A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5499730. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közli 2014. szeptember 1-jétől a 2014/125. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

33/1978. (VII. 4.) MT r.

 
 

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi május hó 2. napján aláírt, a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 1. pont [2014. szeptember 5.]


12/1986. (IV. 22.) MT r.

 
 

a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 2. pont [2014. szeptember 5.]


55/1992. (III. 21.) Korm. r.

 
 

az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 3. pont [2014. szeptember 5.]


59/1992. (III. 26.) Korm. r.

 
 

az Egzisztencia hitelről és részletfizetési kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 4. pont [2014. szeptember 5.]


105/1993. (VII. 16.) Korm. r.

 
 

a nemzeti gondozási díj emeléséről, továbbá a kiegészítő hadigondozotti pénzellátásról szóló 6/1992. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 5. pont [2014. szeptember 5.]


31/1995. (III. 24.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 6. pont [2014. szeptember 5.]


130/1995. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 7. pont [2014. szeptember 5.]


58/1997. (IV. 10.) Korm. r.

 
 

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 8. pont [2014. szeptember 5.]


79/1997. (V. 13.) Korm. r.

 
 

az Egzisztencia Hitelről és Részletfizetési Kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 9. pont [2014. szeptember 5.]


83/1997. (V. 21.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 10. pont [2014. szeptember 5.]


88/1997. (V. 28.) Korm. r.

 
 

a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 11. pont [2014. szeptember 5.]


92/1997. (VI. 4.) Korm. r.

 
 

a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, továbbá a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló 124/1994. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 12. pont [2014. szeptember 5.]


187/1997. (X. 31.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 13. pont [2014. szeptember 5.]


252/1997. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 14. pont [2014. szeptember 5.]


168/1998. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a Miniszterelnöki Hivatal átalakításával összefüggő egyes jogszabályok és kormányhatározatok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 15. pont [2014. szeptember 5.]


224/1998. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 16. pont [2014. szeptember 5.]


226/1998. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 17. pont [2014. szeptember 5.]


234/1998. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 18. pont [2014. szeptember 5.]


167/1999. (XI. 19.) Korm. r.

 
 

a védelmi stratégiai és biztonságpolitikai hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról, illetőleg hatályon kívül helyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 19. pont [2014. szeptember 5.]


190/1999. (XII. 18.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 20. pont [2014. szeptember 5.]


201/1999. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 21. pont [2014. szeptember 5.]


203/1999. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 22. pont [2014. szeptember 5.]


8/2000. (II. 2.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 23. pont [2014. szeptember 5.]


111/2000. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 24. pont [2014. szeptember 5.]


229/2000. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 25. pont [2014. szeptember 5.]


247/2000. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről és a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 26. pont [2014. szeptember 5.]


271/2000. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 27. pont [2014. szeptember 5.]


207/2001. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 28. pont [2014. szeptember 5.]


228/2001. (XI. 30.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 29. pont [2014. szeptember 5.]


259/2001. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 30. pont [2014. szeptember 5.]


262/2001. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a gyámügyi, szociális, építésügyi és okmányirodai igazgatási körzeteket érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 31. pont [2014. szeptember 5.]


269/2001. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 32. pont [2014. szeptember 5.]


277/2001. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 33. pont [2014. szeptember 5.]


291/2001. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 34. pont [2014. szeptember 5.]


292/2001. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 35. pont [2014. szeptember 5.]


314/2001. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 36. pont [2014. szeptember 5.]


5/2002. (I. 25.) Korm. r.

 
 

a szövetkezeti üzletrészek állami megvásárlásával kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 37. pont [2014. szeptember 5.]


30/2002. (II. 28.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 38. pont [2014. szeptember 5.]


109/2002. (V. 14.) Korm. r.

 
 

a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 39. pont [2014. szeptember 5.]


111/2002. (V. 14.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 40. pont [2014. szeptember 5.]


210/2002. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 41. pont [2014. szeptember 5.]


229/2002. (XI. 7.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 42. pont [2014. szeptember 5.]


230/2002. (XI. 7.) Korm. r.

 
 

a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 43. pont [2014. szeptember 5.]


248/2002. (XI. 28.) Korm. r.

 
 

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 44. pont [2014. szeptember 5.]


249/2002. (XI. 28.) Korm. r.

 
 

a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 45. pont [2014. szeptember 5.]


256/2002. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet, továbbá a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 46. pont [2014. szeptember 5.]


262/2002. (XII. 18.) Korm. r.

 
 

a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 47. pont [2014. szeptember 5.]


267/2002. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 48. pont [2014. szeptember 5.]


276/2002. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásáról és állami kezességvállalásáról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 49. pont [2014. szeptember 5.]


287/2002. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 50. pont [2014. szeptember 5.]


288/2002. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 51. pont [2014. szeptember 5.]


293/2002. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 52. pont [2014. szeptember 5.]


294/2002. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 53. pont [2014. szeptember 5.]


301/2002. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 54. pont [2014. szeptember 5.]


13/2003. (II. 12.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 55. pont [2014. szeptember 5.]


14/2003. (II. 12.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 56. pont [2014. szeptember 5.]


57/2003. (IV. 24.) Korm. r.

 
 

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 57. pont [2014. szeptember 5.]


79/2003. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 58. pont [2014. szeptember 5.]


89/2003. (VI. 25.) Korm. r.

 
 

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 59. pont [2014. szeptember 5.]


130/2003. (VIII. 22.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 60. pont [2014. szeptember 5.]


143/2003. (IX. 9.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 61. pont [2014. szeptember 5.]


154/2003. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 62. pont [2014. szeptember 5.]


157/2003. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék 2003. évi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 63. pont [2014. szeptember 5.]


158/2003. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2003. november havi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 64. pont [2014. szeptember 5.]


192/2003. (XI. 26.) Korm. r.

 
 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 65. pont [2014. szeptember 5.]


203/2003. (XII. 10.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 66. pont [2014. szeptember 5.]


221/2003. (XII. 12.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 67. pont [2014. szeptember 5.]


235/2003. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 68. pont [2014. szeptember 5.]


242/2003. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 69. pont [2014. szeptember 5.]


249/2003. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 70. pont [2014. szeptember 5.]


250/2003. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 71. pont [2014. szeptember 5.]


264/2003. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 72. pont [2014. szeptember 5.]


268/2003. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeleteknek a csatlakozással összefüggésben szükséges módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 73. pont [2014. szeptember 5.]


52/2004. (III. 25.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 74. pont [2014. szeptember 5.]


62/2004. (IV. 15.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről szóló 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 75. pont [2014. szeptember 5.]


83/2004. (IV. 19.) Korm. r.

 
 

az egyes erőszakos bűncselekmények következtében sérelmet szenvedettek állam általi kárenyhítésének szabályairól szóló 209/2001. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 76. pont [2014. szeptember 5.]


213/2004. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 77. pont [2014. szeptember 5.]


214/2004. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 78. pont [2014. szeptember 5.]


230/2004. (VII. 31.) Korm. r.

 
 

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 79. pont [2014. szeptember 5.]


251/2004. (VIII. 30.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 80. pont [2014. szeptember 5.]


269/2004. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék 2004. évi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 81. pont [2014. szeptember 5.]


270/2004. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2004. november havi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 82. pont [2014. szeptember 5.]


281/2004. (X. 20.) Korm. r.

 
 

az egyes, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 83. pont [2014. szeptember 5.]


299/2004. (X. 30.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 4. pont [2014. szeptember 5.]


301/2004. (XI. 2.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 85. pont [2014. szeptember 5.]


311/2004. (XI. 13.) Korm. r.

 
 

a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló 124/1994. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 86. pont [2014. szeptember 5.]


349/2004. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 87. pont [2014. szeptember 5.]


377/2004. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 88. pont [2014. szeptember 5.]


379/2004. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 89. pont [2014. szeptember 5.]


380/2004. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 90. pont [2014. szeptember 5.]


101/2005. (V. 31.) Korm. r.

 
 

egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 91. pont [2014. szeptember 5.]


102/2005. (VI. 4.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének rendjére vonatkozó egyes szabályok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 92. pont [2014. szeptember 5.]


145/2005. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a főtisztviselők és a központi tisztek illetményének részbeni fedezetéül szolgáló többlettámogatások igénylési rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 93. pont [2014. szeptember 5.]


166/2005. (VIII. 22.) Korm. r.

 
 

a független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 94. pont [2014. szeptember 5.]


172/2005. (IX. 1.) Korm. r.

 
 

a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 95. pont [2014. szeptember 5.]


190/2005. (IX. 17.) Korm. r.

 
 

a ,,Szemünk Fénye'' iskolavilágítási és fűtéskorszerűsítési Program megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 96. pont [2014. szeptember 5.]


215/2005. (X. 7.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék 2005. évi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 97. pont [2014. szeptember 5.]


216/2005. (X. 7.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2005. évi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 98. pont [2014. szeptember 5.]


218/2005. (X. 11.) Korm. r.

 
 

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 99. pont [2014. szeptember 5.]


219/2005. (X. 13.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 100. pont [2014. szeptember 5.]


233/2005. (X. 19.) Korm. r.

 
 

a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 101. pont [2014. szeptember 5.]


290/2005. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 102. pont [2014. szeptember 5.]


291/2005. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 103. pont [2014. szeptember 5.]


292/2005. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 104. pont [2014. szeptember 5.]


294/2005. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 105. pont [2014. szeptember 5.]


318/2005. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 106. pont [2014. szeptember 5.]


16/2006. (I. 26.) Korm. r.

 
 

a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 107. pont [2014. szeptember 5.]


22/2006. (II. 3.) Korm. r.

