A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5413750. látogatója

    Korábbi hónapok:

2014. január - 2014. február - 2014. március - 2014. április - 2014. május - 2014. június -
2014. július - 2014. augusztus - 2014. szeptember - 2014. október - 2014. november - 2014. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közli 2014. június 1-jétől a 2014/89. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1934. évi V. tv.

 
 

a külföldi áruk származási helye hamis megjelölésének megakadályozása tárgyában Madridban 1891. évi április hó 14-én kelt, Washingtonban 1911. évi június hó 2-án és Hágában 1925. évi november hó 6-án felülvizsgált nemzetközi megállapodás becikkelyezéséről

 
 

3. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 1. § [2014. június 6.]


1947. évi XXVIII. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége között Moszkvában, az 1947. évi július hó 15-én aláírt kereskedelmi és tengerhajózási szerződés becikkelyezéséről

 
 

3. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 2. § [2014. június 6.]


1990. évi XII. tv.

 
 

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról

 
 

7/A. § (1) bek.-ben

,,Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 18. § [2014. június 6.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

19/A. § (1) és (3) bek.-ben

,,Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 19. § a) pont [2014. június 6.]

 

19/A. § (4) bek.-ben

,,Miniszterelnökségnek'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 19. § b) pont [2014. június 6.]


1993. évi XLVI. tv.

 
 

a statisztikáról

 
 

3. § (2) bek. b) pontból

,,és a Miniszterelnökség'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 20. § [2014. június 6.]


1994. évi XLII. tv.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,gazdaságpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 21. § [2014. június 6.]


1995. évi CXXV. tv.

 
 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

 
 

10. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 23. § [2014. június 6.]

 

12/A. §

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 23. § [2014. június 6.]

 

78. § (1) bek.-ben

,,hogy az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel rendeletben'' szövegrész helyébe ,,hogy rendeletben'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 22. § [2014. június 6.]

 

78. § (1a) és (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 23. § [2014. június 6.]


1996. évi XXI. tv.

 
 

a területfejlesztésről és a területrendezésről

 
 

15. § (16) bek.-ben

,, , valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár'' szövegrész helyébe ,,és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 24. § [2014. június 6.]


1996. évi XLIII. tv.

 
 

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

 
 

49/D. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 26. § (1) bek. [2014. június 6.]

 

103. § (2) bek. a) pontból

,,a Miniszterelnökségnél,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 26. § (2) bek. a) pont [2014. június 6.]

 

103. § (3) bek. a) pontból

,,a Miniszterelnökségnél,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 26. § (2) bek. a) pont [2014. június 6.]

 

245/I. §-ban

,,belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek'' szövegrész helyébe ,,rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 25. § [2014. június 6.]

 

300. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 26. § (1) bek. [2014. június 6.]

 

342. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 26. § (1) bek. [2014. június 6.]

 

342. § (2) bek. 1. pontból

,, , valamint a Miniszterelnökségnél'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 26. § (2) bek. b) pont [2014. június 6.]


1999. évi CXXI. tv.

 
 

a gazdasági kamarákról

 
 

13/B. § (2) bek.-ben

,,Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 27. § [2014. június 6.]


2000. évi XLII. tv.

 
 

a víziközlekedésről

 
 

2. § (2) bek. e) pontban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 28. § [2014. június 6.]


2009. évi XVI. tv.

 
 

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Elefántcsontpart közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről

 
 

5. § (4) bek.-ben

,,külgazdaságért és a Kárpátmedencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 29. § [2014. június 6.]


2009. évi CLV. tv.

 
 

a minősített adat védelméről

 
 

4. § (1) bek. l) pontból

,,a Miniszterelnökséget vezető államtitkár,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 30. § a) pont [2014. június 6.]

 

4. § (2) bek. a) pontból

,,a Miniszterelnökséget vezető államtitkár a helyettes államtitkárra,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 30. § b) pont [2014. június 6.]


2010. évi XLI. tv.

 
 

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás kihirdetéséről

 
 

5. § (4) bek.-ben

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 31. § [2014. június 6.]


2010. évi XLIII. tv.

 
 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 
 

1. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 42. § (2) bek. a) pont [2014. június 6.]

 

,,A központi államigazgatási szervekre vonatkozó közös szabályok'' alcím

5/A. §-sal kieg.: 2014: XXI. tv. 32. § [2014. június 6.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,törvény'' szövegrész helyébe ,,az Alaptörvény vagy törvény'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 41. § a) pont [2014. június 6.]

 

14. § (1) és (5) bek.-ből

,,- a Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a Miniszterelnökségen működő államtitkár kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 42. § (1) bek. a) pont [2014. június 6.]

 

25/B. § (1) bek. g) pontban

,,Miniszterelnökséget vezető államtitkár'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 41. § b) pont [2014. június 6.]

 

25/D. § (1) bek.-ben

,,Miniszterelnökség fejezeten belüli'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 41. § c) pont [2014. június 6.]

 

25/D. § (5) bek.-ben

,,Miniszterelnökség a'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 41. § d) pont [2014. június 6.]

 

31. § (8) bek.-ben

,,Miniszterelnökség szervezetében'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 41. § e) pont [2014. június 6.]

 

32. § (6) bek.-ben

,,Miniszterelnökség szervezetében'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 41. § e) pont [2014. június 6.]

 

35. § (2)-(5) bek.

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 33. § [2014. június 6.]

 

,,A Miniszterelnökség'' alcímcím és 36. §

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 42. § (2) bek. b) pont [2014. június 6.]

 

37. §

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 34. § [2014. június 6.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,felelős minisztérium'' szövegrész helyébe ,,felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 41. § f) pont [2014. június 6.]

 

49. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XXI. tv. 35. § [2014. június 6.]

 

50. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XXI. tv. 36. § [2014. június 6.]

 

,,A Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a Miniszterelnökségen működő államtitkár'' alcímcím és 59. §

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 42. § (2) bek. c) pont [2014. június 6.]

 

60. § (2) bek.-ben

,,kormányzati'' szövegrész helyébe ,,miniszterelnök és a kormányzati'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 41. § g) pont [2014. június 6.]

 

60. § (5) bek.-ből

,,Miniszterelnökségen és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 42. § (1) bek. b) pont [2014. június 6.]

 

61. § (1) bek.-ben

,,minisztériumra vonatkozó külön törvényben megállapított eltérések kivételével'' szövegrész helyébe ,,minisztérium tekintetében törvényben meghatározott eltérésekkel'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 41. § h) pont [2014. június 6.]

 

63. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: XXI. tv. 37. § [2014. június 6.]

 

65. §

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 38. § [2014. június 6.]

 

67. § (4) bek.-ben

,,személyről'' szövegrész helyébe ,,személyről - a külképviselet vezetői megbízásra javasolt személyek kivételével -'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 41. § i) pont [2014. június 6.]

 

68. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 39. § [2014. június 6.]

 

68. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 42. § (2) bek. d) pont [2014. június 6.]

 

,,A Miniszterelnökség szervezete'' alcímcím és 69. §

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 42. § (2) bek. e) pont [2014. június 6.]

 

73/A. §

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 42. § (2) bek. f) pont [2014. június 6.]

 

75. § (4a) bek. után

(4b) bek.-sel kieg.: 2014: XXI. tv. 40. § [2014. június 6.]


2010. évi L. tv.

 
 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

 
 

2. §-ból

,,a főváros,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXIII. tv. 11. § a) pont [2014. június 18.]

 

3. §

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 1. § [2014. június 18.]

 

6. §

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 2. § [2014. június 18.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 3. § (1) bek. [2014. június 18.]

 

8. § (3) bek. b) pontban

,,fővárosi listás'' szövegrész helyébe ,,fővárosi kompenzációs listás'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 10. § a) pont [2014. június 18.]

 

8. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 3. § (2) bek. [2014. június 18.]

 

8. § (4) bek. b) pontban

,,fővárosi listás'' szövegrész helyébe ,,fővárosi kompenzációs listás'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 10. § a) pont [2014. június 18.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,fővárosi listás'' szövegrész helyébe ,,fővárosi kompenzációs listás'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 10. § a) pont [2014. június 18.]

 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 3. § (3) bek. [2014. június 18.]

 

9. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 4. § [2014. június 18.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 5. § (1) bek. [2014. június 18.]

 

10. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: XXIII. tv. 5. § (2) bek. [2014. június 18.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 6. § [2014. június 18.]

 

4. alcímcím (16/A. § előtt)

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 7. § [2014. június 18.]

 

16/A. §

Hat. kív. h.: 2014: XXIII. tv. 11. § b) pont [2014. június 18.]

