A kiadó honlapja

Ön az oldal 61667. látogatója        Budapest

2009. JÚNIUS 12.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

29. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A honvédelmi miniszter utasításai

 

A honvédelmi tárca 2009–2012 közötti időszakra vonatkozó rövid távú tervének 2010–2012 közötti időszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történő rendeléséről szóló 41/2009. (VI. 12.) HM utasítás

5913

A stratégiai légiszállítási képesség program első C-17 szállító repülőgépének Magyarországra történő érkezése alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségsorozat végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 42/2009. (VI. 12.) HM utasítás

5923

A honvédségi köztisztviselők, munkavállalók, katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói, valamint egyes honvédségi nyugdíjasok pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 43/2009. (VI.12.) HM utasítás

5925

A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott jogkövetkezményekkel összefüggő egyes kérdésekről szóló 44/2009. (VI. 12.) HM utasítás

5926

Az igazságügyi és rendészeti miniszter utasítása

 

Az Igazságügyi Hivatal alapító okiratának közzétételéről szóló 6/2009. (VI. 12.) IRM utasítás

5927

A pénzügyminiszter utasítása

 

A pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelése eljárási rendjének 1/2009. (II. 20.) PM utasítása módosításáról szóló 7/2009. (VI. 12.) PM utasítás

5930

A szociális és munkaügyi miniszter utasítása

 

Köztisztviselői többletlétszám biztosításáról a TIOP 3.2.1 Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével című projekt végrehajtásához szóló 16/2009. (VI. 12.) SZMM utasítás

5931

A pénzügyminiszter tájékoztatója

 

A jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás rendjének kialakítására vonatkozó műszaki követelményekről szóló 7/2009. (VI. 12.) PM tájékoztató

5932


V. Személyügyi hírek

 

Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi hírei

5936

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

5936

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium személyügyi hírei

5936

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium személyügyi hírei

5937

Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi hírei

5938

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei

5938

Álláspályázatok

 

Gáborján–Szentpéterszeg községek önkormányzatainak képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

5938

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) pályázatot ír ki a Jogi és Igazgatási Főosztály jogtanácsosi munkakörére főosztály-vezetői megbízással

5939

Lenti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Városi Művelődési Központ intézményvezetői-igazgatói magasabb vezetői megbízásának betöltésére

5939

A Miskolci Közjegyzői Kamara pályázatot hirdet Füzesabony székhelyű közjegyzői állásra

5940

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége pályázatot hirdet orvos-felügyelő munkakör betöltésére (budapesti székhelyű munkavégzési helyen)

5941

A százhalombattai Magyarok Öröksége Alapítvány által fenntartott Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet intézményvezetői állás betöltésére

5942


VII. Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívások autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

 

Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet Baja város közigazgatási területén végzendő helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

5943

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására

5945


VIII. Közlemények

 

A Honvédelmi Minisztérium szakállamtitkárának közleményeNATO-egységesítési egyezmények elfogadásáról szóló 3/2009. (VI. 12.) HM VTI SZÁT közlemény

5947

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatban indult eljárásokban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2009 májusában hozott határozatokról

5948

a 2009. május hónapban a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során hozott határozatairól

5954

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

5961

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata a módosításokkal egységes szerkezetben

5962

A Magyar Ügyvédi Kamara közleményeA pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat

5975


IX. Hirdetmények

 

Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési beszámolója

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 2008. évi költségvetési beszámolója

5980

Pártok pénzügyi beszámolója

 

A Zöld Demokraták Szövetségének 2008. évi pénzügyi beszámolója

6010

Alapítványok pénzügyi beszámolója

 

A Jövő Oktatásáért Alapítvány 2008. évi pénzügyi beszámolója

6011

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2008. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója

6012

A Pro Progressio Alapítvány 2008. évi pénzügyi beszámolója

6014

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2008. IV.negyedévi pénzügyi beszámolója

6015

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. május28.–június4..)

6022

A Közbeszerzési Értesítő 64. számának (2009. június 5.) tartalomjegyzékéről

6029

A Közbeszerzési Értesítő 65. számának (2009. június 8.) tartalomjegyzékéről

6033

A Közbeszerzési Értesítő 66. számának (2009. június 10.) tartalomjegyzékéről

6040

A Cégközlöny 23. számában (2009. június 4.) megjelent felszámolási eljárásokról

6047

Bélyegzők érvénytelenítése

6102

Nyugtatömb érvénytelenítése

6102

Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

6103

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.