 
 

a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 108. pont [2014. szeptember 5.]


30/2006. (II. 8.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 109. pont [2014. szeptember 5.]


40/2006. (II. 27.) Korm. r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 110. pont [2014. szeptember 5.]


41/2006. (II. 27.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 187/1997. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 111. pont [2014. szeptember 5.]


47/2006. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakás-takarékpénztárak általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 112. pont [2014. szeptember 5.]


55/2006. (III. 14.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti járadékok, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékának kiegészítő emeléséről, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 113. pont [2014. szeptember 5.]


93/2006. (IV. 18.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközökről (LIFE) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-ei 1655/2000/EK r.e végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 114. pont [2014. szeptember 5.]


131/2006. (VI. 15.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 115. pont [2014. szeptember 5.]


149/2006. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes országos hatáskörű államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 116. pont [2014. szeptember 5.]


150/2006. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 1. § [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Tűzvédelem'' megjelölésű sorban

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 3. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Tűzvédelem'' megjelölésű sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 3. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat ,,Tűzvédelem'' megjelölésű sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 3. § c) pont [2014. szeptember 13.]


151/2006. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 4. § [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Lakosság életének védelme'' sorban

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 6. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 6. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 6. § c) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 4. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 5. § (4) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 4. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 6. § d) pont [2014. szeptember 13.]


155/2006. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 117. pont [2014. szeptember 5.]


159/2006. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 118. pont [2014. szeptember 5.]


183/2006. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 119. pont [2014. szeptember 5.]


198/2006. (X. 2.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék 2006. évi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 120. pont [2014. szeptember 5.]


199/2006. (X. 2.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2006. évi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 121. pont [2014. szeptember 5.]


202/2006. (X. 5.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 122. pont [2014. szeptember 5.]


204/2006. (X. 13.) Korm. r.

 
 

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2006. (X. 2.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 123. pont [2014. szeptember 5.]


224/2006. (XI. 20.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 124. pont [2014. szeptember 5.]


225/2006. (XI. 20.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 125. pont [2014. szeptember 5.]


235/2006. (XI. 24.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 126. pont [2014. szeptember 5.]


251/2006. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 127. pont [2014. szeptember 5.]


254/2006. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 128. pont [2014. szeptember 5.]


257/2006. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

a Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 7. § [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 1. táblázat ,,lakosság életének védelme'' sorban

,,Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 1. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 9. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat ,,polgári védelem, tűzvédelem'' sorban

,,Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 9. § b) pont [2014. szeptember 13.]


264/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 129. pont [2014. szeptember 5.]


266/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 130. pont [2014. szeptember 5.]


327/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 131. pont [2014. szeptember 5.]


328/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 132. pont [2014. szeptember 5.]


329/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 133. pont [2014. szeptember 5.]


357/2006. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 134. pont [2014. szeptember 5.]


359/2006. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 135. pont [2014. szeptember 5.]


363/2006. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 136. pont [2014. szeptember 5.]


364/2006. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a határon túli magyarsággal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 137. pont [2014. szeptember 5.].) Korm. r.


13/2007. (II. 6.) Korm. r.

 
 

a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 138. pont [2014. szeptember 5.]


26/2007. (II. 28.) Korm. r.

 
 

a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 139. pont [2014. szeptember 5.]


39/2007. (III. 13.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 140. pont [2014. szeptember 5.]


50/2007. (III. 26.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 141. pont [2014. szeptember 5.]


53/2007. (III. 28.) Korm. r.

 
 

az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 142. pont [2014. szeptember 5.]


54/2007. (III. 28.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 143. pont [2014. szeptember 5.]


67/2007. (IV. 11.) Korm. r.

 
 

a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 145. pont [2014. szeptember 5.]


87/2007. (IV. 25.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 144. pont [2014. szeptember 5.]


89/2007. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 10. § [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 11. § (1) bek a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Polgári védelem'' sorban

,,Polgári védelem'' szövegrész helyébe ,,Katasztrófavédelem'' szövegrész, ,,Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 11. § (1) bek b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 12. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 11. § (2) bek a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Polgári védelem'' sorban

,,Polgári védelem'' szövegrész helyébe ,,Katasztrófavédelem'' szövegrész, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 11. § (2) bek b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 12. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 11. § (3) bek a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat ,,Katasztrófa- és polgári védelem'' sorban

,,Katasztrófa- és polgári védelem'' szövegrész helyébe ,,Katasztrófavédelem'' szövegrész, ,,Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 11. § (3) bek b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 12. § c) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 4. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 11. § (4) bek a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 4. táblázat ,,Katasztrófa- és polgári védelem'' sorban

,,Katasztrófa- és polgári védelem'' szövegrész helyébe ,,Katasztrófavédelem'' szövegrész, ,,Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 11. § (4) bek b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 4. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 12. § d) pont [2014. szeptember 13.]


97/2007. (V. 3.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségügyet érintő kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 146. pont [2014. szeptember 5.]


103/2007. (V. 9.) Korm. r.

 
 

a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 147. pont [2014. szeptember 5.]


108/2007. (V. 9.) Korm. r.

 
 

a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 148. pont [2014. szeptember 5.]


143/2007. (VI. 20.) Korm. r.

 
 

az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályozásáról szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 149. pont [2014. szeptember 5.]


145/2007. (VI. 25.) Korm. r.

 
 

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 150. pont [2014. szeptember 5.]


187/2007. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a helyi önkormányzatok részére nyújtható támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 151. pont [2014. szeptember 5.]


192/2007. (VII. 25.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 152. pont [2014. szeptember 5.]


202/2007. (VII. 31.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 153. pont [2014. szeptember 5.]


246/2007. (IX. 26.) Korm. r.

 
 

az összkormányzati projektről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 154. pont [2014. szeptember 5.]


258/2007. (X. 4.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék 2007. évi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 155. pont [2014. szeptember 5.]


259/2007. (X. 4.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2007. évi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 156. pont [2014. szeptember 5.]


264/2007. (X. 10.) Korm. r.

 
 

az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 157. pont [2014. szeptember 5.]


323/2007. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

 
 

7. § (3) bek.-ben

,,számára'' szövegrész helyébe ,,és az államháztartásért felelős miniszter számára'' szövegrész lép: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 8. § a) pont [2014. szeptember 5.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,a vidékfejlesztésért, a gazdaságpolitikáért, a területfejlesztésért, a külpolitikáért, az államháztartásért felelős miniszternek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak (a továbbiakban: az érintett miniszterek)'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszternek, a gazdaságpolitikáért felelős miniszternek, a környezetvédelemért felelős miniszternek, a területfejlesztésért felelős miniszternek, a külpolitikáért felelős miniszternek, az államháztartásért felelős miniszternek és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek (a továbbiakban együtt: érintett miniszterek)'' szövegrész lép: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 8. § b) pont [2014. szeptember 5.]

 

15. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 5. § [2014. szeptember 5.]

 

20. §

Helyébe lép: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 6. § [2014. szeptember 5.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2014. szeptember 5.]

 

21. § (3) bek.

Helyébe lép: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2014. szeptember 5.]

 

21. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2014. szeptember 5.]


351/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 158. pont [2014. szeptember 5.]


352/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 159. pont [2014. szeptember 5.]


365/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 160. pont [2014. szeptember 5.]


374/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió soros magyar elnökségben közvetlenül résztvevők kiválasztásáról, képzéséről és anyagi elismeréséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 161. pont [2014. szeptember 5.]


396/2007. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 162. pont [2014. szeptember 5.]


397/2007. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, valamint a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 163. pont [2014. szeptember 5.]


398/2007. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az egyes, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 164. pont [2014. szeptember 5.]


400/2007. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 165. pont [2014. szeptember 5.]


7/2008. (I. 23.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 166. pont [2014. szeptember 5.]


21/2008. (II. 7.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 167. pont [2014. szeptember 5.]


28/2008. (II. 15.) Korm. r.

 
 

a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 168. pont [2014. szeptember 5.]


31/2008. (II. 21.) Korm. r.

 
 

a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 169. pont [2014. szeptember 5.]


32/2008. (II. 21.) Korm. r.

 
 

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi részletének finanszírozásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 170. pont [2014. szeptember 5.]


49/2008. (III. 14.) Korm. r.

 
 

a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 171. pont [2014. szeptember 5.]


51/2008. (III. 14.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 172. pont [2014. szeptember 5.]


58/2008. (III. 26.) Korm. r.

 
 

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 173. pont [2014. szeptember 5.]


59/2008. (III. 26.) Korm. r.

 
 

a 2008. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 174. pont [2014. szeptember 5.]


71/2008. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék 2008. évi évközi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 175. pont [2014. szeptember 5.]


74/2008. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a ,,Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa'' program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 13. § [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 15. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 15. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 3. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 14. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 15. § c) pont [2014. szeptember 13.]


81/2008. (IV. 4.) Korm. r.

 
 

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 176. pont [2014. szeptember 5.]


87/2008. (IV. 15.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 177. pont [2014. szeptember 5.]


95/2008. (IV. 28.) Korm. r.

 
 

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 178. pont [2014. szeptember 5.]


142/2008. (V. 16.) Korm. r.

 
 

az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 179. pont [2014. szeptember 5.]


151/2008. (V. 30.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 180. pont [2014. szeptember 5.]


153/2008. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 16. § [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 1. táblázat ,,- tűzvédelem'' sorban

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 17. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 1. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 18. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat ,,- tűzvédelem'' sorban

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 17. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 18. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 3. táblázat ,,Tűzvédelem'' sorban

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 17. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 3. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 18. § c) pont [2014. szeptember 13.]


155/2008. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

az Ötravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 181. pont [2014. szeptember 5.]


