A kiadó honlapja

Ön az oldal 61310. látogatója        Budapest

2009. MÁRCIUS 13.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A honvédelmi miniszter utasítása

 

A honvédelmi szervezetek jogi képviseletének rendjéről szóló 16/2009. (III. 13.) HM utasítás

2841

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai

 

A minősített adatok kezelésének rendjéről szóló 16/2009. (III. 13.) KHEM utasítás

2844

A Nemzeti Közlekedési Hatóság részére a fejezetet irányító szerv által előírt befizetési kötelezettségekről szóló 17/2009. (III. 13.) KHEM utasítás

2868

A Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény által előírt befizetési kötelezettségekről szóló 18/2009. (III. 13.) KHEM utasítás

2869

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumnál végzett lobbitevékenységgel kapcsolatos szabályokról szóló 19/2009. (III. 13.) KHEM utasítás

2870

A pénzügyminiszter tájékoztatója

 

a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által indított bírósági eljárásokat terhelő illeték utólagos elszámolással történő megfizetésének engedélyezéséről szóló 2/2009. (III. 13.) PM tájékoztató

2872


V. Személyügyi hírek

 

A Miniszterelnöki Hivatal személyügyi hírei

2873

Álláspályázatok

Baja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet közterület-felügyelet intézményvezetői álláshelye betöltésére

2873

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet gazdálkodási ügyosztályvezető munkakör betöltésére

2874

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet gyermekvédelmi irodavezető munkakör betöltésére

2875

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet pénzügyi irodavezető munkakör betöltésére

2876

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet személyügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2876

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére

2877

Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Görög Demeter Művelődési Ház igazgatói állásának betöltésére

2878

Kisdobsza, Nagydobsza, Merenye községek önkormányzati képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

2878

Kisdobsza, Nagydobsza, Merenye községek körjegyzője pályázatot hirdet pénzügyi-gazdálkodási ügyintézői munkakör betöltésére

2879

Kistarcsa város jegyzője pályázatot hirdet behajtási ügyintéző munkakör betöltésére

2879

Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet szociális és gyámhatósági ügyintézői – 6 órás – munkakör betöltésére

2880

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a Pest Megyei Levéltár igazgatói állásának betöltésére

2880

Szamossályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hermánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Szamossályi és Hermánszeg községek körjegyzői állásának betöltésére

2881

Tabdi Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére

2881


VI. Alapító okiratok

 

A honvédelmi miniszter határozataIdeiglenes katonai szervezet alapító okiratának módosításáról szóló 5/2009. (III. 13.) HM határozat

2883

A Gandhi Közalapítvány alapító okirata

2885


VII. Pályázati felhívások

 

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnökségének pályázati felhívásai

 

közigazgatási versenyvizsgáztató feladatok ellátására

2894

közigazgatási versenyvizsgára felkészítő tanfolyam szervezésére jogosító intézményi minősítésre

2909

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ pályázati felhívása

 

e-learning alapú versenyvizsga képzésekben történő tutori-szakértői közreműködésre

2919


VIII. Közlemények

 

Az oktatási és kulturális miniszter határozata működési engedély visszavonásáról

2926

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

2927

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) hirdetménye

2928

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleményei

 

a filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

2929

filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

2933

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2009. évi díjszabása

2936

Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság határozata

2946


IX. Hirdetmények

 

Pártok mérlegbeszámolói

2948

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. február26.–március 3.)

2953

A Közbeszerzési Értesítő 26. számának (2009. március4.) tartalomjegyzékéről

2957

A Közbeszerzési Értesítő 27. számának (2009. március6.) tartalomjegyzékéről

2961

A Közbeszerzési Értesítő 28. számának (2009. március9.) tartalomjegyzékéről

2966

A Cégközlöny 9. számában (2009. február 26.) megjelent felszámolási eljárásokról

2972

A Cégközlöny 10. számában (2009. március 5.) megjelent felszámolási eljárásokról

3023

Céghirdetmények

 

Felhívás vagyon értékesítésére

3068

Kereskedelmi képviseletek megszűnése

3087

Számlatömbök érvénytelenítése

3088

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.15.