A kiadó honlapja

Ön az oldal 61310. látogatója        Budapest

2009. NOVEMBER 27.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

57. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

5/2009. (XI. 27.) ME utasítás a Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (MK 57.) ME utasítás módosításáról

13139

92/2009. (XI. 27.) HM utasítás egyes HM utasítások és belső rendelkezések módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről

13142

93/2009. (XI. 27.) HM utasítás a harcászati repülőerő-képesség fenntartásához szükséges repülési idő biztosításának lehetőségeit vizsgáló bizottság létrehozásáról

13153

94/2009. (XI. 27.) HM utasítás a honvédelmi tárca információbiztonság politikájáról

13154

95/2009. (XI. 27.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium elektronikus ügyintézését támogató információs rendszer felépítéséről, működési rendjéről, üzemeltetéséről és fejlesztéséről szóló 60/2008. (HK 13.) HM utasítás módosításáról

13163

Az Országos Rádió és Televízió Testület ügyrendje

13167


V. Személyügyi hírek

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

13174

Álláspályázatok

 

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság pályázatot ír kiaz Ellátási és Ingatlanüzemeltetési Igazgatóság igazgatói munkakörének betöltésére

13175

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Gazdasági Igazgatósága pályázatot ír kifőelőadó munkakörbe

13176

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Informatikai és Gépjármű-üzemeltetési Igazgatóság Informatikai és Telekommunikációs Főosztálya pályázatot ír ki előadó (operátor) munkakörbe határozott időtartamra

13177

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Informatikai és Gépjármű-üzemeltetési Igazgatóság Informatikai és Telekommunikációs Főosztálya pályázatot ír ki infokommunikációs osztályvezető munkakörbe

13177

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Informatikai és Gépjármű-üzemeltetési Igazgatóság Ügyfélszolgálati Főosztálya pályázatot ír ki számítógéprendszer-üzemeltető munkakörbe

13178

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Informatikai és Gépjármű-üzemeltetési Igazgatóság Informatikai és Telekommunikációs Főosztálya pályázatot ír ki számítógéprendszer-üzemeltető munkakörbe

13179

A Budapesti Közjegyzői Kamara elnöksége pályázatot hirdet a Budapest X. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

13180

Andocs–Nágocs községek önkormányzatainak képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

13181

Hollókő–Felsőtold–Alsótold községek képviselő-testületei pályázatot hirdetnek újonnan létrejövő körjegyzőség körjegyzői állásának betöltésére

13181


VI. Alapító okiratok

 

A legfőbb ügyész Gazd. 716-2/2009. határozata a Magyar Köztársaság Ügyészsége költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról

13183

A Magyar Köztársaság Ügyészsége alapító okiratának II. számú módosítása

13184

A Magyar Köztársaság Ügyészsége alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

13185

Az oktatási és kulturális miniszter 1/2009. (XI. 27.) OKM határozata az irányítása alatt működő költségvetési szervek besorolásáról

13189

Az Oktatási Hivatal alapító okiratának módosítása

13190

Az Oktatási Hivatal alapító okirata a módosítással egységes szerkezetben

13195

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal alapító okiratának módosítása

13200

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal alapító okirata a módosítással egységes szerkezetben

13205

Az oktatási és kulturális miniszter 2/2009. (XI. 27.) OKM határozata az irányítása alatt működő költségvetési szervek besorolásáról

13210

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alapító okiratának módosítása

13211

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alapító okirata a módosítással egységes szerkezetben

13217

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum alapító okiratának módosítása

13223

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum alapító okirata a módosítással egységes szerkezetben

13227


VII. Pályázati felhívások

 

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter felhívása Pro Régió Díj adományozásáról

13232

Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet Baja város közigazgatási területén végzendő helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

13233


VIII. Közlemények

 

A Honvédelmi Minisztérium közleménye az Országos Képzési Jegyzékben a honvédelemért felelős miniszter illetékességébe tartozó szakképesítések országos szakmai szakértői, valamint az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékéről

13235

Az oktatási és kulturális miniszter közleményeia szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről

13248

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye az érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás összegéről

13250

Az oktatási és kulturális miniszter közleményea szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás teljes összegéről

13250

A pénzügyminiszter közleményeaz önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő települési önkormányzatok kiegészítő támogatásának 2009. évi II. üteméről

13251

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

13258


IX. Hirdetmények

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatójaaz Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról(2009. november 11–18.)

13259

A Cégközlöny 47. számában (2009. november 19.) megjelent felszámolási eljárásokról

13266

Az Országos Bábaszövetség közleménye a személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználásáról

13357

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.15.