 

17-18. §

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 8. § [2014. június 18.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,17. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,17. § (5) bekezdésében'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 10. § b) pont [2014. június 18.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 9. § [2014. június 18.]

 

21. § (3)-(4) bek.-ben

,,fővárosi listán'' szövegrész helyébe ,,fővárosi kompenzációs listán'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 10. § c) pont [2014. június 18.]


2010. évi CXXVI. tv.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 43. § [2014. június 6.]

 

4. § (2) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § a) pont [2014. június 6.]

 

6. § (1)-(2) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § a) pont [2014. június 6.]

 

7. § (2)-(4) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § a) pont [2014. június 6.]

 

8. §-ból

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § a) pont [2014. június 6.]

 

10. § (2) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § b) pont [2014. június 6.]

 

11. § (3) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § a) pont [2014. június 6.]

 

12. § (3) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § a) pont [2014. június 6.]

 

12. § (4) bek.-ből

,,közigazgatás szervezéséért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § c) pont [2014. június 6.]

 

20/D. § (1) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § b) pont [2014. június 6.]

 

20/D. § (3) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezéséért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § d) pont [2014. június 6.]

 

20/D. § (6) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § a) pont [2014. június 6.]

 

20/G. § (1)-(2) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § a) pont [2014. június 6.]

 

21/B. § (1)-(2) bek.-ből

,,közigazgatás-szervezésért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 44. § a) pont [2014. június 6.]


2010. évi CXXX. tv.

 
 

a jogalkotásról

 
 

23. § (5) bek. f) pontból

,,a Miniszterelnökség és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 46. § [2014. június 6.]

 

25/A. § (2) bek.-ben

,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 45. § a) pont [2014. június 6.]

 

26. § (5)-(6) bek.-ben

,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 45. § a) pont [2014. június 6.]

 

28. § (2)-(3) bek.-ben

,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 45. § a) pont [2014. június 6.]

 

30. § (4)-(5) bek.-ben

,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért felelős miniszter, hogy'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 45. § b) pont [2014. június 6.]


2011. évi CVIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

6. § (1) bek. a) pontból

,,a Miniszterelnökség,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 48. § [2014. június 6.]

 

168. § (2) bek. e) pontban

,,Miniszterelnökséget vezető államtitkár'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 47. § a) pont [2014. június 6.]

 

182. § (4) bek.-ben

,,belügyminiszter'' szövegrész helyébe ,,közfoglalkoztatásért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 47. § b) pont [2014. június 6.]


2011. évi CXIII. tv.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 
 

15. § (1) bek. a) pontból

,,a Miniszterelnökség,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 49. § [2014. június 6.]


2011. évi CXXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

 
 

4. §

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 50. § [2014. június 6.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,három'' szövegrész helyébe ,,négy'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 53. § a) pont [2014. június 6.]

 

35. § (2) bek.-ben

,,a rendészetért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 53. § b) pont [2014. június 6.]

 

38. §

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 51. § [2014. június 6.]

 

40. §

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 52. § [2014. június 6.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,az illetékes'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 53. § c) pont [2014. június 6.]

 

42. §-ban

,,az illetékes'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 53. § c) pont [2014. június 6.]

 

43. §-ban

,,a honvédelemért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 53. § d) pont [2014. június 6.]

 

44. § (2) bek.-ben

,,a honvédelemért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 53. § d) pont [2014. június 6.]

 

49. §-ban

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,miniszter és az igazságügyért felelős miniszter együttes'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 53. § e) pont [2014. június 6.]


2011. évi CLXXIX. tv.

 
 

a nemzetiségek jogairól

 
 

59. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXIII. tv. 30. § [2014. június 18.]


2011. évi CLXXXIX. tv.

 
 

a Magyarország helyi önkormányzatairól

 
 

22. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2014: XXIII. tv. 12. § [A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követő harmadik napon]

 

,,A megbízatás keletkezése és megszűnése'' alcím

31/A. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2014: XXIII. tv. 13. § [2014. június 18.]

 

35. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2014: XXIII. tv. 14. § [2014. június 18.]

 

36. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXIII. tv. 15. § [2014. június 18.]

 

47. §

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 16. § [A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követő harmadik napon]

 

,,Polgármester'' alcím

70/A. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2014: XXIII. tv. 17. § [2014. június 18.]

 

72. §

Hatályba lépő szöveg: 2014: XXIII. tv. 18. § [2014. június 18.]

 

108/A. § (1) bek.-ben

,,A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény'' szövegrész helyébe ,,A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.)'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 20. § [2014. június 18.]

 

108/A. § után

108/B. §-sal kieg.: 2014: XXIII. tv. 19. § [2014. június 18.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

8. § (6) bek.-ből

,,a Miniszterelnökségét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 54. § a) pont [2014. június 6.]

 

43. § (1) bek.-ben

,,Miniszterelnökség, a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 54. § b) pont [2014. június 6.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

1. § a) pontból

,,a Miniszterelnökség,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. a) pont [2014. június 6.]

 

1. § d) pontból

,, , és a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának (a továbbiakban: szakmai vezető)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. b) pont [2014. június 6.]

 

6. § 29. pontból

,, , továbbá a Miniszterelnökségen kinevezett helyettes államtitkár'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. c) pont [2014. június 6.]

 

8. § (11) bek.-ben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 60. § a) pont [2014. június 6.]

 

26. § (5) bek.-ből

,,és a Miniszterelnökségen'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. d) pont [2014. június 6.]

 

37. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (2) bek. a) pont [2014. június 6.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,megszűnésének időpontja nem függhet'' szövegrész helyébe ,,megszűnésének időpontja - tartós külszolgálat megszüntetése kivételével - nem függhet'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 60. § b) pont [2014. június 6.]

 

40. § (2) bek.-ből

,,a Miniszterelnökséget vezető államtitkár,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. e) pont [2014. június 6.]

 

,,Kiküldetés'' alcím után

Alcímmel és 54/A-54/B. §-sal kieg.: 2014: XXI. tv. 55. § [2014. június 6.]

 

123. §-ból

,,Miniszterelnökség és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. f) pont [2014. június 6.]

 

125. § (1) bek.-ből

,,Miniszterelnökségen a Miniszterelnökséget vezető államtitkár miniszterelnökségi főtanácsadói, miniszterelnökségi tanácsadói, a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. g) pont [2014. június 6.]

 

133. § (5) bek.-ből

,, , Miniszterelnökség'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. h) pont [2014. június 6.]

 

133. § (6) bek.-ből

,,illetve miniszterelnökségi főtanácsadói, miniszterelnökségi tanácsadói,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. i) pont [2014. június 6.]

 

134. § (1) bek. 1. pont

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (2) bek. b) pont [2014. június 6.]

 

180. § (1) bek. l) pontból

,, , illetve a Miniszterelnökségre'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. j) pont [2014. június 6.]

 

,,A minisztériumokban és a Miniszterelnökségen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő adatkezelés egyes szabályai, a közszolgálati nyilvántartás'' alcímcímből (185. § előtt)

,,és a Miniszterelnökségen'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. d) pont [2014. június 6.]

 

185. § (1)-(2) bek.-ből

,,és a Miniszterelnökségen'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. d) pont [2014. június 6.]

 

185. § (3) bek.-ből

,,és a Miniszterelnökség'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. k) pont [2014. június 6.]

 

186. § (1) bek.-ből

,, , miniszterelnökségi'' szövegrészt és ,, , illetve a Miniszterelnökség'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. l) pont [2014. június 6.]

 

186. § (4) bek.-ből

,,és a Miniszterelnökség'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. m) pont [2014. június 6.]

 

187. § (1) bek.-ből

,, , valamint a Miniszterelnökség'' szövegrészt és ,,és a Miniszterelnökség'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. n) pont [2014. június 6.]

 

187. § (3) bek.-ből

,,és a Miniszterelnökség'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. k) pont [2014. június 6.]

 

189. § (2) bek.-ből

,,a Miniszterelnökségen,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. o) pont [2014. június 6.]

 

203. § (1) bek.-ben

,,Miniszterelnökséget vezető államtitkár miniszterelnökségi főtanácsadói és miniszterelnökségi tanácsadói'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter kormány-főtanácsadói és kormánytanácsadói'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 60. § c) pont [2014. június 6.]

 

203. § (9) bek. a) pontban

,,Miniszterelnökséget vezető államtitkár'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 60. § d) pont [2014. június 6.]

