A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 6529608. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. szeptember 1-jétől a 2016/141. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

253/1997. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az országos településrendezési és építési követelményekről

 
 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 23.]

 

,,Beépítésre nem szánt területek'' fejezetcímet után

25/A. §-sal kieg.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 2. § [2016. szeptember 23.]

 

32. § (1) bek. 5. pont

Helyébe lép: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 3. § [2016. szeptember 23.]

 

38. § (2) bek.

Helyébe lép: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 4. § [2016. szeptember 23.]


314/2005. (XII. 25.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 23.]


150/2006. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2016. szeptember 9.]


151/2006. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet táblázat 11. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2016. szeptember 9.]


329/2007. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

 
 

6. § (3) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 275/2016. (IX. 15.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 30.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 275/2016. (IX. 15.) Korm. r. 2. § [2016. szeptember 30.]


382/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 
 

20. § (3) bek.-ben

,,más célú hasznosítást engedélyező jogerős'' szövegrész helyébe ,,művelés alól kivonást engedélyező, legalább három éve jogerőre emelkedett'' szövegrész lép: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 6. § (7) bek. [2016. szeptember 23.]

 

23. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. szeptember 23.]

 

,,Erőművek építése'' alcím

23/A-23/B. §-sal kieg.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. szeptember 23.]

 

29. § után

29/A-29/B. §-sal kieg.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2016. szeptember 23.]

 

41/B. § után

41/C. §-sal kieg.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 6. § (4) bek. [2016. szeptember 23.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 6. § (5) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 23.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. 6. § (6) bek., illetve 3. melléklet [2016. szeptember 23.]


74/2008. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a ,,Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa'' program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 3. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2016. szeptember 9.]


76/2008. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. § után

3. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]


192/2008. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 5. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 5. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet táblázat 15. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 5. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


248/2008. (X. 14.) Korm. r.

 
 

az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 6. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet táblázat 15. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2016. szeptember 9.]


77/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Duna projekt'' megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 7. § (2) bek., illetve 7. melléklet [2016. szeptember 9.]


78/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása'' tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 8. § (2) bek., illetve 8. melléklet [2016. szeptember 9.]


79/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Tisza hullámtér projekt'' megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 9. § (2) bek., illetve 9. melléklet [2016. szeptember 9.]


80/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása'' tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 10. § (2) bek., illetve 10. melléklet [2016. szeptember 9.]


60/2010. (III. 18.) Korm. r.

 
 

a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 11. § (2) bek., illetve 11. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 11. § (3) bek., illetve 12. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 15. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 11. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


61/2010. (III. 18.) Korm. r.

 
 

az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 12. § (2) bek., illetve 13. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 12. § (3) bek., illetve 14. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 15. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 12. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


173/2010. (V. 13.) Korm. r.

 
 

a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 13. § (2) bek., illetve 15. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 13. § (3) bek., illetve 16. melléklet [2016. szeptember 9.]


174/2010. (V. 13.) Korm. r.

 
 

a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 14. § (2) bek., illetve 17. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 14. § (3) bek., illetve 18. melléklet [2016. szeptember 9.]


320/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

 
 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 275/2016. (IX. 15.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. szeptember 30.]

 

7. § (3) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 275/2016. (IX. 15.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

25. § 10. pont után

11. ponttal kieg.: 275/2016. (IX. 15.) Korm. r. 4. § [2016. szeptember 30.]


16/2011. (II. 24.) Korm. r.

 
 

az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 15. § (2) bek., illetve 19. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 15. § (3) bek., illetve 20. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 15. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


97/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 16. § (2) bek., illetve 21. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 16. § (3) bek., illetve 22. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 16. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


142/2011. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 17. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 17. § (2) bek., illetve 23. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 17. § (3) bek., illetve 24. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 4. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 17. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


156/2011. (VIII. 10.) Korm. r.

 
 

a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 18. § (2) bek., illetve 25. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 18. § (3) bek., illetve 26. melléklet [2016. szeptember 9.]


230/2011. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 19. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 19. § (2) bek., illetve 27. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 19. § (3) bek., illetve 28. melléklet [2016. szeptember 9.]


252/2011. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 20. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 20. § (2) bek., illetve 29. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 20. § (3) bek., illetve 30. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 4. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 20. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


259/2011. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 
 

1. § (2) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 21. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. § (2a) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. § (3) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 21. § (6) bek. [2016. szeptember 9.]

 

3. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 21. § (3) bek. [2016. szeptember 9.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 21. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]

 

18. § után

19. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 21. § (5) bek. [2016. szeptember 9.]


311/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 22. § (2) bek., illetve 31. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 22. § (3) bek., illetve 32. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 4. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 22. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


32/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 23. § (2) bek., illetve 33. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 23. § (3) bek., illetve 34. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 9. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 23. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


267/2012. (IX. 20.) Korm. r.

 
 

a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 24. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 24. § (2) bek., illetve 35. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 24. § (3) bek., illetve 36. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 5. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 24. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


297/2012. (X. 25.) Korm. r.

 
 

a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 25. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 25. § (2) bek., illetve 37. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 25. § (3) bek., illetve 38. melléklet [2016. szeptember 9.]


302/2012. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 26. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 26. § (2) bek., illetve 39. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 26. § (3) bek., illetve 40. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 26. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


334/2012. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 27. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]


345/2012. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 28. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 28. § (3) bek., illetve 41. melléklet [2016. szeptember 9.]


445/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 
 

2. melléklet

Mód.: 279/2016. (IX. 16.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 24.]


446/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 29. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 29. § (2) bek., illetve 42. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 29. § (3) bek., illetve 43. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 15. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 29. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


2/2013. (I. 4.) Korm. r.

 
 

a Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 30. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 30. § (2) bek., illetve 44. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 30. § (3) bek., illetve 45. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 30. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


12/2013. (I. 22.) Korm. r.

 
 

sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 31. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

3. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 31. § (2) bek., illetve 46. melléklet [2016. szeptember 9.]


31/2013. (II. 13.) Korm. r.

 
 

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 32. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 32. § (2) bek., illetve 47. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 32. § (3) bek., illetve 48. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 32. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


132/2013. (V. 9.) Korm. r.

 
 

az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (2) bek., illetve 49. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

 
 

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (3) bek., illetve 50. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

1. BÉKÉS MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. a) pont [2016. szeptember 9.]

 

2. BARANYA MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. b) pont [2016. szeptember 9.]

 

3. BÁCS-KISKUN MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. c) pont [2016. szeptember 9.]

 

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. d) pont [2016. szeptember 9.]

 

5. CSONGRÁD MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. e) pont [2016. szeptember 9.]

 

6. FEJÉR MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. f) pont [2016. szeptember 9.]

 

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. g) pont [2016. szeptember 9.]

 

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. h) pont [2016. szeptember 9.]

