A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2009. NOVEMBER 6.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

54. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

86/2009. (XI. 6.) HM utasítás a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítő magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról

12505

87/2009. (XI. 6.) HM utasítása 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

12507

88/2009. (XI. 6.) HM utasítása fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának rendjéről szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás módosításáról

12508

12/2009. (XI. 6.) KüM utasítás a külszolgálati pályázati rendszerről

12509

12/2009. (XI. 6.) ÖM utasítása belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről szóló belső szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló belső szabályzat kiadásáról szóló 10/2009. (VI. 19.) ÖM utasítás módosításáról

12520


V. Személyügyi hírek

 

Az Állami Számvevőszék személyügyi hírei

12528

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

12528

Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi hírei

12530

Álláspályázatok

 

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pályázatot hirdet a Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatói (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

12530

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pályázatot hirdeta Pásztói Múzeum igazgatói (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

12531

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pályázatot hirdeta Palóc Múzeum igazgatói (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

12532

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

12532

Felsővadász, Kupa és Gadna községek képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

12533

Körösszakál és Bedő Község Önkormányzatainak Társult Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2010. január 1-jével létrejövő közös polgármesteri hivatal jegyzői munkakörének betöltésére

12534

Mezőberény város jegyzője pályázatot hirdet Mezőberény Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában titkársági ügyintézői munkakör betöltésére

12535

Nagyhalász város jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodáján adóügyi ügyintézői álláshely betöltésére

12536

Tiszabecs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a megüresedő jegyzői állás betöltésére

12536

Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Törtel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jegyzői munkakör betöltésére

12537

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatói munkakörének betöltésére

12538


VI. Alapító okiratok

 

60/2009. (XI. 6.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség alapító okiratának módosításáról

12539

120/2006. (HK 23.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

12539


VII. Pályázati felhívások

 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. pályázati felhívásai ingatlanok hasznosítására

12543


VIII. Közlemények

 

Az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter együttes közleményea fekvő- és járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértékéről

12547

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

12548


IX. Hirdetmények

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatójaaz Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról(2009. október 22–27.)

12549

A Cégközlöny 44. számában (2009. október 29.) megjelent felszámolási eljárásokról

12554

Bélyegzők érvénytelenítése

12658

Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

12658

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.