A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5964680. látogatója

    Korábbi hónapok:

2015. január - 2015. február - 2015. március - 2015. április - 2015. május - 2015. június -
2015. július - 2015. augusztus - 2015. szeptember - 2015. október - 2015. november - 2015. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2015. június 1-jétől a 2015/91. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

98. §-ban

,,halála'' szövegrész helyébe ,,halála vagy megszűnése'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (8) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

102. § (1) bek.-ben

,,bíróságok központi internetes honlapján'' szövegrész helyébe ,,bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap)'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (8) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

102. § (1a) bek. a) pontban

,,bíróságok központi internetes honlapján'' szövegrész helyébe ,,honlapon'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (8) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

152. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

270. § (3) bek.-ben

,,157. § a) és g) pontja'' szövegrész helyébe ,,157. § a) és g) pontja, valamint 157/A. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (8) bek. d) pont [2015. július 1.]

 

319. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 18. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

388. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 18. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

394/B. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (4) bek. [2015. július 1.]

 

394/B. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 18. § (5) bek. [2015. július 1.]

 

394/C. § nyitó szövegrészben

,,2015. július 1. napjától'' szövegrész helyébe ,,2016. január 1. napjától'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (8) bek. e) pont [2015. július 1.]

 

394/C. § e)-g) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXI. tv. 18. § (9) bek. [2015. július 1.]

 

394/E. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,2015. június 30. napja'' szövegrész helyébe ,,2015. december 31. napja'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (8) bek. f) pont [2015. július 1.]

 

394/E. § (2) bek.-ben

,,2015. július 1. napját'' szövegrész helyébe ,,2016. január 1. napját'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (8) bek. g) pont [2015. július 1.]

 

394/G. § (1) bek.-ben

,,(2)-(7) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(2)-(10) bekezdésben'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (8) bek. h) pont [2015. július 1.]

 

394/G. § (6) bek.-ben

,,bíróságok központi honlapján'' szövegrész helyébe ,,honlapon'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (8) bek. i) pont [2015. július 1.]

 

394/G. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 18. § (6) bek. [2015. július 1.]

 

394/G. § (7) bek. után

(8)-(10) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 18. § (7) bek. [2015. július 1.]


1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

21/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXX. tv. 4. § (1) bek. [2015. június 21.]

 

29. § (11) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 1. § [2015. július 3.]

 

29. § (13) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (13) bek. után (13a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 2. § [2015. július 3.]

 

29/E. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 3. § [2015. július 3.]

 

35. § után

Alcímmel és 35/A-35/D. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 4. § [2015. július 3.]

 

42. § (3) bek.-ből

,,burkolt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXIX. tv. 5. § [2015. július 3.]

 

49. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: LXX. tv. 4. § (2) bek. [2015. június 21.]


1990. évi C. tv.

 
 

a helyi adókról

 
 

39/C. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXXI. tv. 36. § [2016. január 1.]

 

52. § 22. pont után

23. ponttal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 37. § [2016. január 1.]


1991. évi XI. tv.

 
 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

 
 

4/C. § után

4/D. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 1. § [2015. július 1.]

 

6. § (1) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 2. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

6. § (4) bek. e) pont ed) alpont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 2. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

15/C. § után

15/D. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 3. § [2015. július 1.]


1991. évi XXXIV. tv.

 
 

a szerencsejáték szervezéséről

 
 

11. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 34. § [2015. július 4.]

 

28/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 35. § [2015. július 4.]

 

30/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 36. § [2015. július 4.]

 

35. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXXXI. tv. 39. § [2016. január 1.]


1991. évi XLI. tv.

 
 

a közjegyzőkről

 
 

1. § (2) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 19. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

12. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 19. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

31/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

31/F. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (4) bek. [2015. július 1.]

 

31/F. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 19. § (5) bek. [2015. július 1.]

 

31/F. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (6) bek. [2015. július 1.]

 

49/A. § (4) bek. g) pont

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (7) bek. [2015. július 1.]

 

49/C. § (2) bek. j) pont

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (8) bek. [2015. július 1.]

 

120. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (9) bek. [2015. július 1.]

 

130. § után

130/A. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 19. § (10) bek. [2015. július 1.]

 

131. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (11) bek. [2015. július 1.]

 

138. § (1) bek.-ben

,,okiratról'' szövegrész helyébe ,,közokiratról és annak mellékleteiről'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (20) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

142. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (12) bek. [2015. július 1.]

 

142. § (3) bek.-ben

,,megbízó'' szövegrész helyébe ,,kérelmet előterjesztő'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (20) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

147. § után

147/A. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 19. § (13) bek. [2015. július 1.]

 

153. §-ban

,,okiratról'' szövegrész helyébe ,,tanúsítványról'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (20) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

157. §-ból

,,okirat elkészítésénél és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXI. tv. 19. § (21) bek. [2015. július 1.]

 

162. § (1) bek.-ben

,,megbízta'' szövegrész helyébe ,,felkérte'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (20) bek. d) pont [2015. július 1.]

 

165. § (4) bek.-ben

,,megbízás'' szövegrész helyébe ,,kérelem'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (20) bek. e) pont [2015. július 1.]

 

166. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (14) bek. [2015. július 1.]

 

168. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (15) bek. [2015. július 1.]

 

170. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (16) bek. [2015. július 1.]

 

170. § (3) bek.-ben

,,megbízást'' szövegrész helyébe ,,kérelmet'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (20) bek. f) pont [2015. július 1.]

 

171. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (17) bek. [2015. július 1.]

 

XIII. fejezetcím és 172. §

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 19. § (18) bek. [2015. július 1.]

 

172. § után

172/A-174. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 19. § (18) bek. [2015. július 1.]

 

183. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 2015: LXXI. tv. 19. § (19) bek. [2015. július 1.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

21. § v) pont után

w) ponttal kieg.: 2015: LXXII. tv. 37. § [2015. június 19.]


1992. évi LXXXIV. tv.

 
 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,szolgálatfüggő nyugellátást'' szövegrész helyébe ,,nők korhatár alatti nyugellátását'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 39. § [2015. június 19.]

 

4. § (3) bek. c) pont 3. alpont

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 40. § a) pont [2016. január 1.]

 

5. § (3) bek. c) pont 5. alpont

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 40. § b) pont [2016. január 1.]

 

5. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 38. § [2016. január 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

36. § (5a) bek.-ben

,,2015.'' szövegrész helyébe ,,2017.'' szövegrész, ,,2027.'' szövegrész helyébe ,,2029.'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 41. § [2015. június 19.]

 

38/A. § (5b)-(5c) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 6. § [2015. július 3.]


1994. évi XLII. tv.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

 
 

2. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 42. § [2015. június 19.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 43. § [2015. június 19.]

 

6. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 44. § [2015. június 19.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

23/B. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: LXXI. tv. 15. § (1) bek. [2015. augusztus 17.]

 

31/C. § (1) bek. g) pont után

h)-i) ponttal kieg.: 2015: LXXI. tv. 15. § (2) bek. [2015. augusztus 17.]

 

31/C. § (2) bek. e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 2015: LXXI. tv. 15. § (3) bek. [2015. augusztus 17.]

 

31/C. § (5) bek.-ben

,,(1) bekezdés a), b), e) és g) pontja'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a), b), e), g) és h) pontja'' szövegrész, ,,(2) bekezdés a), c) és e) pontja'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés a), c), e) és f) pontja'' szövegrész szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 15. § (5) bek. a) pont [2015. augusztus 17.]

 

37/B. § (4) bek.-ben

,,és az 1215/2012/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,az 1215/2012/EU rendelet, és a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 15. § (5) bek. b) pont [2015. augusztus 17.]

 

,,Az ingatlan lefoglalása'' alcím

138/B. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 7. § [2015. július 3.]

 

VIII. Fejezet

Alcímmel és 171/B. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 8. § [2015. július 3.]

 

186. § (3) bek.-ben

,,vagy az 1215/2012/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,, , 1215/2012/EU rendelet vagy a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 15. § (5) bek. c) pont [2015. augusztus 17.]

 

210/A. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2015: LXXI. tv. 15. § (4) bek. [2015. augusztus 17.]

 

317. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2015: LXXI. tv. 15. § (6) bek. [2015. augusztus 17.]


1995. évi LVII. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 9. § [2015. július 3.]

 

20. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 10. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 10. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2015: LXXIX. tv. 11. §, illetve 1. melléklet [2015. július 3.]


1995. évi LXIV. tv.

 
 

a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről

 
 

2. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXIV. tv. 2. § a) pont [2015. június 7.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXIV. tv. 1. § [2015. június 7.]

 

7/B. §

Hat. kív. h.: 2015: LXIV. tv. 2. § b) pont [2015. június 7.]


1995. évi CVII. tv.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezetről

 
 

35. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 1. § [2015. július 1.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

7. § (1) bek. j) pont jb) alpont után

jc) alponttal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 1. § [2016. január 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 2. § [2016. január 1.]

 

29/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 3. § [2016. január 1.]

 

29/B. § (6) bek.-ben

,,625 százaléka'' szövegrész helyébe ,,667 százaléka'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § a) pont [2016. január 1.]

 

29/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 4. § [2016. január 1.]

 

44/D. § után

44/E. §-sal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 5. § [2016. január 1.]

 

48. § (4) bek. b) pontban

,,családi kedvezmény, adókedvezmény'' szövegrész helyébe ,,családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, adókedvezmény'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § b) pont [2016. január 1.]

 

64/A. § (7) bek.-ben

,,1,19-szerese'' szövegrész helyébe ,,1,18-szorosa'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § c) pont [2016. január 1.]

 

65. § (1) bek. c) pontban

,,1,19-szerese'' szövegrész helyébe ,,1,18-szorosa'' szövegrész, ,,1,28-szorosa'' szövegrész helyébe ,,1,27-szerese'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § d) pont [2016. január 1.]

 

67/B. § (5) bek. c) pontban

,,16 százalék'' szövegrész helyébe ,,15 százalék'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § e) pont [2016. január 1.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,1,19-szerese'' szövegrész helyébe ,,1,18-szorosa'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § f) pont [2016. január 1.]

 

74/A. § (5) bek. a) pontban

,,16 százalék'' szövegrész helyébe ,,15 százalék'' szövegrész lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § g) pont [2016. január 1.]

 

74/A. § (5) bek. záró szövegrészben

,,1,19-szerese'' szövegrész helyébe ,,1,18-szorosa'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § g) pont [2016. január 1.]

 

76. § (3) bek.-ben

,,1,19-szerese'' szövegrész helyébe ,,1,18-szorosa'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § h) pont [2016. január 1.]

 

84/G. § (1) bek.-ben

,,(2)-(5) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(2)-(5a) bekezdésben'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § i) pont [2016. január 1.]

 

84/G. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXXI. tv. 6. § [2016. január 1.]

 

84/ZS. § után

85. §-sal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 7. § [2016. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2015: LXXXI. tv. 8. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. január 1.]

 

2. sz. melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 8. pontban

,,társadalombiztosítási járulék'' szövegrész helyébe ,,szociális hozzájárulási adó'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § j) pont [2016. január 1.]

 

3. sz. melléklet I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 5. pontban

,,társadalombiztosítási járulék'' szövegrész helyébe ,,szociális hozzájárulási adó'' szöveg lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § k) pont [2016. január 1.]

 

6. sz. melléklet

Mód.: 2015: LXXXI. tv. 8. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. január 1.]

 

10. sz. melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 8. pontban

,,társadalombiztosítási járulék'' szövegrész helyébe ,,szociális hozzájárulási adó'' szövegrész lép: 2015: LXXXI. tv. 9. § l) pont [2016. január 1.]


1996. évi LVII. tv.

 
 

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

 
 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 1. § (1) bek. [2015. június 19.]

 

27. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 1. § (2) bek. [2015. június 19.]

 

28. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVIII. tv. 2. § [2015. június 19.]

 

29/A. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVIII. tv. 3. § [2015. június 19.]

 

44. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 4. § [2015. június 19.]

 

55. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVIII. tv. 5. § [2015. június 19.]

 

55/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. [2015. június 19.]

 

55/B. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXVIII. tv. 18. § [2015. június 19.]

 

55/B. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 6. § (2) bek. [2015. június 19.]

 

62. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 7. § [2015. június 19.]

 

62/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 8. § [2015. június 19.]

 

62/B. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVIII. tv. 9. § [2015. június 19.]

 

72. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 10. § [2015. június 19.]

 

73/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 11. § (1) bek. [2015. június 19.]

 

73/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 11. § (2) bek. [2015. június 19.]

 

76. § (1) bek. j)-k) pont

Helyébe lép, egyidejűleg k) pont után l) ponttal kieg.: 2015: LXXVIII. tv. 12. § [2015. június 19.]

 

78. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 13. § [2015. június 19.]

 

78. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVIII. tv. 14. § [2015. június 19.]

 

78/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVIII. tv. 15. § [2015. június 19.]

 

93. § után

93/A. §-sal kieg.: 2015: LXXVIII. tv. 16. § [2015. szeptember 1.]

 

95/C. § után

95/D. §-sal kieg.: 2015: LXXVIII. tv. 17. § [2015. június 19.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

4. § 2. pontban

,,(2)-(4)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(4), valamint (6)'' szövegrész lép: 2015: LXXXI. tv. 15. § 1. pont [2015. június 25.]

 

4. § 10/b. pont

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 10. § [2015. június 25.]

 

7. § (1) bek. r) pontban

,,jogkövetkezménynek az elengedése'' szövegrész helyébe ,,jogkövetkezménynek az elengedése, a visszatérítése'' szövegrész lép: 2015: LXXXI. tv. 15. § 2. pont [2015. június 25.]

 

IV. Fejezet

Alcímmel (26/A. §) kieg.: 2015: LXXXI. tv. 11. § [2015. június 25.]

 

28. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 12. § [2015. július 25.]

 

29/A. § (8) bek. után

(9)-(13) bek.-sel kieg.: 2015: LXXXI. tv. 13. § [2015. június 25.]

 

29/Z. §

Helyébe lép: 2015: LXII. tv. 1. § [2015. június 5.]

 

30/B. §

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 14. § [2015. június 25.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

19. § (1) bek. a) pontban

,,(5) bekezdésének a) és b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(5) és (5a) bekezdésében'' szövegrész lép: 2015: LXIII. tv. 2. § (2) bek. a) pont [2015. szeptember 1.]

 

66/M. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 2. § [2015. július 1.]

 

151. § (2) bek. b) pontban

,,és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,, , illetve a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2015: LXIII. tv. 2. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

151. § (2b) bek.-ben

,,állami intézményfenntartó központ által fenntartott kollégiumban'' szövegrész helyébe ,,állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott kollégiumban'' szövegrész lép: 2015: LXIII. tv. 2. § (1) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

151. § (2c) bek.-ben

,,állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben'' szövegrész helyébe ,,állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben'' szövegrész lép: 2015: LXIII. tv. 2. § (1) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

151. § (4) bek.-ben

,,(5) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(5) és (5a) bekezdésben'' szövegrész lép: 2015: LXIII. tv. 2. § (2) bek. b) pont [2015. szeptember 1.]

 

151. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXIII. tv. 1. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

151. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2015: LXIII. tv. 1. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

151. § (10) bek.-ben

,,(5) bekezdés c) pontja'' szövegrész helyébe ,,(5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja'' szövegrész lép: 2015: LXIII. tv. 2. § (2) bek. c) pont [2015. szeptember 1.]

 

151. § (10) bek. után

(10a)-(10b) bek.-sel kieg.: 2015: LXIII. tv. 1. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]


1997. évi XLVII. tv.

 
 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 
 

15. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 4. § [2015. július 1.]

 

15/A. § (1) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 5. § [2015. július 1.]

 

Népegészségügyi célból történő adatkezelés alcím

16/B. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 6. § [2016. január 1.]

 

30. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 7. § [2015. július 1.]

 

38. § (2) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 8. § [2016. január 1.]

 

38. § után

39. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 9. § [2016. január 1.]

 

4. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 10. § [2015. július 1.]


1997. évi LXVIII. tv.

 
 

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

 
 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 21. § (1) bek. [2015. június 19.]

 

13. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 21. § (2) bek. [2015. június 19.]

 

22. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 21. § (3) bek. [2015. június 19.]

 

22. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 21. § (4) bek. [2015. június 19.]

 

42/A. § után

42/B-42/D. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 21. § (5) bek. [2015. június 19.]

 

109. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 21. § (6) bek. [2015. július 1.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

5. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: LXXIV. tv. 1. § [2015. június 19.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,havi összege 6930 forint (napi összege 231 forint)'' szövegrész helyébe ,,havi összege 7050 forint (napi összege 235 forint)'' szövegrész lép: 2015: LXXXI. tv. 38. § a) pont [2016. január 1.]

 

24/A. § (3) bek.-ben

,,16 százaléka'' szövegrész helyébe ,,15 százaléka'' szövegrész lép: 2015: LXXXI. tv. 38. § b) pont [2016. január 1.]

 

51. § (2) bek.-ben

,,16 százaléka'' szövegrész helyébe ,,15 százaléka'' szövegrész lép: 2015: LXXXI. tv. 38. § c) pont [2016. január 1.]

 

51/A. § (2) bek.-ben

,,16 százaléka'' szövegrész helyébe ,,15 százaléka'' szövegrész lép: 2015: LXXXI. tv. 38. § d) pont [2016. január 1.]

 

51/A. § (3) bek.-ben

,,16 százaléka'' szövegrész helyébe ,,15 százaléka'' szövegrész lép: 2015: LXXXI. tv. 38. § e) pont [2016. január 1.]


1997. évi LXXXI. tv.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 
 

96. § (3) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 89. § [2016. január 1.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

5/A. §

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 11. § [2015. július 1.]

 

5/B. § i) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 12. § [2015. július 1.]

 

5/C. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 13. § [2015. július 1.]

 

18. § (6) bek. k) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 14. § [2016. január 1.]

 

20. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 15. § [2015. július 1.]

 

23. § c) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 16. § [2015. július 1.]

 

25. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 17. § [2015. július 1.]

 

26. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 18. § [2015. július 1.]

 

42. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 19. § [2015. július 1.]

 

42/B. § (1) bek.-ből

,,a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot előtti 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 26. § (2) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

42/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 26. § (2) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

42/C. § (1) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 26. § (2) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

42/D. §

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 20. § [2015. július 1.]

 

48. § (8) bek.-ben

,,foglalkoztatónál'' szövegrész helyébe ,,jogviszonyban'' szövegrész lép: 2015: LXXVII. tv. 26. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

52. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 21. § [2015. július 1.]

 

53. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 22. § [2015. július 1.]

 

65. § (3a) bek.-ben

,,hozott érdemi döntés'' szövegrész helyébe ,,hozott döntés'' szövegrész lép: 2015: LXXVII. tv. 26. § (1) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

81. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 23. § [2015. július 1.]

 

82/H. § után

82/I. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 24. § [2016. január 1.]

 

83. § (6) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 25. § [2015. július 1.]


1997. évi CXL. tv.

 
 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 
 

45/A. § (2) bek.-ben

,,múzeum'' szövegrész helyébe ,,múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 48. § a) pont [2016. január 1.]

 

45/A. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXXV. tv. 7. § [2015. július 1.]

 

45/A. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 45. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

45/A. § (2) bek. b) pont után

c)-j) ponttal kieg.: 2015: LXXII. tv. 45. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

66. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 2015: LXXII. tv. 46. § [2016. január 1.]

 

94. § (5) bek. után

(5)-(5a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 47. § [2016. január 1.]

 

3. sz. melléklet d) pontban

,,az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 48. § b) pont [2015. június 19.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 16. § (1) bek. [2015. augusztus 17.]

 

IV. fejezet 40. § után

Alcímmel és 40/A-40/B. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 16. § (2) bek. [2015. augusztus 17.]

 

95. § után

95/A. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 16. § (3) bek. [2015. augusztus 17.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

32. §

(1) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 27. § [2015. július 1.]

 

58. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 28. § [2015. július 1.]

 

101/C. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 29. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

101/C. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 29. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

116/B. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

188. § b)-c) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 31. § [2015. július 1.]

 

197. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 32. § [2015. július 1.]

 

199. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 33. § [2015. július 1.]

 

199. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 34. § [2015. július 1.]

 

201. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 35. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

201. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 35. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

201. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 36. § [2015. július 1.]

 

229. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 37. § [2015. július 1.]

 

230. § (4) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 38. § [2015. július 1.]

 

231. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 39. § [2015. július 1.]

 

242/A. § előtti ,,Természetes fürdővizekhez kapcsolódó engedély'' alcím és 242/A. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 42. § a) pont [2015. július 1.]

 

247. § (1) bek. e) pontban

,,ellátásra való felkészülésre'' szövegrész helyébe ,,ellátásra való felkészülésre, az egészségügyi válsághelyzet kihirdetésére, megszüntetésére,'' szövegrész lép: 2015: LXXVII. tv. 41. § [2015. július 1.]

 

247. § (3) bek. j) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 40. § [2015. július 1.]

 

247. § (5) bek. c) pont cj) alpont

Hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 42. § b) pont [2015. július 1.]


1998. évi XI. tv.

 
 

az ügyvédekről

 
 

5. § (1) bek. e) pontban

,,értéktárgy'' szövegrész helyébe ,,vagyontárgy'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 20. § (2) bek. a) pont [2015. június 19.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,értéktárgyért'' szövegrész helyébe ,,vagyontárgyért'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 20. § (2) bek. b) pont [2015. június 19.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,egyéb értékről'' szövegrész helyébe ,,vagyontárgyról'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 20. § (2) bek. c) pont [2015. június 19.]

 

68. § (8)-(11) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXI. tv. 20. § (3) bek. [2015. június 19.]

 

116. § (9) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 20. § (1) bek. [2015. június 19.]


1998. évi XIX. tv.

 
 

a büntetőeljárásról

 
 

29. § d) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 3. § [2015. július 1.]

 

29. § f) pontban

,,[Btk. 291. § (4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy által elkövetett vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (4) bekezdés], a'' szövegrész helyébe ,,[Btk. 290. § (4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy által elkövetett vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (4) bekezdés], a külföldi hivatalos személy működésével kapcsolatban elkövetett hivatali vesztegetés [Btk. 293. § (3) bekezdés], a külföldi hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása [Btk. 294. § (4) bekezdés] szövegrész, a'', és a ,,[Btk. 299. § (3) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,[Btk. 299. § (5) bekezdés]'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 10. § a) pont [2015. július 1.]

 

69/A. § előtt

Alcímmel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 4. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

69/C. § után

69/D. §-sal kieg.: 2015: LXXVI. tv. 4. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

117. § (3) bek.-ben

,,rendfokozatára és'' szövegrész helyébe ,,rendfokozatára, a címzetes rendfokozatára és'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 10. § b) pont [2015. július 1.]

 

155. § (7) bek.-ből

,,, a megtérítés időpontjáig eltelt időre számított mindenkori törvényes kamatával növelt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 11. § a) pont [2015. július 1.]

 

158/D. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 5. § [2015. július 1.]

 

211. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 6. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

211. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 6. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

266. § (7) bek.-ben

,,kábítószerrel visszaélés'' szövegrész helyébe ,,kábítószer-kereskedelem (Btk. 176-177. §) vagy kábítószer birtoklása (Btk. 178. §)'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 10. § c) pont [2015. július 1.]

 

491. § előtti alcímből

,,A bűnügyi költség'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 11. § b) pont [2015. július 1.]

 

554/B. § b) pontban

,,297. § és 299-300. §'' szövegrész helyébe ,,299. § és 300. §'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 10. § d) pont [2015. július 1.]

 

554/B. § c) pontban

,,[Btk. 299. § (3) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,[Btk. 299. § (5) bekezdés]'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 10. § e) pont [2015. július 1.]

 

577. §

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 7. § [2015. július 1.]

 

XXX. Fejezet II. Cím ,,Általános rendelkezések'' alcím

590/A. §-sal kieg.: 2015: LXXVI. tv. 8. § [2015. július 1.]

 

593. § (1) bek.-ben

,,törvényben (a továbbiakban: Bv. tv.)'' szövegrész helyébe ,,törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 42. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 10. § f) pont [2015. július 1.]

 

593. § (2) bek.-ben

,,Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatár alatti'' szövegrész helyébe ,,A tízezer forintot meg nem haladó'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 10. § g) pont [2015. július 1.]

 

601. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 9. § [2015. július 1.]

 

604. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 11. § c) pont [2015. július 1.]

 

604. § (4) bek. b) pontból

,,az (1) bekezdés d) pontja kivételével'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 11. § d) pont [2015. július 1.]


1998. évi XXV. tv.

 
 

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

 
 

25. § után

26. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 43. § [2015. július 1.]

 

Melléklet

Mód.: 2015: LXXVII. tv. 44. §, illetve 1. melléklet [2015. július 1.]


1998. évi XXVII. tv.

 
 

a géntechnológiai tevékenységről

 
 

11/A. §

Helyébe lép: 2015: LXVII. tv. 1. § [2015. június 5.]

 

11/C. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVII. tv. 2. § [2015. június 5.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,szerint szabadon forgalmazható'' szövegrész helyébe ,,szerinti forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező'' szövegrész lép: 2015: LXVII. tv. 7. § a) pont [2015. június 5.]

 

21/B. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: LXVII. tv. 3. § [2015. június 5.]

 

22. § (2) bek. a)-c) pontban

,,védzáradéki eljárás alá vont'' szövegrész helyébe ,,termesztési tilalom vagy védzáradéki eljárás alá vont'' szövegrész lép: 2015: LXVII. tv. 7. § b) pont [2015. június 5.]

 

22. § (3) bek. b) pontban

,,11/B. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,11/A. § (7) bekezdése vagy 11/B. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 2015: LXVII. tv. 7. § c) pont [2015. június 5.]

 

34. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2015: LXVII. tv. 4. § [2015. június 5.]

 

36. § után

37. §-sal kieg.: 2015: LXVII. tv. 5. § [2015. június 5.]

 

38. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2015: LXVII. tv. 6. § [2015. június 5.]


1999. évi XLII. tv.

 
 

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

 
 

1. § a)-b) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 45. § (1) bek. [2016. május 20.]

 

1. § f) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 45. § (2) bek. [2016. május 20.]

 

1. § h) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 45. § (3) bek. [2016. május 20.]

 

1. § h) pont után

i)-n) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 45. § (4) bek. [2016. május 20.]

 

6. §

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 46. § [2016. május 20.]

 

6. § után

6/A-6/B. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 47. § [2016. május 20.]

 

8. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 48. § (1) bek. [2016. május 20.]

 

8. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 48. § (2) bek. [2016. május 20.]

 

8. § (5) bek. b) pont után

c)-i) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 48. § (3) bek. [2016. május 20.]

 

8. § (6) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 48. § (4) bek. [2016. május 20.]

 

7/A. § (1) bek.-ben

,,6. §-ban'' szövegrész helyébe ,,6. és 6/A. §-ban'' szövegrész lép: 2015: LXXVII. tv. 49. § a) pont [2016. május 20.]

 

7/B. § (4) bek. b) pontban

,,6. §-ban'' szövegrész helyébe ,,6. és 6/A. §-ban'' szövegrész lép: 2015: LXXVII. tv. 49. § b) pont [2016. május 20.]

 

8. § (6) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 50. § [2016. május 20.]


1999. évi LXXV. tv.

 
 

a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

 
 

4. § s) pont sb) alpontban

,,(Btk. 299-300. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 299. §)'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 12. § [2015. július 1.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

27/B. § előtti alcím és 27/B. §

Helyébe lép: 2015: LXX. tv. 5. § (1) bek. [2015. június 21.]

 

43. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: LXX. tv. 5. § (2) bek. [2015. június 21.]


2001. évi LXIV. tv.

 
 

a kulturális örökség védelméről

 
 

19. § (4) bek.-ben

,,hatósági ár képzésének szabályait, módját és mértékét jogszabály'' szövegrész helyébe ,,régészeti feladatellátásra vonatkozó hatósági ár képzésének szabályait, az alkalmazható legmagasabb ár mértékét, valamint a régészeti feladatellátással összefüggő költségtételek figyelembevételének részletes szabályait kormányrendelet'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 14. § a) pont [2015. július 3.]

 

23/E. § (3) bek.-ben

,,Hivatal a területi múzeumot'' szövegrész helyébe ,,Hivatal a gyűjtőterületén érintett területi múzeumot vagy a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeumot'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 14. § b) pont [2015. július 3.]

 

23/F. § után

Alcímmel és 23/G. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 12. § [2015. július 3.]

 

93. § (1) bek. h) pontban

,,régészeti feltárás költségeire vonatkozó hatósági árképzés módját és a hatósági árat'' szövegrész helyébe ,,19. § (4) bekezdése szerinti hatósági ár képzésének szabályait, az alkalmazható legmagasabb ár mértékét, továbbá a régészeti feladatellátással összefüggő költségtételek figyelembevételének részletes szabályait'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 14. § c) pont [2015. július 3.]

 

93. § (2) bek. a) pont után

b) ponttal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 13. § [2015. július 3.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

16. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 90. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

16. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 90. § (2) bek. [2016. január 1.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

96. § (4) bek.

Megsemmisíti: 18/2015. (VI. 15.) AB h. 1. pont [2015. június 16.]


2003. évi CXXV. tv.

 
 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 2015: LXXIV. tv. 3. § [2015. június 19.]


2003. évi CXXVII. tv.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

 
 

99. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 79. § (1) bek. [2016. május 20.]

 

122. § o) pont után

p) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 79. § (2) bek. [2016. május 20.]


2003. évi CXXVIII. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

 
 

17. § (3)-(4) bek.-ben

,,rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül'' szövegrész helyébe ,,területsáv védettségének időtartamát meghatározó kormányrendeletben meghatározott időtartamon belül'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 17. § a) pont [2015. július 3.]

 

17. § (6) bek.-ben

,,állami tulajdonként való'' szövegrész helyébe ,,állami tulajdonként, az építtető általi'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 17. § b) pont [2015. július 3.]

 

17. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 15. § [2015. július 3.]

 

17. § (11) bek.-ből

,,a miniszter kezdeményezésére,'' szövegrészt és ,,[3. § (1) bekeydés]'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXIX. tv. 18. § [2015. július 3.]

 

18. § (6) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 16. § [2015. július 3.]


2004. évi II. tv.

 
 

a mozgóképről

 
 

31/D. § (7) bek. a

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 49. § [2016. január 1.]


2005. évi XCV. tv.

 
 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

 
 

1. § 46. pont után

47. ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 51. § [2015. július 1.]

 

7/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 52. § [2015. július 1.]

 

16. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 53. § [2015. július 1.]

 

17. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 54. § [2015. július 1.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 55. § [2015. július 1.]

 

20. § (2), (4) bek.-ből

,, , illetve az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 59. § a) pont [2015. július 1.]

 

20. § (7) bek.-ből

,,vagy egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 59. § b) pont [2015. július 1.]

 

20. § (9) és (11) bek.-ből

,, , illetve az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 59. § a) pont [2015. július 1.]

 

25/B. § után

Alcímmel és 25/C. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 56. § [2016. január 1.]

 

32. § (5) bek. x) pont után

y) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 57. § [2016. január 1.]

 

33. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 58. § [2015. július 1.]


2005. évi CLXIV. tv.

 
 

a kereskedelemről

 
 

4. § (2) bek. a) pontban

,,egyéni vállalkozás'' szövegrész helyébe ,,egyéni vállalkozó'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 91. § (3) bek. a) pont [2015. szeptember 2.]

 

6/C. § (2) bek. b)-c) pontban

,,egyéni vállalkozás'' szövegrész helyébe ,,egyéni vállalkozó'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 91. § (3) bek. b) pont [2015. szeptember 2.]

 

6/E. § (2) bek. a)-b) pontban

,,egyéni vállalkozás'' szövegrész helyébe ,,egyéni vállalkozó'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 91. § (3) bek. c) pont [2015. szeptember 2.]

 

6/F. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 91. § (1) bek. [2015. szeptember 2.]

 

6/F. § (2) bek. b) pontban

,,egyéni vállalkozás'' szövegrész helyébe ,,egyéni vállalkozó'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 91. § (3) bek. d) pont [2015. szeptember 2.]

 

6/F. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 91. § (2) bek. [2015. szeptember 2.]

 

12. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 91. § (4) bek. a) pont [2015. szeptember 2.]


2005. évi CLXXXIII. tv.

 
 

a vasúti közlekedésről

 
 

2. § (4) bek. 2. pontban

,,vasúti peron'' szövegrész helyébe ,,vasúti peron, perontető'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 20. § [2015. július 3.]

 

85/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 19. § [2015. július 3.]


2006. évi LIII. tv.

 
 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 
 

1. § (1) bek. záró szövegrészben

,,eljárásokra'' szövegrész helyébe ,,eljárásokra és e törvény szerinti egyéb eljárásokra'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 26. § [2015. július 3.]

 

1. § (1) bek. e) pontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXIX. tv. 27. § [2015. július 3.]

 

1. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 21. § [2015. július 3.]

 

6/C. § után

Alcímmel és 6/D-6/K. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 22. § [2015. július 3.]

 

8. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 23. § [2015. július 3.]

 

12. § (5) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 24. § [2015. július 3.]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 25. § [2015. július 3.]


2006. évi LIX. tv.

 
 

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

 
 

4/A. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 16. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

4/A. § (4) bek. 1. pont

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 16. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

4/A. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 16. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

4/A. § (11) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 16. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

4/A. § (11) bek. után

(11a)-(11f) bek.-sel kieg.: 2015: LXXXI. tv. 16. § (5) bek. [2016. január 1.]

 

4/A. § (12)-(37) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXXI. tv. 20. § a) pont [2016. január 1.]

 

5. §

(1)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXXI. tv. 17. § [2016. január 1.]

 

7. § 4. pont után

5. ponttal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 18. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

7. § 13. pont

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 18. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

7. § 14. pont nyitó szövegrész

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 18. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

7. § 14. pont n) alpont után

o)-r) alponttal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 18. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

7. § 23. pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXXI. tv. 20. § b) pont [2016. január 1.]

 

7. § 24. pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXXI. tv. 20. § c) pont [2016. január 1.]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 19. § [2016. január 1.]


2006. évi XCVII. tv.

 
 

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 
 

30. § után

31. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 77. § [2015. július 1.]


2006. évi XCVIII. tv.

 
 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

 
 

3. § 24. pont után

25. ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 60. § [2015. július 1.]

 

21. § (9) bek. után

(9a)-(9b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 61. § [2016. január 1.]

 

26. § (6) bek.-ben

,,(5) bekezdés a)-d) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,(5) bekezdésben'' szövegrész lép: 2015: LXXVII. tv. 74. § a) pont [2015. július 1.]

 

33. § (7) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 62. § [2015. október 1.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 63. § [2016. január 1.]

 

48. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 64. § [2015. július 1.]

 

50. § (1) bek.-ben

,,településen'' szövegrész helyébe ,,településen vagy településrészen'' szövegrész lép: 2015: LXXVII. tv. 74. § b) pont [2015. július 1.]

 

50. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 65. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

50. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 65. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

51. § (1) bek.-ből

,,létesíthet és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 75. § a) pont [2015. július 1.]

 

52. § (1) bek.-ből

,,létesítése és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 75. § b) pont [2015. július 1.]

 

53/B. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 66. § [2015. július 1.]

 

53/B. § után

53/C. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 67. § [2015. július 1.]

 

59. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 68. § [2015. július 1.]

 

60. § nyitó szövegrészben

,,a) pont aa) alpont és c) pont ca) alpont'' szövegrész helyébe ,,a) pont aa) alpontja, a c) pont ca) alpontja és az e) pont'' szövegrész lép: 2015: LXXVII. tv. 74. § c) pont [2015. július 1.]

 

60. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 69. § [2015. július 1.]

 

61. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVII. tv. 70. § [2015. július 1.]

 

63. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 71. § [2015. július 1.]

 

87/H. § után

87/I. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 72. § [2015. július 1.]

 

87/I. § után

87/J. §-sal kieg.: 2015: LXXVII. tv. 73. § [2016. január 1.]


2006. évi CXXXII. tv.

 
 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

 
 

7. § (3) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVII. tv. 76. § [2015. július 1.]


2007. évi XXXVI. tv.

 
 

a szabálysértési jogsegélyről

 
 

19. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXX. tv. 6. § (1) bek. [2015. június 21.]

 

26. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXX. tv. 6. § (2) bek. [2015. június 21.]

 

42. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXX. tv. 6. § (3) bek. [2015. június 21.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 13. §, illetve 1. melléklet [2015. július 1.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

123. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 28. § [2015. július 3.]


2007. évi CXXIII. tv.

 
 

a kisajátításról

 
 

3. § (1) bek. b) pontban

,, - törvényben meghatározott esetben csere -'' szövegrész helyébe ,,vagy csere'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 46. § a) pont [2015. július 3.]

 

3. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 29. § [2015. július 3.]

 

4. § (1) bek. d) pont da) alpont

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 30. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

4. § (1) bek. d) pont dd) alpont

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 30. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

4. § (1) bek. n) pont nb) alpont után

nc) alponttal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 30. § (3) bek. [2015. július 3.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,törvényben vagy kormányrendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősített beruházások'' szövegrész helyébe ,,nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott beruházások (a továbbiakban: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás)'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 46. § b) pont [2015. július 3.]

 

6. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 31. § [2015. július 3.]

 

8. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 32. § [2015. július 3.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 33. § [2015. július 3.]

 

21. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 34. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

21. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 34. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

21. § (6) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 34. § (3) bek. [2015. július 3.]

 

24. § (5) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 35. § [2015. július 3.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 36. § [2015. július 3.]

 

29. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 37. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

29. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 37. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

29. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 37. § (3) bek. [2015. július 3.]

 

31. § után

31/A. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 38. § [2015. július 3.]

 

32. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 39. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

32. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f)-g) ponttal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 39. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

32. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 39. § (3) bek. [2015. július 3.]

 

32. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 39. § (4) bek. [2015. július 3.]

 

32/A. §

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 40. § [2015. július 3.]

 

32/A. § után

32/B. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 41. § [2015. július 3.]

 

37/A. § után

Alcímmel és 37/B-37/D. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 42. § [2015. július 3.]

