A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 5826676. látogatója

    Korábbi hónapok:

2015. január - 2015. február - 2015. március - 2015. április - 2015. május - 2015. június -
2015. július - 2015. augusztus - 2015. szeptember - 2015. október - 2015. november - 2015. december

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2015. március 1-jétől a 2015/35. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

29. § (1c) és (6) bek.-ben

,,földhivatali'' szövegrész helyébe ,, , a fővárosi és megyei kormányhivatal által kiadott'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 1. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatóság nyilatkozata'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 1. § (2) bek. [2015. április 1.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

36/A. §

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 2. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

36/B. § (2) bek.-ben

,,nyugdíjbiztosítási igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 2. § (4) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

47. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 2. § (2) bek. [2015. április 1.]

 

47. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: VI. tv. 2. § (3) bek. [2015. április 1.]

 

54. § (10b) bek. b) pontban

,,az illetékes és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 2. § (4) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

54. § (14a) bek. a) pontban

,,a munkaügyi központ'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkoztatási szerv'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 2. § (4) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

56/A. § (1) bek. b) pontban

,,a munkaügyi központ'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkozatási szerv'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 2. § (4) bek. d) pont [2015. április 1.]

 

57/B. § (3) bek. 2. pont af) alpontban

,,a munkaügyi központtal'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkoztatási szervvel'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 2. § (4) bek. e) pont [2015. április 1.]

 

58. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 2. § (5) bek. [2015. április 1.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

31. § (1) bek. c) pontban

,,az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek'' szövegrész helyébe ,,a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 3. § [2015. április 1.]


1992. évi LXXXIV. tv.

 
 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

 
 

10. §-ban

,,A fővárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő társadalombiztosítási igazgatási szervek'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 4. § [2015. április 1.]


1993. évi II. tv.

 
 

a földrendező és a földkiadó bizottságokról

 
 

18. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 5. § [2015. április 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

26/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 6. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

41/A. § (1) bek. f) pontban

,,bányakapitányságnak'' szövegrész helyébe ,,bányafelügyeletnek'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 6. § (4) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

43. § (9c) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 6. § (2) bek. [2015. április 1.]

 

43/A. § (9) bek.-ből

,,- a földvédelmi szakhatósági eljárás kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 6. § (5) bek. [2015. április 1.]

 

47/C. § (2) bek. h) pontban

,,bányakapitányság'' szövegrész helyébe ,,bányászati hatáskörében eljáró illetékes kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 6. § (4) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

50/A. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 6. § (3) bek. [2015. április 1.]


1994. évi LXVI. tv.

 
 

a Bérgarancia Alapról

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,munkaügyi központ'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 7. § [2015. április 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,munkaügyi központ'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 7. § [2015. április 1.]


1994. évi LXXI. tv.

 
 

a választottbíráskodásról

 
 

4. §

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 35. § [2015. március 19.]


1995. évi XCIII. tv.

 
 

a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

 
 

3. §-ból

,,(a továbbiakban: felügyelőség)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 8. § (2) bek. [2015. április 1.]

 

4. § (2) és (4) bek.-ben

,,felügyelőség'' szövegrész helyébe ,,természetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 8. § (1) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,felügyelőségek'' szövegrész helyébe ,,a természetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 8. § (1) bek. b) pont [2015. április 1.]


1996. évi LIII. tv.

 
 

a természet védelméről

 
 

38. § után

38/A. §-sal kieg.: 2015: VI. tv. 9. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,más hatósági'' szövegrész helyébe ,,hatósági'' szövegrész, ,,szakhatóságként'' szövegrész helyébe ,, , ha a szakhatósági közreműködés törvényben meghatározott eljárási feltételei fennállnak, szakhatóságként'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 9. § (3) bek. [2015. április 1.]

 

85. § (1) bek. 12. pont után

13. ponttal kieg.: 2015: VI. tv. 9. § (2) bek. [2015. április 1.]


1996. évi LVIII. tv.

 
 

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,a (3) és (4) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,a (3)-(4a) bekezdésben'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 8. § (2) bek. [2015. március 19.]

 

1. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 8. § (1) bek. [2015. március 19.]


1996. évi CXIII. tv.

 
 

a lakástakarékpénztárakról

 
 

24. § (6b) bek.-ben

,,kincstár kérelmező lakóhelye szerinti illetékes területi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 10. § (2) bek. [2015. április 1.]

 

24. § (6b) bek. után

(6c) bek.-sel kieg.: 2015: VI. tv. 10. § (1) bek. [2015. április 1.]


1996. évi CXVI. tv.

 
 

az atomenergiáról

 
 

2. § 10. pont

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 9. § (1) bek. [2015. március 19.]

 

2. § 14. pontban

,,radioaktív hulladéknak minősül, annak'' szövegrész helyébe ,,erre vonatkozó döntés alapján nem kerül újrafeldolgozásra, akkor a továbbiakban radioaktív hulladéknak minősül és a'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 1. pont [2015. március 19.]

 

2. § 16. pont

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 9. § (2) bek. [2015. március 19.]

 

2. § 17. pontban

,,a radioaktív'' szövegrész helyébe ,,a 7. pont b) alpontja szerinti létesítmények kivételével a radioaktív'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 2. pont [2015. március 19.]

 

2. § 29. pont

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 9. § (3) bek. [2015. március 19.]

 

2. § 35. pontban

,,radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója'' szövegrész helyébe ,,radioaktívhulladék-tároló'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 3. pont [2015. március 19.]

 

2. § 46. pont után

46-47. ponttal kieg.: 2015: VII. tv. 9. § (4) bek. [2015. március 19.]

 

4. § (9) bek.-ben

,,Nukleáris létesítmény'' szövegrész helyébe ,,Nukleáris létesítmény, radioaktívhulladék-tároló'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 4. pont [2015. március 19.]

 

4/A. § d) pontban

,,a nukleáris létesítmény területén tartózkodó személyeket,'' szövegrész helyébe ,,az atomenergiát alkalmazó természetes személyt, az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos tevékenységet végző munkavállalót,'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 5. pont [2015. március 19.]

 

6. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 10. § [2015. július 1.]

 

6. § után

6/A-6/C. §-sal kieg.: 2015: VII. tv. 11. § [2015. július 1.]

 

8. § (3) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 12. § [2015. március 19.]

 

9. § (1) bek. b)-c) pontból

,,és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: VII. tv. 31. § (1) bek. a) pont [2015. március 19.]

 

9. § (2) bek.-ből

,,és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: VII. tv. 31. § (1) bek. b) pont [2015. március 19.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 13. § [2015. március 19.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,Az atomerőmű'' szövegrész helyébe ,,Az atomerőmű, a radioaktívhulladék-tároló az'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 6. pont [2015. március 19.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 14. § [2015. március 19.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,1-es, 2-es és 3-as veszélyességi kategóriába tartozó zárt radioaktív sugárforrások'' szövegrész helyébe ,,1-es, 2-es és 3-as veszélyességi kategóriába tartozó zárt radioaktív sugárforrások, 1-es, 2-es és 3-as veszélyességi kategóriába tartozó nyitott radioaktív sugárforrások,'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 7. pont [2015. március 19.]

 

11/A. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,nukleáris létesítménnyel kapcsolatos nukleáris biztonsági'' szövegrész helyébe ,,nukleáris létesítménnyel, radioaktívhulladék-tárolóval kapcsolatos'' szövegrész, ,,a nukleáris létesítmény normál üzemének körülményei között értelmezett hatásterületén ügyfélnek minősül'' szövegrész helyébe ,,ügyfélnek kizárólag az alábbi személyek minősülnek'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 8. pont [2015. március 19.]

 

11/A. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: VII. tv. 15. § (1) bek. [2015. március 19.]

 

11/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 15. § (2) bek. [2015. március 19.]

 

11/A. § (2) bek.-ben

,,- a (2a) és (2b) bekezdésben meghatározott kivétellel -'' szövegrész helyébe ,,- a (2a)-(2d) bekezdésben meghatározott kivétellel -'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 9. pont [2015. március 19.]

 

11/A. § (2b) bek. után

(2c)-(2d) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 15. § (3) bek. [2015. március 19.]

 

11/A. § (3) bek.-ben

,,nukleáris létesítmény nukleáris biztonságával kapcsolatos'' szövegrész helyébe ,,nukleáris létesítmény, valamint a radioaktívhulladék-tároló nukleáris biztonságával kapcsolatos'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 10. pont [2015. március 19.]

 

11/A. § (4) bek.-ben

,,az (1) bekezdés a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés a) és e) pontjában'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 11. pont [2015. március 19.]

 

12. § (5) bek. után

(6)-(10) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 16. § [2015. március 19.]

 

12/A. § (3) bek.-ben

,,Az atomenergia-felügyeleti szerv a nukleáris létesítmény'' szövegrész helyébe ,,Az atomenergia-felügyeleti szerv a nukleáris létesítmény, a radioaktívhulladék-tároló'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 12. pont [2015. március 19.]

 

12/A. § (4) bek.-ben

,,A nukleáris létesítmény'' szövegrész helyébe ,,A nukleáris létesítmény, valamint a radioaktívhulladék-tároló'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 13. pont [2015. március 19.]

 

12/A. § (5) bek.-ben

,,A nukleáris létesítmény'' szövegrész helyébe ,,A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 14. pont [2015. március 19.]

 

13. §

(1) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 17. § (1) bek. [2015. március 19.]

 

13. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 17. § (2) bek. [2015. március 19.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 18. § (1) bek. [2015. március 19.]

 

14. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 18. § (2) bek. [2015. március 19.]

 

14. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 18. § (3) bek. [2015. március 19.]

 

14. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 18. § (4) bek. [2015. március 19.]

 

14. § után

14/A. §-sal kieg.: 2015: VII. tv. 19. § [2015. március 19.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,Az engedély, valamint a nukleáris biztonsági szabályzatok'' szövegrész helyébe ,,Az engedély, a jogszabályok, a nukleáris biztonsági szabályzatok és a radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó biztonsági szabályzatok'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 15. pont [2015. március 19.]

 

17. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 20. § (1) bek. [2015. március 19.]

 

17. § (2) bek. 25. pont után

26-42. ponttal kieg.: 2015: VII. tv. 20. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

17. § (2) bek. 42. pont után

43. ponttal kieg.: 2015: VII. tv. 20. § (3) bek. [2015. március 19.]

 

17. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 20. § (4) bek. [2015. március 19.]

 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 20. § (5) bek. [2015. március 19.]

 

17. § (6) bek.-ben

,,a nukleáris létesítmény'' szövegrész helyébe ,,a nukleáris létesítmény és a radioaktív-hulladék tároló'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 16. pont [2015. március 19.]

 

17. § (7) bek.

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 20. § (6) bek. [2015. március 19.]

 

17. § (7) bek. után

(8)-(11) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 20. § (7) bek. [2015. március 19.]

 

18. §-ban

,,Nukleáris létesítmény'' szövegrész helyébe ,,Nukleáris létesítmény, valamint a radioaktívhulladék-tároló'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 17. pont [2015. március 19.]

 

18-18/A. §

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 21. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

,,Az atomenergia-felügyeleti szerv hatásköre'' alcím

18/B-18/C. §-sal kieg.: 2015: VII. tv. 21. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

,,Felügyeleti díj'' alcím előtt

Alcímmel és 18/D. §-sal kieg.: 2015: VII. tv. 22. § [2015. március 19.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,létesítmények'' szövegrész helyébe ,,létesítmény engedélyese'' szövegrész, a ,,kötelesek'' szövegrész helyébe ,,köteles'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 18. pont [2015. március 19.]

 

19. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 23. § (1) bek. [2015. április 11.]

 

19. § (4) bek. után

(4a)-(4d) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 23. § (2) bek. [2015. április 11.]

 

19. § (6) bek.-ben

,,a (3)-(5) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,a (3) és (4), valamint a (4c)-(5) bekezdésben'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 19. pont [2015. március 19.]

 

19. § (7) bek.-ben

,,a (6) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,az (5) bekezdés'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 20. pont [2015. március 19.]

 

20. §

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 24. § [2016. január 1.]

 

21. §

Hat. kív. h.: 2015: VII. tv. 31. § (1) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

21/A. §

Hat. kív. h.: 2015: VII. tv. 31. § (1) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

21/B. §

Hat. kív. h.: 2015: VII. tv. 31. § (1) bek. e) pont [2016. január 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,20. § (1) bekezdés a)-c), e)-f) és h)'' szövegrész helyébe ,,17. § (2) bekezdés 26-35. és 36-42.'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 21. pont [2016. január 1.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,az országos nukleáris és balesetelhárítási intézkedési tervbe illeszkedő'' szövegrész helyébe ,,az országos nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervbe illeszkedő'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 22. pont [2015. március 19.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,A nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló'' szövegrész helyébe ,,A nukleáris létesítménynek és a radioaktívhulladék-tárolónak a'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 23. pont [2015. március 19.]

 

42. § (2) bek.-ben

,,A nukleáris létesítményben bekövetkezett esemény'' szövegrész helyébe ,,A nukleáris létesítményben, illetve a radioaktívhulladék-tárolóban bekövetkezett rendkívüli esemény'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 24. pont [2015. március 19.]

