A kiadó honlapja

Ön az oldal 61310. látogatója        Budapest

2009. OKTÓBER 30.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

53. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Egységes szerkezetű jogi aktusok

 

Az UNESCO Közgyűlése által 2005. október 19-én elfogadott sportbeli dopping elleni Nemzetközi Egyezmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

11286


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter utasítása

 

A Miniszterelnöki Hivatal reprezentációs kiadásainak elszámolásáról szóló 15/2009. (X. 30.) MeHVM utasítás

11329

A honvédelmi miniszter utasításai

 

A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség állományából munkavégzésre kikülönített Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra és a befogadó szervezetek közötti ügyintézési és iratkezelési feladatok biztosításáról szóló 83/2009. (X. 30.) HM utasítás

11333

Az „élőerős” őrzés-védelmi tevékenység ellátása az MH különböző objektumaiban, fegyveres biztonsági őrök, vagyonőrök, felállított őrök és járőrök, valamint porta- (kapu-) és telephely-őrszolgálatok folyamatos ellátása tárgyában létrejött Megbízási Szerződés egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 84/2009. (X. 30.) HM utasítás

11334

A Honvédelmi Minisztérium fejezet Feladatrendje és Egységes Védelmi Szakfeladatrendszere alkalmazásáról és karbantartásáról szóló 85/2009. (X. 30.) HM utasítás

11338

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter, az oktatási és kulturális miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter együttes utasítása

 

Az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Bizottságról szóló 18/2009. (X. 30.) KvVM–OKM–NFGM együttes utasítás

11339

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasítása

 

Az ideiglenes külföldi kiküldetésekről szóló 13/2009. (III. 6.) KHEM utasítás módosításáról szóló 40/2009. (X. 30.) KHEM utasítás

11341

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasítása

 

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2009.(X. 30.) NFGM utasítás

11344

Az oktatási és kulturális miniszter utasítása

 

A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez kijelölt kincstárnokkal történő együttműködés eljárási szabályairól szóló 5/2009. (X. 30.) OKM utasítás

11405

A szociális és munkaügyi miniszter utasításai

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szerződéskötési szabályairól és a szerződések nyilvántartásának rendjéről szóló 27/2009. (X. 30.) SZMM utasítás

11407

A rehabilitációs rendszer koordinálásáért felelős miniszteri biztosról szóló 28/2009. (X. 30.) SZMM utasítás

11432


V. Személyügyi hírek

 

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

11434

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium személyügyi hírei

11434

Álláspályázatok

A Rendőrtiszti Főiskola rektora pályázatot hirdet a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék tanszékvezetői beosztásának elnyerésére

11437

A Fővárosi Önkormányzat pályázatot hirdet a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete pénzügyi munkakör mellett gazdasági vezető beosztás ellátásra

11438

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

11440

Heves megye főjegyzője pályázatot hirdet megyei főépítészi munkakör betöltésére

11440

Kistarcsa város jegyzője pályázatot hirdet műszaki osztályvezető munkakör betöltésére

11441

Maglód Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a polgármesteri hivatalban pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

11442

Mucsony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki határozatlan idejű jegyzői állás betöltésére

11443

Rétság Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet aljegyzői álláshely betöltésére

11444

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói munkakörének betöltésére

11444


VI. Alapító okiratok

 

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

11446


VII. Pályázati felhívások

 

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása a Srí Lanka-i cunami-rehabilitáció tárgyában

11455

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázati felhívása ingatlan bérleti jogának hasznosítására

11463

Pályázati felhívás Isaszeg város területén menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátására

11466

Pályázati felhívás Maglód városban a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

11467


VIII. Közlemények

 

Az Egészségügyi Minisztérium közleményeaz Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelvéről, szakmai protokolljáról, módszertani leveléről*

11468

A honvédelmi miniszter közleményeAz állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő lakóépületek (lakások), valamint személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) elidegenítésre történő kijelölésének XXVI.üteméről szóló 7/2009. (X. 30.) HM közlemény

12275

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleményei

 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleménye a szakmai szakértői névjegyzékről

12277

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

12279

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleményea személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról

12283

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei

 

Határozatok

 

DH/20210-7/2009. számú, az Invitel Távközési Zrt. 2008. évi elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

12284

DH/23531-4/2009. számú, Magyar Telekom Nyrt. új DSL-szolgáltatás bevezetése tárgyban hozott határozat

12285

DH/20202-5/2009. számú, a UPC Magyarország Kft. (mint a Monor Telefon Társaság Kft. jogutódja) 2008. évi elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

12290

DH/23007-13/2009. számú, az országos szintű IP-bitfolyam-hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus módszer alkalmazásával (Invitel RM9) tárgyban hozott határozat

12291

DH/23009-9/2009. számú, az országos szintű IP-bitfolyam-hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus módszer alkalmazásával (MT RM 9) tárgyban hozott határozat

12300

DH/20225-9/2009. számú, a Pannon GSM Távközlési Zrt. 2008. évi elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

12310

HB/4066-48/2009. számú, az országos digitális televízió- és rádióműsor-szóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának gyakorlására irányuló hatósági szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítésével összefüggésben indult hatósági jogalkalmazási eljárás tárgyában hozott határozat

12312

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei

Közlemények

 

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. szeptember hónapban közzétett érdemi határozatokról

12338

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

12344

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

12344

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

12345

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a 2009. szeptember hónapban a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során hozott határozatairól*

12346


IX. Hirdetmények

 

Az ISD POWER Kft. közleménye egyetemes földgázszolgáltatásában alkalmazható árairól és díjelemeiről

12410

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatójaaz Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról(2009. október 15–21.)

12411

A Cégközlöny 43. számában (2009. október 22.) megjelent felszámolási eljárásokról

12417

Bélyegzők, számlatömbök és robbantómesteri igazolvány érvénytelenítése

12500

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.15.