A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5655062. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közli 2014. december 1-jétől a 2014/172. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

396. §-ban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 28. § [2014. december 20.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

33. § (2) bek. 36. pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulásban'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulásban'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 29. § a) pont [2014. december 20.]

 

57. § (1) bek. e) pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 29. § b) pont [2014. december 20.]

 

102. § (1) bek. h) pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 29. § b) pont [2014. december 20.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

3. § (1) bek. a) pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 30. § [2014. december 20.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 1. § (1) bek. [2014. december 12.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § a) pont [2014. december 12.]

 

25/A-25/C. §

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 1. § (2) bek. [2014. december 12.]

 

25/F. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 3. § a) pont [2014. december 12.]

 

37. § (5) bek. b) pontban

,,(6)'' szövegrész helyébe ,,(5)'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § b) pont [2014. december 12.]

 

58/A. §

Helyébe lép: 2014: LXXVI. tv. 48. § [2015. január 1.]

 

85. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,felnőttképzésért és a szakképzésért'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért''szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § c) pont [2014. december 12.]

 

85. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,szociál- és családpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § e) pont [2014. december 12.]

 

85. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,vízügyért'' szövegrész helyébe ,,vízgazdálkodásért, vízügyi igazgatási szervek irányításáért, vízvédelemért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § f) pont [2014. december 12.]

 

85. § (4) bek. nyitó szövegrészből

,,a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat irányításáért,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 3. § b) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. d)-g) pontban

,,felnőttképzésért és a szakképzésért'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért''szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § c) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. d)-g) pontban

,,szociál- és családpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § e) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. g) pontból

,,Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat irányításáért,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 3. § c) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. i)-k) pontban

,,felnőttképzésért és a szakképzésért'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért''szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § c) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. i)-k) pontban

,,szociál- és családpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § e) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. m)-n) pontban

,,felnőttképzésért és szakképzésért'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § d) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. m)-n) pontban

,,szociál- és családpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § e) pont [2014. december 12.]

 

85. § (5) bek. p) pontban

,,vízügyért'' szövegrész helyébe ,,vízgazdálkodásért, vízügyi igazgatási szervek irányításáért, vízvédelemért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § f) pont [2014. december 12.]

 

87/A. § (1) bek. c) pontban

,,a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.)'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 2. § g) pont [2014. december 12.]

 

87/A. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 1. § (3) bek. [2014. december 12.]

 

91/C. § után

91/D. §-sal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 1. § (4) bek. [2014. december 12.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

11. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,a)-j) pontja szerinti adatait, aláírását, valamint'' szövegrész helyébe ,,a)-j) és l) pontja szerinti adatait, valamint'' szövegrész lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (8) bek. [2015. augusztus 1.]

 

14. § b) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (3) bek. [2015. augusztus 1.]

 

24. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (4) bek. [2015. augusztus 1.]

 

36. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (5) bek. [2015. augusztus 1.]

 

47. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (6) bek. [2015. augusztus 1.]

 

47. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIII. tv. 24. § (7) bek. [2015. augusztus 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

1. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép, egyidejűleg l) pont után m)-n) ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 1. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

1. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § a) pont [2015. január 11.]

 

1. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 1. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

3. § (1a) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 2. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

3. § (1a) bek. után

(1b)-(1c) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 2. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

5. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 3. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

5. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 3. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

5. § (1) bek. j) pont után

k)-m) ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 3. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

5. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 3. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 4. § [2015. január 11.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 5. § [2015. január 11.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,Ha'' szövegrész helyébe ,,Ha a koncessziós szerződés megszűnését követően a koncessziós területen'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 1. pont [2015. január 11.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 6. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

20. § (3) bek. c) pontban

,,kutatás, illetve próbatermelés'' szövegrész helyébe ,,próbatermelés'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 2. pont [2015. január 11.]

 

20. § (3) bek. g) pontban

,,szilárd ásványi energiahordozók'' szövegrész helyébe ,,kőszenek'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 3. pont [2015. január 11.]

 

20. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 6. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

20. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 6. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

20. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 6. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

21. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 7. § [2015. január 11.]

 

22. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 8. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

22. § (13) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 8. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

22/A. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § b) pont [2015. január 11.]

 

22/C. § után

Alcímmel (22/D. §) kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 9. § [2015. január 11.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,Az ásványi nyersanyag feltárását és kitermelését'' szövegrész helyébe ,,Az ásványi nyersanyag feltárását és kitermelését, a föld alatti gáztárolást'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 4. pont [2015. január 11.]

 

24. § előtti alcím

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 10. § [2015. január 11.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 11. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

25. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 11. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 11. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,bányavállalkozó'' szövegrész helyébe ,,bányavállalkozó és a földtani kutatásra jogosult'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 5. pont [2015. január 11.]

 

26/A. § (5) bek. b) pontban

,,nem tesz eleget'' szövegrész helyébe ,,határidőre nem tesz eleget'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 6. pont [2015. január 11.]

 

26/A. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 12. § [2015. január 11.]

 

26/B. § (1) bek.-ben

,,c) és e) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,c) pontjában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 7. pont [2015. január 11.]

 

26/C. § (1) bek.-ben

,,kitermelés befejezése vagy a koncesszió megszűnése'' szövegrész helyébe ,,bányabezárási műszaki üzemi terv benyújtása'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 8. pont [2015. január 11.]

 

26/C. § (2) bek.-ből

,,művelés alatt álló'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § c) pont [2015. január 11.]

 

26/C. § (3) bek.-ben

,,kitermelés befejezése vagy a koncesszió megszűnése'' szövegrész helyébe ,,bányabezárási műszaki üzemi terv benyújtása'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 9. pont [2015. január 11.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosítási tevékenységet'' szövegrész helyébe ,,feltárási, kitermelési, föld alatti gáztárolási és meddőhányó-hasznosítási tevékenységet'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 10. pont [2015. január 11.]

 

28. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 13. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

28. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 13. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

28. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 13. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

28/A. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § d) pont [2015. január 11.]

 

29. §

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 14. § [2015. január 11.]

 

29. § után

29/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 14. § [2015. január 11.]

 

30. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 15. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

30. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 15. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

30. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 15. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

30. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 15. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

31. §

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 16. § [2015. január 11.]

 

,,Létesítési előírások'' alcím

31/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 17. § [2015. január 11.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 18. § [2015. január 11.]

 

32. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § e) pont [2015. január 11.]

 

34. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 19. § [2015. január 11.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,hulladékkezelés'' szövegrész helyébe ,,bányászati hulladékkezelés'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 11. pont [2015. január 11.]

 

36. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 20. § [2015. január 11.]

 

36. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § f) pont [2015. január 11.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,bányavállalkozó'' szövegrész helyébe ,,bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 12. pont [2015. január 11.]

 

37. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 21. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

37. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 21. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

37. § (6) bek.-ben

,,bányavállalkozó'' szövegrész helyébe ,,bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 13. pont [2015. január 11.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatásra jogosult szervezet'' szövegrész helyébe ,,földtani kutatásra jogosult'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 14. pont [2015. január 11.]

 

38. § (11) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 22. § [2015. január 11.]

 

38/A. § (5a) bek.-ben

,,elosztóvezetékre vagy a 38/D. § (1) bekezdésében meghatározott létesítményre'' szövegrész helyébe ,,elosztóvezetékre vagy a 38/D. § (1) bekezdésében meghatározott létesítményre és ezek közterületet érintő biztonsági övezetére'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 15. pont [2015. január 11.]

 

38/A. § (5b) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 23. § [2015. január 11.]

 

38/C. § (5) bek. d) pontban

,,vízgazdálkodásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,vízgazdálkodásért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 16. pont [2015. január 11.]

 

39. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 24. § [2015. január 11.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41. § (3a) bek. után

(3b)-(3c) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 25. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

41. § (4) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41. § (5) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 25. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

41. § (7a) bek. után

(7b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 25. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

41. § (8) bek. c)-d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e)-f) ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 25. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

41/A. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 26. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

41/A. § (1a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1a) bek. után (1b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 26. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

41/A. § (4) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41/A. § (5) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41/A. § (6) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41/A. § (7) bek.-ben

,,sújthatja'' szövegrész helyébe ,,sújtja'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 17. pont [2015. január 11.]

 

41/A. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 26. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

42. § (1) bek.-ből

,,[27. § (4) bek.]'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVI. tv. 39. § g) pont [2015. január 11.]

 

42/A. § 2. pontban

,,földtani kutatás'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 18. pont [2015. január 11.]

 

,,A földtani kutatási engedély'' alcím (42/C. §)

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 27. § [2015. január 11.]

 

,,A földtani kutatási engedély módosítása és átruházása'' alcím (42/D. §)

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 28. § [2015. január 11.]

 

42/E. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatás'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 18. pont [2015. január 11.]

 

42/E. § (2) bek.-ben

,,földtani kutatási engedély'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 19. pont [2015. január 11.]

 

42/G. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatás'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 18. pont [2015. január 11.]

 

42/W. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatási tevékenységet'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási tevékenységet'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 20. pont [2015. január 11.]

 

43/A. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 29. § [2015. január 11.]

 

43/A. § (3) bek.-ben

,,szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,szóló 2004. évi CXL. törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 21. pont [2015. január 11.]

 

43/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 30. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

43/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 30. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

43/B. § (6) bek. f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 30. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

44. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 31. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

44. § (1) bek. q) pontban

,,szempontnak érvényesítése'' szövegrész helyébe ,,és az ehhez szükséges intézkedések, kötelezések elrendelése'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 22. pont [2015. január 11.]

 

44. § (1) bek. r) pont után

s)-t) ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 31. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

44. § (5) bek.-ben

,,illetőleg megszüntetésére'' szövegrész helyébe ,,illetve megszüntetésére, továbbá a felügyelt tevékenység jogszerű folytatásának biztosítására'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 23. pont [2015. január 11.]

 

46. § után

IV/A. RÉSSZEL (47-47/F. §) kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 32. § [2015. január 11.]

 

49. § 9. pontban

,,mező fejlesztése és próbatermelés, illetve a kutatás és feltárás alatti termelés'' szövegrész helyébe ,,mező fejlesztése'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 24. pont [2015. január 11.]

 

49. § 10. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 33. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

49. § 12. pont után

13. ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 33. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

49. § 25-26. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 33. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

49. § 52. pont után

53-54. ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 33. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

50. § (18) bek. után

(19)-(22) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 34. § [2015. január 11.]