 

42. § (3) bek.-ben

,,Üzemzavar, baleset bekövetkezésével közvetlenül fenyegető üzemállapotban az üzemzavar, baleset megelőzése'' szövegrész helyébe ,,Üzemzavar, nukleáris veszélyhelyzet, vagy azok bekövetkezésével közvetlenül fenyegető üzemállapot esetén az üzemzavar, nukleáris veszélyhelyzet megelőzése'' szövegrész, ,,baleset bekövetkezése esetén annak elhárítása'' szövegrész helyébe ,,nukleáris veszélyhelyzet bekövetkezése esetén azok elhárítása'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 25. pont [2015. március 19.]

 

43. § (2) bek. a) pontban

,,balesetelhárítási és intézkedési tervet'' szövegrész helyébe ,,Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervet'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 26. pont [2015. március 19.]

 

43. § (2) bek. b) pontban

,,a hatékony baleset-elhárítás'' szövegrész helyébe ,,a hatékony nukleárisbaleset-elhárítás'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 27. pont [2015. március 19.]

 

43. § (2) bek. c) pontban

,,baleset-elhárításhoz szükséges'' szövegrész helyébe ,,nukleárisbaleset-elhárításhoz szükséges'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 28. pont [2015. március 19.]

 

44. §-ban

,,a balesetelhárítási és intézkedési tervben'' szövegrész helyébe ,,a Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervben'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 29. pont [2015. március 19.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,minden rendkívüli eseményt, illetve személyi sugársérüléssel járó balesetet'' szövegrész helyébe ,,minden rendkívüli eseményt'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 30. pont [2015. március 19.]

 

45. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 25. § [2015. március 19.]

 

46. §-ban

,,a balesetelhárítási és intézkedési terv'' szövegrész helyébe ,,a Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv'' szövegrész lép: 2015: VII. tv. 30. § 31. pont [2015. március 19.]

 

48. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 26. § [2015. március 19.]

 

66/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 27. § [2015. április 11.]

 

67. § d) pont dg) alpont

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 28. § (1) bek. [2015. március 19.]

 

67. § t) pontból

,, , a radioaktív hulladék átmeneti tárolója'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: VII. tv. 31. § (1) bek. f) pont [2016. január 1.]

 

67. § v) pont [2013. évi CI. tv. 22. § (4) bek.-sel megállapított]

Hat. kív. h.: 2015: VII. tv. 31. § (2) bek. [2015. március 19.]

 

67. § v) pont [2013. évi CCXXVII. tv. 8. §-ával megállapított]

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 29. § [2015. március 19.]

 

67. § v) pont után

w) ponttal kieg.: 2015: VII. tv. 28. § (3) bek. [2015. március 19.]

 

67. § w) pont után

x) ponttal kieg.: 2015: VII. tv. 28. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

68. § (2) bek. a)-e), g)-i) és k)-m) pont

Hat. kív. h.: 2015: VII. tv. 31. § (1) bek. g) pont [2016. január 1.]

 

68. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VII. tv. 31. § (1) bek. h) pont [2015. március 19.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,gyámhivatalok'' szövegrész helyébe ,,gyámhatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 11. § (1) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

5. § k) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 11. § (1) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

68/A. § (1) bek.-ben

,,kincstárnál'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 11. § (1) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

68/A. § (3) bek. b) pontban

,,kincstárnál'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 11. § (1) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

68/A. § (4) bek.-ben

,,kincstárnál'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 11. § (1) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

93. § (8) bek.-ben

,,a munkaügyi központtal'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkoztatási szervvel'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 11. § (1) bek. d) pont [2015. április 1.]

 

96. § (7) bek.-ből

,,az állam fenntartói feladatainak ellátására'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 11. § (2) bek. [2015. április 1.]


1997. évi LXXXI. tv.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 
 

64. § (8) bek.-ben

,,a rehabilitációs szakértői szerv vizsgálatán történő'' szövegrész helyébe ,,az egészségi állapot vizsgálata céljából'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 12. § (1) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

72. §

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 12. § (2) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

75. §-ban

,,a 72. §-ban meghatározott rehabilitációs szakértői szerv szakhatósági állásfoglalására tekintettel utasították el'' szövegrész helyébe ,,arra tekintettel utasították el, hogy az igénylő nem megváltozott munkaképességű'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 12. § (1) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

76. §-ban

,,A nyugellátásnak a rehabilitációs szakértői szerv vizsgálata alapján történő megszüntetését'' szövegrész helyébe ,,Ha a hozzátartozói nyugellátást azért szüntetik meg, mert a nyugellátásban részesülő személy már nem megváltozott munkaképességű, a megszüntetést'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 12. § (1) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

80. § (2) bek.-ben

,,eljárása, mulasztása vagy a rehabilitációs szakértői szerv megalapozatlan szakhatósági állásfoglalása'' szövegrész helyébe ,,eljárása vagy mulasztása'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 12. § (1) bek. d) pont [2015. április 1.]

 

80. § (4) bek.-ből

,,- a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 12. § (2) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

80. § (4a) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 12. § (2) bek. c) pont [2015. április 1.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

52. § (1) bek. h) pontban

,,illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 13. § a) pont [2015. április 1.]

 

52/A. § (2) bek.-ben

,,földhivatali'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóság által hozott'' szövegrész, ,,a földhivatal'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 13. § b) pont [2015. április 1.]

 

90. § (3a) bek.-ben

,,fővárosi, megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 13. § c) pont [2015. április 1.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

51. §

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 32. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

51. § után

51/A. §-sal kieg.: 2015: VII. tv. 32. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

148. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 14. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

228. § (4) bek. a) pont aa) alpontban

,,a megyei vagy fővárosi tisztifőorvos'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 14. § (2) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

228. § (4) bek. b) pont ba) alpontban

,,a megyei vagy fővárosi tisztifőorvos'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 14. § (2) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

229. § (3) bek.-ben

,,a megyei tisztifőorvos'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 14. § (2) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

232/B. § (2) bek. b) pontban

,,a megyei tisztifőorvos'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 14. § (2) bek. c) pont [2015. április 1.]


1998. évi XXVI. tv.

 
 

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 
 

23/B. § (1)-(2) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 15. § (2) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

23/C. §

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 15. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

23/D. § (3) bek.-ben

,,kincstárat'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 15. § (2) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

23/E. § (1) és (7) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 15. § (2) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

23/E. § (9) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész, ,,kincstárnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 15. § (2) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

23/F. § (1) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fogyatékossági támogatás ügyében másodfokon eljáró hatóság (a továbbiakban együtt: nyilvántartást vezető szerv)'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 15. § (2) bek. d) pont [2015. április 1.]

 

23/F. § (2) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető szerv'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 15. § (2) bek. e) pont [2015. április 1.]

 

23/F. § (4) bek.-ben

,,Az e törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek'' szövegrész helyébe ,,A nyilvántartást vezető szervek'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 15. § (2) bek. f) pont [2015. április 1.]

 

23/F. § (4a) és (5) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető szerv'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 15. § (2) bek. e) pont [2015. április 1.]


1998. évi XXXIX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 16. § [2015. április 1.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

15. § (1) bek. b) pontban

,,kincstárnál'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

22. §-ban

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

34. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 17. § (4) bek. [2015. április 1.]

 

35. § (1) bek. a) pontban

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. d) pont [2015. április 1.]

 

36/A. § (1) bek.-ben

,,adatot szolgáltat a kincstár'' szövegrész helyébe ,,az egységes szociális nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat ellátó szerven, szervezeten keresztül adatot szolgáltat a fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész, ,,oktatási hivatal és a kincstár'' szövegrész helyébe ,,oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv és a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. e) pont [2015. április 1.]

 

36/A. § (2) bek. b) pontban

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. d) pont [2015. április 1.]

 

37. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 17. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

37. § (7) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. d) pont [2015. április 1.]

 

37. § (9) bek.-ben

,,kincstárnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. f) pont [2015. április 1.]

 

43. § (4) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. d) pont [2015. április 1.]

 

43. § (5)-(6) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

48. § (2)-(3) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,kincstár'' szövegrész helyébe ,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 17. § (3) bek. g) pont [2015. április 1.]

 

VI. Fejezet

49/B-49/C. §-sal kieg.: 2015: VI. tv. 17. § (2) bek. [2015. április 1.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

19. § (1) bek. v) pontban

,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség'' szövegrész helyébe ,,környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 18. § [2015. április 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

10. § (1) bek. d) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 19. § (2) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

11. § (1) bek. e) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 19. § (2) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

72. § (6) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 19. § (1) bek. [2015. április 1.]


2003. évi CXXVII. tv.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

 
 

104. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2015: IV. tv. 1. § (1) bek. [2015. március 11.]

 

104. § (13) bek.

Helyébe lép: 2015: IV. tv. 1. § (2) bek. [2015. március 11.]

 

128/L. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 2015: IV. tv. 2. § [2015. március 11.]


2003. évi CXXVIII. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

 
 

17/C. § (2) bek. h) pontban

,,bányakapitányság'' szövegrész helyébe ,,bányászati hatáskörében eljáró illetékes kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 20. § [2015. április 1.]


2004. évi CXV. tv.

 
 

a lakásszövetkezetekről

 
 

58. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 21. § [2015. április 1.]


2004. évi CXL. tv.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 
 

14. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: VI. tv. 22. § [2015. április 1.]


2005. évi CLXXIV. tv.

 
 

a fiatalok életkezdési támogatásáról

 
 

6. § (5) bek. b) pontban

,,gyámhivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 23. § [2015. április 1.]

 

6. § (7) bek.-ben

,,gyámhivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 23. § [2015. április 1.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

102. § (3) bek. e) pontban

,,az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget'' szövegrész helyébe ,,a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 24. § [2015. április 1.]


2007. évi CVI. tv.

 
 

az állami vagyonról

 
 

66. § (1) bek.-ben

,,ha jogszabály'' szövegrész helyébe ,,az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel és ha jogszabály'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 25. § (2) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

66. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: VI. tv. 25. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

69/A. § (1) bek.-ben

,,a földhivatali nyilvántartás'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartás'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 25. § (2) bek. b) pont [2015. április 1.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

3. § 1a. pont után

1b. ponttal kieg.: 2015: V. tv. 1. § (1) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 3. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (2) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 5. pontban

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 1. pont [2015. április 16.]

 

3. § 9a. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (3) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 10. pontban

,,az összekapcsolt'' szövegrész helyébe ,,a rendszer-összekötési ponttal határolt, összekapcsolt'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 2. pont [2015. április 16.]

 

3. § 10. pontból

,,közvetlenül'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (1) bek. a) pont [2015. április 16.]

 

3. § 12. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (4) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 15. pontban

,,Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 3. pont [2015. április 16.]

 

3. § 16. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (5) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 22a. pont

Hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (1) bek. b) pont [2015. április 16.]

 

3. § 27. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (6) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 36. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (7) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 38. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (8) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 39. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (9) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 42. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (10) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 43. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (11) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 44. pont után

44a. ponttal kieg.: 2015: V. tv. 1. § (12) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 49. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (13) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 49. pont után

49a. ponttal kieg.: 2015: V. tv. 1. § (14) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 50-51. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (15) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 51. pont után

51a. ponttal kieg.: 2015: V. tv. 1. § (16) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 52b. pont után

52c-52d. ponttal kieg.: 2015: V. tv. 1. § (17) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 53. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (18) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 53b. és 54. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (19) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 55a. pont után

55b-55c. ponttal kieg.: 2015: V. tv. 1. § (20) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 63. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (21) bek. [2015. április 16.]

 

3. § 67. pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 1. § (22) bek. [2015. április 16.]

 

4. § (2) bek. f) pontban

,,az egyensúlyozó platformmal, valamint a szervezett földgázpiaccal'' szövegrész helyébe ,,a kereskedési platform vagy az egyensúlyozó platform, valamint a szervezett földgázpiaci engedélyes adatforgalmi és informatikai rendszerével'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 4. pont [2015. április 16.]

 

5. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 2015: V. tv. 2. § [2015. április 16.]

 

7-8. §

Helyébe lép: 2015: V. tv. 3. § [2015. április 16.]

 

9. §

Helyébe lép: 2015: V. tv. 4. § [2015. április 16.]

 

,,Földgázszállítás'' alcím

10/A. §-sal kieg.: 2015: V. tv. 5. § [2015. április 16.]

 

12. §-ban

,,szállítási rendszerirányító'' szövegrész helyébe ,,rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltető'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 5. pont [2015. április 16.]

 

12. § c) pont

Helyébe lép: 2015: V. tv. 6. § [2015. április 16.]

 

12. § e) pont

Hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (1) bek. c) pont [2015. április 16.]

 

13. §

Hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (1) bek. d) pont [2015. április 16.]

 

16. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép, egyidejűleg f) pont után g)-h) ponttal kieg.: 2015: V. tv. 7. § [2015. április 16.]

 

27/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2015: V. tv. 8. § [2015. április 16.]

 

28. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: V. tv. 9. § [2015. április 16.]

 

28. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: V. tv. 9. § [2015. április 16.]

