont szerinti'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § w) pont [2015. május 1.]

 

61. § (3) bek. a)-c) pontban

,,napokra, a 2.'' szövegrész helyébe ,,napokra, a megszakítás mértékéig, a 2.'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § t) pont [2015. május 1.]

 

61. § (3) bek. d) pontban

,,napokra, 2.'' szövegrész helyébe ,,napokra, a megszakítás mértékéig, a 2.'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § u) pont [2015. május 1.]

 

61. § (5) bek.-ben

,,kapacitás-lekötés időszakában'' szövegrész helyébe ,,szerződési időszakban'' szövegrész, ,,rendszerüzemeltetési díj'' szövegrész helyébe ,,kapacitásdíj'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § v) pont [2015. május 1.]

 

61. § (5) bek.-ben

,,szállítási'' szövegrész helyébe ,,elosztási'' szövegrész lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 19. § x) pont [2015. május 1.]

 

61. § után

62-67. §-sal kieg.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 18. § [2015. május 1.]

 

61. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § b) pont [2015. július 1.]

 

62-64. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

67. §

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

XIII. Fejezet ,,25. Átmeneti rendelkezések'' alcím (53-67. §)

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § d) pont [2016. október 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 20. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. október 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 20. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. október 1.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 20. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. május 1.]

 

8. melléklet

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § c) pont [2015. október 1.]

 

8. melléklet után

9. melléklettel kieg.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 20. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. május 1.]

 

9. melléklet

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 21. § d) pont [2016. október 1.]

 

és az azt módosító

 
 

12/2014. (XII. 13.) MEKH r.

 
 

7. §

,,lekötés időtartamának minden napjára'' szövegrész helyett ,,szerződési időszakra'' szövegrésszel, ,,nem a téli'' szövegrész helyett ,,a nem téli'' szövegrésszel, ,,5'' szövegrész helyett ,,10'' szövegrésszel lép hatályba: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 22. § a) pont [2015. május 1.]

 

8. §

,,lekötés időtartamának első hónapjára'' szövegrész helyett ,,szerződési időszakra'' szövegrésszel, ,,téli fogyasztási időszakban nem'' szövegrész helyett ,,nem téli fogyasztási időszakban'' szövegrésszel, ,,2'' szövegrész helyett az ,,5'' szövegrésszel lép hatályba: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 22. § b) pont [2015. május 1.]

 

9-10. §

Nem lép hatályba: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 24. §

 

12. §

Nem lép hatályba: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 24. §

 

14. § c) pont

Nem lép hatályba: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 24. §

 

19. §

Nem lép hatályba: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 24. §

 

20. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 24. §

 

21. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 24. §

 

23. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 23. § [2015. május 1.]

 

24. §

Nem lép hatályba: 2/2015. (IV. 14.) MEKH r. 24. §

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

9/2014. (XII. 10.) MvM r.

 
 

fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

Hat. kív. h.: 20/2015. (IV. 13.) MvM r. 10. § (2) bek. [2015. április 14.]


78/2012. (XII. 28.) BM r.

 
 

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

 
 

Melléklet

Mód.: 14/2015. (IV. 7.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. április 8.]


2/2013. (I. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

 
 

10. § (2) bek.-ben

,,terhességi-gyermekágyi segély'' szövegrész helyébe ,,csecsemőgondozási díj'' szövegrész lép: 14/2015. (IV. 7.) BM r. 2. § (2) bek. [2015. április 8.]

 

67. § után

68. §-sal kieg.: 14/2015. (IV. 7.) BM r. 2. § (1) bek. [2015. április 8.]


5/2015. (II. 19.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

1. § 7. pont

Hat. kív. h.: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 11. § [2015. április 10.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 8. § (1) bek. [2015. április 10.]

 

13. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 8. § (2) bek. [2015. április 10.]

 

13. § (5) bek. után

(6)-(9) bek.-sel kieg.: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 8. § (3) bek. [2015. április 10.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,tárgyév június 1. és július 31. között'' szövegrész helyébe ,,tárgyévente az egységes kérelem benyújtásának kezdő napja és május 15. között'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 9. § [2015. április 10.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 10. §, illetve 3. melléklet [2015. április 10.]


8/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról

 
 

1. § 8. pont

Helyébe lép: 16/2015. (IV. 9.) FM r. 7. § [2015. április 10.]


9/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 12. § [2015. április 10.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,birtokon tartási időszak alatt'' szövegrész helyébe ,,birtokon tartási időszak első napját előtti naptól a birtokon tartási időszak alatt'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 16. § a) pont [2015. április 10.]

