A kiadó honlapja

Ön az oldal 61311. látogatója        Budapest

2009. JÚLIUS 1.,

szerda


 


XII. ÉVFOLYAM

32. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A honvédelmi miniszter utasítása

 

A szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 51/2009. (VII. 1.) HM utasítás

6529

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasítása

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 8/2009. (VII. 1.) KvVM utasítás

6533

A külügyminiszter utasítása

 

A 2009. évi pályázati eredmények végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 9/2009. (VII. 1.) KüM utasítás

6539

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasítása

 

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Információbiztonsági Szabályzatának 7/2008. (IX. 25.) NFGM utasítása módosításáról szóló 15/2009. (VII. 1.) NFGM utasítás

6540

Az oktatási és kulturális miniszter utasítása

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogok gyakorlásának rendjének 1/2009. (I.30.) OKM utasítással kiadott szabályzata módosításáról szóló 2/2009. (VII. 1.) OKM utasítás

6542

A szociális és munkaügyi miniszter utasítása

 

A rehabilitációs rendszer koordinálásáért felelős miniszteri biztosról szóló 17/2009. (VII. 1.) SZMM utasítás

6560


VII. Pályázati felhívások

 

A Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága pályázati felhívása

6562


VIII. Közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleményea Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

6563

Az egészségügyi miniszter határozata

 

Az Egészségügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 1/2009. (VII. 1.) EüM határozat

6568

A honvédelmi miniszter határozatai

 

A Honvédelmi Minisztérium 15/2008. (HK 5.) HM határozattal kiadott alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről szóló 55/2009. (VII. 1.) HM határozat

6571

Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról szóló 56/2009. (VII. 1.) HM határozat

6572

Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról szóló 89/2007. (HK 12.) HM határozat (hatályos szöveg)

6574

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ költségvetési szerv alapításáról szóló 111/2007. (HK 16.) HM határozat (hatályos szöveg)

6579

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság jogi személyiségű szervezeti egységei (hatályos szöveg)

6581

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnökhelyettesének közleménye

 

Egységes NATO-előírások elfogadásáról szóló 4/2009. (VII.1.) HM HVKFH közlemény

6588

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei

 

A Vodafone Magyarország Zrt. 2007/2008. évi elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás (DH/2372-11/2009.)

6590

A Magyar Telekom Nyrt. 2007. évi elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás (DH/1687-16/2009.)

6591

A Fővárosi Bíróság ítélete (bírósági döntés tanácsi határozat tárgyában)

6594

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei

 

Határozat fellebbezés elbírálásáról (FK/615-185/2009.)

6602

Határozat fellebbezés elbírálásáról (FK/615-186/2009.)

6605

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. május hónapban közzétett érdemi határozatokról

6609

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzésének tényéről

6612

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlésének tényéről

6613

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleményei

 

a 2009. július 1-je és július 31-e között alkalmazható, az APEH által közzétett üzemanyagárak alakulásáról

6614

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról

6614

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

 

a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumába 2009. március 27-én sorsolt civil szervezetekről és delegáltjaikról

6615

a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumába 2009. március 27-én sorsolt civil szervezetekről és delegáltjaikról

6615

a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumába 2009. március 27-én sorsolt civil szervezetekről és delegáltjaikról

6616


IX. Hirdetmények

 

Alapítványok pénzügyi beszámolója

 

A Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2008. évi pénzügyi beszámolója

6617

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.15.