 

50/A. § (1) bek. 18. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 35. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

50/A. § (1) bek. 20. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 35. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

50/A. § (1) bek. 21. pont b) alpontban

,,földtani kutatás'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 18. pont [2015. január 11.]

 

50/A. § (1) bek. 23. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 35. § (3) bek. [2015. január 11.]

 

50/A. § (1) bek. 29. pont után

30. ponttal kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 35. § (4) bek. [2015. január 11.]

 

50/D. § (2) bek.-ben

,,2014. december 31. napjáig'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31. napjáig'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 38. § 25. pont [2015. január 11.]

 

50/D. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVI. tv. 36. § [2015. január 11.]

 

50/F. §

Helyébe lép: 2014: LXXXVI. tv. 37. § [2015. január 11.]


1994. évi XL. tv.

 
 

a Magyar Tudományos Akadémiáról

 
 

20. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (1) bek. d) pont [2015. január 1.]


1994. évi XLII. tv.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

 
 

1. § (5a) bek. 3. pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 31. § [2014. december 20.]


1995. évi LIII. tv.

 
 

a környezet védelmének általános szabályairól

 
 

50. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 1. § [2014. december 15.]

 

V. Fejezet

51/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 2. § [2014. december 15.]

 

64. § (1) bek. után

(2)-(4) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 3. § [2014. december 15.]

 

64/B. §

Helyébe lép: 2014: LXXXVII. tv. 4. § [2014. december 15.]

 

110. § (7) bek. 9. pont után

10. ponttal kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 5. § (1) bek. [2014. december 15.]

 

110. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVII. tv. 5. § (2) bek. [2014. december 15.]

 

110. § (8) bek. után

(8a)-(8e) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 5. § (3) bek. [2014. december 15.]

 

110. § (12) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVII. tv. 5. § (4) bek. [2014. december 15.]

 

110. § (15)-(15a) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXVII. tv. 5. § (5) bek. [2014. december 15.]


1995. évi CXXV. tv.

 
 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

 
 

5. § n) pont után

o) ponttal kieg.: 2014: LXXXIII. tv. 25. § [2015. augusztus 1.]


1996. évi XX. tv.

 
 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 
 

10/A. § (2) bek. j) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXIII. tv. 26. § (2) bek. [2015. augusztus 1.]

 

10/A. § (2) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2014: LXXXIII. tv. 26. § (1) bek. [2015. augusztus 1.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

2. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 2014: LXXV. tv. 32. § a) pont [2014. december 20.]

 

9. § (10) bek.-ben

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lépszövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 32. § b) pont [2014. december 20.]

 

6. sz. melléklet F) fejezetcímben

,,Európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,Európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 32. § c) pont [2014. december 20.]

 

6. sz. melléklet F) fejezetben

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lépszövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 32. § b) pont [2014. december 20.]


1996. évi LXXXV. tv.

 
 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

32/C. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2014: LXXVII. tv. 22. § [2015. február 1.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

5. § (2) bek.-ben

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 33. § [2014. december 20.]


1997. évi CXXXVI. tv.

 
 

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (1) bek. a) pont [2015. január 1.]


2001. évi XX. tv.

 
 

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

 
 

10/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXIX. tv. 1. § [2014. december 6.]

 

21. § 2. pontban

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 34. § [2014. december 20.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 2014: LXXIX. tv. 3. § [2014. december 6.


2003. évi XC. tv.

 
 

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (1) bek. b) pont [2015. január 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

31. § (5) bek.-ben

,,európai területi együttműködési csoportosulás'' szövegrész helyébe ,,európai területi társulás'' szövegrész lép: 2014: LXXV. tv. 35. § [2014. december 20.]


2004. évi CXXXIV. tv.

 
 

a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (1) bek. c) pont [2015. január 1.]


2005. évi XXV. tv.

 
 

a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről

 
 

3. § (7) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 17. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

3. § (8) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 17. § (2) bek. [2015. február 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 17. § (3) bek. [2015. február 1.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 17. § (4) bek. [2015. február 1.]


2007. évi XCIX. tv.

 
 

az európai területi együttműködési csoportosulásról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXV. tv. 36. § [2014. december 20.]


2007. évi CXXIX. tv.

 
 

a termőföld védelméről

 
 

2. § 2. pontban

,,cél-kitermelőhely'' szövegrész helyébe ,,cél-kitermelőhely és anyagnyerő hely'' szövegrész lép: 2014: LXXXVI. tv. 40. § [2015. január 11.]


2007. évi CLII. tv.

 
 

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

 
 

3. § (2) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 4. § [2015. január 1.]


2009. évi CLXII. tv.

 
 

a fogyasztónak nyújtott hitelről

 
 

1. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 1. § [2015. február 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 2. § [2015. február 1.]

 

3. § 23. pont után

24-26. ponttal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 3. § [2015. február 1.]

 

5. § előtti alcím és 5-13. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 4. § [2015. február 1.]

 

16. § (5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 5. § [2015. február 1.]

 

17. § után

Alcímcímmel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

,,A hitelszerződés feltételei és annak változása'' alcím

17/A-17/C. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 6. § (2) bek. [2015. február 1.]

 

,,A hitelszerződés feltételei és annak változása'' alcím

17/D. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 6. § (3) bek. [2014. december 6.]

 

,,A hitelszerződés feltételei és annak változása'' alcím

17/E-17/F. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 6. § (4) bek. [2015. február 1.]

 

18. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 7. § [2015. február 1.]

 

20. § után

Alcímmel és 20/A-20/C. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 8. § [2015. február 1.]

 

21. § után

Alcímmel és 21/A-21/B. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 9. § [2015. február 1.]

 

28. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 10. § [2015. február 1.]

 

,,Egyéb rendelkezések'' alcím

29/A. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 11. § [2015. február 1.]

 

30. § után

30/A. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 12. § [2014. december 6.]

 

32. § után

33-34. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 13. § [2015. február 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 2014: LXXVIII. tv. 14. §, illetve 1. melléklet [2015. február 1.]


2010. évi XLIII. tv.

 
 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 
 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVI. tv. 49. § [2015. január 1.]

 

7. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 6. § a) pont [2015. január 1.]

 

,,Az állami vezetők'' alcím

7/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 5. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

38. §

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 5. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

75. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 6. § b) pont [2015. január 1.]


2010. évi CXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 
 

32/S. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 7. § [2015. január 1.]

 

33/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 8. § [2015. január 1.]

 

33/B. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 9. § [2015. január 1.]


2011. évi LXXV. tv.

 
 

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

 
 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 2014: LXXVII. tv. 23. § [2014. december 6.]


2011. évi CXXII. tv.

 
 

a központi hitelinformációs rendszerről

 
 

15. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 15. § [2015. február 1.]


2011. évi CLXIV. tv.

 
 

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

 
 

152. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 10. § [2015. január 1.]


2011. évi CLXXXI. tv.

 
 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 
 

4. § k) pont

Hat. kív. h.: 2014: LXXV. tv. 37. § [2014. december 20.]


2011. évi CLXXXIX. tv.

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól

 
 

36. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 11. § [2014. december 12.]

 

70. § (1) bek.-ben

,,törvényszékhez'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási és munkaügyi bírósághoz'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 12. § a) pont [2014. december 12.]

 

70. § (2) bek.-ben

,,a polgári perrendtartásról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perekre vonatkozó'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 12. § b) pont [2014. december 12.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

111/E. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVI. tv. 50. § [2015. január 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

1. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 13. § [2014. december 12.]

 

6. § 19. pont

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 14. § [2014. december 12.]

 

26. § (6) bek.-ben

,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 25. § a) pont [2014. december 12.]

 

54/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 15. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

Tartós külszolgálat alcím

54/C. §-sal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 15. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

70. § (3) bek.-ben

,,erről a munkáltatót a felmentés közlését előttien tájékoztatta'' szövegrész helyébe ,,erről a munkáltatót tájékoztatta'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 25. § b) pont [2014. december 12.]

 

84. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 16. § [2015. január 1.]

 

85. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXV. tv. 17. § [2014. december 12.]

 

93. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 18. § [2014. december 12.]

 

110. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 19. § [2014. december 12.]

 

183/A. § (1) bek.-ben

,,A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Az Igazságügyi Hivatal'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 25. § c) pont [2014. december 12.]

 

185. § (5) bek.-ben

,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért'' szövegrész lép: 2014: LXXXV. tv. 25. § d) pont [2014. december 12.]

 

203. § (6) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 20. § [2015. január 1.]

 

206. § (3) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 21. § [2014. december 12.]

 

225. §-ból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 26. § a) pont [2014. december 12.]

 

Harmadik Rész VII. Fejezet után

VII/A. Fejezettel (225/A-225/L. §) kieg.: 2014: LXXXV. tv. 22. § [2014. december 12.]

 

226. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 23. § (1) bek. [2014. december 12.]

 

231. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXV. tv. 23. § (2) bek. [2014. december 12.]

 

256. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXV. tv. 26. § b) pont [2014. december 12.]

 

259. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXV. tv. 24. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

259. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXV. tv. 24. § (2) bek. [2015. január 1.]


2012. évi V. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

1. alcím

19/I. §-sal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 27. § [2014. december 12.]


2012. évi XXXVI. tv.

 
 

az Országgyűlésről

 
 

17. alcím

44/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXV. tv. 28. § [2015. január 1.]


2012. évi CLXXXV. tv.

 
 

a hulladékról

 
 

13. § (4) bek.-ben

,,hulladékkezelőnek változatlan formában'' szövegrész helyébe ,,hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában'' szövegrész lép: 2014: LXXXVII. tv. 8. § (1) bek. [2014. december 15.]

 

15. § (4) bek. harmadik mondat

Hat. kív. h.: 2014: LXXXVII. tv. 9. § (1) bek. [2014. december 15.]

 

43. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 7. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

43. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 7. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

53. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 6. § [2014. december 15.]

 

65. § (1) bek.-ben

,,birtokosa'' szövegrész helyébe ,,kormányrendeletben meghatározott birtokosa'' szövegrész lép: 2014: LXXXVII. tv. 8. § (2) bek. [2014. december 15.]

 

80. § (3) bek.-ből

,, , és azokat - a személyes adatnak minősülő adatokat ide nem értve - honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzéteszi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2014: LXXXVII. tv. 9. § (2) bek. [2014. december 15.]

 

35. alcím után

35a. alcímmel (83/A. §) kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 7. § (1) bek. [2014. december 15.]

 

95. § (6) bek.