 

38. § (1) és (4) bek.-ben

,,Az Aptv. szerinti gyorsforgalmi út építése, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősített beruházások'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 46. § c) pont [2015. július 3.]

 

38. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 43. § [2015. július 3.]

 

41. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 44. § [2015. július 3.]

 

43. § után

44. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 45. § [2015. július 3.]


2007. évi CXXVII. tv.

 
 

az általános forgalmi adóról

 
 

259. § 9/A. pont

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 21. § [2015. június 25.]

 

297. § után

298. §-sal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 22. § [2016. január 1.]

 

3. sz. melléklet I. rész

Mód.: 2015: LXXXI. tv. 23. §, illetve 3. melléklet [2016. január 1.]


2007. évi CXXIX. tv.

 
 

a termőföld védelméről

 
 

,,Földvédelmi eljárás'' alcím

8/B. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 47. § [2015. július 3.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 48. § [2015. július 3.]

 

24. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 49. § [2015. július 3.]

 

2. melléklet 2. pont 2.1. alpontban

,,(1) bekezdés a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a) és g) pontjában'' szövegrész lép: 2015: LXXIX. tv. 50. § [2015. július 3.]


2008. évi XXI. tv.

 
 

a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól

 
 

22. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXVII. tv. 78. § [2015. július 1.]


2008. évi XLVI. tv.

 
 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 
 

76. § után

Alcímmel és 76/A. §-sal kieg.: 2015: LXXVIII. tv. 19. § [2015. június 19.]


2008. évi XLVIII. tv.

 
 

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 50. § [2015. július 4.]

 

3. § g) pont után

h)-i) ponttal kieg.: 2015: LXXII. tv. 51. § (1) bek. [2015. július 4.]

 

3. § r) pont után

s) ponttal kieg.: 2015: LXXII. tv. 51. § (2) bek. [2015. július 4.]

 

5. § után

5/A-5/F. §-sal kieg.: 2015: LXXII. tv. 52. § [2015. július 4.]

 

39. § után

40. §-sal kieg.: 2015: LXXII. tv. 53. § [2015. június 19.]


2008. évi LXVII. tv.

 
 

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

 
 

6. § (2) bek. b) pontban

,,a helyi önkormányzat'' szövegrész helyébe ,,az állam vagy a helyi önkormányzat'' szövegrész lép: 2015: LXXXI. tv. 24. § [2015. június 25.]

 

18. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: LXXXI. tv. 25. § [2015. június 25.]


2008. évi XCIX. tv.

 
 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

 
 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 54. § [2015. június 19.]

 

24. § (2) bek. a)-b) pontban

,,nyilvántartott'' szövegrész helyébe ,,minősített'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 55. § [2015. június 19.]


2009. évi XXXVII. tv.

 
 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 
 

78. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 51. § [2015. július 3.]

 

79. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 52. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

79. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 52. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

80. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 53. § [2015. július 3.]

 

82. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIX. tv. 54. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

82. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIX. tv. 54. § (2) bek. [2015. július 3.]


2009. évi CLV. tv.

 
 

a minősített adat védelméről

 
 

40. § (3)-(4) bek.-ben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,2017.'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 56. § [2015. június 19.]


2010. évi XXXVIII. tv.

 
 

a hagyatéki eljárásról

 
 

6. § (1) bek. l) pontban

,,lépett fel, továbbá'' szövegrész helyébe ,,lépett fel, továbbá a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti végrendeleti végrehajtó és hagyatéki gondnok, valamint'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 17. § (10) bek. a) pont [2015. augusztus 17.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,való illetékesség'' szövegrész helyébe ,,való joghatóság (különösen az örökhagyó szokásos tartózkodási helye) és illetékesség'' szövegrész, ,,csatolni kell az illetékesség'' szövegrész helyébe ,,csatolni kell a joghatóság és az illetékesség'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 17. § (10) bek. b) pont [2015. augusztus 17.]

 

19. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 17. § (1) bek. [2015. augusztus 17.]

 

29. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,vagyon fekvésének'' szövegrész helyébe ,,belföldi vagyon fekvésének'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 17. § (10) bek. c) pont [2015. augusztus 17.]

 

32. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,leltárba felvett vagyonnak, a vagyon meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyaknak'' szövegrész helyébe ,,leltárba felvett belföldi vagyonnak, e vagyon meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyaknak'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 17. § (10) bek. d) pont [2015. augusztus 17.]

 

43. § után

Alcímmel és 43/A-43/B. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 17. § (2) bek. [2015. augusztus 17.]

 

57. § (1) bek. c) pon után

d) ponttal kieg.: 2015: LXXI. tv. 17. § (3) bek. [2015. augusztus 17.]

 

78. §

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 17. § (4) bek. [2015. augusztus 17.]

 

81. § után

81/A. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 17. § (5) bek. [2015. augusztus 17.]

 

91. § (2) bek.-ben

,,nyilvántartást vezető hatóságot'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető belföldi hatóságot'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 17. § (10) bek. e) pont [2015. augusztus 17.]

 

101/A. § után

Alcímmel és 101/B. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 17. § (6) bek. [2015. augusztus 17.]

 

102/A. § után

Alcímmel és 102/B-102/C. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 17. § (7) bek. [2015. augusztus 17.]

 

104. § előtti alcím és 104. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXI. tv. 17. § (12) bek. [2015. augusztus 17.]

 

109. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 17. § (8) bek. [2015. augusztus 17.]

 

110. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 17. § (9) bek. [2015. augusztus 17.]

 

110. § (3) bek.-ben

,,(2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdésben és (2a) bekezdés c) pontjában'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 17. § (10) bek. f) pont [2015. augusztus 17.]

 

119. § b) pontban

,,nyomtatványának adattartalmát'' szövegrész helyébe ,,nyomtatványának, valamint a hagyatéki eljárási igazolás adattartalmát'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 17. § (11) bek. [2015. június 19.]

 

,,Felhatalmazások'' alcím

119/A. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 17. § (13) bek. [2015. augusztus 17.]


2010. évi XLIII. tv.

 
 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 
 

60. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 58. § a) pont [2015. június 19.]

 

60. § (2) bek.-ben

,,szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak módosítását'' szövegrész helyébe ,,minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását e törvény keretei között'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 57. § a) pont [2015. június 19.]

 

60. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 58. § a) pont [2015. június 19.]

 

70. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 58. § b) pont [2015. június 19.]

 

71. § (1) bek.-ben

,,szervezetét a kormányhivatal szervezeti és működési szabályzata határozza meg, amelyet'' szövegrész helyébe ,,szervezeti és működési szabályzatát'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 57. § b) pont [2015. június 19.]

 

71. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 58. § c) pont [2015. június 19.]

 

72. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 58. § d) pont [2015. június 19.]

 

73. § (1) bek.-ben

,,szervezetét a központi hivatal szervezeti és működési szabályzata határozza meg, amelyet'' szövegrész helyébe ,,szervezeti és működési szabályzatát'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 57. § c) pont [2015. június 19.]

 

73. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 58. § e) pont [2015. június 19.]


2010. évi LXXXVII. tv.

 
 

a Nemzeti Földalapról

 
 

31. § után

Alcímmel és 31/A-31/B. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 55. § [2015. július 3.]

 

38. § után

39. §-sal kieg.: 2015: LXXIX. tv. 56. § [2015. július 3.]


2010. évi CLXXXIV. tv.

 
 

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 2015: LX. tv. 1. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 2015: LX. tv. 1. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2015: LX. tv. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. július 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2015: LX. tv. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2018. január 1.]


2011. évi CVIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

28. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVIII. tv. 20. § [2015. június 19.]


2011. évi CLV. tv.

 
 

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

 
 

1. § a) pontban

,,szakképzésről szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény)'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (1) bek. a) pont [2015. június 12.]

 

1. § c) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 1. § [2015. szeptember 1.]

 

2. § (1) bek. a) pontból

,,kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (2) bek. a) pont [2015. december 31.]

 

2. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 2. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

2. § (5) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 2. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

3. § a) pont 2. alpont után

3. alponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 3. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

3. § c) pont után

d)-e) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 3. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

5. § a) pontban

,,szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján'' szövegrész helyébe ,,szakképző iskolában vagy szakképzési megállapodás alapján, költségvetési hozzájárulással nem állami szakképző iskolában'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (1) bek. b) pont [2015. június 12.]

 

5. § a) pont aa) alpontban

,,a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola)'' szövegrész helyébe ,,a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakképző iskola (a továbbiakban: szakképző iskola)'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (1) bek. c) pont [2015. június 12.]

 

5. § a) pont aa) alpontból

,,nappali oktatás munkarendje szerint szervezett'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (2) bek. b) pont [2015. december 31.]

 

5. § c) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 4. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

5. § d) pontban

,,képzés - ide nem értve a hatósági jellegű képzéseket - jogszabályban'' szövegrész helyébe ,, , valamint egyes - a közúti közlekedéssel összefüggő - hatósági képzéseknek a saját munkavállalók képzésére vonatkozó költségek elszámolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (2) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

5. § e) pont ea) alpont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 4. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

5. § e) pont eb) alpontban

,,a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (1) bek. d) pont [2015. június 12.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 5. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

8. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 5. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 5. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

8. § (2a)-(2b) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (2) bek. d) pont [2015. december 31.]

 

8. § (2b) bek. után

(2c) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 5. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 5. § (5) bek. [2016. január 1.]

 

8. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 5. § (6) bek. [2016. január 1.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,nem érvényesítheti az (1) bekezdésben foglaltakat'' szövegrész helyébe ,,nem érvényesítheti az (1) és (1a) bekezdésben foglaltakat'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (2) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

8. § (6) bek. c) pontban

,,a szakképző iskola szakmai programjában'' szövegrész helyébe ,,az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervben'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (1) bek. e) pont [2015. június 12.]

 

8. § (6) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 5. § (7) bek. [2016. január 1.]

 

8. § (7) bek.-ben

,,(1) bekezdésben foglaltakat'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a) bekezdésben foglaltakat'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (2) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

8. § (8) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 5. § (8) bek. [2016. január 1.]

 

9. § (1) bek. b) pontban

,,8. § (1) bekezdése szerinti csökkentő tétel'' szövegrész helyébe ,,8. § (1) és (1a) bekezdése szerinti csökkentő tétel'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (2) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

9. § (1) bek. záró szövegrészben

,,maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak'' szövegrész helyébe ,,maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak, vagy igényli vissza a 8. § (2) bekezdése szerint figyelembe vehető összeget'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (1) bek. f) pont [2015. június 12.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 6. § [2016. január 1.]

 

9. § (6) bek.-ben

,,A kettős könyvvitelt vezető, eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,A kettős könyvvitelt vezető, egészségügyi szolgáltató'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (1) bek. g) pont [2015. június 12.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 7. § [2016. január 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 8. § [2015. június 12.]

 

12. § j) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (2) bek. c) pont [2015. december 31.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 9. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

13. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 9. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

13. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (1) bek. a) pont [2015. június 12.]

 

14. §

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 10. § [2015. június 12.]

 

15. §-ban

,,12. § b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,12. § j) pontjában'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (1) bek. h) pont [2015. június 12.]

 

15. §

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (2) bek. e) pont [2015. december 31.]

 

16. §

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 11. § [2016. január 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 12. § [2015. június 12.]

 

18. §

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 13. § [2015. június 12.]

 

19. § (1)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (1) bek. b) pont [2015. június 12.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,Az (1)-(3) és a (10) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,A (10) és (17) bekezdés'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (1) bek. i) pont [2015. június 12.]

 

19. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 14. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

19. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 14. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

19. § (10) bek.-ben

,,az (1)-(3) bekezdés szerint'' szövegrész helyébe ,,a 17. § szerinti'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 19. § (1) bek. j) pont [2015. június 12.]

 

19. § (10) bek. után

(11)-(17) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 14. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

19/A. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 15. § [2015. június 12.]

 

19/A. § (4)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (1) bek. c) pont [2015. június 12.]

 

20. § (3) bek. a) pont ae) alpontból

,,önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén törzskönyvi nyilvántartási számát,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (1) bek. d) pont [2015. június 12.]

 

20. § (3) bek. d), f) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (1) bek. e) pont [2015. június 12.]

 

20. § (3) bek. i) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 16. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

20. § (3) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (1) bek. e) pont [2015. június 12.]

 

20. § (3) bek. k) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 16. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

22. § (1) bek.-ből

,,támogatást, valamint a 19. § (1)-(3) bekezdése alapján pályázat útján kapott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (1) bek. f) pont [2015. június 12.]

 

22. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (1) bek. g) pont [2015. június 12.]

 

23. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 17. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

23. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 17. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 17. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

26. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 20. § (1) bek. h) pont [2015. június 12.]

 

28/A. § után

28/B. §-sal kieg.: 2015: LXVI. tv. 18. § [2015. június 12.]


2011. évi CLVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 
 

455. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: LXXIV. tv. 2. § (1) bek. [2015. június 19.]

 

455. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: LXXIV. tv. 2. § (2) bek. [2015. június 19.]

 

462/F. § után

Alcímmel és 462/G. §-sal kieg.: 2015: LXI. tv. 1. § [2015. július 1.]

 

463. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXI. tv. 2. § [2015. július 1.]

 

463/A. §

Helyébe lép: 2015: LXI. tv. 3. § [2015. július 1.]


2011. évi CLXII. tv.

 
 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

 
 

14. § (4) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 22. § (1) bek. [2015. június 19.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 22. § (2) bek. [2015. június 19.]


2011. évi CLXIII. tv.

 
 

az ügyészségről

 
 

30. § után

IV/A. Fejezettel (30/A-30/D. §) kieg.: 2015: LXXI. tv. 25. § [2015. július 1.]


2011. évi CLXIV. tv.

 
 

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

 
 

117. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXI. tv. 23. § [2015. július 1.]


2011. évi CLXXXVII. tv.

 
 

a szakképzésről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 21. § [2015. június 12.]

 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 22. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

2. § 10. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 22. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

2. § 16. pontban

,,szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: nemzeti köznevelésről szóló törvény)'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. a) pont [2015. június 12.]

 

2. § 24. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 22. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

2. § 26. pontban

,,szakképesítésért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter)'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. b) pont [2015. június 12.]

 

2. § 28. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 22. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

2. § 36. pont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

2. § 37. pontban

,,szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolai vagy szakiskolai'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § 37. pontban

,,szakközépiskolákban'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumban'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § 40. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 22. § (5) bek. [2019. szeptember 1.]

 

2. § 50. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 22. § (6) bek. [2015. június 12.]

 

3. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 23. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 23. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 24. § [2015. június 12.]

 

2. alcímcímben (4/A. § előtt)

,,fenntartása és'' szövegrész helyébe ,,fenntartása, a szakképzési centrum, és'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. c) pont [2015. június 12.]

 

2. alcím

4/A. §-sal kieg.: 2015: LXVI. tv. 25. § [2015. június 12.]

 

4/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,szakközépiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumi'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. alcím

4/B. §-sal kieg.: 2015: LXVI. tv. 25. § [2015. június 12.]

 

5. § (1)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (1) bek. a) pont [2015. június 12.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,(1)-(5) vagy (14)-(15) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,e törvény'' szövegrész, ,,(3) bekezdésben meghatározott számítás szerinti tanulói'' szövegrész helyébe ,,szakképző iskolai osztályban tanulók - három tanítási év átlagában számított - hivatalos októberi statisztikai'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. d) pont [2015. június 12.]

 

5. § (11), (14)-(15) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (1) bek. a) pont [2015. június 12.]

 

6. § (3) bek. e) pontban

,,szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter megnevezését (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter). Szakképesítésért felelős miniszternek szakképesítésenként egy miniszter nevezhető meg'' szövegrész helyébe ,,szakképesítésért felelős miniszter megnevezését'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. e) pont [2015. június 12.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,A'' szövegrész helyébe ,,Szakképesítésért felelős miniszternek szakképesítésenként egy miniszter nevezhető meg. A'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. f) pont [2015. június 12.]

 

8. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 26. § [2016. július 1.]

 

8. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 27. § (1) bek. [2019. szeptember 1.]

 

9. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 27. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

10. § (1)-(1a) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 28. § [2016. január 1.]

 

12. § (1) bek. b) pontból

,,- a 4. § (2) bekezdésében meghatározott -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (1) bek. b) pont [2015. június 12.]

 

12. § (2) bek. záró szövegrészben

,,szakmai'' szövegrész helyébe ,,komplex szakmai'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. g) pont [2015. június 12.]

 

15. alcím (21-22. §)

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 29. § [2016. szeptember 1.]

 

16. alcím (23-24. §)

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 30. § [2016. szeptember 1.]

 

VIII. Fejezet után

VIII/A. Fejezettel (24/A. §) kieg.: 2015: LXVI. tv. 31. § [2016. szeptember 1.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 32. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

25. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 32. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

25. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 32. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 33. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 33. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

26. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 33. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

27. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (2) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 34. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

28. § (3) bek.-ben

,,szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolai vagy szakiskolai'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

28. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 34. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

28. § (5) bek.-ben

,,szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskola és a szakiskola'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 35. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,szakközépiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumban'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. f) pont [2016. szeptember 1.]

 

29. § (1) bek. a) pontban

,,szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolai vagy szakiskolai'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

29. § (1) bek. a) pontban

,,szakközépiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumi'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

29. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 35. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

29. § (7) bek. után

(6)-(8) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 35. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

30. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 36. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

30. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 36. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

30. § után

30/A. §-sal kieg.: 2015: LXVI. tv. 37. § [2015. június 12.]

 

31. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 38. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

31. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 38. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

33. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 39. § [2015. június 12.]

 

33. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (2) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 40. § [2015. június 12.]

 

XI. Fejezet

34/A. §-sal kieg.: 2015: LXVI. tv. 41. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

34/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 41. § (2) bek. [2019. szeptember 1.]

 

38. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 42. § [2015. június 12.]

 

41. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 43. § [2015. június 12.]

 

42. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 44. § [2015. június 12.]

 

43. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (2) bek. d) pont [2015. július 1.]

 

43. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 45. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

43. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 45. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

43. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 45. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

44. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 46. § [2015. június 12.]

 

45. § (6) bek. után

(7)-(9) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 47. § [2015. június 12.]

 

46. § (1a) bek. után

(1b)-(1d) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 48. § [2015. július 1.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,augusztus 15-ig'' szövegrész helyébe ,,május 31-ig'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. h) pont [2015. június 12.]

 

48. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 49. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

48. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 49. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

48. § (1) bek. e) pontban

,,szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolai vagy szakiskolai'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

48. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 49. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

48. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 49. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

48. § (1) bek. h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 49. § (4) bek. [2015. június 12.]

 

49. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 50. § [2015. június 12.]

 

56. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 51. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

56. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 51. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

56. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 51. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

57. § d) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 52. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

57. § g)-h) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 52. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

57. § h) pontban

,,szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolai vagy szakiskolai'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

57. § h) pont után

i)-k) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 52. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

59. § (3) bek.-ben

,,névjegyzéken'' szövegrész helyébe ,,névjegyzékben'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. i) pont [2015. június 12.]

 

60. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 53. § [2015. június 12.]

 

63. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 54. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

63. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 54. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

63. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 54. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

64. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 55. § [2015. június 12.]

 

65. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 56. § [2015. június 12.]

 

72. § (2) bek. e)-f) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 57. § [2016. július 1.]

 

78. § (2) bek. a) pont ad) alpont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (2) bek. e) pont [2015. július 1.]

 

78. § (2) bek. b) pont ba)-bb) alpont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (2) bek. e) pont [2015. július 1.]

 

79. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 58. § [2015. június 12.]

 

79. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (2) bek. f) pont [2015. július 1.]

 

80. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 59. § [2015. június 12.]

 

81. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 60. § [2015. június 12.]

 

82. § b) pontban

,,szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról'' szövegrész helyébe ,,Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

82. § e) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (2) bek. g) pont [2015. július 1.]

 

83. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 61. § [2015. október 1.]

 

84. § (5b) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 62. § [2015. június 12.]

 

84. § (5b) bek.-ben

,,szakközépiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumi'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

84. § (5c) bek.-ben

,,az 5. § (14) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések és ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. j) pont [2015. június 12.]

 

84. § (5d) bek.-ben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. k) pont [2015. június 12.]

 

86. § (8) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 63. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

86. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 63. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

86. § (10) bek.-ben

,,szakközépiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumi'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

87. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 64. § [2015. július 1.]

 

88. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 65. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

88. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 65. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

88. § (5) bek.-ben

,,szakközépiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumi'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

88. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 65. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

88. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 65. § (4) bek. [2015. június 12.]

 

89. § e)-g) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 66. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

89. § h) pont után

i) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 66. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

89. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 66. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

92. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 67. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

92. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,2017. június 30-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30-ig, de legfeljebb a fenntartási időszak végéig'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. l) pont [2015. június 12.]

 

92. § (3) bek. a) pontból

,,az 5. § (1)-(4) bekezdése szerint,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (1) bek. c) pont [2015. június 12.]

 

92. § (3) bek. b) pontban

,,(3)'' szövegrész helyébe ,,(7)'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. m) pont [2015. június 12.]

 

92. § (8) bek.-ből

,,az 5. § (1)-(4) bekezdése szerint,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (1) bek. d) pont [2015. június 12.]

 

92. § (9), (11)-(13) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (1) bek. e) pont [2015. június 12.]

 

92. § (13) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 67. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

92. § (14) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (1) bek. e) pont [2015. június 12.]

 

92. § (14b) bek.-ben

,,5. §-ban'' szövegrész helyébe ,,5. § (7) bekezdésében'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. o) pont [2015. június 12.]

 

92. § (17) bek.-ben

,,30. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,31. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 71. § (1) bek. n) pont [2015. június 12.]

 

92. § (21)-(23), (25)-(26), (29)-(30), (34)-(35) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (1) bek. e) pont [2015. június 12.]

 

92. § (36) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 67. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

92. § (36) bek. után

(37) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 67. § (4) bek. [2015. június 12.]

 

92/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 68. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

92/A. § (2)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (1) bek. f) pont [2015. június 12.]

 

92/A. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 68. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

92/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 69. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

92/B. § (2) bek. után

(3)-(8) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 69. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

55. alcím

92/D. §-sal kieg.: 2015: LXVI. tv. 70. § [2015. június 12.]

 

57. alcím (94. § előtt)

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 72. § (1) bek. g) pont [2015. június 12.]


2011. évi CXC. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,az első szakképzettség'' szövegrész helyébe ,,a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerinti második szakképesítés'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 1. pont [2015. június 12.]

 

4. § 1. pont

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

4. § 31. pontban

,,szakközépiskola és a szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakképző iskola'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 2. pont [2015. június 12.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,szakiskolában és a szakközépiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakképző iskolában'' szövegrész, ,,folyhat'' szövegrész helyébe ,,folyik'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 3. pont [2015. június 12.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolai'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 4. pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,munkakör betöltésére képesít'' szövegrész helyébe ,,szakképesítés megszerzését is magában foglalja'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 5. pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: LXV. tv. 3. § [2016. január 1.]

 

6. § (2a) bek.-ben

,,szakiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolában'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 6. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

9. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 5. § [2016. szeptember 1.]

 

9. § (7) bek.-ben

,,szakközépiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumban'' szövegrész, ,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 7. pont [2016. szeptember 1.]

 

10-11. alcím (12-13. §)

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

11. alcím után

11/A. alcímmel (13/A. §) kieg.: 2015: LXV. tv. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

12. alcím (14. §)

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 7. § [2016. szeptember 1.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 8. § [2015. június 12.]

 

21. § (3) bek. i) pontban

,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 8. pont [2016. szeptember 1.]

 

21. § (9) bek.-ben

,,állami intézményfenntartó központnak'' szövegrész helyébe ,,állami intézményfenntartó központnak, szakképző iskola esetében az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 9. pont [2015. június 12.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,erkölcstan óra'' szövegrész helyébe ,,etika óra'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

35/A. §-ban

,,erkölcstan óra'' szövegrész helyébe ,,etika óra'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,tevékenységi körének megállapítása'' szövegrész helyébe ,,alapfeladatának meghatározása'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 11. pont [2015. június 12.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész, ,,szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskola'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 12. pont [2016. szeptember 1.]

 

36. § (4) bek. a) pontban

,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész, ,,szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskola'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 13. pont [2016. szeptember 1.]

 

41. § (7) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2015: LXV. tv. 9. § [2015. július 1.]

 

44. § (9) bek.-ben

,,országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítő eljárásának lefolytatása céljából a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítő eljárásának lefolytatása céljából a hivatal'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 14. pont [2015. június 12.]

 

45. § (7) bek.-ben

,,Köznevelési Hídprogram'' szövegrész helyébe ,,Köznevelési és Szakképzési Hídprogram'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 15. pont [2016. szeptember 1.]

 

53. § (2) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 10. § [2018. szeptember 1.]

 

57. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 11. § [2015. június 12.]

 

57. § (8) bek.-ben

,,szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskola'' szövegrész, ,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 16. pont [2016. szeptember 1.]

 

60. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 12. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

60. § (5) bek. a) pontban

,,7. § (1) bekezdés b)-e) és g) pontjában felsorolt'' szövegrész helyébe ,,7. § (1) bekezdés b)-f) és h) pontjában felsorolt'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 17. pont [2016. szeptember 1.]

 

60. § (6) bek.-ben

,,tizenhat-húsz'' szövegrész helyébe ,,tizenhat-huszonnégy'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 18. pont [2015. június 12.]

 

60. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 12. § (2) bek. [2015. június 12.]

 

61. § (5) bek.-ben

,,szakközépiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakképző iskolában'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 19. pont [2015. június 12.]

 

67. § (5) bek.-ben

,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 20. pont [2016. szeptember 1.]

 

68. § (2) bek.-ben

,,Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény kivételével az állami fenntartású köznevelési intézmény, továbbá az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény'' szövegrész helyébe ,,Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, továbbá a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképzési centrum kivételével az állami fenntartású, az egyházi és magán köznevelési intézmény, valamint a többcélú intézmény'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 21. pont [2015. június 12.]

 

70. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,és az általános művelődési központban'' szövegrész helyébe ,, , az általános művelődési központban és a szakképzési centrumban'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 22. pont [2015. június 12.]

 

74. § (4) bek.-ből

,, , az érintett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXV. tv. 18. § a) pont [2015. június 12.]

 

74. § (5) bek.-ből

,,és ezt az érintett köznevelési intézmény működtetési adataira és a működtetéshez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó adatszolgáltatással igazolja. Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség meglétét, a települési önkormányzat kérelme elutasításra kerül'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXV. tv. 18. § b) pont [2015. június 12.]

 

74. § (6) bek.-ben

,,Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség hiányát'' szövegrész helyébe ,,Ha a működtetési képesség hiánya nem támasztható alá'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 23. pont [2015. június 12.]

 

74. § (6) bek.-ből

,, , ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését a települési önkormányzat nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXV. tv. 18. § c) pont [2015. június 12.]

 

74. § (6) bek.-ből

,,Amennyiben a települési önkormányzat a mentesülés iránti kérelem benyújtásakor az érintett köznevelési intézményeknek nem működtetője, úgy az érintett intézmények működési adatairól az állami intézményfenntartó központ szolgáltat adatot.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXV. tv. 18. § d) pont [2015. június 12.]

 

76. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXV. tv. 13. § [2015. június 12.]

 

76/A. §-ban

,,A Központ'' szövegrész helyébe ,,Az állami intézményfenntartó központ, valamint a szakképzési centrum fenntartója'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 24. pont [2015. június 12.]

 

77. § (2) bek. k) pontban

,,tevékenységi körének'' szövegrész helyébe ,,alapfeladatának'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 25. pont [2015. június 12.]

 

83. § (2) bek. a) pontban

,,tevékenységi körének'' szövegrész helyébe ,,alapfeladatának'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 25. pont [2015. június 12.]

 

83. § (4) bek. f) pontban

,,szakközépiskola és szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakképző iskola'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 26. pont [2015. június 12.]

 

94. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,Felhatalmazás'' szövegrész helyébe ,,Felhatalmazást'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 27. pont [2015. június 12.]

 

98. § (6) bek.-ben

,,erkölcstan tantárgy'' szövegrész helyébe ,,etika tantárgy'', az ,,erkölcstan oktatásához szükséges'' szövegrész helyébe ,,etika oktatásához szükséges'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 28. pont [2016. szeptember 1.]

 

98. § (10) bek.-ben

,,szakiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolában'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 29. pont [2016. szeptember 1.]

 

99. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 2015: LXV. tv. 14. § [2016. szeptember 1.]

 

54. alcím

99/D. §-sal kieg.: 2015: LXV. tv. 15. § [2015. június 12.]

 

3. melléklet

Mód.: 2015: LXV. tv. 16. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet táblázat 7. sor

Hat. kív. h.: 2015: LXV. tv. 18. § e) pont [2015. június 12.]

 

4. melléklet

Mód.: 2015: LXV. tv. 16. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

5. melléklet második alcímben

,,intézményegységvezető-helyettes'' szövegrész helyébe ,,intézményegységvezető-helyettes, gyakorlati oktatásvezető'' szövegrész lép: 2015: LXV. tv. 17. § 30. pont [2015. június 12.]

 

8. melléklet

Mód.: 2015: LXV. tv. 16. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. június 12.]

 

és az azt módosító

 
 

2014. évi CV. tv.

 
 

30. § 10. pont

Nem lép hatályba: 2015: LXV. tv. 19. §


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

23. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIV. tv. 4. § [2015. július 19.]


2011. évi CXCIV. tv.

 
 

a Magyarország gazdasági stabilitásáról

 
 

1. § b) pontban

,,2. § (1) bekezdés l) pontja'' szövegrész helyébe ,,1. § 12. pontja'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 12. § a) pont [2015. június 19.]

 

1. § b) pont után

c)-e) ponttal kieg.: 2015: LXXII. tv. 1. § [2015. június 19.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 13. § (2) bek. a) pont [2015. június 19.]

 

2. alcím

3/A. §-sal kieg.: 2015: LXXII. tv. 2. § [2015. június 19.]

 

4. § (1) bek.-ből

,,- az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésének megfelelően -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 13. § (1) bek. [2015. június 19.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,A'' szövegrész helyébe ,,Ha a költségvetési évre előrejelzett infláció és a bruttó hazai termék reál növekedési üteme egyaránt meghaladja a 3%-ot, a'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 12. § b) pont [2015. június 19.]

 

4. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 3. § [2015. június 19.]

 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 13. § (2) bek. b) pont [2015. június 19.]

 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 2015: LXXII. tv. 4. § [2015. június 19.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 5. § [2015. június 19.]

 

7. §

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 6. § [2015. június 19.]

 

4/A. alcím

14/A. §-sal kieg.: 2015: LXXII. tv. 7. § [2015. június 19.]

 

39/B. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 8. § [2015. július 1.]

 

45. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: LXXII. tv. 9. § [2015. június 19.]

 

46. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 10. § [2015. június 19.]

 

15. alcím után

16. alcímmel (54. §) kieg.: 2015: LXXII. tv. 11. § [2015. június 19.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

1. § 3. pont

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 14. § [2016. január 1.]

 

1. § 10. pontban

,,a központi költségvetésről szóló törvény fejezete a 11. pontban meghatározott fejezetek kivételével'' szövegrész helyébe ,,a 11. pontban meghatározott fejezetek kivételével a központi költségvetés valamennyi fejezete'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § a) pont [2015. június 19.]

 

1. § 13., 16. és 19. pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. a) pont [2015. június 19.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,A központi költségvetés többletének felhasználásáról, hiányának'' szövegrész helyébe ,,Az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési többlet felhasználásáról, a költségvetési hiány'' szövegrész, ,,a hiány'' szövegrész helyébe ,,a költségvetési hiány'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § b) pont [2015. június 19.]

 

6. § (7) bek. b) pont bb) alpontban

,,alapján vállalt árfolyam-garanciából'' szövegrész helyébe ,,szerinti árfolyamfedezeti megállapodásból'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § c) pont [2015. június 19.]

 

6/B. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 15. § [2015. június 19.]

 

8/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 16. § [2015. június 19.]

 

9. §-ban

,,gyakorlásának jogát'' szövegrész helyébe ,,gyakorlását'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § e) pont [2015. június 19.]

 

9. § a) pontban

,,megszüntetése,'' szövegrész helyébe ,,megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását,'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § d) pont [2015. június 19.]

 

9. § b) pontból

,,alapító okiratának kiadása,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (1) bek. a) pont [2015. június 19.]

 

9. § e) pont

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 17. § [2015. június 19.]

 

9/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 18. § [2015. június 19.]

 

9/A. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,f)'' szövegrész helyébe ,,a) és f)'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § f) pont [2015. június 19.]

 

9/A. § (3) bek. a) pontban

,,jogkört'' szövegrész helyébe ,,hatáskört'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § g) pont [2015. június 19.]

 

9/A. § (4) bek.-ben

,,az irányítási jogkör'' szövegrész helyébe ,,a 9. § b)-i) pontjában meghatározott irányítási hatáskör'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § h) pont [2015. június 19.]

 

10. § (4a) bek.-ben

,,törvény, kormányrendelet'' szövegrész helyébe ,,az alapításáról rendelkező törvény, kormányrendelet'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § i) pont [2015. június 19.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,szerv feladatai'' szövegrész helyébe ,,szerv szervezetét, feladatai'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § j) pont [2015. június 19.]

 

11. § (7) bek.-ből

,,a megszüntető okirat közzétételére,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (1) bek. b) pont [2015. június 19.]

 

13/A. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. b) pont [2015. június 19.]

 

13/B. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. c) pont [2015. június 19.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,(fejezetrend) állapítja meg.'' szövegrész helyébe ,,állapítja meg. A központi költségvetésről szóló törvényben szereplő fejezetek fejezetrendet képeznek.'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § k) pont [2015. június 19.]

 

14. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 19. § [2015. június 19.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 20. § (1) bek. [2015. június 19.]

 

15. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 20. § (2) bek. [2015. június 19.]

 

15. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. d) pont [2015. június 19.]

 

15. § (7) bek.-ből

,,és az igazgatási szervek'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (1) bek. c) pont [2015. június 19.]

 

22. § (3) bek. d) pontban

,,kormányzati szektor egyenlegére és a strukturális egyenlegre'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szektor Gst. 1. § c) pontja szerinti egyenlegére és a Gst. 1. § e) pontja szerinti strukturális egyenlegre'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § l) pont [2015. június 19.]

 

23. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. e) pont [2015. június 19.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,polgármester'' szövegrész helyébe ,,polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el,'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § m) pont [2015. június 19.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 21. § [2015. június 19.]

 

28/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. f) pont [2015. június 19.]

 

31. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 22. § [2015. június 19.]

 

32. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 2015: LXXII. tv. 23. § [2015. június 19.]

 

33. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 24. § [2015. június 19.]

 

39. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 25. § [2015. június 19.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,kijelölt, valamint az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott tulajdonosi joggyakorló'' szövegrész helyébe ,,kijelölt tulajdonosi joggyakorló, valamint az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § n) pont [2015. június 19.]

 

45. § (1) bek.-ből

,,a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvényben'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (1) bek. d) pont [2015. június 19.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 26. § [2015. június 19.]

 

46. § (3) bek.-ből

,,általános'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (1) bek. e) pont [2015. június 19.]

 

50. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója'' szövegrész helyébe ,,Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § o) pont [2015. június 19.]

 

50. § (1) bek. c) pontból

,,jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (1) bek. f) pont [2015. június 19.]

 

52/A. §

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 27. § [2015. június 19.]

 

54. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 28. § (1) bek. [2015. június 19.]

 

54. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 28. § (2) bek. [2015. június 19.]

 

54/B. § (1) bek. b) pontban

,,a testület'' szövegrész helyébe ,,a testület megnevezésére,'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § p) pont [2015. június 19.]

 

54/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXII. tv. 29. § [2015. június 19.]

 

57. § (3) bek.-ből

,,legkésőbb a költségvetési év október 15-éig'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (1) bek. g) pont [2015. június 19.]

 

45/A. alcím

Helyébe (68/B. §) lép: 2015: LXXII. tv. 30. § [2015. június 19.]

 

63. § (1) bek. h) pontban

,,közreműködnek,'' szövegrész helyébe ,,közreműködnek, és'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § q) pont [2015. június 19.]

 

63. § (1) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. g) pont [2015. június 19.]

 

90. § (3) bek. f) pontban

,,13. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,középtávú'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § r) pont [2015. június 19.]

 

90. § (3a) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. h) pont [2015. június 19.]

 

104. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. i) pont [2015. június 19.]

 

105. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. j) pont [2015. június 19.]

 

105. § (3) bek.-ben

,,módosítására irányuló kérelem'' szövegrész helyébe ,,módosítása'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § s) pont [2015. június 19.]

 

105/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. k) pont [2015. június 19.]

 

105/B. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. l) pont [2015. június 19.]

 

105/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 31. § [2015. június 19.]

 

109. § (1) bek. 3. pontból

,,a 13. § szerinti feladatok végrehajtásának,'' szövegrészt és ,, , valamint a makrogazdasági és költségvetési előrejelzések részletes szabályait és azok közzétételének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (1) bek. h) pont [2015. június 19.]

 

109. § (1) bek. 4. pontban

,,követelményeket'' szövegrész helyébe ,,követelményeket, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szervet'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § t) pont [2015. június 19.]

 

109. § (1) bek. 28. pontban

,,miniszter irányítása'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztérium, az irányítása'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § u) pont [2015. június 19.]

 

109. § (1) bek. 29. pontban

,,miniszter irányítása'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztériumról, az irányítása'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § v) pont [2015. június 19.]

 

109. § (1) bek. 39. pontban

,,szabályait,'' szövegrész helyébe ,,szabályait, a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hibás vagy valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén kiszabható bírság mértékét és kiszabásának elveit,'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § w) pont [2015. június 19.]

 

109. § (5) bek.-ben

,,kiadási'' szövegrész helyébe ,,költségvetési kiadási'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § x) pont [2015. június 19.]

