A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2009. ÁPRILIS 15.,

szerda


 


XII. ÉVFOLYAM

15. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter utasítása

 

A Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról szóló 4/2009. (IV. 15.) MeHVM utasítás

3992

A honvédelmi miniszter utasítása

 

A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ főgyógyszerészi munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről szóló 27/2009. (IV. 15.) utasítás

3999

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai

 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Etikai Kódexéről szóló 25/2009. (IV. 15.) KHEM utasítás

4000

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium iratkezelési rendjéről és irattári tervéről 26/2009. (IV. 15.) KHEM utasítás

4005

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasítása

 

A miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó, az állam többségi befolyása alatt álló gazdálkodószervezetek vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira és más vezető állású munkavállalóira vonatkozó javadalmazási rendszerről szóló 9/2009. (IV. 15.) NFGM utasítás

4053

A szociális és munkaügyi miniszter utasításai

 

A köztisztviselői többletlétszám biztosításáról a TÁMOP 5.5.5 „A diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című projekt végrehajtásához szóló 8/2009. (IV. 15.) SZMM utasítás

4058

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségei Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2009. (IV. 15.) SZMM utasítás

4059

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter tájékoztatói

 

A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról szóló 1/2009. (IV. 15.) KHEM tájékoztató

4069

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium szolgálati titokköri jegyzékéről szóló 2/2009. (IV. 15.) KHEM tájékoztató

4075

A pénzügyminiszter tájékoztatója

 

A kincstári körbe tartozók költségvetési előirányzatai módosításának nyilvántartási rendjéről szóló 4/2009. (III. 20.) PM tájékoztató módosításáról szóló 6/2009. (IV. 15.) PM tájékoztató

4077


V. Személyügyi hírek

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei


VII. Pályázati felhívások

 

A Szabadságharcosokért Közalapítvány pályázati felhívásaaz 1945–1956 közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalomban és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedettek, valamint országos szervezeteik, továbbá az ezzel a korral foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására


VIII. Közlemények

 

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának utasításaA Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vagyon-nyilvántartási Szabályzatáról szóló 46/2008. számú vezérigazgatói utasítás módosításáról szóló 8/2009. számú vezérigazgatói utasítás


ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.