 

11. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 13. § [2015. április 10.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,tárgyév június 1. és július 31. között'' szövegrész helyébe ,,tárgyévente az egységes kérelem benyújtásának kezdő napja és május 15. között'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 16. § b) pont [2015. április 10.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 14. § (1) bek. [2015. április 10.]

 

12. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 14. § (2) bek. [2015. április 10.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,tárgyévet követő év január 1. és február 15. között'' szövegrész helyébe ,,tárgyévente az egységes kérelem benyújtásának kezdő napja és május 15. között'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 16. § c) pont [2015. április 10.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 15. § [2015. április 10.]


10/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

az éghajlat és környezet szempontból előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

 
 

3. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 17. § [2015. április 10.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,területen'' szövegrész helyébe ,,szántóterületen'' szövegrész lép: 16/2015. (IV. 9.) FM r. 8. § [2015. április 10.]

 

21. § (5) bek.

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 18. § [2015. április 10.]


12/2015. (III. 30.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

 
 

11. § (1) bek.-ben

,,egységes kérelemmel'' szövegrész helyébe ,,egységes kérelemmel kapcsolatos és az egységes kérelem benyújtására szolgáló, az MVH honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen történő támogatási és kifizetési kérelem beadással kapcsolatos'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 19. § [2015. április 10.]


82/2005. (IX. 15.) FVM r.

 
 

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról

 
 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 16/2015. (IV. 9.) FM r. 6. § (1) bek. [2015. április 10.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,90%'' szövegrész helyébe ,,100%'' szövegrész lép: 16/2015. (IV. 9.) FM r. 6. § (2) bek. [2015. április 10.]


81/2009. (VII. 10.) FVM r.

 
 

a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 1. § [2015. április 10.]

 

1. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 7. § [2015. április 10.]

 

3. §-ban

,,az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 51. cikkében'' szövegrész helyébe ,,a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 69. cikkében'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 6. § a) pont [2015. április 10.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 2. § [2015. április 10.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,az 1122/2009/EK rendelet 54. cikk (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 72. cikk (2) bekezdése'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 6. § b) pont [2015. április 10.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,A 73/2009/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 91. cikke'' szövegrész, ,,jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (a továbbiakban: JFGK)'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 6. § c) pont [2015. április 10.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,A 73/2009/EK rendelet 4. cikk (1) bek.'' szövegrész helyébe ,,Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 91. cikke'' szövegrész, ,,jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények'' szövegrész helyébe ,,JFGK'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 6. § d) pont [2015. április 10.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,2. sz. melléklet'' szövegrész helyébe ,,2. melléklet'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 6. § e) pont [2015. április 10.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 3. § (1) bek. [2015. április 10.]

 

5. § (4) bek. a) pontban

,,2. sz. melléklet'' szövegrész helyébe ,,2. melléklet'' szövegrész lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 6. § f) pont [2015. április 10.]

 

5. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 3. § (2) bek. [2015. április 10.]

 

8. §

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 4. § [2015. április 10.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. április 10.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 17/2015. (IV. 9.) FM r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. április 10.]


17/2007. (III. 13.) IRM r.

 
 

a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól

 
 

1. §-ból

,,igazságügyi szolgálata'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 10. § [2015. április 15.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,az Igazságügyi'' szövegrész, ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatával,'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 9. § a) pont [2015. április 15.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,az Igazságügyi'' szövegrész, ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatának'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 9. § b) pont [2015. április 15.]


56/2007. (XII. 22.) IRM r.

 
 

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

2. § 6-8. pont

Helyébe lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 11. § [2015. április 15.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 12. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2015. április 15.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 12. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2015. április 15.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 12. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2015. április 15.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 12. § (4) bek., illetve 5. melléklet [2015. április 15.]


58/2007. (XII. 23.) IRM r.

 
 

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 13. § a) pont [2015. április 15.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 13. § b) pont [2015. április 15.]

 

3. §-ban

,,a pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,a pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész, ,,a pártfogó felügyelői szolgálathoz'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 13. § c) pont [2015. április 15.]

 

4. §-ban

,,a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Pfr.) III. fejezetének (A közvetítői eljárás lefolytatása), 32. § (2) bekezdésének rendelkezései'' szövegrész helyébe ,,a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 13. § d) pont [2015. április 15.]


13/1994. (IX. 8.) IM r.

 
 

a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról

 
 

3. § (2) bek. a) pontban

,,a földhivatal'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóság'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 1. § [2015. április 15.]


1/2002. (I. 17.) IM r.

 
 

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

 
 

21/A. § a) pontban

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,ingatlanügyi hatóság'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 2. § a) pont [2015. április 15.]

 

29/A. § (3) bek.-ben

,,a földhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóságnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 2. § b) pont [2015. április 15.]