Nem lép hatályba: 2014: LXXXVII. tv. 10. §


2013. évi CXXV. tv.

 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

 
 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 11. § [2014. december 15.]

 

15. §

Helyébe lép: 2014: LXXXVII. tv. 12. § [2014. december 15.]

 

9. alcím

15/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 13. § [2014. december 15.]

 

22. § után

22/A. §-sal kieg.: 2014: LXXXVII. tv. 14. § [2014. december 15.]

 

38. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2014: LXXXVII. tv. 15. §

 

42. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2014: LXXXVII. tv. 15. §


2013. évi CCXXX. tv.

 
 

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 1. § [2014. december 12.]

 

5. § (1)-(3) bek.-ben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

9. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 2. § [2014. december 12.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,33. § (9) és (13) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,33. § (7) és (13) bekezdésében'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § b) pont [2014. december 12.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 3. § [2014. december 12.]

 

23. § (8) bek.-ben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § c) pont [2014. december 12.]

 

23. § (13) bek.-ben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § d) pont [2014. december 12.]

 

23. § (14) bek.-ben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

23. § (18) bek.-ben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § c) pont [2014. december 12.]

 

23. § (21) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 4. § [2014. december 12.]

 

23. § (22) bek. után

(23) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXIV. tv. 5. § [2014. december 12.]

 

23. § (23) bek. után

(24) bek.-sel kieg.: 2014: LXXXIV. tv. 6. § [2014. december 12.]

 

32. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 7. § [2014. december 12.]

 

33. § (6)-(9) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 8. § [2014. december 12.]

 

48. § (3) bek.-ben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

51. §-ban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § e) pont [2014. december 12.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,Az Szjtv.'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.)'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § f) pont [2014. december 12.]

 

68. § (11) bek.-ben

,,törvény'' szövegrész helyébe ,,törvény (a továbbiakban: 2013. évi költségvetési törvény)'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § g) pont [2014. december 12.]

 

70. §-ban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § e) pont [2014. december 12.]

 

72. §

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 9. § [2014. december 12.]

 

75. §

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 10. § [2014. december 12.]

 

76. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2014: LXXXIV. tv. 11. § [2014. december 12.]

 

76. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2014: LXXXIV. tv. 15. § a) pont [2014. december 12.]

 

77. § után

78. §-sal kieg.: 2014: LXXXIV. tv. 12. § [2014. december 12.]

 

1. melléklet

Mód.: 2014: LXXXIV. tv. 13. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. december 12.]

 

1. melléklet X. fejezetcímben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

1. melléklet X. fejezet 1. címben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

1. melléklet XII. fejezetcímben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]

 

1. melléklet XII. fejezet 1. címben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]

 

1. melléklet XVIII. fejezetcímben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § c) pont [2014. december 12.]

 

1. melléklet XVIII. fejezet 1. címben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § c) pont [2014. december 12.]

 

2. melléklet

Mód.: 2014: LXXXIV. tv. 13. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. december 12.]

 

2. melléklet I. pont 1. alpont a) alpontban

,,nyolcadik'' szövegrész helyébe ,,hetedik'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § j) pont [2014. december 12.]

 

2. melléklet IV. pont 1. alpontban

,,17 853,7 millió forint'' szövegrész helyébe ,,17 912,6 millió forint'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § i) pont [2014. december 12.]

 

2. melléklet IV. pont 1. alpont h) alpont hb) alpontban

,,1 060 076 Ft/település'' szövegrész helyébe ,,1 060 760 Ft/település'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § k) pont [2014. december 12.]

 

3. melléklet

Mód.: 2014: LXXXIV. tv. 13. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. december 12.]

 

3. melléklet 17. pontban

,,hónapjának 25-éig'' szövegrész helyébe ,,hónapjában'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § l) pont [2014. december 12.]

 

4. melléklet

Mód.: 2014: LXXXIV. tv. 13. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2014. december 12.]

 

5. melléklet

Mód.: 2014: LXXXIV. tv. 13. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 4. sorban

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 9. sorban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 99a. sorban

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 100. sorban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 109. sor

Hat. kív. h.: 2014: LXXXIV. tv. 15. § b) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 121. sorban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]

 

5. melléklet táblázat 121-124. sor

Hat. kív. h.: 2014: LXXXIV. tv. 15. § b) pont [2014. december 12.]

 

9. melléklet III. pont 7. alpont a) alpontban

,,33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,33. § (1), (2), (7) és (13) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § m) pont [2014. december 12.]

 

9. melléklet III. pont 7. alpont b) alpontban

,,33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,33. § (1), (2), (7) és (13) bekezdése'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § n) pont [2014. december 12.]

 

10. mellékletben

,,Közigazgatási és Igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § a) pont [2014. december 12.]

 

10. mellékletben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 2014: LXXXIV. tv. 14. § h) pont [2014. december 12.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

265. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

267. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

271. § (4)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

279. § (4)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

280. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]

 

283-284. §

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2015. február 1.]


2014. évi XL. tv.

 
 

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

 
 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

5. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (2) bek. [2014. december 6.]

 

5. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (3) bek. [2014. december 6.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (4) bek. [2014. december 6.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (5) bek. [2014. december 6.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (6) bek. [2014. december 6.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (7) bek. [2014. december 6.]

 

8. § után

8/A. alcímmel és 12/A. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (10) bek. [2014. december 6.]

 

,,5. Az elszámolással kapcsolatos kötelezettséget érintő egyéb szabályok'' alcím

9/A. §-sal kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (8) bek. [2014. december 6.]

 

12. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (9) bek. [2014. december 6.]

 

13. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (11) bek. [2014. december 6.]

 

16. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (12) bek. [2014. december 6.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (13) bek. [2014. december 6.]

 

18. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (14) bek. [2014. december 6.]

 

20. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (15) bek. [2014. december 6.]

 

21. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (16) bek. [2014. december 6.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (17) bek. [2014. december 6.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (18) bek. [2014. december 6.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (19) bek. [2014. december 6.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,2013. V. törvény'' szövegrész helyébe ,,2013. évi V. törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (25) bek. a) pont [2014. december 6.]

 

37. § (3) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (20) bek. [2014. december 6.]

 

38. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (21) bek. [2014. december 6.]

 

39. §

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (22) bek. [2014. december 6.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,1994. évi LIII. évi'' szövegrész helyébe ,,1994. évi LIII.'' szövegrész lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (25) bek. b) pont [2014. december 6.]

 

41. § (6) bek.-ben

,,2014. évi XXXVIII. évi'' szövegrész helyébe ,,2014. évi XXXVIII.'' szövegrész lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (25) bek. c) pont [2014. december 6.]

 

41. § (9) bek.

Helyébe lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (23) bek. [2014. december 6.]

 

41. § (11) bek.-ben

,,1994. LIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,1994. évi LIII. törvény'' szövegrész lép: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (25) bek. d) pont [2014. december 6.]

 

41. § (11) bek. után

(12)-(14) bek.-sel kieg.: 2014: LXXVIII. tv. 16. § (24) bek. [2014. december 6.]

 

46. § d) pont

Hat. kív. h.: 2014: LXXVIII. tv. 18. § (2) bek. [2015. február 1.]


2014. évi LXXXIII. tv.

 
 

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

 
 

23. § (3)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2014: LXXXIII. tv. 27. § [2016. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

72/1996. (V. 22.) Korm. r.

 
 

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

 
 

5/E. §

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 1. § [2015. március 5.]


194/1998. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak 3/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi kulturális programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozata kihirdetéséről

 
 

3. §-ban

,,az európai integrációs ügyekért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 8. § [2014. december 6.]


203/1998. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § (3e) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § [2015. január 11.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,és a minősítő bizottság tagjainak'' szövegrész helyébe ,,valamint a minősítő bizottság tagjainak, elnökének'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § a) pont [2015. január 11.]

 

4. § (1) bek. a) pont ac) alpont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 2. § [2015. január 11.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,koordinátáival,'' szövegrész helyébe ,,koordinátáival, a kutatási terület alap- és fedőlapját,'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § b) pont [2015. január 11.]

 

6. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pont [2015. január 11.]

 

6/E. § (3) bek. b)-c) pont

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (1) bek. b) pont [2015. január 11.]

 

8. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 3. § [2015. január 11.]

 

8/D. § után

Alcímmel és 8/E-8/H. §-sal kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § [2015. január 11.]

 

9. § (3) bek.-ből

,,valamint a Bt. 3. § (1a) bekezdésben meghatározott személy'' szövegrészt hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

12. § (4e) bek. után

(4f) bek.-sel kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 5. § [2015. január 11.]

 

12/A. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 6. § [2015. január 11.]

 

13. § (5) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 7. § [2015. január 11.]

 

14. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

14. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

19/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 9. § [2015. január 11.]

 

19/B. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a) bek.-sel kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 10. § [2015. január 11.]

 

21. § (5) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

21. § (5a) bek.-ben

,,bányavállalkozó'' szövegrész helyébe ,,bányavállalkozó és a gázipari engedélyes'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § c) pont [2015. január 11.]

 

21. § (5b) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2015. január 11.]

 

21/A. §

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (1) bek. c) pont [2015. január 11.]

 

23. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (1) bek. d) pont [2015. január 11.]

 

24. §

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 12. § [2015. január 11.]

 

25. §

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 13. § [2015. január 11.]

 

25/A. § (1) bek.-ben

,,olyan eredeti bankgarancia'' szövegrész helyébe ,,olyan eredeti garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § d) pont [2015. január 11.]

 

25/A. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 14. § [2015. január 11.]

 

30/C. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 15. § [2015. január 11.]

 

32/A. § előtti alcím és 32/A. §

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § [2015. január 11.]

 

32/A. § után

32/B-32/D. §-sal kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § [2015. január 11.]

 

32/D. § után

Alcímmel és 32/E. §-sal kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 17. § [2015. január 11.]

 

34. § 10. pont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 18. § [2015. január 11.]

 

34. § 12. pont

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 21. § (1) bek. e) pont [2015. január 11.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 19. §, illetve 1. melléklet [2015. január 11.]


98/2001. (VI. 15.) Korm. r.

 
 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

3. sz. melléklet

Mód.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. március 5.]


40/2002. (III. 21.) Korm. r.

 
 

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 22. §, illetve 2. melléklet [2015. január 11.]


191/2002. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

 
 

21. § (1) bek.-ben

,,a külön jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,a bányafelügyelet, mint piacfelügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 23. § [2015. január 11.]


