A kiadó honlapja

Ön az oldal 149468. látogatója        Budapest

2009. FEBRUÁR 17.,

kedd


 


XX. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 1775 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: JOGSZABÁLYOK

 

6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítéséről

771

7/2009. (I. 20.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról

797

9/2009. (I. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról

797

12/2009. (I. 28.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

798

13/2009. (I. 28.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

798

16/2009. (I. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval összefüggő módosításáról

801

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

804

20/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII.29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

804

2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

805

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről

830

4/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátását ösztönző támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

837

1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról

841

2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2009. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

842

1/2009. (I. 19.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről

842

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

843

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

846

2/2009. (I. 30.) EüM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról

855

2/2009. (I. 30.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1–2. §-ai alapján támogatásban részesült fenntartók részére kiegészítő támogatás folyósításának eljárási rendjéről

858


III. RÉSZ: SPORT

 

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

859


V. RÉSZ: KÖZLEMÉNYEK

 

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

866


VI. RÉSZ: HIVATALOS ÉRTESÍTÕ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKRÓL

 


HELYESBÍTÉS

 

B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y

2024.06.21.