A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 6030346. látogatója

    Korábbi hónapok:

2015. január - 2015. február - 2015. március - 2015. április - 2015. május - 2015. június -
2015. július - 2015. augusztus - 2015. szeptember - 2015. október - 2015. november - 2015. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2015. augusztus 1-jétől a 2015/121. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

141/1995. (XI. 30.) Korm. r.

 
 

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

 
 

5. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 1. § [2015. szeptember 1.]


198/2000. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

az úszólétesítmények lajstromozásáról

 
 

12. § (1) bek. 15. pont után

16. ponttal kieg.: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 2. § [2015. szeptember 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdés 1-6. pontjában'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés 1-6. és 16. pontjában'' szövegrész lép: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 3. § [2015. szeptember 1.]


98/2001. (VI. 15.) Korm. r.

 
 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei

 
 

Hat. kív. h.: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 22. § [2015. augusztus 15.]


62/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) mint módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal módszertani feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó szerv)'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

2. § (3)-(4) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § b) pont [2015. szeptember 1.]


63/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 
 

15. § (2a) bek.-ben

,,33. § (1a)'' szövegrész helyébe ,,33. § (1b)'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 2. § [2015. szeptember 1.]

 

25. § (4) bek. b) pontban

,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) mint módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal módszertani feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó szerv)'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,Főigazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szervet'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

26. § (3) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész, ,,Főigazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szervnek'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § e) pont [2015. szeptember 1.]

 

26. § (5)-(6) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész, ,,Főigazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szervnek'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § f) pont [2015. szeptember 1.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § d) pont [2015. szeptember 1.]


112/2006. (V. 12.) Korm. r.

 
 

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységétől'' szövegrész, ,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységétől'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

6. § (8) bek.-ben

,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

11. § (3) bek. d) pontban

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § e) pont [2015. szeptember 1.]

 

16/D. § (4) bek.

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

16/D. § (6) bek.

Kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

16/D. § (6) bek.-ben

,,6 hónapot'' szövegrész helyébe ,,12 hónapot'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § f) pont [2015. szeptember 1.]

 

16/D. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 6. § [2015. szeptember 1.]

 

16/D. § (9) bek.

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

17. § (5b) bek. után

(5c) bek.-sel kieg.: 222/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § [2015. augusztus 10.]


191/2008. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

 
 

2. § (7) bek. c) pont

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

2. § (8) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 10. § [2015. szeptember 1.]

 

2. § (8) bek. c) pontban

,,gondozóházában'' szövegrész helyébe ,,gondozóházában, időskorúak gondozóházában'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 9. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

2. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

6. § (3) bek. c) pontban

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 9. § b) pont [2015. szeptember 1.]


92/2010. (III. 31.) Korm. r.

 
 

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól

 
 

10. § után

2/A. alcímmel és 10/A-10/D. §-sal kieg.: 224/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § [2015. augusztus 8.]

 

18. §

Helyébe lép: 224/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 2. § [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 224/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § [2015. augusztus 8.]


38/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

 
 

Melléklet

Mód.: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 4. §, illetve 1. melléklet [2015. szeptember 1.]


46/2011. (III. 25.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 219/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 7. § [2015. augusztus 7.]


326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 
 

101. § (2) bek.

Helyébe lép: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 5. § [2015. szeptember 1.]


181/2012. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a B.M. Invest Ingatlanforgalmazó, Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 227/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § a) pont [2015. augusztus 8.]


187/2012. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

az ÖKO-KOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 227/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § b) pont [2015. augusztus 8.]


197/2012. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 227/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § c) pont [2015. augusztus 8.]


316/2012. (XI. 13.) Korm. r.

 
 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

 
 

2. alcím címsor (4. § előtt)

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 11. § [2015. szeptember 1.]

 

3. alcímcím (5. § előtt)

Hat. kív. h.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 12. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

5. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 12. § b) pont [2015. szeptember 1.]


345/2012. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 226/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet

Mód.: 226/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet után

1/a. melléklettel kieg.: 226/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. §, illetve 2. melléklet [2015. augusztus 8.]


369/2013. (X. 24.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 
 

5. § (2) bek.

Első mondattal kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 13. § [2015. szeptember 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,Hivatal honlapján'' szövegrész helyébe ,,Szociális Ágazati Portálon'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

18. § (3) bek. g) pontban

,,külső férőhelyek'' szövegrész helyébe ,,külső férőhelyek vagy a félutas ház'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

19. § (9) bek.-ben

,,Külső férőhelyek'' szövegrész helyébe ,,Külső férőhelyek, félutas ház'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 14. § [2015. szeptember 1.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége, az Intézet'' szövegrész, ,,Főigazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységének, az Intézetnek'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,(lakrészben)'' szövegrész helyébe ,,(lakrészben), a félutas házban'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § e) pont [2015. szeptember 1.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

32. § (3) bek. d) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 22. § [2015. szeptember 1.]

 

32. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

32. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 15. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

35. § (5) bek. a) pontban

,,halála esetén'' szövegrész helyébe ,,halála miatt'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § f) pont [2015. szeptember 1.]

 

35. § (5) bek. b) pontban

,,helyezése esetén'' szövegrész helyébe ,,helyezése miatt'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § g) pont [2015. szeptember 1.]

 

35. § (5) bek. c) pontban

,,ha'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak miatt, ha'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § h) pont [2015. szeptember 1.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,a Főigazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,az Intézetnek'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § i) pont [2015. szeptember 1.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,Főigazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységét, az Intézetet'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § j) pont [2015. szeptember 1.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége, az Intézet'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § k) pont [2015. szeptember 1.]

 

37. § (3) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége, az Intézet'' szövegrész, ,,Főigazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységének, az Intézetnek'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

37. § (4) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége, az Intézet'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § k) pont [2015. szeptember 1.]

 

40. § (1) bek. b) pontban

,,illetve a külső férőhelyet - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével -'' szövegrész helyébe ,,a külső férőhelyet, illetve a félutas házat'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § l) pont [2015. szeptember 1.]

 

41. § (2) bek. h) pontban

,,illetve a külső férőhelyet - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével -'' szövegrész helyébe ,,a külső férőhelyet, illetve a félutas házat'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § l) pont [2015. szeptember 1.]

 

41. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

41. § (2) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

14. alcím

43/A. §-sal kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 17. § [2015. szeptember 1.]

 

44. § (2) bek.-ben

,,a Főigazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,az Intézetnek'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 21. § i) pont [2015. szeptember 1.]

 

44. § (3) bek.

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

44. § (5) bek.

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

17. alcím

50/B. §-sal kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 19. § [2015. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 20. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 20. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. január 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 20. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. szeptember 1.]


513/2013. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

 
 

6. § (5) bek.-ben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 22. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 22. § b) pont [2015. szeptember 1.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kormányablakokról

 
 

3. melléklet

Mód.: 220/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. augusztus 15.]

 

4. melléklet

Mód.: 220/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. augusztus 15.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

81. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 6. § [2015. szeptember 1.]

 

82. § (8) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 7. § [2015. szeptember 1.]


233/2014. (IX. 18.) Korm. r.

 
 

az Igazságügyi Hivatalról

 
 

1/A. alcím (2/A. §)

Helyébe lép: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 8. § [2015. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

2. alcím

7/B. §-sal kieg.: 218/2015. (VIII. 6.) Korm. r. 10. § [2015. szeptember 1.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

69. § (2) bek.

Helyébe lép: 217/2015. (VIII. 3.) Korm. r. 1. § [2015. augusztus 4.]


314/2014. (XII. 12.) Korm. r.

 
 

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

 
 

4. § q) pont

Helyébe lép, egyidejűleg q) pont után r)-s) ponttal kieg.: 223/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § [2015. augusztus 23.]