219/2004. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a felszín alatti vizek védelméről

 
 

16. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

17-18. §

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

22. § (3) bek. f) pontban

,,21. § (9) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,21. § (10) bekezdés'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

34. § (3) bek.-ben

,,Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer'' szövegrész helyébe ,,Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR)'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

34. § (6) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]

 

34. § (6) bek. c) pont

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

35. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

35. § után

35/A-35/D. §-sal kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,18. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,35/D. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

41. § (3) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2015. január 1.]


220/2004. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

 
 

3. § 36-37. pont

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 6. § [2015. január 1.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól'' szövegrész helyébe ,,használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 5. § [2015. január 1.]

 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

27. § (4) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

28. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

30. § (3) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 4. § (6) bek., illetve 2. melléklet [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet B) pont nyitó szövegrészben

,,egységes környezethasználati'' szövegrész helyébe ,,egységes környezethasználati, 25. § szerinti'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 5. § [2015. január 1.]


314/2005. (XII. 25.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 
 

23. § (2) bek.-ben

,,Minisztérium hivatalos lapjában közzétett nyomtatványon vagy számítógépes adathordozón'' szövegrész helyébe ,,környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 7. § [2015. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 24. §, illetve 3. melléklet [2015. január 11.]


23/2006. (II. 3.) Korm. r.

 
 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

 
 

13/A. § után

Alcímmel (13/B. §) kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 25. § [2015. január 11.]

 

17. § után

Alcímmel (17/A. §) kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 26. § [2015. január 11.]


26/2006. (V. 9.) BM-GKM e. r.

 
 

az utasbiztonsági ellenőrzést végzők felügyeletének és szakmai irányításának szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 302/2014. (XII. 5.) Korm. r. 14. § [2015. január 4.]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

8/D. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2015. január 11.]

 

3. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2015. január 11.]


267/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

 
 

6. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 28. § [2015. január 11.]

 

3. § (5) bek. i) pontban

,,Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,Bt. 26/A. § (4) és (6a) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 29. § a) pont [2015. január 11.]

 

3/C. §-ban

,,az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet melléklet 5. pontja'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet melléklet 5. pontja'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 29. § b) pont [2015. január 11.]

 

3/C. §-ban

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 29. § c) pont [2015. január 11.]

 

10. § 1. pontban

,,bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom'' szövegrész helyébe ,,bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 29. § d) pont [2015. január 11.]


343/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 
 

1. melléklet II. rész táblázat C:6. mezőből

,,Polgárdi,'' szövegrészt hat. kív. h.: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]


78/2007. (IV. 24.) Korm. r.

 
 

a környezeti alapnyilvántartásról

 
 

1. § e)-g) pont

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2014. december 15.]

 

1. § j)-k) pont

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 10. § (1) bek. a) pont [2014. december 15.]

 

2. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2014. december 15.]

 

3. § (1) bek. a) pontból

,,vízvédelmi ügyekben'' szövegrészt hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 10. § (2) bek. a) pont [2014. december 15.]

 

3. § (1) bek. b) pontból

,,vízvédelmi ügyekben'' szövegrészt hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 10. § (2) bek. b) pont [2014. december 15.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (3) bek. [2014. december 15.]

 

3. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 10. § (1) bek. b) pont [2014. december 15.]

 

4. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (4) bek. [2014. december 15.]

 

6. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (5) bek. [2014. december 15.]

 

7. §

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 10. § (1) bek. c) pont [2014. december 15.]

 

8. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (6) bek. [2014. december 15.]

 

10. § (1) bek.-ből

,,a 8. § (1) bekezdésében meghatározott módon'' szövegrészt hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 10. § (2) bek. c) pont [2014. december 15.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,értesítést'' szövegrész helyébe ,,döntést'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2014. december 15.]

 

12. §-ban

,,a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi'' szövegrész helyébe ,,az OKIR publikus felületén közzé kell tenni'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2014. december 15.]

 

13. § (2) bek. a

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (7) bek. [2014. december 15.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 8. § (8) bek., illetve 3. melléklet [2014. december 15.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 10. § (3) bek. [2014. december 15.]


146/2007. (VI. 26.) Korm. r.

 
 

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (2) bek. a) pont [2015. január 1.]


329/2007. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

 
 

10. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 302/2014. (XII. 5.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2015. január 4.]

 

11. § (2) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 302/2014. (XII. 5.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2015. január 4.]


382/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 
 

4. sz. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 30. §, illetve 5. melléklet [2015. január 11.]


190/2008. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

 
 

5. §

Helyébe lép: 297/2014. (XII. 3.) Korm. r. 1. § [2014. december 15.]

 

6. § c) pontban

,,8. vagy 10.'' szövegrész helyébe ,,9. vagy 12.'' szövegrész lép: 297/2014. (XII. 3.) Korm. r. 3. § [2014. december 15.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 297/2014. (XII. 3.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. december 15.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 297/2014. (XII. 3.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2014. december 15.]

 

3. melléklet

Mód: 297/2014. (XII. 3.) Korm. r. 2. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2014. december 15.]

 

4. melléklet

Mód: 297/2014. (XII. 3.) Korm. r. 2. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2014. december 15.]


362/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

 
 

1. §-ban

,,Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal'' szövegrész lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 3. § [2015. március 5.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 31. §, illetve 6. melléklet [2015. január 11.]


191/2009. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 
 

1. melléklet II. cím 5. pont 5.1.3.3. alpontban

,,létesítmény, építmény tűzveszélyességi osztályba sorolására, az építmény, tűzszakaszok tűzállósági fokozatára'' szövegrész helyébe ,,kockázati osztályba sorolásra'' szövegrész lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. március 5.]

 

1. melléklet II. cím 5. pont 5.1.3.10. és 5.2.2.4. alpont

Hat. kív. h.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. március 5.]


210/2009. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

7. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2015. március 5.]

 

18. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. március 5.]

 

3. melléklet

Mód.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 6. §, illetve 2. melléklet [2015. március 5.]


237/2009. (X. 20.) Korm. r.

 
 

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

2. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 19. § [2014. december 6.]


271/2009. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

 
 

24. § (4) bek. f) pontban

,,2014.'' szövegrész helyébe ,,2019.'' szövegrész lép: 297/2014. (XII. 3.) Korm. r. 4. § [2014. december 5. 19 óra]


288/2009. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,1-11. mellékletei'' szövegrész helyébe ,,1-13. melléklete'' szövegrész lép: 305/2014. (XII. 5.) Korm. r. 4. § a) pont [2015. január 1.]

 

3. § (1)-(2) bek.-ben

,,1-11. mellékletben'' szövegrész helyébe ,,1-13. mellékletben'' szövegrész lép: 305/2014. (XII. 5.) Korm. r. 4. § b) pont [2015. január 1.]

 

4. §-ban

,,a KSH'' szövegrész helyébe ,,a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH)'' szövegrész lép: 305/2014. (XII. 5.) Korm. r. 4. § c) pont [2015. január 1.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 305/2014. (XII. 5.) Korm. r. 1. § [2015. január 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 305/2014. (XII. 5.) Korm. r. 2. § [2015. január 1.]

 

1-2. melléklet

Helyébe lép: 305/2014. (XII. 5.) Korm. r. 3. § (1) bek., illetve 1-12. melléklet [2015. január 1.]

 

2. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök táblázat 1741 nyilvántartási szám, Beépített tűzvédelmi berendezések sorból

,,tűzveszélyességi osztálya,'' szövegrészt hat. kív. h.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 7. § [2015. március 5.]

 

3-12. melléklet

Helyébe lép: 305/2014. (XII. 5.) Korm. r. 3. § (1) bek., illetve 1-12. melléklet [2015. január 1.]

 

12. melléklet után

13-14. melléklettel kieg.: 305/2014. (XII. 5.) Korm. r. 3. § (2) bek., illetve 13-14. melléklet [2015. január 1.]


146/2010. (IV. 29.) Korm. r.

 
 

a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (2) bek. b) pont [2015. január 1.]


288/2010. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról

 
 

4/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 2. § [2014. december 10.]


302/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az európai integrációs ügyekért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 9. § a) pont [2014. december 6.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 9. § b) pont [2014. december 6.]

 

3. § (8) bek.-ben

,,A kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész helyébe ,,Az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 9. § c) pont [2014. december 6.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az európai integrációs ügyekért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 9. § a) pont [2014. december 6.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,az európai integrációs ügyekért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 9. § d) pont [2014. december 6.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,az európai integrációs ügyekért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 9. § d) pont [2014. december 6.]


303/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Innovációs Hivatalról

 
 

Hat. kív. h.: 2014: LXXVI. tv. 51. § (2) bek. c) pont [2015. január 1.]


306/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a levegő védelméről

 
 

31. § (4) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 11. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2015. január 1.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 11. § (4) bek., illetve 5. melléklet [2015. január 1.]

 

9. melléklet

Mód.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 11. § (5) bek., illetve 6. melléklet [2015. január 1.]


323/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

 
 

3. melléklet 1. pont táblázat B:152. mezőből

,,Polgárdi Járás'' szövegrészt hat. kív. h.: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 3. § [2015. január 1.]


328/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről

 
 

28. § (4) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 32. § [2015. január 11.]

 

3. melléklet 6. pont 6.4 alpont

Helyébe lép: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 4. § [2015. január 1.]


112/2011. (VII. 4.) Korm. r.

 
 

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

 
 

1. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 33. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2015. január 11.]

 

2. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 33. § (2) bek., illetve 8. melléklet [2015. január 11.]


173/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

 
 

1. § 29. pont

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2015. március 5.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2015. március 5.]

 

18. §

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 8. § (3) bek. [2015. március 5.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 8. § (4) bek. [2015. március 5.]

 

32. § (4) bek.

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 8. § (5) bek. [2015. március 5.]

 

104. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 8. § (6) bek. [2015. március 5.]

 

108. § (1) bek.

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 8. § (7) bek. [2015. március 5.]

 

1. melléklet 1.3. és 5.1. pontból

,,vagy tűzveszélyességi osztályú,'' szövegrészt hat. kív. h.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 9. § [2015. március 5.]


239/2011. (XI. 18.) Korm. r.

 
 

az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

 
 

1. § 10. pont után

11-14. ponttal kieg.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2015. március 5.]

 

18. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2015. március 5.]

 

2. melléklet után

3-7. melléklettel kieg.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 11. §, illetve 3-7. melléklet [2015. március 5.]


