A kiadó honlapja

Ön az oldal 61311. látogatója        Budapest

2009. AUGUSZTUS 14.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

41. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A külügyminiszter utasítása

 

A Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól és az eljárási rendről szóló 11/2009. (VIII. 14.) KüM utasítás

7848


V. Személyügyi hírek

 

Álláspályázatok

 


VI. Alapító okiratok

 

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter határozatai

 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal besorolásáról szóló 1/2009. (VIII. 14.) NFGM határozat

7855

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal besorolásáról szóló 2/2009. (VIII. 14.) NFGM határozat

7858


VIII. Közlemények

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának közleménye

 

A veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadók 2009. július 15-én hatályos névjegyzékéről

7861

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet közleményei

 

Az Európai Gyógyszerkönyv 6.5. kötetének hatálybalépéséről szóló OGYI-Ph. Hg. VIII 5/2009. sz. közlemény

7882

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv előírásainak változásairól szóló OGYI-Ph. Hg. VIII. 6/2009. sz. közlemény

7885


IX. Hirdetmények

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. július29.–augusztus 4.)

7891

A Közbeszerzési Értesítő 91. számának (2009. augusztus 5.) tartalomjegyzékéről

7900

A Közbeszerzési Értesítő 92. számának (2009. augusztus 7.) tartalomjegyzékéről

7907

A Közbeszerzési Értesítő 93. számának (2009. augusztus 10.) tartalomjegyzékéről

7915

A Cégközlöny 32. számában (2009. augusztus 6.) megjelent felszámolási eljárásokról

7922

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.15.