A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2009. ÁPRILIS 10.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

14. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 


A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasítása

 

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználási szabályairól szóló 4/2009. (IV. 10.) KvVM utasítás

3745


A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasítása

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben és végrehajtási rendeletében foglalt, a pályázatot befogadó szerv részére előírt feladatok megvalósításáról szóló 24/2009. (IV. 10.) KHEM utasítás

3753


Az önkormányzati miniszter utasítása

 

Az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 5/2008. (HÉ 39.) ÖM utasítás módosításáról szóló 9/2009. (IV. 10.) ÖM utasítás

3760


A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter ellenőrzési irányelve

 

A 2009. évi építésfelügyeleti ellenőrzések megtervezéséhez és a tevékenység végzéséhez 1/2009. (IV.10.) ellenőrzési irányelv

3764


V. Személyügyi hírek

 

Az Állami Számvevőszék személyügyi hírei

3765

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei

3765


Álláspályázatok

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatói munkakörének betöltésére

3766

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Pestszentimrei Közösségi Ház igazgatói álláshelyének betöltésére

3766

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

3767

Kékcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői álláshely betöltésére

3767

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Szolgáltatási Igazgatóság Informatikai és Telekommunikációs Főosztálya pályázatot ír ki számítógéprendszer-üzemeltető munkakörbe

3768

Lenti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Városi Könyvtár intézményvezetői-igazgatói (magasabb vezetői) megbízásának betöltésére

3768

Mezőtúr Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet belső ellenőr munkakör betöltésére

3769

Mezőtúr Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet belügyi igazgatási munkakör betöltésére

3770

Mezőtúr Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet szociális ügyintéző munkakör betöltésére

3770

Mezőtúr Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet tanügy-igazgatási referens munkakör betöltésére

3771

Selyeb–Abaújszolnok–Abaújlak községek képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

3771

Üllés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Déryné Kulturális Központ igazgatói munkakörének betöltésére

3772

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

3773

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pályázati felhívása bányászati jogok megszerzésére

3774

Az Állami Számvevőszék vizsgálatai

3779

Az Országos Választási Iroda közleménye

3782

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása országos tűzgyújtási tilalom elrendeléséről

3783

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter felhívása díj adományozására

r = 3784


Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatban indult eljárásokban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2009. márciusában hozott határozatokról

3785

a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2009. márciusában hozott határozatokról

3789


A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának határozatai

 

A Vodafone Magyarország Zrt. 2007/2008. évi elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás (DH-2372-3/2009.)

3852

Nagykereskedelmi szolgáltatások díjának meghatározása újkiskereskedelmi szolgáltatások bevezetése esetén (DH-5285-3/2009.)

3853

Az OMNICOLOR Kft. által a UPC Magyarország Kft.-vel szemben műsorterjesztési szerződés tartalmának megállapítása tárgyában indított jogvita (DH-10063-2/2009.)

3858

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás (DH-3372-5/2009.)

3863

Az Invitel Távközlési Zártkörű Részvénytársaságra vonatkozó nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás (DH-3385-6/2009.)

3877

A Magyar Telekom Nyrt. helyi hurok és helyi bitfolyam átengedésére vonatkozó referenciaajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás (DH-3381-6/2009.)

3889

Az Invitel Zrt. előfizetői helyihurok-átengedési és helyibitfolyam-hozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó referenciaajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás (DH-3697-2/ 2009.)

3924

Végzés kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról (DH-4868-2/2009.)

3934

Közlemény a Tanács végzésének bírósági felülvizsgálatáról

3935


A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közleményei

 

„A” frekvenciablokkra vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságról szóló pályázati eljárás megszüntetése (HB 615-82/2009.)

3936

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. február hónapban közzétett érdemi határozatokról

3939

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzésének tényéről

3941

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlésének tényéről

3942

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

3943

Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács üléseiről

3944


IX. Hirdetmények

 

A Kereszténydemokrata Néppárt javított pénzügyi beszámolói

3950

A Magyarországi Munkáspárt–2006. pénzügyi beszámolói

3952


A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. március 25.–április 1.)

3955

A Közbeszerzési Értesítő 38. számának (2009. április 1.) tartalomjegyzékéről

3970

A Közbeszerzési Értesítő 39. számának (2009. április 3.) tartalomjegyzékéről

3975

A Közbeszerzési Értesítő 40. számának (2009. április4.) tartalomjegyzékéről

3980

Hivatali bélyegzők érvénytelenítése

3988

Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

3988

Robbantásvezetői igazolványok érvénytelenítése

r = 3989

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.