 

214. § (4) bek.-ben

,,53. §'' szövegrész helyébe ,,53. §, 54/A. §, 54/B. §'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 60. § e) pont [2014. június 6.]

 

220. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 56. § (1) bek. [2014. június 6.]

 

220. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (2) bek. c) pont [2014. június 6.]

 

220. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 56. § (2) bek. [2014. június 6.]

 

222. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 57. § [2014. június 6.]

 

223. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 58. § (1) bek. [2014. június 6.]

 

223. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 58. § (2) bek. [2014. június 6.]

 

223. § (4) bek.-ből

,,- a Miniszterelnökségen működő helyettes államtitkár esetében a Miniszterelnökséget vezető államtitkár -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. p) pont [2014. június 6.]

 

224. § (4)-(6) bek.

Helyébe lép: 2014: XXI. tv. 59. § [2014. június 6.]

 

225. §-ból

,,- a Miniszterelnökségen működő helyettes államtitkár esetében - a miniszterelnök'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 61. § (1) bek. q) pont [2014. június 6.]


2011. évi CCII. tv.

 
 

a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

 
 

15. § (3) bek.-ben

,,Miniszterelnökség keretében'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 62. § a) pont [2014. június 6.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 62. § b) pont [2014. június 6.]

 

1. melléklet 12. pontban

,,Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 62. § b) pont [2014. június 6.]


2012. évi V. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

1. alcím

19/H. §-sal kieg.: 2014: XXI. tv. 63. § [2014. június 6.]


2012. évi XLV. tv.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 64. § [2014. június 6.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

2. § 26. pontból

,,a Miniszterelnökség,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXI. tv. 65. § [2014. június 6.]


2013. évi XXXVI. tv.

 
 

a választási eljárásról

 
 

2. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: XXIII. tv. 21. § [2014. június 18.]

 

124. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 2014: XXIII. tv. 22. § [2014. június 18.]

 

132. §-ban

,,harmadik napon'' szövegrész helyébe ,,negyedik napon'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 28. § a) pont [2014. június 18.]

 

167. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 23. § [2014. június 18.]

 

307/F. § (1)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: XXIII. tv. 29. § (1) bek. [2014. június 18.]

 

307/G. § (1) bek.-ben

,,huszonhetedik napon'' szövegrész helyébe ,,harmincnegyedik napon'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 28. § b) pont [2014. június 18.]

 

307/I. § (1) bek.-ben

,, , valamint a megyei és a fővárosi listát'' szövegrész helyébe ,, , a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát'' szövegrész, ,,huszonhatodik napon'' szövegrész helyébe ,,harmincharmadik napon'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 28. § c) pont [2014. június 18.]

 

307/I. § (2) bek.-ben

,,megyei, illetve a fővárosi listát'' szövegrész helyébe ,,megyei listát, illetve a fővárosi kompenzációs listát'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 28. § d) pont [2014. június 18.]

 

307/K. §

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 24. § [2014. június 18.]

 

307/L. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: XXIII. tv. 25. § [2014. június 18.]

 

307/M. §-ból

,,vagy fővárosi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: XXIII. tv. 29. § (2) bek. [2014. június 18.]

 

307/O. § (1)-(2) bek.-ben

,,megyei, illetve a fővárosi'' szövegrész helyébe ,,megyei'' szövegrész lép: 2014: XXIII. tv. 28. § e) pont [2014. június 18.]

 

307/O. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: XXIII. tv. 26. § [2014. június 18.]

 

143. alcím

315. §-sal kieg.: 2014: XXIII. tv. 27. § [2014. június 18.]


2013. évi L. tv.

 
 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

 
 

21. § (1)-(2) bek.-ben

,,Miniszterelnökséget vezető államtitkár'' szövegrész helyébe ,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 66. § a) pont [2014. június 6.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,a Miniszterelnökség által'' szövegrész helyébe ,,az általa'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 66. § b) pont [2014. június 6.]


2014. évi XXIII. tv.

 
 

egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: XXIII. tv. 31. § (1) bek. [A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követő harmadik napon]


1957. évi 30. tvr.

 
 

a Közúti Kereskedelmi Járművek Ideiglenes Behozatalára, a Szállítótartályokra és a Magánhasználatra szolgáló Vízijárművek és Légijárművek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezmények kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 3. § [2014. június 6.]


1957. évi 59. tvr.

 
 

az Áruminták és kereskedelmi propagandaanyagok behozatalának megkönnyítésére vonatkozó, Genfben, 1952. évi november hó 7. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 4. § [2014. június 6.]


1963. évi 8. tvr.

 
 

a kiállításon, vásáron, kongresszuson, vagy hasonló esemény alkalmával bemutatandó, vagy felhasználandó áruk behozatalánál engedélyezett kedvezményekre, valamint a munkaeszközök vámelőjegyzésben történő behozatalára vonatkozóan Brüsszelben, 1961. június 8-án létrejött vámegyezmények kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 5. § [2014. június 6.]


1963. évi 23. tvr.

 
 

a nemzetközi fuvarozásnál használatos rakodólapok vámkezeléséről Genfben, 1960. december 9-én kelt európai egyezmény kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 6. § [2014. június 6.]


1964. évi 2. tvr.

 
 

a turistaforgalom vámkönnyítéseiről szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint az Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

 
 

4. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 7. § [2014. június 6.]


1966. évi 5. tvr.

 
 

az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták E. C. S. igazoló füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956. március 1-jén megkötött és a Vámegyüttműködési Tanács ajánlására 1960. június 15-én módosított Vámegyezmények kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 8. § [2014. június 6.]


1969. évi 10. tvr.

 
 

a New Yorkban 1965. július 8-án kelt, a szárazföldi államok átmenő kereskedelméről szóló Egyezmény kihirdetéséről

 
 

5. § (2) bek.-ben

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 9. § [2014. június 6.]


1970. évi 14. tvr.

 
 

a Magyar Népköztársaságnak New Yorkban, 1965. április 14-én kelt Harmadik Nemzetközi Ónegyezményhez való csatlakozása kihirdetéséről

 
 

4. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 10. § [2014. június 6.]


1972. évi 5. tvr.

 
 

a Genfben 1970. május 15-én kelt Negyedik Nemzetközi Ónegyezménynek a Magyar Népköztársaság által történt megerősítése kihirdetéséről

 
 

4. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 11. § [2014. június 6.]


1976. évi 32. tvr.

 
 

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a határmenti árucsere- és szolgáltatás-forgalomról, valamint gazdasági együttműködésről szóló, Budapesten 1976. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 12. § [2014. június 6.]


1977. évi 5. tvr.

 
 

a Genfben 1975. június 21-én kelt Ötödik Nemzetközi Ónegyezmény kihirdetéséről

 
 

4. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 13. § [2014. június 6.]


1977. évi 10. tvr.

 
 

a Magyar Népköztársaság és Japán között Tokióban, 1975. október 20-án aláírt kereskedelmi és hajózási szerződés kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 14. § [2014. június 6.]


1987. évi 20. tvr.

 
 

az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetéséről

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 15. § [2014. június 6.]


1988. évi 5. tvr.

 
 

a Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló szerződés kihirdetéséről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 16. § [2014. június 6.]


1989. évi 1. tvr.

 
 

az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseire vonatkozó elévülési időről szóló, New Yorkban, 1974. június 14-én kelt Egyezményről, valamint az áruk nemzetközi adásvételi szerződésére vonatkozó elévülési időről szóló Egyezmény módosításáról, Bécsben 1980. április 11-én kelt Jegyzőkönyvről

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 2014: XXI. tv. 17. § [2014. június 6.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

119/2004. (IV. 29.) Korm. r.

 
 

az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről

 
 

2. § 11. pont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

9/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2014. július 1.]


359/2004. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

2. § (1) bek. a) pont ad)-ae) alpont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

2. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2014. július 1.]


242/2006. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről

 
 

3. § (1) bek. 27. pont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 3. § [2014. július 1.]


49/2007. (III. 26.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről

 
 

3. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

3. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

3. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2014. július 1.]

 

3. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2014. július 1.]

 

3. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § (5) bek. [2014. július 1.]

 

3. § (6) bek. c) pont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § (6) bek. [2014. július 1.]

 

3. § (7) bek. c) pont

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § (7) bek. [2014. július 1.]


102/2008. (IV. 29.) Korm. r.

 
 

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (3) bek. a) pont [2014. június 6. 22 óra]


189/2008. (VII. 28.) Korm. r.

 
 

egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (3) bek. b) pont [2014. június 6. 22 óra]


237/2008. (IX. 26.) Korm. r.