 

30. §

Hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (1) bek. e) pont [2015. április 16.]

 

31/B. § (1) bek. a) pontban

,,71. § (4)'' szövegrész helyébe ,,72. § (6)'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 6. pont [2015. április 16.]

 

31/B. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 2015: V. tv. 10. § [2015. április 16.]

 

36. § (1) bek. l) pontban

,,kapacitáslekötési'' szövegrész helyébe ,,rendszerhasználati'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 7. pont [2015. április 16.]

 

36. § (1) bek. p) pontból

,, , a nyilvántartott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (1) bek. f) pont [2015. április 16.]

 

46. § (2) bek.-ben

,,az egyensúlyozó platform'' szövegrész helyébe ,,a kereskedési platform vagy egyensúlyozó platform'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 8. pont [2015. április 16.]

 

46. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,szervezet'' szövegrész helyébe ,,szervezett'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 9. pont [2015. április 16.]

 

54. § (1)-(1a) bek.

Helyébe lép: 2015: V. tv. 11. § [2015. április 16.]

 

62. § (3) bek.-ből

,,csatlakozási szerződéssel megszerzett'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (1) bek. g) pont [2015. április 16.]

 

62. § (4) bek.-ben

,,nyilvántartott'' szövegrész helyébe ,,vásárolt'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 11. pont [2015. április 16.]

 

67. § (5) bek.-ben

,,az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza'' szövegrész helyébe ,,az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 12. pont [2015. április 16.]

 

69. §-ban

,,földgázszállítónál'' szövegrész helyébe ,,szállítási rendszerüzemeltetőnél'' szövegrész, ,,földgázszállító'' szövegrész helyébe ,,szállítási rendszerüzemeltető'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 13. pont [2015. április 16.]

 

70/A. §

Hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (1) bek. h) pont [2015. április 16.]

 

71-77. §

Helyébe lép: 2015: V. tv. 12. § [2015. április 16.]

 

79. §-ban

,,A hozzáférésre'' szövegrész helyébe ,,A betáplálási-kiadási pontokhoz való hozzáférésre'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 14. pont [2015. április 16.]

 

79. §-ban

,,76. § (3)'' szövegrész helyébe ,,76. § (5)'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 15. pont [2015. április 16.]

 

80. §

Hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (1) bek. i) pont [2015. április 16.]

 

81. § (2) bek. d) pontban

,,határkeresztező földgázforgalomra vonatkozó'' szövegrész helyébe ,,rendszer-összekötési pontokra vonatkozó földgázforgalmi'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 16. pont [2015. április 16.]

 

83. § (2) bek.-ben

,,715/2009/EK'' szövegrész helyébe ,,715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 10. pont [2015. április 16.]

 

83. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2015: V. tv. 13. § [2015. április 16.]

 

89. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

91. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2015: V. tv. 14. § (1) bek. [2015. április 16.]

 

91. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: V. tv. 14. § (2) bek. [2015. április 16.]

 

91/A. §

Helyébe lép: 2015: V. tv. 15. § [2015. április 16.]

 

92. §

Helyébe lép: 2015: V. tv. 16. § [2015. április 16.]

 

93. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2015: V. tv. 17. § [2015. április 16.]

 

94. §

Helyébe lép: 2015: V. tv. 18. § [2015. április 16.]

 

96. § (6) bek.-ben

,,rendszerirányítónak'' szövegrész helyébe ,,rendszerüzemeltetőnek'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 17. pont [2015. április 16.]

 

96. § (6a) bek.-ben

,,rendszerirányítónak'' szövegrész helyébe ,,rendszerüzemeltetőnek'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 17. pont [2015. április 16.]

 

97/B. § (2) bek.-ben

,,a Hivatal határozatban'' szövegrész helyébe ,,a miniszter rendeletben'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 18. pont [2015. április 16.]

 

99. § (2) bek.-ben

,,átadás-átvételi'' szövegrész helyébe ,,betáplálási-kiadási, valamint összekapcsolási ponti'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 19. pont [2015. április 16.]

 

99. § (4) bek.-ben

,,földgázszállító'' szövegrész helyébe ,,szállítási rendszerüzemeltető'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 20. pont [2015. április 16.]

 

99. § (5) bek.-ben

,,földgázszállító'' szövegrész helyébe ,,szállítási rendszerüzemeltető'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 20. pont [2015. április 16.]

 

100. § (3a) bek. b) pontban

,,rendszerirányító'' szövegrész helyébe ,,rendszerüzemeltető'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 21. pont [2015. április 16.]

 

100/A. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 2015: V. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

121/I. § (1) bek. e) pontban

,,715/2009/EK'' szövegrész helyébe ,,715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 10. pont [2015. április 16.]

 

127. § b) pontban

,,az egyensúlyozó platform szabályzatát '' szövegrész helyébe ,,a kereskedési platform szabályzatát, az egyensúlyozó platform szabályzatát, a kapacitáslekötési platform szabályzatát'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 22. pont [2015. április 16.]

 

127. § r) pontban

,,az egyensúlyozó platformon'' szövegrész helyébe ,,a kereskedési platformon, az egyensúlyozó platformon, valamint a szervezett földgázpiacon'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 23. pont [2015. április 16.]

 

127. § z) pontban

,,határkeresztező vezetéken'' szövegrész helyébe ,,határkeresztező gázvezetéken'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 24. pont [2015. április 16.]

 

128. § (3) bek.-ben

,,715/2009/EK'' szövegrész helyébe ,,715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 25. pont [2015. április 16.]

 

130. § b) pontban

,,715/2009/EK'' szövegrész helyébe ,,715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 10. pont [2015. április 16.]

 

132. § 16. pontban

,,napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac'' szövegrész helyébe ,,kereskedési platform, egyensúlyozó platform és a kapacitáslekötési platform'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 26. pont [2015. április 16.]

 

132. § 31. pontban

,,átadás-átvételi'' szövegrész helyébe ,,betáplálási-kiadási ponti'' szövegrész lép: 2015: V. tv. 24. § 27. pont [2015. április 16.]

 

133. § (1) bek. 1. pont

Hat. kív. h.: 2015: V. tv. 25. § (1) bek. j) pont [2015. április 16.]

 

133/A. § 4. pont után

5-6. ponttal kieg.: 2015: V. tv. 20. § [2015. április 16.]

 

134/A. § után

134/B. §-sal kieg.: 2015: V. tv. 21. § (1) bek. [2015. március 11.]

 

134/B. § (2) bek. után

(3)-(8) bek.-sel kieg.: 2015: V. tv. 21. § (2) bek. [2015. április 16.]

 

143. §

Helyébe lép: 2015: V. tv. 22. § [2015. március 11.]

 

159. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2015: V. tv. 23. § [2015. április 16.]


2014. évi XCIX. tv.

 
 

a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

 
 

54. alcím

Nem lép hatályba: 2015: IV. tv. 3. § [2015. március 11.]


2009. évi CXLIV. tv.

 
 

a vízitársulatokról

 
 

25. § (2) bek.-ben

,,illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 26. § [2015. április 1.]


2010. évi CXXVI. tv.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 
 

1. § 2. pont után

3. ponttal kieg.: 2015: VI. tv. 27. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 27. § (2) bek. [2015. április 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 27. § (3) bek. [2015. április 1.]

 

3. alcím (5. §)

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 29. § a) pont [2015. április 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 27. § (4) bek. [2015. április 1.]

 

7. §

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 29. § b) pont [2015. április 1.]

 

8. §-ban

,,szakmai irányító szerv vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,szakmai irányító miniszter'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 28. § a) pont [2015. április 1.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,köztársasági elnök'' szövegrész helyébe ,,miniszterelnök'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 28. § b) pont [2015. április 1.]

 

10. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2015: VI. tv. 27. § (5) bek. [2015. április 1.]

 

11. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 29. § c) pont [2015. április 1.]

 

11. § után

11/A-11/C. §-sal kieg.: 2015: VI. tv. 27. § (6) bek. [2015. április 1.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 27. § (7) bek. [2015. április 1.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 27. § (8) bek. [2015. április 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 27. § (9) bek. [2015. április 1.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 27. § (10) bek. [2015. április 1.]

 

7. alcím (14. §)

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 29. § d) pont [2015. április 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,törzshivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész, ,,törzshivatalnál'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 28. § c) pont [2015. április 1.]

 

15. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 29. § e) pont [2015. április 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetői'' szövegrész helyébe ,,főigazgatója, igazgatója és főosztályvezetői'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 28. § d) pont [2015. április 1.]

 

20. § b) pont

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 29. § f) pont [2015. április 1.]

 

20/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 27. § (11) bek. [2015. április 1.]

 

20/B. §-ból

,,- a járási szakigazgatási szerv esetében a járási szakigazgatási szerv vezetője véleményének kikérését követően -'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 29. § g) pont [2015. április 1.]

 

20/C. §

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 27. § (12) bek. [2015. április 1.]

 

20/F. §

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 29. § h) pont [2015. április 1.]

 

21. § b) pont

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 29. § i) pont [2015. április 1.]

 

21. § c) pont

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 27. § (13) bek. [2015. április 1.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

3. § (1) bek. a) pontban

,,az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve'' szövegrész helyébe ,,az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 30. § [2015. április 1.]


2011. évi CXIII. tv.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 
 

27. § (4) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 31. § [2015. április 1.]


2011. évi CLV. tv.

 
 

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

 
 

5. § e) pont eb) alpontban

,,fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 32. § (1) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

19/A. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervnek'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 32. § (1) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

26. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 32. § (2) bek. [2015. április 1.]


2011. évi CLXX. tv.

 
 

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

 
 

24/A. § (1) bek. c) pontban

,,a földhivatali nyilvántartásban'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartásban'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 33. § [2015. április 1.]


2011. évi CLXXV. tv.

 
 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 
 

9/B. § (6) bek. d) pontban

,,az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget'' szövegrész helyébe ,,a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 34. § [2015. április 1.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

45. § (2) bek.-ből

,,a) és b) pontja'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 35. § (4) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

47. § (1) bek.-ben

,,Az'' szövegrész helyébe ,,A Kormány az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv szabad előirányzatai, az'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 35. § (3) bek. a) pont [2015. április 1.]

 

53/A. § (3) bek.-ben

,,módjára hajtja'' szövegrész helyébe ,,módjára, a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből nyújtott költségvetési támogatás esetén a 60/A. § (2) bekezdésében meghatározott módon hajtja'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 35. § (3) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

84. § (4) bek.-ben

,,fel.'' szövegrész helyébe ,,fel. Ez az előírás nem vonatkozik a naptári éven belül lejáró, Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletre, amelynek fedezetéül a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása felhasználható.'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 35. § (3) bek. c) pont [2015. április 1.]

 

98. §-ban

,,lakásépítési támogatással'' szövegrész helyébe ,,családok otthonteremtési kedvezményével'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 35. § (3) bek. d) pont [2015. július 1.]

 

106. §

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 35. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

69. alcím

106/C. §-sal kieg.: 2015: VI. tv. 35. § (2) bek. [2015. április 1.]

 

109. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 35. § (4) bek. b) pont [2015. április 1.]

 

111. § (24) bek.-ben

,,ki.'' szövegrész helyébe ,,ki. A helyi önkormányzat által 2013. évben a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből igénybe vett támogatások elszámolására és felülvizsgálatára e törvény 2014. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 35. § (3) bek. e) pont [2015. április 1.]

 

111. § (28) bek.-ben

,,2015. április'' szövegrész helyébe ,,2016. január'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 35. § (3) bek. f) pont [2015. április 1.]


2011. évi CXCVI. tv.

 
 

a nemzeti vagyonról

 
 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 2015: VII. tv. 33. § (1) bek. [2015. március 19.]

 

(2)

 
 

18/A. § után

18/B. §-sal kieg.: 2015: VII. tv. 33. § (2) bek. [2015. március 19.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

136. § (1) bek.-ből

,,A megyei, fővárosi kormányhivatal főigazgatójának és igazgatójának az illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy a főigazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát, igazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 36. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

136. § (3) bek.-ből

,, , valamint a megyei, fővárosi kormányhivatal szakigazgatási szerve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 36. § (2) bek. [2015. április 1.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

5. melléklet 7. pont b) alpontban

,,a munkaügyi központok és kirendeltségeik'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkoztatási szerv'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 37. § [2015. április 1.]


2012. évi XLVI. tv.

 
 

a földmérési és térképészeti tevékenységről

 
 

36. § (4) bek.-ben

,,az érintett szakigazgatási szervezetekkel'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 38. § [2015. április 1.]


2012. évi CXXVI. tv.

 
 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 
 

53. § (1) bek. a) pontban

,,mezőgazdasági szakigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 39. § [2015. április 1.]


2013. évi XXXIV. tv.

 
 

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 
 

1. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2015: VII. tv. 34. § [2015. március 19.]


2013. évi CXXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

 
 

51. § (5) bek.

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 40. § (1) bek. [2015. április 1.]

 

51. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 40. § (4) bek. [2015. április 1.]

 

53. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2015: VI. tv. 40. § (2) bek. [2015. április 1.]

