A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5472229. látogatója

    Korábbi hónapok:

2014. január - 2014. február - 2014. március - 2014. április - 2014. május - 2014. június -
2014. július - 2014. augusztus - 2014. szeptember - 2014. október - 2014. november - 2014. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közli 2014. augusztus 1-jétől a 2014/109. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

310/2012. (XI. 6.) Korm. r.

 
 

a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról

 
 

Hat. kív. h.: 199/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 23. § a) pont [2014. augusztus 6.]


393/2012. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

 
 

42. §

Hat. kív. h.: 199/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 23. § b) pont [2014. augusztus 6.]


443/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 
 

Hat. kív. h.: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 44. § [2014. augusztus 9.]


439/2013. (XI. 20.) Korm. r.

 
 

a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

 
 

3. §

Helyébe lép: 199/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 22. § [2014. augusztus 6.]


197/2014. (VIII. 1.) Korm. r.

 
 

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 40. § [2018. január 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 36. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 36. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

4. § (3) bek.

Kieg.: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 36. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,a hulladékbirtokostól átveszi és gyűjti'' szövegrész helyébe ,,a nem természetes személy hulladékbirtokostól legalább ingyenesen, a természetes személy hulladékbirtokostól vásárlási utalvány ellenében átveszi és gyűjti'' szövegrész lép: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 37. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,fogyasztótól, hulladékbirtokostól átveszi és elszállítja'' szövegrész helyébe ,,nem természetes személy fogyasztótól (hulladékbirtokostól) legalább ingyenesen, a természetes személy fogyasztótól, hulladékbirtokostól vásárlási utalvány ellenében átveszi és elszállítja'' szövegrész lép: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 37. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

22. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 36. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 41. § [2018. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 38. §, illetve 10. melléklet [2015. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 42. §, illetve 12. melléklet [2018. január 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 39. §, illetve 11. melléklet [2015. január 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r. 43. §, illetve 13. melléklet [2018. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

49/2004. (VIII. 31.) BM r.

 
 

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

 
 

11/A. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 40/2014. (VIII. 5.) BM r. 1. § [2014. szeptember 4.]


22/2006. (VIII. 8.) HM r.

 
 

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 1. § [2014. szeptember 1.]

 

8. § (9) bek.

Helyébe lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 2. § [2014. szeptember 1.]

 

9. § (1) bek. e) pontból

,,. Ebben az esetben az igényjogosult állomány a Hjt. 121. § (1) bekezdésében megállapított napidíjra nem jogosult'' szövegrészt hat. kív. h.: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 8. § a) pont [2014. szeptember 1.]

 

13. § c) pontban

,,részétkezés'' szövegrész helyébe ,,főétkezés'' szövegrész lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 7. § a) pont [2014. szeptember 1.]

 

13. § e) pontból

,,. Ebben az esetben az igényjogosult állomány a Hjt. 121. § (1) bekezdésében megállapított napidíjra nem jogosult'' szövegrészt hat. kív. h.: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 8. § a) pont [2014. szeptember 1.]

 

15. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 8. § b) pont [2014. szeptember 1.]

 

24. §

Helyébe lép, egyidejűleg ,,Élelmezési hozzájárulás szerinti ellátás'' alcím 24/A. §-sal kieg.: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 3. § [2014. szeptember 1.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,részétkezések'' szövegrész helyébe ,,főétkezések'' szövegrész lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 7. § b) pont [2014. szeptember 1.]

 

33. § (4) bek.-ben

,,szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák'' szövegrész helyébe ,,szerződéses legénységi állományú katonák'' szövegrész lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 7. § c) pont [2014. szeptember 1.]

 

34. § után

35. §-sal kieg.: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 4. § [2014. szeptember 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 5. §, illetve 1. melléklet [2014. szeptember 1.]

 

1. sz. melléklet 1. pontban

,,A hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák'' szövegrész helyébe ,,A hivatásos és szerződéses katona'' szövegrész lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 7. § d) pont [2014. szeptember 1.]

 

1. sz. melléklet 1. pontban

,,ha a hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona'' szövegrész helyébe ,,ha a hivatásos és szerződéses katona'' szövegrész lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 7. § e) pont [2014. szeptember 1.]

 

1. sz. melléklet 2. pontban

,,áthelyezett hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos'' szövegrész helyébe ,,áthelyezett hivatásos és szerződéses'' szövegrész lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 7. § f) pont [2014. szeptember 1.]

 

1. sz. melléklet 2. pontban

,,első beosztásba helyezés, valamint a tényleges szolgálatteljesítésre történő behívás'' szövegrész helyébe ,,első beosztásba helyezés'' szövegrész lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 7. § g) pont [2014. szeptember 1.]

 

1. sz. melléklet 15. pontban

,,részétkezésre'' szövegrész helyébe ,,főétkezésre'' szövegrész lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 7. § h) pont [2014. szeptember 1.]

 

1. sz. melléklet 31. pontból

,,A feladatok végrehajtására más katonai szervezettől érkező személyi állomány napidíjra nem jogosult.'' szövegrészt hat. kív. h.: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 8. § c) pont [2014. szeptember 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 6. §, illetve 2. melléklet [2014. szeptember 1.]

 

4. sz. melléklet 8-9. pontból

,,E jogcímen berendelt állomány részére napidíj nem jár.'' szövegrészt hat. kív. h.: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 8. § d) pont [2014. szeptember 1.]

 

4. sz. melléklet 12. pontban

,,részétkezésekre'' szövegrész helyébe ,,főétkezésekre'' szövegrész lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 7. § i) pont [2014. szeptember 1.]


17/2013. (XI. 3.) HM r.

 
 

az étkezési utalvánnyal való ellátásról

 
 

3. § (2) bek. h) pontban

,,szerződéses állomány'' szövegrész helyébe ,,szerződéses legénységi állomány'' szövegrész lép: 11/2014. (VIII. 1.) HM r. 9. § [2014. szeptember 1.]


11/2010. (IV. 28.) KvVM r.

 
 

a folyók mértékadó árvízszintjeiről

 
 

2. §-ból

,,vagy a vízügyi hatósági ellenőrzés során'' szövegrészt hat. kív. h.: 41/2014. (VIII. 5.) BM r. 2. § [2014. augusztus 8.]

 

1. melléklet

Mód.: 41/2014. (VIII. 5.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2014. augusztus 8.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

175/2011. (VIII. 18.) KE h.

 
 

bírák kinevezéséről

 
 

Mód.: 297/2014. (VIII. 1.) KE h.


1802/2013. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú (,,Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése'' című) nagyprojekt többlettámogatási igényének jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1453/2014. (VIII. 1.) Korm. h. 3. pont


1177/2014. (III. 26.) Korm. h.

 
 

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 
 

1-3. pont

Visszavonja: 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. h. 8. pont b) alpont

 

1-2. melléklet

Visszavonja: 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. h. 8. pont b) alpont


1195/2014. (III. 31.) Korm. h.

 
 

az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról és az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról

 
 

Visszavonja: 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. h. 8. pont a) alpont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2014.09.01.