 

5. §

Helyébe lép: 223/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 2. § [2015. augusztus 23.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,50 000-100 000 forint'' szövegrész helyébe ,,30 000-100 000 forint''szövegrész lép: 223/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2015. augusztus 23.]

 

8. §-ban

,,halvédelmi bírság'' szövegrész helyébe ,,halvédelmi bírság és az ahhoz rendelhető eltiltás'' szövegrész lép: 223/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. augusztus 23.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 223/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § [2015. augusztus 23.]

 

3. alcím (15. §)

Helyébe lép: 223/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 4. § [2015. augusztus 23.]


48/2014. (XI. 27.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 27/2015. (VIII. 6.) MNB r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. augusztus 7.]

 

2. melléklet

Mód.: 27/2015. (VIII. 6.) MNB r. 2. §, illetve 2. melléklet [2015. augusztus 7.]


70/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

265. § (2) bek.

Helyébe lép: 220/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 2. § [2015. augusztus 15.]


74/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 24. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

3. § (3) bek. b) pont után

c)-d) ponttal kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 24. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek.-ből

,,az első fokú hatósági eljárás tekintetében'' szövegrészt hat. kív. h.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 28. § [2015. szeptember 1.]

 

2. alcím

4/A. §-sal kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 25. § [2015. szeptember 1.]

 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 26. § [2015. szeptember 1.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 221/2015. (VIII. 7.) Korm. r. 27. § [2015. szeptember 1.]


211/2015. (VII. 23.) Korm. r.

 
 

az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról

 
 

2. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 233/2015. (VIII. 20.) Korm. r. 1. § [2015. augusztus 21.]

 

11. § után

12. §-sal kieg.: 233/2015. (VIII. 20.) Korm. r. 2. § [2015. augusztus 21.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

40/2014. (X. 29.) MNB r.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról

 
 

2. § 10. pont

Helyébe lép: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 1. § (1) bek. [2015. augusztus 20.]

 

2. § 11. pont után

11a. ponttal kieg.: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 1. § (2) bek. [2015. augusztus 20.]

 

1. melléklet

Mód.: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. augusztus 20.]

 

2. melléklet

Mód.: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 3. §, illetve 2. melléklet [2015. augusztus 20.]

 

3. melléklet

Mód.: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 4. §, illetve 3. melléklet [2015. augusztus 20.]

 

4. melléklet

Mód.: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 5. §, illetve 4. melléklet [2015. augusztus 20.]

 

5. melléklet

Mód.: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 6. §, illetve 5. melléklet [2015. augusztus 20.]

 

6. melléklet

Mód.: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 7. §, illetve 6. melléklet [2015. augusztus 20.]

 

7. melléklet

Mód.: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 8. §, illetve 7. melléklet [2015. augusztus 20.]

 

8. melléklet

Mód.: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 9. §, illetve 8. melléklet [2015. augusztus 20.]

 

9. melléklet

Mód.: 28/2015. (VIII. 12.) MNB r. 10. §, illetve 9. melléklet [2015. augusztus 20.]


1/2014. (III. 4.) MEKH r.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

 
 

7. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 5/2015. (VIII. 7.) MEKH r. 1. § [2015. szeptember 7.]

 

1. melléklet

Mód.: 5/2015. (VIII. 7.) MEKH r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. szeptember 7.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

15/2015. (IV. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 48/2015. (VIII. 31.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. szeptember 1.]


25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM e. r.

 
 

a munkahelyek kémiai biztonságáról

 
 

3. § a)-b) pont

Helyébe lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 5. § (1) bek. [2015. október 1.]

 

3. § v) pont után

w) ponttal kieg.: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 5. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 6. § [2015. október 1.]

 

7. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 7. § [2015. október 1.]

 

9. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 8. § [2015. október 1.]

 

15. § (4) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 9. § [2015. október 1.]


26/2000. (IX. 30.) EüM r.

 
 

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

 
 

2. § a) pont aa)-ab) alpont

Helyébe lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 10. § (1) bek. [2015. október 1.]

 

2. § a) pont ac) alpontban

,,készítmény'' szövegrész helyébe ,,keverék'' szövegrész lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 12. § a) pont [2015. október 1.]

 

2. § p) pont

Hat. kív. h.: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 13. § [2015. október 1.]

 

2. § s) pont sb)-sc) alpont

Helyébe lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 10. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

5. § (8) bek.-ben

,,a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 128. §-ának (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 108. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 12. § b) pont [2015. október 1.]

 

5. § (10) bek.-ben

,,készítmény'' szövegrész helyébe ,,keverék'' szövegrész lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 12. § a) pont [2015. október 1.]

 

18. § (1) bek. a) pontban

,,készítményt'' szövegrész helyébe ,,keveréket'' szövegrész lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 12. § c) pont [2015. október 1.]

 

22. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 11. § (1) bek. [2015. október 1.]

 

22. § (5) bek.

Helyébe lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 11. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 14. §, illetve 2. melléklet [2015. október 1.]


31/2010. (V. 13.) EüM r.

 
 

a finanszírozási eljárásrendekről

 
 

17. melléklet

Helyébe lép: 38/2015. (VIII. 17.) EMMI r. 6. §, illetve 5. melléklet [2015. augusztus 18.]


29/2003. (V. 20.) ESZCSM r.

 
 

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 6. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 6. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,Amennyiben a (2) bekezdés pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,Ha a (2a) bekezdésben'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 8. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

3. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 7. § [2015. szeptember 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 8. § b) pont [2015. szeptember 1.]


69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM r.

 
 

az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

 
 

Hat. kív. h.: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 9. § [2015. szeptember 1.]


81/2004. (IX. 18.) ESZCSM r.

 
 

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

2. § (3) bek. e) pontban

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,az Intézethez'' szövegrész helyébe ,,a Hivatalhoz'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § e) pont [2015. szeptember 1.]

 

2. sz. mellékletben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § f) pont [2015. szeptember 1.]

 

3. sz. mellékletben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 10. § g) pont [2015. szeptember 1.]


32/2004. (IV. 26.) ESZCSM r.

 
 

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontról és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

 
 

10/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (VIII. 17.) EMMI r. 1. § [2015. augusztus 18.]

 

10/G. § (1) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (VIII. 17.) EMMI r. 2. § (1) bek. [2015. augusztus 18.]

 

10/G. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (VIII. 17.) EMMI r. 2. § (2) bek. [2015. augusztus 18.]

 

25. § (14) bek. után

(15)-(17) bek.-sel kieg.: 38/2015. (VIII. 17.) EMMI r. 3. § [2015. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 38/2015. (VIII. 17.) EMMI r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 38/2015. (VIII. 17.) EMMI r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet Eü100 8/h. pont

Hat. kív. h.: 38/2015. (VIII. 17.) EMMI r. 5. § [2015. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 38/2015. (VIII. 17.) EMMI r. 4. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. augusztus 18.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 38/2015. (VIII. 17.) EMMI r. 4. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. augusztus 18.]


51/2012. (XII. 21.) EMMI r.

 
 

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

 
 

7. melléklet

Mód.: 40/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. szeptembet 5.]


5/2013. (I. 18.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

 
 

1. § (6) bek.-ben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész, ,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 12. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

1. § (8) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 12. § b) pont [2015. szeptember 1.]


37/2013. (V. 28.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

2. melléklet

Mód.: 41/2015. (VIII. 31.) EMMI r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. szeptember 1.]


15/2014. (X. 9.) FM r.

 
 

az Öj Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

1. § 5. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 5. pont után 6. ponttal kieg.: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (1) bek. [2015. augusztus 27.]

 

2. § (2) bek. b) pontban

,,hitelkamat 50%-a'' szövegrész helyébe ,,hitelkamat 60%-a'' szövegrész lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (13) bek. [2015. augusztus 27.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (2) bek. [2015. augusztus 27.]

 

3. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (3) bek. [2015. augusztus 27.]

 

3. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (4) bek. [2015. augusztus 27.]

 

3. § (1) bek. d) pont db) alpont

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (5) bek. [2015. augusztus 27.]

