A kiadó honlapja

Ön az oldal 61311. látogatója        Budapest

2009. FEBRUÁR 6.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület ügyrendje

1233

A honvédelmi miniszter utasításaA HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ akkreditálása előkészítésének feladatairól szóló 10/2009. (II.6.) HM utasítás

1239

A külügyminiszter utasításaA Külügyminisztérium gazdálkodásának egyes kérdéseiről szóló 3/2009. (II. 6.) KüM utasítás

1241

Az önkormányzati miniszter utasításaAz Önkormányzati Minisztérium 2010. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Tervének végrehajtásáról szóló 1/2009. (II. 6.) ÖM utasítás

1256

Az egészségügyi miniszter tájékoztatói

 

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) ESzCsM tájékoztató módosításáról szóló 1/2009. (II. 6.) EüM tájékoztató

1266

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról szóló 2/2009. (II. 6.) EüM tájékoztató

1268

A pénzügyminiszter tájékoztatójaAz Intrum Justitia Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által indított bírósági eljárásokat terhelő illeték utólagos elszámolással történő megfizetésének engedélyezéséről szóló 1/2009. (II. 6.) PM tájékoztató

1288


V. Személyügyi hírek

 

Álláspályázatok

 

Balatoncsicsó–Óbudavár–Szentantalfa–Szentjakabfa–Tagyon községek körjegyzője pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

1289

Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői álláshely betöltésére

1289

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói állásának betöltésére

1290

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Ferencvárosi Gyermeküdülők és Táborok igazgatói állásának betöltésére

1290

A Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke pályázatot hirdet a Salgótarján székhelyű 2. számú közjegyzői állásra

1291

Dunavecse Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet gazdálkodási ügyintézői munkakör betöltésére

1291

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet kisebbségi önkormányzati referens álláshely betöltésére

1292

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet közterület-felügyelő álláshely betöltésére

1292

Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére

1293

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Arborétuma igazgatói (magasabb vezetői megbízású) állására

1293

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

1294

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának jegyzője pályázatot ír ki építésügyi igazgatási előadói állás betöltésére

1294

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Főosztálya pályázatot ír ki előadó (vevői számlázó) munkakör betöltésére

1295

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Gazdasági Igazgatóság Számviteli Főosztálya pályázatot ír ki főkönyvi osztályvezetői munkakör betöltésére

1295

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Gépjármű-fenntartási és Üzemeltetési Főosztálya pályázatot ír ki előadó (gépjármű-ügyintéző) munkakör betöltésére

1296

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

1296

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet gazdasági igazgatói munkakör betöltésére

1297

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Rudabánya Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál aljegyzői állás betöltésére

1297

Simontornya város jegyzője pályázatot hirdet gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézői munkakör betöltésére

1297

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet adóügyi előadó munkakör betöltésére

1298


VI. Alapító okiratok

 

A honvédelmi miniszter határozata alapító okirat módosításárólA Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról szóló 4/2009. (II. 6.) HM határozat

1300


VII. Pályázati felhívások

 

Pályázatok ingatlan bérbeadására

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság pályázati felhívása ingatlan bérbeadására

1305

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság pályázati felhívása ingatlan bérbeadására

1306


VIII. Közlemények

 

A Pénzügyminisztérium közleményea könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésére kijelölt intézmények jegyzékéről

1308

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményea gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással történő nyújtására jogosult szolgáltatók jegyzékéről

1310

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda közleményei

Az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről szóló közlemény (Sz09)

1317

Az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről szóló közlemény (K 09)

1316

A vendéglátóüzletek és kereskedelmi szálláshelyek számáraaz irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről szóló közlemény (V09)

1337

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

1353


IX. Hirdetmények

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. január 21–28.)

1354

A Közbeszerzési Értesítő 11. számának (2009. január28.) tartalomjegyzékéről

1363

A Közbeszerzési Értesítő 12. számának (2009. január30.) tartalomjegyzékéről

1367

A Közbeszerzési Értesítő 13. számának (2009. február2.) tartalomjegyzékéről

1372

A Cégközlöny 5. számában (2009. január 29.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

1378

Céghirdetmények

 

Felhívás vagyon értékesítésére

1450

Kereskedelmi képviseletek megszűnése

1476

Bélyegző és számlatömb érvénytelenítése

1477

Igazságügyi szakértői igazolvány érvénytelenítése

1477

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.15.