A kiadó honlapja

Ön az oldal 61668. látogatója        Budapest

2008. DECEMBER 29.,

hétfő


 


XI. ÉVFOLYAM

52. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasításaA Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 14/2008. (HÉ 52.) FVM utasítás

9271

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai

 

Az országgyűlési képviselők részére adandó válaszok előkészítéséről és a parlamenti kapcsolattartás rendjéről szóló 12/2008. (HÉ 52.) KHEM utasítás

9364

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 13/2008. (HÉ 52.) KHEM utasítás

9368

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.törvényben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A-B. §-aiban és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 157/D. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól szóló 14/2008. (HÉ 52.) KHEM utasítás

9374

Az adatvédelemről, az adatbiztonságról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének minisztériumi rendjéről szóló 15/2008. (HÉ 52.) KHEM utasítás

9387

A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 16/2008. (HÉ 52.) KHEM utasítás

9397

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet 2008. évi egyes fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 17/2008. (HÉ 52.) KHEM utasítás

9405


V. Személyügyi hírek

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

9419

Álláspályázatok

 

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség pályázatot hirdet gazdasági-informatikai ügyintéző munkakör betöltésére

9419

Somberek és Görcsönydoboka községek körjegyzője pályázatot hirdet önkormányzati pénzügyi-adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére

9420


VII. Pályázati felhívások

 

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság pályázati felhívása állami vagyon hasznosítására

9422

A Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága pályázati felhívása állami vagyon hasznosítására

9424


VIII. Közlemények

 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleményei

 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének alkalmazásáról

9425

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) alkalmazásáról

9430

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleményea magánszemélyek adóelőleg-nyilatkozatairól 2009. évre

9431

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

9437

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács közleményea Nyugat-dunántúli Régió regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségeinek kijelöléséről

9438


IX. Hirdetmények

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2008. december 11–17.)

9439

A Közbeszerzési Értesítő 147. számának (2008. december17.) tartalomjegyzékéről

9448

A Közbeszerzési Értesítő 148. számának (2008. december19.) tartalomjegyzékéről

9452

A Közbeszerzési Értesítő 149. számának (2008. december22.) tartalomjegyzékéről

9457

A Cégközlöny 51. számában (2008. december 18.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

9464

Céghirdetmények

 

Felhívás vagyon értékesítésére

9514

Kereskedelmi képviseletek megszűnése

9533

Bélyegzők érvénytelenítése

9533

Számlatömb érvénytelenítése

9533

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.