 
 

a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről

 
 

115/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 5. § [2014. július 1.]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

155. §

Helyébe lép: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2014. június 30. 23 óra]

 

156. § (1) bek.

Helyébe lép: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2014. június 30. 23 óra]


191/2009. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 
 

42. § (7) bek. b) pontból

,,a közlekedési,'' szövegrészt hat. kív. h.: 160/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § [2014. július 1.]

 

42. § (7) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 160/2014. (VI. 30.) Korm. r. 1. § [2014. július 1.]


212/2010. (VII. 1.) Korm. r.

 
 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről

 
 

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (3) bek. c) pont [2014. június 6. 22 óra]


267/2010. (XII. 3.) Korm. r.

 
 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (3) bek. d) pont [2014. június 6. 22 óra]


283/2010. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (3) bek. e) pont [2014. június 6. 22 óra]


300/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

egyes kormányrendeleteknek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (3) bek. f) pont [2014. június 6. 22 óra]


323/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

 
 

4. melléklet V. pont és táblázat

Hat. kív. h.: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 5. § [2014. június 30. 23 óra]


374/2010. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Közpolitikai Kutatások Intézete központi hivatali jogállásáról

 
 

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (3) bek. g) pont [2014. július 1.]


37/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 1. § [2014. július 1.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

2. § 1. pont b) alpont bc) alpontban

,,halászati de minimis'' szövegrész helyébe ,,875/2007/EK bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 2. pont [2014. július 1.]

 

2. § 1. pont b) alpont bd) alpontban

,,általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,1407/2013/EU bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 3. pont [2014. július 1.]

 

2. § 2. pontban

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

2. § 4. és 7. pontban

,,az eljárási rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 659/1999/EK tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 4. pont [2014. július 1.]

 

2. § 9. pont

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

2. § 10. pontban

,,az eljárási rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 659/1999/EK tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 4. pont [2014. július 1.]

 

2. § 12. pontban

,,szóló 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet)'' szövegrész helyébe ,,szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 794/2004/EK bizottsági rendelet)'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 5. pont [2014. július 1.]

 

2. § 14. pontban

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

2. § 16. pontban

,,az eljárási rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 659/1999/EK tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 4. pont [2014. július 1.]

 

2. § 20. pontban

,,végrehajtási rendelet'' szövegrész helyébe ,,794/2004/EK bizottsági rendelet'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 6. pont [2014. július 1.]

 

2. § 23. pont

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

2. § 23. pontból

,,a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet),'' szövegrészt hat. kív. h.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. a) pont [2015. január 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,egy projekthez'' szövegrész helyébe ,,azonos elszámolható költségekhez'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 7. pont [2014. július 1.]

 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

6. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

6. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. b) pont [2015. január 1.]

 

6. § (4) bek. b) pontban

,,halászati csoportmentességi'' szövegrész helyébe ,,736/2008/EK bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 8. pont [2014. július 1.]

 

6. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

III. Fejezet címben (7. § előtt)

,,KORMÁNY EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS TAGJA'' szövegrész helyébe ,,MINISZTER'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 9. pont [2014. július 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának'' szövegrész helyébe ,,miniszternek'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 10. pont [2014. július 1.]

 

7. § (2a) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

7. § (3) bek. a) pontban

,,az eljárási rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 659/1999/EK tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 4. pont [2014. július 1.]

 

7. § (3) bek. b) pontban

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

7. § (3) bek. c) pontban

,,az eljárási rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 659/1999/EK tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 4. pont [2014. július 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § [2014. július 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

10. § (1)-(3) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

4. alcímcímben (11. § előtt)

,,rendelet'' szövegrész helyébe ,,rendeletek'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 11. pont [2014. július 1.]

 

11. § (1)-(2) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,rendelet'' szövegrész helyébe ,,rendeletek'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 11. pont [2014. július 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,a régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,az 1407/2013/EU bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 12. pont [2014. július 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,halászati de minimis'' szövegrész helyébe ,,875/2007/EK bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 2. pont [2014. július 1.]

 

11. § (6) bek. nyitó szövegrészben

,,A régi általános de minimis rendelet és az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,Az 1407/2013/EU bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 13. pont [2014. július 1.]

 

11. § (6) bek. a)-b) pontban

,,a régi általános de minimis rendelet és az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,az 1407/2013/EU bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 14. pont [2014. július 1.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,halászati de minimis'' szövegrész helyébe ,,875/2007/EK bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 2. pont [2014. július 1.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,a régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,az 1407/2013/EU bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 12. pont [2014. július 1.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,a régi általános de minimis rendelet és az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,az 1407/2013/EU bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 14. pont [2014. július 1.]

 

11. § (8) bek.-ben

,,a régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,az 1407/2013/EU bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 12. pont [2014. július 1.]

 

11. § (8) bek. nyitó szövegrészben

,,halászati de minimis'' szövegrész helyébe ,,875/2007/EK bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 2. pont [2014. július 1.]

 

11. § (8) bek. a) pontban

,,halászati de minimis'' szövegrész helyébe ,,875/2007/EK bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 2. pont [2014. július 1.]

 

11. § (8) bek. a) pontban

,, , a régi általános de minimis rendelet 2. cikk (2) bekezdésében, valamint az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,és az 1407/2013/EU bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 15. pont [2014. július 1.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,halászati de minimis'' szövegrész helyébe ,,875/2007/EK bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 2. pont [2014. július 1.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,A régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis'' szövegrész helyébe ,,Az 1407/2013/EU bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 16. pont [2014. július 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

12. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának'' szövegrész helyébe ,,miniszternek'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 10. pont [2014. július 1.]

 

12. § (2) bek. a)-c) pontban

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,rendelet'' szövegrész helyébe ,,rendeletek'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 11. pont [2014. július 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,rendelethez'' szövegrész helyébe ,,rendeletekhez'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 17. pont [2014. július 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 5. § [2014. július 1.]

 

13. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. c) pont [2015. január 1.]

 

5. alcímcímben (14. § előtt)

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 18. pont [2014. július 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

14. § (2) bek. záró szövegrészben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 19. pont [2014. július 1.]

 

14. § (3)-(5) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával'' szövegrész helyébe ,,miniszterrel'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 20. pont [2014. július 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának'' szövegrész helyébe ,,miniszternek'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 10. pont [2014. július 1.]

 

15. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

15. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 18. pont [2014. július 1.]

 

15. § (4) bek. a) pontban

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagját'' szövegrész helyébe ,,minisztert'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 21. pont [2014. július 1.]

 

15. § (5) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 6. § [2014. július 1.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

6. alcímcímben (17. § előtt)

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának a'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 22. pont [2014. július 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának'' szövegrész helyébe ,,miniszternek'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 10. pont [2014. július 1.]

 

17. § (2)-(3) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

18. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

18. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. d) pont [2015. január 1.]

 

18. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

18. § (3) bek. a) pontban

,,szóló 2010.'' szövegrész helyébe ,,szóló, 2010.'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 23. pont [2014. július 1.]

 

18. § (3) bek. b)-c) pont

Hat. kív. h.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

18. § (3) bek. d) pontban

,,az általános csoportmentességi'' szövegrész helyébe ,,a 800/2008/EK bizottsági'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 24. pont [2014. július 1.]

 

18. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

18. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2014. július 1.]

 

7. alcím

18/A. §-sal kieg.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 8. § [2014. július 1.]

 

19. §

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 9. § [2014. július 1.]

 

20. § (1)-(3) bek.-ben

,,közszolgáltatásról szóló'' szövegrész helyébe ,,2012/21/EU'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 25. pont [2014. július 1.]

 

20. § (4)-(5) bek.-ben

,,közszolgáltatásról szóló'' szövegrész helyébe ,,2012/21/EU'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 26. pont [2014. július 1.]

 

20. § (5) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló'' szövegrész helyébe ,,az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 28. pont [2014. július 1.]

 

21. § (1)-(2) bek.-ben

,,A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló'' szövegrész helyébe ,,Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 27. pont [2014. július 1.]

 

21. § (2)-(3) bek.-ben

,,a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló'' szövegrész helyébe ,,az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 29. pont [2014. július 1.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 19. pont [2014. július 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával'' szövegrész helyébe ,,miniszterrel'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 20. pont [2014. július 1.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,az eljárási rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 659/1999/EK tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 30. pont [2014. július 1.]