 

3. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (6) bek. [2015. augusztus 27.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (7) bek. [2015. augusztus 27.]

 

4. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (8) bek. [2015. augusztus 27.]

 

4. § (2) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (9) bek. [2015. augusztus 27.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (10) bek. [2015. augusztus 27.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (11) bek. [2015. augusztus 27.]

 

1. melléklet

Mód.: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (12) bek., illetve 2. melléklet [2015. augusztus 27.]


21/2015. (IV. 30.) FM r.

 
 

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről

 
 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 66. § [2015. augusztus 15.]


75/2002. (VIII. 16.) FVM r.

 
 

a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről

 
 

2. § 4. pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 1. § [2015. augusztus 15.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjét (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 1. pont [2015. augusztus 15.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)'' szövegrész helyébe ,,Az országos főállatorvos'' szövegrész, ,,Európai Unió Bizottságát'' szövegrész helyébe ,,Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság)'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (2) bek. c) pontban

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (3) bek. b) pontban

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 6. pont [2015. augusztus 15.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

5. § (2)-(3) bek.-ben

,,a minisztérium'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

6. § (1)-(2) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

7. § (1)-(2) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

8. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,készenléti terv'' szövegrész helyébe ,,országos készenléti terv'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 8. pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,községi zárlatot'' szövegrész helyébe ,,védőkörzetet'' szövegrész, ,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 11. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § nyitó szövegrészben

,,A járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 12. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § f) pont fa) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. §-ban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

12. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

12. § (3) bek. záró szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

13. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

13. § (1) bek. a) pontban

,,a járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 14. pont [2015. augusztus 15.]

 

13. § (1) bek. b)-d) és f) pontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

16. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép, és egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 2. § [2015. augusztus 15.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 3. § [2015. augusztus 15.]

 

18. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 9. § a) pont [2015. augusztus 15.]

 

18. § (4) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

18. § (4) bek. o) pontban

,,17. § (2) bekezdése szerint kijelölt szakértői csoport'' szövegrész helyébe ,,nemzeti szakértői csoport'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 15. pont [2015. augusztus 15.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-nek'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 16. pont [2015. augusztus 15.]

 

,,Diagnosztikai eljárások és a biológiai biztonsággal kapcsolatos követelmények'' alcím (19. §)

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 4. § [2015. augusztus 15.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,a minisztérium'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

22. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a minisztérium'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

22. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 17. pont [2015. augusztus 15.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 5. § [2015. augusztus 15.]

 

23. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 11. pont [2015. augusztus 15.]

 

23. § (1) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

23. § (3) bek. c) pont cb) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,a minisztérium'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

23. § (4) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 17. pont [2015. augusztus 15.]

 

23. § (6) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 18. pont [2015. augusztus 15.]

 

23. § (7) bek. a) pontban

,,a minisztérium'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

23. § (7) bek. b) pontban

,,minisztériumnál'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-nek'' szövegrész, ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 19. pont [2015. augusztus 15.]

 

24. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,a minisztérium'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

24. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 20. pont [2015. augusztus 15.]

 

24. § (2) bek. k) pontban

,,a 17. § (2) bekezdésének a) pontja alapján kijelölt szakértői csoport'' szövegrész helyébe ,,a nemzeti szakértői csoport'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 21. pont [2015. augusztus 15.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 6. § [2015. augusztus 15.]

 

24. § (6) bek.-ben

,,minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-nek'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 16. pont [2015. augusztus 15.]

 

25. §-ban

,,A minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Az országos főállatorvos'' szövegrész, ,,Európai Unió Bizottsága'' szövegrész helyébe ,,Bizottság'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 22. pont [2015. augusztus 15.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,A minisztérium készenléti tervet'' szövegrész helyébe ,,A NÉBIH országos készenléti tervet'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 23. pont [2015. augusztus 15.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,A készenléti terv'' szövegrész helyébe ,,Az országos készenléti terv'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 24. pont [2015. augusztus 15.]

 

26. § (2)-(3) bek.-ben

,,A készenléti tervet'' szövegrész helyébe ,,Az országos készenléti tervet'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 25. pont [2015. augusztus 15.]

 

26. § (3) bek.-ben

,,a minisztérium'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,A készenléti terv'' szövegrész helyébe ,,Az országos készenléti terv'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 24. pont [2015. augusztus 15.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,A minisztérium'' szövegrész helyébe ,,A NÉBIH'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 26. pont [2015. augusztus 15.]

 

,,Járványvédelmi központok és szakértői csoportok'' alcím (27. §)

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 7. § [2015. augusztus 15.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 11. pont [2015. augusztus 15.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-nek'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 16. pont [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet 1. pont nyitó szövegrészben

,,az Európai Unió Bizottságához'' szövegrész helyébe ,,a Bizottsághoz'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 27. pont [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet 1. pont f) és j) alpontban

,,a klasszikus (afrikai) sertéspestis'' szövegrész helyébe ,,a klasszikus sertéspestis'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 28. pont [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet 2. pont c) és g) alpontban

,,klasszikus (afrikai) sertéspestist'' szövegrész helyébe ,,klasszikus sertéspestist'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 29. pont [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet 3. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet 3. pontban

,,minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-nek'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 30. pont [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet 4. pont nyitó szövegrészben

,,a klasszikus (afrikai) sertéspestis'' szövegrész helyébe ,,a klasszikus sertéspestis'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 28. pont [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet 4. pont nyitó szövegrészben

,,A minisztérium'' szövegrész helyébe ,,A NÉBIH adatai alapján az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 32. pont [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet 4. pont e) alpontban

,,klasszikus (afrikai) sertéspestis'' szövegrész helyébe ,,klasszikus sertéspestis'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 31. pont [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet 4. pont f) és fb) alpontban

,,a klasszikus (afrikai) sertéspestis'' szövegrész helyébe ,,a klasszikus sertéspestis'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 28. pont [2015. augusztus 15.]

 

3. sz. melléklet 1. pont b) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

4-5. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 9. § b) pont [2015. augusztus 15.]

 

8. sz. melléklet c) pontban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szakterülete vezetőjének'' szövegrész, ,,nemzeti járványvédelmi központ'' szövegrész helyébe ,,országos járványvédelmi központ'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 8. § 33. pont [2015. augusztus 15.]

 

9-20. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 9. § b) pont [2015. augusztus 15.]


98/2003. (VIII. 22.) FVM r.

 
 

az afrikai sertéspestis elleni védekezésről

 
 

2. § 5. pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 10. § [2015. augusztus 15.]

 

2. § 17. pontban

,,Ornithodorus'' szövegrész helyébe ,,Ornithodoros'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 1. pont [2015. augusztus 15.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)'' szövegrész helyébe ,,Az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,A VM'' szövegrész helyébe ,,Az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (2) bek. d) pontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,fertőzöttség gyanúját'' szövegrész helyébe ,,fertőzöttséget'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 6. pont [2015. augusztus 15.]

 

5. § (2)-(3) bek.-ben

,,a VM'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

6. § (1)-(2) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,a VM'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

8. § (2)-(3) bek.-ben

,,a VM'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 11. § [2015. augusztus 15.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 8. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (1) bek. g) pont ga) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (2) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 12. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

10. § (2) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 12. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

10. § (4) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 12. § (3) bek. [2015. augusztus 15.]

 

10. § (7) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 11. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (1) bek. a) pontban

,,a járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 12. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (1) bek. b) pontban

,,kell tiltani'' szövegrész helyébe ,,meg kell tiltani'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (1) bek. b)-d) pontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (1) bek. f) pontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (3) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 13. § [2015. augusztus 15.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 14. § [2015. augusztus 15.]

 

13. § (8)-(9) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

14. § (1)-(2) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 15. § [2015. augusztus 15.]

 

15. § (2) bek. b) pontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

15. § (2) bek. b) pont bd) alpontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

15. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 15. § [2015. augusztus 15.]

