A kiadó honlapja

Ön az oldal 61311. látogatója        Budapest

2009. AUGUSZTUS 19.,

szerda


 


XII. ÉVFOLYAM

42. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A honvédelmi miniszter utasítása

 

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének humánpolitikai irányelvei a 2009–2010. személyügyi évről szóló 71/2009. (VIII. 19.) HM utasítás

7976


V. Személyügyi hírek

 

Az Állami Számvevőszék személyügyi hírei

7982

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

7982

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

7982

Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi hírei

7983

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei

7983

Álláspályázatok

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

7983

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

7984

Tiszakécske Város Képviselő-testülete (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.) pályázatot hirdet a Városgondnokság (6060 Tiszakécske, Fő u. 12.) részben önállóan gazdálkodó intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére

7984

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyző helyettesítésére

7985

Zsana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állásának betöltésére

7985

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola pályázatot hirdet iskolaigazgató-helyettesi állás betöltésére

7985

A Szegedi Közjegyzői Kamara elnöksége pályázatot hirdet a kunszentmiklósi székhelyű közjegyzői állás betöltésére

7986


VII. Pályázati felhívások

 

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felhívása Klauzál Gábor-díj adományozására

7987

A Budavári Vagyonkezelő és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása

7988

Felhívás a Somogy Megyei Békéltető Testületbe tagjelölésre

7990


VIII. Közlemények

 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei

 

Határozat az Invitel Távközlési Zrt. által a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben a Tanács DH/23398-31/2007. számú (12. piaci) határozatában foglalt kötelezettségek nem teljesítése tárgyában indított jogvita (DH/17662-17/2009.)

7991

Határozat az adatszolgáltatási kötelezettség előírása piacmeghatározási és piacelemzési eljárás lefolytatása érdekében (DH/20730-1/2009.)

7997

Határozat az adatszolgáltatási kötelezettség előírása piacmeghatározási és piacelemzési eljárás lefolytatása érdekében (DH/20730-2/2009.)

8029

Határozat az adatszolgáltatási kötelezettség előírása piacmeghatározási és piacelemzési eljárás lefolytatása érdekében (DH/20730-3/2009.)

8058

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. július hónapban közzétett érdemi határozatokról

8089

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzésének tényéről

8092

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlésének tényéről

8092

Tájékoztatás a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. augusztus hónapban közzétett egyéb hivatali határozatokról

8093

A Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal közleménye

8094

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) közleményei

8098

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

8101


IX. Hirdetmények

 

Közhasznú szervezet jelentése

 

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelentése

8104

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. augusztus5–10.)

8105

A Közbeszerzési Értesítő 94. számának (2009. augusztus 12.) tartalomjegyzékéről

8111

A Közbeszerzési Értesítő 95. számának (2009. augusztus 14.) tartalomjegyzékéről

8118

A Közbeszerzési Értesítő 96. számának (2009. augusztus 17.) tartalomjegyzékéről

8125

A Cégközlöny 33. számában (2009. augusztus 6.) megjelent felszámolási eljárásokról

8133

Számlatömb, bélyegző használatának érvénytelenítése

8172

Szolgálati igazolvány érvénytelenítése

8172

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.