A kiadó honlapja

Ön az oldal 61311. látogatója        Budapest

2009. ÁPRILIS 3.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

13. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2009. (IV.3.) EüM utasítás

3569

A Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség szervei által a NAMO részére nyújtott szolgáltatásokról és azok elszámolási és számlázási rendjéről szóló 24/2009. (IV.3.) HM utasítás

3584

A köztisztviselők és munkavállalók élelmezési ellátásáról szóló 25/2009. (IV. 3.) HM utasítás

3590

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 26/2009. (IV. 3.) HM utasítás

3593

A fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 21/2009. (IV. 3.) KHEM utasítás

3602

A központosított illetményszámfejtésről szóló 22/2009. (IV.3.) KHEM utasítás

3609

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodája működési rendjéről szóló 23/2009. (IV. 3.) KHEM utasítás

3614

A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnak a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott befizetési kötelezettségéről szóló 8/2009. (IV.3.) NFGM utasítás

3616

Egyes miniszteri utasítások módosításáról szóló 8/2009. (IV.3.) ÖM utasítás

3617

A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2008. (MK 48.) PM utasítás módosításáról szóló 3/2009. (IV. 3.) PM utasítás

3621

A köztisztviselői többletlétszám biztosításáról „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek hatékony feltárása révén” című projekthez szóló 6/2009. (IV. 3.) SZMM utasítás

3637

A köztisztviselői többletlétszám biztosításáról (TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények”) szóló 33/2007. (M.üK. 1.) SZMM utasítás módosításáról szóló 7/2009. (IV. 3.) SZMM utasítás

3638


V. Személyügyi hírek

 

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

3639

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázatot hirdet a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék állományában főiskolai tanári munkakör betöltésére

3639

Alsózsolca város jegyzője pályázatot hirdet kiemelt építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

3640

Baktalórántháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői álláshely betöltésére

3640

Budapest Főváros Önkormányzatának főpolgármestere pályázatot hirdet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona határozatlan időre szóló gazdasági vezetői beosztásának ellátására

3641

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet mezőőri munkakör betöltésére

3642

A Fejér Megyei Közgyűlés pályázatot hirdet az általa fenntartott Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatói álláshelyére

3642

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségvetési-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

3643

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet intézményvezetői megbízásra

3644

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

3645

szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

3654

szakmai szakértői névjegyzékbe történő felvételre

3659

Pályázati felhívás Gödöllő Város Önkormányzata feladatkörébe tartozó autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítás ellátására

3664

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. március 12–24.)

3693

A Közbeszerzési Értesítő 32. számának (2009. március18.) tartalomjegyzékéről

3712

A Közbeszerzési Értesítő 33. számának (2009. március20.) tartalomjegyzékéről

3716

A Közbeszerzési Értesítő 34. számának (2009. március23.) tartalomjegyzékéről

3720

A Közbeszerzési Értesítő 35. számának (2009. március25.) tartalomjegyzékéről

3725

A Közbeszerzési Értesítő 36. számának (2009. március27.) tartalomjegyzékéről

3728

A Közbeszerzési Értesítő 37. számának (2009. március30.) tartalomjegyzékéről

3731

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.15.