 

109. § (5) bek. a) pont aa) alpont

Hat. kív. h.: 2015: LXXII. tv. 33. § (2) bek. m) pont [2015. június 19.]

 

112. §-ban

,,a 13/A. §, a 13/B. §, a 22-24. §, a 29. §, a 29/A. §, a 40/A. §, a 46. alcím, a 90. § (3) bekezdés f) pontja és (3a) bekezdése, valamint a 103. § (4) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 22-24. §, a 29. §, a 29/A. §, a 90. § (3) bek. f) pontja és a 103. § (4) bekezdése'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 32. § y) pont [2015. június 19.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,bíróra'' szövegrész helyébe ,,bíróra, bírósági titkárra'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 24. § a) pont [2015. június 19.]

 

60. § (1) bek. d) pontban

,,bíró'' szövegrész helyébe ,,bíró, bírósági titkár'' szövegrész lép: 2015: LXXI. tv. 24. § b) pont [2015. június 19.]


2012. évi II. tv.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 
 

209. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 14. § [2015. július 1.]

 

231. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 15. § [2015. július 1.]

 

236. §

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 16. § [2015. július 1.]

 

238/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 17. § [2015. július 1.]

 

238/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 18. § [2015. július 1.]


2012. évi XXX. tv.

 
 

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

 
 

Preambulum

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 1. § [2015. július 3.]

 

1. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 2. § [2015. július 3.]

 

2. §

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 3. § [2015. július 3.]

 

3. § (2)-(5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 4. § [2015. július 3.]

 

4. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 5. § [2015. július 3.]

 

5. §

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 6. § [2015. július 3.]

 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 2015: LXXX. tv. 7. § [2015. július 3.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 8. § [2015. július 3.]

 

7-10. §

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 9. § [2015. július 3.]

 

11. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXX. tv. 19. § [2015. július 3.]

 

12. § (1) bek. b)-f) pont

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 10. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 10. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 11. § [2015. július 3.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 12. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 12. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

14. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXX. tv. 12. § (3) bek. [2015. július 3.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 13. § [2015. július 3.]

 

17. § (1) bek. c)-f) pont

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 14. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

17. § (1) bek. f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 2015: LXXX. tv. 14. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

17. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 14. § (3) bek. [2015. július 3.]

 

17. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 14. § (4) bek. [2015. július 3.]

 

17. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 14. § (5) bek. [2015. július 3.]

 

17. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 14. § (6) bek. [2015. július 3.]

 

17. § (2) bek. g)-h) pont

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 14. § (7) bek. [2015. július 3.]

 

17. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2015: LXXX. tv. 14. § (8) bek. [2015. július 3.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 15. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 15. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

10. alcím után

11. alcímmel (18/A. §) kieg.: 2015: LXXX. tv. 16. § [2015. július 3.]

 

19. § c) pont

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 17. § (1) bek. [2015. július 3.]

 

19. § e)-f) pont

Helyébe lép: 2015: LXXX. tv. 17. § (2) bek. [2015. július 3.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 2015: LXXX. tv. 18. § [2015. július 3.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

37. § (3) bek. b) pontban

,,a kétévi'' szövegrész helyébe ,,a szabadságvesztés kétévi'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § a) pont [2015. július 1.]

 

41. § (1) bek.-ből

,,a 81. § (4) bekezdése és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 37. § a) pont [2015. július 1.]

 

61. § (3) bek.-ben

,,kizárja'' szövegrész helyébe ,,kizárja, valamint címzetes rendfokozatát'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § b) pont [2015. július 1.]

 

72. § (4) bek. b) pontból

,,ha'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 37. § b) pont [2015. július 1.]

 

75. § (2) bek. b) pontból

,,ha'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 37. § b) pont [2015. július 1.]

 

81. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 19. § [2015. július 1.]

 

89. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 20. § [2015. július 1.]

 

90. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 21. § [2015. július 1.]

 

91. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 22. § [2015. július 1.]

 

100. § (3) bek.-ben

,,illetve hatályát veszti, '' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 37. § c) pont [2015. július 1.]

 

101. §

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 23. § [2015. július 1.]

 

102. § (1) bek.-ben

,,bíróság'' szövegrész helyébe ,,bíróság ítéletében'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § c) pont [2015. július 1.]

 

123. § (2) bek.-ben

,,a 81. § (4) bekezdése vagy '' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 37. § d) pont [2015. július 1.]

 

137. § (1) bek.-ben

,,rendfokozatát'' szövegrész helyébe ,,rendfokozatát és címzetes rendfokozatát'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § d) pont [2015. július 1.]

 

140. § (1) bek.-ben

,,a katonának a'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjának a'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § e) pont [2015. július 1.]

 

140. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 24. § [2015. július 1.]

 

141. § (2) bek.-ben

,,bíróság'' szövegrész helyébe ,,bíróság ítéletében'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § c) pont [2015. július 1.]

 

140. § (2) bek.-ben

,,az előléptetést hosszabb'' szövegrész helyébe ,,az előléptetést vagy az előresorolást hosszabb'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § f) pont [2015. július 1.]

 

179. § (6) bek.-ben

,,Ha bűncselekményt'' szövegrész helyébe ,,Ha a bűncselekményt'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § g) pont [2015. július 1.]

 

226/B. § (2) bek.-ben

,,büntetés három'' szövegrész helyébe ,,büntetés bűntett miatt három'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § h) pont [2015. július 1.]

 

265. § (5) bek.-ben

,,három évig'' szövegrész helyébe ,,bűntett miatt három évig'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § i) pont [2015. július 1.]

 

283. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 25. § [2015. július 1.]

 

283. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 26. § [2015. július 1.]

 

292. § előtti alcím

Hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 37. § e) pont [2015. július 1.]

 

292. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 37. § f) pont [2015. július 1.]

 

293. § (1) bek.-ben

,,előnnyel'' szövegrész helyébe ,,jogtalan előnnyel'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § j) pont [2015. július 1.]

 

293. § (2) bek.-ben

,,az előnyt'' szövegrész helyébe ,,a jogtalan előnyt'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § k) pont [2015. július 1.]

 

293. § (3) bek.-ben

,,(1)-(2)'' szövegrész helyébe ,,(1) és (2)'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § l) pont [2015. július 1.]

 

294. § (1) bek.-ben

,,előnyt kér, az előnyt'' szövegrész helyébe ,,jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt'' szövegrész, ,,előny kérőjével'' szövegrész helyébe ,,jogtalan előny kérőjével'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § m) pont [2015. július 1.]

 

294. § (3) bek. a) pontban

,,az előnyért'' szövegrész helyébe ,,a jogtalan előnyért'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § n) pont [2015. július 1.]

 

295. § (1) bek.-ben

,,előnyt'' szövegrész helyébe ,,jogtalan előnyt'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § o) pont [2015. július 1.]

 

295. § (3) bek.-ben

,,(1)-(2)'' szövegrész helyébe ,,(1) és (2)'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § l) pont [2015. július 1.]

 

296. § (1) bek.-ben

,,előnyt kér, az előnyt'' szövegrész helyébe ,,jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt'' szövegrész, ,,előny kérőjével'' szövegrész helyébe ,,jogtalan előny kérőjével'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § m) pont [2015. július 1.]

 

296. § (3) bek.-ben

,,(1)-(2)'' szövegrész helyébe ,,(1) és (2)'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § l) pont [2015. július 1.]

 

297. § előtti alcím

Hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 37. § g) pont [2015. július 1.]

 

297. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 37. § h) pont [2015. július 1.]

 

298. § (1) bek. b) pontban

,,előnyt'' szövegrész helyébe ,,jogtalan előnyt'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § o) pont [2015. július 1.]

 

298. § (1) bek. után

(1a ) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 27. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

298. § (2) bek.-ből

,,, illetve egyesület'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 37. § i) pont [2015. július 1.]

 

298. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 27. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

298. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 27. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

299. §

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 28. § [2015. július 1.]

 

300. § előtt

Alcímmel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 29. § [2015. július 1.]

 

300. §

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 30. § [2015. július 1.]

 

XXVII. Fejezet

Alcímmel és 300/A. §-sal kieg.: 2015: LXXVI. tv. 31. § [2015. július 1.]

 

314. § (4) bek. i) pontban

,,[423. § (1)-(3) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,[423. § (1)-(4) bekezdés]'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § p) pont [2015. július 1.]

 

325. § (5) bek.-ben

,,három évig'' szövegrész helyébe ,,bűntett miatt három évig'' szövegrész lép: szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 36. § q) pont [2015. július 1.]

 

360. §

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 32. § [2015. július 1.]

 

459. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 33. § [2015. július 1.]

 

462. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 34. § [2015. július 1.]

 

465. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 35. § [2015. július 1.]


2012. évi CXXVIII. tv.

 
 

a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről

 
 

18/A. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXVIII. tv. 21. § [2015. szeptember 1.]


2012. évi CLXVIII. tv.

 
 

a közművezetékek adójáról

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 26. § [2015. június 25.]

 

7. alcím

11. §-sal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 27. § [2015. június 25.]

 

9. alcímcím

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 28. § [2015. június 25.]

 

9. alcím

14. §-sal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 29. § [2015. június 25.]


2012. évi CLXXX. tv.

 
 

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 2015: LXXVI. tv. 38. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2015. július 1.]

 

12. sz. melléklet

Mód.: 2015: LXXVI. tv. 38. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2015. július 1.]

 

15. sz. melléklet

Mód.: 2015: LXXVI. tv. 38. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2015. július 1.]


2013. évi LXXVII. tv.

 
 

a felnőttképzésről

 
 

1. § (1) bek. c) pontból

,,jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 88. § (1) bek. a) pont [2015. június 12.]

 

1. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 73. § (1) bek. [2015. június 12.]

 

1. § (2) bek. a) pontban

,,szakképzésről szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény)'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. a) pont [2015. június 12.]

 

1. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 73. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

1. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 73. § (3) bek. [2015. június 12.]

 

1. § (6) bek.-ben

,,23. § (1) bek. c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,23. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. b) pont [2015. június 12.]

 

1. § (7)-(8) bek.-ben

,,d)-j) pontjában'' szövegrész helyébe ,,d)-l) pontjában'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. c) pont [2015. június 12.]

 

2. § 2. pontban

,,23. § (1) bekezdés c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,23. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. d) pont [2015. június 12.]

 

2. § 5. pont után

5a. ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 74. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

2. § 8. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 74. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

2. § 18. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 74. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

2. § 19a. pont után

19a. ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 74. § (4) bek. [2016. január 1.]

 

2. § 20a. pont után

20a. ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 74. § (5) bek. [2016. január 1.]

 

2. § 22. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 74. § (6) bek. [2015. június 12.]

 

2. § 23. pont után

23a-23d. ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 74. § (7) bek. [2016. január 1.]

 

2. § 26. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 74. § (8) bek. [2016. január 1.]

 

2. § 27. pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 74. § (9) bek. [2016. január 1.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 75. § [2015. június 12.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,a gazdasági társaságokról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. e) pont [2015. június 12.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany, amelynek vezető tisztségviselője olyan gazdasági társaság'' szövegrész helyébe ,,Ptk. szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet, amelynek vezető tisztségviselője olyan Ptk. szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. f) pont [2015. június 12.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzés folytatására irányul, amelynek szakképesítése szerepel az intézmény hatályos alapító okiratában'' szövegrész helyébe ,,1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzés folytatására irányul, amely szakképesítés szakmacsoportjának vagy egyéb szakmai képzés szakmacsoportjának valamely szakképesítése szerepel az intézmény hatályos működési engedélyében'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. g) pont [2015. június 12.]

 

5. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,valamint a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó jogalanyok'' szövegrész helyébe ,,vagy a Ptk. szerinti jogi személyek'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. h) pont [2015. június 12.]

 

5. § (1) bek. b) pontban

,,képzési programok'' szövegrész helyébe ,,képzések'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. i) pont [2015. június 12.]

 

5. § (1) bek. c) pont ca) alpontban

,,szakképesítés azonosítási számával'' szövegrész helyébe ,,szakképesítés azonosító számával, részszakképesítést is tartalmazó szakképesítés esetén a részszakképesítés azonosító számával'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (3) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,négyéves időtartamra szól'' szövegrész helyébe ,,visszavonásig, de legfeljebb négyéves időtartamra érvényes'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. j) pont [2015. június 12.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 76. § [2016. január 1.]

 

5. alcím

11/A. §-sal kieg.: 2015: LXVI. tv. 77. § [2016. január 1.]

 

12. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 78. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

12. § (1) bek. e)-f) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 78. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

13. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 79. § [2015. szeptember 1.]

 

15. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 80. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdés c) pontja'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés c) pontja és az (1a) bekezdés'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (3) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

15. § (3) bek. a) pontban

,,képzés első képzési napját előtti harmadik napig'' szövegrész helyébe ,,képzés első napján'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (3) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

15. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2015: LXVI. tv. 80. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

15. § (8) bek. után

(9)-(11) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 80. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

10. alcím

17/A-17/B. §-sal kieg.: 2015: LXVI. tv. 81. § [2015. június 12.]

 

18. § (4) bek.-ből

,,jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 88. § (1) bek. b) pont [2015. június 12.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,tíz'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. k) pont [2015. június 12.]

 

19. § (1) bek.-ből

,, , általános nyelvi és támogatott egyéb'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 88. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

19. § (3) bek.-ből

,,jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 88. § (1) bek. b) pont [2015. június 12.]

 

19. § (3) bek. a) pontban

,,nyelvi képzés szintjének, fajtájának, típusának'' szövegrész helyébe ,,nyelvi képzés szintjének, fajtájának, típusának, formájának'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (3) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

V. Fejezet cím (20. § előtt)

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 82. § [2015. szeptember 1.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,a felnőttképzést folytató intézmény'' szövegrész helyébe ,,az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. l) pont [2015. június 12.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 83. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

20. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 83. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

20. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: LXVI. tv. 83. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

20. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 83. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

20. § (8) bek.-ben

,,a felnőttképzést folytató intézmény'' szövegrész helyébe ,,az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. m) pont [2015. június 12.]

 

20. § (9) bek.-ben

,,a felnőttképzést folytató intézmény'' szövegrész helyébe ,,az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. l) pont [2015. június 12.]

 

20. § (11) bek. d) pontban

,,17. §-ban'' szövegrész helyébe ,,17. §-ban és a 17/A. §-ban'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (3) bek. e) pont [2016. január 1.]

 

20. § (11) bek. e) pontban

,,15. §-ban'' szövegrész helyébe ,,15. § (1) bekezdés b)-e) pontjában és (1a)-(3) bekezdésében'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (3) bek. f) pont [2016. január 1.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,A felnőttképzést folytató intézmény'' szövegrész helyébe ,,Az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

23. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 88. § (1) bek. c) pont [2015. június 12.]

 

23. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: LXVI. tv. 84. § [2016. január 1.]

 

28. § (2) bek. a) pontból

,,körét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXVI. tv. 88. § (1) bek. d) pont [2015. június 12.]

 

28. § után

28/A. §-sal kieg.: 2015: LXVI. tv. 85. § [2015. június 12.]

 

31. § (3) bek.-ben

,,23. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti'' szövegrész helyébe ,,központi költségvetés, valamint az európai uniós'' szövegrész lép: 2015: LXVI. tv. 87. § (1) bek. n) pont [2015. június 12.]

 

16. alcím

33/A. §-sal kieg.: 2015: LXVI. tv. 86. § [2015. június 12.]


2013. évi CII. tv.

 
 

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

 
 

20. alcím (63. §)

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 60. § [2016. január 1.]


2013. évi CXXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

 
 

27. § (1) bek. a) pont ab) alpont

Megsemmisíti: 17/2015. (VI. 5.) AB h. 3. pont [2015. június 6.]

 

68. § (5) bek. második mondat

Megsemmisíti: 17/2015. (VI. 5.) AB h. 3. pont [2015. június 6.]


2013. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

 
 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 59. § [2015. június 19.]


2013. évi CLXXVII. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 
 

53. § után

22/A-22/B. alcímmel (53/A-53/B. §) kieg.: 2015: LXXI. tv. 26. § [2015. június 19.]


2013. évi CCXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

103/A. § (1) bek. második mondatból

,,a hirdetőtáblán való kifüggesztést követő'' szövegrészt megsemmisíti: 17/2015. (VI. 5.) AB h. 4. pont [2015. június 6.]


2013. évi CCXL. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 
 

3. § 14. pont után

14a. ponttal kieg.: 2015: LXXVI. tv. 39. § [2015. július 1.]

 

12. § (5) bek.-ben

,,Az előzetesen letartóztatott és az ideiglenes kényszergyógykezelt'' szövegrész helyébe ,,A kényszerintézkedés hatálya alatt álló személy'' lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § a) pont [2015. július 1.]

 

12. § (5) bek. g) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 40. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

12. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 40. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

12. § (6) bek.-ben

,,az előzetesen letartóztatott vagy az ideiglenes kényszergyógykezelt'' szövegrész helyébe ,,a kényszerintézkedés hatálya alatt álló személy'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § b) pont [2015. július 1.]

 

12. § (7)-(8) bek.-ben

,,(4) és (5)'' szövegrész helyébe ,,(4)-(5a)'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § c) pont [2015. július 1.]

 

12. § (8) bek.-ben

,,(3)-(5)'' szövegrész helyébe ,,(3)-(5a)'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § d) pont [2015. július 1.]

 

24. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 41. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

24. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 41. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

39. § (3) bek. a) pontban

,,első év'' szövegrész helyébe ,,tizenkettedik hónap'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § e) pont [2015. július 1.]

 

61/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 42. § [2015. július 1.]

 

61/B. § (3) bek.-ben

,,mellőzte, megteszi'' szövegrész helyébe ,,mellőzte, a reintegrációs őrizetet megszünteti és megteszi'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § f) pont [2015. július 1.]

 

61/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 43. § [2015. július 1.]

 

61/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 44. § [2015. július 1.]

 

76. § (2) bek. b) pontban

,,rendfokozatára, valamint'' szövegrész helyébe ,,rendfokozatára, címzetes rendfokozatára, valamint'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § g) pont [2015. július 1.]

 

76. § (2) bek. h) pontban

,,rendfokozatára'' szövegrész helyébe ,,rendfokozatára, volt címzetes rendfokozatára'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § h) pont [2015. július 1.]

 

76. § (2) bek. r) pont után

s) ponttal kieg.: 2015: LXXVI. tv. 45. § [2015. július 1.]

 

82. § 6. pont után

7. ponttal kieg.: 2015: LXXVI. tv. 46. § [2015. július 1.]

 

84. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 47. § [2015. július 1.]

 

85. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 48. § [2015. július 1.]

 

96. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2015: LXXVI. tv. 49. § [2015. július 1.]

 

99. § (4) bek.-ben

,,alkalmazása során, a fiatalkorú'' szövegrész helyébe ,,alkalmazása során, a vallási részlegen, a fiatalkorú'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § i) pont [2015. július 1.]

 

103. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 50. § [2015. július 1.]

 

103. § (5) bek.-ből

,,, összbüntetésbe nem foglalható'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 66. § a) pont [2015. július 1.]

 

109. § (5) bek. b) pontban

,,ha az elítélt részt vesz reintegrációs programban, közreműködik annak megvalósításában'' szövegrész helyébe ,,közreműködik a reintegrációs program megvalósításában'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § j) pont [2015. július 1.]

 

,,Sajátos kezelési igényű elítéltek számára kialakított részlegek'' alcím

109/A. §-sal kieg.: 2015: LXXVI. tv. 51. § [2015. július 1.]

 

133. § (3) bek.-ben

,,napi összeg'' szövegrész helyébe ,,napi összeg - teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén -'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § k) pont [2015. július 1.]

 

142. §

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 52. § [2015. július 1.]

 

143. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 66. § b) pont [2015. július 1.]

 

144. § (2) bek.-ben

,,a munkáltatással összefüggésben okozott'' szövegrész helyébe ,,a munkával összefüggésben megállapított'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § l) pont [2015. július 1.]

 

144. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 53. § [2015. július 1.]

 

150. § (2) bek.-ben

,,kialakított zárkában'' szövegrész helyébe ,,kialakított zárkában, valamint az elítéltek szállítására szolgáló járműben'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § m) pont [2015. július 1.]

 

173. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 54. § [2015. július 1.]

 

176. § (2) bek.-ben

,, , vagy'' szövegrész helyébe ,,és'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § n) pont [2015. július 1.]

 

185. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 66. § c) pont [2015. július 1.]

 

187/A. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 55. § [2015. július 1.]

 

187/B. §

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 56. § [2015. július 1.]

 

187/D. §

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 57. § [2015. július 1.]

 

187/E. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2015: LXXVI. tv. 58. § [2015. július 1.]

 

202. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 59. § [2015. július 1.]

 

252. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 60. § [2015. július 1.]

 

271. § (4) bek.-ben

,,A fogvatartott'' szövegrész helyébe ,,Az elítélt'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § o) pont [2015. július 1.]

 

271. § (5) bek.-ben

,,Fogvatartottal'' szövegrész helyébe ,,Az elítélttel'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § p) pont [2015. július 1.]

 

273. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 61. § [2015. július 1.]

 

275. § (5) bek.-ben

,,félbeszakítást kell'' szövegrész helyébe ,,félbeszakítást lehet'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § q) pont [2015. július 1.]

 

278. § a) pontban

,,megszületett gyermekének'' szövegrész helyébe ,,a szülést követően gyermekének'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § r) pont [2015. július 1.]

 

289. § a) pontban

,,megszületett gyermekének'' szövegrész helyébe ,,a szülést követően gyermekének'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § r) pont [2015. július 1.]

 

294. § (4) bek.-ben

,,félbeszakítást kell'' szövegrész helyébe ,,félbeszakítást lehet'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § q) pont [2015. július 1.]

 

311. §-ban

,,érdekében'' szövegrész helyébe ,,érdekében a bv. szerv és'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § s) pont [2015. július 1.]

 

313. § (5) bek.-ben

,,pártfogó felügyelő'' szövegrész helyébe ,,pártfogó felügyelő vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § t) pont [2015. július 1.]

 

318. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 62. § [2015. július 1.]

 

345. § (2) bek.-ből

,,házirendjét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXVI. tv. 66. § d) pont [2015. július 1.]

 

368. § (4) bek.-ben

,,ügyeletes vezető'' szövegrész helyébe ,,ügyeletes vezető, ezek távollétében a biztonsági szolgálat vezetője'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § u) pont [2015. július 1.]

 

374. § (3) bek.-ben

,,(2) bekezdés d) és f) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés b)-f) pontjában'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § v) pont [2015. július 1.]

 

390. § (1) bek. a) pontban

,,a)-f) pontja'' szövegrész helyébe ,,a)-d) pontja'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § w) pont [2015. július 1.]

 

390. § (1) bek. c) pontban

,,őrzéséről vagy felügyeletéről'' szövegrész helyébe ,,őrzéséről'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § x) pont [2015. július 1.]

 

390. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXVI. tv. 63. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

390. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 63. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

390. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 63. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

414. § (1) bek.-ben

,,a 362-364. §, valamint a 374., 375. és 378-379. §'' szövegrész helyébe ,,a 362-364. §, a 365. § (3) bekezdése, a 367. §, a 371. §, a 373. § (2) bekezdés e)-h) pontja, valamint a 374. § (2) bekezdés d)-g) pontja és a 378-379. §'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § y) pont [2015. július 1.]

 

419. § (3) bek.-ben

,,A javítóintézeti nevelés végrehajtása során a fiatalkorú kérelmére'' szövegrész helyébe ,,A fiatalkorú kérelmére, a rendelkezési jogkör gyakorlójának egyetértésével'' szövegrész lép: 2015: LXXVI. tv. 65. § z) pont [2015. július 1.]

 

432. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 2015: LXXVI. tv. 64. § [2015. július 1.]


2013. évi CCLII. tv.

 
 

az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 
 

191. § (1) bek.-ben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,2017.'' szövegrész lép: 2015: LXXII. tv. 62. § [2016. január 1.]

 

191. § (10) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 61. § [2016. január 1.]


2014. évi XXII. tv.

 
 

a reklámadóról

 
 

5. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXII. tv. 2. § (1) bek. [2015. július 5.]

 

6. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: LXII. tv. 3. § [2015. július 5.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 2015: LXII. tv. 4. § [2015. július 5.]


2014. évi XC. tv.

 
 

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról

 
 

13. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: LXXII. tv. 63. § [2016. január 1.]


2014. évi XCIV. tv.

 
 

a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról

 
 

2. § 2. pont

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 30. § [2015. szeptember 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 31. § [2015. szeptember 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 32. § [2015. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 33. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXXI. tv. 33. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

6. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: LXXXI. tv. 33. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

7. §-ból

,,és 2015. december 31-én hatályát veszti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: LXXXI. tv. 34. § [2015. szeptember 1.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 2015: LXXXI. tv. 35. § [2015. szeptember 1.]


2014. évi XCV. tv.

 
 

a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról

 
 

6. §-nak a 2012. évi CXXXIV. törvény 15/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése

,,amely legalább 15%-kal meghaladja'' szövegrész helyett ,,amely legalább 10%-kal meghaladja'' szövegrésszel, ,,kétheti átlagos'' szövegrész helyett a ,,heti átlagos'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: LXXII. tv. 64. § a) pont [2015. június 19.]

 

7. §-nak a 2012. évi CXXXIV. törvény 15/E. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése

,,dohánytermék-értékesítéséből származó teljes árbevételétől'' szövegrész helyett ,,által az adott időszakban a dohány-kiskereskedelmi ellátótól vásárolt dohánytermékek összértékétől'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: LXXII. tv. 64. § b) pont [2015. június 19.]

 

12. §-ban a 2012. évi CXXXIV. törvény 24/E. §-át megállapító rendelkezése

,,2015. augusztus 31-én'' szövegrész helyett ,,2015. október 31-én'' szövegrésszel lép hatályba: 2015: LXXII. tv. 64. § c) pont [2015. június 19.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXII. tv. 65. § [2015. június 19.]


2014. évi XCIX. tv.

 
 

a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

 
 

365-366. §

Nem lép hatályba: 2015: LXVI. tv. 92. §


2014. évi C. tv.

 
 

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

 
 

1. §

Helyébe lép: 2015: LXXIII. tv. 1. § [2015. június 19.]

 

4. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2015: LXXIII. tv. 2. § [2015. június 19.]

 

5. § (9) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIII. tv. 3. § [2015. június 19.]

 

19. § (1) bek. a) pontban

,,szervek egymás közötti, illetve e szervek'' szövegrész helyébe ,,szervek'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § a) pont [2015. június 19.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdés b) pontja szerinti eset'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés b) pontja és a 37. § szerinti esetek'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § b) pont [2015. június 19.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIII. tv. 4. § [2015. június 19.]

 

35. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: LXXIII. tv. 5. § [2015. június 19.]

 

42. § (1) bek. a) pontban

,,2. melléklet II. pont 1. alpontja'' szövegrész helyébe ,,2. melléklet II. pont 1. és 5. alpontja'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § c) pont [2015. június 19.]

 

42. § (1) bek. f) pontban

,,2. melléklet III. pont 5. alpont a) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást állapít meg'' szövegrész helyébe ,,2. melléklet III. pont 5. alpont a) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást, továbbá a 8. melléklet IV/A. pontja szerinti kiegészítő támogatást állapít meg.'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § d) pont [2015. június 19.]

 

59. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIII. tv. 6. § [2015. június 19.]

 

74. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: LXXIII. tv. 7. § [2015. június 19.]

 

77. § után

78. §-sal kieg.: 2015: LXXIII. tv. 8. § [2015. június 19.]

 

1. melléklet

Mód.: 2015: LXXIII. tv. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. június 19.]

 

2. melléklet

Mód.: 2015: LXXIII. tv. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. június 19.]

 

2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont ba) alpontban

,,a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban (a továbbiakban: FÖMI határadatbázis) nyilvántartott 2013. december 31-ei állapotnak megfelelő'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: FÖMI adatbázis) rendelkezésre bocsátott, 2014. augusztus 31-én hatályos területi összesítőben szereplő'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § e) pont [2015. június 19.]

 

2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontban

,,az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklete'' szövegrész helyébe ,,az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma - beleértve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőket is - az Nkt. 2. melléklete'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § f) pont [2015. június 19.]

 

2. melléklet III. pont 5. alpontban

,,ELŐIRÁNYZAT: 58 000,0 millió forint'' szövegrész helyébe ,,ELŐIRÁNYZAT: 61 080,0 millió forint'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § g) pont ga) alpont [2015. június 19.]

 

2. melléklet III. pont 5. alpont b) pontban

,,májusi adatszolgáltatás'' szövegrész helyébe ,,májusi és októberi adatszolgáltatás'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § g) pont gb) alpont [2015. június 19.]

 

2. melléklet V. pontban

,,törvény 3. §-a'' szövegrész helyébe ,,t örvény 2014. december 31-én hatályos 3. §-a'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § h) pont [2015. június 19.]

 

2. melléklet Kiegészítő Szabályok 2. pont b) alpont táblázat 1. sor Támogatás jogcíme és Finanszírozás kezdő hónapja oszlopban

,,II.3., III.3.,'' szövegrész helyébe ,,II.3., II.5., III.3.,'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § i) pont ia) alpont [2015. június 19.]

 

2. melléklet Kiegészítő Szabályok 2. pont b) alpont táblázat 2. sor Támogatás jogcíme oszlopban

,,II.3., III.3.,'' szövegrész helyébe ,,II.3., II.5., III.3.,'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § i) pont ib) alpont [2015. június 19.]

 

2. melléklet Kiegészítő Szabályok 2. pont b) alpont táblázat 2. sorban

,,III.5.a)'' szövegrész helyébe ,,III.5.'' szövegrész, ,,becsült éves ellátotti adatok'' szövegrész helyébe ,,becsült éves ellátotti adatok, és az üzemeltetési támogatás megállapításához a 2015. évi feladatellátás becsült adatai'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § j) pont [2015. június 19.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont f) alpontban

,,FÖMI határadatbázis'' szövegrész helyébe ,,FÖMI adatbázis'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § k) pont [2015. június 19.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. pont c) alpontban

,,,,Gyermekétkeztetés'' kormányzati funkciókon'' szövegrész helyébe ,,,,Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben'' kormányzati funkciókon'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § l) pont [2015. június 19.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont i) alpont ia) pontban

,,III.3. b) d) és f) k) pontjai'' szövegrész helyébe ,,III. pont 3. alpont c), d) és f) k) pontja'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § m) pont [2015. június 19.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont i) alpont if) pontban

,,ig) alpontban foglalt kivételekkel'' szövegrész helyébe ,,ig) alpontban és az io) is) alpontban meghatározott kivételekkel'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § n) pont [2015. június 19.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont o) alpont od) pontban

,,szakmai dolgozóinak béreire, valamint a III.4.b) alpont szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási kiadásokra'' szövegrész helyébe ,,működési és felhalmozási kiadásaira'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § o) pont [2015. június 19.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont o) alpont od) pontban

,,,,Gyermekek átmeneti ellátása'', ,,Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása'','' szövegrész helyébe ,,,,Gyermekek átmeneti ellátása'', ,,Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása'', ,,Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása'','' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § p) pont [2015. június 19.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont o) alpont oe) pontban

,,,,Gyermekétkeztetés'' kormányzati funkción'' szövegrész helyébe ,,,,Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben'' és, ,,Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében'' kormányzati funkciókon'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § q) pont [2015. június 19.]

 

3. melléklet

Mód.: 2015: LXXIII. tv. 9. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. június 19.]

 

3. melléklet II. pont 3. alpontban

,,A nagy költségigényű ivóvíz- és szennyvízberuházásokra'' szövegrész helyébe ,,Az ivóvízminőség-javításra, szennyvízelvezetésre és hulladékgazdálkodásra irányuló beruházásokra'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § r) pont [2015. június 19.]

 

3. melléklet III. pontban

,,Előirányzat: 38 173,7 millió forint'' szövegrész helyébe ,,Előirányzat: 32 173,7 millió forint'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § s) pont [2015. június 19.]

 

3. melléklet III. pont 1. alpont c) pontban

,,a helyi önkormányzatok által'' szövegrész helyébe ,,a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok által'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § t) pont [2015. június 19.]

 

3. melléklet III. pont 3. alpont b) pontban

,,a helyi önkormányzatokat pótlólagosan'' szövegrész helyébe ,,a helyi önkormányzatokat, helyi nemzetiségi önkormányzatokat pótlólagosan'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § u) pont [2015. június 19.]

 

3. melléklet III. pont 5. alpontban

,,az előleggel legkésőbb 2015. november 30-áig elszámol'' szövegrész helyébe ,,az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2015. november 30-áig elszámol''szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § v) pont [2015. június 19.]

 

3. melléklet III. pont 5. alpontban

,,A támogatások felhasználási határideje - ideértve az előleget is'' szövegrész helyébe ,,A támogatás felhasználási határideje - ideértve a 2015. november 30-áig el nem számolt előleget is'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § w) pont [2015. június 19.]

 

3. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont b) alpontban

,,I.2. és I.9. pontok'' szövegrész helyébe ,,I. 2., I. 9. és II. 10. pontok'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § x) pont [2015. június 19.]

 

4. melléklet

Mód.: 2015: LXXIII. tv. 9. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. június 19.]

 

8. melléklet

Mód.: 2015: LXXIII. tv. 9. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2015. június 19.]

 

8. melléklet I. pont 3. alpont c) pontban

,,a) és b) alpontban'' szövegrész helyébe ,,a) b) és d) alpontban'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § y) pont [2015. június 19.]

 

8. melléklet V. pont 16. alpont baa) pontban

,,Áht. 6. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti, továbbá a közszolgáltatás ellátása során nyújtott ellenérték, az általános forgalmi adóból származó'' szövegrész helyébe ,,Áht. 6. § (3) bekezdés b) d) pontja szerinti'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § z) pont [2015. június 19.]

 

8. melléklet V. pont 17. alpontban

,,egységes-óvoda'' szövegrész helyébe ,,egységes óvoda-bölcsőde'' szövegrész lép: 2015: LXXIII. tv. 10. § zs) pont [2015. június 19.]

 

9. melléklet

Mód.: 2015: LXXIII. tv. 9. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2015. június 19.]


2015. évi XXXV. tv.

 
 

a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról

 
 

25. § d) pont

Helyébe lép: 2015: LXX. tv. 7. § [2015. július 2.]


2015. évi XLII. tv.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 
 

2. § 19. pont

Hatályba lépő szöveg: 2015: LXXXII. tv. 1. § [2015. június 25.]

 

329. §

Hatályba lépő szöveg: 2015: LXXXII. tv. 2. § [2015. június 25.]

 

351. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: LXXXII. tv. 3. § [2015. június 25.]

 

353. § (8) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2015: LXXXII. tv. 4. § [2015. június 25.]

 

354. §

Hatályba lépő szöveg: 2015: LXXXII. tv. 5. § [2015. június 25.]

 

355. §

Hatályba lépő szöveg: 2015: LXXXII. tv. 6. § [2015. június 25.]


2015. évi LXXI. tv.

 
 

a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról

 
 

10. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXI. tv. 14. § [Az 1987. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény 97. Cikkének (4) bekezdésében meghatározott időpont]


2015. évi LXXIII. tv.

 
 

a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi törvény módosításáról

 
 

Helyesbítve: 2015. évi MK 87. szám


1979. évi 13. tvr.

 
 

a nemzetközi magánjogról

 
 

36. §

Helyébe lép: 2015: LXXI. tv. 13. § (1) bek. [2015. augusztus 17.]

 

,,Öröklési jog'' alcím

36/A. §-sal kieg.: 2015: LXXI. tv. 13. § (2) bek. [2015. augusztus 17.]

 

58. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXI. tv. 13. § (3) bek. a) pont [2015. augusztus 17.]

 

62/A. § b) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXI. tv. 13. § (3) bek. b) pont [2015. augusztus 17.]

 

62/C. § b) pont

Hat. kív. h.: 2015: LXXI. tv. 13. § (3) bek. c) pont [2015. augusztus 17.]

 

75. § (6) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2015: LXXI. tv. 13. § (4) bek. [2015. augusztus 17.]


1987. évi 20. tvr.

 
 

az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetéséről

 
 

3. §

Hat. kív. h.: 2015: LXXI. tv. 14. § [Az 1987. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény 97. Cikkének (4) bekezdésében meghatározott időpont]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

106/1995. (IX. 8.) Korm. r.

 
 

a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről

 
 

8. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 136/2015. (VI. 2.) Korm. r. 1. § [2015. június 3.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 136/2015. (VI. 2.) Korm. r. 2. § [2015. június 3.]


140/1996. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 154/2015. (VI. 19.) Korm. r. 75. § [2015. július 1.]


213/1996. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

 
 

2. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 140/2015. (VI. 9.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. szeptember 2.]

 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 140/2015. (VI. 9.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. szeptember 2.]

 

2. § (7) bek. d) pont

Helyébe lép: 140/2015. (VI. 9.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2015. szeptember 2.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 140/2015. (VI. 9.) Korm. r. 2. § [2015. szeptember 2.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 140/2015. (VI. 9.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2015. szeptember 2.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 140/2015. (VI. 9.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2015. szeptember 2.]

 

15. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 140/2015. (VI. 9.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2015. szeptember 2.]


195/1997. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 
 

5/D. § (2) bek.-ben

,,más szervhez vezényelt tagjai'' szövegrész helyébe ,,más szervhez vezényelt vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szerven kívüli szervnél szolgálatot teljesítő tagjai'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 1. § a) pont [2015. július 1.]

 

5/G. § (2) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 1. § b) pont [2015. július 1.]


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 2. § [2015. július 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos, szerződéses, kormánytisztviselő és közalkalmazott állománya tekintetében a fegyveres szervek állományában'' szövegrész helyébe ,,Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban álló állománya tekintetében a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományában'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 3. § [2015. július 1.]


39/1998. (III. 4.) Korm. r.

 
 

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

 
 

4. § (8) bek. a) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 4. § [2015. július 1.]


142/1999. (IX. 8.) Korm. r.