 

23. § (1)-(3) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

23. § (1)-(3) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 18. pont [2014. július 1.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,az eljárási rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 659/1999/EK tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 4. pont [2014. július 1.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

24. § (1)-(2) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 10. § [2014. július 1.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,Nagyberuházásnak'' szövegrész helyébe ,,Regionális beruházási támogatás esetében nagyberuházásnak'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 31. pont [2014. július 1.]

 

26. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 11. § [2014. július 1.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,személyi'' szövegrész helyébe ,,kétévi személyi'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 32. pont [2014. július 1.]

 

33. § (1)-(2) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 18. pont [2014. július 1.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,Az eljárási rendelet'' szövegrész helyébe ,,A 659/1999/EK tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 33. pont [2014. július 1.]

 

34. § (1)-(2) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

36. § (1)-(2) bek.-ben

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

38. § a) pontban

,,EK-Szerződés 93. cikkének'' szövegrész helyébe ,,Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 34. pont [2014. július 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 12. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. július 1.]

 

2. melléklet b)-c) pontban

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 1. pont [2014. július 1.]

 

2. melléklet c) pontban

,,Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával'' szövegrész helyébe ,,miniszterrel'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 20. pont [2014. július 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 12. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. július 1.]

 

4. melléklet címben

,,A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló'' szövegrész helyébe ,,Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 27. pont [2014. július 1.]

 

4. melléklet 11-14. pontban

,,a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló'' szövegrész helyébe ,,az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 13. § 29. pont [2014. július 1.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 12. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. július 1.]

 

5. melléklet után

6. melléklettel kieg.: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 12. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2014. július 1.]

 

és az azt módosító

 
 

124/2014. (IV. 10.) Korm. r.

 
 

3. §

Nem lép hatályba: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 15. §

 

4. § (2) bek. b)-f) pont

Nem lép hatályba: 158/2014. (VI. 30.) Korm. r. 15. §


90/2011. (VI. 14.) Korm. r.

 
 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (3) bek. h) pont [2014. június 6. 22 óra]


112/2011. (VII. 4.) Korm. r.

 
 

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

 
 

5. §-ban

,,1. melléklet'' szövegrész helyébe ,,1. és 2. melléklet'' szövegrész, ,,1. mellékletben'' szövegrész helyébe ,,1. és 2. mellékletben'' szövegrész lép: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § (3) bek. a) pont [2014. június 30. 23 óra]

 

5/A. § után

5/B. §-sal kieg.: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2014. június 30. 23 óra]

 

6. § (1) bek.-ben

,,a nukleáris biztonsággal, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, a sugárvédelemmel és a nukleárisbaleset-elhárítással'' szövegrész helyébe ,,a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, valamint a nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, radioaktív hulladékok biztonságával és védettségével'' szövegrész lép: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § (3) bek. b) pont [2014. június 30. 23 óra]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2014. június 30. 23 óra]


171/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

25. § (3) bek. [136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított]

Hat. kív. h.: 157/2014. (VI. 30.) Korm. r. 1. § [2014. június 30. 23 óra]

 

27. § (4) bek.

Nem lép hatályba: 157/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. §


246/2011. (XI. 24.) Korm. r.

 
 

a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2014. június 30. 23 óra]

 

6. § (3) bek.-ben

,,létesítmény'' szövegrész helyébe ,,létesítmény és radioaktívhulladék-tároló'' szövegrész lép: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 3. § (3) bek. a) pont [2014. június 30. 23 óra]

 

7. § (3) bek.-ben

,,létesítmény létesítése'' szövegrész helyébe ,,létesítmény telephelyének vizsgálata és értékelése, jellemzőinek és alkalmasságának megállapítása, létesítése, előkészítése, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységek megvalósításának'' szövegrész lép: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 3. § (3) bek. b) pont [2014. június 30. 23 óra]

 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2014. június 30. 23 óra]


290/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

2. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (2) bek. [2014. június 6. 22 óra]

 

3. §

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (2) bek. [2014. június 6. 22 óra]

 

2. alcímcím (4. § előtt)

Hat. kív. h.: 154/2014. (VI. 18.) Korm. r. 2. § a) pont [2014. június 19.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 154/2014. (VI. 18.) Korm. r. 2. § b) pont [2014. június 19.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 154/2014. (VI. 18.) Korm. r. 1. § [2014. június 19.]


366/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról

 
 

Hat. kív. h.: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 9. § [2014. július 1.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 1. § [2014. július 1.]

 

12. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

12. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,A 11. § (4a) bekezdése szerint kijelölt személynek'' szövegrész helyébe ,,Az (1a) bekezdés szerinti esetben a pénzügyi-számviteli szervezeti egység vezetőjének, a 11. § (4a) bekezdése szerinti esetben a kijelölt személynek'' szövegrész lép: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 7. § 1. pont [2014. július 1.]

 

55. § (3) bek.-ben

,,felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel,'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel,'' szövegrész lép: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 7. § 2. pont [2014. július 1.]

 

61. § (1) bek.-ben

,,felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel'' szövegrész lép: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 7. § 3. pont [2014. július 1.]

 

66. § (5) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

71. § (3) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

72. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 1. § [2014. június 19.]

 

76. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 2. § [2014. június 19.]

 

77. § (3) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

78. § (3) bek. c) pontban és (8) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

78/A. § (3) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

80. § (2) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

82. § h) pontban

,,intézkedik, vagy'' szövegrész helyébe ,,intézkedik,'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § b) pont [2014. június 19.]

 

82. § i) pontban

,,rendelkezik.'' szövegrész helyébe ,,rendelkezik, vagy'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § c) pont [2014. június 19.]

 

82. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 3. § [2014. június 19.]

 

84. § (10) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

102. § (1) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

103. § (1)-(2) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

104. § (1) bek. a) pontban

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

104. § (7) bek. b) pontban

,,az Áht.'' szövegrész helyébe ,,a központi költségvetés Áht.'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § d) pont [2014. június 19.]

 

106. § (1) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

116. § (2) bek. a) pontban

,,felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel'' szövegrész lép: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 7. § 4. pont [2014. július 1.]

 

135. § (2) bek.-ben

,,együttes összege'' szövegrész helyébe ,,együttes összege, továbbá a külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím összege'' szövegrész lép: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 7. § 5. pont [2014. július 1.]

 

140. § (9) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

142. § (1) bek.-ben

,,költségvetésről szóló törvény '' szövegrész helyébe ,,költségvetés'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § a) pont [2014. június 19.]

 

148. § (3) bek.

Helyébe lép: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 3. § [2014. július 1.]

 

164. § (1) bek.-ben

,,külpolitikáért felelős miniszter és a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § e) pont [2014. június 19.]

 

167/E. § (1) bek. 2. pont b) alpont

Helyébe lép: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § [2014. július 1.]

 

176. § (1b) bek. után

(1c) bek.-sel kieg.: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 5. § [2014. július 1.]

 

179. § (1) bek.-ben

,,az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből'' szövegrész helyébe ,,a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 5. § f) pont [2014. június 19.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 4. §, illetve 1. melléklet [2014. június 19.]

 

7. melléklet

Mód.: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 6. §, illetve melléklet [2014. július 1.]

 

7. melléklet 1. pontban

,,Stabilitási tv.'' szövegrész helyébe ,,Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)'' szövegrész lép: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 7. § 6. pont [2014. július 1.]


53/2012. (III. 28.) Korm. r.

 
 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2014. június 30. 23 óra]

 

3. melléklet

Mód.: 156/2014. (VI. 30.) Korm. r. 4. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2014. június 30. 23 óra]


140/2012. (VII. 2.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról

 
 

4. §-ban

,,Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 7. § a) pont [2014. június 19.]

 

5. § a) pontban

,,a nemzeti fejlesztési'' szövegrész helyébe ,,az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 7. § b) pont [2014. június 19.]

 

5. § d) pont

Helyébe lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 6. § [2014. június 19.]


270/2012. (IX. 25.) Korm. r.

 
 

a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól

 
 

4. § 10. pont

Hat. kív. h.: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 10. § [2014. június 19.]

 

4. § 22. pontban

,,külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért'' szövegrész helyébe ,,külgazdasági ügyekért'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 9. § b) pont [2014. június 19.]

 

3. alcímcímben (5. § előtt)

,,szervezetek'' szövegrész helyébe ,,szervek'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 9. § a) pont [2014. június 19.]

 

5. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 8. § [2014. június 19.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,szervezet'' szövegrész helyébe ,,szerv'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 9. § c) pont [2014. június 19.]

 

29. § (4) bek.-ben

,,szervezet'' szövegrész helyébe ,,szerv'' szövegrész lép: 153/2014. (VI. 18.) Korm. r. 9. § c) pont [2014. június 19.]


