A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5551480. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közli 2014. október 1-jétől a 2014/140. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

7. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2014: XL. tv. 48. § [2014. november 1.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

29/Z. § után

29/ZS. §-sal kieg.: 2014: XL. tv. 49. § [2014. november 1.]


1997. évi CLV. tv.

 
 

a fogyasztóvédelemről

 
 

17/B. § (8) bek. után

(9)-(11) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 1. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

17/D. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 1. § (2) bek. [2014. október 7.]

 

17/D. § (8)-(10) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 1. § (3) bek. [2014. október 7.]

 

17/D. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 1. § (4) bek. [2014. október 7.]

 

17/D. § (11)-(12) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 1. § (5) bek. [2014. október 7.]

 

17/D. § (12) bek. után

(12a) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 1. § (6) bek. [2014. október 7.]

 

17/D. § (13) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 1. § (7) bek. [2014. október 7.]

 

37/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 1. § (8) bek. [2014. október 7.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 1. § (9) bek., illetve 1. melléklet [2014. október 7.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

142. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 2. § (1) bek. [2014. október 7.]

 

142. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 2. § (2) bek. [2014. október 7.]

 

142. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XLI. tv. 3. § [2014. október 7.]

 

142. § (5) bek. után

(6)-(11) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 2. § (3) bek. [2014. október 7.]

 

142. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 2. § (4) bek. [2015. január 1.]


2005. évi XVIII. tv.

 
 

a távhőszolgáltatásról

 
 

44. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 4. § (1) bek. [2014. november 5.]

 

VII. Fejezet

57/G. §-sal kieg.: 2014: XLI. tv. 4. § (2) bek. [2014. november 5.]


2006. évi LIX. tv.

 
 

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

 
 

4. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2014: XL. tv. 50. § [2014. november 1.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

43. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 5. § (1) bek. [2014. október 7.]

 

43. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 5. § (2) bek. [2014. október 7.]

 

43. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XLI. tv. 6. § [2014. október 7.]

 

43. § (6) bek. után

(7)-(12) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 5. § (3) bek. [2014. október 7.]

 

43. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 5. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

57. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 5. § (5) bek. [2014. október 7.]

 

94. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 5. § (6) bek. [2014. november 5.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

64. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 7. § (1) bek. [2014. október 7.]

 

100. § (1b) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 7. § (2) bek. [2014. október 7.]

 

100. § (1c) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 7. § (3) bek. [2014. október 7.]

 

100. § (1d) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XLI. tv. 8. § [2014. október 7.]

 

100. § (1d) bek. után

(1e)-(1j) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 7. § (4) bek. [2014. október 7.]

 

100. § (1j) bek. után

(1k) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 7. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

124. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 7. § (6) bek. [2014. november 5.]


2011. tv. LXXV. tv.

 
 

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

 
 

5. § (1)

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 51. § (1) bek. [2014. november 1.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 2014: XL. tv. 51. § (2) bek. [2014. november 1.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 9. § (1) bek. [2014. október 7.]

 

63. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 9. § (2) bek. [2014. október 7.]

 

63. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XLI. tv. 10. § [2014. október 7.]

 

63. § (7) bek. után

(8)-(13) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 9. § (3) bek. [2014. október 7.]

 

63. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 9. § (4) bek. [2015. január 1.]


2012. évi XC. tv.

 
 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

 
 

10/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 11. § (1) bek. [2014. november 5.]

 

10/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 11. § (2) bek. [2014. november 5.]


2012. évi CLXXXV. tv.

 
 

a hulladékról

 
 

42. § (1)

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 12. § (1) bek. [2014. november 5.]

 

83. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 12. § (2) bek. [2014. október 7.]

 

91. § (5a) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 12. § (3) bek. [2014. november 5.]

 

91. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 12. § (4) bek. [2014. október 7.]

 

40. alcím

92/A. §-sal kieg.: 2014: XLI. tv. 12. § (5) bek. [2014. október 7.]


2013. évi LIV. tv.

 
 

a rezsicsökkentések végrehajtásáról

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 13. § (1) bek. [2014. október 7.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 13. § (2) bek. [2014. október 7.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 2014: XLI. tv. 13. § (3) bek. [2014. október 7.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 13. § (4) bek. [2014. október 7.]


2013. évi CXIV. tv.

 
 

a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról

 
 

1. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: XLI. tv. 14. § [2014. november 5.]


2013. évi CLXXXVIII. tv.

 
 

az egységes közszolgáltatói számlaképről

 
 

8. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XLI. tv. 15. § (1) bek. [2014. október 7.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 15. § (1) bek. [2014. október 7.][2014. október 7.]