 
 

a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásról

 
 

6. § előtti alcímcímben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 5. § a) pont [2015. július 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti - fegyveres'' szövegrész helyébe ,,a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 5. § b) pont [2015. július 1.]


115/2001. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 6. § [2015. július 1.]


132/2004. (IV. 29.) Korm. r.

 
 

a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,21/B. §-ának (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,III. fejezete'' szövegrész lép: 138/2015. (VI. 4.) Korm. r. 4. § a) pont aa) alpont [2015. június 5.]

 

1. § (4) bek.-ben

,,a minisztert'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős minisztert'' szövegrész lép: 138/2015. (VI. 4.) Korm. r. 4. § a) pont ab) alpont [2015. június 5.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,kapcsolattartó szerven'' szövegrész helyébe ,,kapcsolattartó szerven (a továbbiakban: kapcsolattartó szerv)'' szövegrész lép: 138/2015. (VI. 4.) Korm. r. 4. § b) pont [2015. június 5.]

 

12/A. § (2) bek.-ben

,,18. § (1) bekezdésében meghatározott kapcsolattartó szerven'' szövegrész helyébe ,,kapcsolattartó szerven'' szövegrész lép: 138/2015. (VI. 4.) Korm. r. 4. § c) pont [2015. június 5.]

 

13. § után

13/A-13/C. §-sal kieg.: 138/2015. (VI. 4.) Korm. r. 1. § [2015. június 5.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,18. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartó szerven'' szövegrész helyébe ,,kapcsolattartó szerven'' szövegrész lép: 138/2015. (VI. 4.) Korm. r. 4. § d) pont [2015. június 5.]

 

21. § után

Alcímmel (21/A. §) kieg.: 138/2015. (VI. 4.) Korm. r. 2. § [2015. június 5.]

 

22. § (1) bek. b) pont bb) alpont után

bc) alponttal kieg.: 138/2015. (VI. 4.) Korm. r. 3. § [2015. június 5.]


157/2004. (V. 18.) Korm. r.

 
 

a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről

 
 

Mellékletben

,,289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti jogi és igazgatási területen'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti jogi képzési területen'' szövegrész lép: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]


289/2005. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § a) pont [2015. szeptember 1.]


110/2006. (V. 5.) Korm. r.

 
 

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről

 
 

6/A. § (1) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 115/A. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 172. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 8. § a) pont [2015. július 1.]

 

6/B. § (1) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagja'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagja'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 8. § b) pont [2015. július 1.]

 

6/B. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 115/A. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 172. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 8. § c) pont [2015. július 1.]

 

9. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 7. § [2015. július 1.]


305/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról

 
 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 9. § [2015. július 1.]

 

20. §

Hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 10. § [2015. július 1.]


31/2007. (II. 28.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

 
 

2. sz. melléklet 2. pont táblázat 44. sor

Hat. kív. h.: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 1. § [2015. július 1.]


51/2007. (III. 26.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatóira, valamint'' szövegrész helyébe ,,Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

1. § (2) bek.-ben

,,honvéd tisztjelöltekre'' szövegrész helyébe ,,honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2016. július 1.]


91/2007. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

 
 

4. § (1), (3) és (5) bek.-ben

,,Nemzeti Környezetügyi Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 2. § [2015. július 1.]


329/2007. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 12. § [2015. július 1.]

 

6. § (1) bek. d), i), k)-n) pont

Hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 17. § a) pont [2015. július 1.]

 

7. §

Hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 17. § b) pont [2015. július 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,d) és f) pontjában megjelölt'' szövegrész helyébe ,,b) pontjában megjelölt'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 18. § [2015. július 1.]

 

8. § (2) bek.-ből

,, és a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 17. § c) pont [2015. július 1.]

 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 13. § [2015. július 1.]

 

10/B. §

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 14. § [2015. július 1.]

 

10/B. § után

10/C. §-sal és 10/D. §-sal kieg.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 15. § [2015. július 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 16. §, illetve 1. melléklet [2015. július 1.]


78/2008. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

 
 

13. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Környezetügyi Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 3. § [2015. július 1.]


281/2008. (XI. 28.) Korm. r.

 
 

az utazási szerződésről

 
 

1. § a)-b) pont

Helyébe lép: 140/2015. (VI. 9.) Korm. r. 4. § [2015. szeptember 2.]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek. 21. pont után

21a. ponttal kieg.: 137/2015. (VI. 2.) Korm. r. 1. § [2015. november 1.]

 

157. § után

158. §-sal kieg.: 137/2015. (VI. 2.) Korm. r. 2. § [2015. június 10.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 137/2015. (VI. 2.) Korm. r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. június 10.

 

1. sz. melléklet

Mód.: 137/2015. (VI. 2.) Korm. r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. november 1.]


208/2009. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól

 
 

1. melléklet táblázat 4. sorban

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 4. § [2015. július 1.]

 

2. melléklet táblázat B:3-4 mezőben

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 4. § [2015. július 1.]


218/2009. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

 
 

10. melléklet 15. pont e) alpontban

,,Nemzeti Környezetügyi Intézet'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § [2015. július 1.]


39/2010. (II. 26.) Korm. r.

 
 

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 19. § [2015. július 1.]


169/2010. (V. 11.) Korm. r.

 
 

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

 
 

3. § (2) bek. b) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy'' szövegrész helyébe ,,miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 20. § [2015. július 1.]


293/2010. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

 
 

7. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Hszt.)'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § a) pont [2015. július 1.]

 

7. § (1) bek. c) pontban

,,a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény szerint más szervnél szolgálatot teljesítők esetén'' szövegrész helyébe ,,a Hszt. 51. § (2)-(4) bekezdése szerint a rendvédelmi szerven kívül szolgálatot teljesítők esetén'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § b) pont [2015. július 1.]

 

7. § (1) bek. d) pontban

,,fegyveres szerv'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § c) pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. a) pont aa) alpontban

,,a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 10. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,a Hszt. 3. melléklete'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § d) pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. a) pont aa) alpontban

,,Hszt. 8. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 2. melléklete'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § e) pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. a) pont ac) alpontban, és c) pont ca) alpontban

,,beosztását'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztását'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § f) pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,a Hszt. 10. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,a Hszt. 3. melléklete'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § g) pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,Hszt. 8. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 2. melléklete'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § h) pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. c) pont cc) alpontban 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § i) pont [2015. július 1.]

 
 

7. § (2) bek. c) pont cd) alpontban

,,a Hszt. 10. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,a Hszt. 3. melléklete'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § g) pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. d) pont db) alpontban

,,Hszt. 37/B. § (2) bekezdés b) pontja'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § i) pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. d) pont dc) alpontban

,,a Hszt. 10. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,a Hszt. 3. melléklete'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § g) pont [2015. július 1.]

 

7. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 21. § [2015. július 1.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,- a Hszt. 149. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel -'' szövegrészt hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 23. § [2015. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,kifogástalan életvitel ellenőrzés'' szövegrész helyébe ,,kifogástalan életvitel-ellenőrzés'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 22. § j) pont [2015. július 1.]


371/2010. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 24. § [2015. július 1.]


4/2011. (I. 28.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

35/A. § (1) bek.-ben

,,üzemezéséhez'' szövegrész helyébe ,,ütemezéséhez'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 1. § [2015. június 13.]


5/2011. (II. 3.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról

 
 

5. § után

5/A-5/D. §-sal kieg.: 148/2015. (VI. 12.) Korm. r. 1. § [2015. június 20.]

 

5/D. § után

5/E. §-sal kieg.: 148/2015. (VI. 12.) Korm. r. 2. § [2015. szeptember 1.]

 

6. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 148/2015. (VI. 12.) Korm. r. 3. § [2015. június 20.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 148/2015. (VI. 12.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. június 20.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 148/2015. (VI. 12.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. június 20.]


24/2011. (III. 9.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

 
 

1. § (5) bek.-ben

,,fegyveres és rendvédelmi'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 25. § [2015. július 1.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,fegyveres és rendvédelmi'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 25. § [2015. július 1.]


103/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI)'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 6. § a) pont [2015. július 1.]

 

3. § (1) és (3) bek.-ben

,,NeKI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 6. § b) pont [2015. július 1.]


174/2011. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról

 
 

1. § (6) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény XXI. fejezete'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 128. alcíme'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 26. § a) pont [2015. július 1.]

 

1. § (6) bek.-ben

,,fegyveres szerv'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 26. § b) pont [2015. július 1.]

 

11. § (1) bek.-ből

,,a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § b) pont [2015. szeptember 1.]


363/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

6/A. § (1) bek.-ben

,,felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletet'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletet'' szövegrész lép: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

6/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 11. § [2015. szeptember 1.]

 

7. § 6. pontban

,,ösztöndíjas hallgatója'' szövegrész helyébe ,,nem tisztjelölt ösztöndíjas hallgatója'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 27. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

20/A. § (2) bek.-ből

,,Rendelet 1. számú mellékletéhez kapcsolódóan'' szövegrészt hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § d) pont da) alpont [2015. szeptember 1.]

 

20/A. § (3) bek.-ből

,,Rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódóan'' szövegrészt hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § d) pont db) alpont [2015. szeptember 1.]

 

20/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § d) pont dc) alpont [2015. szeptember 1.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

52. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 145/2015. (VI. 12.) Korm. r. 1. § [2015. június 13.]

 

52. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 145/2015. (VI. 12.) Korm. r. 2. § [2015. június 13.]


375/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

 
 

2/A. § (1) bek. a) pontban

,,felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében'' szövegrész lép: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]


29/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

 
 

2. § (7) bek.-ben

,,felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. 1. és 2. számú melléklete'' szövegrész helyébe ,,felsőfokú végzettséggel és a felsőoktatási alap- és mesterképzésről szóló jogszabályok'' szövegrész lép: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 13. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]


34/2012. (III. 9.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira'' szövegrész helyébe ,,a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaira'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 28. § a) pont [2015. július 1.]

 

1. § (2) bek.-ben

,,a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak nemzetközi szervezetbe történő vezénylése esetén is'' szövegrész helyébe ,,akkor is, ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjának az Európai Unió intézményében történő foglalkoztatására külföldre vezényléssel (a továbbiakban: nemzetközi szervezetbe való vezénylés) kerül sor'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 28. § b) pont [2015. július 1.]

 

8. §-ban

,,a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 28. § c) pont [2015. július 1.]


45/2012. (III. 20.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

 
 

1. § (6) bek.

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 29. § [2015. július 1.]

 

1. § (7) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § a) pont [2015. július 1.]

 

2. § c) pont cb) alpontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § a) pont [2015. július 1.]

 

2. § d) pontban

,,e) pont szerinti személyek'' szövegrész helyébe ,,18. és 19. pontja szerinti személyek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, valamint az Országgyűlési Őrség parancsnoka'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § b) pont [2015. július 1.]

 

17. § (5) bek.-ben

,,11. mellékletében'' szövegrész helyébe ,,4. mellékletében'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § c) pont [2015. július 1.]

 

20. § (5) bek.-ben

,,11. mellékletében'' szövegrész helyébe ,,4. mellékletében'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § d) pont [2015. július 1.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,országos parancsnok - a (4) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,országos parancsnokság - a (4) bekezdésben'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § e) pont [2015. július 1.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,Hszt. 66/C. § (1) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 93. § (1) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § f) pont fa) alpont [2015. július 1.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,Hszt. 66/C. § (2) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 93. § (2) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § f) pont fb) alpont [2015. július 1.]

 

24. § (5) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § a) pont [2015. július 1.]

 

25. § (1) bek. a)-b) pontban

,,Hszt. 66/A. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 91. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § g) pont [2015. július 1.]

 

25. § (1) bek. d) pontban

,,Hszt. 66/A. § (8) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 91. § (9) bekezdésében'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § h) pont [2015. július 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 66/A. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 91. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § i) pont [2015. július 1.]

 

25. § (5) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § a) pont [2015. július 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 66/C. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 93. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § j) pont ja) alpont [2015. július 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 53. § d) pontja'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 80. § (2) bekezdés e) pontja'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § j) pont jb) alpont [2015. július 1.]

 

10. mellékletben

,,Hszt. 66/C. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 93. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § k) pont ka) alpont [2015. július 1.]

 

10. mellékletben

,,fegyveres szerv'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § k) pont kb) alpont [2015. július 1.]

 

11. mellékletben

,,Hszt. 66/C. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 93. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § l) pont la) alpont [2015. július 1.]

 

11. mellékletben

,,fegyveres szerv'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § l) pont lb) alpont [2015. július 1.]

 

12. mellékletben

,,Hszt. 66/C. § (1) és (2) bekezdései'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 93. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § m) pont ma) alpont [2015. július 1.]

 

12. mellékletben

,,fegyveres szerv'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 30. § m) pont mb) alpont [2015. július 1.]


83/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

 
 

84. §

Hat. kív. h.: 142/2015. (VI. 12.) Korm. r. 14. § [2015. július 1.]


202/2012. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

 
 

2. § (4) és (6) bek.-ben

,,működő'' szövegrész helyébe ,,működő, az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

3. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

4. § (6) és (8) bek.

Hat. kív. h.: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. d) pontból

,,mint a szakképző intézmények fenntartója,'' szövegrészt hat. kív. h.: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

7. § (3a)-(3b) bek.

Hat. kív. h.: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2015. július 1.]


229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

I. fejezet után

I/A. fejezettel (29/A. §) kieg.: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 1. § [2015. június 15.]

 

V. Fejezet címben (39. § előtt)

,,MŰKÖDTETÉSÉNEK VÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM ÉS A MŰKÖDTETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÖJTÁSÁNAK ÉS'' szövegrész helyébe ,,MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BENYÖJTÁSÁNAK, VALAMINT A KÉRELEM'' szövegrész lép: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § a) pont [2015. június 13.]

 

39. §

Helyébe lép: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 2. § [2015. június 13.]

 

40. §

Hat. kív. h.: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 6. § a) pont [2015. június 13.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,10 napon belül'' szövegrész helyébe ,,tizenöt napon belül'' szövegrész lép: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § b) pont [2015. június 13.]

 

41. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 6. § b) pont [2015. június 13.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,a döntést követő munkanapon'' szövegrész helyébe ,,a döntést követő öt napon belül'' szövegrész lép: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § c) pont [2015. június 13.]

 

42. § (2) bek.

Helyébe lép: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 3. § [2015. június 13.]

 

42. § (3) bek.-ben

,,adatlap'' szövegrész helyébe ,,melléklet'' szövegrész lép: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § d) pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. június 13.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. június 13.]

 

3/a-3/c. melléklet

Hat. kív. h.: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 6. § c) pont [2015. június 13.]

 

4-7. melléklet

Hat. kív. h.: 143/2015. (VI. 12.) Korm. r. 6. § c) pont [2015. június 13.]


230/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatási szakképzésnek a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

 
 

2. §

Hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § c) pont ca) alpont [2015. szeptember 1.]

 

10. § előtti ,,Felsőoktatási szakképzés szakjegyzékbe történő felvétele'' alcím és 10. §

Hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § c) pont cb) alpont [2015. szeptember 1.]

 

11. § előtti ,,Felsőoktatási szakképzés indítása felsőoktatási intézményben'' alcím és 11. §

Hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § c) pont cc) alpont [2015. szeptember 1.]

 

20. § (3) és (6) bek.

Hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § c) pont cd) alpont [2015. szeptember 1.]


274/2012. (IX. 28.) Korm. r.

 
 

a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

 
 

1. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 31. § [2015. július 1.]

 

2. § a) pont

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 32. § [2015. július 1.]

 

2. § b) pontban

,,- a Hszt. 49/D. §-a kivételével - más szervhez vezénylés'' szövegrész helyébe ,,más szervhez vezénylés, ügyészi szervezethez vezénylés vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezénylés'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § a) pont [2015. július 1.]

 

2. § c)-e) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § b) pont [2015. július 1.]

 

4. § (1) bek. c) és e) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § b) pont [2015. július 1.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 33. § [2015. július 1.]

 

9. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 35. § [2015. július 1.]

 

23. § (4) bek. a) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § b) pont [2015. július 1.]

 

23. § (4) bek. a) pontban

,,tiszt, főtiszt vagy tábornok tagja'' szövegrész helyébe ,,tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § c) pont [2015. július 1.]

 

23. § (4) bek. b) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § b) pont [2015. július 1.]

 

23. § (4) bek. b) pontban

,,tiszt, főtiszt, tábornok'' szövegrész helyébe ,,tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó személy'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § d) pont [2015. július 1.]

 

23. § (4) bek. c) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § b) pont [2015. július 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § b) pont [2015. július 1.]

 

27. § (2)-(5) bek.-ben

,,mindenkori kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § e) pont [2015. július 1.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,mindenkori kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § e) pont [2015. július 1.]

 

1. melléklet II. pont 6. alpontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § b) pont [2015. július 1.]

 

2. mellékletben

,,fegyveres'' szövegrészek helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész, ,,FEGYVERES'' szövegrészek helyébe ,,RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 34. § f) pont [2015. július 1.]


283/2012. (X. 4.) Korm. r.

 
 

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

 
 

5. § (3) bek.-ben

,,képzésben is szerezhető'' szövegrész helyébe ,,képzésben szerezhető meg'' szövegrész lép: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (9) bek. a) pont [2015. szeptember 1.]

 

5. § (4) bek.-ből

,,is'' szövegrészt hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § e) pont ea) alpont [2015. szeptember 1.]

 

5. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2015. szeptember 1.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

6. § (5) bek.-ből

,,legalább'' szövegrészt hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § e) pont eb) alpont [2015. szeptember 1.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

6. § (8) bek.-ben

,,- a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint -'' szövegrész helyébe ,,az 1. melléklet szerint'' szövegrész lép: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (9) bek. b) pont [2015. szeptember 1.]

 

7. § (1) bek.-ből

,,legfeljebb'' szövegrészt hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § e) pont ec) alpont [2015. szeptember 1.]

 

9. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § e) pont ed) alpont [2015. szeptember 1.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (4) bek. [2015. szeptember 1.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (5) bek. [2015. szeptember 1.]

 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (6) bek. [2015. szeptember 1.]

 

12. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 39/2015. (VI. 9.) Korm. r. 14. § e) pont ee) alpont [2015. szeptember 1.]

 

12. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (7) bek. [2015. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 139/2015. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (8) bek., illetve 6. melléklet [2015. szeptember 1.]


311/2012. (XI. 7.) Korm. r.

 
 

az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról

 
 

1. § c) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 36. § a) pont [2015. július 1.]

 

34. § (1a) bek.-ben

,,a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szakértőkre a Hszt. 52/A. §-ban'' szövegrész helyébe ,,a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 70. §-ában'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 36. § b) pont [2015. július 1.]


4/2013. (I. 11.) Korm. r.

 
 

az államháztartás számviteléről

 
 

15. melléklet ,,K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek'' alcím a) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjai'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 37. § a) pont [2015. július 1.]

 

15. melléklet ,,K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat'' alcím d) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagját'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagját'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 37. § b) pont [2015. július 1.]


10/2013. (I. 21.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

 
 

1. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 38. § [2015. július 1.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 41. § a) pont [2015. július 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 41. § a) pont [2015. július 1.]

 

6. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 39. § [2015. július 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 41. § b) pont [2015. július 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 40. § [2015. július 1.]

 

15. § (1) bek. b) pontból

,,és a hivatásos állomány tagját'' szövegrészt hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 42. § a) pont [2015. július 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 41. § b) pont [2015. július 1.]

 

25. § (2)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 42. § b) pont [2015. július 1.]


317/2013. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

 
 

3. § d) pont

Helyébe lép: 158/2015. (VI. 25.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

3. § d) pont

Helyébe lép: 158/2015. (VI. 25.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

4. § (2) bek. c) pontban

,,minősítő okirat'' szövegrész helyébe ,,minősítő okirat vagy minősítési engedély'' szövegrész lép: 158/2015. (VI. 25.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

4. § (2) bek. c) pontból

,,minősítő okirat vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 158/2015. (VI. 25.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. január 1.]


326/2013. (VIII. 30.) Korm. r.

 
 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 
 

3. melléklet

Helyébe lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. július 1.]


351/2013. (X. 4.) Korm. r.

 
 

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

 
 

10. § (2) bek. f) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 43. § [2015. július 1.]


449/2013. (XI. 28.) Korm. r.

 
 

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,állami tulajdonjogának gyakorlására jogosult szervezet (a továbbiakban: az állami tulajdonjog gyakorlója) a 2-4. § szerint bírálja el'' szövegrész helyébe ,,állami tulajdonjogának gyakorlására jogosult szervezetként, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: az állami tulajdonjog gyakorlója) a 2-4. § szerint vizsgálja meg'' szövegrész lép: 159/2015. (VI. 25.) Korm. r. 2. § a) pont [2015. június 28.]

 

4. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 159/2015. (VI. 25.) Korm. r. 1. § [2015. június 28.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,az állami tulajdonjog gyakorlója'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 159/2015. (VI. 25.) Korm. r. 2. § b) pont [2015. június 28.]


455/2013. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

 
 

19. § (3) bek.-ből

,,és a Nemzeti Környezetügyi Intézet'' szövegrészt hat. kív. h.: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 7. § [2015. július 1.]


501/2013. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

 
 

9. § (2) bek. b) pontban

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézettel'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 8. § [2015. július 1.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kormányablakokról

 
 

3. melléklet

Mód.: 156/2015. (VI. 25.) Korm. r. 1. §, illetve melléklet [2015. július 3.]


552/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a teljesítményértékelés elemeinek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

 
 

Hat. kív. h.: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 44. § [2015. július 1.]


38/2014. (II. 24.) Korm. r.

 
 

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

5/A. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzettségi és Vidékfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: NAKVI)'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézetet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 9. § a) pont [2015. július 1.]

 

5/A. § (2)-(3) bek.-ben

,,NAKVI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 9. § b) pont [2015. július 1.]


60/2014. (III. 6.) Korm. r.

 
 

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

 
 

22. § (1) bek. d) pontban

,,a 2. melléklet szerinti adattartalom'' szövegrész helyébe ,,a 2. melléklet, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi r.) 2. cikk 11. pont szerinti pénzügyi eszközök (a továbbiakban: pénzügyi eszközök) esetén a 3. melléklet szerinti adattartalom'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 3. § a) pont [2015. június 13.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,a 2. mellékletben meghatározott'' szövegrész helyébe ,,a 2. mellékletben - az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pénzügyi eszközök esetén a 3. mellékletben - meghatározott'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 3. § b) pont [2015. június 13.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 2. §, illetve 6. melléklet [2015. június 13.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

26. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 152/2015. (VI. 19.) Korm. r. 7. § [2015. szeptember 1.]

 

39. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 45. § [2015. július 1.]


223/2014. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

19. §

Hat. kív. h.: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 10. § [2015. július 1.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

1. § (1) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 1. pont után

1a. ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 6. pontban

,,1303/2013/ EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 1. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 7. pontban

,,támogatás igénylők'' szövegrész helyébe ,,támogatást igénylők'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 2. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 10. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 11. pont után

11a-11b. ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 14. pontban

,,a pénzügyi eszközt végrehajtó vagy - adott esetben -'' szövegrész helyébe ,,- ha e rendelet eltérően nem rendelkezik -'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 3. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 15. pontban

,,az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek'' szövegrész helyébe ,,a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (a továbbiakban: KAP rendelet)'' szövegrész, ,,továbbiakban: 908/2014/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,továbbiakban: 908/2014/EU bizottsági rendelet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 4. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 16. pontban

,,fejlesztésre'' szövegrész helyébe ,,megvalósítására'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 5. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 17. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (4) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 18. pontban

,,a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (a továbbiakban: KAP rendelet)'' szövegrész helyébe ,,a KAP rendelet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 6. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 21. pontban

,,2. § (1) bekezdés o)'' szövegrész helyébe ,,1. § 15.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 7. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 21. pont után

22. ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (5) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 27. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (6) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 31-32. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (7) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 32. pontban

,,rendelet 2. cikk'' szövegrész helyébe ,,rendelet (a továbbiakban: 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 8. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 33. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (7) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 40. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (8) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 41. pontban

,,irányító hatóság EMVA, ETHA esetén a kifizető ügynökség'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság - EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség -'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 9. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 45. pontban

,,223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 10. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 47-48. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (9) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 50. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (10) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 63. pontban

,,Integrált Területi Program összeállításáért, a helyi szintű projektkiválasztásért, valamint az indikátorvállalás teljesítésért'' szövegrész helyébe ,,integrált területi program (a továbbiakban: ITP) összeállításáért'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 11. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. 64. pontban

,,az 1304/2013/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 12. pont [2015. június 13.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (11) bek. [2015. június 13.]

 

3. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (12) bek. [2015. június 13.]

 

4. § f) pont

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 1. pont [2015. június 13.]

 

5. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 6. § [2015. június 13.]

 

5. § (2) bek. e) pontban

,,Integrált Területi Programokat'' szövegrész helyébe ,,ITP-ket'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 13. pont [2015. június 13.]

 

5. § (2) bek. f) pontban

,,jóváhagyja'' szövegrész helyébe ,,előzetesen jóváhagyja'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 14. pont [2015. június 13.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság'' szövegrész helyébe ,,Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: FKB)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 15. pont [2015. június 13.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság'' szövegrész helyébe ,,Az FKB'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 16. pont [2015. június 13.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság'' szövegrész helyébe ,,az FKB'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 17. pont [2015. június 13.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,egységességét, a'' szövegrész helyébe ,,egységességét, a horizontális elvek és politikák érvényesítését, a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 18. pont [2015. június 13.]

 

8. § (3) bek. 10. pont után

11. ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,kommunikációs feladatokat'' szövegrész helyébe ,,kommunikációs és képzéssel összefüggő feladatokat'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 19. pont [2015. június 13.]

 

10. § (1) bek. 4. pontban

,,szabályszerűen használják-e'' szövegrész helyébe ,,szabályszerűen és célszerűen használják-e'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 20. pont [2015. június 13.]

 

10. § (1) bek. 6. pontban

,,ellátja a programok'' szövegrész helyébe ,,ellátja a 36. alcím alatti rendelkezések alapján a programok'' szövegrész, ,,egységes monitoring és információs rendszert (a továbbiakban: monitoring és információs rendszer)'' szövegrész helyébe ,,monitoring és információs rendszert'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 21. pont [2015. június 13.]

 

10. § (1) bek. 11. pontban

,,és minderről'' szövegrész helyébe ,,és minderről az adott irányító hatóság által szakmai szempontból véleményezett'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 22. pont [2015. június 13.]

 

10. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,(1) bekezdés 8. pontja'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés 7. pontja'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 23. pont [2015. június 13.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 8. § [2015. június 13.]

 

13. § (1) bek. c) pontban

,,223/2014/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 24. pont [2015. június 13.]

 

13. § (1) bek. d) pontban

,,EMVA, ETHA'' szövegrész helyébe ,,EMVA'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 25. pont [2015. június 13.]

 

14. § 4-5., 7. és 9. pont

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 2. pont [2015. június 13.]

 

16. § nyitó szövegrészben

,,Az audit hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az Alapok audit hatósága'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 26. pont [2015. június 13.]

 

16. § a) pontban

,,223/2014/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 27. pont [2015. június 13.]

 

17. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Az igazoló hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az Alapok igazoló hatósága'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 28. pont [2015. június 13.]

 

17. § (1) bek. g) pontban

,,az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, EURATOM rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet)'' szövegrész helyébe ,,a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 29. pont [2015. június 13.]

 

17. § (1) bek. h) pontban

,,a számviteli törvény'' szövegrész helyébe ,,az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet'' szövegrész, ,,eredményszemléletű számviteli'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi könyvvezetés során a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 30. pont [2015. június 13.]

 

18. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

18. § (1) bek. b) pontban

,,értékeli'' szövegrész helyébe ,,nyomon követi'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 31. pont [2015. június 13.]

 

18. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 3. pont [2015. június 13.]

 

18. § (1) bek. d) pontban

,,programok'' szövegrész helyébe ,,a programok'' szövegrész, ,,valamint a szakpolitikai elvárások'' szövegrész helyébe ,,a szakpolitikai elvárások és horizontális követelmények'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 32. pont [2015. június 13.]

 

18. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 3. pont [2015. június 13.]

 

18. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

18. § (1) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 3. pont [2015. június 13.]

 

18. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,e rendelet 2. melléklete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 2. melléklet a Ktfr.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 33. pont [2015. június 13.]

 

18. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 4. pont [2015. június 13.]

 

19. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 10. § [2015. június 13.]

 

20. § 1-2. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

20. § 3. pont után

3a. ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

20. § 4. pont után

4a-4b. ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

20. § 6. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 6. pont után 6a. ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (4) bek. [2015. június 13.]

 

20. § 9. pontból

,,és az Európai Bizottság'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 5. pont [2015. június 13.]

 

20. § 18. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (5) bek. [2015. június 13.]

 

20. § 23. pontban

,,költségvetési rendelet'' szövegrész helyébe ,,966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 34. pont [2015. június 13.]

 

20. § 24. pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (6) bek. [2015. június 13.]

 

20. § 25. pontban

,,a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak'' szövegrész helyébe ,,az NFK-nak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 35. pont [2015. június 13.]

 

23. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § [2015. június 13.]

 

24. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,közreműködő szervezet által'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet által'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 36. pont [2015. június 13.]

 

24. § (1) bek. a) pontban

,,közreműködő szervezet'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 37. pont [2015. június 13.]

 

24. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 13. § [2015. június 13.]

 

25. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

25. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) pont után d) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

25. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 14. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

25. § (2) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 6. pont [2015. június 13.]

 

25. § (2) bek. d) pontban

,,tartalmának meghatározásában, programot'' szövegrész helyébe ,,tartalmának, horizontális követelményeinek meghatározásában és a programot'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 38. pont [2015. június 13.]

 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 15. § [2015. június 13.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,9.'' szövegrész helyébe ,,9. és 22.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 39. pont [2015. június 13.]

 

26. § (5) bek.-ben

,,16., 22., 23., 24., 25., 27. és 30.'' szövegrész helyébe ,,16.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 40. pont [2015. június 13.]

 

15. alcímcím (27. § előtt)

,,Az átruházott feladatokat ellátó közbenső szerv'' szövegrész helyébe ,,A közbenső szervezet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 41. pont [2015. június 13.]

 

27. § (5) bek.-ben

,,Az átruházott feladatot ellátó szerv'' szövegrész helyébe ,,A közbenső szervezet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 42. pont [2015. június 13.]

 

27. § (6) bek.-ben

,,Az átruházott feladatot ellátó szerv'' szövegrész helyébe ,,A közbenső szervezet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 43. pont [2015. június 13.]

 

27. § (7) bek. nyitó szövegrészben

,,Az átruházott feladat'' szövegrész helyébe ,,Az (1) bekezdés szerint átruházott feladat'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 44. pont [2015. június 13.]

 

27. § (7) bek. c) pontban

,,az átruházott feladatot ellátó szervezet'' szövegrész helyébe ,,a közbenső szervezet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 45. pont [2015. június 13.]

 

27. § (7) bek. f) pontban

,,az átruházott feladatot ellátó szerv'' szövegrész helyébe ,,a közbenső szervezet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 46. pont [2015. június 13.]

 

27. § (7) bek. h) pontban

,,az átruházott feladatot ellátó szervnek'' szövegrész helyébe ,,a közbenső szervezetnek'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 47. pont [2015. június 13.]

 

28. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 16. § [2015. június 13.]

 

16. alcím

28/A. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 17. § [2015. június 13.]

 

29. § (2) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 18. § [2015. június 13.]

 

29. § (4) bek. j) pontban

,,környezetvédelem, a nemek'' szövegrész helyébe ,,környezetvédelem, klíma, energia, fenntartható fejlődés, a nemek'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 48. pont [2015. június 13.]

 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 19. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

30. § (3) bek. j) pontban

,,környezetvédelem, a nemek'' szövegrész helyébe ,,környezetvédelem, klíma, energia, fenntartható fejlődés, a nemek'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 49. pont [2015. június 13.]

 

30. § (3) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 19. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

30. § (4) bek. f) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 19. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

30. § (7) bek.-ben

,,egyszer'' szövegrész helyébe ,,kétszer'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 50. pont [2015. június 13.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,az hatáskörébe'' szövegrész helyébe ,,a hatáskörébe'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 51. pont [2015. június 13.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 20. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

32. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 7. pont [2015. június 13.]

 

32. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 20. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,Amennyiben'' szövegrész helyébe ,,Ha'' szövegrész, ,,a 233/2014/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 2014-2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 52. pont [2015. június 13.]

 

34. § (2)-(3) bek.-ben

,,Amennyiben'' szövegrész helyébe ,,Ha'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 53. pont [2015. június 13.]

 

38. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 21. § [2015. június 13.]

 

38. § után

38/A. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 21. § [2015. június 13.]

 

39. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,támogatásra vonatkozó'' szövegrész helyébe ,,támogatásra, pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó'' szövegrész, ,,(1)'' szövegrész helyébe ,,(1)-(1b)'' szövegrész, ,,fizetési titkot'' szövegrész helyébe ,,banktitkot, fizetési titkot, illetve egyéb magántitkot'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 54. pont [2015. június 13.]

 

39. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

39. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

39. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 8. pont [2015. június 13.]

 

39. § (8) bek.-ben

,,támogatásra vonatkozó'' szövegrész helyébe ,,támogatásra, pénzügyi eszköz végrehajtására vagy igénybevételére vonatkozó'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 55. pont [2015. június 13.]

 

VII. Fejezet (40-44/B. §)

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 23. § [2015. június 13.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 24. § [2015. június 13.]

 

46. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 25. § [2015. június 13.]

 

46. § (2) bek. c)-e) pont

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 9. pont [2015. június 13.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,24'' szövegrész helyébe ,,huszonnégy'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 56. pont [2015. június 13.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,szerződésmintát'' szövegrész helyébe ,,szerződés és a támogatási okirat mintáját'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 57. pont [2015. június 13.]

 

48. §-ban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 58. pont [2015. június 13.]

 

49. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,tartalmi követelmények'' szövegrész helyébe ,,tartalmi követelmények - ennek részeként horizontális követelmények -'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 59. pont [2015. június 13.]

 

49. § (1) bek. f) pontban

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 60. pont [2015. június 13.]

 

50. § (1) bek.-ben

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 61. pont [2015. június 13.]

 

51. § (1) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 62. pont [2015. június 13.]

 

51. § (1) bek.-ből

,,65/A. § (1) bekezdése'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 10. pont [2015. június 13.]

 

IX. Fejezet (54-55. §)

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 26. § [2015. június 13.]

 

56. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 27. § [2015. június 13.]

 

56. § (2) bek.-ben

,,Ha a benyújtott támogatási kérelem szerinti projekt megvalósítása megkezdhető, az'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 63. pont [2015. június 13.]

 

X. Fejezet

56/A-56/D. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 27. § [2015. június 13.]

 

57. § (1) bek.-ben

,,Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP)'' szövegrész helyébe ,,ITP-ket'' szövegrész, ,,területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős'' szövegrész helyébe ,,Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 64. pont [2015. június 13.]

 

57. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 28. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

57. § (4) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 28. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

XI. Fejezet 57. § után

57/A. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 29. § [2015. június 13.]

 

XI. Fejezet (57/B-57/J. §) után

XI/A. Fejezettel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 30. § [2015. június 13.]

 

58. § (3) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 31. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

58. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 31. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

60. § (2)-(3) bek.-ből

,,a támogatási kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 11. pont [2015. június 13.]

 

60. § (3) bek.-ben

,,szempont hiánypótoltatható'' szövegrész helyébe ,,szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható'' szövegrész, ,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 65. pont [2015. június 13.]

 

60. § (6) bek.-ben

,,Az'' szövegrész helyébe ,,Ha az'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 66. pont [2015. június 13.]

 

60. § (8) bek.-ben

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 67. pont [2015. június 13.]

 

61. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 32. § [2015. június 13.]

 

62. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 33. § [2015. június 13.]

 

63. § (1) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 68. pont [2015. június 13.]

 

63. § (3) bek.-ben

,,a támogatás szempontból releváns'' szövegrész helyébe ,,az e rendelet alapján szolgáltatott, a támogatási szerződés teljesítése szempontból releváns'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 69. pont [2015. június 13.]

 

63. § (4) bek.-ből

,,adminisztrációs'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 12. pont [2015. június 13.]

 

64. § (1) bek.-ből

,,területi kiválasztási eljárásrend alkalmazása esetén, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 13. pont [2015. június 13.]

 

64. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 14. pont [2015. június 13.]

 

65. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 34. § [2015. június 13.]

 

65. § (3) bek.-ben

,,aránytalanul magas.'' szövegrész helyébe ,,aránytalanul magas. Az irányító hatóság a felhívásban egységköltségekre vonatkozó előírást tehet közzé.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 70. pont [2015. június 13.]

 

65. § (7) bek.-ben

,,1'' szövegrész helyébe ,,egy'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 71. pont [2015. június 13.]

 

67. § záró szövegrészben

,,és az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű támogatási kérelem kivételével'' szövegrész helyébe ,,és annak a támogatási kérelemnek a kivételével, amely támogatását az irányító hatóság egymilliárd forintot meghaladó összegben javasolta megállapítani'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 72. pont [2015. június 13.]

 

68. § (2) bek.-ben

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 73. pont [2015. június 13.]

 

68. § (4) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 74. pont [2015. június 13.]

 

68. § (5) bek.-ben

,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1), (2) és (4) bekezdés'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 75. pont [2015. június 13.]

 

69. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 35. § [2015. június 13.]

 

70. § (2) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 36. § [2015. június 13.]

 

70. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 15. pont [2015. június 13.]

 

70. § (5) bek.-ben

,,az operatív programért'' szövegrész helyébe ,,a projekt szakmai tartalmáért'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 76. pont [2015. június 13.]

 

70. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 15. pont [2015. június 13.]

 

70. § (7) bek.-ben

,,adatokat a projekt'' szövegrész helyébe ,,adatokat - programonkénti megbontásban - a projekt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 77. pont [2015. június 13.]