 

15. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 22. § a) pont [2015. augusztus 15.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 16. § [2015. augusztus 15.]

 

16. § (3) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

16. § (3) bek. l) pontban

,,a 15. § (2) bekezdése a) pontja szerint kijelölt szakértői csoport'' szövegrész helybe az ,,a nemzeti szakértői csoport'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 14. pont [2015. augusztus 15.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,a VM'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 15. pont [2015. augusztus 15.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,a VM'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

,,Diagnosztikai eljárások és a biológiai biztonsággal kapcsolatos követelmények'' alcím (18. §)

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 17. § [2015. augusztus 15.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,a VM'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 18. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,A készenléti tervben'' szövegrész helyébe ,,Az országos készenléti tervben'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 17. pont [2015. augusztus 15.]

 

20. § (2)-(3) bek.-ben

,,A készenléti tervet'' szövegrész helyébe ,,Az országos készenléti tervet'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 16. pont [2015. augusztus 15.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,a VM'' szövegrész helyébe ,,az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

20. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 18. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

21. §-ban

,,A VM'' szövegrész helyébe ,,Az országos főállatorvos'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

,,Járványvédelmi központok és szakértői csoportok'' alcím (22. §)

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 19. § [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 20. §, illetve 1. melléklet [2015. augusztus 15.]

 

2. melléklet 1. pont b) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

4-5. melléklet

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 22. § b) pont [2015. augusztus 15.]

 

6. sz. melléklet e) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szakterülete vezetőjének'' szövegrész, ,,nemzeti járványvédelmi központ'' szövegrész helyébe ,,országos járványvédelmi központ'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 21. § 18. pont [2015. augusztus 15.]

 

7-18. melléklet

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 22. § b) pont [2015. augusztus 15.]


113/2008. (VIII. 30.) FVM r.

 
 

az állatbetegségek bejelentésének rendjéről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 26. § a) pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,A járási főállatorvos a megyei igazgató-főállatorvos útján'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal a megyei kormányhivatal útján'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 26. § b) pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,a megyei igazgató-főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 26. § c) pont [2015. augusztus 15.]

 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 23. § [2015. augusztus 15.]

 

8. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 24. § [2015. augusztus 15.]

 

1-2. sz. melléklet

Mód.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 25. §, illetve 2. melléklet [2015. augusztus 15.]


127/2008. (IX. 29.) FVM r.

 
 

a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

 
 

3. § (1) bek. 3. pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 27. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

3. § (1) bek. 14. pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 27. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 1. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal''szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 28. § [2015. augusztus 15.]

 

4. § (3a) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. § (4)-(5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

5/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

5/A. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 29. § [2015. augusztus 15.]

 

5/B. §-ban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 6. pont [2015. augusztus 15.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

15/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 30. § [2015. augusztus 15.]

 

16. § (4) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 8. pont [2015. augusztus 15.]

 

19. § (3) bek. a) pont nyitó szövegrész

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 31. § [2015. augusztus 15.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

27. § (1) bek. a)-b) pontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

27. § (1) bek. c) pont 1-3. alpontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

27. § (2)-(3) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

28. § (3)-(4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

29. §-ban

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

31. § (1)-(2) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

31. § (5) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

31. § (7) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 11. pont [2015. augusztus 15.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal''szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 12. pont [2015. augusztus 15.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

35. § (2) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

37. § (1)-(2) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

38. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

59. § (2) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 32. § [2015. augusztus 15.]

 

61/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

61/A. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

2. sz. melléklet B. Részben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

2. sz. melléklet B. Részben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

2. sz. melléklet B. Részben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 12. pont [2015. augusztus 15.]

 

2. sz. melléklet B. Rész táblázat első sor ötödik mezőben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal''szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. sz. melléklet I. Rész 1. fejezet 1.2. pont a) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. sz. melléklet I. rész 1. pont 1.2. pont a) alpontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. sz. melléklet I. Rész 1. fejezet 2. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. sz. melléklet I. rész 1. pont 2. pontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. sz. melléklet II. Rész 2. fejezet 2.4. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. sz. melléklet II. Rész 3. fejezet 3.6. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

4. sz. melléklet II. Rész 4. fejezet 4.2. pont a) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

5. sz. melléklet I. rész 1. pont h) alpontban

,,a Vidékfejlesztési Minisztériummal'' szövegrész helyébe ,,a Földművelésügyi Minisztériummal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

6. sz. melléklet 5. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 34. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

8. sz. melléklet

Mód.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 33. §, illetve 3. melléklet [2015. augusztus 15.]

 

8. sz. melléklet II. részből

,,16. §-a'' szövegrészt hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 35. § [2015. augusztus 15.]

 

9. sz. melléklet

Mód.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 33. §, illetve 3. melléklet [2015. augusztus 15.]


31/2009. (III. 27.) FVM r.

 
 

a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól

 
 

2. § (1) bek. 2-3. pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 36. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

2. § (1) bek. 7-8. pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 36. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

2. § (1) bek. 13. pont után

14-15. ponttal kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 36. § (3) bek. [2015. augusztus 15.]

 

4. §

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 37. § [2015. augusztus 15.]

 

5. § (1) bek. a) pontban

,,fogékony állat, valamint állati petesejt, sperma és embrió nem vihető ki'' szövegrész helyébe ,,fogékony állat nem vihető ki'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 1. pont [2015. augusztus 15.]

 

5. § (1) bek. c) pontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

5. § (1) bek. c) pontban

,,hatékony rovarirtó szerekkel'' szövegrész helyébe ,,hatékony rovarriasztó vagy rovarirtó szerekkel'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,hatósági állatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,szállításra jogosult állatorvosnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

7. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 38. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,érkezés előtt 48 órával bejelenteni és az állategészségügyi bizonyítvány egy másolati példányát megküldeni'' szövegrész helyébe ,,érkezés előtt 72 órával bejelenteni'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 6. pont [2015. augusztus 15.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,kimutatásra szolgáló laboratóriumi vizsgálatát'' szövegrész helyébe ,,kimutatásra szolgáló vizsgálatát'' szövegrész és ,,legalább a laboratóriumi vizsgálat eredményének megérkezéséig'' szövegrész helyébe ,,legalább a vizsgálat eredményének közléséig'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

7. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 38. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

9. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 39. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

9. § (1) bek. c) pontban

,,a betegség gyanújáról'' szövegrész helyébe ,,a betegség gyanújának megerősítése esetén'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 8. pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (1) bek. c) pontban

,,a járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (1) bek. i) pontban

,,a járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 47. § a) pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 47. § b) pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 39. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

9. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 47. § b) pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 39. § (3) bek. [2015. augusztus 15.]

 

10. § előtti alcímben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 40. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

10. § (1) bek. c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 11. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 40. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

10. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 40. § (3) bek. [2015. augusztus 15.]

 

10. § (3) bek. c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 11. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 40. § (4) bek. [2015. augusztus 15.]

 

10. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 40. § (5) bek. [2015. augusztus 15.]

 

10. § (3) bek. g) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 12. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (3) bek. h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 40. § (6) bek. [2015. augusztus 15.]

 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 40. § (7) bek. [2015. augusztus 15.]

 

11. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (1) bek. b) pontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (1) bek. c) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei hivatalt'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 14. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vezetője'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 15. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 16. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 41. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

11. § (3) bek. h) pontban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (4) bek. b) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei hivatalt'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 14. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (4) bek. d) pontban

,,9. §-ban részletezett intézkedések'' szövegrész helyébe ,,9. § (1) bekezdésében részletezett intézkedések'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 18. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 16. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 41. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 17. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,1266/2007/EK rendeletben meghatározottak szerint'' szövegrész helyébe ,,1266/2007/EK rendeletben és a NÉBIH által meghatározottak szerint'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 19. pont [2015. augusztus 15.]

 

12. § (1) bek. a) pont aa)-ab) alpont

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 47. § c) pont [2015. augusztus 15.]