 

9. HEVES MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. i) pont [2016. szeptember 9.]

 

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. j) pont [2016. szeptember 9.]

 

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. k) pont [2016. szeptember 9.]

 

12. NÓGRÁD MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. l) pont [2016. szeptember 9.]

 

13. PEST MEGYE (az 1. melléklet 13. pont szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben) alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. m) pont [2016. szeptember 9.]

 

14. PEST MEGYE (az 1. melléklet 14. pont szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben) alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. n) pont [2016. szeptember 9.]

 

15. SOMOGY MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. o) pont [2016. szeptember 9.]

 

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. p) pont [2016. szeptember 9.]

 

17. TOLNA MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. q) pont [2016. szeptember 9.]

 

18. VAS MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. r) pont [2016. szeptember 9.]

 

19. VESZPRÉM MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. s) pont [2016. szeptember 9.]

 

20. ZALA MEGYE alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. t) pont [2016. szeptember 9.]

 

21. BUDAPEST alcím táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 33. § (4) bek. u) pont [2016. szeptember 9.]


133/2013. (V. 9.) Korm. r.

 
 

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 34. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 34. § (2) bek., illetve 51. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 34. § (3) bek., illetve 52. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 12. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 34. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


149/2013. (V. 16.) Korm. r.

 
 

a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, ,,A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése'' tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 35. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 35. § (2) bek., illetve 53. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 35. § (3) bek., illetve 54. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 6. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 35. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


225/2013. (VI. 24.) Korm. r.

 
 

a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 36. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 36. § (2) bek., illetve 55. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 36. § (3) bek., illetve 56. melléklet [2016. szeptember 9.]


256/2013. (VII. 5.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

2/A. § (3) bek.-ben

,,a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának'' szövegrész helyébe ,,a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek)'' szövegrész lép: 276/2016. (IX. 15.) Korm. r. 4. § a) pont [2016. szeptember 16.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,szociális hozzájárulási adójához'' szövegrész helyébe ,,szociális hozzájárulási adójához, valamint a mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához'' szövegrész lép: 276/2016. (IX. 15.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. szeptember 16.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,támogatás'' szövegrész helyébe ,,bérkiegészítéshez kapcsolódó támogatás'' szövegrész lép: 276/2016. (IX. 15.) Korm. r. 4. § c) pont [2016. szeptember 16.]

 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 276/2016. (IX. 15.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 16.]

 

4. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 276/2016. (IX. 15.) Korm. r. 2. § [2016. szeptember 16.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,A megállapított támogatási összeget'' szövegrész helyébe ,,Az (1) és (1a) bekezdés alapján megállapított támogatási összeget'' szövegrész lép: 276/2016. (IX. 15.) Korm. r. 4. § d) pont [2016. szeptember 16.]

 

4. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 276/2016. (IX. 15.) Korm. r. 5. § [2016. szeptember 16.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,más jogcímen'' szövegrész helyébe ,,az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen'' szövegrész lép: 276/2016. (IX. 15.) Korm. r. 4. § e) pont [2016. szeptember 16.]

 

2. melléklet

Mód.: 276/2016. (IX. 15.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 16.]


282/2013. (VII. 24.) Korm. r.

 
 

a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 37. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 37. § (2) bek., illetve 57. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 37. § (3) bek., illetve 58. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 37. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


289/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

7. § után

8. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 38. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 38. § (2) bek., illetve 59. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 38. § (3) bek., illetve 60. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 5. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 38. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


291/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 39. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 39. § (2) bek., illetve 61. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 39. § (3) bek., illetve 62. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 5. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 39. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


294/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 40. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 40. § (2) bek., illetve 63. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 40. § (3) bek., illetve 64. melléklet [2016. szeptember 9.]


383/2013. (XI. 4.) Korm. r.

 
 

az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 41. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 41. § (2) bek., illetve 65. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 41. § (3) bek., illetve 66. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 41. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


452/2013. (XI. 28.) Korm. r.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 42. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 42. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet 6. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 42. § (3) bek. [2016. szeptember 9.]


456/2013. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 43. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 43. § (2) bek., illetve 67. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 43. § (3) bek., illetve 68. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 43. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


460/2013. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 44. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 44. § (2) bek., illetve 69. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 44. § (3) bek., illetve 70. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 5. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 44. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


463/2013. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 45. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 45. § (2) bek., illetve 71. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 45. § (3) bek., illetve 72. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 10. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 45. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


466/2013. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 46. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 46. § (2) bek., illetve 73. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 46. § (3) bek., illetve 74. melléklet [2016. szeptember 9.]


506/2013. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 47. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 47. § (2) bek., illetve 75. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 47. § (3) bek., illetve 76. melléklet [2016. szeptember 9.]


526/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 48. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 48. § (2) bek., illetve 77. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 48. § (3) bek., illetve 78. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 48. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


565/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 49. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 49. § (2) bek., illetve 79. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 5. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 49. § (3) bek. [2016. szeptember 9.]


15/2014. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 50. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 50. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet 8. pont

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 50. § (3) bek. [2016. szeptember 9.]


49/2014. (II. 28.) Korm. r.

 
 

a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 51. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 51. § (2) bek., illetve 80. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 51. § (3) bek., illetve 81. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 51. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


50/2014. (II. 28.) Korm. r.

 
 

a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 52. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 52. § (2) bek., illetve 82. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 52. § (3) bek., illetve 83. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 9. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 52. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


59/2014. (III. 4.) Korm. r.

 
 

a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 53. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 53. § (2) bek., illetve 84. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 53. § (3) bek., illetve 85. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 53. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


101/2014. (III. 25.) Korm. r.

 
 

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 54. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 54. § (2) bek., illetve 86. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 54. § (3) bek., illetve 87. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 54. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


143/2014. (IV. 30.) Korm. r.

 
 

a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 55. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 55. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 55. § (3) bek. [2016. szeptember 9.]


150/2014. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a ,,Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása'' projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 56. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 56. § (2) bek., illetve 88. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 56. § (3) bek., illetve 89. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 9. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 56. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


166/2014. (VII. 17.) Korm. r.

 
 

az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 57. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 57. § (2) bek., illetve 90. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 57. § (3) bek., illetve 91. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 57. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


177/2014. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 58. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 58. § (2) bek., illetve 92. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 58. § (3) bek., illetve 93. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 16. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 58. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


200/2014. (VIII. 14.) Korm. r.

 
 

a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 59. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 59. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 59. § (3) bek. [2016. szeptember 9.]


237/2014. (IX. 18.) Korm. r.

 
 

a Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 60. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 60. § (2) bek., illetve 94. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 60. § (3) bek., illetve 95. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 60. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


238/2014. (IX. 18.) Korm. r.

 
 

a Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpont kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 61. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 61. § (2) bek., illetve 96. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 61. § (3) bek., illetve 97. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 8. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 61. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


239/2014. (IX. 18.) Korm. r.