4/2013. (I. 11.) Korm. r.

 
 

az államháztartás számviteléről

 
 

2. melléklet táblázat 18. sorban

,,VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 161/2014. (VI. 30.) Korm. r. 6. § [2014. július 1.]

 

15. melléklet

Mód.: 159/2014. (VI. 30.) Korm. r. 8. §, illetve 2. melléklet [2014. július 1.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

22. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 152/2014. (VI. 6.) Korm. r. 136. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

29/2013. (XII. 16.) MNB r.

 
 

az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 19/2014. (VI. 3.) MNB r. 10. § (2) bek. [2014. júmius 4.]


30/2013. (XII. 16.) MNB r.

 
 

a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 18/2014. (VI. 3.) MNB r. 14. § (3) bek. a) pont [2014. jánius 4.]


31/2013. (XII. 16.) MNB r.

 
 

a befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 18/2014. (VI. 3.) MNB r. 14. § (3) bek. b) pont [2014. jánius 4.]


32/2013. (XII. 16.) MNB r.

 
 

a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő szervezetekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 18/2014. (VI. 3.) MNB r. 14. § (3) bek. c) pont [2014. jánius 4.]


33/2013. (XII. 16.) MNB r.

 
 

a tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 18/2014. (VI. 3.) MNB r. 14. § (3) bek. d) pont [2014. jánius 4.]


34/2013. (XII. 16.) MNB r.

 
 

a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról

 
 

Hat. kív. h.: 19/2014. (VI. 3.) MNB r. 10. § (2) bek. [2014. júmius 4.]


35/2013. (XII. 16.) MNB r.

 
 

az ISIN azonosítóról

 
 

Hat. kív. h.: 20/2014. (VI. 3.) MNB r. 6. § (2) bek. [2014. június 4.]


41/2013. (XII. 29.) MNB r.

 
 

a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Magyar Nemzeti Bank közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 18/2014. (VI. 3.) MNB r. 14. § (3) bek. e) pont [2014. jánius 4.]


43/2013. (XII. 29.) MNB r.

 
 

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

3. melléklet ,,Egyes mérlegtételek könyv szerinti bruttó állománya'' (táblakód: 4LAN) megnevezésű adatszolgáltatás kitöltési előírásaiban

,,a 366/2011 (XII. 30.) kormányrendelet'' szövegrész helyébe ,,a hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről szóló MNB rendelet'' szövegrész lép: 24/2014. (VI. 27.) MNB r. 7. § a) pont [2014. július 1.]

 

3. melléklet ,,Cash-Flow jelentés'' (táblakód: CASHFLOW) megnevezésű adatszolgáltatás kitöltési előírásaiban

,,a 366/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében előírt minimumkövetelményeknek, a jelzálog-hitelintézetek esetén a 366/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 5. § (1a) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,a hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről szóló MNB rendeletben'' szövegrész lép: 24/2014. (VI. 27.) MNB r. 7. § b) pont [2014. július 1.]


17/2014. (V. 27.) MNB r.

 
 

a jegybanki alapkamat mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 23/2014. (VI. 24.) MNB r. 2. § (2) bek. [2014. június 25.]


1/2013. (VII. 11.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

 
 

15. § (4) bek.-ben

,,90%-át'' szövegrész helyébe ,,50%-át'' szövegrész, ,,10%-át'' szövegrész helyébe ,,30%-át'' szövegrész lép: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 1. § a) pont [2014. július 1.]

 

15. § (5) bek.-ben

,,20%-át'' szövegrész helyébe ,,15%-át'' szövegrész lép: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 1. § b) pont [2014. július 1.]

 

16. § (4) bek.-ben

,,110%-ának az 1/30-ad részét'' szövegrész helyébe ,,2%-át'' szövegrész lép: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 1. § c) pont [2014. július 1.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,50%-ának az 1/30-ad részét'' szövegrész helyébe ,,0,25%-át'' szövegrész lép: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 1. § d) pont [2014. július 1.]

 

16. § (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 5. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

31. § (4) bek.-ben

,,90%-át'' szövegrész helyébe ,,50%-át'' szövegrész, ,,10%-át'' szövegrész helyébe ,,30%-át'' szövegrész lép: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 1. § e) pont [2014. július 1.]

 

31. § (5) bek.-ben

,,20%-át'' szövegrész helyébe ,,15%-át'' szövegrész lép: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 1. § f) pont [2014. július 1.]

 

32. § (4) bek.-ben

,,110%-ának az 1/30-ad részét'' szövegrész helyébe ,,2%-át'' szövegrész lép: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 1. § g) pont [2014. július 1.]

 

32. § (5) bek.-ben

,,50%-ának az 1/30-ad részét'' szövegrész helyébe ,,0,25%-át'' szövegrész lép: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 1. § h) pont [2014. július 1.]

 

32. § (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 5. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 2. §, illetve 1. melléklet [2014. július 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 3. §, illetve 2. melléklet [2014. július 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 3/2014. (VI. 13.) MEKH r. 4. §, illetve 3. melléklet [2014. július 1.]


6/2013. (XII. 16.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

 
 

23. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 4/2014. (VI. 26.) MEKH r. 1. §

 

27. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 4/2014. (VI. 26.) MEKH r. 2. § [2014. június 27.]

 

2. melléklet

Nem lép hatályba: 4/2014. (VI. 26.) MEKH r. 1. §

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

2/2010. (VI. 1.) ME r.

 
 

a miniszterelnök-helyettes kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 1/2014. (VI. 6.) ME r. 3. § [2014. június 6. 22 óra]


5/2004. (XI. 19.) EüM r.

 
 

az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról

 
 

3. § (2) bek. c) pont után

d)-e) ponttal kieg.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 2. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

3. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 5. § [2014. július 1.]

 

3. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 2. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

3. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 2. § (3) bek. [2014. július 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 3. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

5. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 3. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 3. § (3) bek. [2014. július 1.]

 

6. sz. melléklet

Mód.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 4. §, illetve 1. melléklet [2014. július 1.]


5/2006. (II. 7.) EüM r.

 
 

a mentésről

 
 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 15. § [2014. július 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,3 munkanappal'' szövegrész helyébe ,,5 munkanappal'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 17. § a) pont aa) alpont [2014. július 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,rendezvény alatti elérhetőségét.'' szövegrész helyébe ,,rendezvény alatti elérhetőségét, továbbá nyilatkozik arról, hogy milyen háttér (szállítói kapacitás) áll rendelkezésre a biztosítás során.'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 17. § a) pont ab) alpont [2014. július 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,bejelentési kötelezettség elmulasztása,'' szövegrész helyébe ,,bejelentési kötelezettség elmulasztása, a 11/A. §-ban foglalt mentési terv hiánya,'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 17. § b) pont [2014. július 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,a rendezvény szervezője és a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezet egyetemlegesen felelős.'' szövegrész helyébe ,,a rendezvény szervezője felelős.'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 17. § c) pont ca) alpont [2014. július 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője és a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezet'' szövegrész helyébe ,,igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 17. § c) pont cb) alpont [2014. július 1.]

 

11/A. § (1) bek.-ben

,,50 000 fő'' szövegrész helyébe ,,5000 fő'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 17. § d) pont [2014. július 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 16. §, illetve 2. melléklet [2014. július 1.]


53/2007. (XII. 7.) EüM r.

 
 

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

 
 

2. § a) pontban

,,Gyftv. 3. § b) pontja'' szövegrész helyébe ,,Gyftv. 3. § 2. pontja'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 19. § a) pont [2014. július 1.]

 

2. § i) pontban

,,az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)'' szövegrész helyébe ,,a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 19. § b) pont [2014. július 1.]

 

4. § (1) bek. d) pontban

,,negyedévente'' szövegrész helyébe ,,félévente'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 19. § c) pont [2014. július 1.]

 

4. § (5) bek. a) pont ai) alpontban

,,az OGYI'' szövegrész helyébe ,,a GYEMSZI'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 19. § d) pont [2014. július 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 18. §, illetve 3. melléklet [2014. július 1.]