 

30. § (6) bek.-ben

,,földhivatali'' szövegrész helyébe ,,ingatlan-nyilvántartási'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 2. § c) pont [2015. április 15.]


7/2002. (III. 30.) IM r.

 
 

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat és a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal és az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 3. § a) pont [2015. április 15.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,a fővárosi megyei igazságügyi szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 3. § b) pont [2015. április 15.]


19/2003. (VI. 24.) IM r.

 
 

az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról

 
 

3. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 62. pontjában'' szövegrész helyébe ,,a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 4. § a) pont [2015. április 15.]

 

3. § (2) bek. záró szövegrészben

,,a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 4. § b) pont [2015. április 15.]


42/2003. (XII. 19.) IM r.

 
 

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 5. § [2015. április 15.]


11/2004. (III. 30.) IM r.

 
 

a jogi segítő díjazásáról

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 6. § a) pont [2015. április 15.]

 

6. § (1)-(2) bek.-ben

,,fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 6. § b) pont [2015. április 15.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 6. § c) pont [2015. április 15.]


1/2006. (I. 6.) IM r.

 
 

az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal igazságügyi szolgálatánál'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 7. § a) pont [2015. április 15.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,A Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 7. § b) pont [2015. április 15.]

 

18. § (1)-(2) bek.-ben

,,a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 7. § c) pont [2015. április 15.]

 

20. § (5) bek.-ben

,,a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 7. § c) pont [2015. április 15.]

 

20/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 7. § c) pont [2015. április 15.]

 

1. melléklet

Mód.: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 8. §, illetve 1. melléklet [2015. április 15.]


11/2014. (XII. 13.) IM r.

 
 

a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

 
 

4. § (6) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,a pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § a) pont [2015. április 15.]

 

4. § (12) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatát (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat)'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § b) pont [2015. április 15.]

 

6. § (2) bek. a) pontban

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

8. § (2) bek. f) pontban

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § e) pont [2015. április 15.]

 

29. § (2) bek.-ben

,,járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § f) pont [2015. április 15.]

 

51. § (2) bek. e) és g) pontban

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,Budapest Főváros Kormányhivatala pártfogó felügyelői szolgálatának'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatalának'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § g) pont [2015. április 15.]

 

59. § (2)-(3) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

59. § (5) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálattól'' szövegrész helyébe ,,kormányhivataltól'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § h) pont [2015. április 15.]

 

59. § (6) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § i) pont [2015. április 15.]

 

61. § (1) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

61. § (2) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálattól'' szövegrész helyébe ,,kormányhivataltól'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § h) pont [2015. április 15.]

 

61. § (2) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § j) pont [2015. április 15.]

 

61. § (3) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

61. § (3) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § i) pont [2015. április 15.]

 

62. § (2)-(4) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

62. § (5) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

62. § (5) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálattól'' szövegrész helyébe ,,kormányhivataltól'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § h) pont [2015. április 15.]

 

62. § (6) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

62. § (6) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § i) pont [2015. április 15.]

 

63. § (2) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

65. § (1) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § j) pont [2015. április 15.]

 

65. § (2) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

66. § (2) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

66. § (2) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

69. § (1) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § i) pont [2015. április 15.]

 

70. § (5) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

70. § (8) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § i) pont [2015. április 15.]

 

71. § a) pontban

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

134. § (3) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

134. § (4) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § d) pont [2015. április 15.]

 

134. § (7) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

135. § (1) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

139. § (2) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

140. § (4) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

147. § (3) bek.-ben

,,szociális és gyámhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § k) pont [2015. április 15.]

 

150. § (2) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § i) pont [2015. április 15.]

 

151. § (2) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § i) pont [2015. április 15.]

 

151. § (4) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § c) pont [2015. április 15.]

 

152. § (1) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § i) pont [2015. április 15.]

 

164. § (2) bek.-ben

,,járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § l) pont [2015. április 15.]

 

182. § (3) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 22. § i) pont [2015. április 15.]

 

46. melléklet

Helyébe lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 23. §, illetve 6. melléklet [2015. április 15.]


16/2014. (XII. 19.) IM r.

 
 

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

21. §-ban

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 24. § a) pont [2015. április 15.]

 

22. § (2) bek. a) pontban

,,járási (fővárosi kerületi) gyámhatóságot'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 24. § b) pont [2015. április 15.]

 

149. § (1) bek. d) pontban

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 24. § a) pont [2015. április 15.]

 

150. § (1) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálattól'' szövegrész helyébe ,,büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőtől'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 24. § c) pont [2015. április 15.]