156/2008. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 182. pont [2014. szeptember 5.]


157/2008. (VI. 10.) Korm. r.

 
 

az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 183. pont [2014. szeptember 5.]


185/2008. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 184. pont [2014. szeptember 5.]


192/2008. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 19. § [2014. szeptember 13.]

 

1. sz. melléklet táblázat D:18 és D:19 mezőben

,,Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 20. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. sz. melléklet táblázat E:18-E:19 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 21. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 17. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 21. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet táblázat B:11 és B:13 mezőben

,,Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 20. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet C:11 és C:13 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 21. § c) pont [2014. szeptember 13.]


199/2008. (VIII. 4.) Korm. r.

 
 

a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 185. pont [2014. szeptember 5.]


207/2008. (VIII. 27.) Korm. r.

 
 

a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 186. pont [2014. szeptember 5.]


208/2008. (VIII. 27.) Korm. r.

 
 

az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 187. pont [2014. szeptember 5.]


214/2008. (VIII. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 188. pont [2014. szeptember 5.]


238/2008. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 189. pont [2014. szeptember 5.]


239/2008. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 190. pont [2014. szeptember 5.]


241/2008. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék 2008. évi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 191. pont [2014. szeptember 5.]


244/2008. (X. 8.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 192. pont [2014. szeptember 5.]


248/2008. (X. 14.) Korm. r.

 
 

az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 22. § [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet táblázat 7. és 9. sorban

,,Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 23. § [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet táblázat 7. és 9. sorból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 24. § [2014. szeptember 13.]


252/2008. (X. 14.) Korm. r.

 
 

a köztisztviselők képzésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 193. pont [2014. szeptember 5.]


270/2008. (XI. 18.) Korm. r.

 
 

az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról

 
 

Hat. kív. h.: 224/2014. (IX. 4.) Korm. r. 9. § [2014.szeptember 7.]


275/2008. (XI. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 194. pont [2014. szeptember 5.]


286/2008. (XI. 28.) Korm. r.

 
 

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 195. pont [2014. szeptember 5.]


297/2008. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 196. pont [2014. szeptember 5.]


320/2008. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 197. pont [2014. szeptember 5.]


326/2008. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 198. pont [2014. szeptember 5.]


331/2008. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az egyes pénz- és tőkepiaci szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 199. pont [2014. szeptember 5.]


332/2008. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 200. pont [2014. szeptember 5.]


341/2008. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 201. pont [2014. szeptember 5.]


350/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 202. pont [2014. szeptember 5.]


351/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 203. pont [2014. szeptember 5.]


353/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 204. pont [2014. szeptember 5.]


357/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 205. pont [2014. szeptember 5.]


1/2009. (I. 7.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 206. pont [2014. szeptember 5.]


12/2009. (I. 28.) Korm. r.

 
 

a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 207. pont [2014. szeptember 5.]


20/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 208. pont [2014. szeptember 5.]


58/2009. (III. 18.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 209. pont [2014. szeptember 5.]


60/2009. (III. 27.) Korm. r.

 
 

az egyes nyugdíj- és idősügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 210. pont [2014. szeptember 5.]


64/2009. (III. 31.) Korm. r.

 
 

az energia-végfelhasználás hatékonyságával és az energetikai szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 211. pont [2014. szeptember 5.]


72/2009. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 212. pont [2014. szeptember 5.]


75/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeleteknek az aktív korúak ellátásával összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 213. pont [2014. szeptember 5.]


77/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Duna projekt'' megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 25. § [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat 6. sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 26. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat 6. sorból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 27. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat 6. sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 26. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat 6. sorból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 27. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 3. táblázat 6. sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 26. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat 6. sorból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 27. § c) pont [2014. szeptember 13.]


78/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása'' tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 28. § [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat 6. sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 29. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 30. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat 6. sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 29. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 30. § b) pont [2014. szeptember 13.]


79/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Tisza hullámtér projekt'' megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 31. § [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat 6. sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 32. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 33. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat 6. sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 32. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 33. § b) pont [2014. szeptember 13.]


80/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása'' tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 34. § [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat 6. sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 35. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 36. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat 6. sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 35. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 2. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 36. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat 7. sorban

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 35. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. sz. melléklet 3. táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 36. § c) pont [2014. szeptember 13.]


85/2009. (IV. 10.) Korm. r.

 
 

az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 214. pont [2014. szeptember 5.]


94/2009. (IV. 24.) Korm. r.

 
 

az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 215. pont [2014. szeptember 5.]


97/2009. (IV. 24.) Korm. r.

 
 

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 216. pont [2014. szeptember 5.]


109/2009. (V. 20.) Korm. r.

 
 

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 217. pont [2014. szeptember 5.]


118/2009. (VI. 4.) Korm. r.

 
 

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 218. pont [2014. szeptember 5.]


125/2009. (VI. 15.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, valamint a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 219. pont [2014. szeptember 5.]


127/2009. (VI. 15.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 220. pont [2014. szeptember 5.]


136/2009. (VI. 24.) Korm. r.

 
 

a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 221. pont [2014. szeptember 5.]


137/2009. (VI. 26.) Korm. r.

 
 

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 222. pont [2014. szeptember 5.]


139/2009. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 223. pont [2014. szeptember 5.]


140/2009. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló 93/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 224. pont [2014. szeptember 5.]


141/2009. (VII. 3.) Korm. r.

 
 

az egyes, az egészségügyi ellátás során az adminisztratív terhek csökkentése érdekében szükséges kormányr.i rendelkezések módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 225. pont [2014. szeptember 5.]


151/2009. (VII. 23.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 226. pont [2014. szeptember 5.]


157/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

az Ötravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 227. pont [2014. szeptember 5.]


165/2009. (VIII. 14.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 228. pont [2014. szeptember 5.]


172/2009. (VIII. 29.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 229. pont [2014. szeptember 5.]


174/2009. (VIII. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 230. pont [2014. szeptember 5.]


189/2009. (IX. 10.) Korm. r.

 
 

a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 231. pont [2014. szeptember 5.]


205/2009. (IX. 22.) Korm. r.

 
 

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 232. pont [2014. szeptember 5.]


209/2009. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 233. pont [2014. szeptember 5.]


214/2009. (IX. 30.) Korm. r.

 
 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 234. pont [2014. szeptember 5.]


219/2009. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a ,,Húsz éves a Köztársaság Díj'' alapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 235. pont [2014. szeptember 5.]


221/2009. (X. 9.) Korm. r.

 
 

az egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 236. pont [2014. szeptember 5.]


238/2009. (X. 20.) Korm. r.

 
 

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 237. pont [2014. szeptember 5.]


246/2009. (XI. 3.) Korm. r.

 
 

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 238. pont [2014. szeptember 5.]


247/2009. (XI. 10.) Korm. r.

 
 

a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvény okán szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 239. pont [2014. szeptember 5.]


253/2009. (XI. 18.) Korm. r.

 
 

az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 240. pont [2014. szeptember 5.]


266/2009. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 241. pont [2014. szeptember 5.]


275/2009. (XII. 3.) Korm. r.

 
 

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 242. pont [2014. szeptember 5.]


279/2009. (XII. 9.) Korm. r.

 
 

az egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának átalakításával, valamint az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 243. pont [2014. szeptember 5.]


287/2009. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 244. pont [2014. szeptember 5.]


290/2009. (XII. 18.) Korm. r.

 
 

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 245. pont [2014. szeptember 5.]


311/2009. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az építésügyi hatósági feladatellátással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 246. pont [2014. szeptember 5.]


317/2009. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 247. pont [2014. szeptember 5.]


319/2009. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 248. pont [2014. szeptember 5.]


322/2009. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 249. pont [2014. szeptember 5.]


323/2009. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 250. pont [2014. szeptember 5.]


336/2009. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 251. pont [2014. szeptember 5.]


343/2009. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 252. pont [2014. szeptember 5.]


350/2009. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 253. pont [2014. szeptember 5.]


21/2010. (II. 9.) Korm. r.

 
 

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 254. pont [2014. szeptember 5.]


50/2010. (III. 9.) Korm. r.

 
 

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 255. pont [2014. szeptember 5.]


57/2010. (III. 16.) Korm. r.

 
 

a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 256. pont [2014. szeptember 5.]


60/2010. (III. 18.) Korm. r.

 
 

a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 37. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:18 mezőben

,,Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 38. § (1) bek. a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:19 mezőben

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 38. § (1) bek. b) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:20 mezőben

,,Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 38. § (1) bek. c) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:18 és E:20 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 39. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 21. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 39. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:12 és B:14 mezőben

,,Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 38. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:12 és C:14 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 39. § c) pont [2014. szeptember 13.]


61/2010. (III. 18.) Korm. r.

 
 

az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 40. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:18 és D:20 mezőben

,,Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 41. § (1) bek. a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:19 mezőben

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 41. § (1) bek. b) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:18 és E:20 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 42. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 21. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 42. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:12 és B:14 mezőben

,,Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 41. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:12 és C:14 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 42. § c) pont [2014. szeptember 13.]


112/2010. (IV. 9.) Korm. r.

 
 

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 257. pont [2014. szeptember 5.]


114/2010. (IV. 13.) Korm. r.

 
 

a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 258. pont [2014. szeptember 5.]


116/2010. (IV. 15.) Korm. r.

 
 

az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 259. pont [2014. szeptember 5.]


122/2010. (IV. 20.) Korm. r.

 
 

a 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 260. pont [2014. szeptember 5.]


152/2010. (IV. 30.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 261. pont [2014. szeptember 5.]


173/2010. (V. 13.) Korm. r.