 
 

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 62. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 62. § (2) bek., illetve 98. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 62. § (3) bek., illetve 99. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 10. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 62. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


245/2014. (IX. 24.) Korm. r.

 
 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 63. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 63. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet 5. pont

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 63. § (3) bek. [2016. szeptember 9.]


259/2014. (X. 10.) Korm. r.

 
 

az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 64. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 64. § (2) bek., illetve 100. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 64. § (3) bek., illetve 101. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 16. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 64. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


266/2014. (X. 21.) Korm. r.

 
 

a Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 65. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 65. § (2) bek., illetve 102. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 65. § (3) bek., illetve 103. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 16. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 65. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


270/2014. (XI. 4.) Korm. r.

 
 

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 66. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 66. § (2) bek., illetve 104. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 66. § (3) bek., illetve 105. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 10. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 66. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


304/2014. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 67. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 67. § (2) bek., illetve 106. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 67. § (3) bek., illetve 107. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 9. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 67. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


393/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 68. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 68. § (2) bek., illetve 108. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 68. § (3) bek., illetve 109. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 16. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 68. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


394/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

9. után

10. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 69. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 69. § (2) bek., illetve 110. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 69. § (3) bek., illetve 111. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 6. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 69. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


395/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

10. § után

11. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 70. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 70. § (2) bek., illetve 112. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 70. § (3) bek., illetve 113. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 6. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 70. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


9/2015. (I. 29.) Korm. r.

 
 

a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 71. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 71. § (2) bek., illetve 114. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 71. § (3) bek., illetve 115. melléklet [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet táblázat 10. sor

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 71. § (4) bek. [2016. szeptember 9.]


63/2015. (III. 24.) Korm. r.

 
 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 72. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 72. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]


162/2015. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

 
 

35/D. §-ban

,,részesülnek'' szövegrész helyébe ,,részesülhetnek'' szövegrész lép: 276/2016. (IX. 15.) Korm. r. 6. § [2016. szeptember 16.]


208/2015. (VII. 23.) Korm. r.

 
 

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 73. § [2016. szeptember 9.]


228/2015. (VIII. 7.) Korm. r.

 
 

a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 74. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. melléklet 9. pont

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 74. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]


267/2015. (IX. 14.) Korm. r.

 
 

az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 75. § [2016. szeptember 9.]


410/2015. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 76. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet 13. pontból

,,és katasztrófavédelmi'' szövegrészt hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 76. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]


452/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 77. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

2. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 77. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]


16/2016. (II. 10.) Korm. r.

 
 

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

 
 

3. § (1) bek. 4. pont a) alpontban

,,24.'' szövegrész helyébe ,,12.'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § a) pont [2016. szeptember 16.]

 

3. § (1) bek. 4. pont b) alpont

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 16.]

 

8. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 2. § [2016. szeptember 16.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. szeptember 16.]

 

18. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. szeptember 16.]

 

20. §

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 4. § [2016. szeptember 16.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,90'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § b) pont [2016. szeptember 16.]

 

23. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 5. § [2016. szeptember 16.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,támogatási szerződés akkor köthető'' szövegrész helyébe ,,- a (3) bekezdés szerinti eltéréssel - támogatási szerződés akkor köthető'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § c) pont [2016. szeptember 16.]

 

25. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 6. § [2016. szeptember 16.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,90'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § b) pont [2016. szeptember 16.]

 

28. § f) pontban

,,elköltözik vagy'' szövegrész helyébe ,,elköltözik,'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § d) pont [2016. szeptember 16.]

 

28. § g) pontban

,,elköltözik.'' szövegrész helyébe ,,elköltözik, vagy'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § e) pont [2016. szeptember 16.]

 

28. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 7. § [2016. szeptember 16.]

 

31. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,időpontban'' szövegrész helyébe ,,időpontban 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § f) pont [2016. szeptember 16.]

 

31. § (1) bek. b) pont nyitó szövegrészből

,,30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy'' szövegrészt hat. kív. h.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. szeptember 16.]

 

37. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 8. § [2016. szeptember 16.]

 

37. § (1a) bek.

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 9. § [2017. január 1.]

 

38. §-ban

,,családok megelőlegezett otthonteremtési kedvezménye'' szövegrész helyébe ,,megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény'' szövegrész, ,,lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel'' szövegrész helyébe ,,megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatással'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § g) pont [2016. szeptember 16.]

 

43. § (1) bek. k) pontban

,,24.'' szövegrész helyébe ,,12.'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § a) pont [2016. szeptember 16.]

 

43. § (1) bek. n) pontban

,,igazolással'' szövegrész helyébe ,,igazolással, vagy az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § h) pont [2016. szeptember 16.]

 

43. § (1) bek. t) pont

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. szeptember 16.]

 

43. § (1) bek. u) pont után

v)-z) ponttal kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2016. szeptember 16.]

 

44. § (10) bek.-ben

,,visszaigényelhető'' szövegrész helyébe ,,megfizetett'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § i) pont [2016. szeptember 16.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,Amennyiben'' szövegrész helyébe ,,Építőközösség esetén, valamint amennyiben'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § j) pont [2016. szeptember 16.]

 

48. § (1) bek.

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 11. § [2016. szeptember 16.]

 

57. § (11) bek.-ben

,,családok megelőlegezett otthonteremtési kedvezménye'' szövegrész helyébe ,,megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § k) pont [2016. szeptember 16.]

 

63. § (2) bek.-ben

,,ezen alcím'' szövegrész helyébe ,,e §'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § l) pont [2016. szeptember 16.]

 

67. § (2) bek.-ben

,,63. §'' szövegrész helyébe ,,63. és 65. §'' szövegrész, ,,65. §'' szövegrész helyébe ,,64. §'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § m) pont [2016. szeptember 16.]

 

67. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,63-66. §'' szövegrész helyébe ,,63-65. §'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § n) pont [2016. szeptember 16.]

 

67. § (4) bek.-ben

,,adatszolgáltatást követő negyedévi'' szövegrész helyébe ,,adatszolgáltatás pótlását követő havi'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § o) pont [2016. szeptember 16.]

 

67. § (7) bek.-ben

,,A 63. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § p) pont [2016. szeptember 16.]

 

69. § (2) bek.-ben

,,Adó-visszaigénylési támogatási'' szövegrész helyébe ,,Adó-visszatérítési támogatás iránti'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § q) pont [2016. szeptember 16.]

 

70. §

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 12. § [2016. szeptember 16.]

 

72. § (10) bek.-ből

,, , bővítés vagy korszerűsítés'' szövegrészt hat. kív. h.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. szeptember 16.]

 

72. § (13) bek.-ben

,,igényelt'' szövegrész helyébe ,,igénybe vett'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 15. § r) pont [2016. szeptember 16.]