 

12. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 42. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 17. pont [2015. augusztus 15.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 42. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

12. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 42. § (3) bek. [2015. augusztus 15.]

 

13. § (1) bek. a) pontban

,,nemzeti járványvédelmi központ'' szövegrész helyébe ,,országos járványvédelmi központ'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 20. pont [2015. augusztus 15.]

 

13. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 43. § [2015. augusztus 15.]

 

14. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 44. § [2015. augusztus 15.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,1. osztályú'' szövegrész helyébe ,,1. kategóriájú'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 46. § 21. pont [2015. augusztus 15.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 45. § [2015. augusztus 15.]


128/2009. (X. 6.) FVM r.

 
 

az állatgyógyászati termékekről

 
 

4. § 72. pont után

73. ponttal kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 48. § [2015. augusztus 15.]

 

4/A. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 49. § [2015. augusztus 15.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 1. pont [2015. augusztus 15.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)'' szövegrész helyébe ,,az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

21/A. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

21/E. § (1)-(2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

21/E. § (1)-(2) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

44. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságon'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalon'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 6. pont [2015. augusztus 15.]

 

44. § (4) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

50. § (2) bek. d) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

66. § (4) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 8. pont [2015. augusztus 15.]

 

69. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

69. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

69. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

70. § (4) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 8. pont [2015. augusztus 15.]

 

75. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

76. § (6) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

84. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

84. §-ban

,,a járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 11. pont [2015. augusztus 15.]

 

88. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

88. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 12. pont [2015. augusztus 15.]

 

90. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

94. § (2) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

95. § előtti alcímben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

95. § (1) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

95. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

95. § (2) bek. c) pontban

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

96. § (1) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

96. § (1) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

96. § (2) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

96. § (2) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivataltól'' szövegrész helyébe ,,a járási hivataltól'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 14. pont [2015. augusztus 15.]

 

96. § (4)-(5) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

96. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

96. § (6) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

97. § (1) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

98. § (7) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

98. § (7)-(9) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/A. § (2) bek.-ben

,,1451/2007/EK rendelet'' szövegrész helyébe ,,1062/2014/EU rendelet'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 15. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/A. § (6) bek.-ben

,,1451/2007/EK bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,1062/2014/EU rendelet'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 16. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/C. § (4) bek. b) pontban

,,1451/2007/EK bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,1062/2014/EU rendelet'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 16. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/D. § (1) bek. a) pontban

,,1451/2007/EK rendelet'' szövegrész helyébe ,,1062/2014/EU rendelet'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 15. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/K. § (1) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/K. § (3) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/K. § (3) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/K. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/K. § (4) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/K. § (8)-(9) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/N. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 50. § [2015. augusztus 15.]

 

114/Q. § (4) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/R. § (1) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/S. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/S. § (1) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/T. § (1) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

114/T. § (3) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

117. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 51. § [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet I. pont 2. alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

1. sz. melléklet utolsó bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 17. pont [2015. augusztus 15.]

 

8. sz. melléklet I. Fejezet 4. pontban

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

8. sz. melléklet I. Fejezet 30. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 12. pont [2015. augusztus 15.]

 

8. sz. melléklet II. Fejezet 2. pontban

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

8. sz. melléklet II. Fejezet 18. pontban

,,a járási állategészségügyi hivatalt'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 18. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. sz. mellékletben

,,Mezőgazdasági Szakigazgatási Központ'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 52. § 19. pont [2015. augusztus 15.]


14/2002. (VIII. 1.) IM r.

 
 

a bírósági ügyvitel szabályairól

 
 

VII. Fejezet után

VII/A. Fejezettel (65/A. §) kieg.: 18/2015. (VIII. 28.) IM r. 1. § [2015. szeptember 1.]


27/2003. (VII. 2.) IM r.

 
 

a bíróságon kezelt letétekről

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,kisajátítási eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás'' szövegrész helyébe ,,kisajátítási eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás, valamint az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanítási eljárás'' szövegrész lép: 14/2015. (VIII. 3.) IM r. 1. § [2015. augusztus 4.]


31/2011. (X. 24.) KIM r.

 
 

a területi számjelrendszerről

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VIII. 12.) MvM r. 1. § [2015. augusztus 15.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VIII. 12.) MvM r. 2. § [2015. augusztus 15.]

 

3. § után

4. §-sal kieg.: 37/2015. (VIII. 12.) MvM r. 3. § [2015. augusztus 15.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 37/2015. (VIII. 12.) MvM r. 4. §, illetve 1. melléklet [2015. augusztus 15.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 37/2015. (VIII. 12.) MvM r. 5. §, illetve 2. melléklet [2015. augusztus 15.]


9/2000. (X. 30.) KöViM r.

 
 

a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 45/2015. (VIII. 6.) NFM r. 1. § (1) bek. [2015. augusztus 7.]

 

1. § (1) bek. f) pont után

g)-i) ponttal kieg.: 45/2015. (VIII. 6.) NFM r. 1. § (2) bek. [2015. szeptember 6.]

 

1. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 45/2015. (VIII. 6.) NFM r. 1. § (3) bek. [2015. augusztus 7.]

 

1. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 45/2015. (VIII. 6.) NFM r. 1. § (4) bek. [2015. szeptember 6.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,A (2) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,A (2) és (2a) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 45/2015. (VIII. 6.) NFM r. 4. § a) pont [2015. augusztus 7.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,A (2) és (2a) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,A (2), (2a) és (2b) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 45/2015. (VIII. 6.) NFM r. 4. § b) pont [2015. szeptember 6.]

 

2. § után

2/A-2/B. §-sal kieg.: 45/2015. (VIII. 6.) NFM r. 2. § [2015. augusztus 7.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 45/2015. (VIII. 6.) NFM r. 3. § [2015. augusztus 7.]

 

4. § b) pontban

,,31. § (2) és (7) bekezdéseiben'' szövegrész helyébe ,,31. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 45/2015. (VIII. 6.) NFM r. 4. § c) pont [2015. augusztus 7.]

 

4. § d) pontban

,,Itv. 34. § (2)-(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Itv. 82. §-ában'' szövegrész lép: 45/2015. (VIII. 6.) NFM r. 4. § d) pont [2015. augusztus 7.]


2/1998. (I. 16.) MüM r.

 
 

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 1. § [2015. október 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 2. § [2015. október 1.]

 

17. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 3. § (1) bek. [2015. október 1.]

 

17. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 3. § (2) bek. [2015. október 1.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 4. §, illetve 1. melléklet [2015. október 1.]


31/2012. (X.16.) NGM r.

 
 

a munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

 
 

1. § a) pontban

,,6. § (1) bekezdés a), b) e), g) és j) pontjában'' szövegrész helyébe ,,6. § (1) bekezdés a), b), d), e) és h) pontjában'' szövegrész lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 15. § a) pont [2015. október 1.]

 

1. § b) pontban

,,Met. 6. § (1) bekezdés a), b), e), i) és j) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d), g) és h) pontjában'' szövegrész lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 15. § b) pont [2015. október 1.]

 

1. § d) pontban

,,Met. 6. § (1) bekezdés a), b), e) és j) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d) és h) pontjában'' szövegrész lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 15. § c) pont [2015. október 1.]

 

1. § f) pontban

,,Met. 6. § (1) bekezdés a), b), e) és j) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d) és h) pontjában'' szövegrész lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 15. § d) pont [2015. október 1.]

 

1. § g) pontban

,,Met. 6. § (1) bekezdés b), e) és j) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Met. 6. § (1) bekezdés b), d) és h) pontjában'' szövegrész lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 15. § e) pont [2015. október 1.]

 

1. § i) pontban

,,Met. 6. § (1) bekezdés a), b), e), g), h) és j) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d), e), f) és h) pontjában'' szövegrész lép: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 15. § f) pont [2015. október 1.]


3/2015. (II.13.) NGM r.

 
 

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól

 
 

7. § (1) bek. b)-c) pont

Hat. kív. h.: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 16. § a) pont [2015. október 1.]