 
 

a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 43. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat C:19 mezőben

,,Szekszárd Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (1) bek. a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat C:20 mezőben

,,Siklós Város Önkormányzat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (1) bek. b) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:19-D:20 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 45. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat B:5 mezőben

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat C:5 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 45. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 6. táblázat B:2 mezőben

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 6. táblázat C:2 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 45. § c) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 7. táblázat B:4 mezőben

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (4) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 7. táblázat C:4 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 45. § d) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 8. táblázat B:4 mezőben

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (5) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 8. táblázat C:4 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 45. § e) pont [2014. szeptember 13.]


174/2010. (V. 13.) Korm. r.

 
 

a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 46. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 47. §, illetve 1. melléklet [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat C:12-C:13 mezőben

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 48. § (1) bek. a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat C:14 mezőben

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 48. § (1) bek. b) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:12-D:13 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 49. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 1. táblázat B:6 mezőben

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 48. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 1. táblázat C:6 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 49. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat B:4 mezőben

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 48. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat C:4 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 49. § c) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 4. táblázat B:5 mezőben

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 48. § (4) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 4. táblázat C:5 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 49. § d) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 6. táblázat B:6 mezőben

,,megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 48. § (5) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 6. táblázat C:6 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 49. § e) pont [2014. szeptember 13.]


182/2010. (V. 14.) Korm. r.

 
 

az egyes építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 262. pont [2014. szeptember 5.]


194/2010. (VI. 10.) Korm. r.

 
 

a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 263. pont [2014. szeptember 5.]


207/2010. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 264. pont [2014. szeptember 5.]


218/2010. (VII. 23.) Korm. r.

 
 

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 265. pont [2014. szeptember 5.]


219/2010. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 266. pont [2014. szeptember 5.]


224/2010. (VIII. 4.) Korm. r.

 
 

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 267. pont [2014. szeptember 5.]


245/2010. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 268. pont [2014. szeptember 5.]


250/2010. (X. 19.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék 2010. novemberi kiegészítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 269. pont [2014. szeptember 5.]


253/2010. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 270. pont [2014. szeptember 5.]


254/2010. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 271. pont [2014. szeptember 5.]


257/2010. (XI. 9.) Korm. r.

 
 

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 272. pont [2014. szeptember 5.]


264/2010. (XI. 17.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 273. pont [2014. szeptember 5.]


280/2010. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM e. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 274. pont [2014. szeptember 5.]


284/2010. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 275. pont [2014. szeptember 5.]


289/2010. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

 


289/2010. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

 


| Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 276. pont [2014. szeptember 5.]

 
 

 


290/2010. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes migrációs tárgyú kormányrendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi XXXV. törvénnyel összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 277. pont [2014. szeptember 5.]


307/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 278. pont [2014. szeptember 5.]


309/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 279. pont [2014. szeptember 5.]


325/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 280. pont [2014. szeptember 5.]


326/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 281. pont [2014. szeptember 5.]


345/2010. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a pénz- és tőkepiaci szervezetek, az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 282. pont [2014. szeptember 5.]


348/2010. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 283. pont [2014. szeptember 5.]


353/2010. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 284. pont [2014. szeptember 5.]


361/2010. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVII. törvényhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 285. pont [2014. szeptember 5.]


373/2010. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 343/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint egyes beszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 286. pont [2014. szeptember 5.]


2/2011. (I. 14.) Korm. r.

 
 

a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 287. pont [2014. szeptember 5.]


3/2011. (I. 19.) Korm. r.

 
 

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 288. pont [2014. szeptember 5.]


8/2011. (II. 11.) Korm. r.

 
 

az egyes beszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 289. pont [2014. szeptember 5.]


10/2011. (II. 22.) Korm. r.

 
 

az egyes szabálysértésekkel, a közigazgatási bírsággal, a hivatásos állomány szolgálati viszonyával, a védett személyekkel, a kifogástalan életvitel ellenőrzésével, valamint az Életmentő Emlékérem adományozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 290. pont [2014. szeptember 5.]


12/2011. (II. 22.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 291. pont [2014. szeptember 5.]


15/2011. (II. 24.) Korm. r.

 
 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 292. pont [2014. szeptember 5.]


16/2011. (II. 24.) Korm. r.

 
 

az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 50. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat ,,Másodfokon eljáró hatóság'' oszlopból

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 52. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 19. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 52. § (2) bek. a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 20-21. sorban

,,Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 51. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' és ,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 52. § (2) bek. b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat 7. és 9. sorban

,,Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 51. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]


22/2011. (III. 3.) Korm. r.

 
 

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 293. pont [2014. szeptember 5.]


27/2011. (III. 10.) Korm. r.

 
 

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 294. pont [2014. szeptember 5.]


28/2011. (III. 16.) Korm. r.

 
 

a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 295. pont [2014. szeptember 5.]


39/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 296. pont [2014. szeptember 5.]


41/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 297. pont [2014. szeptember 5.]


45/2011. (III. 23.) Korm. r.

 
 

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 298. pont [2014. szeptember 5.]


49/2011. (III. 30.) Korm. r.

 
 

az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 299. pont [2014. szeptember 5.]


50/2011. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 300. pont [2014. szeptember 5.]


51/2011. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 301. pont [2014. szeptember 5.]


54/2011. (IV. 7.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 302. pont [2014. szeptember 5.]


61/2011. (IV. 12.) Korm. r.

 
 

a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 303. pont [2014. szeptember 5.]


67/2011. (IV. 22.) Korm. r.

 
 

az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 304. pont [2014. szeptember 5.]


71/2011. (IV. 28.) Korm. r.

 
 

a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 305. pont [2014. szeptember 5.]


82/2011. (V. 18.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 306. pont [2014. szeptember 5.]


88/2011. (V. 31.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 307. pont [2014. szeptember 5.]


93/2011. (VI. 21.) Korm. r.

 
 

a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 308. pont [2014. szeptember 5.]


94/2011. (VI. 28.) Korm. r.

 
 

az egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 309. pont [2014. szeptember 5.]


97/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 53. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:20-D:21 mezőben

,,Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 54. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:20-E:21 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 55. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 19. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 55. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:7 és B:9 mezőben

,,Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 54. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:7 és C:9 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 55. § c) pont [2014. szeptember 13.]


99/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 310. pont [2014. szeptember 5.]


100/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 311. pont [2014. szeptember 5.]


101/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 312. pont [2014. szeptember 5.]


104/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 313. pont [2014. szeptember 5.]


116/2011. (VII. 7.) Korm. r.

 
 

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 314. pont [2014. szeptember 5.]


125/2011. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 315. pont [2014. szeptember 5.]


127/2011. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 316. pont [2014. szeptember 5.]


129/2011. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a költségvetési bevételek és kiadások 2012-2013. évi tervezett összegéről, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012-2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 317. pont [2014. szeptember 5.]


137/2011. (VII. 19.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM e. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 318. pont [2014. szeptember 5.]


142/2011. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 56. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:8-D:9 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 57. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:8-E:9 mezőben

,,hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 58. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 11. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 58. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:3-B:4 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 57. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:3 mezőből

,,hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 58. § c) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:4 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 58. § d) pont [2014. szeptember 13.]


145/2011. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 319. pont [2014. szeptember 5.]


156/2011. (VIII. 10.) Korm. r.

 
 

a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 59. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:11 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 60. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:11 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 61. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat 4. sorban

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 60. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat 4. sor ,,Másodfokú szakhatóság'' oszlopból

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 61. § b) pont [2014. szeptember 13.]


162/2011. (VIII. 18.) Korm. r.

 
 

a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet és a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 320. pont [2014. szeptember 5.]


167/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 321. pont [2014. szeptember 5.]


175/2011. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 322. pont [2014. szeptember 5.]


177/2011. (IX. 1.) Korm. r.

 
 

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 323. pont [2014. szeptember 5.]


198/2011. (X. 5.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 324. pont [2014. szeptember 5.]


230/2011. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 62. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat C:10 mezőben

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 63. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 mezőből

,,BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 64. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat B:7 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 63. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat C:7 mezőből

,,BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 64. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 6. táblázat B:2 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 63. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 6. táblázat C:2 mezőből

,,BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 64. § c) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 7. táblázat B:4 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 63. § (4) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 7. táblázat C:4 mezőből

,,BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 64. § d) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 8. táblázat B:4 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 63. § (5) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 8. táblázat C:4 mezőből

,,BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 64. § e) pont [2014. szeptember 13.]


240/2011. (XI. 18.) Korm. r.

 
 

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 325. pont [2014. szeptember 5.]


243/2011. (XI. 22.) Korm. r.

 
 

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 326. pont [2014. szeptember 5.]


252/2011. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 65. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:8-D:9 mezőben

,,Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 66. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:8-E:9 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 67. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 11. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 67. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:3-B:4 mezőben

,,Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 66. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:3-C:4 mezőből

,,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 67. § c) pont [2014. szeptember 13.]


255/2011. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 327. pont [2014. szeptember 5.]


257/2011. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 328. pont [2014. szeptember 5.]


259/2011. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 
 

1. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 68. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. § (2) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 71. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. § (3) bek. h) pont ha) alpont

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 71. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. § (3) bek. h) pont hc) alpont után

hd)-he) alponttal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 68. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

3. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 71. § c) pont [2014. szeptember 13.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 69. § [2014. szeptember 13.]

 

5. § (1) bek.-ből

,, , valamint h) pont ha) alpontja'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 71. § d) pont [2014. szeptember 13.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 70. § [2014. szeptember 13.]


265/2011. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 329. pont [2014. szeptember 5.]


272/2011. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az egyes iparjogvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 330. pont [2014. szeptember 5.]


274/2011. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 331. pont [2014. szeptember 5.]


276/2011. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 332. pont [2014. szeptember 5.]