 

78. § (1) bek.

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 13. § [2016. szeptember 16.]

 

82. § után

83. §-sal kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2016. szeptember 16.]

 

83. § után

84. §-sal kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2016. szeptember 16.]


17/2016. (II. 10.) Korm. r.

 
 

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,egy otthonteremtési kedvezmény'' szövegrész helyébe ,,egy családi otthonteremtési kedvezmény'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § a) pont [2016. szeptember 16.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 17. § [2016. szeptember 16.]

 

5. § (1) bek. 3. pont a) alpontban

,,24.'' szövegrész helyébe ,,12.'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § b) pont [2016. szeptember 16.]

 

5. § (1) bek. 3. pont b) alpont

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 18. § [2016. szeptember 16.]

 

7. §

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 19. § [2016. szeptember 16.]

 

10. § (1) bek. b) pontban

,,24.'' szövegrész helyébe ,,12.'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § b) pont [2016. szeptember 16.]

 

10. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 20. § [2016. szeptember 16.]

 

14. § (1) bek. c) pont nyitó szövegrészből

,,- ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt -'' szövegrészt hat. kív. h.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 27. § a) pont [2016. szeptember 16.]

 

14. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 21. § (1) bek. [2016. szeptember 16.]

 

14. § (3) bek. f) pontban

,,visszaigényelhető'' szövegrész helyébe ,,megfizetett'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § c) pont [2016. szeptember 16.]

 

14. § (3) bek. k) pontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,90'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § d) pont [2016. szeptember 16.]

 

14. § (3) bek. m) pont mb) alpont

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2016. szeptember 16.]

 

15. § f) pontban

,,elköltözik vagy'' szövegrész helyébe ,, elköltözik,'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § e) pont [2016. szeptember 16.]

 

15. § g) pontban

,,elköltözik.'' szövegrész helyébe ,,elköltözik, vagy'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § f) pont [2016. szeptember 16.]

 

15. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 22. § [2016. szeptember 16.]

 

16. § (1) bek. záró szövegrészben

,,lakás vásárlása vagy bővítése érdekében felvett'' szövegrész helyébe ,,családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § g) pont [2016. szeptember 16.]

 

18. § c) pontban

,,lakás vásárlására vagy építésére'' szövegrész helyébe ,,vagy a bővítendő lakásra'' szövegrész, ,,vételárból törlesztett'' szövegrész helyébe ,,vételárból történő elő- vagy végtörlesztés'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § h) pont [2016. szeptember 16.]

 

19. § (6) bek.

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2016. szeptember 16.]

 

19. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 23. § (2) bek. [2016. szeptember 16.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,a bővítés megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásának'' szövegrész helyébe ,,a bővítési munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatásának'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § i) pont [2016. szeptember 16.]

 

30. § (1) bek. 10. pontban

,,24.'' szövegrész helyébe ,,12.'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § b) pont [2016. szeptember 16.]

 

30. § (1) bek. 16. pont

Helyébe lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 24. § (1) bek. [2016. szeptember 16.]

 

30. § (1) bek. 19. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 19. pont után 20-21. ponttal kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 24. § (2) bek. [2016. szeptember 16.]

 

34. § (4) bek.-ben

,,saját erejét'' szövegrész helyébe ,,saját erejét a lakás vásárlására vagy'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § j) pont [2016. szeptember 16.]

 

36. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 27. § b) pont [2016. szeptember 16.]

 

39. § (6) bek. d) pontból

,, , három vállalt gyermek esetében a vállalt első vagy második gyermek'' szövegrészt hat. kív. h.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 27. § c) pont [2016. szeptember 16.]

 

39. § (13) bek.-ben

,,(6) bekezdés a), b) és d) pontja'' szövegrész helyébe ,,(6) bekezdés a) és b) pontja'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § k) pont [2016. szeptember 16.]

 

43. § (9) bek. nyitó szövegrészben

,,44. § (4) bekezdés b) pontja'' szövegrész helyébe ,,44. § (4) bekezdése'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § l) pont [2016. szeptember 16.]

 

44. § (4) bek. c) pontban

,,16. § (1) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,16. § (1) bekezdése szerinti időszak alatti'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § m) pont [2016. szeptember 16.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,ezen alcím'' szövegrész helyébe ,,e §'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § n) pont [2016. szeptember 16.]

 

51. § (2) bek.-ben

,,49. §'' szövegrész helyébe ,,47. és 49. §'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § o) pont [2016. szeptember 16.]

 

51. § (4) bek.-ben

,,adatszolgáltatást követő negyedévi'' szövegrész helyébe ,,adatszolgáltatás pótlását követő havi'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § p) pont [2016. szeptember 16.]

 

51. § (7) bek.-ben

,,A 47. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 26. § q) pont [2016. szeptember 16.]

 

56. § után

57. §-sal kieg.: 273/2016. (IX. 15.) Korm. r. 25. § [2016. szeptember 16.]


30/2016. (II. 25.) Korm. r.

 
 

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 78. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet 13. pontból

,,és katasztrófavédelmi'' szövegrészt hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 78. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]


41/2016. (III. 9.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 
 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 272/2016. (IX. 5.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 8.]


198/2016. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 79. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet 20. pont

Hat. kív. h.: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. 79. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

1/2013. (VII. 11.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

 
 

2. melléklet

Helyébe lép: 6/2016. (IX. 15.) MEKH r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. október 1.]

 

és az azt módosító

 
 

5/2016. (VIII. 16.) MEKH r.

 
 

5. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 6/2016. (IX. 15.) MEKH r. 2. §

 

2. melléklet

Nem lép hatályba: 6/2016. (IX. 15.) MEKH r. 2. §

 

6/2016. (IX. 15.) MEKH r.

 
 

2. §

Hat. kív. h.: 6/2016. (IX. 15.) MEKH r. 3. § (3) bek. [2016. október 2.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

40/2015. (IX. 14.) MvM r.

 
 

a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 27/2016. (IX. 14.) MvM r. 4. § [2016. szeptember 19.]


12/2002. (IV. 29.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről

 
 

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 1. § [2016. szeptember 1. 18 óra]


11/2006. (III. 14.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról

 
 

4. § (3) bek. c) pont ce) és cg) alpont

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 2. § [2016. szeptember 1. 18 óra]


9/2011. (III. 23.) BM r.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

 
 

2. melléklet 5. és 16. pont

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 4. § [2016. szeptember 1. 18 óra]


30/2011. (IX. 22.) BM r.

 
 

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

 
 

2. § 11. pont

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 5. § (1) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

84. §

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 5. § (2) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]


37/2011. (X. 28.) BM r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról

 
 

1. § d)-e) pont

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 6. § a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

1. melléklet A) rész címből

,,a BM NOK-nál, a KSZF-nél,'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 6. § b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

1. melléklet A) rész táblázat 71. és 93. sorból

,,a BM NOK-nál, a KSZF-nél,'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 6. § b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]


14/2012. (III. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 7. §, illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

a 2. melléklet szerint módosul.

