A kiadó honlapja

Ön az oldal 61310. látogatója        Budapest

2009. MÁJUS 6.,

szerda


 


XII. ÉVFOLYAM

21. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A külügyminiszter utasításaA válsághelyzet esetére megállapított különpótlékról szóló 7/2009. (V. 6.) KüM utasítás

4600

A pénzügyminiszter utasításai

 

A pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 1/2009. (II. 20.) PM utasítás módosításáról szóló 4/2009. (V. 6.) PM utasítás

4601

Miniszteri biztos kinevezéséről szóló 5/2009. (V. 6.) PM utasítás

4602


V. Személyügyi hírek

 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium személyügyi hírei

4603


VI. Alapító okiratok

 

Az 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

4604


VIII. Közlemények

 

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye szakképesítések ajánlott szakmai programjainak a kiadásáról

 

Webprogramozó

4609

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

4662

Általános rendszergazda

4706

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleményea személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról

4749

Az Állat-egészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület beszámolója a 2008. évben végzett tevékenységéről

4750

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának közleményea Nemzeti Földalapba tartozó földterületek haszonbérleti pályázati szabályzatának kibocsátásáról

4751


IX. Hirdetmények

 

A Humanista Párt 2005–2008. évi pénzügyi beszámolói

4759

A Kereszténydemokrata Néppárt 2008. évi pénzügyi beszámolója

4763

Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

4764

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.15.