287/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 333. pont [2014. szeptember 5.]


300/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 334. pont [2014. szeptember 5.]


308/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 335. pont [2014. szeptember 5.]


311/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 72. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:11 és D:13 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 73. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:11 és E:13 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 74. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13/a. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 74. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:4-B:5 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 73. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:4-C:5 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 74. § c) pont [2014. szeptember 13.]


319/2011. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 336. pont [2014. szeptember 5.]


329/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 337. pont [2014. szeptember 5.]


331/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 338. pont [2014. szeptember 5.]


332/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 339. pont [2014. szeptember 5.]


334/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. r.nek a családi pótlék intézményi felhasználásával kapcsolatos módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 340. pont [2014. szeptember 5.]


335/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 341. pont [2014. szeptember 5.]


351/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 342. pont [2014. szeptember 5.]


352/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. r.nek az államadósság-kezeléssel összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 343. pont [2014. szeptember 5.]


364/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 75. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 76. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 77. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 77. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:8-B:9 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 76. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 77. § c) pont [2014. szeptember 13.]


372/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 344. pont [2014. szeptember 5.]


374/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet, a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 345. pont [2014. szeptember 5.]


5/2012. (I. 31.) Korm. r.

 
 

a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 346. pont [2014. szeptember 5.]


7/2012. (II. 1.) Korm. r.

 
 

a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 347. pont [2014. szeptember 5.]


21/2012. (II. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 348. pont [2014. szeptember 5.]


27/2012. (III. 6.) Korm. r.

 
 

az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 78. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:6-D:7 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 79. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:6-E:7 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 80. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 80. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:3-B:4 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 79. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:3-C:4 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 80. § c) pont [2014. szeptember 13.]

 

A rendelet

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 349. pont [2014. szeptember 5.]


32/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a budapesti Tüskecsarnok ruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 81. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 82. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 83. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 83. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:8-B:9 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 82. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 83. § c) pont [2014. szeptember 13.]


33/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 350. pont [2014. szeptember 5.]


61/2012. (III. 30.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 351. pont [2014. szeptember 5.]


100/2012. (V. 16.) Korm. r.

 
 

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 84. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 85. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 86. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 16. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 86. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:5-B:6 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 85. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:5-C:6 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 86. § c) pont [2014. szeptember 13.]


111/2012. (VI. 4.) Korm. r.

 
 

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 352. pont [2014. szeptember 5.]


117/2012. (VI. 18.) Korm. r.

 
 

a 2012. évi Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 353. pont [2014. szeptember 5.]


126/2012. (VI. 26.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

5/A. § után

5/B. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 87. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 88. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 89. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 10/a. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 89. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:4-B:5 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 88. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:4-C:5 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 89. § c) pont [2014. szeptember 13.]


133/2012. (VI. 28.) Korm. r.

 
 

a teljes hatályú apai elismerés egyszerűsítésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 354. pont [2014. szeptember 5.]


150/2012. (XII. 28.) VM r.

 
 

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

 
 

19. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 7/2014. (IX. 5.) FM r. 1. § [2014. szeptember 6.]

 

19. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 7/2014. (IX. 5.) FM r. 2. § [2014. szeptember 6.]

 

20. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 7/2014. (IX. 5.) FM r. 3. § [2014. szeptember 6.]

 

20. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 7/2014. (IX. 5.) FM r. 8. § [2014. szeptember 6.]

 

14. alcím után

14/A. alcímmel (21/A. §) kieg.: 7/2014. (IX. 5.) FM r. 4. § [2014. szeptember 6.]

 

28. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 7/2014. (IX. 5.) FM r. 5. § [2014. szeptember 6.]

 

29. § után

30. §-sal kieg.: 7/2014. (IX. 5.) FM r. 6. § [2014. szeptember 6.]

 

7. melléklet után

8. melléklettel kieg.: 7/2014. (IX. 5.) FM r. 7. §, illetve 1. melléklet [2014. szeptember 6.]


156/2012. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

az egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 4. § 1. pont [2015. július 3.]


166/2012. (VII. 19.) Korm. r.

 
 

a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 90. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 91. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 92. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 92. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:7-B:8 mezőben

,,Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 91. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:7-C:8 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 92. § c) pont [2014. szeptember 13.]


173/2012. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 93. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 94. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 95. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 95. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:4-B:5 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 94. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:4-C:5 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 95. § c) pont [2014. szeptember 13.]


212/2012. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 355. pont [2014. szeptember 5.]


224/2012. (VIII. 15.) Korm. r.

 
 

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 356. pont [2014. szeptember 5.]


237/2012. (VIII. 30.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 357. pont [2014. szeptember 5.]


267/2012. (IX. 20.) Korm. r.

 
 

a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 96. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:11 és D:13 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 97. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:11 és E:13 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 98. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:4-B:5 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 97. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:4-C:5 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 98. § b) pont [2014. szeptember 13.]


275/2012. (IX. 28.) Korm. r.

 
 

az Országgyűlési Őrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 358. pont [2014. szeptember 5.]


287/2012. (X. 11.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 359. pont [2014. szeptember 5.]


296/2012. (X. 17.) Korm. r.

 
 

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 360. pont [2014. szeptember 5.]


297/2012. (X. 25.) Korm. r.

 
 

a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 99. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat C:10 és C:13 mezőben

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 100. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:13 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 101. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat B:11 mezőben

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 100. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 2. táblázat C:11 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 101. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 6. táblázat B:2 mezőben

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 100. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 6. táblázat C:2 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 101. § c) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 7. táblázat B:4 mezőben

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 100. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 7. táblázat C:4 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 101. § d) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 8. táblázat B:4 mezőben

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 100. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet 8. táblázat C:4 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 101. § e) pont [2014. szeptember 13.]


302/2012. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 102. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:18-D:19 mezőben

,,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 103. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:18 és E:19 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 104. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 17. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 104. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:8 és B:10 mezőben

,,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 103. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:8 és C:10 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 104. § c) pont [2014. szeptember 13.]


322/2012. (XI. 16.) Korm. r.

 
 

az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 361. pont [2014. szeptember 5.]


352/2012. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által megállapítandó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokkal összefüggő egyes jogszabályok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 362. pont [2014. szeptember 5.]


353/2012. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 363. pont [2014. szeptember 5.]


369/2012. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 364. pont [2014. szeptember 5.]


377/2012. (XII. 9.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 365. pont [2014. szeptember 5.]


394/2012. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 366. pont [2014. szeptember 5.]


400/2012. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 367. pont [2014. szeptember 5.]


403/2012. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok működésének megkezdésével összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 368. pont [2014. szeptember 5.]


409/2012. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az úti okmánnyal, a jármű származásellenőrzésével, a hatósági okmányokkal, az idegenrendészettel összefüggő eljárások egyszerűsítéséről, valamint a rendészeti tárgyú joganyagot érintő módosításokról, továbbá egyes kormányrendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 369. pont [2014. szeptember 5.]


410/2012. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

 
 

3. §

Helyébe lép: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 1. § [2014. szeptember 5.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § [2014. szeptember 5.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 3. § [2014. szeptember 5.]

 

22. § után

22/A. §-sal kieg.: 225/2014. (IX. 4.) Korm. r. 4. § [2014. szeptember 5.]


414/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 370. pont [2014. szeptember 5.]


416/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes kormányr.i szintű végrehajtási r.einek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 371. pont [2014. szeptember 5.]


429/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 372. pont [2014. szeptember 5.]


441/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 373. pont [2014. szeptember 5.]


446/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 105. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:18-D:19 mezőben

,,Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 106. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:18-E:19 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 107. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 17. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 107. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:11 és B:13 mezőben

,,Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 106. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:11 és C:13 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 107. § c) pont [2014. szeptember 13.]


2/2013. (I. 4.) Korm. r.

 
 

a Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 108. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 109. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 110. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 110. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 109. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:6-C:7 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 110. § c) pont [2014. szeptember 13.]


5/2013. (I. 16.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 374. pont [2014. szeptember 5.]


10/2013. (I. 21.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

 
 

8. alcím

12/A. §-sal kieg.: 228/2014. (IX. 5.) Korm. r. 1. § [2014. szeptember 6.]


12/2013. (I. 22.) Korm. r.

 
 

a sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 111. § [2014. szeptember 13.]

 

3. melléklet táblázat B:4 mezőben

,,illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 112. § [2014. szeptember 13.]

 

3. melléklet táblázat C:4 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 113. § [2014. szeptember 13.]


20/2013. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 375. pont [2014. szeptember 5.]


29/2013. (II. 12.) Korm. r.

 
 

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 231/2014. (IX. 5.) Korm. r. 1. § [2014. szeptember 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 231/2014. (IX. 5.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2014. szeptember 6.]

 

szerint módosul.

 
 

1. mellékletben

,,KEOP azonosítóval'' szövegrész helyébe ,,azonosítóval'' szövegrész lép: 231/2014. (IX. 5.) Korm. r. 3. § [2014. szeptember 6.]


31/2013. (II. 13.) Korm. r.

 
 

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 114. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:17-D:18 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 115. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:17-E:18 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 116. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 16. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 116. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:10 és B:12 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 115. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:10 és C:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 116. § c) pont [2014. szeptember 13.]


54/2013. (II. 26.) Korm. r.

 
 

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 376. pont [2014. szeptember 5.]


63/2013. (III. 4.) Korm. r.

 
 

az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 377. pont [2014. szeptember 5.]


73/2013. (III. 8.) Korm. r.

 
 

az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 378. pont [2014. szeptember 5.]


84/2013. (III. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 379. pont [2014. szeptember 5.]


97/2013. (III. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 380. pont [2014. szeptember 5.]