 

71. § (2) bek.-ben

,,közzé helyi'' szövegrész helyébe ,,közzé közösségvezérelt helyi'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 78. pont [2015. június 13.]

 

71. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 37. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

71. § (3) bek.-ben

,,beérkezett helyi'' szövegrész helyébe ,,beérkezett közösségvezérelt helyi'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 79. pont [2015. június 13.]

 

71. § (6) bek.-ben

,,támogatási és támogatásközvetítői'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 16. pont [2015. június 13.]

 

71. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 37. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

72. § (1) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 38. § [2015. június 13.]

 

72. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 17. pont [2015. június 13.]

 

73. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 39. § [2015. június 13.]

 

74. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 40. § [2015. június 13.]

 

XIV. Fejezet

28/A. alcímmel (74/A. §) kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 41. § [2015. június 13.]

 

29. alcímcím (75. § előtt)

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 42. § [2015. június 13.]

 

75. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 43. § [2015. június 13.]

 

76. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 44. § [2015. június 13.]

 

77. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 45. § [2015. június 13.]

 

77. § (2) bek.-ben

,,befogadást'' szövegrész helyébe ,,benyújtást'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 80. pont [2015. június 13.]

 

78. § a) pontban

,,támogatási döntés'' szövegrész helyébe ,,támogatási vagy pénzügyi eszköz esetén a finanszírozási döntés'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 81. pont [2015. június 13.]

 

78. § d) pontban

,,visszavonja, vagy'' szövegrész helyébe ,,visszavonja,'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 82. pont [2015. június 13.]

 

78. § e) pontban

,,követelményeknek.'' szövegrész helyébe ,,követelményeknek,'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 83. pont [2015. június 13.]

 

78. § e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 46. § [2015. június 13.]

 

79. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 47. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

79. § (1) bek. c) pontból

,, , pénzügyi befejezésének'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 18. pont [2015. június 13.]

 

79. § (1) bek. j) pontból

,,támogatási'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 19. pont [2015. június 13.]

 

79. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 47. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

79. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 47. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

79. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 47. § (4) bek. [2015. június 13.]

 

81. § (1) bek.-ben

,,az általa aláírt támogatási szerződést a kedvezményezettnek'' szövegrész helyébe ,,a támogatási szerződést a kedvezményezettnek aláírásra'' szövegrész, ,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész, ,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 84. pont [2015. június 13.]

 

81. § (2) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész, ,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 85. pont [2015. június 13.]

 

81. § (3) bek.-ben

,,támogatói döntésről'' szövegrész helyébe ,,támogatási döntésről'' szövegrész, ,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 86. pont [2015. június 13.]

 

81. § (4) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 87. pont [2015. június 13.]

 

82. § (1) bek.-ben

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,minisztert'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 88. pont [2015. június 13.]

 

82. § (3) bek.-ben

,,40'' szövegrész helyébe ,,negyven'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 89. pont [2015. június 13.]

 

83. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 48. § [2015. június 13.]

 

83. § (2) bek.-ben

,,megszűnéséig.'' szövegrész helyébe ,,megszűnéséig, az EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetén az előleggel történő elszámolás elfogadásáig.'' szövegrész, ,,45'' szövegrész helyébe ,,negyvenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 90. pont [2015. június 13.]

 

84. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Nem köteles biztosítékot nyújtani'' szövegrész helyébe ,,Mentes a 83. § (1) bekezdés szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól: '' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 91. pont [2015. június 13.]

 

84. § (1) bek. m) pontban

,,12'' szövegrész helyébe ,,tizenkét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 92. pont [2015. június 13.]

 

84. § (3) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 93. pont [2015. június 13.]

 

84. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 49. § [2015. június 13.]

 

85. §-ban

,,záró fenntartási'' szövegrész helyébe ,,záró projektfenntartási'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 94. pont [2015. június 13.]

 

31. alcímcím (86. § előtt)

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 50. § [2015. június 13.]

 

86. § (1) bek.-ben

,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 95. pont [2015. június 13.]

 

86. § (3) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 96. pont [2015. június 13.]

 

86. § (4) bek. a) pontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 97. pont [2015. június 13.]

 

86. § (4) bek. d) pontban

,,műszaki/szakmai'' szövegrész helyébe ,,műszaki-szakmai'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 98. pont [2015. június 13.]

 

86. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 51. § [2015. június 13.]

 

87. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A bejelentéseket'' szövegrész helyébe ,,A 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentéseket'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 99. pont [2015. június 13.]

 

87. § (1) bek. h) pontban

,,projektgazdának'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezettnek'' szövegrész, ,,szerződéses vállalásokat'' szövegrész helyébe ,,szerződésben foglalt követelményeket'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 100. pont [2015. június 13.]

 

87. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 52. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

87. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 52. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

88. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 53. § [2015. június 13.]

 

89. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 54. § [2015. június 13.]

 

89. § (3) bek.-ben

,,előzetes hozzájárulása.'' szövegrész helyébe ,,vagy az alapok alapját végrehajtó szervezet előzetes hozzájárulása.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 101. pont [2015. június 13.]

 

90. § (1) bek. a)-b) pontban

,,12'' szövegrész helyébe ,,tizenkét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 102. pont [2015. június 13.]

 

90. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 55. § [2015. június 13.]

 

90. § (3) bek.-ben

,,támogatói döntés'' szövegrész helyébe ,,támogatási döntés'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 103. pont [2015. június 13.]

 

91. § (2) bek.-ben

,,üzemezéséhez'' szövegrész helyébe ,,ütemezéséhez'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 104. pont [2015. június 13.]

 

92. § (1) bek.-ben

,,III.'' szövegrész helyébe ,,IV.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 105. pont [2015. június 13.]

 

92. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,A'' szövegrész helyébe ,,Az alapok alapját végrehajtó szervezettel megkötött'' szövegrész, ,,III.'' szövegrész helyébe ,,IV.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 106. pont [2015. június 13.]

 

92. § (2) bek. a) pontban

,,- az'' szövegrész helyébe ,,- az Áht. 20. § (1) bekezdésében meghatározott'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 107. pont [2015. június 13.]

 

92. § (2) bek. d) pont dd) alpont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 56. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

92. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 56. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

93. § (3) bek.-ben

,,7'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 108. pont [2015. június 13.]

 

93. § (3) bek.-ből

,, , ez esetben további lehívásnak nincs helye'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 20. pont [2015. június 13.]

 

93. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 57. § [2015. június 13.]

 

94. § (2) bek.-ben

,,a pénzügyi eszközöket alapok alapját végrehajtó szervezet köteles biztosítani, hogy az'' szövegrész helyébe ,,az alapok alapját végrehajtó szervezet köteles biztosítani, hogy a pénzügyi eszköz felhasználását'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 109. pont [2015. június 13.]

 

94. § (3) bek.-ben

,,és a pénzügyi közvetítőnél'' szövegrész helyébe ,,valamint a pénzügyi közvetítőnél és a végső kedvezményezettnél'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 110. pont [2015. június 13.]

 

XV. Fejezet

33/A. alcímmel (94/A-94/B. §) kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 58. § [2015. június 13.]

 

34. alcím

94/C. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 59. § [2015. június 13.]

 

96. § (3) bek.-ben

,,a jelen alcím szerinti eljárás'' szövegrész helyébe ,,az ezen alcím szerinti ellenőrzési eljárás'' szövegrész, ,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 111. pont [2015. június 13.]

 

98. § (2) bek.-ben

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 112. pont [2015. június 13.]

 

98. § (4) bek.-ben

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 113. pont [2015. június 13.]

 

99. § (1) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 114. pont [2015. június 13.]

 

100. § (1) bek.-ben

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 115. pont [2015. június 13.]

 

100. § (3) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 116. pont [2015. június 13.]

 

101. § (2) bek.-ben

,,5 munkanappal meghosszabbíthatja'' szövegrész helyébe ,,öt munkanappal meghosszabbíthatja, és erről értesíti a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 117. pont [2015. június 13.]

 

101. § (3) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,20'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 118. pont [2015. június 13.]

 

101. § (4) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 119. pont [2015. június 13.]

 

103. § (1) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 119. pont [2015. június 13.]

 

103. § (2) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,20'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 120. pont [2015. június 13.]

 

103. § (3) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 121. pont [2015. június 13.]

 

103. § (6) bek. b) pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 121. pont [2015. június 13.]

 

105. § (1) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 122. pont [2015. június 13.]

 

106. § (1) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 123. pont [2015. június 13.]

 

106. § (5)-(6) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 124. pont [2015. június 13.]

 

108. § (3) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 125. pont [2015. június 13.]

 

108. § (4) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,20'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 126. pont [2015. június 13.]

 

108. § (5) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 127. pont [2015. június 13.]

 

108. § (7) bek.-ben

,,13'' szövegrész helyébe ,,tizenhárom'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 128. pont [2015. június 13.]

 

108. § (8) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,20'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 129. pont [2015. június 13.]

 

108. § (9) bek.-ben

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 130. pont [2015. június 13.]

 

108. § (10) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 131. pont [2015. június 13.]

 

110. § (1) bek.-ben

,,Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikke alapján támogatás'' szövegrész helyébe ,,Támogatás'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 132. pont [2015. június 13.]

 

110. § (3) bek.-ben

,,e rendelet 5. melléklete'' szövegrész helyébe ,,az 5. melléklet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 133. pont [2015. június 13.]

 

110. § (5) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 60. § [2015. június 13.]

 

37. alcím

110/A-110/C. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 61. § [2015. június 13.]

 

111. § (1) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 62. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

111. § (2) bek.-ben

,,EMVA, ETHA esetén a kifizető ügynökség számláiról'' szövegrész helyébe ,,EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség számlájáról'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 134. pont [2015. június 13.]

 

111. § (3) bek.-ből

,,és ETHA'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 21. pont [2015. június 13.]

 

111. § (4) bek. d) pontban

,,számlára lehet.'' szövegrész helyébe ,,számlára,'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 135. pont [2015. június 13.]

 

111. § (4) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 62. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

111. § (6) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 62. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

111. § (8) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 136. pont [2015. június 13.]

 

112. § (1) bek.-ben

,,igazoló hatóság'' szövegrész helyébe ,,Alapok igazoló hatósága'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 137. pont [2015. június 13.]

 

113. § (2) bek.-ben

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 138. pont [2015. június 13.]

 

113. § (3) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 139. pont [2015. június 13.]

 

39. alcím

113/A. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 63. § [2015. június 13.]

 

114. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 64. § [2015. június 13.]

 

114. § (3) bek.-ben

,,igazoló hatóság'' szövegrész helyébe ,,igazoló hatóság, illetve a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 140. pont [2015. június 13.]

 

115. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 65. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

115. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,Bármely előleget'' szövegrész helyébe ,,Előleget'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 141. pont [2015. június 13.]

 

115. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 65. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

115. § (4) bek. e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 65. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

115. § (5) bek.-ben

,,támogatási jogviszony fennállása alatt'' szövegrész helyébe ,,záró kifizetési igénylés benyújtásáig'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 142. pont [2015. június 13.]

 

115. § (6) bek.-ben

,,Tartalékra, mint tevékenységre,'' szövegrész helyébe ,,Tartalék terhére'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 143. pont [2015. június 13.]

 

115. § (7) bek.-ből

,,Előleggel való teljes elszámolást követően az előleg újra igényelhető.'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 22. pont [2015. június 13.]

 

115. § (8) bek.-ből

,,Előleg, a folyósítást követően - elszámolási határidőig kamatmentes - követelésként kerül nyilvántartásra.'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 23. pont [2015. június 13.]

 

115. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 65. § (4) bek. [2015. június 13.]

 

41. alcím

115/A. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 66. § [2015. június 13.]

 

116. § (2) bek.-ben

,,támogatás'' szövegrész helyébe ,,megítélt támogatás összegének'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 144. pont [2015. június 13.]

 

116. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 67. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

116. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 67. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

117. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 68. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

117. § (3) bek. b) pontból

,,megvalósítási'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 24. pont [2015. június 13.]

 

117. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 25. pont [2015. június 13.]

 

117. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 68. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

117. § (8) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 68. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

118. § (1) bek.-ben

,,a központi költségvetés'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 145. pont [2015. június 13.]

 

118. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 26. pont [2015. június 13.]

 

43. alcím után

43/A. alcímmel (118/A. §) kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 69. § [2015. június 13.]

 

119. § (1) bek. a) pontból

,, ,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 27. pont [2015. június 13.]

 

119. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 27. pont [2015. június 13.]

 

119. § (2) bek.-ben

,,e rendelet 83. §'' szövegrész helyébe ,,a 83. §'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 146. pont [2015. június 13.]

 

119. § (3)-(4) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 147. pont [2015. június 13.]

 

120. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 70. § [2015. június 13.]

 

120. § (4) bek.-ben

,,áfa-összesítőt tartalmazó elszámolásra az Ávr. 78/E. § alapján, a kizárólag szállítói finanszírozást tartalmazó időközi'' szövegrész helyébe ,,áfa-elszámolást tartalmazó'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 148. pont [2015. június 13.]

 

122. § (1) bek.-ben

,,igazoló, kifizetési'' szövegrész helyébe ,,igazoló és a szakmai beszámolót alátámasztó, a kifizetési'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 149. pont [2015. június 13.]

 

122. § (2) bek.-ben

,,záradékolja.'' szövegrész helyébe ,,záradékolja. Elektronikus számla esetén a záradékolást a szállító is elvégezheti.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 150. pont [2015. június 13.]

 

123. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 71. § [2015. június 13.]

 

124. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 72. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

124. § (2) bek.-ben

,,tartalmától'' szövegrész helyébe ,,adatkörtartalmától'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 151. pont [2015. június 13.]

 

124. § (3) bek.-ből

,,Az elszámolási időszaknak a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekkel összhangban kell lennie.'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 28. pont [2015. június 13.]

 

124. § (5)-(6) bek.-ben

,,igazolja'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozik arról'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 152. pont [2015. június 13.]

 

124. § (7) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 72. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

125. § (2) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 73. § [2015. június 13.]

 

125. § (4) bek.-ben

,,az adott elszámolható költségtevékenység kategóriában felsorolt'' szövegrész helyébe ,,meghatározott'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 153. pont [2015. június 13.]

 

125. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 29. pont [2015. június 13.]

 

126. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 30. pont [2015. június 13.]

 

126. § (7) bek.-ben

,,bizonylatokról kell hitelesített másolatot készíteni és'' szövegrész helyébe ,,bizonylatot kell'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 154. pont [2015. június 13.]

 

45. alcím után

126/A. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 74. § [2015. június 13.]

 

46. alcímcímben (127. § előtt)

,,kifizetés igénylése'' szövegrész helyébe ,,kifizetési igénylés'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 155. pont [2015. június 13.]

 

127. § (2) bek. a) pontban

,,felmerült költségekkel'' szövegrész helyébe ,,felmerült, korábban el nem számolt költségekkel'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 156. pont [2015. június 13.]

 

127. § (5) bek.-ben

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 157. pont [2015. június 13.]

 

127. § (6) bek.-ben

,,során bevétel'' szövegrész helyébe ,,során a projekttel összefüggésben bevétel'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 158. pont [2015. június 13.]

 

128. § (1) bek.-ben

,,- a támogatási előleg és a szállítói előleg kivételével -'' szövegrész helyébe ,,- a támogatási előleg, a szállítói előleg, a mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások és a jövedelem-kompenzációs támogatások kivételével -'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 159. pont [2015. június 13.]

 

128. § (3) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 75. § [2015. június 13.]

 

128. § (5) bek.-ben

,,az irányító hatóság köteles szabálytalansági eljárást kezdeményezni'' szövegrész helyébe ,,a kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a XXIII. Fejezet szabályai szerint visszafizetni'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 160. pont [2015. június 13.]

 

129. § (1) bek.-ben

,,utófinanszírozással vagy'' szövegrész helyébe ,,utófinanszírozással a kedvezményezett pénzforgalmi számlájára'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 161. pont [2015. június 13.]

 

129. § (2) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 76. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

47. alcím

129/A. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 76. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

130. § (3) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 77. § [2015. június 13.]

 

131. § (4) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 78. § [2015. június 13.]

 

132. § (1) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 162. pont [2015. június 13.]

 

132. § (2) bek.-ben

,,Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.'' szövegrész helyébe ,,Időközi kifizetési igénylésnél hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 163. pont [2015. június 13.]

 

132. § (3) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 164. pont [2015. június 13.]

 

132. § (4) bek.-ben

,,felfüggeszti'' szövegrész helyébe ,,felfüggeszti a tisztázó kérdéssel érintett elszámoló bizonylat tekintetében'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 165. pont [2015. június 13.]

 

132. § (5) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 79. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

132. § (6) bek.-ben

,,Ha'' szövegrész helyébe ,,EMVA forrásból nyújtott támogatások kivételével, ha'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 166. pont [2015. június 13.]

 

132. § (7) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 79. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

133. § (3) bek.-ben

,,45'' szövegrész helyébe ,,negyvenöt'' szövegrész, ,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 167. pont [2015. június 13.]

 

134. § (3) bek.-ben

,,feloldásáról'' szövegrész helyébe ,,feloldásáról, és erről értesíti a kedvezményezettet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 168. pont [2015. június 13.]

 

135. § (3) bek.-ben

,,90'' szövegrész helyébe ,,kilencven'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 169. pont [2015. június 13.]

 

135. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 80. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

135. § (5) bek.-ben

,,7. melléklet'' szövegrész helyébe ,,5. melléklet'' szövegrész, ,,alapok'' szövegrész helyébe ,,ESB-alapok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 170. pont [2015. június 13.]

 

135. § után

135/A. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 80. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

140. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 81. § [2015. június 13.]

 

144. § (1) bek. c) pontban

,,összegét,'' szövegrész helyébe ,,összegét, figyelembe véve a 128. § (3) bekezdésében foglaltakat,'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 171. pont [2015. június 13.]

 

144. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 82. § [2015. június 13.]

 

146. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 83. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

146. § (2) bek.-ben

,,A számlák'' szövegrész helyébe ,,Az elszámoló bizonylatok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 172. pont [2015. június 13.]

 

146. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 83. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

148. § (3) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 173. pont [2015. június 13.]

 

149. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,15'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 174. pont [2015. június 13.]

 

150. § (2) bek.-ben

,,tudja.'' szövegrész helyébe ,,tudja. A pénzügyi eszköz keretében nyújtott forrásokat az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke szerint lehet felhasználni.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 175. pont [2015. június 13.]

 

151. § (6) bek.-ben

,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 176. pont [2015. június 13.]

 

152. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 31. pont [2015. június 13.]

 

152. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 84. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

152. § (2) bek.-ben

,,döntésről való tudomásszerzéstől'' szövegrész helyébe ,,döntés kézbesítésétől'' szövegrész, ,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 177. pont [2015. június 13.]

 

152. § (3) bek.-ben

,,minőségbiztosítói jelentés, tanúsítvány,'' szövegrész helyébe ,,minőségellenőrzési jelentés, tanúsítvány, utóellenőrzési jelentés,'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 178. pont [2015. június 13.]

 

152. § (6) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 84. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

153. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép, egyidejűleg g) pont után h)-i) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 85. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

153. § (2) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 179. pont [2015. június 13.]

 

153. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 85. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

153. § (4) bek.-ből

,, , a közreműködő szervezet vagy a kifizető ügynökség'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 32. pont [2015. június 13.]

 

153. § (5) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 85. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

154. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,vagy helyi akciócsoport döntése ellen benyújtott kifogás esetén a közreműködő szervezet vagy a kifizető ügynökség'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 33. pont [2015. június 13.]

 

154. § (1) bek. f) pontból

,,a 75. § (5) bekezdésben foglaltak szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 34. pont [2015. június 13.]

 

155. § (2) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész, ,,támogatási szerződésbe,'' szövegrész helyébe ,,támogatási szerződésbe, pénzügyi eszközök esetében a pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásban foglaltakba,'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 180. pont [2015. június 13.]

 

156. § (1) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 86. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

156. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 86. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

156. § (3) bek. d) pontban

,,támogatói döntés'' szövegrész helyébe ,,támogatási döntés'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 181. pont [2015. június 13.]

 

156. § (4) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 86. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

157. §

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 35. pont [2015. június 13.]

 

159. § (1) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 182. pont [2015. június 13.]

 

159. § (2) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 183. pont [2015. június 13.]

 

159. § (3) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 184. pont [2015. június 13.]

 

159. § (5) bek. f) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 87. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

159. § (5) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 87. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

159. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 87. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

159. § (8) bek.-ben

,,szabálytalansági döntések elleni jogorvoslat alcímben'' szövegrész helyébe ,,a XXII. Fejezetben'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 185. pont [2015. június 13.]

 

160. § (2) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 186. pont [2015. június 13.]

 

160. § (3) és (5) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 187. pont [2015. június 13.]

 

161. § (1) bek.-ben

,,45'' szövegrész helyébe ,,negyvenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 188. pont [2015. június 13.]

 

162. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 36. pont [2015. június 13.]

 

163. § (2) bek. a) pontban

,,kedvezményezett'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett és az eljárással érintett más személy'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 189. pont [2015. június 13.]

 

163. § (2) bek. j) pont

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 88. § [2015. június 13.]

 

164. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 89. § [2015. június 13.]

 

163. § (3) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 190. pont [2015. június 13.]

 

164. § (1) bek.-ben

,,szabálytalanság felelős'' szövegrész helyébe ,,szabálytalanságfelelős'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 191. pont [2015. június 13.]

 

164. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,lezárulhat'' szövegrész helyébe ,,lezárulhat: '' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 192. pont [2015. június 13.]

 

164. § (5) bek.-ben

,,53.'' szövegrész helyébe ,,53/A.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 193. pont [2015. június 13.]

 

165. § (1) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 194. pont [2015. június 13.]

 

165. § (2) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 195. pont [2015. június 13.]

 

165. § (3) bek.-ben

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 196. pont [2015. június 13.]

 

165. § (4) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 197. pont [2015. június 13.]

 

166. § (2) bek.-ben

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 198. pont [2015. június 13.]

 

166. § (4)-(5) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 199. pont [2015. június 13.]

 

169. § (1) bek.-ben

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 200. pont [2015. június 13.]

 

169. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 90. § [2015. június 13.]

 

169. § (3) bek.-ben

,,közreműködő szervezettel'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezettel vagy az alapok alapját végrehajtó szervezettel'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 201. pont [2015. június 13.]

 

170. § (2) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 202. pont [2015. június 13.]

 

171. § (3) bek.-ben

,,kedvezményezettet, és'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezettet és'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 203. pont [2015. június 13.]

 

172. § (1) bek.-ben

,,45'' szövegrész helyébe ,,negyvenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 204. pont [2015. június 13.]

 

172. § (3) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 205. pont [2015. június 13.]

 

172. § (6) bek.-ben

,,kedvezményezettet, és'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezettet és'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 206. pont [2015. június 13.]

 

172. § (10) bek.-ben

,,(1) és (2)'' szövegrész helyébe ,,(8) és (9)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 207. pont [2015. június 13.]

 

173. § (5) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 208. pont [2015. június 13.]

 

174. § (1) bek.-ben

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 209. pont [2015. június 13.]

 

174. § (2) bek.-ben

,,14'' szövegrész helyébe ,,tizennégy'' szövegrész, ,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 210. pont [2015. június 13.]

 

174. § (3) bek.-ben

,,14'' szövegrész helyébe ,,tizennégy'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 211. pont [2015. június 13.]

 

175. § (1) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 91. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

175. § (2) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 212. pont [2015. június 13.]

 

175. § (6) bek.-ben

,,irányító hatóság döntése'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság, alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő döntése'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 213. pont [2015. június 13.]

 

175. § (7) bek.-ben

,,kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett, a pénzügyi közvetítő, illetve a végső kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 214. pont [2015. június 13.]

 

175. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 91. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

175. § után

175/A. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 91. § (3) bek. [2015. június 13.]

 

176. § (1) bek.-ben

,,53. § (2)'' szövegrész helyébe ,,53/A. § (3)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 215. pont [2015. június 13.]

 

176. § (2) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 92. § [2015. június 13.]

 

176. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 92. § [2015. június 13.]

 

176. § (3) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 92. § [2015. június 13.]

 

177. § (2) bek.-ben

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 216. pont [2015. június 13.]

 

177. § (3) bek.-ben

,,97. §'' szövegrész helyébe ,,99. § (6) bekezdése'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 217. pont [2015. június 13.]

 

179. §

Hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 37. pont [2015. június 13.]

 

180. § (2) bek.-ben

,,a vállalások évenkénti teljesítését, a kedvezményezettnek egy alkalommal, záró fenntartási'' szövegrész helyébe ,,az évenkénti teljesítést, a kedvezményezettnek egy alkalommal, záró projekt fenntartási'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 218. pont [2015. június 13.]

 

180. § (3) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 93. § [2015. június 13.]

 

181. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 94. § [2015. június 13.]

 

182. § (2) bek.-ben

,,megfelelő nyilatkozatot'' szövegrész helyébe ,,megfelelő vezetői nyilatkozatot'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 219. pont [2015. június 13.]

 

183. §

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 95. § [2015. június 13.]

 

184. § (1) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 96. § (1) bek. [2015. június 13.]

 

184. § (3) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 96. § (2) bek. [2015. június 13.]

 

185. § (1) bek.-ben

,,hatóság és kijelölésük esetén a közreműködő szervezetek'' szövegrész helyébe ,,hatóság, a közreműködő szervezetek és pénzügyi eszközök esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 220. pont [2015. június 13.]

 

185. § (2) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész, ,,miniszter támogatások'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztérium támogatások'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 221. pont [2015. június 13.]

 

185. § (3) bek.-ben

,,közreműködő szervezet'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet'' szövegrész, ,,miniszter támogatások'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztérium támogatások'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 222. pont [2015. június 13.]

 

186. § (1) bek.-ben

,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 223. pont [2015. június 13.]

 

186. § (2) bek.-ben

,,miniszter támogatások'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztérium támogatások'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 224. pont [2015. június 13.]

 

187. § (1) bek.

Helyébe lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 97. § [2015. június 13.]

 

190. § (1) bek.-ben

,,közreműködő szervezet'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezet, az alapok alapját végrehajtó szervezet a finanszírozási megállapodásnak megfelelően'' szövegrész, ,,20'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 225. pont [2015. június 13.]

 

190. § (2) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 226. pont [2015. június 13.]

 

190. § (2) bek.-ből

,,félévente'' szövegrészt és ,,május 15-i és'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 38. pont [2015. június 13.]

 

191. § (2) bek.-ben

,,miniszter támogatások'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztérium támogatások'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 227. pont [2015. június 13.]

 

191. § (3) bek.-ben

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 228. pont [2015. június 13.]

 

191. § (5) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 229. pont [2015. június 13.]

 

191. § (7) bek.-ből

,,és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 101. § 39. pont [2015. június 13.]

 

193. § (8) bek.-ben

,,1'' szövegrész helyébe ,,egy'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 230. pont [2015. június 13.]

 

66. alcím

201/B-201/D. §-sal kieg.: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 98. § [2015. június 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 44/2015. (VI. 12.) Korm. r. 99. § (1) bek. a) pont, illetve 1. melléklet [2015. június 13.]

 

1. melléklet 9.7. pontban

,,egyezik-e'' szövegrész helyébe ,,egyezik-e és határidőben került-e benyújtásra'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 238. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 9.8. pontban

,,dokumentum'' szövegrész helyébe ,,dokumentum hibás, hiányos vagy'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 239. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 11.1. pontban

,,minden'' szövegrész helyébe ,,minden beérkezett, a monitoring és információs rendszer által'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 240. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 13.2. pont b) alpontban

,,2. § (1) bekezdés t) pontja'' szövegrész helyébe ,,1. § 4. pontja'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 241. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 14.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 242. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 14.1. a) pontban

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 243. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 14.2. pontban

,,meghosszabbodik'' szövegrész helyébe ,,nyugszik'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 244. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 15.2. pontban

,,támogatói döntés'' szövegrész helyébe ,,támogatási döntés'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 245. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 18.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 246. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 32.1. pontban

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész, ,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 247. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 32.4. pontban

,,támogatói döntésig'' szövegrész helyébe ,,támogatási döntés meghozataláig'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 248. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 34.2. pontban

,,mértékkel'' szövegrész helyébe ,,mértékkel, feltétellel'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 249. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 46.2. pontban

,,mértékkel'' szövegrész helyébe ,,mértékkel, feltétellel'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 249. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 35.4. pontban

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 250. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 36.1. pontban

,,e rendelet 64. §-a szabályainak'' szövegrész helyébe ,,a 64. §'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 251. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 36.6. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 252. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 40.2. pontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 253. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 42.5. pontban

,,e rendelet VI. fejezet'' szövegrész helyébe ,,a 39.§'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 254. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 43.1. pontban

,,értékel'' szövegrész helyébe ,,megvizsgál'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 255. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 43.2. pont nyitó szövegrészben

,,alapján'' szövegrész helyébe ,,alapján elrendelheti a támogatási kérelem újraértékelését vagy'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 256. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 48.4. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 257. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 49.3. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 258. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 49.4. pontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 259. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 50. pontban

,,1'' szövegrész helyébe ,,egy'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 260. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 51.1. pontban

,,értesítés tájékoztató jellegű, szerződéskötésre rendelkezésre'' szövegrész helyébe ,,értesítés a szerződés megkötésére vonatkozó'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 261. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 51.2. pontban

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész, ,,küldi meg.'' szövegrész helyébe ,,küldi meg, kivéve, ha a döntés ellen kifogást nyújtottak be.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 262. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 54.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 263. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 55. pont j) alpontban

,,e rendelet 81.§'' szövegrész helyébe ,,a 81. §'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 264. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 55. pont g) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 265. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 55. pont k) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 266. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 56.1. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész, ,,támogatói döntésről'' szövegrész helyébe ,,támogatási döntésről'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 267. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 56.4. és 58.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 268. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 58.2. pontban

,,utolsó aláíró'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság mint támogató'' szövegrész, ,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 269. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 59.1. pontban

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 270. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 60.8. pontban

,,elállhat a támogatói döntéstől'' szövegrész helyébe ,,visszavonhatja a támogatási döntést'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 271. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 61.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövg lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 272. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 61.1. pont e) alpontban

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 273. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 61.2. pontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 274. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 61.6. pontban

,,e rendelet 86-89.§-ában'' szövegrész helyébe ,,a 86-89. §-ában'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 275. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 61.8. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 276. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 64.1. pontban

,,támogatói döntés'' szövegrész helyébe ,,támogatási döntés meghozatala'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 277. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 65.2. pontban

,,műszaki, szakmai'' szövegrész helyébe ,,műszaki-szakmai'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 278. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 65.3. pontban

,,műszaki, szakmai'' szövegrész helyébe ,,műszaki-szakmai'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 279. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 65.4. pont nyitó szövegrészben

,,műszaki, szakmai'' szövegrész helyébe ,,műszaki-szakmai'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 280. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 65.4. pont a) alpontban

,,A projekt tevékenység'' szövegrész helyébe ,,a projekttevékenység'' szövegrész, ,,műszaki, szakmai'' szövegrész helyébe ,,műszaki-szakmai'' szövegrész, ,,esemény. A projekt, tevékenység'' szövegrész helyébe ,,esemény, a projekttevékenység'' szövegrész, ,,létezik.'' szövegrész helyébe ,,létezik,'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 281. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 65.4. pont b) alpontban

,,A műszaki, szakmai'' szövegrész helyébe ,,a műszaki-szakmai'' szövegrész, ,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész, ,,is.'' szövegrész helyébe ,,is,'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 282. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 65.4. pont c) alpontban

,,A műszaki, szakmai'' szövegrész helyébe ,,a műszaki-szakmai'' szövegrész, ,,arányában. A'' szövegrész helyébe ,,arányában, a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 283. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 65.5. pontban

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész, ,,műszaki, szakmai'' szövegrész helyébe ,,műszaki-szakmai'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 284. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 65.6. pontban

,,IH támogatás csökkentés'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság a támogatáscsökkentés'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 285. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 67.3. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 286. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 68.1. pontban

,,támogatói döntésben'' szövegrész helyébe ,,támogatási döntésben'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 287. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 69.1. pont a) alpontban

,,vállalkozói'' szövegrész helyébe ,,szállítói'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 288. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 69.2. pont b) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 289. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 69.4. pont b)-c) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 289. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 70. és 72.2. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 289. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 72.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 290. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 72.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 291. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 72.6. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,a projektátadást vagy a beruházás során létrejött vagyon tulajdonjogának átruházását'' szövegrész helyébe ,,ideértve a projektátadást vagy a beruházás során létrejött vagyon tulajdonjogának átruházását is'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 292. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 74.1. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 293. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 74.3. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 294. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 76.1., 77.6. pontban, a 88.1. pont ab) és c) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 295. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 79.2. a) pontban

,,60'' szövegrész helyébe ,,hatvan'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 296. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 80.1. pontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 297. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 86. pont g) alpontban

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 298. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 89.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 299. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 91.1. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 300. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 92.1. pontban

,,támogatói döntést'' szövegrész helyébe ,,támogatási döntés meghozatalát'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 301. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 92.3. pontban

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 302. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 92.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 303. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 94.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 304. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 94.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 305. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 94.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 306. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 96.1. pontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész, ,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 307. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 96.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 308. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 96.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 309. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 96.6. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 310. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 97.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 311. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 98. pont m) alpontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 312. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 101.2. pontban

,,IH-hoz'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósághoz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 313. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 101.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 314. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 101.4. pontban

,,előlegigénylési dokumentációt az IH ellenőrzi, hogy'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság ellenőrzi, hogy az előlegigénylési dokumentáció'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 315. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 102.1. pontban

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 316. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 102.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 317. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 103.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 318. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 104.1. pontban

,,ellenőrzése alapján az előlegigénylés jóváhagyható, azt az IH másodlagos ellenőr szerepkört betöltő'' szövegrész helyébe ,, , tisztázása alapján az előlegigénylés jóváhagyható, azt az irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 319. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 105.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 320. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 105.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 321. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 107.2. pontban

,,folyósítása esetén'' szövegrész helyébe ,,folyósításakor'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 322. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 107.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 323. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 107.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 324. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 109.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 325. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 109.3. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész, ,,15 nappal az IH'' szövegrész helyébe ,,harminc és tizenöt nappal az irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 326. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 109.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 327. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 109.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 328. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 109.6. pontban

,,IH e rendelet'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 329. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 109.7-109.8. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 330. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 110.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 331. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 111.1. pont előtti címben

,,áfa megelőlegezése és elszámolás a fordított áfa-előleggel'' szövegrész helyébe ,,áfa-előleg igénylés további szabályai'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 332. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 115.1. pontot előtti címben

,,finanszírozása szállítói finanszírozási módban'' szövegrész helyébe ,,szállítói finanszírozási módban történő finanszírozásának további szabályai'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 333. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 115.3. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 334. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 121.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 335. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 125.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 336. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 126. pont a) alpontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 337. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 126. pont b) alpontban

,,IH-hoz'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósághoz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 338. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 128. pontban

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,az Pályázati e-ügyintézés'' szövegrész helyébe ,,a Pályázati e-ügyintézés'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 339. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 129.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 340. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 129.2. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 341. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 130.1. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 342. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 130.2. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész, ,,IH-hoz'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósághoz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 343. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 130.3. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 344. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 130.6. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,IH felé'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész, ,,IH-vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 345. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 131.1. pontban

,,legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével'' szövegrész helyébe ,,115/A. § szerint'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 346. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 131.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 347. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 131.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 348. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 132.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 349. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 132.2. pontban

,,tisztázó kérdésre'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlást, vagy tisztázó kérdésre'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 350. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 133.2. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,benyújtani az IH-nak'' szövegrész helyébe ,,a Pályázati e-ügyintézés felületen szkennelve benyújtani az irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 351. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 133.3. pontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész, ,,IH-hoz, az IH vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósághoz, az irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 352. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 133.4. pontban

,,másolata, valamint a záradékolt előlegszámla hiteles másolata'' szövegrész helyébe ,,és a záradékolt előlegszámla'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 353. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 134.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 354. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 136.1. pontban

,,IH-hoz'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósághoz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 355. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 137.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 356. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 137.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 357. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 138.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 358. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 139.1. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 359. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 139.2. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 360. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 140.1. pontban

,,támogatási kérelem támogatási kérelem'' szövegrész helyébe ,,támogatási kérelem'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,Áht. 2. § (1) bekezdés t) pontja'' szövegrész helyébe ,,Áht. 1. § 4. pontja'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 361. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 140.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 362. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 140.4. pont nyitó szövegrészben

,,IH munkatárs'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság munkatársa'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 363. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 140.4. pont d) alpontban

,,IH vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 364. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 141.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 365. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 141.2. pontban

,,IH e rendelet'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 366. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 141.4. pontban

,,az elszámoló bizonylatot'' szövegrész helyébe ,,a hiánypótlással érintett elszámoló bizonylatot'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 367. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 142.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 368. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 142.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 369. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 143.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 370. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 143.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,45'' szövegrész helyébe ,,negyvenöt'' szövegrész, ,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 371. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 143.7. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 372. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 143.8. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 373. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 143.9. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 374. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 144.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 375. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 1446. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 376. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 145.3. pontban

,,IH-hoz'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósághoz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 377. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 145.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 378. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 145.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 379. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 146.3. pontban

,,IH felé'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész, ,,IH-hez'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósághoz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 380. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 146.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 381. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 144.6. pontban

,,e rendeletben'' szövegrész helyébe ,,a jelen címben'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 382. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 149.1. pontban

,,IH felé'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 383. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 151.1. pontban

,,az Európai Bizottság által'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság által készített, és a Miniszterelnökség által előzetesen véleményezett'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 384. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 153.3. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 385. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 153.4. pontban

,,átforgatás irányító'' szövegrész helyébe ,,átforgatás az irányító'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 386. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 153.5. pontban

,,IH vezető vagy az IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője vagy az irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 387. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 157.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 388. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 157.6. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 389. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 158.1. pntjában

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 390. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 158.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 391. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 159.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 392. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 159.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 393. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 159.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 394. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 160.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 395. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 160.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 396. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 160.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 397. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 160.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 398. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 161.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 399. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 161.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 400. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 162.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 401. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 162.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 402. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 162.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 403. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 162.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 404. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 163.1. pontját előtti címben