259/2011. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 
 

1. § (1) bek. n) pont

Helyébe lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 12. § [2015. március 5.]

 

6/A. § után

6/B. §-sal kieg.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 13. § [2014. december 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 14. §, illetve 8. melléklet [2015. március 5.]


375/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

 
 

1-2. melléklet

Mód.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 15. §, illetve 9. melléklet [2015. március 5.]


22/2012. (II. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

 
 

24. § (4) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 34. § [2015. január 11.]


34/2012. (III. 9.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól

 
 

3. § (1) és (4)-(6) bek.-ben

,,az igazságügyért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 10. § [2014. december 6.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 10. § [2014. december 6.]

 

7. §-ban

,,az igazságügyért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 10. § [2014. december 6.]

 

17. §-ban

,,az igazságügyért'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 10. § [2014. december 6.]


53/2012. (III. 28.) Korm. r.

 
 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 
 

6. §

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 35. § [2015. január 11.]

 

10. § d)-e) pont

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 38. § a) pont [2015. január 11.]

 

25. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 38. § b) pont [2015. január 11.]

 

34. §-ban

,,6. melléklet'' szövegrész helyébe ,,8. melléklet'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 36. § a) pont [2015. január 11.]

 

38. § (1) bek. d) pontban

,,településrendezési tervek'' szövegrész helyébe ,,településrendezési eszközök'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 36. § b) pont [2015. január 11.]

 

38. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 38. § c) pont [2015. január 11.]

 

39. § (1) bek. g) pontban

,,a 38. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben'' szövegrész helyébe ,,a településrendezési eszközök és az általános érvényű kötelező építésügyi előírások és biztonsági szabályzatok megszegésével történő létesítés esetében'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 36. § c) pont [2015. január 11.]

 

7. melléklet után

8. melléklettel kieg.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 37. §, illetve 9. melléklet [2015. január 11.]


93/2012. (V. 10.) Korm. r.

 
 

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 16. §, illetve 10. melléklet [2015. március 5.]


145/2012. (VII. 3.) Korm. r.

 
 

a szén-dioxid geológiai tárolásáról

 
 

2. alcímcím (3. § előtt)

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 39. § [2015. január 11.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatási engedély'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 44. § a) pont [2015. január 11.]

 

4. §

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 40. § [2015. január 11.]

 

5. § (1)-(2) bek.-ben

,,földtani kutatási engedély'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 44. § a) pont [2015. január 11.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatás'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 44. § b) pont [2015. január 11.]

 

3. alcímcím (7. § előtt)

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 41. § [2015. január 11.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,földtani kutatási engedély'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 44. § a) pont [2015. január 11.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,földtani kutatási engedélyt'' szövegrész helyébe ,,szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedélyt'' szövegrész lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 44. § c) pont [2015. január 11.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 42. § [2015. január 11.]

 

35. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 43. § [2015. január 11.]


217/2012. (VIII. 9.) Korm. r.

 
 

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

 
 

3. melléklet

Mód.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 17. §, illetve 11. melléklet [2015. március 5.]


218/2012. (VIII. 13.) Korm. r.

 
 

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 
 

11. § után

12. §-sal kieg.: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2014. december 10.]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet 6. pont 6.1. alpont

Helyébe lép: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet 6. pont 6.3. alpont

Helyébe lép: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 5. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet 6. pont 6.6. alpont

Helyébe lép: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 5. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet 6. pont 6.7. alpont

Hat. kív. h.: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 5. § (9) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet 6. pont 6.9. alpont

Helyébe lép: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 5. § (6) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet 7. pont 7.3. alpont

Helyébe lép: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 5. § (7) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet 7. pont 7.6. alpont

Helyébe lép: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 5. § (8) bek. [2015. január 1.]


274/2012. (IX. 28.) Korm. r.

 
 

a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

 
 

2. melléklet II.7. cím ,,B'' ismeretrész II. pontban

,,tűzveszélyességi osztályba sorolás'' szövegrész helyébe ,,tűzveszélyességi osztályba sorolás, a kockázati osztályba sorolás'' szövegrész lép: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 18. § [2015. március 5.]


312/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
 

1. melléklet

Mód.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 19. §, illetve 12. melléklet [2015. március 5.]

 

5. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 45. § (1) bek., illetve 10. melléklet [2015. január 11.]

 

5. melléklet

Mód.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 19. §, illetve 12. melléklet [2015. március 5.]

 

6. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 45. § (2) bek., illetve 11. melléklet [2015. január 11.]

 

6. melléklet

Mód.: 300/2014. (XII. 5.) Korm. r. 19. §, illetve 12. melléklet [2015. március 5.]


439/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

 
 

3. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

9. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

9. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 12. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 12. § (4) bek., illetve 7. melléklet [2015. január 1.]


440/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

Hat. kív. h.: 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § [2015. január 1.]


444/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a hulladékká vált gépjárművekről

 
 

12. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

12. § után

12/A. §-sal kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

12/A. § után

12/B. §-sal kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

14. §

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 14. § [2015. január 1.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 13. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 13. § (5) bek., illetve 8. melléklet [2015. január 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 13. § (6) bek., illetve 9. melléklet [2015. január 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 13. § (7) bek., illetve 10. melléklet [2015. január 1.]


445/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 
 

2. § 16. pont

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 17. § a) pont [2015. január 1.]

 

8. § (1) bek. a) pontban

,,9. § szerinti átvevőre (a továbbiakban: átvevő)'' szövegrész helyébe ,,9. § szerinti átvállalóra (a továbbiakban: átvállaló)'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,Átvevő'' szövegrész helyébe ,,Átvállaló'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,átvevő'' szövegrész helyébe ,,átvállaló'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,átvevőre'' szövegrész helyébe ,,átvállalóra'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,átvevő'' szövegrész helyébe ,,átvállaló'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,átvevővel'' szövegrész helyébe ,,átvállalóval'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

10. § (1) bek. d) pontban

,,átvevőre'' szövegrész helyébe ,,átvállalóra'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

11. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 15. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

12. § (5) és (8) bek.

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 17. § b) pont [2015. január 1.]

 

12. § (6) bek. második mondat

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 17. § b) pont [2015. január 1.]

 

9. alcímben (14. § előtt)

,,átvevő'' szövegrész helyébe ,,átvállaló'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

14-15. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 15. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

16. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 17. § c) pont [2015. január 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,adatait feldolgozza'' szövegrész helyébe ,,adatait feldolgozza, és honlapján közzéteszi'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,átvevő'' szövegrész helyébe ,,átvállaló'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,átvevőt'' szövegrész helyébe ,,átvállalót'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (6) bek. [2015. január 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,átvevő'' szövegrész helyébe ,,átvállaló'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

25. § (4) bek. a) pontban

,,ha a nyilvántartási'' szövegrész helyébe ,,ha a nyilvántartásba vételi, valamint nyilvántartási'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (7) bek. [2015. január 1.]

 

28. § (4) bek. a) pontban

,,a), e) és f) alpontja'' szövegrész helyébe ,,a) és f) alpontja'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (8) bek. [2015. január 1.]

 

29. § (2) bek.-ben

,,átvevőre'' szövegrész helyébe ,,átvállalóra'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

29. § (2) bek.-ben

,,működő gyártóra'' szövegrész helyébe ,,működő, nyilvántartásba vett gyártóra'' szövegrész lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 16. § (9) bek. [2015. január 1.]

 

30. § után

31. §-sal kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 15. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

3. melléklet

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 17. § d) pont [2015. január 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 15. § (6) bek., illetve 11. melléklet [2015. január 1.]


29/2013. (II. 12.) Korm. r.

 
 

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatósági hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § a) pont

Helyébe lép: 307/2014. (XII. 5.) Korm. r. 4. § [2014. december 6.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 307/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § [2014. december 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 307/2014. (XII. 5.) Korm. r. 6. §, illetve 3. melléklet [2014. december 6.]


250/2013. (VII. 2.) Korm. r.

 
 

az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 307/2014. (XII. 5.) Korm. r. 7. § [2014. december 6.]


318/2013. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

3. § után

3. alcímmel és 3/A. §-sal és kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 18. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 18. § (4) bek., illetve 12. melléklet [2015. január 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 18. § (5) bek., illetve 13. melléklet [2015. január 1.]


354/2013. (X. 7.) Korm. r.

 
 

a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

 
 

5. § a) pontban

,,az európai integrációs ügyekért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 11. § a) pont [2014. december 6.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,az európai integrációs ügyekért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 11. § a) pont [2014. december 6.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,az európai integrációs ügyekért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 11. § a) pont [2014. december 6.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,az európai integrációs ügyekért felelős miniszter és az igazságügyért'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 11. § b) pont [2014. december 6.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,az európai integrációs ügyekért felelős miniszter - az igazságügyért felelős miniszter bevonásával -'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért felelős miniszter - az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter bevonásával -'' szövegrész lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 11. § c) pont [2014. december 6.]

 

85. § 1. pont

Hat. kív. h.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 12. § [2014. december 6.]

 

87. §

Hat. kív. h.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 12. § [2014. december 6.]


17/2014. (II. 3.) Korm. r.

 
 

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 1. § [2014. december 6.]

 

5. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 18. § [2014. december 6.]

 

5. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 2. § [2014. december 6.]

 

6. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,tárhelyhasználat-arányos használati díjat'' szövegrész helyébe ,,sávosan meghatározott licitindítási díjat'' szövegrész lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 17. § a) pont [2014. december 6.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

7. § (2) bek. h) pont hb) alpont

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2014. december 6.]

 

10. § (1) bek. b) pontban

,,üzletrészek'' szövegrész helyébe ,,gazdálkodó szervezetben fennálló részesedések'' szövegrész lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 17. § b) pont [2014. december 6.]

 

10. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

10. § (5) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2014. december 6.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,az elektronikus azonosító kártyáját'' szövegrész helyébe ,,a felhasználói nevét és jelszavát'' szövegrész lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 17. § c) pont [2014. december 6.]

 

13. §

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § [2014. december 6.]

 

16. §

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 6. § [2014. december 6.]

 

17. §

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 7. § [2014. december 6.]

 

19. §

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 8. § [2014. december 6.]

 

20. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

20. § (5) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2014. december 6.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 10. § [2014. december 6.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

24. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2014. december 6.]

 

25. § (2) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 12. § [2014. december 6.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

26. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2014. december 6.]

 

8. alcím

26/A. §-sal kieg.: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 14. § [2014. december 6.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

27. § (5) bek.

Helyébe lép: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2014. december 6.]