 

5. melléklet 11. pont b)-c) alpont

Hat. kív. h.: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 16. § b) pont [2015. október 1.]


78/2011. (XII. 22.) NFM r.

 
 

a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

 
 

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 26.) NFM r. 7. § a) pont [2015. szeptember 3.]


81/2011. (XII. 23.) NFM r.

 
 

a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról

 
 

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 26.) NFM r. 7. § b) pont [2015. szeptember 3.]


82/2011. (XII. 23.) NFM r.

 
 

a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

 
 

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 26.) NFM r. 7. § c) pont [2015. szeptember 3.]


70/2012. (XII. 20.) NFM r.

 
 

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról

 
 

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 26.) NFM r. 7. § d) pont [2015. szeptember 3.]


25/2013. (V. 31.) NFM r.

 
 

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 47/2015. (VIII. 31.) NFM r. 1. § (1) bek. [2015. szeptember 15.]

 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 47/2015. (VIII. 31.) NFM r. 1. § (2) bek. [2015. szeptember 15.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 47/2015. (VIII. 31.) NFM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. szeptember 15.]


15/1998. (IV. 30.) NM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó szerv)'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (2)-(3a) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,Főigazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szervnek'' szövegrész, ,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (9) bek. a) pontban

,,Főigazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szervet'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (9) bek. b) pontban

,,Főigazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szervnek'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § e) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (10) bek.-ben

,,Főigazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szervnek'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § e) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (11) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,Főigazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szervet'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

45. § (2) bek.-ben

,,Főigazgatóság szakvéleményt ad a működési engedélyt kiadó, az ellenőrzést végző, illetve a felügyeletet gyakorló szervnek'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv szakvéleményt ad az első fokon eljáró működést engedélyező szervnek, tisztifőorvosnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § f) pont [2015. szeptember 1.]

 

45. § (3) bek.-ben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,módszertani feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 1. § g) pont [2015. szeptember 1.]


16/1998. (V. 20.) PM r.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól

 
 

2. § (4a) bek. után

(4b)-(4c) bek.-sel kieg.: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 1. § [2015. augusztus 31.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,biztosításairól'' szövegrész helyébe ,,a nem-piacképes biztosításairól, nem-piacképes viszontbiztosításairól'' szövegrész lép: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 6. § a) pont [2015. augusztus 31.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 2. § (1) bek. [2015. augusztus 31.]

 

5. § (5) bek.

Helyébe lép: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 2. § (2) bek. [2015. augusztus 31.]

 

5. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 2. § (3) bek. [2015. augusztus 31.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,biztosítások'' szövegrész helyébe ,,biztosítások és nem-piacképes viszontbiztosítások'' szövegrész lép: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 6. § b) pont [2015. augusztus 31.]

 

7. §

Helyébe lép: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 3. § [2015. augusztus 31.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 4. § [2015. augusztus 31.]

 

13. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 5. § [2015. augusztus 31.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 7. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. augusztus 31.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 7. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. augusztus 31.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 7. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. augusztus 31.]

 

11. melléklet

Mód.: 22/2015. (VIII. 28.) NGM r. 7. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. augusztus 31.]


1/2000. (I. 7.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 
 

14. §-ban

,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 3. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

39/I. §-ban

,,Intézet'' szövegrész helyébe ,,Intézet vagy a Hivatal'' szövegrész, ,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez'' szövegrész helyébe ,,Hivatalhoz'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 3. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

84/A. § (1) bek.-ben

,,vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 3. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

104/B. § (2) bek. f) pontban

,,regionális módszertani intézményt'' szövegrész helyébe ,,Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységét'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 3. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

110/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 2. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

110/B. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 2. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

110/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 2. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]


8/2000. (VIII. 4.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

 
 

2. §-ban

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 4. § [2015. szeptember 1.]

 

5-6. sz. mellékletben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 4. § [2015. szeptember 1.]


9/2000. (VIII. 4.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § b) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (6)-(6a) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (7) bek.-ben

,,az Intézetnek'' szövegrész helyébe ,,a Hivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § e) pont [2015. szeptember 1.]

 

4. § (8) bek. b) pontban

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

4/A. § (6) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

6. § (1) és (4)-(5) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

10. § előtti alcím címsorban

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § f) pont [2015. szeptember 1.]

 

11. §-ban

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

11/A. § (1) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész, ,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § g) pont [2015. szeptember 1.]

 

11/A. § (2) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

12/A. § (4) bek.-ben

,,az Intézethez'' szövegrész helyébe ,,a Hivatalhoz'' szövegrész, ,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § h) pont [2015. szeptember 1.]

 

12/A. § (5) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,az Intézethez'' szövegrész helyébe ,,a Hivatalhoz'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § i) pont [2015. szeptember 1.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,az Intézetnek'' szövegrész helyébe ,,a Hivatalnak'' szövegrész, ,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § j) pont [2015. szeptember 1.]

 

13. § (6) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész, ,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § k) pont [2015. szeptember 1.]

 

13. § (7) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § c) pont [2015. szeptember 1.]

 

17. § (3) bek. a) pontban

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § d) pont [2015. szeptember 1.]

 

17. § (3) bek. b) pontban

,,az Intézetnek'' szövegrész helyébe ,,a Hivatalnak'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § e) pont [2015. szeptember 1.]

 

3. sz. mellékletben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet címére: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal címére: 1071 Budapest, Damjanich utca 48.'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 5. § l) pont [2015. szeptember 1.]


34/2007. (XII. 21.) SZMM r.

 
 

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól

 
 

Hat. kív. h.: 21/2015. (VIII. 28.) NGM r. 17. § [2015. október 1.]


25/2009. (XI. 13.) SZMM r.

 
 

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

 
 

1. § (4) bek. d) pontban

,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló'' szövegrész lép: 39/2015. (VIII. 28.) EMMI r. 11. § [2015. szeptember 1.]


39/2011. (V. 18.) VM r.

 
 

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében'' szövegrész lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (5) bek. [2015. augusztus 27.]

 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (1) bek. [2015. augusztus 27.]

 

2. § (7) bek.

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (2) bek. [2015. augusztus 27.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (3) bek. [2015. augusztus 27.]

 

7. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 49/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (4) bek. [2015. augusztus 27.]


45/2012. (V. 8.) VM r.

 
 

a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 1. pont [2015. augusztus 15.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 53. § [2015. augusztus 15.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal) szövegrész helyébe ,,állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 2. pont [2015. augusztus 15.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 54. § [2015. augusztus 15.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 55. § [2015. augusztus 15.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 56. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

8. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 56. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,élelmiszer-hulladéktól'' szövegrész helyébe ,,étkezési hulladéktól'' szövegrész, ,,élelmiszer-hulladékot'' szövegrész helyébe ,,étkezési hulladékot'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 4. pont [2015. augusztus 15.]

 

8. § (6) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 56. § (3) bek. [2015. augusztus 15.]

 

9. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 57. § [2015. augusztus 15.]

 

9. § (4)-(5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 6. pont [2015. augusztus 15.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatalt'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 7. pont [2015. augusztus 15.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 8. pont [2015. augusztus 15.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

13. § (7) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 6. pont [2015. augusztus 15.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 58. § [2015. augusztus 15.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,élelmiszer-hulladék'' szövegrész helyébe ,,étkezési hulladék'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 11. pont [2015. augusztus 15.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

16. § (1) és (6) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

17. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 59. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

17. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 59. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 12. pont [2015. augusztus 15.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 60. § [2015. augusztus 15.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 13. pont [2015. augusztus 15.]

 

18. § (4) bek. a) pontban

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 12. pont [2015. augusztus 15.]