 


44/2012. (VIII. 29.) BM r.

 
 

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

 
 

3. § b) pont bb) alpontból

,,a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság,'' szövegrészt és ,,BM'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 8. § [2016. szeptember 1. 18 óra]


58/2012. (XI. 27.) BM r.

 
 

a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 9. § a) pont, illetve 3. melléklet [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

a 3. melléklet,

 
 

2. melléklet

Mód.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 9. § b) pont, illetve 4. melléklet [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

a 4. melléklet szerint módosul.

 


68/2012. (XII. 14.) BM r.

 
 

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

 
 

1. § 3. pont

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 10. § (1) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

2. §

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 10. § (2) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

3. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 10. § (3) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 10. § (4) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

6. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 10. § (5) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

7. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 10. § (6) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 10. § (7) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

3. melléklet

Mód.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 10. § (8) bek., illetve 5. melléklet [2016. szeptember 1. 18 óra]


2/2013. (I. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

 
 

1. § 1. pontból

,, , a belügyi szerv által bejelentett,'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

1. § 3. pont

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (1) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

2. § (2)-(3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

3. § (1)-(2) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

3. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

3. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Belügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. c) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

4. § (2) bek.-ből

,,A Kollégium titkára a KSZF főigazgatója.'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. c) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

4. § (4) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

4. § (5) bek. d)-e) pontból

,,KSZF által előterjesztett'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. d) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

4. § (5) bek. f) pont

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (2) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (3) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

5. § (1) bek. b) pont bd) alpont

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. e) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

5. § (2) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (4) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

5. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (5) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

6. § (3) bek.-ben

,,KSZF-hez'' szövegrész helyébe ,,miniszterhez'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. d) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

6. § (4) bek. c)-d) pontban

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

7. § (2) bek.-ben

,,KSZF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. e) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

8. § (1) bek.-ből

,,KSZF,'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. f) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

11. § (2) bek.-ben

,,KSZF-nek'' szövegrész helyébe ,,minisztériumnak'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. f) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

11. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. g) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

11. § (4) bek.-ben

,,KSZF részére'' szövegrész helyébe ,,minisztérium részére'' szövegrész, ,,KSZF nem'' szövegrész helyébe ,,miniszter nem'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. h) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

11. § (5) és (7) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. i) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

13. § (2)-(3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

13. § (3) bek.-ben

,,honlapján'' szövegrész helyébe ,,minisztérium honlapján'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. j) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

14. § (2)-(3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. i) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

15. §

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (6) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

16. § (2) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

17. § (1) bek.-ből

,,a KSZF kérelmére'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. g) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

17. § (3) bek.-ből

,,a KSZF javaslatára'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. h) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

17. § (4) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

17. § (5) bek.-ből

,,a KSZF javaslatára'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. h) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

18. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

18. § (2) bek. c) pontban

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

18. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

19. § (3) bek.-ben

,,KSZF folytatja'' szövegrész helyébe ,,miniszter folytatja'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. k) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

19. § (3) bek.-ből

,,a KSZF előterjesztése alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. i) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

19. § (5)-(6) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

21. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. i) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

21. § (2) és (4) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

22. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (7) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

23. § (2) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

23. § (2) bek.-ben

,,honlapján'' szövegrész helyébe ,,minisztérium honlapján'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. j) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

25. §-ban

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

27. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

27. § (2) bek.-ben

,,KSZF a miniszter, a Belügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,miniszter a minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. l) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

27. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. i) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

28. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. i) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

28. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

38. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

39. § (1) bek.-ben

,,KSZF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. e) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

40. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. i) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

40. § (1) bek.-ből

,,Belügyminisztérium és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. j) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

40. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

47. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

50. §-ban

,,KSZF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. e) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

51. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

51. § (2) bek.-ben

,,KSZF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. e) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

51. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

53. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. i) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

53. § (9) bek.-ben

,,KSZF és'' szövegrész helyébe ,,miniszter és'' szövegrész, ,,KSZF megtéríti'' szövegrész helyébe ,,minisztérium megtéríti'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. m) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

54. § (1) bek.-ben

,,KSZF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. e) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

55. § (1)-(2) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

56. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

56. § (2) bek.-ben

,,KSZF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. e) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

57. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

58. §-ban

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. g) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

58. §-ban

,,főigazgató'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. n) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

59. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

59. § (2) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. i) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

60. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

60. § (2) bek.-ben

,,KSZF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. e) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

61. § (3) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

62. §-ban

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

64. § (1) és (3) bek.

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. k) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

66. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (9) bek. l) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

66. § (4) bek.-ben

,,KSZF-nél'' szövegrész helyébe ,,minisztériumban'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 11. § (8) bek. o) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]


11/2013. (IV. 23.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

 
 

1. § a) pontból

,,a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ, a'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 12. § [2016. szeptember 1. 18 óra]


26/2013. (VI. 26.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

 
 

2. § 2. pontból

,,a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ,'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 13. § [2016. szeptember 1. 18 óra]


75/2013. (XII. 18.) BM r.

 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § b) pont bb) alpontból

,,a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a BM'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 14. § [2016. szeptember 1. 18 óra]


15/2015. (IV. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 15. §, illetve 6. melléklet [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

a 6. melléklet szerint módosul.

 


29/2015. (VI. 15.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról

 
 

1. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 16. § (1) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

1. § (1) bek. i)-j) pont

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 16. § (2) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]


30/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

 
 

8. § (2) bek. a) pontban

,,145'' szövegrész helyébe ,,170'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 17. § (2) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

8. § (2) bek. d)-e) pont

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 17. § (3) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

1. melléklet II. Eljárásrend alcím 3. pontból

,, , valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság bevonásával'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 17. § (3) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

2. melléklet

Mód.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 17. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

7. melléklet II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások alcím C)-D) rész

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 17. § (3) bek. c) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]


31/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

 
 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (1) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

24. § (4) és (7) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

26. § (1) bek.-ben

,,KSZF-től'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztériumtól'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

26. § (1) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

26. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

26. § (3) bek. nyitó szövegrészében

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

26. § (3) bek. a)-b) pontban

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

26. § (4) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

26. § (5) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

26. § (6) bek.-ben

,,KSZF'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

34. §-ból

,,Belügyminisztérium'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 18. § (3) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]


13/2016. (V. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról

 
 

6. § m) pontban

,,Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központhoz'' szövegrész helyébe ,,Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központhoz'' szövegrész lép: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 19. § (2) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

6. § m) pontból

,,Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központba, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósághoz,'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 19. § (3) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

6. § t) pont után

u) ponttal kieg.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 19. § (1) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]


14/2016. (V. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

 
 

2. § 7. pontból

,, , valamint - az ezen szervekhez vezényelt hivatásos állomány vonatkozásában - a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 20. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

2. § 12. pontból

,, , valamint - az ezen szervhez vezényelt hivatásos állomány vonatkozásában - a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 20. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

55. § után

56. §-sal kieg.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 20. § (1) bek. [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

6. melléklet címből

,, , valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósághoz és a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központhoz vezényelt hivatásos állományra'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 20. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

6. melléklet 1. pont nyitó szövegrészből

,, , valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósághoz és a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központhoz vezényelt tábornoki állomány'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 20. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]

 

6. melléklet 4. pont

Hat. kív. h.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 20. § (2) bek. e) pont [2016. szeptember 1. 18 óra]


48/2012. (XII. 12.) EMMI r.

