A kiadó honlapja

Ön az oldal 61669. látogatója        Budapest

2008. NOVEMBER 7.,

péntek


 


XI. ÉVFOLYAM

45. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter utasítai

 

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 2/2008. (MK 68.) MeHVM utasítás módosításáról szóló 12/2008. (HÉ 45.) MeHVM utasítás

7631

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 2/2008. (MK 68.) MeHVM utasítás egységes szerkezetbe foglalva a 12/2008. (HÉ45.) MeHVM utasítással

7642


A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai

 

A felügyeleti igazolványokról szóló 8/2008. (HÉ 45.) KHEM utasítás

7661

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2008. (HÉ45.) KHEM utasítás

7662


A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasításai

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének rendjéről, valamint a vagyonnyilatkozatok kezelésének adatvédelmi szabályairól szóló 2/2008. (VIII. 26.) NFGM utasítás

7706

A munkakör átadás-átvétel rendjéről szóló 3/2008. (VIII. 26.) NFGM utasítás

7725

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2008. (IX. 3.) NFGM utasítás

7730

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium választható béren kívüli juttatási rendszeréről szóló 5/2008. (IX. 4.) NFGM utasítás

7735

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Oktatási és Képzési rendszeréről szóló 6/2008. (IX. 19.) NFGM utasítás

7743

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Információ Biztonsági Szabályzatáról szóló 7/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás

7772

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Informatikai Üzemeltetési Szabályzatáról szóló 8/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás

7808

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Informatikai Fejlesztési Szabályzatáról szóló 9/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás

7817

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által használt e-mail rendszer disztribúciós címeinek létrehozásáról és karbantartásáról szóló eljárási rendről szóló 10/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás

7822

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium adatainak archiválási rendjéről szóló 11/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás

7823

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szerződései megkötésének és nyilvántartásának általános szabályairól szóló 12/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás

7827

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról szóló 13/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás

7840

A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnak a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 11. §-ának (1) bekezdése által előírt befizetési kötelezettségéről szóló 14/2008. (IX. 25) NFGM utasítás

7851

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium közszolgálati adatvédelmi szabályairól szóló 15/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás

7852

A jogszabály-előkészítés, a más tárcák hatáskörébe tartozó előterjesztések véleményezésének koordinációjáról és a felkészítés rendjéről szóló 16/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás

7857

A szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének rendjéről szóló 17/2008. (X. 2.) NFGM utasítás

7869

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2008. (HÉ 45.) NFGM utasítás

7870

Az önkormányzati miniszter utasításaA jogszabály-előkészítő tevékenység rendjéről szóló 7/2008. (HÉ 45.) ÖM utasítás

7904

V. Személyügyi hírek

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Erdőkertes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala igazgatási csoportjának építésügyi munkaköre betöltésére

7906

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség pályázatot hirdet vízgazdálkodási (árvízvédelem) szakértői munkakör betöltésére

7906

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség pályázatot hirdet vízgazdálkodási (vízrendezés) szakértői munkakör betöltésére

7907

A Pécsi Közjegyzői Kamara elnöksége pályázatot hirdet a móri székhelyű közjegyzői állás betöltésére

7908

A Magyar Igazság és Élet Pártja 2005. évi beszámolója

7913

A Magyar Igazság és Élet Pártja 2006. évi beszámolója

7914

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2008. október23–29.)

7915

A Közbeszerzési Értesítő 126. számának (2008. október 29.) tartalomjegyzékéről

7922

A Közbeszerzési Értesítő 127. számának (2008. október 31.) tartalomjegyzékéről

7925

A Közbeszerzési Értesítő 128. számának (2008. november3.) tartalomjegyzékéről

7927

A Cégközlöny 44. számában (2008. október 30.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

7931


Céghirdetmények

 

Felhívás vagyon értékesítésére

8001

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.