A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2009. ÁPRILIS 30.,

csütörtök


 


XII. ÉVFOLYAM

20. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

Az igazságügyi és rendészeti miniszter utasítása

 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2008. (HÉ 46.) IRM utasítás módosításáról szóló 5/2009. (IV. 30.) IRM utasítás

4393

A szociális és munkaügyi miniszter utasítása

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 10/2009. (IV. 30.) SZMM utasítás

4397

Az egészségügyi miniszter tájékoztatója

 

A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének alapjául szolgáló célértékekről és az értékelésbe bevont hatóanyagok köréről szóló 3/2009. (IV. 30.) EüM tájékoztató

4435


V. Személyügyi hírek

 

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

4437

Álláspályázatok

 

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Móra Ferenc Művelődési Ház intézményvezetői állására

4437

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Munkaszervezete magasabb vezetői állásának betöltésére

4437

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet könyvtárvezetői állás betöltésére

4438

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet múzeumvezetői állásra

4438

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki aKecskeméti Ifjúsági Otthon igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

4439

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet aMiskolci Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére, igazgatói beosztás ellátására

4440

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Juhász Jácint Művelődési Ház vezetői álláshelyének betöltésére

4440

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeum pályázatot hirdet múzeumigazgató-helyettes (magasabb vezető) munkakör betöltésére

4441

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeum pályázatot hirdet gazdasági igazgatóhelyettes (magasabb vezető) munkakör betöltésére

4441


VIII. Közlemények

 

A honvédelmi miniszter határozatai

 

A Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának újjáalakításáról szóló 1/2009. (IV. 14.) HM határozat*

4442

A Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának újjáalakításáról szóló 2/2009. (IV. 28.) HM határozat**

4442

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei

 

Határozat adatszolgáltatási kötelezettség előírása piacmeghatározási és piacelemzési eljárás lefolytatása érdekében (DH-14078-1/2009.)

4443

Határozat adatszolgáltatási kötelezettség előírása piacmeghatározási és piacelemzési eljárás lefolytatása érdekében (DH-14078-2/2009.)

4470

Határozat adatszolgáltatási kötelezettség előírása piacmeghatározási és piacelemzési eljárás lefolytatása érdekében (DH-14078-3/2009.)

4502

Határozat az országos szintű IP-bitfolyam-hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus módszer alkalmazásáról (DH-9065-6/2009.)

4510

Határozat az országos szintű IP-bitfolyam-hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus módszer alkalmazásáról (Invitel RM8) (DH-6192-16/2009.)

4518

Határozat az országos szintű IP-bitfolyam-hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus módszer alkalmazásáról (Magyar Telekom RM8) (DH-6187-8/2009.)

4525

Határozat tanácsi határozatban foglaltak teljesítésének ellenőrzésére indult hatósági jogalkalmazói eljárásról (DH-9521-5/2009.)

4536

Közlemény a Tanács határozatának bírósági felülvizsgálatáról

4539

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei

 

Határozat a Hungarotel Távközlési Zrt. 2006. évi egyetemes szolgáltatásának díjellenőrzéséről (FE-10516-2 /2009.)

4540

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. március hónapban közzétett érdemi határozatokról

4543

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

4544

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

4545

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

4546

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) hirdetményei

4547

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata

4551

A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzataAz ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról szóló 5/1999. (III. 1.) MÜK (Magyar Ügyvédi Kamara) szabályzat módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról szóló 1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzata

4566


IX. Hirdetmények

 

A Centrum Összefogás Magyarországért Párt 2008. évi pénzügyi beszámolója

4568

A Magyar Demokrata Fórum 2008. évi pénzügyi beszámolója

4569

A Magyar Kommunista Munkáspárt 2008. évi pénzügyi beszámolója

4570

A Magyar Szocialista Párt 2008. évi pénzügyi zárómérlege

4571

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2008. évi pénzügyi beszámolója

4574

Az Összmagyar Szövetség Párt zárómérlegei

4575

A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt 2008. évi pénzügyi beszámolója

4578

Az Egymásért – Együtt Alapítvány 2008. évi pénzügyi beszámolója

4580

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. április 16–22.)

4581

A Közbeszerzési Értesítő 47. számának (2009. április 22.) tartalomjegyzékéről

4586

A Közbeszerzési Értesítő 48. számának (2009. április 24.) tartalomjegyzékéről

4587

A Közbeszerzési Értesítő 49. számának (2009. április 27.) tartalomjegyzékéről

4590

Bélyegző érvénytelenítése

4595

Szolgálati igazolvány érvénytelenítése

4595

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.