A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2009. MÁJUS 20.,

szerda


 


XII. ÉVFOLYAM

24. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A honvédelmi miniszter utasításai

 

A ruházatilletmény-norma 2009. évi összegeinek megállapításáról szóló 20/2009. (III. 27.) HM utasítás módosításáról szóló 37/2009. (V. 20.) HM utasítás

5048

A szolgálati könyvek és a főnökségi kiadványok kiadásának rendjéről szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás módosításáról szóló 38/2009. (V. 20.) HM utasítás

5049

A külügyminiszter utasítása

 

A Magyar Köztársaság külképviseletein lefolytatandó választások és népszavazás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, valamint elszámolásának rendjéről szóló 8/2009. (V. 20.) KüM utasítás

5050

A pénzügyminiszter utasítása

 

A pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 1/2009. (II. 20.) PM utasítás módosításáról szóló 6/2009. (V. 20.) PM utasítás

5057

A szociális és munkaügyi miniszter utasításai

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételének szabályairól szóló 14/2009. (V. 20.) SZMM utasítás

5058

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról, valamint részletes felhasználási tervéről szóló 15/2009. (V.20.) SZMM utasítás

5073


V. Személyügyi hírek

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

5117

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

5117

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium személyügyi hírei

5118

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei

5118


VI. Alapító okiratok

 

Az Iskolánkért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

5119


VII. Pályázati felhívások

 

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium hirdetményea 2009. évi Palóczi Antal-díjak adományozásáról

5121


VIII. Közlemények

 

Az Országgyűlés elnökének közleményeaz Országgyűlés főtitkára által jegyzékbe vett országos érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listájáról

5123

Az Országos Választási Iroda közleménye

5136

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleményea szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

5137

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatban indult eljárásokban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2009 áprilisában hozott határozatokról

5138

a 2009. április hónapban a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során hozott határozatairól

5152

Az Egészségügy Területén Működő Igazságügyi Szakértői Testület beszámolója a 2008. évi tevékenységéről

5163

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

5165


IX. Hirdetmények

 

Az Internetes Demokrácia Pártja 2005–2008. évi pénzügyi beszámolója

5168

A Szociáldemokrata Párt 2008. évi pénzügyi beszámolója

5172

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.