 

1-12. sz. melléklet 2. pont számlakép jobb felső sarok, oldalszám és címzés közötti üres rész

,,Számla sorszáma: '' szövegrésszel kieg.: 2014: XLI. tv. 15. § (2) bek. [2014. október 7.]

 

2. sz. melléklet 3. pont Tájékoztató adatok

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 15. § (3) bek. [2014. október 7.]

 

4. sz. melléklet 3. pont Tájékoztató adatok

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 15. § (4) bek. [2014. október 7.]

 

9. sz. melléklet 3. pontban

,,2013. január 1-jén'' szövegrész helyébe ,,2013. január 31-én'' szövegrész lép: 2014: XLI. tv. 16. § (1) bek. [2014. október 7.]

 

10. sz. melléklet 3. pont Tájékoztató adatok

Helyébe lép: 2014: XLI. tv. 15. § (5) bek. [2014. október 7.]

 

10. sz. melléklet 3. pontban

,,2013. január 1-jén'' szövegrész helyébe ,,2013. január 31-én'' szövegrész lép: 2014: XLI. tv. 16. § (2) bek. [2014. október 7.]


2013. évi CCLII. tv.

 
 

az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 
 

39. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2014: XLI. tv. 17. §


2014. évi XXXVIII. tv.

 
 

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

 
 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (1) bek. [2014. október 15.]

 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (2) bek. [2014. október 15.]

 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (3) bek. [2014. október 15.]

 

1. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (4) bek. [2014. október 15.]

 

3. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XL. tv. 52. § (25) bek. [2014. október 15.]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (5) bek. [2014. október 15.]

 

3. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XL. tv. 52. § (25) bek. [2014. október 15.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (6) bek. [2014. október 15.]

 

4. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (7) bek. [2014. október 15.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (8) bek. [2014. október 15.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,Felügyelet részére valamennyi'' szövegrész helyébe ,,felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) részére valamennyi'' szövegrész lép: 2014: XL. tv. 52. § (24) bek. [2014. október 15.]

 

5. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (9) bek. [2014. október 15.]

 

6. §

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (10) bek. [2014. október 15.]

 

7. § (7) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (11) bek. [2014. október 15.]

 

8. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (12) bek. [2014. október 15.]

 

8. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (13) bek. [2014. október 15.]

 

8. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (14) bek. [2014. október 15.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (15) bek. [2014. október 15.]

 

8. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (16) bek. [2014. október 15.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (17) bek. [2014. október 15.]

 

10. § (6) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (18) bek. [2014. október 15.]

 

16. §

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (19) bek. [2014. október 15.]

 

17. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (20) bek. [2014. október 15.]

 

17. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: XL. tv. 52. § (21) bek. [2014. október 15.]

 

17. § (10) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (22) bek. [2014. október 15.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 2014: XL. tv. 52. § (23) bek. [2014. október 15.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

7/1996. (I. 18.) Korm. r.

 
 

a külföldiek ingatlanszerzéséről

 
 

Hat. kív. h.: 251/2014. (X. 2.) Korm. r. 12. § [2014. október 3.]


112/2006. (V. 12.) Korm. r.

 
 

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

 
 

17. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 252/2014. (X. 2.) Korm. r. 1. § [2014. október 5.]


191/2008. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

 
 

23. §-ban

,,2014.'' szövegrész helyébe ,,2015.'' szövegrész lép: 252/2014. (X. 2.) Korm. r. 3. § [2014. október 5.]

 

27. § után

28. §-sal kieg.: 252/2014. (X. 2.) Korm. r. 2. § [2014. október 5.]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

20/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 256/2014. (X. 10.) Korm. r. 1. § [2014. október 11.]

 

155. § után

155/A. §-sal kieg.: 248/2014. (X. 1.) Korm. r. 1. § [2014. október 2.]

 

5. sz. melléklet VI/A. Fejezet 6. pont

Helyébe lép: 256/2014. (X. 10.) Korm. r. 2. § [2014. október 11.]

 

5. sz. melléklet VI/A. Fejezet 9. pont

Helyébe lép: 256/2014. (X. 10.) Korm. r. 3. § [2014. október 11.]

 

12. sz. melléklet táblázat 6. sor

Hat. kív. h.: 248/2014. (X. 1.) Korm. r. 2. § a) pont [2014. október 2.]

 

12. sz. melléklet táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 248/2014. (X. 1.) Korm. r. 2. § c) pont [2014. október 2.]

 

12. sz. melléklet táblázat A:7 mezőből

,,-6'' szövegrészt hat. kív. h.: 248/2014. (X. 1.) Korm. r. 2. § b) pont [2014. október 2.]


