A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2009. JÚLIUS 17.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

35. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. Statisztikai közlemények

 

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének közleményei

 

1/2009. (VII. 17.) KSH közlemény 1. számú kiegészítés a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez

6937

2/2009. (VII. 17.) KSH közlemény 2. számú kiegészítés a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez

6939


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A honvédelmi miniszter utasításai

 

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének 2009–2010. évekre vonatkozó esélyegyenlőségi irányelvei kiadásáról szóló 58/2009. (VII. 17.) HM utasítás

6941

A Magyar Honvédség telepíthető műveleti dandárjának a NATO-haderőstruktúrán keresztül való szövetségesi felajánlását előkészítő Munkacsoport felállításáról és feladatairól szóló 59/2009. (VII. 17.) HM utasítás

6943

Az ösztöndíjszerződések megszűnéséből eredő, a honvédelmi tárcát megillető igény érvényesítésének rendjéről szóló 60/2009. (VII. 17.) HM utasítás

6946

A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ I. sz. sebészeti osztály osztályvezető főorvosi munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről szóló 61/2009. (VII. 17.) HM utasítás

6950

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasításai

 

Az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről, elkészítéséről és jóváhagyásáról szóló 9/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás

6952

A Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás

6956


V. Személyügyi hírek

 

Az Állami Számvevőszék személyügyi hírei

6962

A Miniszterelnöki Hivatal személyügyi hírei

6963

Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi hírei

6964

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

6964

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

6965

Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi hírei

6966

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei

6967

Álláspályázatok

 

Abádszalók Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet pénztárosi ügyintézői munkakör betöltésére

6967

Abádszalók Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet szociális ügyintézői munkakör betöltésére

6968

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

6968

A Budakörnyéki Földhivatal pályázatot hirdet földmérői ügyintéző munkakör betöltésére

6969

A Budakörnyéki Földhivatal pályázatot hirdet ingatlan-nyilvántartási ügyintéző munkakör betöltésére

6969

Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya Önkormányzatának polgármestere pályázatot hirdet a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására, önálló vezetői munkakör betöltésére

6970

A Gödöllői Körzeti Földhivatal pályázatot hirdet ingatlan-nyilvántartási ügyintéző munkakör betöltésére

6971

Hernád község jegyzője pályázatot hirdet ügyfélszolgálati munkatárs munkakör betöltésére

6971

A Magyar Állami Operaház főigazgatója pályázatot hirdet gazdasági igazgatói állás betöltésére

6972

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Sátoraljaújhely Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksága parancsnoki beosztásának betöltésére

6973


VI. Alapító okiratok

 

A honvédelmi miniszter határozatai

 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról szóló 57/2009. (VII. 17.) HM határozat

6974

Költségvetési szerv megnevezéséről és tevékenységének meghatározásáról szóló 14/2000. (HK 9.) HM határozat (hatályos szöveg)

6975


VII. Pályázati felhívások

 

Bicske Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására

6981

A Budapesti Rendőr-főkapitányság árverési hirdetménye

6983

A Pannon Egyetem pályázati felhívása vagyontárgyak bérbeadására

6985

Pályázati felhívás Szentmártonkáta község területén menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására

6988


VIII. Közlemények

 

Az Állami Számvevőszék vizsgálatai

6989

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleményei

 

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe 2009. január 1. és 2009. június 30. között bejegyzett szakértőkről

6995

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe 2009. január 1. és 2009. június 30. között bejegyzett társaságokról

7000

az igazságügyi szakértői névjegyzékből 2009. január 1. és 2009. június 30. között törölt szakértőkről

7001

igazságügyi szakértői igazolványok érvénytelenítéséről

7004

A pénzügyminiszter közleménye

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő településiönkormányzatok kiegészítő támogatásának 2009. évi I.üteméről

7005

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

7016

A Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága hirdetménye

7017

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökének közleménye

7023


IX. Hirdetmények

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. július2–7.)

7028

A Közbeszerzési Értesítő 80. számának (2009. július 10.) tartalomjegyzékéről

7033

A Közbeszerzési Értesítő 81. számának (2009. július 13.) tartalomjegyzékéről

7039

A Közbeszerzési Értesítő 82. számának (2009. július 15.) tartalomjegyzékéről

7046

A Cégközlöny 28. számában (2009. július 9.) megjelent felszámolási eljárásokról

7051

Bélyegző érvénytelenítése

7105

Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

7105

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.