99/2013. (III. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 381. pont [2014. szeptember 5.]


106/2013. (IV. 5.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 382. pont [2014. szeptember 5.]


107/2013. (IV. 5.) Korm. r.

 
 

a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 383. pont [2014. szeptember 5.]


109/2013. (IV. 9.) Korm. r.

 
 

az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 384. pont [2014. szeptember 5.]


116/2013. (IV. 19.) Korm. r.

 
 

az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 385. pont [2014. szeptember 5.]


132/2013. (V. 9.) Korm. r.

 
 

az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 117. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet

 
 

1. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. b) pont [2014. szeptember 13.]

 

3. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. c) pont [2014. szeptember 13.]

 

4. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. d) pont [2014. szeptember 13.]

 

5. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. e) pont [2014. szeptember 13.]

 

6. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. f) pont [2014. szeptember 13.]

 

7. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. g) pont [2014. szeptember 13.]

 

8. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. h) pont [2014. szeptember 13.]

 

9. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. i) pont [2014. szeptember 13.]

 

10. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. j) pont [2014. szeptember 13.]

 

11. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. k) pont [2014. szeptember 13.]

 

12. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. l) pont [2014. szeptember 13.]

 

13. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. m) pont [2014. szeptember 13.]

 

14. táblázat B:7 mezőben

,,Budapesti Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. n) pont [2014. szeptember 13.]

 

14. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. n) pont [2014. szeptember 13.]

 

15. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. o) pont [2014. szeptember 13.]

 

16. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. p) pont [2014. szeptember 13.]

 

17. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. q) pont [2014. szeptember 13.]

 

18. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. r) pont [2014. szeptember 13.]

 

19. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. s) pont [2014. szeptember 13.]

 

20. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. t) pont [2014. szeptember 13.]

 

21. táblázat D:7 és D:9 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (1) bek. u) pont [2014. szeptember 13.]

 

1-21. táblázat E:7 és E:9 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 119. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1-21. táblázat 10. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 119. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet

 
 

1. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. b) pont [2014. szeptember 13.]

 

3. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. c) pont [2014. szeptember 13.]

 

4. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. d) pont [2014. szeptember 13.]

 

5. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. e) pont [2014. szeptember 13.]

 

6. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. f) pont [2014. szeptember 13.]

 

7. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. g) pont [2014. szeptember 13.]

 

8. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. h) pont [2014. szeptember 13.]

 

9. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. i) pont [2014. szeptember 13.]

 

10. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. j) pont [2014. szeptember 13.]

 

11. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. k) pont [2014. szeptember 13.]

 

12. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. l) pont [2014. szeptember 13.]

 

13. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. m) pont [2014. szeptember 13.]

 

14. táblázat B:6 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. n) pont [2014. szeptember 13.]

 

14. táblázat B:7 mezőben

,,Budapesti Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. n) pont [2014. szeptember 13.]

 

15. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. o) pont [2014. szeptember 13.]

 

16. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. p) pont [2014. szeptember 13.]

 

17. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. q) pont [2014. szeptember 13.]

 

18. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. r) pont [2014. szeptember 13.]

 

19. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. s) pont [2014. szeptember 13.]

 

20. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. t) pont [2014. szeptember 13.]

 

21. táblázat B:6-B:7 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 118. § (2) bek. u) pont [2014. szeptember 13.]

 

1-21. táblázat C:6-C:7 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 119. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]


133/2013. (V. 9.) Korm. r.

 
 

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 120. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:14-D:15 mezőben

,,Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 121. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:14-E:15 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 122. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 17. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 122. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:9-B:10 mezőben

,,Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 121. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:9-C:10 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 122. § c) pont [2014. szeptember 13.]


149/2013. (V. 16.) Korm. r.

 
 

a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, ,,A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése'' tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 123. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:11 és D:15 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 124. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:11 és E:15 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 125. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 125. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:5-B:6 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 124. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:5-C:6 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 125. § c) pont [2014. szeptember 13.]


152/2013. (V. 24.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. r.nek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormányablakaiban intézhető ügykörökkel kapcsolatos módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 386. pont [2014. szeptember 5.]


169/2013. (V. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányzati célú hálózatokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 387. pont [2014. szeptember 5.]


180/2013. (VI. 7.) Korm. r.

 
 

a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 126. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 mezőben

,,Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 127. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 128. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 11. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 128. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:3 mezőben

,,Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 127. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:3 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 128. § c) pont [2014. szeptember 13.]


182/2013. (VI. 7.) Korm. r.

 
 

az egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 4. § 2. pont [2015. július 3.]


189/2013. (VI. 7.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeletek agrártárgyú módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 388. pont [2014. szeptember 5.]


198/2013. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 389. pont [2014. szeptember 5.]


206/2013. (VI. 17.) Korm. r.

 
 

az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 390. pont [2014. szeptember 5.]


207/2013. (VI. 17.) Korm. r.

 
 

az Ötravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 391. pont [2014. szeptember 5.]


209/2013. (VI. 18.) Korm. r.

 
 

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

 
 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 226/2014. (IX. 4.) Korm. r. 6. § [2014. szeptember 5.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,két naptári hónap'' szövegrész helyébe ,,egy naptári hónap'', ,,kéthavi becsült'' szövegrész helyébe ,,egyhavi becsült'' szövegrész lép: 226/2014. (IX. 4.) Korm. r. 7. § [2014. szeptember 5.]


225/2013. (VI. 24.) Korm. r.

 
 

a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 129. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:15 mezőben

,,Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 130. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:15 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 131. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 16. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 131. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:3 mezőben

,,Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 130. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:3 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 131. § c) pont [2014. szeptember 13.]


226/2013. (VI. 24.) Korm. r.

 
 

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelöléséről és egyes jogszabályok kapcsolódó módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 392. pont [2014. szeptember 5.]


228/2013. (VI. 25.) Korm. r.

 
 

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 393. pont [2014. szeptember 5.]


234/2013. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 394. pont [2014. szeptember 5.]


282/2013. (VII. 24.) Korm. r.

 
 

a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 132. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:18-D:19 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 133. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:18-E:19 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 134. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 17. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 134. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:10 és B:12 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 133. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:10 és C:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 134. § c) pont [2014. szeptember 13.]


289/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 135. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:9 és D:12 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 136. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:9 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 137. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 10. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 137. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:4-B:5 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 136. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:4-C:5 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 137. § c) pont [2014. szeptember 13.]


291/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 138. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:13 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 139. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:13 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 140. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 11. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 140. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:4-B:5 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 139. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:4-C:5 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 140. § c) pont [2014. szeptember 13.]


294/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 141. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat C:14 és C:16 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 142. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:14 és D:16 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 143. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 17. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 143. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:4 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 142. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:4 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 143. § c) pont [2014. szeptember 13.]


306/2013. (VIII. 1.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 395. pont [2014. szeptember 5.]


355/2013. (X. 8.) Korm. r.

 
 

az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 396. pont [2014. szeptember 5.]


383/2013. (XI. 4.) Korm. r.

 
 

az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 144. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:20-D:21 mezőben

,,Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 145. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:20-E:21 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 146. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 19. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 146. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:11 és B:13 mezőben

,,Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 145. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:11 és C:13 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 146. § c) pont [2014. szeptember 13.]


431/2013. (XI. 15.) Korm. r.

 
 

az álláshely-zárolásból eredő kiadási megtakarítások befizetésének rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 397. pont [2014. szeptember 5.]


456/2013. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 147. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 148. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:21-D:22 mezőben

,,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 148. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:21-E:22 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 149. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:11 és B:13 mezőben

,,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 148. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:11 és C:13 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 149. § b) pont [2014. szeptember 13.]


460/2013. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 150. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:9 és D:12 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 151. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:9 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 152. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 10. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 152. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:4-B:5 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 151. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:4-C:5 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 152. § c) pont [2014. szeptember 13.]


461/2013. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 153. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 154. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 155. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 155. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:8-B:9 mezőben

,,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 154. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 155. § c) pont [2014. szeptember 13.]


462/2013. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 156. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:12 és D:14 mezőben

,,Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 157. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:12 és E:14 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 158. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 15. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 158. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:8-B:9 mezőben

,,Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 157. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 158. § c) pont [2014. szeptember 13.]


463/2013. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 159. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 160. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 161. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 161. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:8-B:9 mezőben

,,Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 160. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. c) pont 161. § [2014. szeptember 13.]


466/2013. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 162. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat C:11 és C:13 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 163. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:11 és D:13 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 164. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 164. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:4 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 163. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:4 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 164. § c) pont [2014. szeptember 13.]


472/2013. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 165. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 166. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 167. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 167. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:8-B:9 mezőben

,,Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 166. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. c) pont 167. § [2014. szeptember 13.]


473/2013. (XII. 12.) Korm. r.

 
 

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 398. pont [2014. szeptember 5.]


476/2013. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 4. § 3. pont [2015. július 3.]


482/2013. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 223/2014. (IX. 4.) Korm. r. 21. § [2014. szeptember 10.]


506/2013. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 168. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:11 mezőben

,,Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 169. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:11 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 170. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 12. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 170. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:3 mezőben

,,Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 169. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:3 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 170. § c) pont [2014. szeptember 13.]


524/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 399. pont [2014. szeptember 5.]


527/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 400. pont [2014. szeptember 5.]


529/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 4. § 4. pont [2015. július 3.]


565/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 171. § [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:5-B:6 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 172. § [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:5-C:6 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 173. § [2014. szeptember 13.]


13/2014. (I. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 3. § 1. pont [2015. január 3.]


26/2014. (II. 7.) Korm. r.