 
 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

 
 

2. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 25/2016. (IX. 1.) EMMI r. 3. § [2016. szeptember 2.]


49/2012. (XII. 15.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

 
 

Hat. kív. h.: 26/2016. (IX. 8.) EMMI r. 16. § [2016. szeptember 11.]


5/2013. (I. 18.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

 
 

1. § (8) bek.-ben

,,Türr István Képző és Kutató Intézet'' szövegrész helyébe ,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 25/2016. (IX. 1.) EMMI r. 4. § [2016. szeptember 2.]


37/2013. (V. 28.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

Hat. kív. h.: 27/2016. (IX. 16.) EMMI r. 4. § [2016. szeptember 16. 18 óra]


19/2015. (IV. 24.) FM r.

 
 

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

 
 

1. § 5. pont után

6. ponttal kieg.: 60/2016. (IX. 14.) FM r. 1. § [2016. szeptember 15.]

 

11. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 60/2016. (IX. 14.) FM r. 2. § (1) bek. [2016. szeptember 15.]

 

11. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 60/2016. (IX. 14.) FM r. 2. § (2) bek. [2016. szeptember 15.]

 

11. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 60/2016. (IX. 14.) FM r. 2. § (3) bek. [2016. szeptember 15.]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 60/2016. (IX. 14.) FM r. 2. § (4) bek. [2016. szeptember 15.]

 

11. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 60/2016. (IX. 14.) FM r. 5. § [2016. szeptember 15.]

 

11. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 60/2016. (IX. 14.) FM r. 2. § (5) bek. [2016. szeptember 15.]

 

14. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 60/2016. (IX. 14.) FM r. 3. § [2016. szeptember 15.]

 

24. § után

25. §-sal kieg.: 60/2016. (IX. 14.) FM r. 4. § [2016. szeptember 15.]


73/2003. (VI. 27.) FVM r.

 
 

a járványügyi intézkedés esetén járó kártalanítás felső határáról

 
 

Hat. kív. h.: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 8. § [2016. szeptember 24.]


129/2004. (VIII. 25.) FVM r.

 
 

a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól

 
 

1. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 8. § (4) bek. [2016. szeptember 19.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,átszállításához'' szövegrész helyébe ,,átszállításához, valamint a tenyészállat egyéb célú, hat hónapot meg nem haladó időtartamú behozatala és kivitele esetében,'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 8. § (3) bek. [2016. szeptember 19.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 8. § (1) bek. [2016. szeptember 19.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 8. § (2) bek. [2016. szeptember 19.]


30/2000. (IX. 15.) GM r.

 
 

a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

 
 

1. § a) pontban

,,az Flt. 13/A. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az e rendeletben'' szövegrész lép: 32/2016. (IX. 8.) NGM r. 7. § a) pont [2016. szeptember 23.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,Az Flt. 13/A. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szolgáltatás'' szövegrész helyébe ,,A munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása szolgáltatás'' szövegrész lép: 32/2016. (IX. 8.) NGM r. 7. § b) pont [2016. szeptember 23.]

 

4. §-ban

,,Az Flt. 13/A. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szolgáltatás'' szövegrész helyébe ,,A munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás szolgáltatás'' szövegrész lép: 32/2016. (IX. 8.) NGM r. 7. § c) pont [2016. szeptember 23.]

 

21. § (1) bek.-ből

,,az Flt. 13/A. § (3) bekezdés alapján,'' szövegrészt hat. kív. h.: 32/2016. (IX. 8.) NGM r. 8. § [2016. szeptember 23.]


8/2001. (III. 30.) GM r.

 
 

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

 
 

Melléklet

Mód.: 34/2016. (IX. 14.) NGM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 22.]


23/2005. (VI. 16.) HM r.

 
 

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

 
 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 1. § [2016. szeptember 9.]

 

16. §

Helyébe lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 2. § [2016. szeptember 9.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezete'' szövegrész helyébe ,,HM katasztrófavédelmi tevékenységet koordináló önálló szervezeti egysége'' szövegrész lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 5. § a) pont [2016. szeptember 9.]

 

25. § (1) bek. a) pontban

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége'' szövegrész lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 5. § b) pont [2016. szeptember 9.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló, védelmi igazgatási feladatok szakmai előkészítését és végrehajtását koordináló központi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége'' szövegrész lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 5. § c) pont [2016. szeptember 9.]

 

25. § (3a) bek.-ben

,,Az SMVCS-KOT működtetéséért felelős szervezet'' szövegrész helyébe ,,A HM SMVCS-KOT működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége'' szövegrész lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 5. § d) pont [2016. szeptember 9.]

 

25. § (4) bek.

Helyébe lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 3. § (1) bek. [2016. szeptember 9.]

 

25. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 3. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]

 

30. § (3)-(3a) bek.

Helyébe lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 4. § [2016. szeptember 9.]


18/2008. (VIII. 6.) HM r.

 
 

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

 
 

1. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 6. § [2016. szeptember 9.]

 

3. § (2) bek. b) pontban

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalt (a továbbiakban: HM HH)'' szövegrész helyébe ,,HM tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egységét'' szövegrész lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 7. § a) pont [2016. szeptember 9.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,HH'' szövegrész helyébe ,,tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége'' szövegrész lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 7. § b) pont [2016. szeptember 9.]

 

9. § (3) bek. b) pontban

,,HH-nak'' szövegrész helyébe ,,tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egységének'' szövegrész lép: 17/2016. (IX. 8.) HM r. 7. § c) pont [2016. szeptember 9.]


1/2015. (II. 25.) HM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. melléklet táblázat M:6 mezőből

,,HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatala (a továbbiakban: HM TKH)'' szövegrészt hat. kív. h.: 18/2016. (IX. 8.) HM r. 1. § a) pont [2016. szeptember 9.]

 

1. melléklet táblázat M:7, M:12 és M:14 mezőből

,,HM TKH'' szövegrészt hat. kív. h.: 18/2016. (IX. 8.) HM r. 1. § b) pont [2016. szeptember 9.]