 

70. § (1) bek.-ben

,,földhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz'' szövegrész lép: 2015: VI. tv. 40. § (3) bek. [2015. április 1.]


2013. évi CCXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

82. §

Hat. kív. h.: 2015: VI. tv. 41. § [2015. április 1.]


2015. évi IV. tv.

 
 

egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2015: IV. tv. 4. § [2016. január 2.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

100/1997. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 
 

2. §-ban

,,kisebbségi'' szövegrész helyébe ,,nemzetiségi'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § a) pont [2015. március 14.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 1. § [2016. január 1.]

 

6. § (7) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 2. § [2015. augusztus 1.]

 

9. § (10) bek.-ben

,,az Oktatási Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § d) pont [2015. március 14.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § e) pont [2015. március 14.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,kisebbségi'' szövegrész helyébe ,,nemzetiségi'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § a) pont [2015. március 14.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,Előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezéskor, amennyiben'' szövegrész helyébe ,,Amennyiben'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § f) pont fa) alpont [2015. március 14.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,be kell mutatnia annak igazolását,'' szövegrész helyébe ,,igazolnia kell,'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § f) pont fb) alpont [2015. március 14.]

 

12. § (9) bek.-ben

,,Nkt. 4. § 23.'' szövegrész helyébe ,,Nkt. 4. § 25.'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § g) pont [2015. március 14.]

 

12. § (15) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 3. § [2016. január 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,Nkt. 3. mellékletében'' szövegrész helyébe ,,Nkt.-ban'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § h) pont [2015. március 14.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,kihirdetését követő negyedik munkanap, ha a vizsgabizottság döntése ellen jogorvoslati kérelmet nyújtottak be,'' szövegrész helyébe ,,kihirdetését követően a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő végéig, ha a vizsgabizottság döntése ellen fellebbezést nyújtottak be,'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § i) pont [2015. március 14.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,kisebbségi'' szövegrész helyébe ,,nemzetiségi'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § b) pont [2015. március 14.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 4. § [2015. augusztus 1.]

 

37. § (1) bek. b) pont után

c)-d) ponttal kieg.: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 5. § [2015. augusztus 1.]

 

40/A. § (1) bek. a) pontban

,,Hivatal készítteti el, és juttatja el a kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,Hivatal, a szakmai előkészítő vizsgatárgyak esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal készítteti el, és a Hivatal juttatja el a kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § j) pont [2015. március 14.]

 

44. § (2) bek.-ben

,,munkanaptól'' szövegrész helyébe ,,naptól'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § k) pont [2015. március 14.]

 

45. § (4) bek.-ben

,,kisebbségi'' szövegrész helyébe ,,nemzetiségi'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § b) pont [2015. március 14.]

 

50. § (7) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2015. március 14.]

 

50. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2015. március 14.]

 

52. § (7) bek. b) pontban

,,kisebbségi'' szövegrész helyébe ,,nemzetiségi'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § b) pont [2015. március 14.]

 

52. § (7) bek. b) pontban

,,harminc'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § l) pont [2015. március 14.]

 

52. § (8) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 7. § [2015. március 14.]

 

53. § (2) bek. c) pontban

,,ideje az írásbeli vizsga minden - időben elkülönülő - összetevője esetében huszonöt százalékkal megnövelhető'' szövegrész helyébe ,,idejét az írásbeli vizsga minden - időben elkülönülő - összetevője esetében huszonöt százalékkal meg kell növelni'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § m) pont [2015. március 14.]

 

53. § (4) bek. c) pontban

,,ideje az írásbeli vizsga minden - időben elkülönülő összetevője esetében - huszonöt százalékkal megnövelhető'' szövegrész helyébe ,,idejét az írásbeli vizsga minden - időben elkülönülő - összetevője esetében huszonöt százalékkal meg kell növelni'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § n) pont [2015. március 14.]

 

53. § (9) bek.-ben

,,írásbeli'' szövegrész helyébe ,,írásbeli és szóbeli'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § o) pont [2015. március 14.]

 

54. § (3) bek. b) pontban

,,nemzetiségi, etnikai kisebbségi'' szövegrész helyébe ,,nemzetiségi'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § c) pont [2015. március 14.]

 

59. § (1)-(2) bek.-ben

,,törvényességi kérelmet'' szövegrész helyébe ,,fellebbezést'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § p) pont pa) alpont [2015. március 14.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,kérelemhez'' szövegrész helyébe ,,fellebbezéshez'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § p) pont pb) alpont [2015. március 14.]

 

59. § (3) bek.-ben

,,törvényességi kérelem'' szövegrész helyébe ,,fellebbezés'' szövegrész lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 11. § p) pont pc) alpont [2015. március 14.]

 

60. §

Helyébe lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 8. § [2016. január 1.]

 

60/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 9. § [2015. március 14.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 10. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 10. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 36/2015. (III. 6.) Korm. r. 10. § c) pont, illetve 3. melléklet [2017. január 1.]


145/1999. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

 
 

18. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. március 12.]

 

19. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. március 12.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,hat hónap'' szövegrész helyébe ,,egy év'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2015. március 12.]

 

21. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2015. március 12.]


192/2000. (XI. 24.) Korm. r.

 
 

a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. január 1.]

 

1/A. § 3. pontban

,,3. § (1) bekezdésének 32. pontja'' szövegrész helyébe ,,4. § (1) bekezdés 56. pontja'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

1/A. § 4. pontban

,,3. § (1) bekezdésének 27. pontja'' szövegrész helyébe ,,4. § (1) bekezdés 44. pontja'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

2. § (7) bek.-ben

,,Bit. és a Vbit.'' szövegrész helyébe ,,Bit. és a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendelet számviteli biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,- a Bit. és Vbit. alapján -'' szövegrész helyébe ,,- a Bit. alapján -'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. d) pont [2016. január 1.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. január 1.]

 

4. § (8) bek.-ben

,,Bit. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában és a Vbit. 3. § (1) bekezdésének 5. pontjában'' szövegrész helyébe ,,Bit. 4. § (1) bekezdés 6. pontjában'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. e) pont [2016. január 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Bit. 3. §-a (1) bekezdésének 2. pontja és a Vbit. 3. §-a (1) bekezdésének 2. pontja'' szövegrész helyébe ,,Bit. 4. § (1) bekezdés 3. pontja'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. f) pont [2016. január 1.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. január 1.]

 

5. § (6) bek.-ből

,,a nagy károk tartalékát,'' szövegrészt hat. kív. h.: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (5) bek. a) pont [2016. január 1.]

 

14. § m) pontban

,,Bit. 124. § (5) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Bit. 237. § (1) bekezdés l) pontja'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. g) pont [2016. január 1.]

 

14/A. § a) pontban

,,Bit. 1. sz. melléklet A) pontja'' szövegrész helyébe ,,Bit. 1. melléklet A) része'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. h) pont [2016. január 1.]

 

14/A. § g) pontban

,,A Bit. 136. §-ának (4) bekezdésében, a Bit. 137. §-ának (5) bekezdésében, valamint a Vbit. 76. §-ának (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,A Bit. 223. § (4) bekezdésében és 224. § (5) bekezdésében'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. i) pont [2016. január 1.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,az összevont alapú felügyelethez'' szövegrész helyébe ,,a csoportfelügyelethez'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. j) pont [2016. január 1.]

 

16. § (6) bek.-ben

,,az összevont alapú felügyelethez'' szövegrész helyébe ,,a csoportfelügyelethez'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. k) pont [2016. január 1.]

 

16. § (6) bek.-ben

,,az összevont alapú felügyeletre'' szövegrész helyébe ,,a csoportfelügyeletre'' szövegrész lép: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (4) bek. l) pont [2016. január 1.]

 

1. sz. melléklet FORRÁSOK (passzívák) cím C. Biztosítástechnikai tartalékok pont 6. Egyéb tartalékok pont a) alpont

Hat. kív. h.: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (5) bek. b) pont [2016. január 1.]

 

2. sz. melléklet Az eredménykimutatás előírt tagolása cím A) Nem életbiztosítási ágnál rész 08. Egyéb tartalékok változása (+/-) pont a) alpont

Hat. kív. h.: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (5) bek. c) pont [2016. január 1.]

 

2. sz. melléklet Az eredménykimutatás előírt tagolása cím B) Életbiztosítási ágnál rész 09. Egyéb tartalékok változása (+/-) pont a) alpont

Hat. kív. h.: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § (5) bek. d) pont [2016. január 1.]


250/2000. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

33. § (12) bek. után

(13)-(15) bek.-sel kieg.: 46/2015. (III. 12.) Korm. r. 2. § [2015. március 13.]


191/2001. (X. 18.) Korm. r.

 
 

az örökségvédelmi bírságról

 
 

1. §

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2015. március 26.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2015. március 26.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2015. március 26.]

 

4. §

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2015. március 26.]

 

5. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2015. március 26.]

 

5/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (6) bek. [2015. március 26.]

 

5/A. § (2a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2a) bek. után (2b)-(2f) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (7) bek. [2015. március 26.]

 

5/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (8) bek. [2015. március 26.]

 

5/B. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (9) bek. [2015. március 26.]

 

5/C. §

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (10) bek. [2015. március 26.]

 

7. §

Helyébe lép, egyidejűleg 7. § után 7/A. §-sal kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (11) bek. [2015. március 26.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § (12) bek., illetve 1. melléklet [2015. március 26.]


40/2002. (III. 21.) Korm. r.

 
 

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

 
 

1. sz. melléklet táblázat 5. sorban

,,építményt régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,építményt nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 3. § [2015. március 12.]


237/2002. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről

 
 

6. §

Helyébe lép: 37/2015. (III. 6.) Korm. r. 1. § [2015. május 1.]


30/2003. (III. 18.) Korm. r.

 
 

a víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről

 
 

2. § (1) bek. záró szövegrészben

,,korlátozás alá nem eső területekre való megállás nélküli áthaladás kivételével'' szövegrész helyébe ,,korlátozás alá nem eső területekre való megállás nélküli áthaladás, valamint a korlátozás alá eső területeken lévő, a kishajó és a csónak tartós tárolására szolgáló telephelyre való legrövidebb úton történő ki- és behajózás kivételével'' szövegrész lép: 37/2015. (III. 6.) Korm. r. 3. § a) pont [2015. március 14.]

 

5/A. § (1) bek. b) pont és ba)-bb) alpont

Helyébe lép: 37/2015. (III. 6.) Korm. r. 2. § [2015. március 14.]

 

5/A. § (1) bek. e) pontban

,,sportegyesület'' szövegrész helyébe ,,sportszervezet'' szövegrész lép: 37/2015. (III. 6.) Korm. r. 3. § b) pont [2015. március 14.]

 

5/A. § (4) bek. a) pontban

,,sportegyesület'' szövegrész helyébe ,,sportszervezet'' szövegrész lép: 37/2015. (III. 6.) Korm. r. 3. § b) pont [2015. március 14.]

 

5/A. § (4) bek. a) pontban

,,sportegyesületek'' szövegrész helyébe ,,sportszervezetek'' szövegrész lép: 37/2015. (III. 6.) Korm. r. 3. § c) pont [2015. március 14.]

 

Melléklet

Mód.: 37/2015. (III. 6.) Korm. r. 4. §, illetve 1. melléklet [2015. március 14.]


253/2004. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a fegyverekről és lőszerekről

 
 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 54/2015. (III. 17.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2015. május 15.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 54/2015. (III. 17.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2015. május 15.]

 

37. § (6) bek.

Helyébe lép: 54/2015. (III. 17.) Korm. r. 2. § [2015. május 15.]

 

38. § után

38/A. §-sal kieg.: 54/2015. (III. 17.) Korm. r. 3. § [2015. május 15.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

55/B. §-sal kieg.: 54/2015. (III. 17.) Korm. r. 4. § [2015. május 15.]


319/2004. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről

 
 

Hat. kív. h.: 44/2015. (III. 12.) Korm. r. 11. § [2016. január 1.]


157/2005. (VIII. 15.) Korm. r.

 
 

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. melléklet táblázat 6. sorban

,,távhővezetéket régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,távhővezetéket nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 4. § [2015. március 12.]


314/2005. (XII. 25.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 
 

12. sz. melléklet 3. sorban

,,(műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek)'' szövegrész helyébe ,,(régészeti örökség, műemlékvédelem)'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 5. § [2015. március 12.]


245/2006. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 
 

2/A. §

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 6. § [2015. március 12.]


252/2006. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

 
 

1. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (2) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

1. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2015. március 12.]

 

2/A. §

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (2) bek. b) pont [2015. március 12.]

 

3/A. §

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (2) bek. c) pont [2015. március 12.]

 

5/A. §

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (2) bek. d) pont [2015. március 12.]

 

6. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (2) bek. e) pont [2015. március 12.]

 

9. § (2a) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (2) bek. f) pont [2015. március 12.]

 

9. § (4) bek. c)-f) pont

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (2) bek. g) pont [2015. március 12.]

 

11/A. §

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (2) bek. h) pont [2015. március 12.]

 

13. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (2) bek. i) pont [2015. március 12.]