 

18. § (4) bek. b) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 14. pont [2015. augusztus 15.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 61. § (1) bek. [2015. augusztus 15.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 8. pont [2015. augusztus 15.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

19. § (4) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 61. § (2) bek. [2015. augusztus 15.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,nyilvántartási számmal'' szövegrész helyébe ,,azonosító számmal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 15. pont [2015. augusztus 15.]

 

20. § (1) és (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

20. § (4)-(7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8) bek.-sel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 62. § [2015. augusztus 15.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivataltól'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 16. pont [2015. augusztus 15.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,nyilvántartási számát'' szövegrész helyébe ,,azonosító számát'' szövegrész, ,,nyilvántartási számot'' szövegrész helyébe ,,azonosító számot'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 17. pont [2015. augusztus 15.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,nyilvántartási száma'' szövegrész helyébe ,,azonosító száma'' szövegrész, ,,nyilvántartási szám'' szövegrész helyébe ,,azonosító szám'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 18. pont [2015. augusztus 15.]

 

23. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 10. pont [2015. augusztus 15.]

 

25. § (5) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 14. pont [2015. augusztus 15.]

 

25. § (6) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 3. pont [2015. augusztus 15.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

26. § (2) és (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

29. §

Hat. kív. h.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 65. § [2015. augusztus 15.]

 

30. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 9. pont [2015. augusztus 15.]

 

30. § (4)-(5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 5. pont [2015. augusztus 15.]

 

3. melléklet 6. pont 6.1. alpontban

,,nyilvántartási száma'' szövegrész helyébe ,,azonosító száma'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 19. pont [2015. augusztus 15.]

 

3. melléklet 7. pont 7.1. alpontban

,,nyilvántartási száma'' szövegrész helyébe ,,azonosító száma'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 19. pont [2015. augusztus 15.]

 

3. melléklet 8. pont 8.1. alpontban

,,nyilvántartási száma'' szövegrész helyébe ,,azonosító száma'' szövegrész lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 64. § 19. pont [2015. augusztus 15.]

 

4-5. melléklet

Helyébe lép: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 63. § (1) bek., illetve 4-5. melléklet [2015. augusztus 15.]

 

5. melléklet után

6. melléklettel kieg.: 46/2015. (VIII. 7.) FM r. 63. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2015. augusztus 15.]


120/2012. (XI. 23.) VM r.

 
 

az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról

 
 

1. § 4. pont

Helyébe lép: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (1) bek. [2015. augusztus 27.]

 

1. § 7. pont

Helyébe lép: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (2) bek. [2015. augusztus 27.]

 

1. § 11. pont után

12. ponttal kieg.: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (3) bek. [2015. augusztus 27.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,hitelkamat 50%-a'' szövegrész helyébe ,,hitelkamat 60%-a'' szövegrész lép: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (14) bek. [2015. augusztus 27.]

 

3. §

Helyébe lép: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (4) bek. [2015. augusztus 27.]

 

4. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (5) bek. [2015. augusztus 27.]

 

4. § (1) bek. e) pont ed) alpont

Helyébe lép: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (6) bek. [2015. augusztus 27.]

 

4. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (7) bek. [2015. augusztus 27.]

 

4. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (8) bek. [2015. augusztus 27.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (9) bek. [2015. augusztus 27.]

 

7. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (10) bek. [2015. augusztus 27.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (11) bek. [2015. augusztus 27.]

 

1. melléklet

Mód.: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (12) bek., illetve 3. melléklet [2015. augusztus 27.]

 

2. melléklet

Mód.: 47/2015. (VIII. 12.) FM r. 15. § (13) bek., illetve 4. melléklet [2015. augusztus 27.]


108/2013. (XI. 28.) VM r.

 
 

az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

1. § 9. pont után

10. ponttal kieg.: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (1) bek. [2015. augusztus 27.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,hitelkamat 50%-a'' szövegrész helyébe ,,hitelkamat 60%-a'' szövegrész lép: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (11) bek. [2015. augusztus 27.]

 

3. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (2) bek. [2015. augusztus 27.]

 

3. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (3) bek. [2015. augusztus 27.]

 

3. § (1) bek. c) pont cb) alpont

Helyébe lép: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (4) bek. [2015. augusztus 27.]

 

3. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (5) bek. [2015. augusztus 27.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (6) bek. [2015. augusztus 27.]

 

4. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (7) bek. [2015. augusztus 27.]

 

4. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (8) bek. [2015. augusztus 27.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (9) bek. [2015. augusztus 27.]

 

1. melléklet

Mód.: 48/2015. (VIII. 12.) FM r. 14. § (10) bek., illetve 2. melléklet [2015. augusztus 27.]


50/2014. (IV. 29.) VM r.

 
 

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól

 
 

5. § (2) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 50/2015. (VIII. 17.) FM r. 15. § (6) bek. a) pont [2015. augusztus 20.]

 

5. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 50/2015. (VIII. 17.) FM r. 15. § (1) bek. [2015. augusztus 20.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 50/2015. (VIII. 17.) FM r. 15. § (6) bek. b) pont [2015. augusztus 20.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 50/2015. (VIII. 17.) FM r. 15. § (2) bek. [2015. augusztus 20.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 50/2015. (VIII. 17.) FM r. 15. § (3) bek. [2015. augusztus 20.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságához'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 50/2015. (VIII. 17.) FM r. 15. § (6) bek. c) pont [2015. augusztus 20.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 50/2015. (VIII. 17.) FM r. 15. § (4) bek. [2015. augusztus 20.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 50/2015. (VIII. 17.) FM r. 15. § (5) bek. [2015. augusztus 20.]

 

A rendelet

Hat. kív. h.: 50/2015. (VIII. 17.) FM r. 16. § [2015. december 31.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1448/2012. (X. 11.) Korm. h.

 
 

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

 
 

4. pont

Visszavonja: 1536/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 3. pont


1138/2014. (III. 14.) Korm. h.

 
 

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

 
 

Hat. kív. h.: 1552/2015. (VIII. 7.) Korm. h. 3. pont [2015. augusztus 8.]


1359/2014. (VI. 30.) Korm. h.

 
 

az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

2. pont után

2a. ponttal kieg.: 1565/2015. (VIII. 26.) Korm. h. 3. pont [2015. augusztus 27.]


1125/2015. (III. 6.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 
 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat A:4-D:4 mezőben

,,102,76'' szövegrész helyébe ,,102,01'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 1. pont 1.1/c. alpont [2015. augusztus 4.]

 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat C:3 mezőben

,,103,48'' szövegrész helyébe ,,102,73'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 1. pont 1.1/a. alpont [2015. augusztus 4.]

 

1. melléklet 5.2.1. pont táblázat D:3 mezőben

,,196,49'' szövegrész helyébe ,,195,74'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 1. pont 1.1/b. alpont [2015. augusztus 4.]

 

1. melléklet 5.2.2. pont táblázat B:3 mezőben

,,47,81'' szövegrész helyébe ,,80,67'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 1. pont 1.2/a. alpont [2015. augusztus 4.]

 

1. melléklet 5.2.2. pont táblázat C:3 mezőben

,,258,12'' szövegrész helyébe ,,257,37'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 1. pont 1.2/b. alpont [2015. augusztus 4.]

 

1. melléklet 5.3.1. pont táblázat E:6 mezőben

,,56,98'' szövegrész helyébe ,,56,21'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 1. pont 1.3. alpont [2015. augusztus 4.]

 

1. melléklet 5.3.3. pontban

,,102,76'' szövegrész helyébe ,,102,01'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 1. pont 1.4. alpont [2015. augusztus 4.]