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 405. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 163.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 406. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 163.2. pontban

,,e rendelet 120. § ( 3)'' szövegrész helyébe ,,a 120. § (3)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 407. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 163.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 408. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 163.6. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 409. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 167.1. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 410. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 167.2. pont b) alpontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 411. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 168.3. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 412. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 168.4. pontban

,,IH e rendelet 132. §'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság a 132. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 413. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 168.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 414. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 168.6. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 415. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 168.7. pontban

,,tisztázó kérdésre'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlásra vagy a tisztázó kérdésre'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 416. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 170.9. pontban

,,korrekciót'' szövegrész helyébe ,,a hiánypótlást'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 417. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 171.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 418. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 172.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 419. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 172.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 420. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 172.3. pontban

,,IH e rendelet 133. § (2) bekezdésében és'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság a 133. § (2) bekezdésében és a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 421. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 173. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 422. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 174. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 423. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 177.1. pontban

,,60'' szövegrész helyébe ,,hatvan'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 424. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 177.2. pontban

,,záró projekt előrehaladási'' szövegrész helyébe ,,záró fenntartási'', az ,,amennyiben a projekt 179.1. és 179.2.'' szövegrész helyébe ,,ha a projekt a 179.1. és a 179.2.'' szövegrész, ,,60'' szövegrész helyébe ,,hatvan'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 425. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 178. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 426. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 181.2. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 427. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 181.6. pontban

,,,,utalványozási'' dokumentáció összeállításáért felelős egység'''' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 428. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 181.7. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 429. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 181.9. pontban

,,IH vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 430. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 181.13. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 431. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 181.14. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 432. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 181.15. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 433. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 181.16. pontban

,,példánya az IH-nál kerül megőrzésre'' szövegrész helyébe ,,példányát az irányító hatóság őrzi meg'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 434. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 183.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 435. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 184.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 436. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 184.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,90'' szövegrész helyébe ,,kilencven'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 437. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 184.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 438. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 185.1. pontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 439. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 185.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 440. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 186.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 441. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 187.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 442. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 188.1. pontban

,,IH vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 443. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 189.1. pontban

,,Igazoló Hatóság'' szövegrész helyébe ,,igazoló hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 444. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 189.2. pontban

,,IH-k által elkészített IH-Igazoló Hatóság'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok által elkészített irányító hatóság - igazoló hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 445. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 189.3. pontban

,,IH - Igazoló Hatóság'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság - igazoló hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 446. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 190.1. pontban

,,Igazoló Hatóság'' szövegrész helyébe ,,igazoló hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 447. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 190.2. pontban

,,Igazoló Hatóság'' szövegrész helyébe ,,igazoló hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 448. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 191.1. pontban

,,IH e rendelet'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 449. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 191.2. pont nyitó szövegrészében

,,a kedvezményezett részére'' szövegrész helyébe ,,a kedvezményezett, szállítói finanszírozás esetén a szállító, engedményezés esetén pedig az engedményes részére'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 450. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 191.4. pontban

,,kedvezményezettet kártalanítás'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezettet, szállítót, engedményest kártalanítás'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 451. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 192.1. pont nyitó szövegrészben

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 452. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 192.1. pont d) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 453. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 192.1. pont g) alpontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 454. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 192.2. pont nyitó szövegrészében

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 455. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 192.2. pont b) alpontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 456. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 192.3. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 457. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 192.4. pont nyitó szövegrészben

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 458. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 195.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 459. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 196.1. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész, ,,IH-t magában foglaló'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 460. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 196.2. pontban

,,pontot'' szövegrész helyébe ,,pont szerinti keret kimerülését'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 461. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 197.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 462. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 197.4. pontban

,,15'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 463. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 197.6. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 464. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 197.13. pontban

,,IH hibájából'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság hibájából'' szövegrész, ,,IH részére'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium részére'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 465. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 198.2. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek által vezetett minisztériumok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 466. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 198.5. pontban

,,az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az IH-t'' szövegrész helyébe ,,Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az irányító hatóságot'' szövegrész, ,,bizonylat készül'' szövegrész helyébe ,,bizonylatot készít'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 467. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 200. pont a) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 468. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 201.3. pontban

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 469. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 202. pontban

,,szabálytalansági döntések elleni jogorvoslat címben'' szövegrész helyébe ,,a XXII. Fejezetben'' szövegrész, ,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 470. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 203.4. pontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 471. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 205.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 472. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 205.5. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vagy az alapok alapját végrehajtó szervezet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 473. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 206.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 474. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 206.4. pontban

,,e rendelet 153. § (2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,a 153. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 475. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 206.5. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 476. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 208. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 477. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 210.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 478. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 211.1. pont nyitó szövegrészben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 479. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 211.1. pont d) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 480. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 211.1. pont f) alpontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 481. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 211.3. pont nyitó szövegrészben

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,a döntéshozó'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 482. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 211.3. pont a) alpont ab) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 483. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 211.3. pont a) alpont ad) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 484. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 211.3. pont c) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 485. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 211.3. pont d) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 486. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 211.4. pontban

,,a döntéshozó'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 487. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 212.1. pontban

,,A döntéshozó'' szövegrész helyébe ,,Az irányító hatóság vezetője'' szövegrész, ,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész, ,,a KSZ'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezet'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,KSZ-t'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezetet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 488. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 212.2. pontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész, ,,IH vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 489. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 212.3. pontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 490. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 212.4. pontban

,,folytatja le.'' szövegrész helyébe ,,folytatja le. Pénzügyi eszköz esetén a szabálytalansági eljárást a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő vonatkozásában az alapok alapját végrehajtó szervezet folytatja le.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 491. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 212.5. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész, ,,tájékoztatja'' szövegrész helyébe ,,tájékoztatja.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 492. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 213.1. pontban

,,e rendelet 156. § (3)-(4)'' szövegrész helyébe ,,a 156. § (3) vagy (4) bekezdése'' szövegrész, ,,IH vezetőjének (döntéshozó)'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetőjének'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 493. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 213.2. pontban

,,IH vezetővel'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetőjével'' szövegrész, ,,IH vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 494. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 214.1. pontban

,,A döntéshozó'' szövegrész helyébe ,,Az irányító hatóság vezetője'' szövegrész, ,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész, ,,a döntéshozónak'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság vezetőjének'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 495. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 214.2. pontban

,,a döntéshozó'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság vezetője'' szövegrész, ,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,KSZ kijelölése esetén a KSZ-t'' szövegrész helyébe ,,- kijelölése esetén - a közreműködő szervezetet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 496. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 214.3. pontban

,,a döntéshozó'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság vezetője'' szövegrész, ,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,a KSZ kijelölése esetén a KSZ-t'' szövegrész helyébe ,,- kijelölése esetén - a közreműködő szervezetet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 497. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 215.3. pontban

,,IH vezetőnek'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetőjének'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 498. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 216.2. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 499. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 216.3. pontban

,,tesz e rendelet'' szövegrész helyébe ,,tesz a'' szövegrész, ,,e rendelet 164. § (3)-(6)'' szövegrész helyébe ,,a 164. § (3)-(6)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 500. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 216.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 501. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.1. pontban

,,IH vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetőjének'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 502. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 503. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 504. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 505. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 506. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.6. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,dönt e rendelet'' szövegrész helyébe ,,dönt a'' szövegrész, ,,e rendelet 164. § (3)-(6)'' szövegrész helyébe ,,a 164. § (3)-(6)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 507. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.7. pontban

,,35. Cikkének'' szövegrész helyébe ,,35. cikk'' szövegrész, ,,1. cikkének'' szövegrész helyébe ,,1. cikk'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 508. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.9. pontban

,,ugyanazon szabálytalanságot'' szövegrész helyébe ,,ugyanazon tényállással kapcsolatos szabálytalanságot'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 509. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.11. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 510. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.12. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,e rendelet 165. § (4) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,a 165. § (4) bekezdése'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 511. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 217.13. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 512. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 218.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 513. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 218.2. pontban

,,IH-hoz'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósághoz'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 514. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 218.3. pontban

,,,,e rendelet ,,Szabálytalansági döntések elleni jogorvoslat'' címe alatt szabályozott'''' szövegrész helyébe ,,a XXII. Fejezet szerinti'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 515. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 219.1. pont nyitó szövegrészben

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 516. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 219.1. pont a) alpontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 517. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 219.1. pont b) alpontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 518. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 219.1. pont c) alpontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 519. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 220.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 520. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 220.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 521. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 221.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,e rendelet 165. § (3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,a 165. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 522. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 221.2. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 523. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 223.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 524. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 223.2. pontban

,,IH-vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 525. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 223.3. pont nyitó szövegrészében

,,IH-vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 526. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 223.3. pont a) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 527. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 223.3. pont b) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 528. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 223.3. pont c) alpontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 529. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 225.1. pontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész, ,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 530. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 226.1. pontban

,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 531. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 226.2. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 532. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 226.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 533. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 226.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 534. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 226.5. pontban

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész, ,,amennyiben kijelölésre került, a KSZ-t'' szövegrész helyébe ,,- kijelölése esetén - a közreműködő szervezetet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 535. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 226.6. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész, ,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész, ,,IH vezetőhöz'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetőjéhez'' szövegrész, ,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 536. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 226.7. pontban

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 537. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 226.8. pontban

,,IH-t, az IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságot, az irányító hatóság'' szövegrész, ,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész, ,,kijelölés esetén a KSZ-t'' szövegrész helyébe ,,- kijelölése esetén - a közreműködő szervezetet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 538. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 226.9. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész, ,,pont, valamint'' szövegrész helyébe ,,pont és a'' szövegrész, ,,hatóságvezetője'' szövegrész helyébe ,,hatóság vezetője'' szövegrész, ,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 539. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 226.10. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész, ,,IH-t. Az IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságot. Az irányító hatóság'' szövegrész, ,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész, ,,KSZ-nek'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezetnek'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 540. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 227. pontban

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 541. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 228.4. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 542. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 229.1. pont a) alpontban

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 543. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 229.1. pont c) alpont cb) alpontban

,,a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetnek'' szövegrész helyébe ,,az alapok alapját végrehajtó szervezetnek vagy a pénzügyi közvetítőnek'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 544. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 229.1. pont c) alpont cc) alpontban

,,meghaladta.'' szövegrész helyébe ,,meghaladta,'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 545. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 229.1. pont d) alpontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 546. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 229.1. pont e) alpontban

,,e rendelet 47. § (4) bekezdése szerinti szabályozás'' szövegrész helyébe ,,a 47. § (4) bekezdése'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 547. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 229.2. pontban

,,az 229.1.'' szövegrész helyébe ,,a 229.1., 229.1a. és 229.1b.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 548. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 233.2. és 233.4. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 549. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 234.2. pontban

,,229.1.'' szövegrész helyébe ,,229., 229.1a. és 229.1b.'' szövegrész, ,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 550. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 236.1. pontban

,,IH-val'' szövegrész helyébe ,,irányító hatósággal'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 551. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 238.3. pontban

,,6: 48 §'' szövegrész helyébe ,,6: 48. §'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 552. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 241.1. és 246.2. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 553. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 248.4. pontban

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 554. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 249.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 555. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 249.2. pont a) alpontban

,,e rendelet 175. §-a'' szövegrész helyébe ,,a 175. §'' szövegrész, ,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 556. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 250. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 557. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 250. pont a) alpontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 558. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 251.1. pontban

,,szerződéstől elállt, illetve'' szövegrész helyébe ,,szerződéstől elállt, a finanszírozási megállapodást, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodást felmondta, illetve'' szövegrész, ,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 559. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 251.2. és 251.3. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 560. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 252.2. pont a)-b) alpontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 561. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 252.3. pontban

,,(1)-(4)'' szövegrész helyébe ,,(1)-(4)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 562. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 253.1. pontban

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 563. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 254.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 564. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 254.6. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 565. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 255.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 566. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 257.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 567. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 259.2. és 259.4. pontban

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 568. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 260.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész, ,,követelés adók módjárta történő behajtás útján kerül érvényesítésre'' szövegrész helyébe ,,követelést adók módjára hajtják be'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 569. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 260.4. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 570. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 261.2. pontban

,,20'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 571. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 261.3. pontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 572. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 262.4., 263.3-263.4., 266.2. és 267. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 573. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 268.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 574. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 269.1. pontban

,,Monitoring és Információs'' szövegrész helyébe ,,monitoring és információs'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 575. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 269.2. pontban

,,IH 3'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 576. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 269.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 577. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 269.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 578. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 270.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 579. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 270.3. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 580. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 271.2. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 581. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 273.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 582. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 275.2. pontban

,,60'' szövegrész helyébe ,,hatvan'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 583. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 275.3. pontban

,,120'' szövegrész helyébe ,,százhúsz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 584. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 275.4. pontban

,,180'' szövegrész helyébe ,,száznyolcvan'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 585. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 275.5. pontban

,,360'' szövegrész helyébe ,,háromszázhatvan'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 586. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 276.5. pontban

,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 587. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 277.1. pontban

,,IH-t'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságot'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 588. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 277.2. pontban

,,IH vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 589. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 278.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 590. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 278.7. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 591. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 281.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 592. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 282.1. pontban

,,indikátorok'' szövegrész helyébe ,,indikátorok és adatszolgáltatás'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 593. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 282.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 594. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 284.3. pontban

,,12'' szövegrész helyébe ,,tizenkét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 595. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 289.1. pontban

,,e rendelet 178-180. §-a'' szövegrész helyébe ,,a 178-180. §'' szövegrész, ,,(1)-(3) bekezdései'' szövegrész helyébe ,,(1)-(3) bekezdése'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 596. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 289.3. pontban

,,horizontális vállalásokról'' szövegrész helyébe ,,a szerződésben foglalt horizontális követelmények teljesítéséről'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 597. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 290.2. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 598. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 291. pontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 599. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 292.1-292.2., 293.1-293.2., és 293.4. pontban

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 600. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 294. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 601. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 296.1. és 296.3. pontban

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 602. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 296.9. pontban

,,E rendelet 88. § (2) pont'' szövegrész helyébe ,,A 88. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 603. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 297.1. pontban

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 604. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 299.2. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész, ,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 605. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 300.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 606. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 302.1. pontban

,,20'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 607. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 302.2-302.3. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 608. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 304.2. pontban

,,10'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 609. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 306.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 610. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 306.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 611. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 308.1. pontban

,,hatóság vezetője által'' szövegrész helyébe ,,hatóság vezetője, illetve az alapok alapját végrehajtó szervezet által'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 612. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 308.2. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 613. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 310.1. pont d) alpontban

,,pontok a alapján'' szövegrész helyébe ,,pontok alapján'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 614. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 310.2. pontban

,,2014-2020'' szövegrész helyébe ,,2014-2020'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 615. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 314.4. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 616. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 315.1. pont b) alpontban

,,időszakos'' szövegrész helyébe ,,időközi'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 617. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 315.2. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 618. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 317.3. pont c) alpontban

,,projekt(ek)'' szövegrész helyébe ,,projekt'' szövegrész, ,,melyben'' szövegrész helyébe ,,amelyben'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 619. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 317.3. pont d) alpontban

,,projekt(ek)'' szövegrész helyébe ,,projekt'' szövegrész, ,,nyilatkozatot (melyben'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozatot, amelyben'' szövegrész, ,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész, ,,vonatkozásában).'' szövegrész helyébe ,,vonatkozásában.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 620. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 321.1. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 621. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 324.1., 325.1. és 326.1. pontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 622. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 326.2. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 623. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 326.3. pontban

,,a hiánypótlási határidő letelte'' szövegrész helyébe ,,az intézkedés teljesítési határidejének letelte'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 624. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 326.4. pontban

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 625. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 326.6. pontban

,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 626. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 326.7. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 627. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 328.5. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 628. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 329.4. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 629. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 329.5. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 630. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 329.6. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 631. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 329.7. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 632. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 329.8. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 633. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 330.3. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 634. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 330.4. pontban

,,330.1.'' szövegrész helyébe ,,330.2.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 635. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 330.5. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 636. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 330.6. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 637. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 330.7. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 638. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 330.8. pontban

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 639. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 331. pontban

,,mellékleteket kell'' szövegrész helyébe ,,mellékleteket nem kell'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 640. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 332.2. pontban

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 641. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 334.5. pontban

,,334.5.'' szövegrész helyébe ,,334.4.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 642. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 334.7. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 643. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 335.4. pontban

,,e rendelet 198. § (4)-(6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 198. § (4)-(6)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 644. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 336.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 645. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 340.2. pontban

,,tekintetében amennyiben az irányító hatóság IH'' szövegrész helyébe ,,tekintetében, ha az irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 646. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 340.5. és 340.9. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 647. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 341.1. pontban

,,E rendelet 10. § (5) pontja alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladata az ellenőrzés koordináció'' szövegrész helyébe ,,Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter koordinálja az ellenőrzési tevékenységet'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 648. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 343.1. pontban

,,IH-kkal'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságokkal'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 649. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 344.1. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 650. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 344.2. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 651. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 344.3. pontban

,,IH-k által jelölt kapcsolattartóról'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok által kijelölt kapcsolattartók'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 652. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 344.6. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész, ,,1'' szövegrész helyébe ,,egy'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 653. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 344.7. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 654. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 345.2. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 655. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 345.4. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 656. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 346.1. pontban

,,IH-t'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságot'' szövegrész, ,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész, ,,3'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 657. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 346.2. pontban

,,IH-vezető'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 658. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 347. pontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész, ,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész, ,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 659. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 348.1. pontban

,,KSZ'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezet'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 660. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 348.3. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 661. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 348.4. pontban

,,IH-vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 662. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 348.5. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 663. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 349.1. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 664. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 349.2. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész, ,,IgH'' szövegrész helyébe ,,igazoló hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 665. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 349.3. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 666. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 349.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 667. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 349.6. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 668. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 350.2. pontban

,,IH-nak'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságnak'' szövegrész, ,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,IH-specifikus'' szövegrész helyébe ,,irányítóhatóság-specifikus'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 669. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 351.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 670. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 351.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 671. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 352.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 672. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 352.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 673. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 352.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 674. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 353.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 675. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 354.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 676. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 355.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész, ,,14'' szövegrész helyébe ,,tizennégy'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 677. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 356.1. pontban

,,7'' szövegrész helyébe ,,hét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 678. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 356.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 679. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 356.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 680. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 357.2. pontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 681. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 359.4. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 682. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 359.5. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 683. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 359.6. pontban

,,IH-vezető'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetője'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 684. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 360.1. pontban

,,IH-k'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóságok'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 685. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 360.2. pontban

,,IH-vezetőt'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vezetőjét'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 686. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 360.3. pontban

,,KSZ értesítéséről'' szövegrész helyébe ,,közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet értesítéséről'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 687. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 361.1. pontban

,,IH a KSZ-szel'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság a közreműködő szervezettel'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 688. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 361.2. pontban

,,IH-specifikus'' szövegrész helyébe ,,irányítóhatóság-specifikus'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 689. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 361.3. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 690. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 361.5. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 691. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 367.2. pont e) alpontban

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 692. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 367.2. pont g)-h) alpontban

,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 693. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 367.4. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 694. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 367.7. pontban

,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 695. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 370.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 696. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 370.4. pont nyitó szövegrészben

,,e rendelet 370.1. pontjának'' szövegrész helyébe ,,a 370.1. pont'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 697. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 371.4. pontban

,,e rendelet 39. §'' szövegrész helyébe ,,a 49. §'' szövegrész, ,,indikátorokat és erről'' szövegrész helyébe ,,indikátorokat és horizontális követelményeket, valamint erről'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 698. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 373.1. pontban

,,megállapításra.'' szövegrész helyébe ,,megállapításra. Pénzügyi eszköz esetén e fejezetet a 94/C. §-nak megfelelően kell alkalmazni.'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 699. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 374. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 700. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 375.1. pont b) alpontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 701. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 376.1. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 702. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 376.2. pontban

,,2'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 703. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 377. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 704. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 377.1. pontban

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 705. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 378. pontban

,,20'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész, ,,(e rendelet 101. § (3) bekezdés, illetve 103. § (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával)'' szövegrész helyébe ,,[a 101. § (3) bekezdés vagy a 103. § (2) bekezdés alkalmazásával]'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 706. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 379. pontban

,,5.'' szövegrész helyébe ,,ötödik'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 707. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 382. pontban

,,(e rendelet 103. § (2) bekezdése)'' szövegrész helyébe ,,[103. § (2) bekezdés]'' szövegrész, ,,e rendelet 103. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 103. § (1) bekezdés'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 708. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 384. pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 709. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 385.2. pontban

,,keresztül, szükség esetén elektronikus úton a'' szövegrész helyébe ,,keresztül - szükség esetén elektronikus úton - a'' szövegrész, ,,részvételi/ajánlati/ajánlattételi'' szövegrész helyébe ,,részvételi, ajánlati vagy ajánlattételi'' szövegrész, ,,e rendelet 105. § szerinti tájékoztatást követően keletkezett, e rendelet 389. pont'' szövegrész helyébe ,,a 105. § szerinti tájékoztatást követően keletkezett, a 389. pont'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 710. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 386.1. pontban

,,15'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 711. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 386.2. pontban

,,5'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 712. pont [2015. június 13.]

 

1. melléklet 388. pontban

,,20'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész, ,,(e rendelet 108. § (8) bekezdése megfelelő alkalmazásával)'' szövegrész helyébe ,,[a 108. § (8) bekezdése szerint]'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 713. pont [2015. június 13.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 44/2015. (VI. 12.) Korm. r. 99. § (2) bek. a) pont, illetve 3. melléklet [2015. június 13.]

 

3. melléklet

Mód.: 44/2015. (VI. 12.) Korm. r. 99. § (1) bek. b) pont, illetve 2. melléklet [2015. június 13.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 44/2015. (VI. 12.) Korm. r. 99. § (2) bek. b) pont, illetve 4. melléklet [2015. június 13.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 44/2015. (VI. 12.) Korm. r. 99. § (2) bek. c) pont, illetve 5. melléklet [2015. június 13.]

 

6. melléklet I.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 714. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet II.1. pontban

,,e rendelet 120. §-ának'' szövegrész helyébe ,,a 120. §-nak'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 715. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet II.4. pontban

,,E rendelet'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész, ,,támogatói döntésben'' szövegrész helyébe ,,támogatási döntésben'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 716. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet II.11. pontban

,,e rendelet 128. § (3)-(5)'' szövegrész helyébe ,,a 128. § (3)-(5)'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 717. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.1.1.2. pontban

,,felek nem'' szövegrész helyébe ,,felek, illetve a képviseletükben eljáró személyek nem'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 718. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.1.2.4., 1.3.1., 1.8. pontban

,,vállalkozási'' szövegrész helyébe ,,szállítói'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 719. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.1.8.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 720. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.2.2. pont második mondatban és a III.24.1. pontban

,,vállalkozási'' szövegrész helyébe ,,szállítói'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 721. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.3.1.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 722. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.6.4. pontban

,,Az árajánlat tartalmazza'' szövegrész helyébe ,,Az árajánlatok egymástól függetlenek, és tartalmazzák'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 723. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.7.1. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 724. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.9.3.5.2. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 725. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.9.3.6. pontban

,,projektelem'' szövegrész helyébe ,,tevékenység'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 726. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.9.3.7. pontban

,,projektelemre'' szövegrész helyébe ,,tevékenységre'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 727. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.9.3.8. pontban

,,IH'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 728. pont [2015. június 13.]

 

6. melléklet III.18.1. pontban

,,e rendelet 104. § (4) bekezdésére]'' szövegrész helyébe ,,a 104. § (4) bekezdésre].'' szövegrész lép: 144/2015. (VI. 12.) Korm. r. 100. § 729. pont [2015. június 13.]


319/2014. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

 
 

3. alcím

5/A. §-sal kieg.: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (4) bek. [2015. július 1.]


348/2014. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről

 
 

1. § (1) bek. u) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 46. § [2015. július 1.]


349/2014. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

 
 

1. § a) pont ac) alpont

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 47. § [2015. július 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a (2) bekezdésben, valamint'' szövegrész helyébe ,,a (2) bekezdésben, a (2a) bekezdésben, valamint'' szövegrész lép: 153/2015. (VI. 19.) Korm. r. 2. § [2015. július 1.]

 

4. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 48. § [2015. július 1.]

 

4. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 153/2015. (VI. 19.) Korm. r. 1. § [2015. július 1.]


351/2014. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről

 
 

1. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 49. § [2015. július 1.]


71/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

2. alcím (5. §)

Hat. kív. h.: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (4) bek. [2015. július 1.]

 

20. § (1) bek. c) pontban

,,NeKI-t'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézetet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

15. alcím (36. §)

Hat. kív. h.: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (4) bek. [2015. július 1.]

 

39. §-ban

,,NeKI'' szövegrész helyébe ,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész lép: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

41. § után

42. §-sal kieg.: 147/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2015. június 13.]


74/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról

 
 

7. § (1) bek. n) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi feladatokat ellátó szervek) hivatásos állományának tagjai'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 50. § a) pont [2015. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,fegyveres rendvédelmi szervek hivatásos állományú'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának'' szövegrész lép: 157/2015. (VI. 25.) Korm. r. 50. § b) pont [2015. július 1.]


120/2015. (V. 21.) Korm. r.

 
 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,maradnak,'' szövegrész helyébe ,,maradnak, kivéve azokat a gyermekvédelmi szakellátást biztosító feladatellátási helyeket, amelyekre vonatkozóan a 2014. vagy a 2015. évben az oktatásért felelős miniszter a fenntartói jog átadására vonatkozó döntést hozott,'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (5) bek., illetve 4. melléklet [2015. július 1.]

 

1. melléklet táblázat ,,Az intézmény megnevezése'' oszlop 246. sorban

,,Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium'' szövegrész helyébe ,,Szakközépiskola és Kollégium'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (2) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

1. melléklet táblázat ,,Az intézmény megnevezése'' oszlop 480. sorban

,,Vay Ádám Körúti Telephelye'' szövegrész helyébe ,,Hengersori Telephelye'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (2) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

1. melléklet táblázat ,,Az intézmény megnevezése'' oszlop 481. sorban

,,Hengersori Telephelye'' szövegrész helyébe ,,Vay Ádám Körúti Telephelye'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (2) bek. d) pont [2015. július 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 11. § (6) bek., illetve 5. melléklet [2015. július 1.]

 

4. melléklet táblázat ,,Az intézmény megnevezése'' oszlop 89. sorban

,,Szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,Szakképző Iskola'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (2) bek. e) pont [2015. július 1.]

 

4. melléklet táblázat ,,Az intézmény megnevezése'' oszlop 201. sorban

,,Szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,Szakképző Iskola'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (2) bek. e) pont [2015. július 1.]

 

4. melléklet táblázat ,,Feladatellátási hely címe'' oszlop 89. sorban

,,Acélgyári út 73.'' szövegrész helyébe ,,Arany János út 12.'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (2) bek. f) pont [2015. július 1.]

 

4. melléklet táblázat ,,Feladatellátási hely címe'' oszlop 201. sorban

,,Arany János út 12.'' szövegrész helyébe ,,Acélgyári út 73.'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (2) bek. g) pont [2015. július 1.]

 

4. melléklet táblázat ,,Fenntartó 2015. július 1-jétől'' oszlop 186. sorában

,,NGM'' szövegrész helyébe ,,NGM/KLIK'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (2) bek. h) pont [2015. július 1.]

 

4. melléklet táblázat ,,Fenntartó 2015. július 1-jétől'' oszlop 79. sorban

,,KLIK'' szövegrész helyébe ,,NGM'' szövegrész lép: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 12. § (2) bek. i) pont [2015. július 1.]

 

4. melléklet táblázat 159-163. sor

Hat. kív. h.: 146/2015. (VI. 12.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2015. július 1.]


148/2015. (VI. 12.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Helyesbítve: 2015. évi MK 81. szám

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

58/2014. (XII. 17.) MNB r.

 
 

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

 
 

4. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 16/2015. (VI. 4.) MNB r. 1. § [2015. június 7.]

 

5. melléklet után

5a. melléklettel kieg.: 16/2015. (VI. 4.) MNB r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. június 7.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 16/2015. (VI. 4.) MNB r. 3. §, illetve 2. melléklet [2015. június 7.]


15/2015. (V. 26.) MNB r.

 
 

a jegybanki alapkamat mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 17/2015. (VI. 23.) MNB r. 2. § (2) bek. [2015. június 24.]


1/2013. (VII. 11.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. a) pont aa) alpont aan) alpont után

aao) alponttal kieg.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 1. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

2. § (1) bek. ny) pont

Hat. kív. h.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 13. § [2015. október 1.]

 

2. § (1) bek. z) pont

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 1. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

3/A. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 13. § [2015. október 1.]

 

3/B-3/C. §

Hat. kív. h.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 13. § [2015. október 1.]

 

6/A. § után

6/B. §-sal kieg.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 2. § [2015. július 1.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 3. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

10. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 3. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 4. § [2015. július 1.]

 

13. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 5. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

13. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 5. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

13. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 13. § [2015. október 1.]

 

9. alcím (21. §)

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 6. § [2015. október 1.]

 

24. § (5) bek.-ben

,,az elosztóvezeték-tulajdonosok'' szövegrész helyébe ,,a földgázelosztók'' szövegrész lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 11. § a) pont [2015. július 1.]

 

24. § (5a) bek.-ben

,,Az elosztóvezeték-tulajdonosok'' szövegrész helyébe ,,A földgázelosztók'' szövegrész, ,,földgázelosztó által tulajdonolt'' szövegrész helyébe ,,földgázelosztók által üzemeltetett'' szövegrész, ,,összesített'' szövegrész helyébe ,,igénybevett összesített'' szövegrész lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 11. § b) pont [2015. július 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,szerződéses'' szövegrész helyébe ,,szerződési'' szövegrész lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 11. § c) pont [2015. július 1.]

 

28/B. §

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 7. § [2015. július 1.]

 

30. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 8. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

30. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 8. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

53. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 13. § [2015. október 1.]

 

53. § (8) bek.-ben

,,a mindenkor'' szövegrész helyébe ,,az aukció időpontban'' szövegrész lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 11. § d) pont [2015. július 1.]

 

54. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 13. § [2015. október 1.]

 

55-59. §

Hat. kív. h.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 13. § [2015. október 1.]

 

62-64. §

Hat. kív. h.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 13. § [2015. október 1.]

 

66. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 9. § [2015. július 1.]

 

67. § (5) bek.-ben

,,a mindenkor'' szövegrész helyébe ,,az aukció időpontban'' szövegrész lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 11. § d) pont [2015. július 1.]

 

67. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 10. § [2015. július 1.]

 

67. §

Hat. kív. h.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 13. § [2015. október 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 12. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. július 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 12. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. október 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 12. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. július 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 12. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. október 1.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 12. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2015. július 1.]

 

8. melléklet

Hat. kív. h.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 13. § [2015. október 1.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 12. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2015. július 1.]

 

9. melléklet után

10. melléklettel kieg.: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 12. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2015. július 1.]


2/2015. (IV. 14.) MEKH r.

 
 

az egyes energetikai rendeletek módosításáról

 
 

4. §

,,napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra'' szövegrész helyett ,,napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett órákra'' szövegrésszel, ,,1/365-öd részének 130%-ával'' szövegrész helyett ,,1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával'' szövegrésszel lép hatályba: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 14. § [2015. július 1.]

 

5. §

Nem lép hatályba: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 16. §

 

12. § (2) bek.

,,napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra'' szövegrész helyett ,,napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett órákra'' szövegrésszel, ,,1/365-öd részének 130%-ával'' szövegrész helyett ,,1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával'' szövegrésszel lép hatályba: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 14. § [2015. július 1.]

 

20. § (1)-(2) bek.

Nem lép hatályba: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 16. §

 

21. § c) pont

Nem lép hatályba: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 16. §

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 3/2015. (VI. 12.) MEKH r. 15. § [2015. július 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

17/2015. (III. 30.) MvM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

 
 

4. § b) pontban

,,elektronikus úton is fel kell töltenie az egységes kérelem felületen, valamint'' szövegrész helyébe ,,elektronikus úton fel kell töltenie az egységes kérelem felületen vagy'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 95. § [2015. június 10.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 94. § (1) bek. [2015. június 10.]

 

7. § a) és c) pont

Hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 96. § [2015. június 10.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 94. § (2) bek. [2015. június 10.]


24/2015. (IV. 28.) MvM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 
 

12. § után

12/A. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 97. § [2015. június 10.]

 

3. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete vagy'' szövegrész helyébe ,,240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 2015. április 23. napján hatályos melléklete szerinti, a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. vagy 3. mellékletében felsorolt, vagy'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 98. § [2015. június 10.]


26/2015. (V. 6.) MvM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

1. § (1) bek. 1. pont

Helyébe lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 99. § (1) bek. [2015. június 10.]

 

3. § (2) bek. b) pontban

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)'' szövegrész helyébe ,,MVH'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 100. § (1) bek. [2015. június 10.]

 

5. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 99. § (2) bek. [2015. június 10.]

 

7. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 99. § (3) bek. [2015. június 10.]

 

12. § után

12/A. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 99. § (4) bek. [2015. június 10.]

 

2. melléklet táblázat C:1 mezőben

,,FRU02;'' szövegrész helyébe ,,FRU02; VEG45'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 100. § (2) bek. [2015. június 10.]

 

7. melléklet

Mód.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 99. § (5) bek., illetve 2. melléklet [2015. június 10.]

 

7. melléklet táblázat 81. sorból

,,közül támrendszer és jégvédő háló; gombatermesztéshez szükséges gépek'' szövegrészt hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 101. § [2015. június 10.]


29/2015. (VI. 18.) MvM r.

 
 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 18.) MvM r. 4. § [2016. január 1.]


14/1997. (II. 26.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről

 
 

1. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 1. § [2015. július 1.]

 

2. §-ban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 2. § a) pont [2015. július 1.]

 

3. §-ban

,,helyi'' szövegrész helyébe ,,helyszíni'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 2. § b) pont [2015. július 1.]


23/1997. (III. 19.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

 
 

1. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 4. § [2015. július 1.]

 

3. § előtti alcím és 3. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 5. § [2015. július 1.]

 

5. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 6. § [2015. július 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,158. § (5)'' szövegrész helyébe ,,237. § (6)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § a) pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 7. § [2015. július 1.]

 

8/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,133. §-át'' szövegrész helyébe ,,203. §-át'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § c) pont [2015. július 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,133. §'' szövegrész helyébe ,,203. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § d) pont da) alpont [2015. július 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,134. § (3)'' szövegrész helyébe ,,204. § (2)-(5)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § d) pont db) alpont [2015. július 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

18. § után

Alcímmel és 18/A. §-sal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 8. § [2015. július 1.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,161. §-a'' szövegrész helyébe ,,240. §-a'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § e) pont [2015. július 1.]

 

II. Fejezet címben (25. § előtt)

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

25. § előtti alcímben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,162. §-ának'' szövegrész helyébe ,,241. §-ának'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § f) pont [2015. július 1.]

 

26. §-ban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

27. §-ban

,,162. §'' szövegrész helyébe ,,241. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § g) pont [2015. július 1.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § b) pont [2015. július 1.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § h) pont [2015. július 1.]


50/1998. (XI. 4.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 88. § [2015. július 1.]


14/2001. (VI. 29.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 89. § [2015. július 1.]


31/2003. (VII. 18.) BM r.

 
 

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 90. § [2015. július 1.]


34/2003. (VII. 29.) BM-PM e. r.

 
 

az összekötő tisztviselők kihelyezéséről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 10. § [2015. július 1.]

 

1. § (2) és (4) bek.

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

2. § c) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

2. § d) pontban

,,hivatásos állományú tisztek esetében olyan tartós'' szövegrész helyébe ,,hivatásos állomány esetében olyan külföldre'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

2. § e) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

2. § f) pont

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,belügyminiszter'' szövegrész helyébe ,,rendészetért felelős miniszter'' szövegrész, ,,a pénzügyminiszter'' szövegrész helyébe ,,az adópolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (1) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,a Kormány rendelete'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (1) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

3. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

4. § előtti alcímcímben

,,kihelyezése, ideiglenes hazarendelése, a kihelyezés megszűnése, megszüntetése'' szövegrész helyébe ,,ideiglenes hazarendelése'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (1) bek. d) pont [2015. július 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 4. pont [2015. július 1.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,a 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti megszüntetés'' szövegrész helyébe ,,a kihelyezés visszavonásával a tartós külföldi szolgálat megszüntetésének a'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (1) bek. e) pont [2015. július 1.]

 

5. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

6-8. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 6. pont [2015. július 1.]

 

9. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 12. § [2015. július 1.]

 

10. § előtti alcím és 10. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 7. pont [2015. július 1.]

 

11. § előtti alcím és 11-12. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 8. pont [2015. július 1.]

 

13. § előtti alcím és 13-17. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 9. pont [2015. július 1.]

 

18. § előtti alcím és 18. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 10. pont [2015. július 1.]

 

19. § előtti alcím és 19-22. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 11. pont [2015. július 1.]

 

23. § előtti alcím és 23-25. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 12. pont [2015. július 1.]

 

26. § előtti alcím és 26. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 13. pont [2015. július 1.]

 

27. § előtti alcím és 27-30. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 14. pont [2015. július 1.]

 

31. § előtti alcím és 31. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 15. pont [2015. július 1.]

 

32. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 16. pont [2015. július 1.]

 

33. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 17. pont [2015. július 1.]

 

34. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 13. § [2015. július 1.]

 

35. § után

36. §-sal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 14. § [2015. július 1.]

 

Melléklet

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (2) bek. 18. pont [2015. július 1.]


49/2004. (VIII. 31.) BM r.

 
 

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

 
 

1/B. § (4) bek. a) pontban

,,fegyveres szervvel'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel (a továbbiakban: rendvédelmi szerv)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 16. § a) pont [2015. július 1.]

 

1/B. § (4) bek. a) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 16. § b) pont [2015. július 1.]