 

15. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 7. § (2) bek. j) pont [2015. március 12.]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

8/B. § (2) bek. h) pont ha) alpontban

,,régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 8. § a) pont [2015. március 12.]

 

8/B. § (2) bek. h) pont hb) alpontban

,,vagy műemléket'' szövegrész helyébe ,,vagy nyilvántartott műemléki értéket, műemléket'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 8. § b) pont [2015. március 12.]

 

8/D. § (1) bek. d) pontban

,,régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 8. § c) pont [2015. március 12.]

 

3. melléklet táblázat A:10. mezőben

,,út régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,út nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 8. § d) pont [2015. március 12.]

 

3. melléklet táblázat D:10. mezőben

,,út régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,út nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 8. § d) pont [2015. március 12.]

 

5. melléklet I. pont táblázat 6. sorban

,,hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 8. § e) pont [2015. március 12.]

 

5. melléklet III. pont táblázat 5. sorban

,,hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 8. § f) pont [2015. március 12.]

 

5. melléklet IV. pont táblázat 4. sorban

,,hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 8. § g) pont [2015. március 12.]


267/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

 
 

2. melléklet táblázat A:11. mezőben

,,létesítményt régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,létesítményt nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 9. § a) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet táblázat D:11. mezőben

,,létesítményt régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,létesítményt nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 9. § a) pont [2015. március 12.]

 

3. melléklet táblázat A:14. mezőben

,,eljárás régészeti lelőhelyet'' szövegrész helyébe ,,eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet'' szövegrész, ,,műemléki területet vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érint'' szövegrész helyébe ,,műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkét érint'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 9. § b) pont [2015. március 12.]


278/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Közlekedésbiztonsági Szervezetről

 
 

1. §

Helyébe lép: 37/2015. (III. 6.) Korm. r. 5. § [2015. március 14.]


343/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,műemlékekkel'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott műemléki értékkel, a műemlékkel'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 10. § (3) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

1. § (5) bek.-ből

,, , valamint a műemlékvédelem területén a külön jogszabályban meghatározott másodfokú feladatok ellátására az építmények, építési tevékenységek tekintetében'' szövegrészt és ,,és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 10. § (4) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

1. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2015. március 12.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,a (4) bekezdésben foglalt kivétellel'' szövegrész helyébe ,,a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 10. § (3) bek. b) pont [2015. március 12.]

 

3. § (1) bek. a) pontból

,,- a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 10. § (4) bek. b) pont ba) alpont [2015. március 12.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 10. § (4) bek. b) pont bb) alpont [2015. március 12.]

 

3. § (4) bek.-ből

,,(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 10. § (4) bek. b) pont bc) alpont [2015. március 12.]

 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2015. március 12.]


382/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 
 

4. sz. melléklet 1. pont táblázat 7. sorban

,,régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen megvalósuló, vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen megvalósuló vagy nyilvántartott műemléki értéket vagy műemlék telkét érintő'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 11. § [2015. március 12.]


362/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

 
 

1. melléklet táblázat 9. sorban

,,régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetben műemléket érintő módon'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő módon'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 12. § [2015. március 12.]


191/2009. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 
 

34. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2015. március 12.]

 

34. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2015. március 12.]

 

34. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2015. március 12.]

 

42. § után

43. §-sal kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 13. § (4) bek. [2015. március 12.]

 

1. melléklet II. alcím 8.1. alpontban

,,építéstörténeti kutatási dokumentáció'' szövegrész helyébe ,,építéstörténeti tudományos dokumentáció'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 13. § (5) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

1. melléklet II. alcím 8.6.5. alpontban

,,kert-történeti kutatási dokumentációkon'' szövegrész helyébe ,,kerttörténeti tudományos dokumentáción, régészeti módszerekkel történő kutatásról szóló kutatási dokumentáción'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 13. § (5) bek. b) pont [2015. március 12.]


321/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

 
 

4. melléklet táblázat 7. sorban

,,nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartásban szereplő nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész, ,,vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység'' szövegrész helyébe ,,vagy nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintő tevékenység'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 14. § [2015. március 12.]


69/2011. (IV. 28.) Korm. r.

 
 

az Összefogás az Államadósság Ellen Alapról

 
 

Hat. kív. h.: 41/2015. (III. 11.) Korm. r. 4. § [2015. április 1.]


303/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a történelmi emlékhelyekről

 
 

1. melléklet táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 16. § [2015. március 12.]


306/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 15. §, illetve 2. melléklet [2015. március 12.]


22/2012. (II. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

 
 

30. § (1) bek.-ben

,,régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és a műemlékeket tartalmazó, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett adatbázisban szereplő - a NÉBIH részére átadott - EOV vetületű vektoros térképfedvényen lehatárolt régészeti lelőhelyen, műemlék területén és műemléki területen'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és a műemlékeket tartalmazó, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett adatbázisban szereplő - a NÉBIH részére átadott - EOV vetületű vektoros térképfedvényen lehatárolt nyilvántartott régészeti lelőhelyen, nyilvántartott műemléki érték, műemlék területén és műemléki területen'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 17. § [2015. március 12.]


312/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
 

12. alcím után

12/A. alcímmel (14/A. §) kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2015. március 12.]

 

17. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2015. március 12.]

 

18. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (3) bek. [2015. március 12.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (4) bek. [2015. március 12.]

 

19. § (6) bek. d) pont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (5) bek. [2015. március 12.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (6) bek. [2015. március 12.]

 

24. § (5) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (7) bek. [2015. március 12.]

 

42. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (8) bek. [2015. március 12.]

 

58. § (3) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (9) bek. [2015. március 12.]

 

60. § (6) bek. b) pontban

,,műemléki'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (12) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

72. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (10) bek. [2015. március 12.]

 

1. melléklet 1. pontban

,,A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (12) bek. b) pont [2015. március 12.]

 

1. melléklet 7. pontból

,, , kivéve műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (13) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet

Mód.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (11) bek., illetve 3. melléklet [2015. március 12.]

 

2. melléklet 7. pontból

,, , kivéve a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület bontását'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (13) bek. b) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet 10. pontból

,, , kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen áll'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (13) bek. c) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet 11. pontból

,,- kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen áll'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (13) bek. d) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet 12. pontból

,,- kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen van -'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (13) bek. e) pont [2015. március 12.]

 

6. melléklet táblázat A:37. mezőben

,,műemléki jelentőségű területen vagy világörökségi területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló új épület építése vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítése vagy átalakítása esetén.'' szövegrész helyébe ,,műemléki jelentőségű területen vagy világörökségi területen új épület építése vagy meglévő épület bővítése vagy átalakítása, bontása esetén.'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (12) bek. c) pont [2015. március 12.]

 

6. melléklet táblázat C:37. mezőben

,,a) építési, b) összevont (építési engedélyezési szakaszában), c) fennmaradási engedélyezési eljárás'' szövegrész helyébe ,,a) építési, b) bontási, c) összevont (elvi építési keretengedélyezési szakaszában), d) az engedély hatályának meghosszabbítási, e) használatbavételi, f) fennmaradási engedélyezési eljárás'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (12) bek. d) pont [2015. március 12.]

 

8. melléklet

Mód.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 18. § (11) bek., illetve 3. melléklet [2015. március 12.]


313/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 
 

5. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 19. § [2015. március 12.]


314/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 
 

22. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 20. § (1) bek. [2015. március 12.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,- a műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével -'' szövegrész helyébe ,,- a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket érintő vagy műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével -'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 20. § (4) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

32. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 20. § (2) bek. [2015. március 12.]

 

45. § (1) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 20. § (3) bek. [2015. március 12.]

 

9. melléklet táblázat C:12. mezőből

,, , történeti települési terület'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 20. § (5) bek. [2015. március 12.]

 

9. melléklet táblázat C:13. mezőben

,,országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott vagy védetté nyilvánított műemléki érték, műemléki terület, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhely és védőövezete'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 20. § (4) bek. b) pont [2015. március 12.]


345/2012. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 37/2015. (III. 6.) Korm. r. 6. §, illetve 2. melléklet [2015. március 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 51/2015. (III. 13.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. március 14.]


393/2012. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 39/2015. (III. 11.) Korm. r. 81. § a) pont [2015. március 12.]


395/2012. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az örökségvédelmi hatástanulmányról

 
 

Hat. kív. h.: 39/2015. (III. 11.) Korm. r. 81. § b) pont [2015. március 12.]


57/2013. (II. 27.) Korm. r.

 
 

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

 
 

4. § f) pontban

,,ingatlan műemléki védelem alatt áll'' szövegrész helyébe ,,ingatlan nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 21. § [2015. március 12.]


266/2013. (VII. 11.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 
 

5. § (2) bek.-ben

,,fokon a kérelmező'' szövegrész helyébe ,,fokon - a (8) bek.-ben foglaltak kivételével - a kérelmező'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (6) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,3. § (5) bekezdés b)-d) pontja'' szövegrész helyébe ,,3. § (5) bekezdés c)-d) pontja'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (6) bek. b) pont [2015. március 12.]

 

5. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2015. március 12.]

 

13. § (8) bek.-ben

,,tervező, felelős'' szövegrész helyébe ,,tervező, belsőépítész tervező, építésügyi műszaki szakértő, felelős'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (6) bek. c) pont [2015. március 12.]

 

13. § (8) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2015. március 12.]

 

VII. FEJEZET

23/A. §-sal kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (3) bek. [2015. március 12.]

 

27. § (1) bek. a) pontban

,,1. § (3), (4) és (6) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,1. § (3) és (6) bekezdésében'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (6) bek. d) pont [2015. március 12.]

 

30. § (5) bek.-ben

,,1. § (3), (4) és (6) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,1. § (4) bekezdésében'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (6) bek. e) pont [2015. március 12.]

 

30. § (5) bek.-ből

,,és az eseti engedéllyel rendelkezőt'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (7) bek. [2015. március 12.]

 

49. § után

48-50. §-sal kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (4) bek. [2015. március 12.]

 

1-2. melléklet

Mód.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 22. § (5) bek., illetve 4. melléklet [2015. március 12.]


439/2013. (XI. 20.) Korm. r.

 
 

a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

 
 

2. §

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2015. március 12.]

 

3. §

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (2) bek. [2015. március 12.]

 

4. § előtt

Alcímmel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (3) bek. [2015. március 12.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,műemléki érték dokumentálása szakterületen'' szövegrész helyébe ,,műemléki érték dokumentálása szakterületen (kivéve az orgonahangszer- helyreállítási szakterület és a történeti kertek szakterület vonatkozásában meghatározott tevékenységek)'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (21) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

4. § (2) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (4) bek. [2015. március 12.]

 

4. § (2) bek. c) pontban

,,műemléki restaurátor szakterületen'' szövegrész helyébe ,,műemléki restaurátor szakterületen (kivéve az orgonahangszer- helyreállítási szakterület vonatkozásában meghatározott tevékenységek)'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (21) bek. b) pont [2015. március 12.]

 

4. § (2) bek. c) pont ca)-cb) alpont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (5) bek. [2015. március 12.]

 

4. § (2) bek. c) pont cd) alpont után

ce) alponttal kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (6) bek. [2015. március 12.]

 

4. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (7) bek. [2015. március 12.]

 

4. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (8) bek. [2015. március 12.]

 

5. § előtt

Alcímmel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (9) bek. [2015. március 12.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (10) bek. [2015. március 12.]

 

5. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép és a § következő (6) és (7) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (11) bek. [2015. március 12.]

 

7. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (12) bek. [2015. március 12.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,faldiagnosztika'' szövegrész helyébe ,,épületdiagnosztika'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (21) bek. c) pont [2015. március 12.]

 

8. § (7) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (13) bek. [2015. március 12.]

 

9. § előtt

Alcímmel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (14) bek. [2015. március 12.]

 

9. § (3) bek. c) pont cc) alpont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (15) bek. [2015. március 12.]

 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (16) bek. [2015. március 12.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (21) bek. d) pont [2015. március 12.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (21) bek. e) pont [2015. március 12.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (21) bek. f) pont [2015. március 12.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,Az eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,A miniszter'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (21) bek. g) pont [2015. március 12.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (21) bek. h) pont [2015. március 12.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,miniszternek'' szövegrész, ,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (21) bek. i) pont [2015. március 12.]

 

12/A. §

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (17) bek. [2015. március 12.]

 

13. § előtt

Alcímmel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (18) bek. [2015. március 12.]

 

13. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (22) bek. [2015. március 12.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. § (19) bek. [2015. március 12.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 23. §, (20) bek., illetve 5. melléklet [2015. március 12.]


481/2013. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

5. melléklet táblázat A:6. és D:6. mezőben

,,régészeti lelőhelyet'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott régészeti lelőhelyet'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 24. § [2015. március 12.]


487/2013. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

 
 

1. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (1) bek. [2015. március 12.]

 

1. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (2) bek. [2015. március 12.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (3) bek. [2015. március 12.]

 

2. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (4) bek. [2015. március 12.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,80'' szövegrész helyébe ,,96'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (15) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,bekezdés a) pontja szerinti'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (15) bek. b) pont [2015. március 12.]