60/2003. (X. 20.) ESZCSM r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

 
 

1. melléklet 5. pont 5.3. alpontból

,,az aktív'' szövegrészt hat. kív. h.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 1. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

2. melléklet ,,REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS'' megjelölésű rész ,,Rend- és honvédelmi alapellátás és a fogvatartottak ellátásának minimumfeltételei'' megjelölésű táblázatban

,,Háziorvos szakorvos, foglalkozás-orvostan, (üzemorvostan) szakorvos, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt szakképesítések egyikének megszerzését állományba vételtől számítva öt éven belül vállaló orvos'' szövegrész helyébe ,,Háziorvos szakorvos, foglalkozás-orvostan, (üzemorvostan) szakorvos, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos, repülőorvostan szakorvos, belgyógyász szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt szakképesítések egyikének megszerzését állományba vételtől számítva öt éven belül vállaló orvos'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 1. § (1) bek. a) pont [2014. július 1.]

 

2. melléklet ,,TÜDŐGYÓGYÁSZAT'' megjelölésű rész ,,Tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei'' megjelölésű táblázat ,,Intenzív terápiás osztály'' megjelölésű sorban

,,EL'' szövegrész helyébe ,,EK 30 percen belül'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 1. § (1) bek. b) pont [2014. július 1.]


47/2004. (V. 11.) ESZCSM r.

 
 

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

 
 

4. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 6. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

4. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 6. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

4. § (6) bek.

Helyébe lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 6. § (3) bek. [2014. július 1.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 7. § (1) bek. [2014. július 1.]

 

6. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 7. § (2) bek. [2014. július 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 8. § [2014. július 1.]

 

18. §

Helyébe lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 9. § [2014. július 1.]

 

19. §

Helyébe lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 10. § [2014. július 1.]

 

19/A. § (1) bek.-ben

,,Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH)'' szövegrész helyébe ,,OTH'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 14. § [2014. július 1.]

 

19/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 11. § [2014. július 1.]

 

,,Fekvőbeteg-szakellátás'' alcím

19/D. §-sal kieg.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 12. § [2014. július 1.]

 

21. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 13. § [2014. július 1.]


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 
 

4. § (14) bek.-ben

,,vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról szóló 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet 2-10. cikke'' szövegrész helyébe ,,vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet 3-11. cikke'' szövegrész lép: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 4. § a) pont [2014. június 30.]

 

4/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 1. § (1) bek. [2014. június 30.]

 

4/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 1. § (2) bek. [2014. június 30.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,2014. június 30-ig'' szövegrész helyébe ,,2014. december 31-éig'' szövegrész lép: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 4. § b) pont [2014. június 30.]

 

31. § (1) bek. 2. pont

Helyébe lép: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 2. § (1) bek. [2014. június 30.]

 

31. § (2) bek. 9. pont

Helyébe lép: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 2. § (2) bek. [2014. június 30.]

 

31. § (2) bek. 22. pont után

23-27. ponttal kieg.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 2. § (3) bek. [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/1. melléklet

Mód.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.7.0.7-3.2.12.2.7.0.8. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § a) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.8.4. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § b) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/2. melléklet

Mód.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2014. június 30., illetve 2. melléklet 1. pont 2014. november 1.]

 

A. Függelék A/3. melléklet

Mód.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasz 3.2.12.2.7.0.7-3.2.12.2.7.0.8. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § c) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/4. melléklet

Mód.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/4. melléklet I. rész cím utáni táblázat 40. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § d) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/4. melléklet 1. kiegészítés 1. táblázat 40. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § e) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/4. melléklet 1. kiegészítés 2. táblázat 38. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § f) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/4. melléklet 1. kiegészítés 2. táblázat 40. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § g) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/4. melléklet 2. kiegészítés 3. pont I. rész táblázat 40. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § h) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/4. melléklet 2. kiegészítés 3. pont II. rész táblázat 40. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § i) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/4. melléklet II. rész táblázat 2-57. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § j) pont [2014. november 1.]

 

A. Függelék A/5. melléklet 3. kiegészítés 4. pont e) alpontból

,,(A. Függelék A/18. melléklet)'' szövegrészt hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § k) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/6. melléklet A minta Kiegészítés táblázat 40. pont

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § l) pont [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/8. melléklet

Mód.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/9. melléklet

Mód.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/9. melléklet

Mód.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2015. január 1.]

 

A. Függelék A/11. melléklet

Helyébe lép: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (8) bek., illetve 8. melléklet [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/12. melléklet

Helyébe lép: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (9) bek., illetve 9. melléklet [2014. június 30.]

 

A. Függelék A/18. melléklet

Hat. kív. h.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § m) pont [2014. november 1.]

 

B. Függelék B/4. melléklet

Mód.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (10) bek., illetve 10. melléklet [2014. június 30.]

 

B. Függelék B/7. melléklet

Mód.: 30/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (11) bek., illetve 11. melléklet [2014. június 30.]


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 
 

7. § (2) bek. a) pontból

,,a két tengelyt - a megengedett tengelyterhelés szempontjából - egy tengelynek kell tekinteni, az ilyen'' szövegrészt hat. kív. h.: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 7. § a) pont [2014. június 30.]

 

7. § (7) bek. nyitó mondatban

,,a megengedett legnagyobb tengelyterhelés szempontjából egy tengelynek minősülő elrendezésben'' szövegrész helyébe ,,egy tengelyvonalban'' szövegrész lép: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 6. § [2014. június 30.]

 

80. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 1. § [2014. június 30.]

 

92. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 2. § [2015. március 2.]

 

120. § 57. pont

Helyébe lép: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (1) bek. [2014. június 30.]

 

120. § 61. pont

Helyébe lép: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (2) bek. [2014. június 30.]

 

120. § 103. pont

Helyébe lép: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § (3) bek. [2014. június 30.]

 

121. § 32. pont után

33-35. ponttal kieg.: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 4. § [2014. június 30.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. június 30.]

 

B. Függelék B/8. sz. melléklet

Mód.: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. június 30.]

 

B. Függelék B/8. sz. melléklet III. Rész 3-4. alfüggelék

Hat. kív. h.: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 7. § b) pont [2014. június 30.]

 

B. Függelék B/8. sz. melléklet V. Rész 3-4. alfüggelék

Hat. kív. h.: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 7. § c) pont [2014. június 30.]

 

B. Függelék B/12. sz. melléklet

Mód.: 31/2014. (VI. 27.) NFM r. 5. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. június 30.]


28/2009. (VI. 25.) KHEM r.

 
 

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról

 
 

7. § (2) bek.-ben

,,alapdíjat és az átalánydíjat fizető lakossági fogyasztó'' szövegrész helyébe ,,alapdíjat fizető lakossági fogyasztó és az átalánydíjat fizető felhasználó'' szövegrész lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 1. § a) pont [2014. július 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,alapdíjat és az átalánydíjat fizető lakossági fogyasztónak'' szövegrész helyébe ,,alapdíjat fizető lakossági fogyasztónak és az átalánydíjat fizető felhasználónak'' szövegrész lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 1. § b) pont [2014. július 1.]

 

12. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,lakásonként'' szövegrész helyébe ,,lakásonként, felhasználási helyenként'' szövegrész lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 1. § c) pont [2014. július 1.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2014. július 1.]


11/2011. (III. 30.) NEFMI r.

 
 

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

 
 

2. melléklet II. rész 1. pont 1.2. alpontban

,,21,88'' szövegrész helyébe ,,17,23'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 20. § a) pont [2014. július 1.]

 

2. melléklet II. rész 2. pont 2.2. alpontban

,,14,00'' szövegrész helyébe ,,14,25'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 20. § b) pont [2014. július 1.]

 

2. melléklet II. rész 3. pont 3.2. alpontban

,,17,59'' szövegrész helyébe ,,11,62'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 20. § c) pont [2014. július 1.]

 

2. melléklet II. rész 4. pont 4.2. alpontban

,,28,18'' szövegrész helyébe ,,26,97'' szövegrész lép: 41/2014. (VI. 30.) EMMI r. 20. § d) pont [2014. július 1.]


19/2010. (XII. 3.) NFM r.

 
 

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

 
 

3. §-ban

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal'' szövegrész lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 3. § [2014. július 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 4. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2014. július 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 4. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2014. július 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 4. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2014. július 1.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 4. § (4) bek., illetve 5. melléklet [2014. július 1.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 4. § (5) bek., illetve 6. melléklet [2014. július 1.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (VI. 27.) NFM r. 4. § (6) bek., illetve 7. melléklet [2014. július 1.]


33/2013. (VI. 21.) NFM r.

 
 

a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről

 
 

Hat. kív. h.: 155/2014. (VI. 30.) Korm. r. 121. § [2014. június 30. 23 óra]


14/2008. (XII. 20.) ÖM r.

 
 

a lovas szolgáltató tevékenységről

 
 

2. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 1. § (1) bek. [2014. június 30.]

 

2. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 1. § (2) bek. [2014. június 30.]