 

1. melléklet 7.2.1. pont táblázat A:3 mezőben

,,4,17'' szövegrész helyébe ,,3,55'' szövegrész lép: 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. h. 3. pont a) alpont aa) pont [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet 7.2.1. pont táblázat A:4-D:4 mezőben

,,2,27'' szövegrész helyébe ,,3,60'' szövegrész lép: 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. h. 3. pont a) alpont ad) pont [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet 7.2.1. pont táblázat C:3 mezőben

,,16,83'' szövegrész helyébe ,,18,78'' szövegrész lép: 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. h. 3. pont a) alpont ab) pont [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet 7.2.1. pont táblázat D:3 mezőben

,,38,45'' szövegrész helyébe ,,39,78'' szövegrész lép: 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. h. 3. pont a) alpont ac) pont [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet 7.2.2. pont táblázat A:3 mezőjében

,,58,25'' szövegrész helyébe ,,61,59'' szövegrész lép: 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. h. 3. pont b) alpont ba) pont [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet 7.2.2. pont táblázat B:3 mezőben

,,10,44'' szövegrész helyébe ,,8,43'' szövegrész lép: 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. h. 3. pont b) alpont bb) pont [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet 7.2.2. pont táblázat C:3 mezőben

,,68,69'' szövegrész helyébe ,,70,02'' szövegrész lép: 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. h. 3. pont b) alpont bc) pont [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet 7.3.1. pont táblázat E:8 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,3,32'' szövegrész lép: 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2015. augusztus 8.]

 

1. melléklet 7.3.3. pontban

,,5. és 6. sora szerinti 7.9.0 és 7.11.0 konstrukció 2,27 Mrd Ft'' szövegrész helyébe ,,5., 6. és 8. sora szerinti 7.9.0, 7.11.0 és 7.13.0 konstrukció 3,60 Mrd Ft'' szövegrész lép: 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2015. augusztus 8.]


1290/2015. (V. 5.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 
 

1. melléklet táblázat

 
 

D:18 mezőben

,,Önkormányzat konyha-étterem épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:34 mezőben

,,a lentiszombathelyi '' szövegrész helyébe ,,Bölcsőde, és a Lentiszombathelyi'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:35 mezőben

,,Az Egészségfejlesztő Központ és óvoda'' szövegrész helyébe ,,Mezőcsát Város Önkormányzata középületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:38 mezőben

,,Homoktanya Közösségi Ház'' szövegrész helyébe ,,Nagyhalász Város Önkormányzata középületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:40 mezőben

,,A Móricz Zsigmond Művelődési és Városi Könyvtár energetikai fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,Nyíradony Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:54 mezőben

,,A somogysárdi polgármesteri hivatal'' szövegrész helyébe ,,Somogysárd Község Önkormányzat középületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:57 mezőben

,,község középületeinek épületenergetikai fejlesztése - Művelődési Ház'' szövegrész helyébe ,,Község Önkormányzata középületeinek energetikai fejlesztése'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:60 mezőben

,,Polgármesteri Hivatala és a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ energetikai fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,középületeinek energetikai korszerűsítése'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:72 mezőben

,,Az Ecsédi Gondozási Központ épületének'' szövegrész helyébe ,,Ecséd község közintézményeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.9. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:75 mezőben

,,Balatonbozsoki Óvoda épületének'' szövegrész helyébe ,,Enying város önkormányzati épületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.10. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:84 mezőben

,,A Herédi Általános Iskola épületének'' szövegrész helyébe ,,Heréd Községi Önkormányzat középületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.11. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:87 mezőben

,,A HVÓBKI Kerekerdő Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,Heves Város Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.12. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:91 mezőben

,,A rendőrőrs épületének energetikai fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,Kisköre Városi Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.13. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:102 mezőben

,,A petőfibányai Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületének'' szövegrész helyébe ,,Petőfibánya Községi Önkormányzat közintézményeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.14. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:108 mezőben

,,A József Attila Művelődési Központ épületének'' szövegrész helyébe ,,Sárbogárd város önkormányzati épületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.15. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:110 mezőben

,,Közös Óvoda épületének'' szövegrész helyébe ,,Község Önkormányzata épületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.16. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:123 mezőben

,,épületének'' szövegrész helyébe ,,épületeinek (Hrsz.: 17685, 17684)'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.17. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:134 mezőben

,,Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Hungária körúti Háziorvosi Rendelő épületének'' szövegrész helyébe ,,Józsefvárosi óvodák épületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.21. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:135 mezőben

,,Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Szigony utcai Háziorvosi Rendelő épületének'' szövegrész helyébe ,,Józsefvárosi iskolák épületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.22. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:136 mezőben

,,épületének'' szövegrész helyébe ,,épületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.23. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:138 mezőben

,,Város Önkormányzat Közösségi Épületének'' szövegrész helyébe ,,Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.24. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:142 mezőben

,,Árpád Fejedelem Általános Iskola és Szakiskola épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Előszállás nagyközség önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.25. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:144 mezőben

,,Gesztenyefasori Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Lajoskomárom nagyközség önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.27. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:145 mezőben

,,Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,Balatonkeresztúr Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.28. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:163 mezőben

,,Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.29. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:166 mezőben

,,Önkormányzat középületének'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata középületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.30. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:167 mezőben

,,Önkormányzat középületének'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata középületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.31. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:171 mezőben

,,Önkormányzat laktanya épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.32. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:172 mezőben

,,Közművelődési Intézmény épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.33. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:173 mezőben

,,Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.34. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:174 mezőben

,,Községház Tiszasziget Község Önkormányzata'' szövegrész helyébe ,,Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.35. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:175 mezőben

,,Kétsoprony Község Sportcsarnok'' szövegrész helyébe ,,Orvosi centrum'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.36. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:176 mezőben

,,Zoltánfy István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Deszk Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.37. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:177 mezőben

,,Községház épületének'' szövegrész helyébe ,,Község Önkormányzata közintézményeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.38. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:178 mezőben

,,Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Telekgerendás Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.39. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:179 mezőben

,,orvosi rendelő, posta és gyógyszertár épületeinek energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.40. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:180 mezőben

,,Szabadkígyósi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Szabadkígyós Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése II.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.41. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:181 mezőben

,,Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Telekgerendás Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.42. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:182 mezőben

,,Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Öjszentiván Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.43. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:183 mezőben

,,Egészségház épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Gerendás Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.44. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:184 mezőben

,,Községház épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Szabadkígyós Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése III.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.45. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:185 mezőben

,,SZKTT Közoktatási Intézménye Móra Ferenc Csicsergő Óvoda épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Deszk Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése III.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.46. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:187 mezőben

,,Községháza épületének'' szövegrész helyébe ,,Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata közintézményeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.47. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:188 mezőben

,,Községháza épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Öjszentiván Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése II.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.48. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:189 mezőben

,,Általános Humán Központ épületének'' szövegrész helyébe ,,Csabaszabadi Község Önkormányzata középületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.49. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:197 mezőben

,,Posta épületének energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Kisvárda Város Önkormányzata középületeinek energetikai fejlesztése II.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.50. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:200 mezőben

,,Város Önkormányzat'' szövegrész helyébe ,,Község Önkormányzata'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.51. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:202 mezőben

,,Város'' szövegrész helyébe ,,Község'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.53. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:208 mezőben

,,középületének'' szövegrész helyébe ,,középületeinek'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.55. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:277 mezőben

,,Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése I.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.56. alpont [2015. augusztus 4.]

 

D:278 mezőben

,,Csibekas Bölcsőde energetikai korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,Pestszentlőrinci Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése II.'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.57. alpont [2015. augusztus 4.]

 

E:131 mezőben

,,Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.18. alpont [2015. augusztus 4.]

 

E:132 mezőben

,,Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.19. alpont [2015. augusztus 4.]

 

E:133 mezőben

,,Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.20. alpont [2015. augusztus 4.]

 

E:142 mezőben

,,Község'' szövegrész helyébe ,,Nagyközség'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.26. alpont [2015. augusztus 4.]

 

E:200 mezőben

,,Város'' szövegrész helyébe ,,Község'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.52. alpont [2015. augusztus 4.]

 

E:202 mezőben

,,Város Önkormányzata'' szövegrész helyébe ,,Község Önkormányzat'' szövegrész lép: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 2. pont 2.54. alpont [2015. augusztus 4.]

 

73-74., 76-77. és 109. sor

Visszavonja: 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. h. 3. pont [2015. augusztus 4.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2015.09.03.