 

2. § (6) bek. b) pontban

,,Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész helyébe ,,Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (15) bek. c) pont [2015. március 12.]

 

2. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (5) bek. [2015. március 12.]

 

2. § (7) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (6) bek. [2015. március 12.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (7) bek. [2015. március 12.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (8) bek. [2015. március 12.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (9) bek. [2015. március 12.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (10) bek. [2015. március 12.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (11) bek. [2015. március 12.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (12) bek. [2015. március 12.]

 

1. melléklet A) rész 14. és 20-22. pont

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (16) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet A) rész 18., 21. és 28. pont

Hat. kív. h.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (16) bek. b) pont [2015. március 12.]

 

3. melléklet

Mód.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (13) bek., illetve 6. melléklet [2015. március 12.]

 

a 6. melléklet szerint módosul.

 
 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 25. § (14) bek., illetve 7. melléklet [2015. március 12.]


535/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

 
 

Hat. kív. h.: 42/2015. (III. 12.) Korm. r. 7. § [2016. január 1.]


546/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 50/2015. (III. 12.) Korm. r. 1. § [2015. március 13.]


563/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 50/2015. (III. 12.) Korm. r. 2. § [2015. március 13.]


26/2014. (II. 7.) Korm. r.

 
 

a FINA 2021. évi Öszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 40/2015. (III. 11.) Korm. r. 1. § [2015. március 12.]

 

4/A. §

Hat. kív. h.: 40/2015. (III. 11.) Korm. r. 4. § [2015. március 12.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 40/2015. (III. 11.) Korm. r. 2. § [2015. március 12.]

 

1. melléklet táblázat A:2-A:17 mezőben

,,FINA 2021. évi'' szövegrész helyébe ,,FINA'' szövegrész, ,,közvetlenül összefüggő közmű-'' szövegrész helyébe ,,közvetlenül összefüggő, így különösen a gát-, közmű-'' szövegrész lép: 40/2015. (III. 11.) Korm. r. 3. § [2015. március 12.]


141/2014. (IV. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 57/2015. (III. 17.) Korm. r. 1. § a) pont, illetve 1. melléklet [2015. március 18.]

 

1. melléklet táblázat B:10. mezőben

,,3594 helyrajzi számú ingatlan'' szövegrész helyébe ,,230 helyrajzi számú ingatlan'' szövegrész lép: 57/2015. (III. 17.) Korm. r. 2. § [2015. március 18.]

 

3. melléklet

Mód.: 57/2015. (III. 17.) Korm. r. 1. § b) pont, illetve 2. melléklet [2015. március 18.]


223/2014. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

11. § (1) bek. h) pontban

,,a vízjogi üzemeltetési engedélyezés kivételével, ha az eljárás régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul'' szövegrész helyébe ,,a vízjogi üzemeltetési, valamint a fúrt kút engedélyezés kivételével, ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 26. § a) pont [2015. március 12.]

 

11. § (1) bek. h) pont ha) alpontban

,,régészeti lelőhelyen'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott régészeti lelőhelyen'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 26. § b) pont [2015. március 12.]

 

11. § (1) bek. h) pont hb) alpontban

,,műemléki területen megvalósuló, vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység'' szövegrész helyébe ,,műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő tevékenység'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 26. § c) pont [2015. március 12.]


199/2014. (VIII. 1.) Korm. r.

 
 

a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról

 
 

6. §-ban

,,foglaltak érdekében'' szövegrész helyébe ,,foglaltak érvényesítése érdekében'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek. a) pont [2015. március 12.]

 

6. § b) pontban

,,jogi rendelkezésekkel összhangban'' szövegrész helyébe ,,jogi tárgyú jogszabályokkal összhangban'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek. b) pont [2015. március 12.]

 

6. § c) pontban

,,klasszifikációját'' szövegrész helyébe ,,osztályozását'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek. c) pont [2015. március 12.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,nyolctagú'' szövegrész helyébe ,,kilenctagú'' szövegrész, ,,kéri fel'' szövegrész helyébe ,,kéri fel, további egy tagját 2 évre a Központ elnöke kéri fel.'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek. d) pont [2015. március 12.]

 

8/A. § (2) bek.-ben

,,kéri fel'' szövegrész helyébe ,,kéri fel, további egy tagját az ugyanezen feltételeknek megfelelő régész szakemberek közül 2 évre a Központ elnöke kéri fel.'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek. g) pont [2015. március 12.]

 

8/A. § (2) bek. c) pontban

,,három'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek. e) pont [2015. március 12.]

 

8/A. § (2) bek. f) pontban

,,Intézet'' szövegrész helyébe ,,Intézet, valamint'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek. f) pont [2015. március 12.]

 

8/B. § (1) bek.-ben

,,hatósági eljárás során segíti a Központ munkáját'' szövegrész helyébe ,,hatósági eljárás során véleményével segíti az örökségvédelmi és építésügyi hatóság munkáját'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek. h) pont [2015. március 12.]

 

8/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2015. március 12.]

 

8/B. § (3) bek.-ben

,,Testület üléseire'' szövegrész helyébe ,,Testület az üléseire'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 27. § (2) bek. i) pont [2015. március 12.]


304/2014. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,összefüggő'' szövegrész helyébe ,,összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 29. § [2015. március 12.]


373/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

 
 

2. melléklet I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok című táblázat A:6. mezőben

,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.'' szövegrész helyébe ,,amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § a) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok című táblázat D:6. mezőben

,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve,'' szövegrész helyébe ,,amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel,'' szövegrész, ,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve,'' szövegrész helyébe ,,amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel,'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § b) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat A:7. mezőben

,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.'' szövegrész helyébe ,,amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § c) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat D:7. mezőben

,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve,'' szövegrész helyébe ,,amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel,'' szövegrész, ,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve,'' szövegrész helyébe ,,amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel,'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § d) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet III. A földhivatal termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat A:7. mezőben

,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.'' szövegrész helyébe ,,amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § e) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet III. A földhivatal termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat D:7. mezőben

,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve,'' szövegrész helyébe ,,amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel,'' szövegrész, ,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve,'' szövegrész helyébe ,,amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel,'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § f) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat A:6. mezőben

,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.'' szövegrész helyébe ,,amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § g) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat D:6. mezőben

,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve,'' szövegrész helyébe ,,amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel,'' szövegrész, ,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve,'' szövegrész helyébe ,,amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel,'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § h) pont [2015. március 12.]

 

4. melléklet táblázat A:7.1. mezőben

,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet jogi jelleg ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett adatbázisában szerepel.'' szövegrész helyébe ,,amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó adatbázisában szerepel.'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § i) pont [2015. március 12.]

 

4. melléklet táblázat A:7.2. mezőben

,,amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - műemlék, illetve műemléki terület jogi jelleg ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisban szerepel.'' szövegrész helyébe ,,amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § k) pont [2015. március 12.]

 

4. melléklet táblázat D:7.1. mezőben

,,Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala '' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § j) pont [2015. március 12.]

 

4. melléklet táblázat D:7.2. mezőben

,,Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala'' szövegrész helyébe ,,az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 28. § l) pont [2015. március 12.]


383/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

9. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 37/2015. (III. 6.) Korm. r. 7. §


394/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,127/2, 130, 131, 136, 144, 0225, 324/1, 327/2, 327/4, 329, 335, 341, 346/2, 346/4, 348/1, 327/6, 342/5, 342/6, 0215, 0223/1, 128, 135, 137/1, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 327/7, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338/1, 339/2, 340, 343,344/1, 347, 1229/1'' szövegrész helyébe ,,126, 127/2, 128,130, 131, 132, 133, 135, 136, 137/1,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, , 324/1, 327/2, 327/4, 327/6, 327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3,331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,338/1, 339/2, 340, 341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2, 346/4, 347, 348/1, 0215, 0223/1, 1229/1, 0202/1, 0213, 0216, 0217/1,0224, 0225'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 30. § a) pont [2015. március 12.]

 

1. melléklet táblázat B:2-B:14 mezőben

,,127/2, 130, 131, 136, 144, 0225, 324/1, 327/2, 327/4, 329, 335, 341, 346/2, 346/4, 348/1, 327/6, 342/5, 342/6, 0215, 0223/1, 128, 135, 137/1, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 327/7, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338/1, 339/2, 340, 343,344/1, 347, 1229/1'' szövegrész helyébe ,,126, 127/2, 128,130, 131, 132, 133, 135, 136, 137/1,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, , 324/1, 327/2, 327/4, 327/6, 327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3,331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,338/1, 339/2, 340, 341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2, 346/4, 347, 348/1, 0215, 0223/1, 1229/1, 0202/1, 0213, 0216, 0217/1,0224, 0225'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 30. § a) pont [2015. március 12.]

 

1. melléklet táblázat D:2 mezőben

,,Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Sopron Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 30. § b) pont [2015. március 12.]

 

1. melléklet táblázat E:2 mezőben

,,Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 30. § c) pont [2015. március 12.]

 

2. melléklet táblázat B:8 mezőben

,,Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala'' szövegrész lép: 38/2015. (III. 11.) Korm. r. 30. § d) pont [2015. március 12.]


14/2015. (II. 10.) Korm. r.

 
 

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 55/2015. (III. 17.) Korm. r. 1. § [2015. augusztus 1.]

 

6. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 55/2015. (III. 17.) Korm. r. 4. § [2015. március 18.]

 

22. § (2)-(5) bek.

Helyébe lép: 55/2015. (III. 17.) Korm. r. 2. § [2015. március 18.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 55/2015. (III. 17.) Korm. r. 3. § [2015. március 18.]


43/2015. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

 
 

92. §

Hat. kív. h.: 43/2015. (III. 12.) Korm. r. 94. § (2) bek. [2016. január 1.]


45/2015. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank csoportfelügyelettel kapcsolatos átmeneti felügyeleti feladataival kapcsolatos részletes szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 45/2015. (III. 12.) Korm. r. 48. § [2015. december 31.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

48/2014. (XI. 27.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 4/2015. (III. 6.) MNB r. 1. § [2015. március 7.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 4/2015. (III. 6.) MNB r. 2. § [2015. március 7.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 4/2015. (III. 6.) MNB r. 3. § [2015. március 7.]

 

1. melléklet

Mód.: 4/2015. (III. 6.) MNB r. 4. §, illetve 1. melléklet [2015. március 7.]

 

2. melléklet

Mód.: 4/2015. (III. 6.) MNB r. 5. §, illetve 2. melléklet [2015. március 7.]

 

3. melléklet

Mód.: 4/2015. (III. 6.) MNB r. 6. §, illetve 3. melléklet [2015. március 7.]


51/2014. (XII. 9.) MNB r.

 
 

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 1. § [2015. március 13.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 1. § [2015. március 13.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,(2) és (3)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(3a)'' szövegrész lép: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 5. § a) pont [2015. március 13.]

 

4. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 2. § [2015. március 13.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 3. § [2015. március 13.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(2) és (2a)'' szövegrész lép: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 5. § b) pont [2015. március 13.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 4. § [2015. március 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 6. §, illetve 1. melléklet [2015. április 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 7. §, illetve 2. melléklet [2015. április 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 8. §, illetve 3. melléklet [2015. április 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 9. §, illetve 4. melléklet [2015. április 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 10. §, illetve 5. melléklet [2015. április 1.]

 

11. melléklet II. pontban

,,tárgyévi átlaglétszám'' szövegrész helyébe ,,év végi adatok'' szövegrész lép: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 5. § c) pont [2015. március 13.]

 

11. melléklet után

12. melléklettel kieg.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 11. §, illetve 6. melléklet [2015. március 13.]

 

12. melléklet után

13. melléklettel kieg.: 5/2015. (III. 12.) MNB r. 11. §, illetve 7. melléklet [2015. március 13.]


5/2011. (X. 6.) NMHH r.

 
 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

 
 

10. §-ban

,,Hivatal frekvenciagazdálkodással'' szövegrész helyébe ,,Hivatal polgári célú frekvenciagazdálkodással'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 1. § (2) bek. [2015. március 18.]

 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 1. § (1) bek. [2015. március 18.]


10/2011. (XII. 16.) NMHH r.

 
 

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról és megfelelőségének igazolásáról

 
 

1. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 2. § (1) bek. [2015. március 18.]

 

1. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 2. § (2) bek. [2015. március 18.]

 

1. § (4) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész, ,,KFGH-t'' szövegrész helyébe ,,Hivatalt'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 4. § a) pont [2015. március 18.]

 

2. § 2. pont után

2a-2b. ponttal kieg.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 3. § [2015. március 18.]

 

2. § 3. pont után

3a-3b. ponttal kieg.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 3. § [2015. március 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,KFGH-hoz'' szövegrész helyébe ,,Hivatalnak'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 4. § b) pont [2015. március 18.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,KFGH a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH)'' szövegrész helyébe ,,Hivatal az NMHH'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 4. § c) pont [2015. március 18.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 4. § d) pont [2015. március 18.]

 

6. § a) pont

Hat. kív. h.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 5. § [2015. március 18.]


