A kiadó honlapja

Ön az oldal 61310. látogatója        Budapest

2009. JÚLIUS 31.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

38. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter utasításai

 

Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különlegesbiztonsági intézkedést igénylő beszerzések rendjéről szóló 10/2009. (VII. 31.) MeHVM utasítás

7353

A Miniszterelnöki Hivatal honlapján történő közzététel, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje 15/2006. MeHVM utasítása módosításáról szóló 11/2009. (VII. 31.) MeHVM utasítás

7363

A Miniszterelnöki Hivatal Oktatási Szabályzatának 10/2005. MeH KÁ utasítása módosításáról szóló 12/2009. (VII.31.) MeHVM utasítás

7373


Az egészségügyi miniszter utasítása

 

Az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának 5/2008. (HÉ 44.) EüM utasítása módosításáról szóló 6/2009. (VII. 30.) EüM utasítás

7378


A honvédelmi miniszter utasításai

 

Az új influenzavírus (A/H1N1) által okozott megbetegedések jelentéséről, és a betegségek megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 64/2009. (VII. 31.) HM utasítás

7381

A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010–2013. évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről szóló 65/2009. (VII. 31.) HM utasítás

7385


A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasítása

 

Miniszteri biztos kinevezéséről szóló 11/2009. (VII. 31.) KvVM utasítás

7406


A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasítása

 

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet 2009. évi egyes fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználása 4/2009. (II. 27.) NFGM utasítása módosításáról szóló 16/2009. (VII. 31.) NFGM utasítás

7407


A pénzügyminiszter utasítása

 

A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának 5/2008. (MK 48.) PM utasítása módosításáról szóló 8/2009. (VII. 31.) PM utasítás

7413

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

7456

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium személyügyi hírei

7456


Álláspályázatok

 

Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére

7457

Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatói, megbízott magasabb vezetői beosztásának betöltésére

7457

Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet az Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgatói álláshelyének betöltésére

7458

Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatói álláshelyének betöltésére

7459

Békés Megye Képviselő-testülete pályázatot hirdet megyei főjegyzői tisztség betöltésére

7460

Boda Község Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet pénzügyi-gazdasági vezető munkakör betöltésére

7460

A Csongrád Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a megyei önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására

7461

Hédervár, Lipót, Mecsér községek önkormányzatainak képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

7461

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának jegyzőjepályázatot hirdet Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Igazgatási és Jogi Osztályán szabálysértési és birtokvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére

7462

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az Ifjúsági és Szabadidő Ház intézményvezetői álláshelyére, igazgatói beosztás ellátására

7463

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pályázatot hirdet magasabb vezetői beosztású, megyei múzeumigazgató-helyettes munkakör betöltésére

7464

A Pannon Filharmonikusok – Pécs pályázatot hirdet gazdasági vezető, az igazgató helyettese munkakör betöltésére

7464

Rimóc–Nagylóc községek önkormányzatainak képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

7465

A Nyírbéltek Nagyközségért Közalapítvány alapító okirata

7466

A Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. pályázati felhívása

7472


A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei

 

Határozat adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról piacelemzési eljárás lefolytatása érdekében (DH-19115-1/2009.)

7484

Határozat a DH-16173-40/2007. számú határozatban foglalt fogyasztók indokolatlan megkülönböztetése kötelezettség teljesítésével összefüggésben indult hatósági jogalkalmazói eljárásról (DH/13937-6/2009.)

7505

A Fővárosi Bíróság ítélete a DH-128-10/2008. sz. ügyben

7516

A Fővárosi Bíróság ítélete a DH-2644-2/2008. sz. ügyben

7522

A Fővárosi Bíróság ítélete a DH-4868-2/2009. sz. ügyben

7525

A Tanács DH-13937-5/2009. sz. határozatának bírósági felülvizsgálata

7526


A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei

 

Határozat a Magyar Telekom Nyrt. a mobilvégződtetési díjak csökkentéséből származó költségmegtakarítás előfizetők részére történő átadással kapcsolatban indított jogalkalmazási eljárásról (FE-18156-7/2008.)

7527

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. június hónapban közzétett érdemi határozatokról

7530

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzésének tényéről

7533

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlésének tényéről

7534

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

7535

A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága hirdetményei

7536

Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács üléséről

7540

A Balatonfüredi Yacht Club közleménye

7544


Kisebbségi önkormányzatok pénzügyi beszámolója

 

A Szerb Országos Önkormányzat 2008. évi pénzügyi beszámolója

7545


Pártok pénzügyi beszámolója

 

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2007–2008. évi pénzügyi beszámolója

7546


A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. július16–22.)

7548

A Közbeszerzési Értesítő 86. számának (2009. július 24.) tartalomjegyzékéről

7552

A Közbeszerzési Értesítő 87. számának (2009. július 27.) tartalomjegyzékéről

7562

A Közbeszerzési Értesítő 88. számának (2009. július 29.) tartalomjegyzékéről

7571

A Cégközlöny 30. számában (2009. július 23.) megjelent felszámolási eljárásokról

7580

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.15.