50/2004. (VIII. 31.) BM r.

 
 

a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

2. sz. melléklet táblázat első sorban

,,Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Készenléti Rendőrség'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 17. § a) pont [2015. július 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat első sorban

,,10023002-01451722-00000000'' szövegrész helyébe ,,10023002-01451825-00000000'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 17. § b) pont [2015. július 1.]


2/2005. (I. 21.) BM-IM-MeHVM e. r.

 
 

a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 91. § [2015. július 1.]


32/2005. (VI. 30.) BM-OM e. r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról

 
 

1. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 18. § [2015. július 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 84-85. §t'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 72. alcímét'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 25. § a) pont [2015. július 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,73. §'' szövegrész helyébe ,,131. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 25. § b) pont [2015. július 1.]

 

4. § (5) bek. c) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 19. § [2015. július 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 20. § [2015. július 1.]

 

6. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 21. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,juttatás'' szövegrész helyébe ,,pótlék'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 25. § c) pont [2015. július 1.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 21. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

6. § (7) bek.-ben

,,ösztöndíj-kiegészítés'' szövegrész helyébe ,,alapösztöndíj-kiegészítés'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 25. § d) pont [2015. július 1.]

 

6. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 21. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 22. § [2015. július 1.]

 

8. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 23. § [2015. július 1.]

 

24. § a)-b) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 24. § [2015. július 1.]


11/2006. (III. 14.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 26. § [2015. július 1.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 122. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 184. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

3. §-ban

,,Hszt. 121. §-a'' szövegrész helyébe ,,Tv. 183. §-a'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Hszt.'' szövegrész helyébe ,,Tv.'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,Hszt. 42. § (2)'' szövegrész helyébe ,,Tv. 51. § (2)-(4)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 4. pont [2015. július 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

4. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

5. §-ban

,,Hszt. 127/A. §'' szövegrész helyébe ,,Tv. 194. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 6. pont [2015. július 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,vezénylés helye'' szövegrész helyébe ,,vezénylés vagy átrendelés helye'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 7. pont [2015. július 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,A Hszt. 120. § (2) bek. szerinti eljárás'' szövegrész helyébe ,,Az eljárás'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 8. pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 123. §'' szövegrész helyébe ,,Tv. 185. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 9. pont [2015. július 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 127. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 193. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 10. pont a) alpont [2015. július 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 128. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 195. § (3)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 10. pont b) alpont [2015. július 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 140. § (1) bekezdésének a)-d), illetve f) pontja'' szövegrész helyébe ,,Tv. 210. § (1) bekezdés a)-d), illetve f)-h) pontja'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 11. pont [2015. július 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,A Hszt. 120. §-ának (3) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,Az eljárás mellőzésével történő figyelmeztetés elleni'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 12. pont [2015. július 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,Hszt. 120. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 182. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 13. pont [2015. július 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 27. § [2015. július 1.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,Hszt. 128. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 195. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 14. pont [2015. július 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 7. §-ának (3)'' szövegrész helyébe ,,Tv. 6. § (4) és (6)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 15. pont [2015. július 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 128. §'' szövegrész helyébe ,,Tv. 195. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 16. pont [2015. július 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 28. § [2015. július 1.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,Hszt. 129. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 196. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 17. pont [2015. július 1.]

 

15. § (1)-(2) bek.-ben

,,Hszt. 130. §-ának'' szövegrész helyébe Tv. 197. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 18. pont [2015. július 1.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,Hszt. 140. § (1) bekezdésének a)-d), illetve f) pontja'' szövegrész helyébe ,,Tv. 210. § (1) bekezdés a)-d), illetve f)-h) pontja'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 11. pont [2015. július 1.]

 

17. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 29. § [2015. július 1.]

 

17. § (6) bek.-ből

,,illetve a távolléti díj visszatartása mértékének megváltoztatásáról'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (2) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

17. § (6)-(7) bek.-ben

,,Hszt. 132. §-ának (5) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Tv. 199. § (6) bekezdése'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 19. pont [2015. július 1.]

 

17. § (7) bek.-ben

,,Hszt. 132. §-ának (8)'' szövegrész helyébe ,,Tv. 201. § (1)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 20. pont [2015. július 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 133. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 203. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 21. pont [2015. július 1.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

18. § (6) bek.-ben

,,Hszt. 133. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 203. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 22. pont [2015. július 1.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 30. § [2015. július 1.]

 

20. § (4) bek. b) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 133. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 203. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 23. pont [2015. július 1.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 31. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

26. § (5) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 31. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

27. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (2) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

28. § (2) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 32. § [2015. július 1.]

 

29. § előtt

Alcímmel kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 33. § [2015. július 1.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,Hszt. 138. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 208. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 24. pont [2015. július 1.]

 

31. §-ban

,,Hszt. 140. §-a'' szövegrész helyébe ,,Tv. 210. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 25. pont [2015. július 1.]

 

32. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 34. § [2015. július 1.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 35. § [2015. július 1.]

 

33. § (7) bek.-ben

,,Hszt. 9. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Tv. 8. §-ában'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 26. pont [2015. július 1.]

 

34. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 123. §'' szövegrész helyébe ,,Tv. 185. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 27. pont a) alpont [2015. július 1.]

 

34. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 49/D. § (1) bekezdés a) pontja'' szövegrész helyébe ,,Tv. 62. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 27. pont b) alpont [2015. július 1.]

 

34. § (3) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

34. § (4) bek.-ben

,,Hszt. 123. § (1) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,Tv. 185. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 28. pont [2015. július 1.]

 

34. § (6) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 36. § [2015. július 1.]

 

34. § (7) bek.-ben

,,Hszt. 123. § (1) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,Tv. 185. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 29. pont [2015. július 1.]

 

34. § (7) bek.-ből

,,a Hszt. 2. §-ának s) pontja figyelembevételével'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (2) bek. d) pont [2015. július 1.]

 

35. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (2) bek. e) pont [2015. július 1.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 119. §-ának'' szövegrész helyébe ,,Tv. 181. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 30. pont [2015. július 1.]

 

40. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § [2015. július 1.]

 

40. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

41. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (2) bek. f) pont [2015. július 1.]

 

43. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 56. § (2) bekezdés e)'' szövegrész helyébe ,,Tv. 86. § (2) bekezdés d)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 31. pont [2015. július 1.]

 

44. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 56. § (2) bekezdés e)'' szövegrész helyébe ,,Tv. 86. § (2) bekezdés d)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 31. pont [2015. július 1.]

 

45. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 38. § [2015. július 1.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 39. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

46-47. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 38. § [2015. július 1.]


16/2010. (XII. 31.) BM r.

 
 

a hivatásos szolgálati viszonnyal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 92. § [2015. július 1.]


30/2011. (IX. 22.) BM r.

 
 

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

 
 

2. § 4. pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 44. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

2. § 13a. pont után

13a. ponttal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 44. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

28. alcímcímben (36. § előtt)

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 46. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

36. § (1) és (3) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 46. § (1) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

89. § (2) bek. a) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 7. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 1. mellékletében'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 46. § (1) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

98. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 46. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

98. § (4) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 45. § [2015. július 1.]

 

98. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 46. § (2) bek. [2015. július 1.]


37/2011. (X. 28.) BM r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról

 
 

2. melléklet táblázat utáni magyarázó részben

,,az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendeletben'' szövegrész helyébe ,,a büntetés-végrehajtási szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat és az azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket meghatározó miniszteri rendeletben'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 47. § [2015. július 1.]


49/2011. (XII. 20.) BM r.

 
 

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

 
 

1. §-ban

,,állományú, tűzoltói és polgári védelmi állományviszonyban'' szövegrész helyébe ,,állományban'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 49. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

2. § r) pont után

s) ponttal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 48. § [2015. július 1.]

 

3. §-ban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hszt.)'' szövegrész helyébe ,,Hszt.-ben'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 49. § (1) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

16. § (6) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 49. § (1) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

20. alcím (28. §)

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 49. § (2) bek. [2015. július 1.]


61/2011. (XII. 29.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról

 
 

Hat. kív. h.: 31/2015. (VI. 16.) BM r. 96. § b) pont [2015. július 1.]


63/2011. (XII. 29.) BM r.

 
 

a bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 93. § [2015. július 1.]


64/2011. (XII. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 31/2015. (VI. 16.) BM r. 96. § c) pont [2015. július 1.]


65/2011. (XII. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

 
 

Hat. kív. h.: 30/2015. (VI. 16.) BM r. 17. § [2015. július 1.]


66/2011. (XII. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 33/2015. (VI. 16.) BM r. 48. § (2) bek. [2019. január 1.]


68/2011. (XII. 30.) BM r.

 
 

az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 94. § [2015. július 1.]


70/2011. (XII. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

 
 

1. §-ban

,,rendvédelmi szervekre'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 51. § a) pont [2015. július 1.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,a rendvédelmi szervet irányító miniszter'' szövegrész helyébe ,,az elbíráló személy'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 51. § c) pont [2015. július 1.]

 

24. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 50. § [2015. július 1.]

 

25. § (1)-(2) és (5) bek.-ben

,,A rendvédelmi szervet irányító miniszter'' szövegrész helyébe ,,Az elbíráló személy'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 51. § b) pont [2015. július 1.]


71/2011. (XII. 31.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről

 
 

2. § a) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 52. § [2015. július 1.]

 

25. § (5) bek. a) pontban

,,49/B-49/G. §-ában'' szövegrész helyébe ,,62-64. §-ában'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 53. § a) pont [2015. július 1.]

 

25. § (6) bek.-ben

,,49/C. §-a'' szövegrész helyébe ,,63. §-a'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 53. § b) pont [2015. július 1.]


14/2012. (III. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

 
 

1. § a)-d) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 59. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

1. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 54. § [2015. július 1.]

 

2. § (2) bek. a) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 59. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 55. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

2. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 55. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 59. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

7. § (1) bek. b)-c) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 59. § (2) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

7. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 56. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

7. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 56. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

9. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 57. § [2015. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 59. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 58. § [2015. július 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 59. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2015. július 1.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat 5. sor

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 59. § (3) bek. [2015. július 1.]


15/2012. (IV. 3.) BM r.

 
 

a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról

 
 

2. § (1) bek. h) pontban

,,formaruha és'' szövegrész helyébe ,,formaruha, illetve a Ptv. 9/A. § (4) bekezdésében, valamint'' szövegrész lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 5. § a) pont [2015. június 21.]

 

2. § (1) bek. j) pontban

,,igazolvány kiadásával'' szövegrész helyébe ,,igazolvány, illetve a Ptv. 9/A. § (3) bekezdése szerinti ifjú polgárőr igazolvány kiadásával'' szövegrész lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 5. § b) pont [2015. június 21.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 1. § (1) bek. [2015. június 21.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 1. § (2) bek. [2015. június 21.]

 

3. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 2. § [2015. június 21.]

 

4. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 3. § [2015. június 21.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,60'' szövegrész helyébe ,,30'' szövegrész lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 5. § c) pont [2015. június 21.]

 

6. alcím (6. §)

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 4. § [2015. június 21.]


37/2012. (VIII. 2.) BM r.

 
 

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

 
 

27. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 61. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 61. § (1) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

31. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 60. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

31. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 60. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 61. § (1) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,I. besorolási osztályba tartozó hivatásos állományú tagjának a Hszt. 118. § (2)'' szövegrész helyébe ,,a hivatásos állomány tiszti besorolási osztályba tartozó tagjának a Hszt. 180. § (1)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 61. § (1) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

44. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 61. § (2) bek. [2015. július 1.]


44/2012. (VIII. 29.) BM r.

 
 

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

 
 

3. § b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 62. § [2015. július 1.]

 

17. § (3) bek. h) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 75/B. § (4)'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 59. § (2)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 63. § [2015. július 1.]


56/2012. (XI. 22.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

 
 

1. alcím (1. §)

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 1. pont [2015. július 1.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,beosztásba'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásba'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 1. pont [2015. július 1.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,szolgálati viszony'' szövegrész helyébe ,,hivatásos szolgálati jogviszony (a továbbiakban: szolgálati viszony)'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 2. pont [2015. július 1.]

 

2. § (3) bek. b) pontban

,,beosztást'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztást'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 3. pont [2015. július 1.]

 

2. § (3) bek. c) pontban

,,hivatásos szolgálati viszony'' szövegrész helyébe ,,szolgálati viszony'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 4. pont [2015. július 1.]

 

2. § (4) bek. e)-h) pont

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 1. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

2. § (4) bek. h) pont után

i)-k) ponttal kieg.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 1. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,e)-g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,f)-j) pontjában'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 5. pont [2015. július 1.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 2. § [2015. július 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,tiszthelyettesi, zászlósi beosztásba'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 33. § (1) bek. b) pont alapján tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 6. pont [2015. július 1.]

 

4. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 3. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

4. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 2. pont [2015. július 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,tiszti beosztásba'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 7. pont [2015. július 1.]

 

4. § (3) bek. a)-c) pontban

,,beosztás'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 8. pont [2015. július 1.]

 

4. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 3. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 9. pont [2015. július 1.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 4. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

4. alcím

8/A. §-sal kieg.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 4. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,beosztás'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 8. pont [2015. július 1.]

 

3. alcímben (6. § előtt)

,,Beosztás'' szövegrész helyébe ,,Szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 10. pont [2015. július 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,fegyveres szervnél betöltetlen vagy megüresedő beosztás'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi szervnél betöltetlen vagy megüresedő szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 11. pont [2015. július 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,beosztásra'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásra'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 12. pont [2015. július 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,beosztásra'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásra'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 12. pont [2015. július 1.]

 

6. § (2) bek. b) pontban

,,beosztás'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 8. pont [2015. július 1.]

 

6. § (2) bek. c) pontban

,,beosztással'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztással'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 13. pont [2015. július 1.]

 

6. § (2) bek. d) pontban

,,beosztás'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 8. pont [2015. július 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,beosztásra'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásra'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 12. pont [2015. július 1.]

 

7. § (1) bek. b) pontban

,,beosztás'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 8. pont [2015. július 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 47. §-a alapján a hivatásos állomány tagjának beleegyezése nélkül történő áthelyezése'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 53. §-a alapján a hivatásos állomány tagjának beleegyezése nélkül történő más szolgálati beosztásba helyezése'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 14. pont [2015. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,beosztásba'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásba'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 1. pont [2015. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,beosztás'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 8. pont [2015. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 48. § (1) bekezdés b)-d) pontja'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 55. § (1) bekezdés a)-c) pontja'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 15. pont [2015. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 49/D. § szerinti más szervhez vezénylés megszüntetése esetén a felajánlott alacsonyabb beosztáshoz'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 51. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott szervhez vezénylés megszüntetése esetén a felajánlott alacsonyabb szolgálati beosztáshoz'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 16. pont [2015. július 1.]

 

9. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 3. pont [2015. július 1.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,Hszt. 75/B. § (4) bekezdése szerinti beosztás'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 59. § (2) bekezdése szerinti szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 17. pont [2015. július 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,fegyveres szervtől'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi szervtől'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 18. pont [2015. július 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,beosztáshoz'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztáshoz'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 19. pont [2015. július 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 5. § [2015. július 1.]

 

11. § (3)-(5) bek.-ben

,,beosztás'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 8. pont [2015. július 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,Hszt. 50. § (3) és (4) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 71. § (4)-(6) bekezdésében'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 20. pont [2015. július 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 6. § [2015. július 1.]

 

13. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 4. pont [2015. július 1.]

 

14. §

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 5. pont [2015. július 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,beosztásból'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásból'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 21. pont [2015. július 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 44. § (1) bekezdés b), e), f), i) és j) pontja vagy a Hszt. 75/B. § (5) bekezdése alapján megfelelő beosztás hiánya miatt'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 77. § (1) bekezdés b),h), i), j) vagy k) pontja alapján'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 22. pont [2015. július 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,rendelkezési állományba helyezés'' szövegrész helyébe ,,nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezés'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 23. pont [2015. július 1.]

 

16. § (1)-(2) bek.-ben

,,más szervhez vezénylés'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 51. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti szervhez vezénylés'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 24. pont [2015. július 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,beosztás'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 8. pont [2015. július 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,beosztásról'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásról'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 25. pont [2015. július 1.]

 

19. § után

19/A. §-sal kieg.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 7. § [2015. július 1.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,beosztásban'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásban'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 26. pont [2015. július 1.]

 

20. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 6. pont [2015. július 1.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 56. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 86. § (2) bekezdés b) pontjában'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 27. pont [2015. július 1.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,Hszt. 37/C. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 43. § (3) bekezdésében'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 28. pont [2015. július 1.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 56. § (6a) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 86. § (10) bekezdésében'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 29. pont [2015. július 1.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 59. § (1) bekezdés a) vagy c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 80. § (1) bekezdés a) pontjában vagy 82. § (1) bekezdés b) pontjában'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 30. pont [2015. július 1.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,Hszt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 82. § (1) bekezdés b) pontjában'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 31. pont [2015. július 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 32. pont [2015. július 1.]

 

26. §-ban

,,beosztásba'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásba'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 1. pont [2015. július 1.]

 

26. §-ban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 9. pont [2015. július 1.]

 

27. § (1)-(2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 9. pont [2015. július 1.]

 

28. § (1) bek. b) pontban

,,beosztással'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztással'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 13. pont [2015. július 1.]

 

28. § (2) bek. c) pontban

,,az azonosító'' szövegrész helyébe ,,a szolgálati'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 33. pont [2015. július 1.]

 

28. § (2) bek. d) pontban

,,nyugállományba helyezés'' szövegrész helyébe ,,arra való jogosultság'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 34. pont [2015. július 1.]

 

6. alcím

29/A. §-sal kieg.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 8. § [2015. július 1.]

 

29. § (1) és (5) bek.-ben

,,66/A. §'' szövegrész helyébe ,,91. §'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 35. pont [2015. július 1.]

 

30. § (3) bek. b) pontban

,,beosztását'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztását'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 36. pont [2015. július 1.]

 

30. § (4) bek.-ben

,,a Hszt. 65. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenységek kivételével'' szövegrész helyébe ,,a Hszt. 109. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 37. pont [2015. július 1.]

 

30. § (5) bek.-ben

,,Hszt. 65. § (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 109. § (6) bekezdésében'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 38. pont [2015. július 1.]

 

30. § (6) bek. c)-d) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 9. pont [2015. július 1.]

 

30. § (6) bek. h) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 32. pont [2015. július 1.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 65. § (3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 109. § (3) és (4) bekezdése'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 39. pont [2015. július 1.]

 

31. § (4) bek.-ben

,,Hszt. 65. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 109. §-ában'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 40. pont [2015. július 1.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,beosztásba vagy munkakörbe'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásba'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 41. pont [2015. július 1.]

 

35. §

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 7. pont [2015. július 1.]

 

35-39. §

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 9. § [2015. július 1.]

 

42. § (7) bek.-ben

,,Hszt. 94. § (1) bekezdés a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 148. §-ában'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 42. pont [2015. július 1.]

 

43. § (1) bek.-ben

,,beosztásától'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztásától'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 43. pont [2015. július 1.]

 

43. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 8. pont [2015. július 1.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 10. § [2015. július 1.]

 

45. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 19. § [2019. január 1.]

 

9. alcímben (47. § előtt)

,,Kérelem és a szolgálati'' szövegrész helyébe ,,A szolgálati'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 44. pont [2015. július 1.]

 

47. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 9. pont [2015. július 1.]

 

47. § (4) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 11. § [2015. július 1.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 32. pont [2015. július 1.]

 

50. § (1) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 12. § [2015. július 1.]

 

50. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 10. pont [2015. július 1.]

 

53. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 9. pont [2015. július 1.]

 

53. § (2) bek. a) pontból

,,különleges állományba vételt,'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 11. pont [2015. július 1.]

 

53. § (2) bek. b) pontban

,,beosztás'' szövegrész helyébe ,,szolgálati beosztás'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 8. pont [2015. július 1.]

 

53. § (2) bek. e) pontban

,,a kitüntetést'' szövegrész helyébe ,,az elismerést'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 45. pont [2015. július 1.]

 

53. § (2) bek. j) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 32. pont [2015. július 1.]

 

53. § (2) bek. j) pontban

,,a vezénylést'' szövegrész helyébe ,,az ideiglenes átrendelés kivételével az átrendelést'' szövegrész lép: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 17. § 46. pont [2015. július 1.]

 

53. § (2) bek. l) pontból

,,a nyugállományba helyezést,'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 18. § 12. pont [2015. július 1.]

 

54. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 34/2015. (VI. 16.) BM r. 4. § [2015. július 1.]

 

54. § (2) bek.

Helyébe lép: 34/2015. (VI. 16.) BM r. 1. § [2015. július 1.]

 

56. §

Helyébe lép: 34/2015. (VI. 16.) BM r. 2. § [2015. július 1.]

 

13. alcím után

13/A. alcímmel (65/A-65/E. §) kieg.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 1. § [2015. július 1.]

 

66. §-ban

,,118. §-án'' szövegrész helyébe ,,179. §-án'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

68. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 2. § [2015. július 1.]

 

68. § (3) bek.-ben

,,118. § (1) bekezdés d)'' szövegrész helyébe ,,179. § (1) bekezdés e)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

68. § (3) bek.-ben

,,köztisztviselői illetményalap'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi illetményalap'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

69. § (2) bek.-ben

,,köztisztviselői illetményalap'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi illetményalap'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

69. § (3) bek. a) pontban

,,42. § (2) bekezdése és a 43. §'' szövegrész helyébe ,,51. § (2)-(4) bekezdése, vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 42. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 4. pont [2015. július 1.]

 

71. §-ban

,,119. §-a'' szövegrész helyébe ,,181. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,122. §'' szövegrész helyébe ,,184. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 6. pont [2015. július 1.]

 

73. §-ban

,,121. §'' szövegrész helyébe ,,183. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 7. pont [2015. július 1.]

 

74. § (2) bek.-ben

,,126. § (5) és (6)'' szövegrész helyébe ,,192. § (2) és (3)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 8. pont [2015. július 1.]

 

74. § (3) bek.-ben

,,42. § (2)'' szövegrész helyébe ,,51. § (2)-(4)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 9. pont [2015. július 1.]

 

75. §-ban

,,127/A. §'' szövegrész helyébe ,,194. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 10. pont [2015. július 1.]

 

76. § (1) bek.-ben

,,Hszt. 120. § (2) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,fegyelmi'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 11. pont [2015. július 1.]

 

76. § (2) bek.-ben

,,123. §'' szövegrész helyébe ,,185. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 12. pont [2015. július 1.]

 

77. § (1) bek.-ben

,,127. §'' szövegrész helyébe ,,193. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 13. pont [2015. július 1.]

 

77. § (1) bek.-ben

,,128. §'' szövegrész helyébe ,,195. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 14. pont [2015. július 1.]

 

77. § (2) bek.-ben

,,140. § (1) bekezdés a)-d), illetve f)'' szövegrész helyébe ,,210. § (1) bekezdés a)-d), illetve f)-h)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § (1) bek. 15. pont [2015. július 1.]

 

78. § (3) bek.-ben

,,A Hszt. 120. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,A fegyelmi eljárás mellőzésével történő figyelmeztetés elleni'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 16. pont [2015. július 1.]

 

79. § (3) bek.-ben

,,120. §'' szövegrész helyébe ,,182. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 17. pont [2015. július 1.]

 

80. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 3. § [2015. július 1.]

 

80. § (6) bek.-ben

,,128. §'' szövegrész helyébe ,,195. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 18. pont [2015. július 1.]

 

82. § (1) bek.-ben

,,7. § (3)'' szövegrész helyébe ,,6. § (4)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 19. pont [2015. július 1.]

 

82. § (2) bek.-ben

,,128. §'' szövegrész helyébe ,,195. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 14. pont [2015. július 1.]

 

83. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

83. § (3)-(4) bek.-ben

,,129. §'' szövegrész helyébe ,,196. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 20. pont [2015. július 1.]

 

84. § (1) bek. b) pontban

,,130. §'' szövegrész helyébe ,,197. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 21. pont [2015. július 1.]

 

84. § (2) bek.-ben

,,130. §'' szövegrész helyébe ,,197. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 21. pont [2015. július 1.]

 

84. § (4) bek.-ben

,,140. § (1) bekezdés a)-d), illetve f)'' szövegrész helyébe ,,210. § (1) bekezdés a)-d), illetve f)-h)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 15. pont [2015. július 1.]

 

86. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 4. § [2015. július 1.]

 

86. § (6)-(7) bek.-ben

,,132. § (5)'' szövegrész helyébe ,,199. § (6)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 22. pont [2015. július 1.]

 

86. § (7) bek.-ben

,,132. § (8)'' szövegrész helyébe ,,201. § (1)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 23. pont [2015. július 1.]

 

87. § (2) bek.-ből

,,- a Hszt. 133. (1) bekezdésére figyelemmel -,, szövegrészt hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (2) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

87. § (6) bek.-ben

,,133. §'' szövegrész helyébe ,,203. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 24. pont [2015. július 1.]

 

94. (1) bek.-ben

,,133. §'' szövegrész helyébe ,,203. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 24. pont [2015. július 1.]

 

96. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 5. § [2015. július 1.]

 

96. § (1) bek.-ben

,,133. §'' szövegrész helyébe ,,203. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 24. pont [2015. július 1.]

 

97. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (2) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

98. § (2) bek.-ben

,,133. §'' szövegrész helyébe ,,203. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 24. pont [2015. július 1.]

 

98. § (2) bek.-ből

,,Ha az eljárás alá vont személyes meghallgatáson való részvételében önhibáján kívül akadályoztatva van és védekezését írásban sem közölte, az eljárást a Hszt. 131. § (1) bekezdése alapján fel kell függeszteni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (2) bek. d) pont [2015. július 1.]

 

101. §-ban

,,140. §'' szövegrész helyébe ,,210. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 25. pont [2015. július 1.]

 

104. § (2) bek.-ben

,,123. § (1) bekezdés d)-g)'' szövegrész helyébe ,,185. § (1) bekezdés d)-h)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 26. pont [2015. július 1.]

 

104. § (4) bek.-ben

,,123. §'' szövegrész helyébe ,,185. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 27. pont [2015. július 1.]

 

104. § (6) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 6. § [2015. július 1.]

 

104. § (7) bek.-ben

,,123. §'' szövegrész helyébe ,,185. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 27. pont [2015. július 1.]

 

105. §

Hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (2) bek. e) pont [2015. július 1.]

 

106. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 7. § [2015. július 1.]

 

107. § (2) bek.-ben

,,119. §'' szövegrész helyébe ,,181. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 28. pont [2015. július 1.]

 

109. §

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 8. § [2015. július 1.]

 

110. §

Hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (2) bek. f) pont [2015. július 1.]

 

110/A. § (1) és (6) bek.-ben

,,56. § (2) bekezdése e)'' szövegrész helyébe ,,86. § (2) bekezdés d)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 29. pont [2015. július 1.]

 

114. § (1) bek.-ben

,,158. § (5)'' szövegrész helyébe ,,237. § (6)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 30. pont [2015. július 1.]

 

120. § (2) bek.-ben

,,133. § (1) bekezdését, valamint a 134. §'' szövegrész helyébe ,,203. § (1) bekezdését, valamint 204. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 31. pont [2015. július 1.]

 

129. § (1) bek.-ben

,,161. §'' szövegrész helyébe ,,240. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 32. pont [2015. július 1.]

 

130. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (2) bek. g) pont [2015. július 1.]

 

132. §-ban

,,162. §'' szövegrész helyébe ,,241. §'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 11. § (1) bek. 33. pont [2015. július 1.]

 

18. alcím után

19. alcímmel (144. §) kieg.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 13. § [2015. július 1.]

 

19. alcím (144-152. §)

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 20. § [2015. december 31.]

 

153. § után

154. §-sal kieg.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § [2015. július 1.]

 

154. § után

155. §-sal kieg.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 14. § [2015. július 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 34/2015. (VI. 16.) BM r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. július 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 34/2015. (VI. 16.) BM r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. július 1.]

 

5. melléklet után

6. melléklettel kieg.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 10. §, illetve 5. melléklet [2015. július 1.]

 

5. melléklet után

6. melléklettel kieg.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 15. §, illetve 1. melléklet [2015. július 1.]

 

6. melléklet

Hat. kív. h.: 38/2015. (VI. 18.) BM r. 20. § [2015. december 31.]


64/2012. (XII. 12.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 12. § [2015. július 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,szakértő'' szövegrész helyébe ,,előadó'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 18. § a) pont [2015. július 1.]

 

19. § (7) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 18. § b) pont [2015. július 1.]

 

20. § után

20/A. §-sal kieg.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 13. § [2015. július 1.]

 

21. § (3) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 14. § [2015. július 1.]

 

25. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 15. § [2015. július 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,50%-át'' szövegrész helyébe ,,100%-át'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 18. § c) pont [2015. július 1.]

 

27. § (4) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 18. § b) pont [2015. július 1.]

 

37. § (1) bek. b) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 18. § b) pont [2015. július 1.]

 

41. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 16. § [2015. július 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 17. §, illetve 1. melléklet [2015. július 1.]


68/2012. (XII. 14.) BM r.

 
 

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 64. § [2015. július 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 20/2015. (VI. 12.) BM r. 3. §, illetve 2. melléklet [2015. június 20.]


70/2012. (XII. 14.) BM r.

 
 

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

 
 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 20/2015. (VI. 12.) BM r. 1. § [2015. június 20.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 20/2015. (VI. 12.) BM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2015. június 20.]


84/2012. (XII. 28.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról

 
 

2. § 2. pont

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 19. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

2. § 4. pont

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 19. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

2. § 7. pont

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 19. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

2. § 12. pont után

12a. ponttal kieg.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 19. § (4) bek. [2015. július 1.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 20. § [2015. július 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 21. § [2015. július 1.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 25. § a) pont [2015. július 1.]

 

16. alcímcímben (22. § előtt)

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 25. § b) pont [2015. július 1.]

 

22. § (1) bek. b) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 25. § c) pont [2015. július 1.]

 

27. § (6) bek.-ben

,,foganatosításától számított 15 napon belül'' szövegrész helyébe ,,foganatosítását követően haladéktalanul, de legkésőbb az azt követő napon'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 25. § d) pont [2015. július 1.]

 

41. § (3) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 22. § [2015. július 1.]

 

44. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 23. § [2015. július 1.]

 

51. §

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 24. § [2015. július 1.]

 

62. § (2) bek. a) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 7. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 1. mellékletében'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 25. § e) pont [2015. július 1.]

 

80. § (1) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres'' szövegrész helyébe ,,Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 25. § f) pont [2015. július 1.]


85/2012. (XII. 28.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról

 
 

1-2. alcím (1-8. §)

Helyébe lép: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 1. § [2015. július 1.]

 

2. alcím után

2/A. alcímmel (8/A. §) kieg.: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 2. § [2015. július 1.]

 

2/A. alcím (8/A. §)

Hat. kív. h.: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § (2) bek. [2019. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,nyelvtudási'' szövegrész helyébe ,,idegennyelv-tudási'' szövegrész lép: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 8. § a) pont [2015. július 1.]

 

9. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,104. §'' szövegrész helyébe ,,160. §'' szövegrész lép: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 8. § b) pont [2015. július 1.]

 

10. §-ban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 8. § c) pont [2015. július 1.]

 

11-12. §

Helyébe lép: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 3. § [2015. július 1.]

 

13. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 4. § [2015. július 1.]

 

6. alcím (19-19/E. §)

Helyébe lép: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 5. § [2015. július 1.]

 

21. §-ban

,,116/A. §'' szövegrész helyébe ,,176. §'' szövegrész lép: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 8. § d) pont [2015. július 1.]

 

22. § (5) bek.-ben

,,köztisztviselői'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 30. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

57. § után

9/A. (57/A. §) alcímmel kieg.: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 6. § [2015. július 1.]

 

58. § (2) bek.-ből

,,és a nyugdíjas'' szövegrészt hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 30. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

59. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 26. § [2015. július 1.]

 

60. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 27. § [2015. július 1.]

 

65. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 28. § [2015. július 1.]

 

66. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 29. § [2015. július 1.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,53. § f) vagy g) pontjára, 56. § (1) bekezdés c) pontjára, 56. § (2) bekezdés b) pontjára, 56. § (5) bekezdés b) pontjára, vagy 59. § (1) bek. b) vagy d) pontjára'' szövegrész helyébe ,,80. § (1) bekezdés f)-g), 86. § (2) bekezdés b), 86. § (1) bekezdés b), 82. § a) és c) pontjára'' szövegrész lép: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 8. § e) pont [2015. július 1.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § (1) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

3. melléklet

Hat. kív. h.: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 9. § (1) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 35/2015. (VI. 16.) BM r. 7. §, illetve 1. melléklet [2015. július 1.]


2/2013. (I. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

 
 

1. § 3. pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 65. § [2015. július 1.]

 

1. § 12. pontban

,,továbbiakban: intézményi'' szövegrész helyébe ,,továbbiakban együtt: intézményi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,bejelentés kötelesek'' szövegrész helyébe ,,bejelentés-kötelesek'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,a Nemzeti Közszolgálati Egyetem'' szövegrész helyébe ,,az NKE'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

4. § (5) bek. e) pontban

,,programjegyzékébe'' szövegrész helyébe ,,programjegyzékbe'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 4. pont [2015. július 1.]

 

7. § (3) bek. b)-c) pontban

,,osztály tagjának'' szövegrész helyébe ,,osztályba tartozó tagjának'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

7. § (4) bek. c) pontban

,,a b) pontban'' szövegrész helyébe ,,az a) pontban'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 6. pont [2015. július 1.]

 

7. § (4b) bek.-ben

,,év'' szövegrész helyébe ,,éve'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 7. pont [2015. július 1.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,a új'' szövegrész helyébe ,,az új'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 8. pont [2015. július 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,tovább folytatódik'' szövegrész helyébe ,,továbbfolytatódik'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 9. pont [2015. július 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,eléréséhez'' szövegrész helyébe ,,eléréséig'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 10. pont [2015. július 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,bejelentés köteles'' szövegrész helyébe ,,bejelentés-köteles'' szövegrész, ,,előirányzat átadással'' szövegrész helyébe ,,előirányzat-átadással'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 11. pont [2015. július 1.]

 

11. § (8) bek.-ben

,,pontjai'' szövegrész helyébe ,,pontja'' szövegrész, ,,szállás és'' szövegrész helyébe ,,szállás- és'' szövegrész, ,,pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,pontjában'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 12. pont [2015. július 1.]

 

12. §-ból

,,és'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

18. § (2) bek. a) pontban

,,végzettséggel,'' szövegrész helyébe ,,végzettséggel rendelkezik,'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 13. pont [2015. július 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,bekezdései megfelelően'' szövegrész helyébe ,,bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 14. pont [2015. július 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,elkészítéshez'' szövegrész helyébe ,,elkészítéséhez'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 15. pont [2015. július 1.]

 

31/A. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 66. § [2015. július 1.]

 

34. § a) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 203/C. § (5)'' szövegrész helyébe ,,Hszt. 279. § (4)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 16. pont [2015. július 1.]

 

48. § (1) bek. a) pontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (2) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

48. § (5) bek.-ben

,,támogatásának, ilyen képzésekre történő beiskolázás vagy ilyen'' szövegrész helyébe ,,támogatásának, az ilyen képzésekre történő beiskolázás vagy az ilyen'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 17. pont [2015. július 1.]

 

49. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 67. § [2015. július 1.]

 

52. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 68. § [2015. július 1.]

 

53. § (8) bek.-ben

,,képzőtanfolyamon vagya'' szövegrész helyébe ,,képző tanfolyamon vagy a'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 18. pont [2015. július 1.]

 

55. § (2) bek.-ben

,,mellett - rendészeti'' szövegrész helyébe ,,mellett - a rendészeti'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 19. pont [2015. július 1.]

 

56. § (2) bek.-ben

,,közzé tett'' szövegrész helyébe ,,közzétett'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 20. pont [2015. július 1.]

 

57. § (1) bek.-ben

,,tanfolyamon a'' szövegrész helyébe ,,tanfolyamon a képzés a'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 21. pont [2015. július 1.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,betartva tanácsadói'' szövegrész helyébe ,,betartva - tanácsadói'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 22. pont [2015. július 1.]

 

61. § (1) bek.-ben

,,tanfolyamon a képzési programban a meghatározott'' szövegrész helyébe ,,tanfolyamon a képzés a képzési programban meghatározott'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 69. § (1) bek. 23. pont [2015. július 1.]


6/2013. (III. 27.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

 
 

1. § a)-b) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

1. § c) pont ca)-cb) alpontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

1. § c) pont cd) alpontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII.'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § b) pont [2015. július 1.]

 

1. § d)-e) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

1. § f) pont fa)-fb) alpontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

1. § g) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § c) pont [2015. július 1.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

7. § (2) bek. a) pontban

,,megállapított illetményalap'' szövegrész helyébe ,,megállapított rendvédelmi illetményalap'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § d) pont [2015. július 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

12. § (3)-(4) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

14. § (1)-(2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

14. § (4)-(5) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § c) pont [2015. július 1.]

 

15. § a)-b) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

16. §-ban

,,210. §'' szövegrész helyébe ,,264. §'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § e) pont [2015. július 1.]

 

17. § (1) és (3) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § c) pont [2015. július 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § c) pont [2015. július 1.]

 

18. § (1)-(2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § c) pont [2015. július 1.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

1. melléklet II. rész 1. pont a) alpontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]

 

1. melléklet II. rész 2-3. pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 70. § a) pont [2015. július 1.]


11/2013. (IV. 23.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

 
 

1. § a) pontban

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 71. § a) pont [2015. július 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 71. § b) pont [2015. július 1.]


20/2013. (V. 28.) BM r.

 
 

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 
 

2. melléklet ,,A 22. sorszámú Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím 3.1. pont táblázat B:3.1.2-B:3.1.17. pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 72. § [2015. július 1.]


23/2013. (VI. 11.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

 
 

5. melléklet

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 31. § a) pont, illetve 2. melléklet [2015. július 1.]

 

a 2. melléklet lép, valamint

 
 

6. melléklet

Mód.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 31. § b) pont, illetve 3. melléklet [2015. július 1.]