11/2011. (XII. 16.) NMHH r.

 
 

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

 
 

1. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 19. § [2015. március 18.]

 

1. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 6. § [2015. március 18.]

 

2. § (1) bek. 3. pontban

,,magyar frekvenciagazdálkodó hatóságok fogadnak el'' szövegrész helyébe ,,Hivatal fogad el'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (1) bek. [2015. március 18.]

 

2. § (1) bek. 4. pontban

,,Hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után internetes honlapján'' szövegrész helyébe ,,Hivatal más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után az NMHH internetes honlapján'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (1) bek. [2015. március 18.]

 

2. § (1) bek. 6. pont után

6a-6b. ponttal kieg.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 7. § [2015. március 18.]

 

2. § (1) bek. 11. pont után

11a-11b. ponttal kieg.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 7. § [2015. március 18.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 8. § [2015. március 18.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. a) pont [2015. március 18.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrészek helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. b) pont [2015. március 18.]

 

3. § (6)-(7) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. c) pont [2015. március 18.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,KFGH-t'' szövegrész helyébe ,,Hivatalt'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (3) bek. [2015. március 18.]

 

4. § b) pontban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. c) pont [2015. március 18.]

 

4. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 9. § [2015. március 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrészek helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. d) pont [2015. március 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. e) pont [2015. március 18.]

 

7. §-ban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. e) pont [2015. március 18.]

 

8. § g) pontban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. e) pont [2015. március 18.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 10. § (1) bek. [2015. március 18.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 10. § (2) bek. [2015. március 18.]

 

12. §-ban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. e) pont [2015. március 18.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. e) pont [2015. március 18.]

 

15. §-ban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. e) pont [2015. március 18.]

 

17. § (1)-(1a) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. e) pont [2015. március 18.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrészek helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. f) pont [2015. március 18.]

 

17. § (5) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (2) bek. g) pont [2015. március 18.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 11. § (1) bek. [2015. március 18.]

 

18. § (1a) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 11. § (2) bek. [2015. március 18.]

 

18. § (2) bek. b) pontban

,,4. § a)-b) pontja'' szövegrész helyébe ,,4. § a), b) vagy e) pontja'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (4) bek. [2015. március 18.]

 

19. § (3) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 12. § [2015. március 18.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 13. § [2015. március 18.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,Hatóság mérőszolgálata'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. a) pont [2015. március 18.]

 

21. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 14. § [2015. március 18.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 15. § [2015. március 18.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. b) pont [2015. március 18.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,KFGH vagy a Hatóság mérőszolgálata'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. c) pont [2015. március 18.]

 

23. § a) pontban

,,KFGH vagy a Hatóság mérőszolgálata'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. c) pont [2015. március 18.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,Hatóság mérőszolgálata'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. d) pont [2015. március 18.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,KFGH és a Hatóság mérőszolgálata'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. e) pont [2015. március 18.]

 

26. §

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 16. § [2015. március 18.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 17. § (1) bek. [2015. március 18.]

 

29. § (2)-(3) bek.-ben

,,Hatóság mérőszolgálata'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. f) pont [2015. március 18.]

 

29. § (4) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. g) pont [2015. március 18.]

 

29. § (5) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 17. § (2) bek. [2015. március 18.]

 

29. § (6) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. g) pont [2015. március 18.]

 

31. § a) pontban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. g) pont [2015. március 18.]

 

32. §-ban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. g) pont [2015. március 18.]

 

33. § (1)-(2) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (5) bek. g) pont [2015. március 18.]

 

34. § (1)-(2) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal nem polgári célú'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (6) bek. [2015. március 18.]

 

35. § (2) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 18. § (7) bek. [2015. március 18.]


12/2011. (XII. 16.) NMHH r.

 
 

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről

 
 

3. §

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 20. § [2015. március 18.]

 

4. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 23. § [2015. március 18.]

 

4. § (2)-(3) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 22. § a) pont [2015. március 18.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,KFGH-val'' szövegrész helyébe ,,Hivatallal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 22. § b) pont [2015. március 18.]

 

4. alcímcímben (5. § előtt)

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal nem polgári célú frekvenciagazdálkodási'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 22. § c) pont [2015. március 18.]

 

5. §-ban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 22. § d) pont [2015. március 18.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 22. § d) pont [2015. március 18.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 21. § [2015. március 18.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,az NMHH Hivatala'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 22. § e) pont [2015. március 18.]


15/2012. (XII. 29.) NMHH r.

 
 

a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

 
 

1. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 24. § [2015. március 18.]

 

1. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 28. § [2015. március 18.]

 

2. § 63. pontban

,,polgári vagy a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 27. § a) pont [2015. március 18.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 25. § (1) bek. [2015. március 18.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 25. § (2) bek. [2015. március 18.]

 

10. § (4)-(5) bek.-ben

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóságtól'' szövegrész helyébe ,,polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet szerint'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 27. § b) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet táblázat F:323 mezőben

,,H29 H111'' szövegrész helyébe ,,H29'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 27. § c) pont [2015. március 18.]

 

5. melléklet

Mód.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 26. §, illetve 1. melléklet [2015. március 18.]

 

5. melléklet 2. pont H23A és H51 nemzeti lábjegyzetben

,,frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján'' szövegrész helyébe ,,nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 27. § d) pont da) alpont [2015. március 18.]

 

5. melléklet 2. pont H79 és H122A nemzeti lábjegyzetben

,,a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodásnak'' szövegrész helyébe ,,az összehangolt nem polgári és polgári frekvenciagazdálkodási szempontoknak'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 27. § d) pont db) alpont [2015. március 18.]

 

5. melléklet 2. pont H151, H177, H180, H191 és H194 nemzeti lábjegyzetben

,,frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján'' szövegrész helyébe ,,nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 27. § d) pont dc) alpont [2015. március 18.]

 

11. melléklet táblázat D:67 és D:69 mezőben

,,frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján'' szövegrész helyébe ,,nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 27. § e) pont [2015. március 18.]


1/2013. (I. 7.) NMHH r.

 
 

a nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról

 
 

1. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 29. § [2015. március 18.]

 

1. melléklet 1.1. pont táblázat E:3 és E:5-E:9 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (1) bek. a) pont [2015. március 18.]

 

1. melléklet 1.1. pont táblázat E:11 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (1) bek. b) pont [2015. március 18.]

 

1. melléklet 1.1. pont táblázat E:14 mezőben

,,frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján'' szövegrész helyébe ,,nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (1) bek. c) pont [2015. március 18.]

 

1. melléklet 1.1. pont táblázat E:17 és E:19 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (1) bek. d) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet 1.1. pont táblázat E:7, E:9 és E:16 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (2) bek. a) pont aa) alpont [2015. március 18.]

 

2. melléklet 1.1. pont táblázat E:19 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (2) bek. a) pont ab) alpont [2015. március 18.]

 

2. melléklet 1.1. pont táblázat E:24 és E:26-E:29 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (2) bek. a) pont ac) alpont [2015. március 18.]

 

2. melléklet 1.1. pont táblázat E:31 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (2) bek. a) pont ad) alpont [2015. március 18.]

 

2. melléklet 1.1. pont táblázat E:32 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (2) bek. a) pont ae) alpont [2015. március 18.]

 

2. melléklet 2.1.2-2.1.3., 2.5.3., 2.6.3. és 2.8.1. pontban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (2) bek. b) pont [2015. március 18.]

 

3. melléklet 1.1. pont táblázat E:3-E:4 mezőben

,,frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján'' szövegrész helyébe ,,nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (3) bek. a) pont [2015. március 18.]

 

3. melléklet 1.2. pont táblázat E:3-E:4 és E:6-E:8 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (3) bek. b) pont [2015. március 18.]

 

4. melléklet 1.1. pont táblázat E:10, E:12 és E:21 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (4) bek. [2015. március 18.]

 

4. melléklet 2. pontban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (4) bek. [2015. március 18.]

 

5. melléklet 1.1. pont táblázat E:3 és E:11 mezőben

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (5) bek. [2015. március 18.]

 

5. melléklet 2. pontban

,,KFGH'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (5) bek. [2015. március 18.]

 

6. melléklet 1. pont táblázat E:5 mezőben

,,a frekvenciagazdálkodó hatóságok, valamint a KFGH és a légiközlekedési hatóság közötti megállapodások'' szövegrész helyébe ,,az összehangolt nem polgári és polgári frekvenciagazdálkodási szempontoknak megfelelően, a Hivatal és a légiközlekedési hatóság közötti megállapodás'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (6) bek. [2015. március 18.]

 

7. mellékletben

,,KFGH akkor kezdeményezi az NMHH hatáskörrel rendelkező szervezeti egységénél'' szövegrész helyébe ,,Hivatal akkor végez'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 30. § (7) bek. [2015. március 18.]


2/2013. (I. 7.) NMHH r.

 
 

a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról

 
 

1. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 31. § [2015. március 18.]

 

2. § (1) bek. 14. pontban

,,magyar frekvenciagazdálkodó hatóságok fogadnak el'' szövegrész helyébe ,,Hivatal fogad el'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (1) bek. a) pont aa) alpont [2015. március 18.]

 

2. § (1) bek. 18. pontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után internetes honlapján'' szövegrész helyébe ,,Hivatal más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után az NMHH internetes honlapján'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (1) bek. a) pont ab) alpont [2015. március 18.]

 

2. § (1) bek. 21. pontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (1) bek. a) pont ac) alpont [2015. március 18.]

 

2. § (1) bek. 24. pontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (1) bek. a) pont ad) alpont [2015. március 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság vélelmezi'' szövegrész helyébe ,,vélelmezni kell'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (1) bek. b) pont [2015. március 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóságnál'' szövegrész helyébe ,,Hivatalnak'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (1) bek. c) pont [2015. március 18.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (1) bek. d) pont [2015. március 18.]

 

1. melléklet táblázat E:1211-E:1212 mezőben

,,a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodás alapján'' szövegrész helyébe ,,az összehangolt nem polgári és polgári frekvenciagazdálkodási szempontoknak megfelelően'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (2) bek. [2015. március 18.]

 

1. melléklet táblázat E:2760-E:2761, E:2768-E:2769 és E:2794-E:2795 mezőben

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóságnál'' szövegrész helyébe ,,Hivatalnak'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (2) bek. [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 7. pont 7.2. és 7.7. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (3) bek. a) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 8a. pont 8a.1. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodási hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (3) bek. b) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 8a. pont 8a.2. és 8a.4.2. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (3) bek. c) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 8b. pont 8b.6. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (3) bek. c) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 8b. pont 8b.7. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodási hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (3) bek. d) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 9. pont 9.3. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodási hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (3) bek. d) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 9. pont 9.6. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (3) bek. e) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 10. pont 10.1. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (3) bek. f) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 11. pont 11.1. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (3) bek. g) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 12. pont 12.1-12.2. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (3) bek. g) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 12. pont 12.3. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság a honlapján'' szövegrész helyébe ,,Hivatal az NMHH internetes honlapján'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (4) bek. [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 14. pont 14.3. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodási hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (5) bek. a) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 14. pont 14.7. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (5) bek. b) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 15. pont 15.2. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodási hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (5) bek. c) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 15. pont 15.4. és 15.8. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (5) bek. d) pont [2015. március 18.

 

2. melléklet I. fejezet 17. pont 17.4. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (5) bek. d) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 17. pont 17.6. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodási hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (5) bek. e) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 17. pont 17.18.1. és 17.18.3. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (5) bek. f) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 18. pont 18.8. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (5) bek. f) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet I. fejezet 18. pont 18.10. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (5) bek. g) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet II. fejezet 11. pont 11.14. alpontban

,,az engedélyező hatóságtól'' szövegrész helyébe ,,a Hivataltól'' szövegrész, ,,A hatóság'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (6) bek. a) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet II. fejezet 11. pont 11.18. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (6) bek. b) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet II. fejezet 11.20. alpontban

,,polgári frekvenciagazdálkodási hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (6) bek. b) pont [2015. március 18.]

 

2. melléklet III. fejezet 6. pontban

,,a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,az NMHH-nak'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (7) bek. [2015. március 18.]

 

2. melléklet III. fejezet 7. pontban

,,A polgári frekvenciagazdálkodó hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az NMHH'' szövegrész lép: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 33. § (7) bek. [2015. március 18.]

 

8. melléklet

Mód.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 32. §, illetve 2. melléklet [2015. március 18.]


8/2013. (IX. 19.) NMHH r.

 
 

a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet és a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1/2015. (III. 17.) NMHH r. 35. § [2015. március 18.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

15/2015. (III. 11.) MvM r.

 
 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről

 
 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2015. (III. 19.) MvM r. 1. § [2015. március 20.]


43/2011. (XI. 30.) BM r.

 
 

a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 7/2015. (III. 6.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. március 14.]


61/2012. (XII. 11.) BM r.

 
 

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 7/2015. (III. 6.) BM r. 2. §, illetve 2. melléklet [2015. március 14.]


80/2012. (XII. 28.) BM r.

 
 

a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 13/2015. (III. 11.) MvM r. 16. § [2015. március 12.]