 

183. § d) pontban

,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 24. § a) pont [2015. április 15.]


22/2010. (XII. 28.) KIM r.

 
 

a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatoknál, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) és az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 14. § a) pont [2015. április 15.]

 

1. § (4) bek.-ben

,,fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 14. § b) pont [2015. április 15.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 14. § b) pont [2015. április 15.]

 

10-11. §

Hat. kív. h.: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 15. § [2015. április 15.]


32/2011. (XI. 18.) KIM r.

 
 

a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról

 
 

1/A. § (2)-(4) bek.-ben

,,a Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,az Igazságügyi'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 16. § [2015. április 15.]


2/2013. (III. 6.) KIM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

26. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalok'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 17. § a) pont [2015. április 15.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatalok igazságügyi szolgálataival'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalokkal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 17. § b) pont [2015. április 15.]

 

29. § (5) bek.-ből

,,igazságügyi szolgálata'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 18. § [2015. április 15.]


8/2013. (VI. 29.) KIM r.

 
 

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről

 
 

1. §

Helyébe lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 19. § (1) bek. [2015. április 15.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § a) pont [2015. április 15.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,az igazságügyi szolgálat vezetője'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § b) pont [2015. április 15.]

 

2. § (2) bek.-ből

,,Igazságügyi Szolgálata'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 21. § [2015. április 15.]

 

5. §-ban

,,az igazságügyi szolgálathoz'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § c) pont [2015. április 15.]

 

7. § (2) bek. c) pontban

,,igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § d) pont [2015. április 15.]

 

14. § d) pontban

,,igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § d) pont [2015. április 15.]

 

19/D. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei igazságügyi szolgálat vezetője'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § f) pont [2015. április 15.]

 

19/J. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei igazságügyi szolgálat vezetője'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § f) pont [2015. április 15.]

 

19/F. § (2) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálathoz'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § g) pont [2015. április 15.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § a) pont [2015. április 15.]

 

20. § (1)-(2) bek.-ben

,,az igazságügyi szolgálat vezetője'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § b) pont [2015. április 15.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § h) pont [2015. április 15.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,szolgálat vezetőjével'' szövegrész helyébe ,,kormánymegbízottal'' szövegrész, ,,szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § i) pont ia) alpont [2015. április 15.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,más igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § i) pont ib) alpont [2015. április 15.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálat vezetőjének a'' szövegrész helyébe ,,kormánymegbízott'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § i) pont ic) alpont [2015. április 15.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 19. § (2) bek. [2015. április 15.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § j) pont [2015. április 15.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyi szolgálat vezetője'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § b) pont [2015. április 15.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálat vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § k) pont [2015. április 15.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,Kormányhivatalának Igazságügyi Szolgálata pártfogó felügyelői szervezeti egységei'' szövegrész helyébe ,,Kormányhivatala'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § l) pont [2015. április 15.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,az igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § h) pont [2015. április 15.]

 

29. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § h) pont [2015. április 15.]

 

30. § (5) bek.-ben

,,Az igazságügyi szolgálatnál'' szövegrész helyébe ,,A kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § m) pont [2015. április 15.]

 

30. § (7) bek.-ben

,,az igazságügyi szolgálat vezetője'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § b) pont [2015. április 15.]

 

30. § (7) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálathoz'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § g) pont [2015. április 15.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyi szolgálat vezetője'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § b) pont [2015. április 15.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § e) pont [2015. április 15.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyi szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § n) pont [2015. április 15.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálathoz'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § g) pont [2015. április 15.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § o) pont [2015. április 15.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,Kormányhivatalának Igazságügyi Szolgálata pártfogó felügyelői szervezeti egységei az illetékesek'' szövegrész helyébe ,,Kormányhivatala illetékes'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § p) pont [2015. április 15.]

 

39. § (3) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálat vezetője'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § q) pont [2015. április 15.]

 

42. § (2) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálathoz'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § g) pont [2015. április 15.]

 

52. § nyitó szövegrészben

,,fővárosi és megyei igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § o) pont [2015. április 15.]

 

53. § (1) bek.-ben

,,járási (fővárosi kerületi) gyámhivatallal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 19. § (3) bek. a) pont [2015. április 15.]

 

53. § (1) bek.-ben

,,szociális és gyámhivatal'' szövegrész helyébe ,,gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 19. § (3) bek. b) pont [2015. április 15.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó szervezeti egységei működtetnek.'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal működtet.'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § r) pont [2015. április 15.]

 

62/A. § (2) bek.-ben

,,felkészítő'' szövegrész helyébe ,,befogadó'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § s) pont [2015. április 15.]