53/2011. (III. 31.) Korm. r.

 
 

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

 
 

Hat. kív. h.: 250/2014. (X. 2.) Korm. r. 7. § [2014. október 3.]


66/2012. (IV. 2.) Korm. r.

 
 

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 257/2014. (X. 10.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2014. október 13.]


374/2012. (XII. 18.) Korm. r.

 
 

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

 
 

16. §

Helyébe lép: 258/2014. (X. 10.) Korm. r. 1. § [2014. október 18.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 258/2014. (X. 10.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. október 18.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 258/2014. (X. 10.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. október 18.]


15/2014. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 253/2014. (X. 2.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2014. október 3.]


134/2014. (IV. 18.) Korm. r.

 
 

a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

 
 

Hat. kív. h.: 249/2014. (X. 1.) Korm. r. 1. § [2014. október 31.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

10/2014. (IV. 3.) MNB r.

 
 

a tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról

 
 

2. § a) pontban

,,100%-át'' szövegrész helyébe ,,80%-át'' szövegrész lép: 39/2014. (X. 9.) MNB r. 7. § [2014. október 10.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

43/2011. (XI. 30.) BM r.

 
 

a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 47/2014. (X. 10.) BM r. 3. §, illetve 3. melléklet [2014. október 12.]


61/2012. (XII. 11.) BM r.

 
 

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 47/2014. (X. 10.) BM r. 4. §, illetve 4. melléklet [2014. október 12.]


44/2003. (IV. 26.) FVM r.

 
 

a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól

 
 

2. § (1) bek. 13. pont

Helyébe lép: 14/2014. (X. 9.) FM r. 1. § (1) bek. [2014. november 8.]

 

2. § (1) bek. 18. pont

Helyébe lép: 14/2014. (X. 9.) FM r. 1. § (2) bek. [2014. november 8.]

 

3. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 14/2014. (X. 9.) FM r. 2. § [2014. november 8.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 14/2014. (X. 9.) FM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2014. november 8.]

 

13. sz. melléklet

Helyébe lép: 14/2014. (X. 9.) FM r. 3. §, illetve 2. melléklet [2014. november 8.]


67/2007. (XII. 28.) IRM r.

 
 

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 47/2014. (X. 10.) BM r. 2. §, illetve 2. melléklet [2014. október 12.]


27/2004. (XII. 25.) KvVM r.

 
 

a felszín alatti víz állapota szempontból érzékeny területeken levő települések besorolásáról

 
 

Melléklet

Mód.: 47/2014. (X. 10.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2014. október 12.]


20/2011. (VII. 11.) KIM r.

 
 

a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 249/2014. (X. 1.) Korm. r. 2. § [2014. október 31.]


43/1999. (XII. 26.) KHVM r.

 
 

a vízkészletjárulék kiszámításáról

 
 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 48/2014. (X. 13.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2014. október 14.]


37/2012. (XII. 17.) NGM r.

 
 

az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól

 
 

2. §

Helyébe lép: 30/2014. (X. 9.) NGM r. 1. § [2014. október 14.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 30/2014. (X. 9.) NGM r. 2. § [2014. október 14.]


29/2012. (VI. 8.) NFM r.

 
 

a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról

 
 

2. § 1. pont

Helyébe lép: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 1. § (1) bek. [2014. október 2.]

 

2. § 4. pont után

4a. ponttal kieg.: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 1. § (2) bek. [2014. október 2.]

 

4. § (1) bek. 20. pont után

21. ponttal kieg.: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 2. § [2014. október 2.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 3. § [2014. október 2.]

 

7. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 4. § [2014. október 2.]

 

14. §

Helyébe lép: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 5. § [2014. október 2.]

 

11. alcím után

11/A. alcímmel (14/A-14/C. §) kieg.: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 6. § [2014. október 2.]

 

16. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 7. § [2014. október 2.]

 

21. § a) pont

Helyébe lép: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 8. § (1) bek. [2014. október 2.]

 

21. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 8. § (2) bek. [2014. október 2.]

 

23. § a) pont

Helyébe lép: 3/2014. (X. 1.) MvM r. 9. § [2014. október 2.]


77/2012. (XII. 22.) NFM r.

 
 

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

1. § e) pont

Hat. kív. h.: 40/2014. (X. 1.) NFM r. 3. § [2014. október 2.]


50/2011. (VI. 6.) VM r.

 
 

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről

 
 

29. §

Helyébe lép: 4/2014. (X. 1.) MvM r. 1. § [2014. október 1. 20 óra]


62/2012. (VI. 29.) VM r.