 

27. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 15. § (3) bek. [2014. december 6.]

 

9. alcím

27/A. §-sal kieg.: 299/2014. (XII. 5.) Korm. r. 16. § [2014. december 6.]


31/2014. (II. 12.) Korm. r.

 
 

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 
 

3. melléklet

Mód.: 311/2014. (XII. 11.) Korm. r. 46. §, illetve 12. melléklet [2015. január 11.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

4. § 5. pont után

5a. ponttal kieg.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 1. § [2014. december 6.]

 

6. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 2. § [2014. december 6.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

11/A. § (2) bek. h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

82. § (8) bek. c) pont ce) alpont

Helyébe lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

82. § (8) bek. c) pont ce) alpont után

cf) alponttal kieg.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2014. december 6.]

 

89. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

89. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2014. december 6.]

 

89. § (2) bek. c) pont ce) alpont

Helyébe lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

89. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § (4) bek. [2014. december 6.]

 

89. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § (5) bek. [2014. december 6.]

 

89. § (2) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § (6) bek. [2014. december 6.]

 

89. § (2) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 5. § (7) bek. [2014. december 6.]

 

136. § után

136/A. §-sal kieg.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2014. december 6.]

 

136/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 303/2014. (XII. 5.) Korm. r. 7. §, illetve 1. melléklet [2014. december 6.]


164/2014. (VII. 16.) Korm. r.

 
 

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 298/2014. (XII. 5.) Korm. r. 6. § [2015. január 1.]


197/2014. (VIII. 1.) Korm. r.

 
 

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 
 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 19. § (1) bek. [2015. január 1.]

 

15. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § [2015. január 1.]

 

16. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 20. § [2015. január 1.]

 

9. alcímcím (17. § előtt)

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 19. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 19. § (3) bek. [2015. január 1.]

 

18. §

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 19. § (4) bek. [2015. január 1.]

 

18. § után

18/A-18/C. §-sal kieg.: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 19. § (5) bek. [2015. január 1.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 19. § (6) bek., illetve 14. melléklet [2015. január 1.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 19. § (7) bek., illetve 15. melléklet [2015. január 1.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 310/2014. (XII. 11.) Korm. r. 19. § (8) bek., illetve 16. melléklet [2015. január 1.]


290/2014. (XI. 26.) Korm. r.

 
 

a kedvezményezett járások besorolásáról

 
 

3. melléklet táblázat 98. sor

Hat. kív. h.: 308/2014. (XII. 9.) Korm. r. 6. § [2015. január 2.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

42/2013. (XII. 29.) MNB r.

 
 

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

Hat. kív. h.: 52/2014. (XII. 9.) MNB r. 14. § [2014. december 10.]


43/2013. (XII. 29.) MNB r.

 
 

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

Hat. kív. h.: 51/2014. (XII. 9.) MNB r. 15. § [2014. december 10.]


42/2014. (XI. 7.) MNB r.

 
 

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

 
 

1. §-ban

,,elszámolás időpontban'' szövegrész helyébe ,,elszámolási fordulónapon'' szövegrész lép: 53/2014. (XII. 10.) MNB r. 3. § a) pont [2014. december 11.]

 

3. § 1. pontban

,,futamidő módosításnak nem minősülő'' szövegrész helyébe ,,nem kizárólag futamidő módosítást magában foglaló'' szövegrész lép: 53/2014. (XII. 10.) MNB r. 3. § b) pont [2014. december 11.]

 

3. § 4. pont

Helyébe lép: 53/2014. (XII. 10.) MNB r. 1. § [2014. december 11.]

 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 53/2014. (XII. 10.) MNB r. 2. § [2014. december 11.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,folyósításhoz kapcsolódó, az első törlesztési periódust előttien felszámított díjakat és költségeket'' szövegrész helyébe ,,4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti díjat és költséget'' szövegrész lép: 53/2014. (XII. 10.) MNB r. 3. § c) pont [2014. december 11.]

 

9. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 53/2014. (XII. 10.) MNB r. 5. § [2014. december 11.]

 

1-3. melléklet

Helyébe lép: 53/2014. (XII. 10.) MNB r. 4. §, illetve 1-3. melléklet [2014. december 11.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

19/1995. (XII. 13.) BM r.

 
 

a rendőrségi fogdák rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 56/2014. (XII. 5.) BM r. 48. § [2015. január 1.]


28/2011. (IX. 6.) BM r.

 
 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 
 

Hat. kív. h.: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 288. § (1) bek. [2015. március 5.]


50/2011. (XII. 20.) BM r.

 
 

a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

 
 

,,Tűzoltó készülék karbantartása'' alcím

4/A-4/G. §-sal kieg.: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 287. § (1) bek. [2015. március 5.]

 

8. melléklet után

9. melléklettel kieg.: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 287. § (2) bek. a) pont, illetve 19. melléklet [2015. március 5.]

 

9. melléklet után

10. melléklettel kieg.: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 287. § (2) bek. b) pont, illetve 20. melléklet [2015. március 5.]


17/2012. (IV. 5.) BM r.

 
 

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 57/2014. (XII. 5.) BM r. 27. § (2) bek. [2015. január 1.]


54/2014. (XII. 5.) BM r.

 
 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 
 

203. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 288. § (2) bek. [2015. július 1.]


55/2014. (XII. 5.) BM r.

 
 

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

 
 

4. §

Helyébe lép: 55/2014. (XII. 5.) BM r. 21. § [2016. január 1.]


30/2014. (XII. 5.) FM r.

 
 

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről

 
 

Hat. kív. h.: [2016. július 30.]


61/2002. (VIII. 1.) FVM r.

 
 

az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről

 
 

9/A. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 1. § (1) bek. [2014. december 17.]

 

18. § (4) bek. e) pont után

f)-h) ponttal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 1. § (2) bek. [2014. december 17.]

 

18. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 1. § (5) bek. [2014. december 17.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 1. § (3) bek., illetve 1. melléklet [2014. december 17.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 1. § (4) bek., illetve 2. melléklet [2014. december 17.]


140/2004. (IX. 30.) FVM r.

 
 

az egyes állategészségügyi intézetek megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 2. § [2014. december 17.]


68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM e. r.

 
 

az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

 
 

5. § előtti alcímben

,,építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság engedélyezési és használatbavételi eljárásában'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 4. § [2014. december 17.]

 

5. § (1) bek. g) és i) pont

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 5. § a) pont [2014. december 17.]

 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 3. § (1) bek. [2014. december 17.]

 

5. § (2) bek. a) és i) pont

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 5. § a) pont [2014. december 17.]

 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 3. § (2) bek. [2014. december 17.]

 

10-11. §

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 5. § b) pont [2014. december 17.]

 

16. § b) pont

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 5. § c) pont [2014. december 17.]


139/2007. (XI. 28.) FVM r.

 
 

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

 
 

1. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a)-(6d) bek.-sel kieg.: 33/2014. (XII. 10.) FM r. 1. § (1) bek. [2014. december 13.]

 

1. § (6) bek.-ben

,,legfeljebb 9,5 milliárd forint'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 11 milliárd forint'' szövegrész lép: 33/2014. (XII. 10.) FM r. 2. § [2015. január 1.]

 

2. § (2) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 33/2014. (XII. 10.) FM r. 3. § [2014. december 13.]

 

2. § (10) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (XII. 10.) FM r. 1. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 33/2014. (XII. 10.) FM r. 1. § (3) bek. [2014. december 13.]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 33/2014. (XII. 10.) FM r. 1. § (4) bek., illetve 1. melléklet [2014. december 13.]


140/2007. (XI. 28.) FVM r.

 
 

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

 
 

2. § (2) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 33/2014. (XII. 10.) FM r. 5. § [2014. december 13.]

 

2. § (9a) bek.

Helyébe lép: 33/2014. (XII. 10.) FM r. 4. § [2015. január 1.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,4. számú melléklet'' szövegrész helyébe ,,3. számú melléklet'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 6. § a) pont [2014. december 17.]

 

6. § (1a) és (4) bek.-ben

,,az 5. számú melléklet'' szövegrész helyébe ,,a 4. számú melléklet'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 6. § b) pont [2014. december 17.]

 

3. sz. melléklet 7.3. pontban

,,az 5. számú melléklet'' szövegrész helyébe ,,a 4. számú melléklet'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 6. § b) pont [2014. december 17.]


64/2008. (V. 14.) FVM r.

 
 

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

 
 

Mellékletben

H-1476 Budapest 62., Pf. 4071.'' szövegrész helyébe ,,H-1476 Budapest, Pf. 407.'' szövegrész lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 27. § [2014. december 10.]


113/2008. (VIII. 30.) FVM r.

 
 

az állatbetegségek bejelentésének rendjéről

 
 

8. § b) pont után

c)-e) ponttal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 7. § (1) bek. [2014. december 17.]

 

1-2. sz. melléklet

Mód.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 7. § (2) bek. [2014. december 17.]


127/2008. (IX. 29.) FVM r.

 
 

a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

 
 

2. § (5) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 10. § a) pont [2014. december 17.]

 

2. § (5) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (1) bek. [2014. december 17.]

 

3. § (1) bek. 3. pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (2) bek. [2014. december 17.]

 

3. § (1) bek. 7. pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (3) bek. [2014. december 17.]

 

3. § (1) bek. 14. pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (4) bek. [2014. december 17.]

 

3. § (1) bek. 33. pont után

34-37. ponttal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (5) bek. [2014. december 17.]

 

3. § (2) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (6) bek. [2014. december 17.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (7) bek. [2014. december 17.]

 

4. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (8) bek. [2014. december 17.]

 

4. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (9) bek. [2014. december 17.]

 

,,Engedélyezés'' alcím

5/A-5/B. §-sal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (10) bek. [2014. december 17.]

 

6. §

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (11) bek. [2014. december 17.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (12) bek. [2014. december 17.]

 

10. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (13) bek. [2014. december 17.]

 

10. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (14) bek. [2014. december 17.]

 

13. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (15) bek. [2014. december 17.]

 

,,A tenyésztett víziállatok tenyésztési és állománypótlási célú forgalomba hozatalára vonatkozó általános követelmények'' alcím

15/A. §-sal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (17) bek. [2014. december 17.]

 

16. § előtti alcím

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (16) bek. [2014. december 17.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (18) bek. [2014. december 17.]

 

16. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 10. § b) pont [2014. december 17.]

 

19. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (19) bek. [2014. december 17.]

 

20. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (20) bek. [2014. december 17.]