 
 

a FINA 2021. évi Öszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 174. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:11 és D:14 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 175. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:11 és E:14 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 176. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 12. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 176. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:5-B:6 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 175. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:5-C:6 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 176. § c) pont [2014. szeptember 13.]


28/2014. (II. 11.) Korm. r.

 
 

az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 401. pont [2014. szeptember 5.]


36/2014. (II. 19.) Korm. r.

 
 

a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 402. pont [2014. szeptember 5.]


41/2014. (II. 24.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 403. pont [2014. szeptember 5.]


42/2014. (II. 24.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeletek vízügyi tárgyú módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 404. pont [2014. szeptember 5.]


49/2014. (II. 28.) Korm. r. (a továbbiakban: R59.)

 
 

a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 177. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 178. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 179. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 179. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:7-B:8 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 178. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:7-C:8 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 179. § c) pont [2014. szeptember 13.]


50/2014. (II. 28.) Korm. r.

 
 

a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 180. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 181. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 182. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 182. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:8-B:9 mezőben

,,Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 181. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 182. § c) pont [2014. szeptember 13.]


51/2014. (II. 28.) Korm. r.

 
 

a WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 405. pont [2014. szeptember 5.]


59/2014. (III. 4.) Korm. r.

 
 

a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 183. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 184. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 185. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 185. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:7-B:8 mezőben

,,Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 184. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:7-C:8 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 185. § c) pont [2014. szeptember 13.]


62/2014. (III. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 406. pont [2014. szeptember 5.]


68/2014. (III. 13.) Korm. r.

 
 

az egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 407. pont [2014. szeptember 5.]


71/2014. (III. 13.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 3. § 2. pont [2015. január 3.]


74/2014. (III. 13.) Korm. r.

 
 

az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 408. pont [2014. szeptember 5.]


91/2014. (III. 20.) Korm. r.

 
 

az új földforgalmi szabályozással összefüggésben a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes végrehajtási r.einek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 409. pont [2014. szeptember 5.]


97/2014. (III. 25.) Korm. r.

 
 

a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 3. § 3. pont [2015. január 3.]


98/2014. (III. 25.) Korm. r.

 
 

az egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 3. § 4. pont [2015. január 3.]


101/2014. (III. 25.) Korm. r.

 
 

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 186. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:20-D:21 mezőben

,,Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 187. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:20-E:21 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 188. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 19. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 188. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:12 és B:14 mezőben

,,Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 187. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:12 és C:14 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 188. § c) pont [2014. szeptember 13.]


102/2014. (III. 25.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeletek postai tárgyú módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 410. pont [2014. szeptember 5.]


124/2014. (IV. 10.) Korm. r.

 
 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 411. pont [2014. szeptember 5.]


142/2014. (IV. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 412. pont [2014. szeptember 5.]


150/2014. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a ,,Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása'' projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 189. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 190. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 191. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 191. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:8-B:9 mezőben

,,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 190. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 191. § c) pont [2014. szeptember 13.]


151/2014. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 192. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:10 és D:12 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 193. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:10 és E:12 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 194. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 194. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:5-B:6 mezőben

,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 193. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:5-C:6 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 194. § c) pont [2014. szeptember 13.]


157/2014. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § 413. pont [2014. szeptember 5.]


158/2014. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 3. § 5. pont [2015. január 3.]


166/2014. (VII. 17.) Korm. r.

 
 

az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 195. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:21-D:22 mezőben

,,Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 196. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:21-E:22 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 197. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 20. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 197. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:12 és B:14 mezőben

,,Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 196. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:12 és C:14 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 197. § c) pont [2014. szeptember 13.]


177/2014. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 198. § [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat D:21-D:22 mezőben

,,Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 199. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat E:21-E:22 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 200. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. melléklet táblázat 20. sor

Hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 200. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat B:14 és B:16 mezőben

,,Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 199. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. melléklet táblázat C:14 és C:16 mezőből

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 229/2014. (IX. 5.) Korm. r. 200. § c) pont [2014. szeptember 13.]


222/2014. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2014. szeptember 5.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

2/2011. (IX. 26.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről

 
 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 5/2014. (IX. 4.) NMHH r. 1. § [2015. szeptember 5.]

 

17. § (4) bek.

Helyébe lép: 5/2014. (IX. 4.) NMHH r. 2. § [2015. szeptember 5.]

 

17. § (5) bek.

Helyébe lép: 5/2014. (IX. 4.) NMHH r. 3. § [2015. szeptember 5.]

 

17. § (6) bek.

Helyébe lép: 5/2014. (IX. 4.) NMHH r. 4. § [2015. szeptember 5.]

 

17. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 5/2014. (IX. 4.) NMHH r. 5. § [2015. szeptember 5.]


3/2013. (I. 11.) NMHH r.

 
 

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 6/2014. (IX. 10.) NMHH r. 1. §, illetve 1. melléklet [2014. szeptember 25.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 6/2014. (IX. 10.) NMHH r. 2. §, illetve 2. melléklet [2014. szeptember 25.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

7/2001. (I. 17.) FVM r.

 
 

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 10. § a) pont [2014. szeptember 15.]

 

2/A. §

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 1. § [2014. szeptember 15.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 2. § [2014. szeptember 15.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,gazdálkodó szervezetnek'' szövegrész helyébe ,,természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetnek'' szövegrész lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 10. § b) pont [2014. szeptember 15.]

 

20. § (2) bek. a) pontban

,,gazdálkodó szervezetet'' szövegrész helyébe ,,természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiség nélküli szervezetet'' szövegrész lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 10. § c) pont [2014. szeptember 15.]

 

20. § (3)-(5) bek.-ben

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrész helyébe ,,természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet'' szövegrész lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 10. § d) pont [2014. szeptember 15.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 3. § (1) bek. [2014. szeptember 15.]

 

21. § (4) bek.

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 3. § (2) bek. [2014. szeptember 15.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 4. § [2014. szeptember 15.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 5. § [2014. szeptember 15.]

 

25. §

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 6. § [2014. szeptember 15.]

 

36/C. §

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 7. § [2014. szeptember 15.]

 

36/D. § (2) bek. nyitó szövegrészben és a), g)-h) pontban

,,36/C. §'' szövegrész helyébe ,,36/C. § (1) bekezdés'' szövegrész lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 10. § e) pont [2014. szeptember 15.]

 

36/D. § (3) bek.-ben

,,36/C. §'' szövegrész helyébe ,,36/C. § (1) bekezdés'' szövegrész lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 10. § e) pont [2014. szeptember 15.]

 

55/B. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrész helyébe ,,természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet'' szövegrész lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 10. § d) pont [2014. szeptember 15.]

 

69. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 8. § (1) bek. [2014. szeptember 15.]

 

69. § (2) bek. 3. pont

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 8. § (2) bek. [2014. szeptember 15.]

 

69. § (2) bek. 5-6. pont

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 8. § (3) bek. [2014. szeptember 15.]

 

69. § (2) bek. 8. pont

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 8. § (4) bek. [2014. szeptember 15.]

 

69. § (2) bek. 10-12. pont

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 8. § (5) bek. [2014. szeptember 15.]

 

69. § (2) bek. 14. pont

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 8. § (6) bek. [2014. szeptember 15.]

 

69. § (2) bek. 17. pont

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 8. § (7) bek. [2014. szeptember 15.]

 

69. § (2) bek. 21-22. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 22. pont után 23-28. ponttal kieg.: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 8. § (8) bek. [2014. szeptember 15.]

 

69. § (3) bek.

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 8. § (9) bek. [2014. szeptember 15.]

 

1. sz. melléklet A. rész II. szakasz a) pontból

,,0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 11. § [2014. szeptember 15.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. szeptember 15.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. szeptember 15.]

 

6. sz. melléklet

Mód.: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 9. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. szeptember 15.]

 

7. sz. melléklet

Mód.: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 9. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2014. szeptember 15.]

 

10. sz. melléklet

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 9. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2014. szeptember 15.]

 

14. sz. melléklet

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 9. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2014. szeptember 15.]

 

26. sz. melléklet

Helyébe lép: 9/2014. (IX. 12.) FM r. 9. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2014. szeptember 15.]


156/2007. (XII. 27.) KvVM r.

 
 

az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1976. OTvH számú h.ával védetté nyilvánított, a Szelidi-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 6/2014. (IX. 1.) FM r. 5. § (1) bek. [2014. szeptember 9.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 6/2014. (IX. 1.) FM r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. szeptember 9.]


1/1975. (II. 5.) KPM-BM e. r.

 
 

a közúti közlekedés szabályairól

 
 

20. § (6) bek.

Helyébe lép: 226/2014. (IX. 4.) Korm. r. 1. § [2014. szeptember 5.]

 

26. § (6) bek.

Helyébe lép: 226/2014. (IX. 4.) Korm. r. 2. § [2014. szeptember 5.]

 

48. § (7) bek.

Helyébe lép: 226/2014. (IX. 4.) Korm. r. 3. § [2014. szeptember 5.]

 

67. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 226/2014. (IX. 4.) Korm. r. 4. § [2014. szeptember 5.]

 

1. sz. függelék

Mód.: 226/2014. (IX. 4.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2014. szeptember 5.]


12/2007. (III. 28.) MeHVM-SZMM e. r.

 
 

a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM együttes rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 5. § 1. pont [2014. szeptember 5.]


13/2007. (IV. 24.) MeHVM r.

 
 

a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 5. § 2. pont [2014. szeptember 5.]


1/2008. (V. 8.) MeHVM r.

 
 

a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 5. § 3. pont [2014. szeptember 5.]


4/2008. (X. 1.) MeHVM r.

 
 

a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008. (V. 8.) MeHVM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 5. § 4. pont [2014. szeptember 5.]


2/2009. (II. 14.) MeHVM r.