 

2. § (2) bek. második mondat

Hat. kív. h.: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 7. § [2014. június 30.]

 

13. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 2. § (1) bek. [2014. június 30.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 2. § (2) bek. [2014. június 30.]

 

13/A. § (2) bek. második mondat

Helyébe lép: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 3. § [2014. június 30.]

 

14. § (2) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 4. § (1) bek. [2014. június 30.]

 

14. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 4. § (2) bek. [2014. június 30.]

 

14. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 4. § (3) bek. [2014. június 30.]

 

14. § (4) bek.

Helyébe lép: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 4. § (4) bek. [2014. június 30.]

 

14. § (5) bek.

Helyébe lép: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 4. § (5) bek. [2014. június 30.]

 

14. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 4. § (6) bek. [2020. január 1.]

 

14. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 4. § (7) bek. 4. § (7) bek. [2021. január 1.]

 

1. melléklet A) rész 1.1. pont

Helyébe lép: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 5. § (1) bek. [2014. június 30.]

 

1. melléklet A) rész 1.2. pont után

1.3. ponttal kieg.: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 5. § (2) bek. [2020. január 1.]

 

1. melléklet B) rész 1.1. pont

Helyébe lép: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 6. § (1) bek. [2014. június 30.]

 

1. melléklet B) része 1.4. pont után

1.5. ponttal kieg.: 22/2014. (VI. 27.) NGM r. 6. § (2) bek. [2021. január 1.]


24/1995. (XI. 22.) PM r.

 
 

a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról

 
 

Hat. kív. h.: 23/2014. (VI. 30.) NGM r. 25. § a) pont [2014. július 1.]


46/2007. (XII. 29.) PM r.

 
 

az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

 
 

1. §

Hat. kív. h.: 23/2014. (VI. 30.) NGM r. 25. § b) pont [2014. július 1.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 23/2014. (VI. 30.) NGM r. 25. § b) pont [2014. július 1.]

 

2. melléklet 2. pontban

,,Áfa tv.'' szövegrész helyébe ,,általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)'' szövegrész lép: 23/2014. (VI. 30.) NGM r. 24. § [2014. július 1.]

 

A rendelet

Hat. kív. h.: 23/2014. (VI. 30.) NGM r. 26. § [2015. július 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

10/2014. (II. 24.) OGY h.

 
 

az egyes házszabályi rendelkezésekről

 
 

24. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 15. § [2014. júmius 4.]

 

25. § (6) bek.

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 1. § [2014. júmius 4.]

 

37. § (8) bek.

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 2. § [2014. júmius 4.]

 

49. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 3. § [2014. júmius 4.]

 

53. § (3) bek.

Helyébe lép, egzidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 4. § [2014. júmius 4.]

 

38. alcímcímben (54. § előtt)

,,Zárószavazás'' szövegrész helyébe ,,A zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás'' szövegrész lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 14. § [2014. júmius 4.]

 

54. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 5. § [2014. júmius 4.]

 

55. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 6. § [2014. júmius 4.]

 

61. § (8) bek.

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 7. § [2014. júmius 4.]

 

64. § (2) bek.

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 8. § [2014. júmius 4.]

 

65. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 9. § [2014. júmius 4.]

 

67. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 10. § [2014. júmius 4.]

 

84. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 11. § [2014. júmius 4.]

 

148. § (7) bek.

Helyébe lép: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 12. § [2014. júmius 4.]

 

2. melléklet

Mód.: 21/2014. (VI. 3.) OGY h. 13. §, illetve 1. melléklet [2014. júmius 4.]


11/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról

 
 

Mód.: 22/2014. (VI. 3.) OGY h. 1. pont [2014. június 2.]

 

Mód.: 28/2014. (VI. 26.) OGY h. 1. pont [2014. június 23.]


13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 23/2014. (VI. 3.) OGY h. 1. pont [2014. június 2.]

 

1. pont

Mód.: 23/2014. (VI. 3.) OGY h. 2. pont [2014. június 7.]

 

1. pont

Mód.: 25/2014. (VI. 11.) OGY h. 1. pont [2014. június 10.]

 

1. pont

Mód.: 29/2014. (VI. 26.) OGY h. 1. pont [2014. június 23.]

 

1. pont

Mód.: 29/2014. (VI. 26.) OGY h. 2. pont [2014. június 24.]

 

1. pont

Mód.: 29/2014. (VI. 26.) OGY h. 3. pont [2014. július 1.]

 

2. pont

Mód.: 23/2014. (VI. 3.) OGY h. 3. pont [2014. június 2.]

 

2. pont

Mód.: 29/2014. (VI. 26.) OGY h. 4. pont [2014. június 23.]


1015/2011. (I. 19.) Korm. h.

 
 

a Végrehajtás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1353/2014. (VI. 26.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

és az azt módosító

 
 

1115/2011. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

Visszavonja: 1353/2014. (VI. 26.) Korm. h. 2. pont b) alpont


1417/2012. (X. 1.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2014. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2014. augusztus 31.'' szövegrész lép: 1365/2014. (VI. 30.) Korm. h. 2. pont


1429/2012. (X. 8.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének a megállapításáról

 
 

1. melléklet TIOP-3.3.1.A kódszámú, ,,A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés'' című konstrukcióra vonatkozó rész

Visszavonja: 1357/2014. (VI. 26.) Korm. h. 2. pont a) alpont


1518/2012. (XI. 22.) Korm. h.

 
 

a 2014-2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyaló feladat- és hatásköréről, valamint személyének kijelöléséről

 
 

Visszavonja: 1344/2014. (VI. 18.) Korm. h. 2. pont a) alpont


1006/2013. (I. 10.) Korm. h.

 
 

a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1360/2014. (VI. 30.) Korm. h. 8. pont [2014. július 1.]


1101/2013. (III. 4.) Korm. h.

 
 

a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1335/2014. (VI. 6.) Korm. h. 6. pont [2014. június 6. 22 óra]


1227/2013. (IV. 23.) Korm. h.

 
 

a 2014-2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyaló személyének változásáról

 
 

Visszavonja: 1344/2014. (VI. 18.) Korm. h. 2. pont b) alpont


1736/2013. (X. 11.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának módosításáról

 
 

2. melléklet a TIOP 3 kódszámú, ,,ÁFA kompenzáció'' című konstrukcióra vonatkozó rész

Visszavonja: 1357/2014. (VI. 26.) Korm. h. 2. pont b) alpont

 

2. melléklet a TIOP-3.2.3A kódszámú, ,,Lakhatási beruházások támogatása'' című konstrukcióra vonatkozó rész

Visszavonja: 1333/2014. (VI. 5.) Korm. h. 5. pont a) alpont


1743/2013. (X. 16.) Korm. h.

 
 

az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1359/2014. (VI. 30.) Korm. h. 8. pont [2014. július 1.]


1918/2013. (XII. 11.) Korm. h.

 
 

a 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1343/2014. (VI. 18.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2014. június 19.]


2057/2013. (XII. 31.) Korm. h.

 
 

a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről

 
 

1. melléklet 1. és 4. prioritásra vonatkozó rész

Visszavonja: 1352/2014. (VI. 26.) Korm. h. 6. pont a) alpont

 

3. melléklet 5. prioritásra vonatkozó rész

Visszavonja: 1352/2014. (VI. 26.) Korm. h. 6. pont a) alpont

 

5. melléklet

Visszavonja: 1352/2014. (VI. 26.) Korm. h. 6. pont a) alpont


1018/2014. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú (,,Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem'' című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről és a Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról

 
 

2. pontból

,,megállapítja a DAOP 2011-2013. évekre szóló akciótervének 5. prioritását az 1. melléklet szerint,'' szövegrészt visszavonja: 1352/2014. (VI. 26.) Korm. h. 6. pont b) alpont

 

1. melléklet

Visszavonja: 1352/2014. (VI. 26.) Korm. h. 6. pont b) alpont


1185/2014. (III. 27.) Korm. h.

 
 

a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról

 
 

1. pont a), c) és f)-h) alpont

Visszavonja: 1352/2014. (VI. 26.) Korm. h. 6. pont c) alpont

 

1., 3. és 6-8. melléklet

Visszavonja: 1352/2014. (VI. 26.) Korm. h. 6. pont c) alpont


1060/2014. (II. 11.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 
 

Visszavonja: 1333/2014. (VI. 5.) Korm. h. 5. pont b) alpont


82/2012. (VII. 10.) ME h.

 
 

a Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök kinevezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 48/2014. (VI. 3.) ME h. 2. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2014.07.23.