 
 

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről

 
 

9. § (4) bek.-ben

,,2014. május 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. május 31-ig'' szövegrész lép: 15/2014. (X. 9.) FM r. 11. § (2) bek. [2014. október 10.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 15/2014. (X. 9.) FM r. 11. § (1) bek. [2014. október 10.]


56/2013. (VI. 29.) VM r.

 
 

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

 
 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 15/2014. (X. 9.) FM r. 12. § (1) bek. [2014. október 10.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,2014. április 30-ig'' szövegrész helyébe ,,2015. május 31-ig'' szövegrész lép: 15/2014. (X. 9.) FM r. 12. § (3) bek. [2014. október 10.]

 

10. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 15/2014. (X. 9.) FM r. 12. § (4) bek. [2014. október 10.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 15/2014. (X. 9.) FM r. 12. § (2) bek. [2014. október 10.]


108/2013. (XI. 28.) VM r.

 
 

az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,2014. június 30-áig'' szövegrész helyébe ,,2014. december 31-éig'' szövegrész lép: 15/2014. (X. 9.) FM r. 13. § [2014. október 10.]


123/2013. (XII. 17.) VM r.

 
 

az anyajuhtartás ,,de minimis'' támogatásáról

 
 

4. § (3) bek.-ben

,,2014. szeptember 30-áig'' szövegrész helyébe ,,2014. október 31-éig'' szövegrész lép: 15/2014. (X. 9.) FM r. 14. § [2014. október 10.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetAB HATÁROZATOK ÉS VÉGZÉSEK
 

1002/2013. (V. 9.) AB Tü. h.

 
 

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

 
 

Hat. kív. h.: 1003/2014. (X. 9.) AB Tü. h. 3. pont [2014. október 7.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1242/2012. (VII. 17.) Korm. h.

 
 

az Ős-Dráva Programról

 
 

2. pont h) alpontban

,,Határidő: 2014. szeptember 1.'' szövegrész helyébe ,,Határidő: 2015. január 1.'' szövegrész lép: 1551/2014. (X. 1.) Korm. h. 2. pont


1918/2013. (XII. 11.) Korm. h.

 
 

a 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1569/2014. (X. 10.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2014. október 11.]


1932/2013. (XII. 12.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek támogatásának növeléséről

 
 

2-3. pont

Visszavonja: 1578/2014. (X. 13.) Korm. h. 3. pont a) alpont


1958/2013. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú (,,Vörösiszap szennyezés kármentesítése'' című) nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1578/2014. (X. 13.) Korm. h. 3. pont b) alpont


1968/2013. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2014. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2014. június 30., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum rekonstrukciójára, illetve a műemlék-együttes átfogó felújítására és parkjának rehabilitációjára átcsoportosított összegből 100,0 millió forint tekintetében 2014. december 31.'' szövegrész lép: 1567/2014. (X. 2.) Korm. h. 3. pont


1980/2013. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1565/2014. (X. 2.) Korm. h. 3. pont, illetve 1. melléklet [2014. október 3.]


1184/2014. (III. 27.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek többletforrás igényének jóváhagyásáról

 
 

1. pont és 1. melléklet

Visszavonja: 1578/2014. (X. 13.) Korm. h. 3. pont c) alpont


1191/2014. (III. 28.) Korm. h.

 
 

a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú (,,Vörösiszap szennyezés kármentesítése'' című) nagyprojekt megvalósításának elősegítéséről

 
 

Visszavonja: 1578/2014. (X. 13.) Korm. h. 3. pont d) alpont


1300/2014. (V. 5.) Korm. h.

 
 

az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az Észak-Magyarországi Operatív Programból támogatott egyes turizmusfejlesztési tárgyú kiemelt projektek támogatásának növeléséről

 
 

1. pont és 1. melléklet

Visszavonja: 1555/2014. (X. 1.) Korm. h. 3. pont a) alpont


1324/2014. (V. 30.) Korm. h.

 
 

az ÉMOP-2.1.1. kódszámú (,,Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés'' című) konstrukció keretében kiemelt projektek felhívásának biztosításáról

 
 

1. pont b) alpont

Visszavonja: 1555/2014. (X. 1.) Korm. h. 3. pont b) alpont


2128/2005. (VI. 24.) Korm. h.

 
 

a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszeréről

 
 

Hat. kív. h.: 1549/2014. (X. 1.) Korm. h. 2. pont [2014. október 2.]


2186/2008. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról

 
 

6. pont után

7. ponttal kieg.: 1560/2014. (X. 2.) Korm. h. 1. pont [2014. október 3.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2014.10.26.