 
 

a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 5. § 5. pont [2014. szeptember 5.]


6/2009. (VII. 3.) MeHVM r.

 
 

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól és a nem polgári célú frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 29/2005. (VII. 27.) HM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 5. § 6. pont [2014. szeptember 5.]


5/2010. (III. 26.) MeHVM r.

 
 

a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 222/2014. (IX. 4.) Korm. r. 5. § 7. pont [2014. szeptember 5.]


1/2012. (I. 26.) NGM r.

 
 

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról

 
 

6. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 12. § [2014. szeptember 13.]


47/2013. (XI. 7.) NGM r.

 
 

az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

1. § 1. pont

Helyébe lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 1. § (1) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. § 3-4. pont

Helyébe lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 1. § (2) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. § 6. pont

Helyébe lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 1. § (3) bek. [2014. szeptember 13.]

 

1. § 7. pontban

,,a befizetés'' szövegrész helyébe ,,az EFER igénybevételével történő házibankos befizetés'' szövegrész lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 10. § a) pont [2014. szeptember 13.]

 

1. § 11. pont után

12-13. ponttal kieg.: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 1. § (4) bek. [2014. szeptember 13.]

 

2. § (1) bek. f) pont fl) alpontban

,,adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)'' szövegrész helyébe ,,Art.'' szövegrész lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 10. § b) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. § (1) bek. g) pontban

,,bankkártyás adófizetésre'' szövegrész helyébe ,,bankkártyás fizetésre'' szövegrész lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 10. § c) pont [2014. szeptember 13.]

 

2. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 2. § [2014. szeptember 13.]

 

2. § (1) bek. i) pontban

,,ügyintézésére.'' szövegrész helyébe ,,ügyintézésére, és'' szövegrész lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 10. § d) pont [2014. október 1.]

 

2. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 3. § [2014. október 1.]

 

3. § (1)-(2) bek.-ben

,,a)-f) és h) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a)-f), h) és j) pontjában'' szövegrész lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 10. § e) pont [2014. október 1.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,értesítési tárhely'' szövegrész helyébe ,,elektronikus tárhely'' szövegrész lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 10. § f) pont [2014. szeptember 13.]

 

5. § (1)-(2) bek.-ben

,,értesítési tárhely'' szövegrész helyébe ,,elektronikus tárhely'' szövegrész lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 10. § f) pont [2014. szeptember 13.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,értesítési tárhely'' szövegrész helyébe ,,elektronikus tárhely'' szövegrész lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 10. § f) pont [2014. szeptember 13.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,értesítési tárhelyre'' szövegrész helyébe ,,elektronikus tárhelyre'' szövegrész lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 10. § g) pont [2014. szeptember 13.]

 

3. alcím (11-15. §)

Hat. kív. h.: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 11. § [2014. szeptember 13.]

 

4. alcímcím (16. § előtt)

Helyébe lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 4. § [2014. szeptember 13.]

 

16. §

Helyébe lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 5. § [2014. szeptember 13.]

 

17. §-ban

,,adófizetés'' szövegrész helyébe ,,fizetés'' szövegrész lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 10. § h) pont [2014. szeptember 13.]

 

18. §

Helyébe lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 6. § [2014. szeptember 13.]

 

19. §

Helyébe lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 7. § [2014. szeptember 13.]

 

20. §

Helyébe lép: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 8. § [2014. szeptember 13.]

 

4. alcím

20/A-20/C. §-sal kieg.: 27/2014. (IX. 12.) NGM r. 9. § [2014. szeptember 13.]


22/2012. (III. 9.) VM r.

 
 

a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

 
 

22. § után

23. §-sal kieg.: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 10. § [2013. szeptember 13.]


113/2013. (XII. 10.) VM r.

 
 

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

 
 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 1. § (1) bek. [2013. szeptember 13.]

 

6. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 1. § (2) bek. [2013. szeptember 13.]

 

6. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 1. § (3) bek. [2013. szeptember 13.]

 

6. § (5) bek. után

(5a)-(5c) bek.-sel kieg.: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 1. § (4) bek. [2013. szeptember 13.]

 

6. § (7)-(10) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 1. § (5) bek. [2013. szeptember 13.]

 

6. § (14) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 1. § (6) bek. [2013. szeptember 13.]

 

6. § (14) bek. után

(14a) bek.-sel kieg.: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 1. § (7) bek. [2013. szeptember 13.]

 

6. § (15) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 1. § (8) bek. [2013. szeptember 13.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 2. § (1) bek. [2013. szeptember 13.]

 

7. § (5) bek. d) pont

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 2. § (2) bek. [2013. szeptember 13.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 3. § (1) bek. [2013. szeptember 13.]

 

8. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 3. § (2) bek. [2013. szeptember 13.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 4. § [2013. szeptember 13.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 5. § (1) bek. [2013. szeptember 13.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 5. § (2) bek. [2013. szeptember 13.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 6. § [2013. szeptember 13.]

 

13. alcím után

13/A. alcímmel (15/A. §) kieg.: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 7. § [2013. szeptember 13.]

 

16. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 8. § [2013. szeptember 13.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2013. szeptember 13.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2013. szeptember 13.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 9. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2013. szeptember 13.]

 

9. melléklet után

10. melléklettel kieg.: 8/2014. (IX. 10.) FM r. 9. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2013. szeptember 13.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1275/2010. (XII. 8.) Korm. h.

 
 

az Idősügyi Tanácsról

 
 

2. pont b) alpontban

,,az egyházak, társadalmi szervezetek és alapítványok'' szövegrész helyébe ,,a vallási közösségek és a civil szervezetek'' szövegrész lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2014. szeptember 5.]

 

3. pont b) alpont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 1. pont [2014. szeptember 5.]

 

3. pont c) alpontban

,,társadalmi szervezetek javaslata'' szövegrész helyébe ,,civil szervezetek javaslata'' szövegrész, ,,az egyházak, a társadalmi szervezetek és az alapítványok'' szövegrész helyébe ,,a vallási közösségek és a civil szervezetek'' szövegrész lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2014. szeptember 5.]

 

7. pont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 2. pont [2014. szeptember 5.]

 

8. pontban

,,Nemzeti Erőforrás Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Emberi Erőforrások Minisztériuma'' szövegrész lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2014. szeptember 5.]

 

12-13. pont

Hat. kív. h.: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 4. pont [2014. szeptember 5.]


1087/2011. (IV. 12.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

 
 

3. pont a) alpont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 5. pont [2014. szeptember 5.]

 

3. pont c)-g) alpont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 6. pont [2014. szeptember 5.]

 

4. pont b)-f) alpont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 7. pont [2014. szeptember 5.]

 

6. pont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 8. pont [2014. szeptember 5.]

 

7. pont c) alpont ca) alpont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 9. pont [2014. szeptember 5.]

 

7. pont d) alpont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 10. pont [2014. szeptember 5.]

 

8. pont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 11. pont [2014. szeptember 5.]

 

12-13. pont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 12. pont [2014. szeptember 5.]

 

16. pont

Hat. kív. h.: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 13. pont [2014. szeptember 5.]


1104/2012. (IV. 6.) Korm. h.

 
 

a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról

 
 

3-7. és 9. pont

Hat. kív. h.: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 18. pont [2014. szeptember 5.]

 

11. pont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 14. pont [2014. szeptember 5.]

 

12. pont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 15. pont [2014. szeptember 5.]

 

13. pont

Hat. kív. h.: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 18. pont [2014. szeptember 5.]

 

14. pont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 16. pont [2014. szeptember 5.]

 

15-16. és 20-21. pont

Hat. kív. h.: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 18. pont [2014. szeptember 5.]

 

22. pont

Helyébe lép: 1493/2014. (IX. 4.) Korm. h. 17. pont [2014. szeptember 5.]


1473/2013. (VII. 24.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról

 
 

Visszavonja: 1499/2014. (IX. 4.) Korm. h. 2. pont


1584/2013. (VIII. 28.) Korm. h.

 
 

a KEOP-2012-5.6.0 jelű (,,Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai'' című) pályázati felhívásra benyújtható projektjavaslatok jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1501/2014. (IX. 5.) Korm. h. 3. pont a) alpont


1196/2014. (III. 31.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának módosításáról

 
 

Visszavonja: 1498/2014. (IX. 4.) Korm. h. 8. pont a) alpont


1235/2014. (IV. 10.) Korm. h.

 
 

a KEOP-2012-5.6.0 jelű (,,Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai'' című) pályázati konstrukcióra benyújtható, a Belügyminisztériumhoz és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó intézmények pályázatairól

 
 

Visszavonja: 1501/2014. (IX. 5.) Korm. h. 3. pont b) alpont


1236/2014. (IV. 10.) Korm. h.

 
 

a KEOP-2012-5.6.0 jelű (,,Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai'' című) pályázati konstrukcióra előzetes kérdőívet benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó intézmények pályázatairól

 
 

Visszavonja: 1501/2014. (IX. 5.) Korm. h. 3. pont c) alpont


1259/2014. (IV. 22.) Korm. h.

 
 

a KEOP-2012-5.6.0 jelű (,,Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai'' című) pályázati konstrukcióra projektjavaslatot benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó intézmények pályázatairól

 
 

Visszavonja: 1501/2014. (IX. 5.) Korm. h. 3. pont d) alpont


1396/2014. (VII. 18.) Korm. h.

 
 

a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 
 

Visszavonja: 1503/2014. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont


1452/2014. (VIII. 1.) Korm. h.

 
 

az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 
 

2. melléklet 1. prioritásra vonatkozó rész

Visszavonja: 1498/2014. (IX. 4.) Korm. h. 8. pont b) alpont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2014.09.19.