57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM e. r.

 
 

az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

 
 

7. melléklet

Mód.: 37/2016. (IX. 1.) BM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1. 18 óra]


10/2015. (V. 29.) IM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 20/2016. (IX. 20.) IM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 21.]

 

1. melléklet táblázat H:3a mezőben

,,egyedi döntéssel'' szövegrész helyébe ,,egyedi döntéssel, pályázati úton'' szövegrész lép: 20/2016. (IX. 20.) IM r. 2. § [2016. szeptember 21.]


3/2011. (II. 11.) KIM r.

 
 

a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 25/2016. (IX. 1.) EMMI r. 1. § [2016. szeptember 2.]


19/2011. (VI. 24.) KIM r.

 
 

a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 25/2016. (IX. 1.) EMMI r. 2. § [2016. szeptember 2.]


37/2011. (XII. 23.) KIM r.

 
 

a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 19/2016. (IX. 5.) IM r. 12. § [2016. október 6.]


33/2009. (VI. 30.) KHEM r.

 
 

a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól

 
 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 38/2016. (IX. 16.) NFM r. 1. § [2016. október 1.]

 

5. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 38/2016. (IX. 16.) NFM r. 4. § a) pont [2016. október 1.]

 

5. § (2) bek. b) pontban

,,a VET 7. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,a VET-ben'' szövegrész lép: 38/2016. (IX. 16.) NFM r. 3. § [2016. október 1.]

 

5. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 38/2016. (IX. 16.) NFM r. 4. § b) pont [2016. október 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 38/2016. (IX. 16.) NFM r. 2. § [2016. október 1.]


5/1993. (XII. 26.) MüM r.

 
 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (IX. 8.) NGM r. 1. § (1) bek. [2016. szeptember 23.]

 

9. § (1) bek. b) pontban

,,napot'' szövegrész helyébe ,,munkanapot'' szövegrész lép: 33/2016. (IX. 8.) NGM r. 3. § [2016. szeptember 23.]

 

9. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 33/2016. (IX. 8.) NGM r. 1. § (2) bek. [2016. szeptember 23.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 33/2016. (IX. 8.) NGM r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. szeptember 23.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 33/2016. (IX. 8.) NGM r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2018. január 1.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 33/2016. (IX. 8.) NGM r. 2. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. szeptember 23.]


2/2013. (I. 22.) NGM r.

 
 

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

 
 

9. § a) pont

Helyébe lép: 34/2016. (IX. 14.) NGM r. 2. § [2016. szeptember 22.]


3/2014. (I. 31.) NFM r.

 
 

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

 
 

2. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 37/2016. (IX. 5.) NFM r. 1. § [2016. szeptember 6.]

 

3. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 37/2016. (IX. 5.) NFM r. 2. § [2016. szeptember 6.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (IX. 5.) NFM r. 3. § [2016. szeptember 6.]

 

13/A. § után

13/B. §-sal kieg.: 37/2016. (IX. 5.) NFM r. 4. § [2016. szeptember 6.]

 

23. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 37/2016. (IX. 5.) NFM r. 5. § [2016. szeptember 6.]


7/2016. (IV. 8.) NFM r.

 
 

a fejezeti és egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 1. § [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 1. pont

Helyébe lép: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (1) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 7. pontból

,,csekély összegű támogatás esetében'' szövegrészt hat. kív. h.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 12. § a) pont [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 13. pont után

13a. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (2) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 14. pont után

14a-14c. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (3) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 17. pontban

,,olyan versenyző, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet'' szövegrész helyébe ,,olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet'' szövegrész lép: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 11. § [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 18. pont után

18a. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (4) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 23. pont után

23a. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (5) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 27. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 27a. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (6) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 32. pont után

32a. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (7) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 33. pont után

33a. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (8) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 35. pont után

35a-35b. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (9) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 38. pont után

38a. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (10) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 40. pont után

40a. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (11) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 42. pont után

42a. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (12) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 43. pont

Helyébe lép: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (13) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 47. pont után

47a-47c. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (14) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 51. pont után

51a. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (15) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (1) bek. 53. pont után

54. ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (16) bek. [2016. szeptember 21.]

 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 2. § (17) bek. [2016. szeptember 21.]

 

5. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 3. § (1) bek. [2016. szeptember 21.]

 

5. § (4)-(12) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a), (12) bek. után (13)-(18) bek.-sel kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 3. § (2) bek. [2016. szeptember 21.]

 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 4. § [2016. szeptember 21.]

 

6. §

Hat. kív. h.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 12. § b) pont [2016. szeptember 21.]

 

7. § h) pont után

i)-n) ponttal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 5. § [2016. szeptember 21.]

 

8. §

Helyébe lép: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 6. § [2016. szeptember 21.]

 

21. alcím után

21/A-21/D. alcímmel és 42/A-42/J. §-sal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 7. § [2016. szeptember 21.]

 

22. alcím (43-43/D. §)

Helyébe lép: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 8. § [2016. szeptember 21.]

 

22. alcím után

23-26. alcímmel és 43/E-43/H. §-sal kieg.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 9. § [2016. szeptember 21.]

 

45-46. §

Helyébe lép: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 10. § [2016. szeptember 21.]

 

1. melléklet

Mód.: 39/2016. (IX. 20.) NFM r. 13. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 21.]


74/2013. (VIII. 30.) VM r.

 
 

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 1. § [2016. szeptember 24.]

 

5. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 2. § (1) bek. [2016. szeptember 24.]

 

5. § (6) bek. d) pont

Helyébe lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 2. § (2) bek. [2016. szeptember 24.]


98/2013. (X. 24.) VM r.

 
 

a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (1) bek. [2016. szeptember 19.]

 

2. § 1. pont

Helyébe lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (2) bek. [2016. szeptember 19.]

 

2. § 2. pont

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. a) pont [2016. szeptember 19.]

 

2. § 4. pont után

4a. ponttal kieg.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (3) bek. [2016. szeptember 19.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (4) bek. [2016. szeptember 19.]

 

3. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. b) pont [2016. szeptember 19.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,szervezetnek'' szövegrész helyébe ,,egyesületnek vagy szövetségnek'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. a) pont [2016. szeptember 19.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,működő szervezet'' szövegrész helyébe ,,működő egyesület vagy szövetség'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. b) pont [2016. szeptember 19.]

 

4. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,működő szervezet'' szövegrész helyébe ,,működő egyesület vagy szövetség'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. b) pont [2016. szeptember 19.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,működő szervezet'' szövegrész helyébe ,,működő egyesület vagy szövetség'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. b) pont [2016. szeptember 19.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (5) bek. [2016. szeptember 19.]

 

4. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. c) pont [2016. szeptember 19.]

 

5-6. §

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. d) pont [2016. szeptember 19.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,a szervezet külön törvény'' szövegrész helyébe ,,az egyesület vagy szövetség törvény'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. c) pont [2016. szeptember 19.]