 

62/A. § (5) bek. a) és c) pontban

,,igazságügyi szolgálatra'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalra'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § t) pont [2015. április 15.]

 

62/A. § (5) bek. f) pontban

,,igazságügyi szolgálaton'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalon'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § u) pont [2015. április 15.]

 

62/L. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,megyei (fővárosi) kormányhivatal igazságügyi szolgálatát'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § v) pont [2015. április 15.]

 

62/L. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,az igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § w) pont [2015. április 15.]

 

62/L. § (3) bek.-ben

,,az igazságügyi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § h) pont [2015. április 15.]

 

62/M. §-ban

,,megyei (fővárosi) kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalok'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § x) pont [2015. április 15.]

 

64. § (1) bek.-ben

,,Bv. tvr. 2. § (7) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Bv. tv. 313. § (3) bekezdésében'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § y) pont [2015. április 15.]

 

64. § (2) bek.-ben

,,a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 54. §-a szerinti'' szövegrész helyébe ,,a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott h.ok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 58. §-a szerinti,'' szövegrész lép: 8/2015. (IV. 14.) IM r. 20. § z) pont [2015. április 15.]


53/2014. (XII. 31.) NGM r.

 
 

az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról

 
 

1. §-ban

,,azon fogyasztói kölcsönszerződésekre terjednek ki, amely kölcsönek'' szövegrész helyébe ,,azokra a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött hitel- és kölcsönszerződésekre, pénzügyi lízingszerződésekre (a továbbiakban együtt: fogyasztói kölcsönszerződés) terjednek ki, amelyek'' szövegrész lép: 13/2015. (IV. 13.) NGM r. 2. § a) pont [2015. április 14.]

 

2. § 4. pontban

,,a pénzügyi intézménnyel kötött fogyasztói kölcsönszerződése vagy pénzügyi lízingszerződése'' szövegrész helyébe ,,a fogyasztói kölcsönszerződése'' szövegrész lép: 13/2015. (IV. 13.) NGM r. 2. § b) pont [2015. április 14.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,BUBOR-ral'' szövegrész helyébe ,,BUBOR-ral és kamatfelárral'' szövegrész lép: 13/2015. (IV. 13.) NGM r. 2. § c) pont [2015. április 14.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 13/2015. (IV. 13.) NGM r. 1. § [2015. április 14.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,az (1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,az (1) és az (1a) bekezdésben'' szövegrész lép: 13/2015. (IV. 13.) NGM r. 2. § d) pont [2015. április 14.]


30/2004. (VI. 9.) PM-IM e. r.

 
 

a Vám- és Pénzügyőrség által folytatott büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról

 
 

Hat. kív. h.: 10/2015. (IV. 9.) NGM r. 9. § [2015. április 10.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

10/2006. (II. 16.) OGY h.

 
 

az új Országos Fogyatékosügyi Programról

 
 

Hat. kív. h.: 15/2015. (IV. 7.) OGY h. 6. pont a) alpont [2015. április 8.]


70/2012. (X. 16.) OGY h.

 
 

az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről (2007-2010.) szóló jelentés elfogadásáról

 
 

Hat. kív. h.: 15/2015. (IV. 7.) OGY h. 6. pont b) alpont [2015. április 8.]


13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 14/2015. (IV. 7.) OGY h. 1. pont [2015. március 30.]


1284/2013. (V. 27.) Korm. h.

 
 

a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról

 
 

4. pont a) alpontban

,,a NIIFI-hez'' szövegrész helyébe ,,Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséghez'' szövegrész lép: 1207/2015. (IV. 9.) Korm. h. 1. pont [2015. április 10.]

 

4. pont b) alpont

Hat. kív. h.: 1207/2015. (IV. 9.) Korm. h. 2. pont [2015. április 10.]


1089/2015. (III. 3.) Korm. h.

 
 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 7. és 8. prioritásának, valamint a 2014-2020 programozási időszak egyes országos kihatású projektjeinek részben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére történő finanszírozásának megállapításáról

 
 

1. melléklet 3. pont táblázat A:2 mezőben

,,EFOP-1.1.5'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.3'' szövegrész lép: 1210/2015. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2015. április 11.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat A:3 mezőben

,,EFOP-1.3.2'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.1'' szövegrész lép: 1210/2015. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2015. április 11.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat A:4 mezőben

,,EFOP-1.3.3'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.10.1'' szövegrész lép: 1210/2015. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2015. április 11.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat A:7 mezőben

,,EFOP-3.2.2'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.4.2'' szövegrész lép: 1210/2015. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2015. április 11.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2015.04.28.