A kiadó honlapja

Ön az oldal 61668. látogatója        Budapest

2008. SZEPTEMBER 19.,

péntek


 


XI. ÉVFOLYAM

38. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 5/2008. (HÉ 38.) KHEM utasítása a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium működésével összefüggő átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályairól szóló 1/2008. (VI.5.) KHEM utasítás módosításáról

6366


V. Személyügyi hírek

 

Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi hírei

6369

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

6369

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium személyügyi hírei

6370

Álláspályázatok

 

Adony Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

6371

Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete GAMESZ (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4.) pályázatot hirdet víz- és csatornaműtelep-vezetői munkakör betöltésére

6372

Kamut és Hunya községek önkormányzatainak képviselő-testületei (5673 Kamut, Petőfi Sándor utca 106.) pályázatot hirdetnek községi védőnői állás betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban

6372

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki határozott időre jegyzői álláshely betöltésére

6373

Pilis Város Önkormányzata pályázatot ír ki Pilis Város Önkormányzata (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására a vonatkozó központi jogszabályi rendelkezések keretei között

6373

Seregélyes nagyközség jegyzője pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző (oktatási, szociális és jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági ügyintéző) munkakör betöltésére

6374

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlése pályázatot hirdeta Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.) igazgatói álláshelyének betöltésére

6374

Tiszakécske város képviselő-testülete (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.) pályázatot hirdet a városgondnokság (6060 Tiszakécske, Fő u. 12.) részben önállóan gazdálkodó intézmény, intézményvezetői álláshelyének betöltésére

6375

Zubogy, Alsószuha községek önkormányzatainak képviselő-testületei pályázatot hirdetnek – Zubogy székhellyel – körjegyzői állás betöltésére

6375


VII. Pályázati felhívások

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye

 

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter pályázati felhívása a hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére

6377


VIII. Közlemények

 

Az Alkotmánybíróság elnökének közleményei

 

Alkotmánybírói megbízatás megszűnéséről

6382

Alkotmánybírói megbízatás megszűnéséről

6382

Az Egészségügyi Minisztérium közleményei

 

Az egészségügyi miniszter közleménye a 2008/2009. tanév vizsgaidőszakainak írásbeli vizsganapjairól

6383

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az egészségügyi szakképzések területére vonatkozó Országos Szakmai Szakértői Névjegyzék és az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzék kiegészítéséről

6387

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2008. (VIII.6.) MVH közleménye a szőlőültetvények kivágáshoz nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet szerinti nyomtatványok közzétételéről

6429

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 95/2008. (VIII.7.) MVH közleménye a 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 3/2008. (I. 7.) MVH közlemény módosításáról

6439

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület 1256/2008. (VII.9.) számú határozata a Bácska TV műsorszolgáltatási szabályzatáról

6444

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2008. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

6452

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

6453

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közleményei

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabályzata „A Nemzeti Földalapba tartozó földterületek egyszerűsített értékbecslésé”-ről

6454

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának közleménye a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek haszonbérleti pályázati szabályzatának kibocsátásáról

6461


IX. Hirdetmények

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2008. szeptember4–10.)

6469

A Közbeszerzési Értesítő 105. számának (2008. szeptember 10.) tartalomjegyzékéről

6474

A Közbeszerzési Értesítő 106. számának (2008. szeptember 12.) tartalomjegyzékéről

6477

A Közbeszerzési Értesítő 107. számának (2008. szeptember 15.) tartalomjegyzékéről

6485

A Cégközlöny 37. számában (2008. szeptember 11.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

6492

Céghirdetmények

 

Felhívás vagyon értékesítésére

6526

Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

6548

Bélyegző érvénytelenítése

6548

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.