13/2010. (XI. 25.) NEFMI r.

 
 

a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról

 
 

Hat. kív. h.: 14/2015. (III. 13.) EMMI r. 7. § [2015. március 14.]


20/2012. (VIII. 31.) EMMI r.

 
 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 
 

193. § (18) bek. után

(19)-(20) bek.-sel kieg.: 13/2015. (III. 6.) EMMI r. 1. § [2015. március 7.]


35/2014. (IV. 30.) EMMI r.

 
 

a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

12. § után

13. §-sal kieg.: 13/2015. (III. 6.) EMMI r. 2. § [2015. március 7.]

 

2. melléklet

Mód.: 13/2015. (III. 6.) EMMI r. 3. §, illetve melléklet [2015. március 7.]


117/2007. (X. 10.) FVM r.

 
 

az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 6/2015. (III. 10.) FM r. 1. § [2015. március 15.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 6/2015. (III. 10.) FM r. 2. § [2015. március 15.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,vidékfejlesztési minisztert'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi minisztert'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 10.) FM r. 9. § a) pont [2015. március 15.]

 

4. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 6/2015. (III. 10.) FM r. 3. § [2015. március 15.]

 

5. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 6/2015. (III. 10.) FM r. 4. § [2015. március 15.]

 

6. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 6/2015. (III. 10.) FM r. 5. § [2015. március 15.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,vidékfejlesztési miniszternek'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi miniszternek'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 10.) FM r. 9. § b) pont [2015. március 15.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2015. (III. 10.) FM r. 6. § [2015. március 15.]

 

10. §

Helyébe lép: 6/2015. (III. 10.) FM r. 7. § [2015. március 15.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 6/2015. (III. 10.) FM r. 8. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. március 15.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 6/2015. (III. 10.) FM r. 8. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. március 15.]


56/2008. (IV. 25.) FVM r.

 
 

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

 
 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 11/2015. (III. 13.) FM r. 7. § [2015. március 16.]


29/2010. (III. 30.) FVM r.

 
 

a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

 
 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2015. (III. 13.) FM r. 24. § (1) bek. [2015. március 16.]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 9/2015. (III. 13.) FM r. 24. § (2) bek. [2015. március 16.]


29/2003. (V. 8.) GKM r.

 
 

a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól

 
 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 10/2015. (III. 11.) NFM r. 7. § [2015. március 12.]


26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM e. r.

 
 

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

 
 

15. § (3) bek.

Helyébe lép: 11/2015. (III. 12.) NFM r. 1. § (1) bek. [2015. március 13.]

 

26. §

Helyébe lép: 11/2015. (III. 12.) NFM r. 1. § (2) bek. [2015. március 13.]


9/2007. (III. 6.) IRM r.

 
 

az anyakönyvi szakvizsgáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 1. § [2015. március 9.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,az írásbeli'' szövegrész helyébe ,,a gyakorlati'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 8. § a) pont [2015. március 9.]

 

4. §

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 2. § [2015. március 9.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 3. § [2015. március 9.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,Írásbeli'' szövegrész helyébe ,,Gyakorlati'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 8. § b) pont [2015. március 9.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,az írásbeli'' szövegrész helyébe ,,a gyakorlati'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 8. § a) pont [2015. március 9.]

 

6. § (1)-(2) bek.-ben

,,Az írásbeli'' szövegrész helyébe ,,A gyakorlati'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 8. § c) pont [2015. március 9.]

 

6. § (2) és (4) bek.-ben

,,az írásbeli'' szövegrész helyébe ,,a gyakorlati'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 8. § a) pont [2015. március 9.]

 

7. §

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 4. § [2015. március 9.]

 

9. § (1) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 6/2015. (III. 6.) BM r. 9. § [2015. március 9.]

 

9. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 5. § [2015. március 9.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 6. § [2015. március 9.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 7. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2015. március 9.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 7. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2015. március 9.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 7. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2015. március 9.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 7. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2015. március 9.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 6/2015. (III. 6.) BM r. 7. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2015. március 9.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 6/2015. (III. 6.) BM r. 7. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2015. március 9.]


6/2011. (II. 24.) KIM r.

 
 

a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről

 
 

Hat. kív. h.: 4/2015. (III. 3.) IM r. 15. § [2015. március 4.]


18/2014. (III. 13.) KIM r.

 
 

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

 
 

45. § (1) bek.-ben

,,(2)-(4) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(2)-(5) bekezdésben'' szövegrész lép: 5/2015. (III. 13.) IM r. 2. § (1) bek. [2015. március 14.]

 

45. § (4) bek.

Helyébe lép: 5/2015. (III. 13.) IM r. 1. § (1) bek. [2015. március 14.]

 

45. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 5/2015. (III. 13.) IM r. 1. § (2) bek. [2015. március 14.]

 

52. §-ban

,,2015. március 15. napjáig'' szövegrész helyébe ,,2016. március 15. napjáig'' szövegrész lép: 5/2015. (III. 13.) IM r. 2. § (2) bek. [2015. március 14.]


13/2001. (IV. 10.) KöViM r.

 
 

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

 
 

8. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 10/2015. (III. 11.) NFM r. 1. § [2015. március 12.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,előírásai szerint'' szövegrész helyébe ,,előírásai vagy a Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai (a továbbiakban: BHMFE) szerint'' szövegrész lép: 10/2015. (III. 11.) NFM r. 5. § [2015. március 12.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 10/2015. (III. 11.) NFM r. 2. § [2015. március 12.]

 

15. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 10/2015. (III. 11.) NFM r. 3. § [2015. március 12.]

 

2. melléklet

Mód.: 10/2015. (III. 11.) NFM r. 4. §, illetve 1. melléklet [2015. március 12.]

 

2. melléklet 1.02 cikk 2. pont záró szövegrészből

,,terjed ki'' szövegrészt hat. kív. h.: 10/2015. (III. 11.) NFM r. 6. § [2015. március 12.]


23/2009. (VI. 3.) KHEM r.

 
 

a Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó légijárművek földi ellenőrzései végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 11/2015. (III. 12.) NFM r. 2. § [2015. március 13.]


28/2011. (VIII. 3.) NGM r.

 
 

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről

 
 

3/B. § (2) bek.-ben

,,felszólító levél'' szövegrész helyébe ,,felszólítás'' szövegrész, ,,az előzetes tudásszint-felmérésen'' szövegrész helyébe ,,a szintvizsgán'' szövegrész, ,,tudásszint-felmérő'' szövegrész helyébe ,,szintvizsga'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 18.) NGM r. 5. § [2015. március 19.]


6/2015. (III. 18.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

5. melléklet táblázat 4:J, 5:J, 6:J, 7:J mezőben

,,Kincstár megyei igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 18.) NGM r. 4. § a) pont [2015. április 1.]

 

5. melléklet táblázat 18:J mezőben

,,Kincstár megyei igazgatóságai'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 18.) NGM r. 4. § b) pont [2015. április 1.]

 

5. melléklet táblázat 22:J mezőben

,,területi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 6/2015. (III. 18.) NGM r. 4. § c) pont [2015. április 1.]


77/2012. (XII. 22.) NFM r.

 
 

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

1. § o) pont után

p)-r) ponttal kieg.: 9/2015. (III. 5.) NFM r. 1. § [2015. március 6.]


60/2014. (XII. 31.) NFM r.

 
 

az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 9/2015. (III. 5.) NFM r. 2. § [2015. március 6.]


5/2015. (II. 9.) NFM r.

 
 

az egyedi támogatások, költségtérítések mértékéről és felhasználási szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 6/2015. (III. 18.) NGM r. 6. § [2015. március 19.]


38/2009. (XII. 29.) OKM r.

 
 

a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 15/2015. (III. 13.) EMMI r. 14. § [2015. április 13.]


8/2001. (II. 22.) PM r.

 
 

a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 43/2015. (III. 12.) Korm. r. 94. § (1) bek. [2016. január 1.]


22/2012. (III. 9.) VM r.

 
 

a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

 
 

14. §

Helyébe lép: 9/2015. (III. 13.) FM r. 25. § (1) bek. [2015. március 16.]

 

24. § után

25. §-sal kieg.: 9/2015. (III. 13.) FM r. 25. § (2) bek. [2015. március 16.]


33/2012. (IV. 2.) VM r.

 
 

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról

 
 

6. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 9/2015. (III. 13.) FM r. 26. § (1) bek. [2015. március 16.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 9/2015. (III. 13.) FM r. 26. § (2) bek. [2015. március 16.]


37/2014. (IV. 4.) VM r.

 
 

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,2014. évben'' szövegrész helyébe ,,2015. évben'' szövegrész lép: 7/2015. (III. 11.) FM r. 13. § [2015. március 12.]


54/2014. (IV. 29.) VM r.

 
 

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,2014. évben'' szövegrész helyébe ,,2015. évben'' szövegrész lép: 7/2015. (III. 11.) FM r. 14. § [2015. március 12.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1088/2012. (IV. 2.) Korm. h.

 
 

a NATO válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1150/2015. (III. 17.) Korm. h. 1. pont [2015. március 18.]


1347/2012. (IX. 7.) Korm. h.

 
 

a Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt turisztikai projektek akciótervi nevesítéséről, valamint támogatásuk jóváhagyásáról

 
 

1. melléklet ,,AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK'' táblázat Akciótervi nevesítésre javasolt összesen sorban

,,13 611 725 953'' szövegrész helyébe ,,11 501 280 353'' szövegrész lép: 1130/2015. (III. 6.) Korm. h. 2. pont

 

1. melléklet ,,AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK'' táblázat ÉAOP-2.1.1/E-12-k1-2012-0011 azonosító számú kiemelt projektre vonatkozó sor

Visszavonja: 1130/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont


1486/2012. (XI. 7.) Korm. h.

 
 

a GSM-R rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról

 
 

1. pont a) alpont

Helyébe lép: 1120/2015. (III. 6.) Korm. h. 2. pont

 

1. pont b) alpontban

,,Részvénytársaságot'' szövegrész helyébe ,,Részvénytársaságot (a továbbiakban: MÁV Zrt.)'' szövegrész lép: 1120/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont a) alpont

 

6. pont a) alpont

Visszavonja: 1120/2015. (III. 6.) Korm. h. 4. pont

 

6. pont c) alpontban

,,nagyprojektet kivitelező'' szövegrész helyébe ,,nagyprojekt első fázisát megvalósító'' szövegrész , ,,Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő'' szövegrész helyébe ,,NIF'' szövegrész lép: 1120/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont b) alpont

 

1. melléklet táblázatban

,,Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,NISZ'' szövegrész lép: 1120/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont c) alpont


1044/2013. (II. 5.) Korm. h.

 
 

a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről

 
 

1. pont c) alpont

Helyébe lép: 1082/2015. (III. 3.) Korm. h. 3. pont [2015. március 4.]


1235/2013. (IV. 23.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv kereteinek módosításáról

 
 

Visszavonja: 1125/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2015. március 7.]


1543/2013. (VIII. 15.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 
 

Visszavonja: 1125/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2015. március 7.]


1750/2013. (X. 24.) Korm. h.

 
 

a FINA 2021. évi Öszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról

 
 

Visszavonja: 1138/2015. (III. 11.) Korm. h. 9. pont


1829/2013. (XI. 14.) Korm. h.

 
 

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0037 azonosító számú (,,31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése'' című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1087/2015. (III. 3.) Korm. h. 4. pont


1882/2013. (XI. 28.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

 
 

Visszavonja: 1125/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2015. március 7.]


1886/2013. (XI. 29.) Korm. h.

 
 

a regionális operatív programok, a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében egyes egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1132/2015. (III. 6.) Korm. h. 1. melléklet


1503/2014. (IX. 5.) Korm. h.

 
 

a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 
 

Visszavonja: 1121/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont [2015. március 7.]


1648/2014. (XI. 14.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 6. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projekt előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről

 
 

1. pont és 1. melléklet

Visszavonja: 1125/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2015. március 7.]


1795/2014. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának megállapításáról

 
 

Visszavonja: 1125/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont e) alpont [2015. március 7.]


1859/2014. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 
 

Visszavonja: 1133/2015. (III. 10.) Korm. h. 4. pont [2015. március 11.]


1861/2014. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

 
 

1. pont és 1. melléklet

Visszavonja: 1125/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont f) alpont [2015. március 7.]


1862/2014. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 3. prioritásának megállapításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projektek előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről

 
 

1. pont és 1. melléklet

Visszavonja: 1125/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont g) alpont [2015. március 7.]


1863/2014. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának megállapításáról

 
 

Visszavonja: 1125/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont h) alpont [2015. március 7.]


1864/2014. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának megállapításáról

 
 

Visszavonja: 1125/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont i) alpont [2015. március 7.]


1866/2014. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának megállapításáról, valamint a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú (,,Hatékony árvízvédelem Vácon'' című) és a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú (,,Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése'' című) projektek támogatásának növeléséről

 
 

1. pont és 1. melléklet

Visszavonja: 1125/2015. (III. 6.) Korm. h. 3. pont j) alpont [2015. március 7.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2015.03.30.