 

23. §-ban

,,az 1999/468/EK határozat 5. és 7.'' szövegrész helyébe ,,a 182/2011/EU rendelet 5. és 11.'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § a) pont [2014. december 17.]

 

26. §

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (21) bek. [2014. december 17.]

 

27. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (22) bek. [2014. december 17.]

 

31. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (23) bek. [2014. december 17.]

 

35. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (24) bek. [2014. december 17.]

 

37. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (25) bek. [2014. december 17.]

 

39. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (26) bek. [2014. december 17.]

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (26) bek. [2014. december 17.]

 

46. § (1) és (3) bek.-ben

,,az 1999/468/EK határozat 5. és 7.'' szövegrész helyébe ,,a 182/2011/EU rendelet 5. és 11.'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § a) pont [2014. december 17.]

 

49. § (4) bek.-ben

,,az 1999/468/EK határozat 5. és 7.'' szövegrész helyébe ,,a 182/2011/EU rendelet 5. és 11.'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § a) pont [2014. december 17.]

 

52. § (3) bek.-ben

,,az 1999/468/EK határozat 5. és 7.'' szövegrész helyébe ,,a 182/2011/EU rendelet 5. és 11.'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § a) pont [2014. december 17.]

 

54. § (2) bek.-ben

,,az 1999/468/EK határozat 5. és 7.'' szövegrész helyébe ,,a 182/2011/EU rendelet 5. és 11.'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § a) pont [2014. december 17.]

 

57. § (1) bek. b) pontban

,,az 1999/468/EK határozat 5. és 7.'' szövegrész helyébe ,,a 182/2011/EU rendelet 5. és 11.'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § a) pont [2014. december 17.]

 

59. § (2) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (27) bek. [2014. december 17.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,4. § (1) bekezdésének b) pontja'' szövegrész helyébe ,,4. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § b) pont [2014. december 17.]

 

61. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 10. § c) pont [2014. december 17.]

 

61. § után

61/A. §-sal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (28) bek. [2014. december 17.]

 

62. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (29) bek. [2014. december 17.]

 

62. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 10. § d) pont [2014. december 17.]

 

62. § (2) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (30) bek. [2014. december 17.]

 

3. sz. melléklet táblázatban

,,Lazacok fertőző vérszegénysége (ISA)'' szövegrész helyébe ,,Lazacok fertőző vérszegénysége: az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzés'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § c) pont [2014. december 17.]

 

4. sz. melléklet I. Rész 2. pont első bek. b) pontban

,,az 1999/468/EK határozat 5. és 7.'' szövegrész helyébe ,,a 182/2011/EU rendelet 5. és 11.'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § a) pont [2014. december 17.]

 

4. sz. melléklet II. Rész 3. pont 3.7. alpontban

,,az 1999/468/EK határozat 5. és 7.'' szövegrész helyébe ,,a 182/2011/EU rendelet 5. és 11.'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § a) pont [2014. december 17.]

 

6. sz. melléklet után

7. sz. melléklettel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (31) bek. a) pont, illetve 4. melléklet [2014. december 17.]

 

7. sz. melléklet után

8. sz. melléklettel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (31) bek. b) pont, illetve 5. melléklet [2014. december 17.]

 

8. sz. melléklet után

9. sz. melléklettel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 8. § (31) bek. c) pont, illetve 6. melléklet [2014. december 17.]


164/2008. (XII. 20.) FVM r.

 
 

a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

 
 

2. § b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (1) bek. [2014. december 17.]

 

2. § e) pontban

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. a) pont [2014. december 17.]

 

3. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,magánállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvosnak'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. b) pont [2014. december 17.]

 

3. § (2)-(3) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. a) pont [2014. december 17.]

 

4. § (1) bek. a) pontban

,,magánállatorvossal'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvossal'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. c) pont [2014. december 17.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. d) pont [2014. december 17.]

 

4. § (3)-(4) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. a) pont [2014. december 17.]

 

4. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. a) pont [2014. december 17.]

 

4. § (5) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (2) bek. [2014. december 17.]

 

4. § (5) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 13. § a) pont [2015. január 31.]

 

4. § (5) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (3) bek. [2014. december 17.]

 

4. § (5a) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. a) pont [2014. december 17.]

 

4. § (6) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 13. § a) pont [2015. január 31.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (4) bek. [2014. december 17.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. a) pont [2014. december 17.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,Ávt.'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. e) pont [2014. december 17.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. a) pont [2014. december 17.]

 

8. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (5) bek. [2014. december 17.]

 

8. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (6) bek. [2014. december 17.]

 

9. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (7) bek. [2014. december 17.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. f) pont [2014. december 17.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,legalább négy egymást követő'' szövegrész helyébe ,,legalább két egymást követő'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. g) pont [2014. december 17.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,veszettség eset a előtti'' szövegrész helyébe ,,veszettség eset (kivéve a denevérek veszettségét) a előtti'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. h) pont [2014. december 17.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (8) bek. [2014. december 17.]

 

11. § (1) bek. b) pontban

,,befogható ebek'' szövegrész helyébe ,,befogható ebek és macskák'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. i) pont [2014. december 17.]

 

13. § a) pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (9) bek. [2014. december 17.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,magánállatorvost'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvost'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. j) pont [2014. december 17.]

 

15. § a) pontban

,,csoportosan tartott állatok'' szövegrész helyébe ,,csoportosan tartott gazdasági haszonállatok'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. k) pont [2014. december 17.]

 

15. § e) pontban

,,rókák lebőrözésének elhagyását'' szövegrész helyébe ,,rókák lebőrözésének tilalmát'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. l) pont [2014. december 17.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. m) pont [2014. december 17.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (10) bek. [2014. december 17.]

 

19. § (5) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (11) bek. [2014. december 17.]

 

19. § (9) bek.-ben

,,megfigyelést végző állatorvos az állat megfigyelésről az országos főállatorvos által kiadott formátumú jegyzőkönyvet'' szövegrész helyébe ,,megfigyelést végző állatorvos az állatmegfigyelésről jegyzőkönyvet'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. n) pont [2014. december 17.]

 

19. § (11) bek.-ben

,,magánállatorvost'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvost'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. j) pont [2014. december 17.]

 

20. § (3) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (12) bek. [2014. december 17.]

 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (13) bek. [2014. december 29.]

 

23. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 13. § b) pont [2014. december 17.]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (14) bek. [2014. december 17.]

 

Melléklet

Mód.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (15) bek., illetve 7. melléklet [2014. december 17.]


59/2009. (V. 8.) FVM r.

 
 

a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól

 
 

1. § előtti alcím és 1. §

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 1. § [2014. december 10.]

 

3. § előtti alcím és 3. §

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 2. § [2014. december 10.]

 

4. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 3. § (1) bek. [2014. december 10.]

 

4. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 3. § (2) bek. [2014. december 10.]

 

4. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 4. § [2014. december 10.]

 

5. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 5. § [2014. december 10.]

 

7. § után

Alcímmel és 7/A. §-sal kieg.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 6. § [2014. december 10.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 7. § [2014. december 10.]

 

2. melléklet után

3. sz. melléklettel kieg.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 8. §, illetve 1. melléklet [2014. december 10.]


179/2009. (XII. 29.) FVM r.

 
 

a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

 
 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 14. § (1) bek. [2014. december 17.]

 

19. § (1) bek. c) pont ca) alpont

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 16. § a) pont [2014. december 17.]

 

19. § (1) bek. c) pont cb) alpontban

,,Romániában vagy Bulgáriában'' szövegrész helyébe ,,Romániában, Bulgáriában vagy Horvátországban'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 15. § [2014. december 17.]

 

24. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 14. § (2) bek. [2014. december 17.]

 

30. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 16. § b) pont [2014. december 17.]

 

30. § (4) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 14. § (3) bek. [2014. december 17.]

 

1-2. sz. melléklet

Mód.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 14. § (4) bek., illetve 8. mellékle [2014. december 17.]


180/2009. (XII. 29.) FVM r.

 
 

a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (1) bek. [2014. december 17.]

 

3. § (4) bek. g)-h) pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (2) bek. [2014. december 17.]

 

3. § (4) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (3) bek. [2014. december 17.]

 

3. § (5) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (4) bek. [2014. december 17.]

 

5. § után

Alcímmel és 5/A. §-sal kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (5) bek. [2014. december 17.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (6) bek. [2014. december 17.]

 

8. § (10) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (7) bek. [2014. december 17.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,az 1003/2005/EK'' szövegrész helyébe ,,a 200/2010/EU'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 18. § a) pont [2014. december 17.]

 

9. § (10) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (8) bek. [2014. december 17.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (9) bek. [2014. december 17.]

 

11. § (4) bek.-ből

,,a járási állategészségügyi hivatal határozatával'' szövegrészt hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 19. § a) pont [2014. december 17.]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (10) bek. [2014. december 17.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (11) bek. [2014. december 17.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (12) bek. [2014. december 17.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (13) bek. [2014. december 17.]

 

12. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 19. § b) pont [2014. december 17.]

 

15. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 19. § c) pont [2014. december 17.]

 

15. § (4) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (14) bek. [2014. december 17.]

 

15. § (4) bek. e)-g) pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (15) bek. [2014. december 17.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (16) bek. a) pont, illetve 9. melléklet [2014. december 17.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (16) bek. b) pont, illetve 10. melléklet [2014. december 17.]

 

4. sz. mellékletben

,,kerületi főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási főállatorvos'' szövegrész lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 18. § b) pont [2014. december 17.]


3/2013. (VI. 11.) HM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

16. § (1) bek. 28. pont után

29. ponttal kieg.: 15/2014. (XII. 10.) HM r. 1. § [2014. december 11.]

 

6. alcím

24. §-sal kieg.: 15/2014. (XII. 10.) HM r. 2. § [2014. december 11.]


21/2007. (V. 23.) IRM r.

 
 

a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 58/2014. (XII. 5.) BM r. 8. § [2015. január 1.]


21/1994. (XII. 30.) IM r.

 
 

a büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 55/2014. (XII. 5.) BM r. 22. § [2015. január 1.]


20/1984. (XII. 21.) KM r.

 
 

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

 
 

Melléklet

Mód.: 50/2014. (XII. 11.) NFM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2014. december 14.]


80/2009. (XII. 29.) KHEM r.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 51/2014. (XII. 11.) NFM r. 1. § [2014. december 26.]

