A kiadó honlapja

Ön az oldal 61669. látogatója        Budapest

2008. OKTÓBER 3.,

péntek


 


XI. ÉVFOLYAM

40. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A miniszterelnök 5/2008. (HÉ 40.) ME utasítása a Kormányügyeleti Szabályzat kiadásáról

6775

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2008. (HÉ40.) KvVM utasítása az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség létszámkeretének megállapításáról

6779

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 7/2008. (HÉ40.) KHEM utasítása a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium szakállamtitkárainak helyettesítéséről

6779

Az önkormányzati miniszter 6/2008. (HÉ 40.) ÖM utasítása az ÖM fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, költségvetési szerv középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről

6780

A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat Szervezeti, Működési és Eljárási Szabályzata

6782


V. Személyügyi hírek

 

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

6789

Álláspályázatok

 

Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek önkormányzatainak képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

6789

Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan, Somogyviszló községi önkormányzatok képviselő-testületei pályázatot hirdetnek Somogyapáti székhellyel (Baranya megye) körjegyzői állás betöltésére

6790

Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

6791

Csabaszabadi és Pusztaottlaka községek körjegyzője (5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.) pályázatot hirdet körjegyző helyettesítésére igazgatási ügyintéző munkakörben határozott időre

6791

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában aljegyzői munkakör betöltésére

6792

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére

6792

Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

6793

Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet hatósági ügyintézői munkakör betöltésére

6793

Kiskőrös város jegyzője pályázatot hirdet építéshatósági ügyintézői munkakör betöltésére

6794

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet főépítészi állás betöltésére

6794

Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetői állás betöltésére

6795

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére

6795

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Főosztály főosztály-vezetői munkakörére

6796

Nagybárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

6796

Nagykáta Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet 2fő építéshatósági ügyintézői munkakör betöltésére

6797

Nyírlugos város jegyzője pályázatot hirdet építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

6797

Pilis Város Önkormányzata pályázatot ír ki Pilis Város Önkormányzata (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására

6798

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet határozott időre területi védőnő munkakör betöltésére

6798

A Somogy Megyei Önkormányzat főjegyzője pályázatot hirdet a Balaton-Loire Régiók Koordinációs Iroda munkatársi feladatainak megbízási szerződéssel történő ellátás betöltésére

6798

Tab város jegyzője pályázatot hirdet Tab Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi irodavezető munkakörének betöltésére

6799

Tass község jegyzője pályázatot hirdet gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

6800

Tiszaszalka és Tiszavid községek önkormányzati képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői munkakör betöltésére

6801

Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

6801

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet kabinetvezető munkakör betöltésére

6802

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet könyvelői munkakör betöltésére

6802

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére

6803


VI. Alapító okiratok

 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapító okirata

6804


VII. Pályázati felhívások

 

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása a „Nemzetközi fejlesztési projektek megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében” tárgyában

6811

Pályázatok autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

 

Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet Baja város közigazgatási területén végzendő helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

6837

Pályázati felhívás Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

6838

Pályázat vagyon értékesítéséreA Sportfólió Kft. nyilvános pályázat keretében értékesíti a tulajdonában lévő eszközeit

6840

Pályázatok ingatlanok bérbevételéreA Vám- és Pénzügyőrség képviseletében a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága pályázatot ír ki helyiségek bérbevételére

6842


VIII. Közlemények

 

Az egészségügyi miniszter tájékoztatói

 

Az egészségügyi miniszter 8007/2008. (HÉ 40.) EüM tájékoztatója az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) ESZCSM tájékoztató módosításáról

6843

Az egészségügyi miniszter 8008/2008. (HÉ 40.) EüM tájékoztatója az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról

6846

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeAz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

6862

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye ahatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodószervezetekről

6863

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

6869

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal hirdetményei

6873

Az Országos Érdekegyeztető Tanács tájékoztatói

6875


IX. Hirdetmények

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2008. szeptember18–23.)

6882

A Közbeszerzési Értesítő 111. számának (2008. szeptember 24.) tartalomjegyzékéről

6888

A Közbeszerzési Értesítő 112. számának (2008. szeptember 26.) tartalomjegyzékéről

6891

A Közbeszerzési Értesítő 113. számának (2008. szeptember 29.) tartalomjegyzékéről

6898

A Cégközlöny 39. számában (2008. szeptember 25.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

6904

Céghirdetmények

 

Felhívás vagyon értékesítésére

6939

Bélyegzők érvénytelenítése

6954

A személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználásaA Tempus Közalapítvány közleménye

6954

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.