26/2013. (VI. 26.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

 
 

2. § 1-2. és 6. pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

2. § 7. pontban

,,lehetnek munkavégzéshez kötődőek és'' szövegrész helyébe ,,lehetnek a munkavégzéshez kötődőek vagy'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

2. § 19. pontban

,,szemben tárgyévre'' szövegrész helyébe ,,szemben a tárgyévre'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

2. § 20. és 22. pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,teljesítményértékelésnek Korm.'' szövegrész helyébe ,,teljesítményértékelésnek a Korm.'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 4. pont [2015. július 1.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 73. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 73. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,egyidejűleg, tárgyév'' szövegrész helyébe ,,egyidejűleg, a tárgyév'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,részére tárgyévre'' szövegrész helyébe ,,részére a tárgyévre'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 6. pont [2015. július 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,három - munkavégzéshez kötődő vagy munkavégzésen'' szövegrész helyébe ,,három - a munkavégzéshez kötődő vagy a munkavégzésen'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 7. pont [2015. július 1.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,féléves, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

4. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (2) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,mellékletekben szereplő'' szövegrész helyébe ,,melléklet szerinti'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 8. pont [2015. július 1.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,és helyi'' szövegrész helyébe ,,és a helyi'', továbbá a ,,valamint ezek szervezetszerű helyettesi beosztást'' szövegrész helyébe ,,valamint az ezek szervezetszerű helyettesi beosztását'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 9. pont [2015. július 1.]

 

8. § (9) bek.-ben

,,bekezdésben a'' szövegrész helyébe ,,bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazása során a'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 10. pont [2015. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,és helyi'' szövegrész helyébe ,,és a helyi'', továbbá a ,,valamint ezek szervezetszerű helyettesi beosztást'' szövegrész helyébe ,,valamint az ezek szervezetszerű helyettesi beosztását'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 9. pont [2015. július 1.]

 

11. § (1) bek. a) pontban

,,és szolgálatteljesítéssel'' szövegrész helyébe ,,és a szolgálatteljesítéssel'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 11. pont [2015. július 1.]

 

11. § (1) bek. c) pontban

,,fejleszthetőségre'' szövegrész helyébe ,,fejleszthetőségére'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 12. pont [2015. július 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,82. § (5)'' szövegrész helyébe ,,112. § (3)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 13. pont [2015. július 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 74. § [2015. július 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,[a továbbiakban az a)-c) pont együtt: szakterület]'' szövegrész helyébe ,,[az a)-c) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: szakterület]'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 14. pont [2015. július 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,és helyi'' szövegrész helyébe ,,és a helyi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 15. pont [2015. július 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,átlag értekeit'' szövegrész helyébe ,,átlagértékeit'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 16. pont [2015. július 1.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 75. § [2015. július 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,0-100%-ig'' szövegrész helyébe ,,0%-tól 100%-ig'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 17. pont [2015. július 1.]

 

18. § (4) bek. c) pontban

,,100%-t azt'' szövegrész helyébe ,,100%-ot, azt'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 18. pont [2015. július 1.]

 

18. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 76. § [2015. július 1.]

 

18. § (4) bek. e) pontban

,,50%-t azt'' szövegrész helyébe ,,50%-ot, azt'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 19. pont [2015. július 1.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,parancsnokság, mint'' szövegrész helyébe ,,parancsnokság mint'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 20. pont [2015. július 1.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,helyi és területi'' szövegrész helyébe ,,területi és a helyi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 21. pont [2015. július 1.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 77. §, illetve 3. melléklet [2015. július 1.]

 

7. mellékletben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 82. § (3)'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2)'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 22. pont [2015. július 1.]

 

8. melléklet I. pont címben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

8. melléklet I. cím 3. pontban

,,feladat meghatározó'' szövegrész helyébe ,,feladat-meghatározó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 23. pont a) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet II. pont címben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

8. melléklet II. cím 1. pont 1.2. alpontban

,,követelményeknek megfelelése'' szövegrész helyébe ,,követelményeknek való megfelelése'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 23. pont b) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet II. cím 2. pont 2.5. alpontban

,,színvonala eredményessége'' szövegrész helyébe ,,színvonala, eredményessége'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 23. pont c) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet III. cím címben

,,feladatók'' szövegrész helyébe ,,feladatok'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 23. pont d) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet III. cím 1. pont 1.3. alpontban

,,járőr szolgálat'' szövegrész helyébe ,,járőrszolgálat'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 23. pont e) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet IV. cím 5. pont 5.1. alpontban

,,személy és gépjármű beléptetések'' szövegrész helyébe ,,személy- és gépjármű-beléptetések'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 23. pont f) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet VI. cím címben

,,büntetés-végrehajtás szervezet'' szövegrész helyébe ,,büntetés-végrehajtási szervezet'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 23. pont g) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet VII. cím 1. pont 1.2. alpontban

,,tűzoltó technika kezelői'' szövegrész helyébe ,,tűzoltótechnika-kezelői'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 23. pont h) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet VII. cím 5. pont 5.1. alpontban

,,állásfoglalásokat'' szövegrész helyébe ,,állásfoglalások'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 78. § (1) bek. 23. pont i) alpont [2015. július 1.]


46/2013. (VIII. 16.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

 
 

1. § (1) bek. 5. pontban

,,lehetnek munkavégzéshez kötődőek és'' szövegrész helyébe ,,lehetnek a munkavégzéshez kötődőek vagy'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 1. pont [2015. július 1.]

 

1. § (1) bek. 14. pontban

,,szemben tárgyévre'' szövegrész helyébe ,,szemben a tárgyévre'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 2. pont [2015. július 1.]

 

1. § (1) bek. 16. pontban

,,érdekben'' szövegrész helyébe ,,érdekében'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 3. pont [2015. július 1.]

 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 32. § [2015. július 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,parancsnoka tárgyév'' szövegrész helyébe ,,parancsnoka a tárgyév'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 4. pont [2015. július 1.]

 

2. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (2) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

3. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 33. § [2015. július 1.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 34. § [2015. július 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,mellékletben szereplő'' szövegrész helyébe ,,melléklet szerinti'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 5. pont [2015. július 1.]

 

8. § (1) bek. a) pontban

,,és szolgálatteljesítéssel'' szövegrész helyébe ,,és a szolgálatteljesítéssel'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 6. pont [2015. július 1.]

 

8. § (1) bek. c) pontban

,,fejleszthetőségre'' szövegrész helyébe ,,fejleszthetőségére'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 7. pont [2015. július 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,82. § (5)'' szövegrész helyébe ,,112. § (3)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 8. pont [2015. július 1.]

 

10. §-ban

,,a továbbiakban az a)-c) pont'' szövegrész helyébe ,,az a)-c) pontban meghatározottak a továbbiakban'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 9. pont [2015. július 1.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,elnöke tárgyév'' szövegrész helyébe ,,elnöke a tárgyév'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 10. pont [2015. július 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,határoz.'' szövegrész helyébe ,,határoz meg.'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 11. pont [2015. július 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,parancsnoka tárgyév'' szövegrész helyébe ,,parancsnoka a tárgyév'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 12. pont [2015. július 1.]

 

12. §-ban

,,összértéken'' szövegrész helyébe ,,összértékén'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 13. pont [2015. július 1.]

 

13. §-ban

,,0-100%-ig'' szövegrész helyébe ,,0%-tól 100%-ig'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 14. pont [2015. július 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,0-100%-ig'' szövegrész helyébe ,,0%-tól 100%-ig'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 14. pont [2015. július 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,bekezdésében'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 15. pont [2015. július 1.]

 

16. § (1) bek. b) pontból

,,ha'' szövegrészt hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (2) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 35. § [2015. július 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,parancsnoka tárgyév'' szövegrész helyébe ,,parancsnoka a tárgyév'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 12. pont [2015. július 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,alapján - tárgyévet'' szövegrész helyébe ,,alapján - a tárgyévet'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 16. pont [2015. július 1.]

 

19. §

Hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (2) bek. c) pont [2015. július 1.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 36. §, illetve 4. melléklet [2015. július 1.]

 

7. mellékletben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 82. § (5)'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 112. § (3)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 17. pont a) alpont [2015. július 1.]

 

7. mellékletben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 83. § (3)'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2)'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 17. pont b) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet I. cím 6. pontban

,,az Őrség'' szövegrész helyébe ,,az Országgyűlési Őrség'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 18. pont a) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet II. cím 2. pont 2.3. alpontban

,,vitelének'' szövegrész helyébe ,,vitele'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 18. pont b) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet II. cím 3. pont 3.2. alpontban

,,telepítés és karbantartás'' szövegrész helyébe ,,telepítése és karbantartása'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 18. pont c) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet III. cím 5. pont 5.9. alpontban

,,végrehajtásának'' szövegrész helyébe ,,végrehajtása'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 18. pont d) alpont [2015. július 1.]

 

8. melléklet III. cím 5. pont 5.14. alpontban

,,rendszer, kezelési'' szövegrész helyébe ,,rendszer kezelési'' szövegrész lép: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 37. § (1) bek. 18. pont e) alpont [2015. július 1.]


48/2013. (VIII. 21.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 79. § [2015. július 1.]

 

2. §

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 80. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

4. § (1) bek. a)-b) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 80. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 80. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 80. § (1) bek. b) pont [2015. július 1.]

 

5. § (2) bek. a) pontban

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 80. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 80. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 80. § (1) bek. a) pont [2015. július 1.]


62/2013. (XI. 28.) BM r.

 
 

a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 6. § (1) bek. [2015. június 21.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 6. § (2) bek. [2015. június 21.]

 

1. § (5) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 6. § (3) bek. [2015. június 21.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,mellény igényéről'' szövegrész helyébe ,,mellény, az ifjú polgárőr a fényvisszaverő mellény igényéről'' szövegrész lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 11. § a) pont [2015. június 21.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,fényvisszaverő mellényt'' szövegrész helyébe ,,fényvisszaverő mellényt, valamint az ifjú polgárőr által ellátandó feladatok figyelembevételével biztosítja a fényvisszaverő mellényt'' szövegrész lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 11. § b) pont [2015. június 21.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 7. § [2015. június 21.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 8. § [2015. június 21.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,polgárőr kötelessége'' szövegrész helyébe ,,polgárőr, illetve az ifjú polgárőr kötelessége'' szövegrész lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 11. § c) pont [2015. június 21.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,polgárőri feladatok'' szövegrész helyébe ,,polgárőri, illetve az ifjú polgárőri feladatok'' szövegrész lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 11. § d) pont [2015. június 21.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 9. § [2015. június 21.]

 

2. melléklet

Mód.: 39/2015. (VI. 19.) BM r. 10. §, illetve 1. melléklet [2015. június 21.]


67/2013. (XII. 9.) BM r.

 
 

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, tartalmáról és megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 31/2015. (VI. 16.) BM r. 96. § d) pont [2015. július 1.]


75/2013. (XII. 18.) BM r.

 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 81. § [2015. július 1.]

 

2. § b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 82. § [2015. július 1.]

 

9. § (9) bek.-ben

,,fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 83. § [2015. július 1.]


17/2014. (II. 28.) BM r.

 
 

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

 
 

11. § (4) bek.-ben

,,fegyveres szervet'' szövegrész helyébe ,,rendőrség szakértői szervét'' szövegrész lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 84. § [2015. július 1.]


26/2014. (III. 31.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 36/2015. (VI. 16.) BM r. 38. § [2015. július 1.]


15/2005. (IV. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet ,,B) Rendvédelmi szervek'' alcím 1. pont 1.1.6. alpont után

1.1.7. alponttal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 85. § (1) bek. [2015. július 1.]

 

1. melléklet ,,B) Rendvédelmi szervek'' alcím 1. pont 1.2.4. alpont

Helyébe lép: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 85. § (2) bek. [2015. július 1.]

 

1. melléklet ,,B) Rendvédelmi szervek'' alcím 1. pont 1.3.4. alpont után

1.3.5-1.3.6. alponttal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 85. § (3) bek. [2015. július 1.]

 

1. melléklet ,,B) Rendvédelmi szervek'' alcím 1. pont 1.5. pont

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 86. § [2015. július 1.]

 

1. melléklet ,,B) Rendvédelmi szervek'' alcím 1. pont 1.5.1-1.5.3. alpont

Hat. kív. h.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 86. § [2015. július 1.]

 

1. melléklet ,,B) Rendvédelmi szervek'' alcím 1. pont 1.7. alpont után

1.8-1.9. alponttal kieg.: 37/2015. (VI. 16.) BM r. 85. § (4) bek. [2015. július 1.]


27/2015. (VI. 15.) BM r.

 
 

a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról

 
 

Hat. kív. h.: 27/2015. (VI. 15.) BM r. 4. § [2015. december 31.]


29/2015. (VI. 15.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 15.) BM r. 4. § [2016. január 1.]


31/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

 
 

77. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 31/2015. (VI. 16.) BM r. 97. § [2019. január 1.]


33/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

 
 

8. alcím (13. §)

Hat. kív. h.: 33/2015. (VI. 16.) BM r. 49. § [2019. január 1.]

 

46. §

Hat. kív. h.: 33/2015. (VI. 16.) BM r. 49. § [2019. január 1.]


4/1998. (XI. 11.) EüM r.

 
 

az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 2. § (1) bek. [2015. június 28.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 2. § (2) bek. [2015. június 28.]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 2. § (3) bek. [2015. július 10.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 2. § (4) bek. a) pont, illetve 1. melléklet [2015. július 10.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 2. § (4) bek. b) pont, illetve 2. melléklet [2015. július 10.]


32/2004. (IV. 26.) ESZCSM r.

 
 

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontról és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

 
 

2. sz. melléklet

Mód.: 31/2015. (VI. 12.) EMMI r. 2. §, illetve 3. melléklet [2015. június 13.]


20/2012. (VIII. 31.) EMMI r.

 
 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 
 

20. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 1. § [2015. június 20.]

 

51. § (2) bek.

Helyébe lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 2. § (1) bek. [2015. június 20.]

 

51. § (4) bek.

Helyébe lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 2. § (2) bek. [2015. szeptember 1.]

 

51. § (4a) bek. után

(4b)-(4c) bek.-sel kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 2. § (3) bek. [2015. szeptember 1.]

 

51. § (6) bek. a) pontban

,,a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,az Nkt. 8. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 17. § a) pont [2015. szeptember 1.]

 

53. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 3. § [2015. június 20.]

 

56. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 4. § (1) bek. [2015. június 20.]

 

56. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 4. § (2) bek. [2015. június 20.]

 

57. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 5. § [2015. június 20.]

 

77. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 18. § [2015. június 20.]

 

118. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5)-(7) bek.-sel kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 6. § [2015. június 20.]

 

123. § (4) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 7. § [2015. június 20.]

 

126. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 8. § [2015. június 20.]

 

145. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 9. § [2015. június 20.]

 

XV. Fejezet

59/A. alcímmel (156. §) kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 10. § [2015. június 20.]

 

XVI. FEJEZET címben (157. § előtt)

,,A NEM ÁLLAMI, NEM TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI'' szövegrész helyébe ,,AZ EGYHÁZI, MAGÁN ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI'' szövegrész lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 17. § b) pont [2015. június 20.]

 

60. alcímcímben (157. § előtt)

,,A működési engedély'' szövegrész helyébe ,,A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos és a működési engedély'' szövegrész lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 17. § c) pont [2015. június 20.]

 

157. §

Helyébe lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 11. § [2015. június 20.]

 

158. § (1) bek.-ben

,,a nem állami, nem települési önkormányzati'' szövegrész helyébe ,,az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati'' szövegrész lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 17. § d) pont [2015. június 20.]

 

158. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 12. § (1) bek. [2015. június 20.]

 

158. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 12. § (2) bek. [2015. június 20.]

 

62. alcímben (160. § előtt)

,,A nem állami, nem települési önkormányzati'' szövegrész helyébe ,,Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati'' szövegrész lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 17. § e) pont [2015. június 20.]

 

160. §-ban

,,egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati'' szövegrész helyébe ,,egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati'' szövegrész lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 17. § f) pont [2015. június 20.]

 

169. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 13. § [2015. június 20.]

 

169. § (8) bek.-ben

,,a nem állami, nem települési önkormányzati'' szövegrész helyébe ,,az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati'' szövegrész lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 17. § g) pont [2015. június 20.]

 

171. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 14. § [2015. június 20.]

 

180. §

Helyébe lép: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 15. § [2015. június 20.]

 

78. alcím

191/A. §-sal kieg.: 32/2015. (VI. 19.) EMMI r. 16. § [2015. június 20.]


21/1997. (III. 12.) FM-HM e. r.

 
 

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

22. § (5) bek.-ben

,,a földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóságként eljáró járási hivatalt, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatalát'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 1. § [2015. június 6.]


39/2014. (XII. 18.) FM r.

 
 

az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

 
 

1. § (3) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 13. § (1) bek. [2015. június 6.]

 

1. § (5) bek.-ben

,,megyei, illetve a járási földhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak, vagy a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 13. § (3) bek. a) pont [2015. június 6.]

 

2. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,megyei és járási földhivatalok'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalok és járási hivatalok'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 13. § (3) bek. b) pont [2015. június 6.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,megyei, illetve a járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal, illetve járási hivatal'' szövegrész, ,,megyei és a járási földhivatalok'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalok és járási hivatalok'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 13. § (3) bek. c) pont [2015. június 6.]

 

4. § (1)-(2) bek.-ben

,,megyei-, a járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal, a járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 13. § (3) bek. d) pont [2015. június 6.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,megyei-, a járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal, a járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 13. § (3) bek. d) pont [2015. június 6.]

 

7. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 13. § (2) bek. [2015. június 6.]


24/2015. (V. 26.) FM r.

 
 

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 7. §, illetve 6. melléklet [2015. június 28.]


63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM e. r.

 
 

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról

 
 

5. § (6) bek.-ben

,,a járási földhivatalok'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóságként eljáró járási hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész, ,,a fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalai (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal)'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal)'' szövegrész, ,,Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,földügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. a) pont [2015. június 6.]

 

5. § (8) bek.-ben

,,Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,földügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. b) pont [2015. június 6.]

 

13. §

Hat. kív. h.: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (5) bek. [2015. június 6.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,megyei földhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. c) pont [2015. június 6.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,földügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. b) pont [2015. június 6.]

 

15. § (5) bek.-ben

,,vidékfejlesztési miniszter'' szövegrész helyébe ,,földügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. d) pont [2015. június 6.]

 

15/A. § előtti alcímcímben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. e) pont [2015. június 6.]

 

15/A. § (5) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. f) pont [2015. június 6.]

 

15/A. § (6) bek.-ben

,,megyei földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. g) pont [2015. június 6.]

 

15/A. § (7) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. f) pont [2015. június 6.]

 

15/A. § (8) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. h) pont [2015. június 6.]

 

15/A. § (9) bek.-ben

,,járási földhivatalok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. i) pont [2015. június 6.]

 

16. §

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (2) bek. [2015. június 6.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,vizsgálatot végző földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. j) pont [2015. június 6.]

 

20. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (3) bek. [2015. június 6.]

 

1. sz. melléklet 6. táblázat megjegyzés d) pontban

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. k) pont [2015. június 6.]

 

2. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,előtti földhivatali vizsgálat'' szövegrész helyébe ,,előtti ingatlanügyi hatósági vizsgálat'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (1) bek. l) pont [2015. június 6.]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 2. § (4) bek., illetve 1. melléklet [2015. június 6.]


105/1999. (XII. 22.) FVM r.

 
 

a földminősítés részletes szabályairól

 
 

8. § (2) bek.-ben

,,járási földhivatal, a fővárosban a Budapesti 1. és 2. számú Földhivatal (a továbbiakban: járási földhivatal)'' szövegrész helyébe ,,földminősítési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (3) bek. a) pont [2015. június 6.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,földminősítési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (3) bek. b) pont [2015. június 6.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,járási földhivatal hatósági'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal földminősítési hatósági'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (3) bek. c) pont [2015. június 6.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (1) bek. [2015. június 6.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,földhivatali dolgozó'' szövegrész helyébe ,,járási hivatali, vagy kormányhivatali dolgozó'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (3) bek. d) pont [2015. június 6.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (3) bek. e) pont [2015. június 6.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,járási, illetve megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal, illetve a kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (3) bek. f) pont [2015. június 6.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal), valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal földhivatala (a továbbiakban: járási földhivatal)'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal, valamint a járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (3) bek. g) pont [2015. június 6.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal földhivatala hivatalból, a járási földhivatal a megyei kormányhivatal földhivatala útján'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal hivatalból, a járási hivatal a kormányhivatal útján'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (3) bek. h) pont [2015. június 6.]

 

21. § (7) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal földhivatala, illetve a járási földhivatal állományából kilépő'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal, illetve a járási hivatal állományából kilépő'' szövegrész, ,,megyei kormányhivatal földhivatala útján'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal útján'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (3) bek. i) pont [2015. június 6.]

 

21. § után

21/A. §-sal kieg.: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (2) bek. [2015. június 6.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (4) bek., illetve 2. melléklet [2015. június 6.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 3. § (5) bek., illetve 3. melléklet [2015. június 6.]


109/1999. (XII. 29.) FVM r.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

 
 

4. § (3a) bek.-ben

,,földhivatal 4/A. § (6) bekezdése szerinti rövidített nevének'' szövegrész helyébe ,,ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint az ingatlanügyi hatóságként eljáró járási hivatal, a fővárosban a Fővárosi XI. és XIV. Kerületi Hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 1. pont [2015. június 6.]

 

4/A. § (1) bek. a) pontban

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

4/A. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (10) bek. a) pont [2015. június 6.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,járási földhivatal, a fővárosban a Budapesti 1. és 2. számú Földhivatal (a továbbiakban: járási földhivatal)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 3. pont [2015. június 6.]

 

13. § (1a) bek.-ben

,,földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt, illetve járási hivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 4. pont [2015. június 6.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,az első fokú földhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 5. pont [2015. június 6.]

 

21/A. § (2) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,földhivatali döntés'' szövegrész helyébe ,,döntés'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 7. pont [2015. június 6.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,földhivatali döntéssel'' szövegrész helyébe ,,döntéssel'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 8. pont [2015. június 6.]

 

29/B. § (3) és (5) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

39/B. §-ban

,,földhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész, ,,földhivatali'' szövegrész helyébe ,,járási hivatali'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 9. pont [2015. június 6.]

 

50. § (9) bek.-ben

,,földhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 10. pont [2015. június 6.]

 

60. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (1) bek. [2015. június 6.]

 

61. §-ban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

62/B. § c) pontban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

62/C. § (2) bek. d) pontban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

63. §-ban

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

64. § (1) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

65. § (1)-(2) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

65. § (3) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

65. § (4) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

66. § (4) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

67. §-ban

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

73. § (3) bek.

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (2) bek. [2015. június 6.]

 

73. § (3) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

74. § (2) bek.-ben

,,a földhivatali'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartási'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 11. pont [2015. június 6.]

 

76/A. § (2)-(3) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

56. alcímcímben (77. § előtt)

,,járási földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 13. pont [2015. június 6.]

 

77. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (10) bek. b) pont [2015. június 6.]

 

77. § (2) bek.-ben

,,A R. 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (2) és (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 12. pont [2015. június 6.]

 

77. § (3) bek.-ben

,,járási földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 13. pont [2015. június 6.]

 

77. § (3)-(5) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

77. § (3) és (5) bek.-ben

,,járási földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 13. pont [2015. június 6.]

 

77. § (6) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

77. § (7) bek.-ben

,,járási földhivatalok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 14. pont [2015. június 6.]

 

77. § (8) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

77. § (8) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 15. pont [2015. június 6.]

 

77. § (8) bek.-ben

,,földhivatallal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatallal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 16. pont [2015. június 6.]

 

78. §-ban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

82. §-ban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

83/A. §

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (3) bek. [2015. június 6.]

 

85. § (2) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

93. § (3) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

95. § (2) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

95. § (2) bek.-ben

,,járási földhivatalok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 14. pont [2015. június 6.]

 

95. § (2) bek.-ben

,,járási földhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 17. pont [2015. június 6.]

 

99/A. §-ban

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 15. pont [2015. június 6.]

 

102. §-ban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

102. §-ban

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 15. pont [2015. június 6.]

 

106. §-ban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

106. §-ban

,,megyei földhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 18. pont [2015. június 6.]

 

108. §-ban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

108. §-ban

,,megyei földhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 18. pont [2015. június 6.]

 

109. § (1)-(3) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

111/A. §

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (4) bek. [2015. június 6.]

 

111/B. §-ban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

112/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (5) bek. [2015. június 6.]

 

112/A. § (4) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

112/B. §-ban

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

114. §

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (6) bek. [2015. június 6.]

 

115. §-ban

,,az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,a miniszternek'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 19. pont [2015. június 6.]

 

117. §-ban

,,az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 20. pont [2015. június 6.]

 

118/A. §-ban

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

119. § (2) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

119/C. § (1) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

119/C. § (2) bek.-ben

,,járási földhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 21. pont [2015. június 6.]

 

119/F. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási földhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 21. pont [2015. június 6.]

 

119/F. § (3) bek.-ben

,,járási földhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 17. pont [2015. június 6.]

 

120. § (1) bek.-ben

,,megyei földhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 18. pont [2015. június 6.]

 

120. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

120. § (2) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 15. pont [2015. június 6.]

 

121. §-ban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 6. pont [2015. június 6.]

 

125. § után

125/A. §-sal kieg.: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (7) bek. [2015. június 6.]

 

126. §-ban

,,földhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz vagy a kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 22. pont [2015. június 6.]

 

126/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (8) bek. [2015. június 6.]

 

126/D. § (6) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 2. pont [2015. június 6.]

 

1. sz. melléklet 1.4. pontban

,,a földhivatali'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartási'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 23. pont [2015. június 6.]

 

1. sz. melléklet 1.16. pontban

,,földhivatali pénztáros nyilatkozata'' szövegrész helyébe ,,díj megfizetését igazoló nyilatkozat'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 24. pont [2015. június 6.]

 

1. sz. melléklet 1.17. pontban

,,a földhivatali'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartási'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 23. pont [2015. június 6.]

 

6. sz. melléklet 1.3. és 2.4. pontban

,,földhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 10. pont [2015. június 6.]

 

8. sz. melléklet 1.3. pontban

,,a földhivatali'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartási'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 4. § (9) bek. 23. pont [2015. június 6.]


16/2001. (III. 3.) FVM r.

 
 

a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 
 

Melléklet 8. 4. pont a) alpont 3. alpontban

,,Önjáró mezőgazdasági betakarítógép'' szövegrész helyébe ,,2 méter feletti vágóasztal szélességű önjáró mezőgazdasági betakarítógép'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 3. § [2015. június 28.]


44/2003. (IV. 26.) FVM r.

 
 

a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól

 
 

2. § (1) bek. 13. pont

Helyébe lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (1) bek. [2015. június 28.]

 

2. § (1) bek. 18. pont

Helyébe lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (2) bek. [2015. június 28.]

 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (3) bek. [2015. június 28.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (4) bek., illetve 3. melléklet [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet I. pont 6. alpontban

,,A megyei kormányhivatal járási hivatala állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalának (a továbbiakban: járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal)'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. a) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet I. pont 8. alpontban

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész, ,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. b) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet II. pont 1. alpontban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. c) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet III. pont 2. alpontban

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. d) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet III. pont 2. alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. f) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet III. pont 2. és 4. alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. e) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet III. pont 5-6. alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. g) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet III. pont 7. alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. e) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet IV. pont 1-2. alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. h) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet IV. pont 3. alpontban

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. d) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet IV. pont 3-4. alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. e) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet IV. pont 5. alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. g) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet IV. pont 6. alpontban

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. d) pont [2015. június 28.]

 

12. sz. melléklet IV. pont 6. alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (6) bek. e) pont [2015. június 28.]

 

13. sz. melléklet

Mód.: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 4. § (5) bek., illetve 4. melléklet [2015. június 28.]


83/2003. (VII. 16.) FVM r.

 
 

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

 
 

1. sz. melléklet a) pont 3. pontban

,,Önjáró mezőgazdasági betakarítógép'' szövegrész helyébe ,,2 méter feletti vágóasztal szélességű önjáró mezőgazdasági betakarítógép'' szövegrész lép: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 5. § [2015. június 28.]


44/2006. (VI. 13.) FVM r.

 
 

az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről

 
 

7. § (2) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal)'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal)'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 5. § a) pont [2015. június 6.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 5. § b) pont [2015. június 6.]

 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 5. § b) pont [2015. június 6.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 5. § b) pont [2015. június 6.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,megyei földhivatalnak a Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnak az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 5. § c) pont [2015. június 6.]


23/2007. (IV. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

 
 

3. § 44. pont után

45. ponttal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 1. § (1) bek. [2015. június 10.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 1. § (2) bek. [2015. június 10.]

 

,,Kérelem benyújtásának általános feltételei'' alcím

6/A. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 1. § (3) bek. [2015. június 10.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 2. § [2015. június 10.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 1. § (4) bek. [2015. június 10.]

 

16/B. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 1. § (5) bek. [2015. június 10.]

 

24. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 3. § a) pont [2015. június 10.]

 

25/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 3. § b) pont [2015. június 10.]

 

33. § (4) bek.-ből

,,és a 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos időtartam, valamint a 24. § (2) bekezdése szerinti határidő'' szövegrészt hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 3. § c) pont [2015. június 10.]

 

33. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 3. § d) pont [2015. június 10.]

 

35. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 3. § e) pont [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

36/L. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 1. § (6) bek. [2015. június 10.]


25/2007. (IV. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól

 
 

9. § (3) bek.-ben

,,május 15-éig a lakhelye'' szövegrész helyébe ,,május 15-éig, 2015. évben az egységes kérelem benyújtásának határidejéig a lakhelye'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 5. § [2015. június 10.]

 

9. § (3) bek.-ből

,,földművelésügyi igazgatósága'' szövegrészt hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 6. § [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

11/E. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 4. § [2015. június 10.]


27/2007. (IV. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9/C. §-ban

,,2015. március 31. napjáig köteles megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig köteles benyújtani'' szövegrész helyébe ,,2015. június 30. napjáig köteles megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 2015. július 31. napjáig köteles benyújtani azzal, hogy a kapcsolódó jogerős engedélyre a Vhr. 30/B. §-a alkalmazandó'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 8. § [2015. június 10.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 7. § [2015. június 10.]


71/2007. (VII. 27.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

8. § (3) bek.-ben

,,május 15-ig'' szövegrész helyébe ,,az egységes kérelem benyújtásának határidejéig'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 10. § [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

10/A. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 9. § [2015. június 10.]


72/2007. (VII. 27.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

8. § (3) bek.-ben

,,május 15-ig megvalósul'' szövegrész helyébe ,,az egységes kérelem benyújtásának határidejéig megvalósul'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 12. § [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

11/A. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 11. § [2015. június 10.]


34/2008. (III. 27.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 13. § (1) bek. [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

12/F. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 13. § (2) bek. [2015. június 10.]


114/2008. (IX. 5.) FVM r.

 
 

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

1. § e) pont

Helyébe lép: 31/2015. (VI. 9.) FM r. 11. § (1) bek. [2015. június 10.]

 

15. § után

15/A. §-sal kieg.: 31/2015. (VI. 9.) FM r. 11. § (2) bek. [2015. június 10.]


137/2008. (X. 18.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

8. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 14. § (1) bek. [2015. június 10.]

 

8/A. § (4) bek.-ben

,,követően három havonta'' szövegrész helyébe ,,követően - az utolsó kifizetési kérelmet kivéve - háromhavonta'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 15. § [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

10/D. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 14. § (2) bek. [2015. június 10.]


139/2008. (X. 22.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Öj Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

7. § (6) bek.-ből

,,a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül, de'' szövegrészt hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 17. § [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

10/I. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 16. § [2015. június 10.]


18/2009. (III. 6.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról

 
 

2. § 6. pontból

,,a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara falugazdász munkatársa, vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 19. § [2015. június 10.]

 

2. § 7. pont után

8. ponttal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 18. § (1) bek. [2015. június 10.]

 

3/B. § után

3/C. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 18. § (2) bek. [2015. június 10.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 18. § (3) bek. [2015. június 10.]


46/2009. (IV. 16.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,második év május 15-éig'' szövegrész helyébe ,,második évben, az egységes kérelem benyújtásának határidejéig'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 21. § a) pont [2015. június 10.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,május 15-ig'' szövegrész helyébe ,,az annak benyújtására meghatározott határidőben'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 21. § b) pont [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

14/B. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 20. § [2015. június 10.]

 

1. melléklet táblázat B:7 mezőben

,,második év május 15-éig'' szövegrész helyébe ,,második évben, az egységes kérelem benyújtásának határidejéig'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 21. § a) pont [2015. június 10.]


61/2009. (V. 14.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

42. § (3) bek.-ben

,,május 15-ig'' szövegrész helyébe ,,az annak benyújtására meghatározott határidőben'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 23. § [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

83. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 22. § [2015. június 10.]


70/2009. (VI. 19.) FVM r.

 
 

a kezességvállaló intézmény által csoportmentességi r. alapján vállalt kedvezményes díjú készfizető kezesség szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 31/2015. (VI. 9.) FM r. 12. § [2015. június 10.]


112/2009. (VIII. 29.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 
 

5. § (12) bek.-ben

,,április 30.'' szövegrész helyébe ,,július 31.'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 25. § a) pont [2015. június 10.]

 

11. § (1a) bek.-ben

,,valamint április 1. és 30.'' szövegrész helyébe ,,április 1. és 30., valamint július 1. és 31.'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 25. § b) pont [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

13/D. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 24. § [2015. június 10.]


122/2009. (IX. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

7. § (7) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 27. § [2015. június 10.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 26. § (1) bek. [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezés'' alcím

12/E. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 26. § (2) bek. [2015. június 10.]


124/2009. (IX. 24.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. § (2) bek.-ből

,, , május 15-ig'' szövegrészt hat. kív. h.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 30. § [2015. június 10.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,benyújtási évének június 9-i állapota alapján'' szövegrész helyébe ,,az adott évi kérelembenyújtási időszak - jogvesztő hatállyal bíró - utolsó napja szerinti állapot alapján'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 29. § a) pont [2015. június 10.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,kormányhivatal erdészeti hatóságához'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 29. § b) pont [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

27/E. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 28. § [2015. június 10.]


127/2009. (IX. 29.) FVM r.

 
 

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

 
 

14. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 6. § (1) bek. [2015. június 28.]

 

11. sz. melléklet

Mód.: 34/2015. (VI. 25.) FM r. 6. § (2) bek., illetve 5. melléklet [2015. június 28.]


139/2009. (X. 22.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

9. § (3) bek.-ben

,,május 15-ig'' szövegrész helyébe ,,az annak benyújtására meghatározott határidőben'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 32. § a) pont [2015. június 10.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,benyújtási évének június 9-ei állapota'' szövegrész helyébe ,,az adott évi kérelembenyújtási időszak - jogvesztő hatállyal bíró - utolsó napja szerinti állapota'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 32. § b) pont [2015. június 10.]

 

15/B. § után

15/B. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 31. § [2015. június 10.]


155/2009. (XI. 16.) FVM r.

 
 

a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (1) bek. [2015. június 6.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal)'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. a) pont [2015. június 6.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. c) pont [2015. június 6.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. d) pont [2015. június 6.]

 

4. §-ban

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. b) pont [2015. június 6.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,földhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. e) pont [2015. június 6.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. c) pont [2015. június 6.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. b) pont [2015. június 6.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. f) pont [2015. június 6.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,megyei földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. g) pont [2015. június 6.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. f) pont [2015. június 6.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,megyei földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. h) pont [2015. június 6.]

 

7/A. § (3) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (3) bek. b) pont [2015. június 6.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (2) bek. [2015. június 6.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 6. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. június 6.]


160/2009. (XI. 19.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
 

8/A. § (4) bek.-ben

,,követően három havonta'' szövegrész helyébe ,,követően - az utolsó kifizetési kérelmet kivéve - háromhavonta'' szövegrész lép: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 34. § [2015. június 10.]

 

8. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 33. § (1) bek. [2015. június 10.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

10/F. §-sal kieg.: 28/2015. (VI. 9.) MvM r. 33. § (2) bek. [2015. június 10.]


166/2009. (XII. 9.) FVM r.

 
 

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 7. § (1) bek. [2015. június 6.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,földhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 7. § (2) bek. a) pont [2015. június 6.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 7. § (2) bek. b) pont [2015. június 6.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 7. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2015. június 6.]


176/2009. (XII. 28.) FVM r.

 
 

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

 
 

2. § előtti alcímcímben

,,A járási földhivatal saját illetékességi területére vonatkozó egyes'' szövegrész helyébe ,,Egyes'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. a) pont [2015. június 6.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,a járási földhivatal, a fővárosban a Budapesti 1. és 2. számú Földhivatal (a továbbiakban együtt: járási földhivatal)'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóságként eljáró járási hivatal, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. b) pont [2015. június 6.]

 

2. § (2a) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. c) pont [2015. június 6.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. c) pont [2015. június 6.]

 

4. § (1) bek. a)-d) pontban

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. c) pont [2015. június 6.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatalának (a továbbiakban: megyei földhivatal)'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. d) pont [2015. június 6.]

 

4. § (2)-(4) bek.-ben

,,megyei földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. e) pont [2015. június 6.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. f) pont [2015. június 6.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,országos földhivatali'' szövegrész helyébe ,,számítógépes ingatlan-nyilvántartási'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. j) pont [2015. június 6.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,megyei földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. e) pont [2015. június 6.]

 

7. § (3a) bek. a)-b) pontban

,,megyei földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. e) pont [2015. június 6.]

 

7. § (4) bek. záró szövegrészben

,,megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. g) pont [2015. június 6.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. c) pont [2015. június 6.]

 

10. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (2) bek. [2015. június 6.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,járási földhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. l) pont [2015. június 6.]

 

11. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. c) pont [2015. június 6.]

 

11. § (3) bek. a)-b) pontban

,,földhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. m) pont [2015. június 6.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,járási földhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2015. (VI. 5.) FM r. 8. § (4) bek. c) pont [2015. június 6.]