A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7160356. látogatója

Budapest

2002. december 20.,

péntek


 

159. szám


 

Ára: 2828,- Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2002: LIX. tv.
A terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről
2002: LX. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között állampolgáraik és más személyek visszafogadásáról szóló, Bukarestben, 2001. december 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
9010
265/2002. (XII. 20.) Korm. r.
A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról
9015
266/2002. (XII. 20.) Korm. r.
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
9040
267/2002. (XII. 20.) Korm. r.
Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
9041
268/2002. (XII. 20.) Korm. r.
A Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. (MAVIR Rt.) részvényvagyon átcsoportosításáról szóló 14/2002. (II. 1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
9041
269/2002. (XII. 20.) Korm. r.
A fogyasztó csoportok szervezésére és működésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról
9042
270/2002. (XII. 20.) Korm. r.
Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről
9042
271/2002. (XII. 20.) Korm. r.
A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról
9045
17/2002. (XII. 20.) ESZCSM r.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
9114
9/2002. (XII. 20.) FMM r.
A kollektív szerződések regisztrálási rendjéről és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 19/1997. (XII.18.) MüM rendelet módosításáról
9115
25/2002. (XII. 20.) IM r.
A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól, szociális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997. (III. 26.) IM rendelet módosításáról
9116
26/2002. (XII. 20.) IM r.
A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai részére járó egyes költségtérítésekről szóló 7/1997. (III. 26.) IM rendelet módosításáról
9117
27/2002. (XII. 20.) IM r.
A büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó kártérítési eljárás egyes szabályairól szóló 8/1997. (III. 26.) IM rendelet módosításáról
9117
28/2002. (XII. 20.) IM r.
A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak elismerési rendjéről szóló 10/1997. (III. 26.) IM rendelet módosításáról
9117
29/2002. (XII. 20.) IM r.
A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szóló 11/1997. (III. 26.) IM rendelet módosításáról
9118
30/2002. (XII. 20.) IM r.
A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 14/1997. (IV. 22.) IM rendelet módosításáról
9121
31/2002. (XII. 20.) IM r.
A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai illetményének és illetmény jellegű juttatásainak megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997. (IV. 22.) IM rendelet módosításáról
9127
7/2002. (XII. 20.) IHM r.
A távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról
9134
8/2002. (XII. 20.) KvVM r.
Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
9135
25/2002. (XII. 20.) KüM r.
Az A.T.A. Egyezmény végrehajtásáról
9139
62/2002. (XII. 20.) OM r.
A felsőoktatási normatív kutatástámogatás felosztásáról és felhasználásáról szóló 6/1997. (II. 12.) MKM rendelet módosításáról
9181
63/2002. (XII. 20.) OM r.
Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról
9182
42/2002. (XII. 20.) PM r.
Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról
9184
43/2002. (XII. 20.) PM r.
A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
9184
44/2002. (XII. 20.) PM r.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról
9185
189/2002. (XII. 20.) KE h.
Bírák kinevezéséről
9191
1205/2002. (XII. 20.) Korm. h.
Az ,,egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások'' támogatására előirányzott 2002. évi központi költségvetési jogcím csoport felosztásáról rendelkező 1022/2002. (III. 21.) Korm. határozat módosításáról
9192
1206/2002. (XII. 20.) Korm. h.
A Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
9193
1207/2002. (XII. 20.) Korm. h.
Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter felelősségi körébe tartozó közalapítványokról
9193
8/2002. (MK 159.) MNB közl.
A jegybanki alapkamat mértékéről
9193

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2018.04.20.