 

7. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,szervezetet'' szövegrész helyébe ,,egyesületet vagy szövetséget'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. d) pont [2016. szeptember 19.]

 

7. § (2) bek. d) pontban

,,alkalmaz, és'' szövegrész helyébe ,,alkalmaz.'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. e) pont [2016. szeptember 19.]

 

7. § (2) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. e) pont [2016. szeptember 19.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (6) bek. [2016. szeptember 19.]

 

8. § (2) bek. a) pontban

,,szervezet'' szövegrész helyébe ,,egyesület vagy szövetség'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. f) pont [2016. szeptember 19.]

 

8. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (7) bek. [2016. szeptember 19.]

 

8. § (3) bek. d) pontban

,,a társadalmi szervezet'' szövegrész helyébe ,,az egyesület vagy szövetség'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. g) pont [2016. szeptember 19.]

 

8. § (3) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. f) pont [2016. szeptember 19.]

 

8. § (4) bek. j) pontban

,,rendjét, és'' szövegrész helyébe ,,rendjét;'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. h) pont [2016. szeptember 19.]

 

8. § (4) bek. k) pontban

,,szabályozást.'' szövegrész helyébe ,,szabályokat, valamint a genetikai betegségekkel terhelt egyedek tenyésztésének tilalmát;'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. i) pont [2016. szeptember 19.]

 

8. § (4) bek. k) pont után

l)-u) ponttal kieg.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (8) bek. [2016. szeptember 19.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,szabályozza'' szövegrész helyébe ,,meghatározza'' szövegrész lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (13) bek. j) pont [2016. szeptember 19.]

 

10. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (9) bek. [2016. szeptember 19.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (10) bek. [2016. szeptember 19.]

 

13. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. g) pont [2016. szeptember 19.]

 

16. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. h) pont [2016. szeptember 19.]

 

18. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (11) bek. [2016. szeptember 19.]

 

19. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. i) pont [2016. szeptember 19.]

 

23. §

Helyébe lép: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (12) bek. [2016. szeptember 19.]

 

24-24/A. §

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. j) pont [2016. szeptember 19.]

 

1. melléklet 3.7. pont

Hat. kív. h.: 62/2016. (IX. 16.) FM r. 9. § (14) bek. k) pont [2016. szeptember 19.]


3/2014. (I. 16.) VM r.

 
 

a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről

 
 

1. § i) pontban

,,megye'' szövegrész helyébe ,,megye területe'' szövegrész lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 6. § a) pont [2016. szeptember 24.]

 

2. § (1) bek. c) pontban

,,hatóságilag megállapították'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal megállapította'' szövegrész lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 6. § b) pont [2016. szeptember 24.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,hatóságilag megállapították'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal megállapította'' szövegrész lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 6. § b) pont [2016. szeptember 24.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 3. § [2016. szeptember 24.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,vizsgálatok'' szövegrész helyébe ,,vizsgálatok eredménye'' szövegrész lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 6. § c) pont [2016. szeptember 24.]

 

6. § (5a)-(5b) bek.-ből

,,hatóságilag'' szövegrészt hat. kív. h.: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 7. § a) pont [2016. szeptember 24.]

 

7. § (1) bek.-ből

,,évente'' szövegrészt hat. kív. h.: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 7. § b) pont [2016. szeptember 24.]

 

9. § (1) bek.-ből

,,hatósági'' szövegrészt és ,,felszámolása vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 7. § c) pont [2016. szeptember 24.]

 

9. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 7. § d) pont [2016. szeptember 24.]

 

9. § (3)-(3a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3a) bek. után (3b) bek.-sel kieg.: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 4. § (1) bek. [2016. szeptember 24.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 4. § (2) bek. [2016. szeptember 24.]

 

9. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 7. § d) pont [2016. szeptember 24.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 4. § (3) bek. [2016. szeptember 24.]

 

10. §-ban

,,állomány felszámolása'' szövegrész helyébe ,,állattartó telep kiürítése'' szövegrész lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 6. § d) pont [2016. szeptember 24.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,az NRL'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Referencia Laboratórium (a továbbiakban: NRL)'' szövegrész lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 6. § e) pont [2016. szeptember 24.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,felszámolása'' szövegrész helyébe ,,mentesítése'' szövegrész lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 6. § f) pont [2016. szeptember 24.]

 

14. §-ban

,,ellátó állatorvos'' szövegrész helyébe ,,ellátó szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 6. § g) pont [2016. szeptember 24.]

 

10. alcímcímben (15. § előtt)

,,ellátó állatorvos'' szövegrész helyébe ,,ellátó szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 6. § g) pont [2016. szeptember 24.]

 

17. § b) pont bc) alpontból

,,hatóságilag'' szövegrészt hat. kív. h.: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 7. § a) pont [2016. szeptember 24.]

 

17. § c) pont

Helyébe lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 5. § [2016. szeptember 24.]

 

18. § e) pont

Hat. kív. h.: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 7. § e) pont [2016. szeptember 24.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,felszámolásával'' szövegrész helyébe ,,eltávolításával'' szövegrész lép: 64/2016. (IX. 19.) FM r. 6. § h) pont [2016. szeptember 24.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetAB HATÁROZATOK ÉS VÉGZÉSEK
 

1002/2015. (VI. 15.) AB Tü. h.

 
 

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

 
 

Hat. kív. h.: 1006/2016. (IX. 14.) AB Tü. h. 5. pont [2016. szeptember 15.]


1004/2016. (VI. 22.) AB Tü. h.

 
 

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsai tanácsvezetőinek személyéről

 
 

Hat. kív. h.: 1006/2016. (IX. 14.) AB Tü. h. 5. pont [2016. szeptember 15.]


1006/2016. (IX. 14.) AB Tü. h.

 
 

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

 
 

Helyreigazítva: MK 2016. évi 138. szám

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

11/2011. (III. 9.) OGY h.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 15/2016. (IX. 14.) OGY h. 1. pont [2016. szeptember 12.]


11/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról

 
 

Mód.: 13/2016. (IX. 14.) OGY h. 1. pont [2016. szeptember 12.]


13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 14/2016. (IX. 14.) OGY h. 1. pont [2016. szeptember 12.]

 

2. pont

Mód.: 14/2016. (IX. 14.) OGY h. 2. pont [2016. szeptember 12.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetUTASÍTÁSOK
 

1/2016. (III. 21.) AB elnöki ut.

 
 

az öttagú tanács tagjának helyettesítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2006/2016. (IX. 14.) AB Tü. h. 5. pont [2016. szeptember 15.]


4/2016. (IV. 21.) AB elnöki ut.

 
 

az öttagú tanács tagjának helyettesítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2006/2016. (IX. 14.) AB Tü. h. 5. pont [2016. szeptember 15.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2016.09.29.