 

2. § (3) bek. b) pontban

,,39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet [a továbbiakban: 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet]'' szövegrész helyébe ,,57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet [a továbbiakban: 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet]'' szövegrész lép: 51/2014. (XII. 11.) NFM r. 2. § a) pont [2014. december 26.]

 

2. § (3) bek. c) pontban

,,a 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet melléklete 1. része 8.02. cikkének 1-4. pontja'' szövegrész helyébe ,,az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet melléklete 1. része 8.02. cikkének 1-5. pontja'' szövegrész lép: 51/2014. (XII. 11.) NFM r. 2. § b) pont [2014. december 26.]

 

2. § (3) bek. f)-g) pontban

,,a 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet'' szövegrész helyébe ,,az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet'' szövegrész lép: 51/2014. (XII. 11.) NFM r. 2. § c) pont [2014. december 26.]

 

2. § (5) bek. i) pontban

,,11/A-11/G.'' szövegrész helyébe ,,11/A-11/F.'' szövegrész lép: 51/2014. (XII. 11.) NFM r. 2. § d) pont [2014. december 26.]


36/2013. (IX. 13.) NGM r.

 
 

az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 7. § [2015. január 1.]


38/2013. (IX. 19.) NGM r.

 
 

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2014. december 11.]

 

1. melléklet

Mód.: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. január 1.]

 

1. melléklet I. fejezet B), D), I) és K) címekben

,,költségvetési évet követő években esedékes'' szövegrész helyébe ,,költségvetési évet követően esedékes'' szövegrész lép: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 5. § 1. pont [2014. december 11.]

 

1. melléklet I. fejezet K) cím 1-4. pontban

,,költségvetési évet követő években esedékes'' szövegrész helyébe ,,költségvetési évet követően esedékes'' szövegrész lép: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 5. § 2. pont [2014. december 11.]

 

1. melléklet III. fejezet Növekedések J) címben

,,bérleti dj'' szövegrész helyébe ,,bérleti díj'' szövegrész lép: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 5. § 3. pont [2014. december 11.]

 

1. melléklet III. fejezet Csökkenések I) címben

,,Tárgyévben használatba vett'' szövegrész helyébe ,,Használatba vett'' szövegrész lép: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 5. § 4. pont [2014. december 11.]

 

1. melléklet VII. fejezet AB) cím

Hat. kív. h.: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 6. § (2) bek. [2015. január 1.]

 

1. melléklet IX. fejezet A) cím 9. pontban

,,1. pontja szerint'' szövegrész helyébe ,,1. pontja és e cím 5. pont b) alpontja szerint'' szövegrész lép: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 5. § 5. pont [2014. december 11.]

 

1. melléklet IX. fejezet A) cím 11. pontban

,,1. pontja szerint'' szövegrész helyébe ,,1. pontja és e cím 5. pont b) alpontja szerint'' szövegrész lép: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 5. § 6. pont [2014. december 11.]

 

1. melléklet XI. fejezet D) cím 4. pont

Hat. kív. h.: 37/2014. (XII. 10.) NGM r. 6. § (1) bek. [2014. december 11.]


40/2012. (VII.10.) NFM r.

 
 

a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól

 
 

6. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 50/2014. (XII. 11.) NFM r. 2. § [2014. december 14.]

 

11. § n) pont után

o) ponttal kieg.: 50/2014. (XII. 11.) NFM r. 3. § [2014. december 14.]


141/2011. (XII. 23.) VM r.

 
 

a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről

 
 

1. § b)-c) pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 20. § (1) bek. [2014. december 17.]

 

1. § h) pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 20. § (2) bek. [2014. december 17.]

 

6. § b)-c) pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 20. § (3) bek. [2014. december 17.]

 

6. § h) pont

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 20. § (4) bek. [2014. december 17.]


50/2012. (V. 25.) VM r.

 
 

az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

 
 

1. § 3. pont

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § (1) bek. [2014. december 10.]

 

1. § 7. pontban

,,125c. cikke'' szövegrész helyébe ,,156. cikke'' szövegrész lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 24. § a) pont [2014. december 10.]

 

1. § 8-10. pont

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 9. § (2) bek. [2014. december 10.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 10. § [2014. december 10.]

 

3. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (1) bek. [2014. december 10.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,minden év április 1-jétől április 30. napjáig'' szövegrész helyébe ,,minden év január 1-jétől január 31. napjáig'' szövegrész lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 24. § b) pont [2014. december 10.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,nyolc'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 24. § c) pont [2014. december 10.]

 

3. § (7) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 11. § (2) bek. [2014. december 10.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,tankerületbe'' szövegrész helyébe ,,járási tankerületbe'' szövegrész lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 24. § d) pont [2014. december 10.]

 

4. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (1) bek. [2014. december 10.]

 

4. § (8) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (2) bek. [2014. december 10.]

 

4. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 12. § (3) bek. [2014. december 10.]

 

6. § (1) bek. 8. pont

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 13. § (1) bek. [2014. december 10.]

 

6. § (1) bek. 13. pont

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 13. § (2) bek. [2014. december 10.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,május 16. és június 15. között'' szövegrész helyébe ,,május 1. és május 31. között'' szövegrész lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 24. § e) pont [2014. december 10.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 14. § [2014. december 10.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,4. § (3) bekezdésére'' szövegrész helyébe ,,4. § (7) bekezdésére'' szövegrész lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 24. § f) pont [2014. december 10.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 15. § [2014. december 10.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,4. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,4. § (7) bekezdése'' szövegrész lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 24. § g) pont [2014. december 10.]

 

14. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 16. § [2014. december 10.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (1) bek. [2014. december 10.]

 

15. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 17. § (2) bek. [2014. december 10.]

 

16. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 25. § [2014. december 10.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 18. § [2014. december 10.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,június 15. után'' szövegrész helyébe ,,május 31. után'' szövegrész lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 24. § h) pont [2014. december 10.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 19. § (1) bek. [2014. december 10.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,6. § (1) bekezdés 3-7. pontjának'' szövegrész helyébe ,,6. § (1) bekezdés 3-8. pontjának'' szövegrész lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 24. § i) pont [2014. december 10.]

 

18. § (4) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 19. § (2) bek. [2014. december 10.]

 

19. § (4) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 20. § [2014. december 10.]

 

21. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 21. § [2014. december 10.]

 

24. § után

25. §-sal kieg.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 22. § [2014. december 10.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 23. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2014. december 10.]

 

4. melléklet

Mód.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 23. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2014. december 10.]

 

8. melléklet

Mód.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 23. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2014. december 10.]


113/2013. (XII. 10.) VM r.

 
 

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

 
 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 26. § (1) bek. [2014. december 10.]

 

8. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 31/2014. (XII. 9.) FM r. 26. § (2) bek. [2014. december 10.]


3/2014. (I. 16.) VM r.

 
 

a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről

 
 

4. § (2) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 22. § [2014. december 17.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 21. § (1) bek. [2014. december 17.]

 

13. §

Helyébe lép: 32/2014. (XII. 9.) FM r. 21. § (2) bek. [2014. december 17.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1199/2010. (IX. 29.) Korm. h.

 
 

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

 
 

4-5. pont

Helyébe lép: 1722/2014. (XII. 5.) Korm. h. 1. pont [2014. december 6.]

 

10. pontban

,,társadalmi felzárkózásért'' szövegrész helyébe ,,szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért'' szövegrész lép: 1722/2014. (XII. 5.) Korm. h. 2. pont [2014. december 6.]


1275/2010. (XII. 8.) Korm. h.

 
 

az Idősügyi Tanácsról

 
 

Hat. kív. h.: 1712/2014. (XII. 5.) Korm. h. 13. pont [2014. december 6.]


1048/2013. (II. 12.) Korm. h.

 
 

a Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról

 
 

2. pont után

2a. ponttal kieg.: 1722/2014. (XII. 5.) Korm. h. 3. pont [2014. december 6.]

 

4. pont

Helyébe lép: 1722/2014. (XII. 5.) Korm. h. 4. pont [2014. december 6.]

 

5. pont d) alpontban

,,államtitkár'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 1722/2014. (XII. 5.) Korm. h. 5. pont [2014. december 6.]


1304/2013. (VI. 7.) Korm. h.

 
 

a Pekingi Magyar Intézet létrehozásához szükséges a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításró

 
 

,,2014. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2014. december 31.'' szövegrész lép: 1721/2014. (XII. 5.) Korm. h. 9. pont


1323/2013. (VI. 12.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről

 
 

Visszavonja: 1707/2014. (XII. 3.) Korm. h. 12. pont


1817/2013. (XI. 14.) Korm. h.

 
 

Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének feltárásával, valamint a település ivóvízellátásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről

 
 

1. pontban

,,2014. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2015. április 30.'' szövegrész lép: 1721/2014. (XII. 5.) Korm. h. 4. pont


2029/2013. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és a prioritás keretében megvalósítani tervezett projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 
 

2. melléklet

Mód.: 1726/2014. (XII. 5.) Korm. h. 2. pont, illetve 1. melléklet


1025/2014. (I. 30.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,2014. december 15.'' szövegrész helyébe ,,2014. december 15., a 2. b) pont szerint átcsoportosított összeg tekintetében 2015. február 16.'' szövegrész lép: 1721/2014. (XII. 5.) Korm. h. 5. pont


1260/2014. (IV. 22.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 4. és 5. prioritásának módosításáról

 
 

1. pontban

,,és 5. prioritását a 2. melléklet szerint, az akcióterv 5. prioritásának KEOP-5.4.0 azonosító jelű pályázati konstrukcióján szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával'' szövegrészt visszavonja: 1700/2014. (XII. 3.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

2. melléklet

Visszavonja: 1700/2014. (XII. 3.) Korm. h. 2. pont b) alpont


1298/2014. (V. 5.) Korm. h.

 
 

a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontról, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról

 
 

Visszavonja: 1702/2014. (XII. 3.) Korm. h. 13. pont


1342/2014. (VI. 11.) Korm. h.

 
 

a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú (,,A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés'' című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1706/2014. (XII. 3.) Korm. h. 5. pont


1426/2014. (VII. 28.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére biztosított összeg tekintetében 2014. november 30., a többi tétel esetében 2015. június 30.'' szövegrész helyébe ,, 2015. június 30.'' szövegrész lép: 1721/2014. (XII. 5.) Korm. h. 8. pont


1530/2014. (IX. 18.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

 
 

1. pont és 1. melléklet

Visszavonja: 1725/2014. (XII. 5.) Korm. h. 5. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2014.12.20.